РІШЕННЯ № 865

Про затвердження Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств  на 2022 рік  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
                          2022 року Борислав                 .
 
 


Про затвердження Програми фінансової підтримки
та збереження майна комунальних підприємств  на 2022 рік
 
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „ Про житлово-комунальні послуги”, п.6 ст.91 Бюджетного кодексу України, та рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 13.01.2022 року № 6  «Про схвалення проекту Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств  на 2022 рік» враховуючи рішення постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від ______ 2022 року  № ____та рішення постійної комісії з питань планування  бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ______ 2022 року  № ____, міська  рада
           
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств на 2022 рік, що додається.
                    
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор) та постійну комісію з питань планування  бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
 
Міський голова                                                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
                2022 року № _______
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств  Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
1. Загальні положення
Програма фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств Бориславської міської територіальної громади на 2020 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до Закону України п.п.1 п.а  ст.27 „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про житлово-комунальні послуги” та п.6 ст. 91 Бюджетного кодексу України.
На території Бориславської міської територіальної громади здійснюють свою фінансово-господарську діяльність із надання житлово-комунальних послуг наступні комунальні підприємства :
- комунальне підприємство „Бориславтеплоенерго”, надає послуги із централізованого теплопостачання;
- комунальне підприємство „Вододар”, надає послуги із централізованого   водопостачання та водовідведення;
- комунальне підприємство „ЕКО-МІСТО”, надає послуги із утримання та поточного ремонту дорожнього покриття доріг Бориславської міської територіальної громади в зимовий та літній періоди, утримання та поточного ремонту засобів безпеки руху (Дорожніх знаків, пішохідних огороджень, дорожньої розмітки), надає послуги з утримання та поточного ремонту зливових каналізацій у місті, здійснює санітарну очистку території міста, вивозить дорожній змет, займається на договірних засадах утилізацією твердих побутових відходів на  міському сміттєзвалищі (полігоні ТПВ) ;    
- комунальне підприємство „Бориславсвітло” надає послуги із утримання мереж зовнішнього освітлення вулиць та систем відео спостереження у населених пунктах Бориславської міської територіальної громади;
- комунальне підприємство „Зелений світ” надає послуги із формування  та санітарної обрізки дерев, кущів, стрижки живоплоту, озеленення міських територій, утримання зелених насаджень, косіння газонів у населених пунктах Бориславської міської територіальної громади;                                   
- комунальне некомерційне підприємство „Екоцентр Борислава” здійснює контроль та вживає заходи щодо  дотримання Правил благоустрою на території Бориславської міської територіальної громади, розробляє схеми щодо санітарної очистки населених пунктів Бориславської міської територіальної громади;
Комунальне підприємство „Благоустрій”, Комбінат комунальних підприємств, ДКП „ЖЕК № 3”  перебувають на стадії ліквідації і тому відповідно до чинного законодавства здійснюються необхідні процедури за рахунок послуг ліквідаторів (арбітражних керуючих).
Цією Програмою передбачено у поточному році фінансування комунальних підприємств міста Борислава, які надають житлово-комунальні послуги, для поповнення статутного капіталу підприємств з метою покращення  фінансово-економічного стану та збереження комунального майна.
Діючі тарифи на комунальні послуги (централізоване теплопостачання, водопостачання та водовідведення) деколи не повному обсязі забезпечують відшкодування витрат на їх надання. Окрім цього фактичні втрати теплоносія та питної води у міських мережах перевищують нормативні. Енергоємне технологічне обладнання і низький рівень його корисної дії також негативно впливають на фінансовий стан  комунальних підприємств „Бориславтеплоенерго” та „Вододар”. Стан мереж Теплопостачання, водопостачання та водовідведення експлуатуються десятки років і потребують заміни.
Існує заборгованість населення за надані послуги.
Недостатній рівень матеріально-технічної бази комунальних підприємств „ЕКО-МІСТО”, „Зелений світ”, „Бориславсвітло” понижує рівень якості послуг з благоустрою та зменшує їх об'єм. Потребує заміни та реконструкції технологічне обладнання із виробництва теплової енергії та обладнання їх транспортування теплоносія, очистки, знезараження води та її подачі до споживачів.
Зазначені вище проблемні питання функціонування житлово-комунального господарства обумовлюють необхідність планування (виділення) коштів  комунальним підприємствам для придбання вартісних матеріалів, обладнання, машин та механізмів, придбання обладнання та технічних засобів при підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період.
Актуальним є проблема збереження майна комунальних підприємств.
Зважаючи на те, що підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно  сприймається громадянським суспільством, враховуючи фінансову ситуацію, в якій перебувають комунальні підприємства та необхідність виконання функціональних зобов’язань, а також недопущення заборгованості із виплат заробітної плати працівникам, погашення заборгованості з платежів до бюджету, виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки комунальним підприємствам  з міського бюджету  для забезпечення виконання вищезазначених заходів.
2. Мета Програми
Забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств  згідно їх функціональних призначень, виконання зобов’язань із погашення заборгованості з платежів до бюджету, виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд, доріг та інженерних мереж, благоустрою територій та збереження майна шляхом фінансової підтримки суб’єктів господарювання, що перебувають у  власності територіальної громади.   
 
3. Обґрунтування шляхів і способів вирішення проблеми.
Надання фінансової підтримки комунальних підприємств буде здійснюватись двома напрямками:
- здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку бюджету Бориславської міської територіальної громади як капітальні трансфери підприємствам;
- надання фінансової допомоги на поточні видатки підприємств за рахунок коштів міського бюджету, трансферти з міського бюджету підприємствам;
При цьому підприємство має бути включено до мережі одержувача бюджетних коштів та використовувати відділені кошти згідно відповідного рішення про використання бюджетних коштів. Керівники підприємств є відповідальними особами за освоєння коштів відповідно до призначень.
  
4. Основні завдання Програми.
4.1. Програмою визначено такі основні завдання, на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:
-     придбання обладнання та дорого вартісних матеріалів для забезпечення -    енергозбереження, надійної та безпечної експлуатації технологічного обладнання, інженерних мереж (трубопроводів, мереж електропостачання, зовнішнє освітлення вулиць);
-     закупівля  будинкових приладів обліку;
-     придбання технічних засобів, інструментів, спецодягу, тощо;
-     придбання машин та механізмів;
4.2. Здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде проводитись на такі основні завдання:
-     зміцнення матеріально-технічної бази комунальних підприємств;
-    придбання техніки та механізмів, яка покращить надання житлово-комунальних послуг ;
-    придбання дорого вартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб підприємств та діяльності підприємства в цілому ;
-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.
 
5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
5.1. Реалізація програми та контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, як головного розпорядника бюджетних коштів. У випадку необхідності доповнення та коригування даної Програми відповідні зміни до неї вносяться рішенням Бориславської міської ради.
5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює перший заступник міського голови Садлівський Роман.
 
6. Фінансова забезпеченість Програми
Фінансування Програми здійснюється виключно за затвердженням бюджетних призначень згідно рішення Бориславської міської ради про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік.
При необхідності будуть вноситись зміни до бюджету на 2022 рік відповідно до фінансової спроможності та згідно з розписом бюджету Бориславської міської територіальної громади.
Обсяг плану фінансування Програми додається (Додаток № 2).
 
7. Очікувальні результати виконання Програми
Виконання Програми дозволить:
  1. Зменшити критичний рівень зносу основних фондів у житлово - комунальному господарстві.
  2. Забезпечити надійність житлово-комунального обслуговування мешканців.
  3.  Раціонально використовувати ресурси  комунальними підприємствами.
  4. Забезпечити рентабельність підприємств комунального господарства та безперебійність у наданні житлово-комунальних послуг та обслуговуванні споживачів.
  5. Утримувати споруди та об’єкти житлово-комунального господарства  в належному стані.
  6. Здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, оновлення парку транспортних засобів комунальних підприємств та підтримувати його в належному технічному стані.
  7. Забезпечити відрахування в бюджет в межах бюджетного розпису.
 
 
Секретар міської ради                                                                        Юрій ХИМИН
 
 
 
ДОДАТОК 1
рішення міської ради
                    2022 року           .
  
 
ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств  Бориславської міської територіальної громади на 2022  рік
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління  житлово-комунального господарства та енергозбереження
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми рішення Бориславської міської ради від 23.12.2021 року № 755                          „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік”
3. Розробник програми Робоча група із спеціалістів управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, фінансового управління, керівників комунальних підприємств.
4. Головний розпорядник бюджетних коштів Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження
5. Одержувачі коштів Комунальні підприємства
6. Термін реалізації програми                          2022 рік
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми   Бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів на реалізацію заходів програми, всього:  
 
6564,680 тис. грн.
8.1. Кошти  бюджету розвитку 6564,680. грн.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                        Юрій ХИМИН
 
 
ДОДАТОК 2
рішення міської ради
                     2022 року         .
 
 
Обсяг фінансування 
Програми фінансової підтримки та збереження майна
комунальних підприємств на 2022  рік
(тис. грн.)
Напрямки фінансової підтримки комунальних підприємств КП „Борис-лав-світло” КП
„Водо-дар”
КП
„Зелений світ”
КП
„Борислав-тепло-енерго”
КП
„ЕКО-МІСТО”
КП „Благо-устрій” Комбінат комунальних підприємств  
ДКП ЖЕК№3
 
 
КНП „Екоцентр Борислава”
Здійснення внесків до статутного фонду комунальних підприємств на придбання основних засобів 800,000 1065,000 100,000 2482,780 2000,000       50,000
Здійснення внесків до статутного фонду комунальних підприємств на збереження майна           22,3 22,3 22,3  
 
Всього: 6564,680 тис. грн.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                                                                            Юрій ХИМИН