РІШЕННЯ № 866

Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства  Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
__________________ Борислав № ________
 
Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства  Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
 
 
              Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», беручи до уваги  рішення виконавчого комітету від 13 січня  2022 року № 5    «Про схвалення проєкту  Програми  розвитку житлово-комунального  господарства  Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік, враховуючи рішення постійної  комісії  з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від _______2022 року №___ та рішення комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _______2022 року №___ ,   міська рада
 
ВИРІШИЛА
 
            1.  Затвердити Програму розвитку житлово-комунального  господарства Бориславської міської територіальної громади   на 2022 рік, що додається.
 
          2. Начальнику управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради Левицькому Олегу здійснювати фінансування, загальну координацію та моніторинг виконання заходів  Програми.
 
          3.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, постійну комісію з питань планування бюджету та фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та зв’язку,оборонної роботи (Тарновецький Ігор ) .
  
 
Міський голова                                                                                               Ігор  ЯВОРСЬКИЙ                                                                      
 
 
                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                  рішення  міської ради
                                                                                від                2022 року №____
 
 
ПРОГРАМА
РОЗВИТКУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2022рік
 
 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
    Цю Програму розроблено з метою підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг та благоустрою з одночасним зниженням нераціональних витрат.
           Положення Програми враховують сучасний стан та структуру житлового та комунального господарства міської територіальної громади, його виробничі та організаційно-економічні проблеми та специфіку, як об'єкта управління.
     Виконання Програми передбачає:
 1. створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою:
 2. покращення екологічного та санітарного стану території міської територіальної громади;
 3. забезпечення ефективної інвестиційної політики галузі житлово-комунального господарства та благоустрою міської територіальної громади;
 4. забезпечення стимулів до економного і раціонального господарювання та використання ресурсів;
 5. підвищення енергоефективності житлово-комунального господарства міської територіальної громади;
 6. забезпечення беззбиткового функціонування підприємств житлово- комунального господарства.
              I. Аналіз стану комунального господарства Бориславської міської  територіальної громади
                         1.Вулично-дорожня мережа
Загальна протяжність вулично-дорожньої мережі міста  111,4 км, із них з твердим покриттям 111,1 км (або 685,0 тис. кв. м) та 0,3 км доріг не мають твердого покриття проїзної частини ( ґрунтове покриття). Прийняти та визначити балансоутримувача доріг сіл : Попелі, Ясениця- Сільна, Уріж, Мокряни, Винники, Підмонастирок. 
За технічними характеристиками значна частина автомобільних доріг в місті не відповідає технічним та експлуатаційним нормативам. Стан дорожнього полотна  внутрішньо-квартальних територій та тротуарів у незадовільному технічному стані.    Головною причиною такого стану є довготривале недостатнє фінансування робіт з ремонту і недотримання міжремонтних строків робіт. У місті здійснюється поточний та капітальний ремонт проїзної частини вулично-дорожньої мережі відповідно до затверджених призначень. Фактично капітальний ремонт доріг  вулиць проводиться  лише окремими ділянками. 
         Обслуговує дороги міста комунальне підприємство «ЕКО-МІСТО». Комунальне підприємство немає достатньої кількості працівників та техніки  для утримання та ремонту доріг. Технічна база підприємства потребує поповнення та поновлення.. Дорожні знаки та дорожня розмітка, яка щорічно в межах бюджетних призначень поновлюється, не забезпечує на 100 відсотків  належне утримання доріг та засобів безпеки  дорожнього руху міста. Недостатня кількість коштів виділяється на поточний ремонт дорожнього покриття .        
                
            Для покращення благоустрою на території міської територіальної громади необхідно:
    1. Налагодити функціонування ефективної системи поточного ремонту та утримання доріг у відповідності до нормативних вимог.
    2. Забезпечити дороги відповідними дорожніми знаками та впорядкувати рух транспорту у відповідності до їх розрахунково-допустимого навантаження.
    3. Укомплектувати дорожні бригади засобами малої механізації.
    4. Сприяння оновленню парку спеціалізованої техніки та обладнання .
    5. Збільшити грошові призначення для утримання доріг, засобів безпеки дорожнього руху та на виконання робіт з поточного  ремонту доріг та тротуарів .
    6. Забезпечити санітарну очистку (прибирання) вулиць та кладовищ.     
    7. Проведення благоустрою контейнерних майданчиків ТПВ.  
    8.Підтримка безпечного стану міського сміттєзвалища щляхом грунтового перешарування із залученням  на договірних засобах відповідної техніки.
     9.Підтримка стану берегоукріплень річок на території Бориславської міської територіальної громади.
         2. Утримання зелених насаджень, озеленення на території Бориславської міської територіальної громади
         Площа зелених насаджень загального користування складає 255 га , із них парк культури та відпочинку – 15,6 га,  лісопарк – 12 га.   Площа 7 скверів складає – 7235 кв. м, площа 13 газонів – 24912 кв. м, площа 19 квітників – 2566,5 кв.м.  
        З метою розробки плану озеленення міста, відновлення зелених насаджень, провести інвентаризацію на території міста та сіл : Поелі, Ясениця- сільна, Уріж, Мокряни, Винники, Підмонастирець для виявлення дерев, що можуть створити аварійні або  надзвичайні ситуації.
    
3. Утримання  мережі і обладнання  систем вуличного освітлення на території Бориславської міської територіальної громади
 
Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення в місті складає
81,62 км, у т.ч.  77,869 км  повітряних ліній, або 95% та кабельних мереж – 3,751 км  або  5 %. Загальна кількість світлоточок –  2154 од., із яких 194 од. (9,0%) – натрієві лампи, 719 од. (33%)  світлодіодні світильники, світлодіодні лампи- 1241 од. ( 58 %).    Прийняти та визначити балансоутримувача мереж вуличного освітлення сіл : Поелі, Ясениця- сільна, Уріж, Мокряни, Винники, Підмонастирець.                                                                                                     
 З метою економії електроенергії в місті встановлено багатотарифні лічильники активної енергії «Енергія-9» та НІК-2303 вуличного освітлення в кількості  23 одиниць.
Виконано роботи з модернізації систем зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання. У 2021 році встановлено 209 світлодіодних світильників зовнішнього освітлення вулиць міста.Для управління вуличним освітленням, контролю стану мережі в режимі реального часу в місті впроваджено систему управління вуличним освітленням (СУВО) виробництва ТОВ «СЕА-Електротехніка». 
 
II. Мета Програми та шляхи розвитку житлово-комунального господарства
 
Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міської територіальної громади  створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців, забезпечення сталого функціонування систем життєзабезпечення на території Бориславської міської територіальної громади  в цілому.
Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках:
           - покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану Бориславської міської територіальної громади (організація прибирання міста та сіл, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування квітників тощо);
 • здійснення належного утримання та проведення поточного  ремонту доріг та вулиць міста та сіл з встановленням та відновленням дорожніх знаків, дорожньої розмітки, тротуарів тощо;
 • утримання безпечного стану міського сміттєзвалища ;
 • утримання зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
- забезпечення якісного освітлення міста (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста та сіл, розширення існуючої мережі вуличного освітлення тощо);
- забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ, забезпечення поховань невідомих та безпритульних громадян);
 • створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування парків, скверів, місць масового відпочинку населення, облаштування благоустрою на дитячих, спортивних майданчиках тощо);
 • залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі;
 • організація робіт з благоустрою (поточні ремонти малих архітектурних форм, придбання та встановлення елементів благоустрою тощо);
 • проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання.
            Виконання  Програми дасть можливість забезпечити суспільну підтримку виконання основних завдань у рамках розвитку житлово-комунального господарства.   
             III. Основні завдання Програми та засоби, необхідні для їх виконання

        Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання містобудівних, організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міської територіальної громади та сприятливе для життєдіяльності людини середовище, покращить стан зливової каналізації.
Шляхи реалізації Програми розвитку житлово-комунального господарства Бориславської  міської територіальної громади :   
    -    вирішення загальних питань з благоустрою;
    -    підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою;
    -    формування ефективних договірних відносин між усіма суб’єктами надання послуг;
    -  систематичне висвітлювання в засобах масової інформації проблемних питань та шляхів реформування і розвитку сфери благоустрою Бориславської міської територіальної громади ;
    -  належне утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі;
    -  влаштування та належна експлуатація штучних споруд на вулицях і дорогах міста;   
    -  покращення якості роботи мережі зовнішнього освітлення;
    -  належне утримання, поточний ремонт та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення міста;
    -  ремонт  зовнішнього освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій;     
     - утримання зелених насаджень;
     -   утримання, відновлення клумб, газонів, квітників міста та сіл;
     -  санітарне очищення територій;
      -  організація прибирання території міста, вивіз твердих побутових та негабаритних відходів, ліквідація стихійних звалищ відходів;
      - налагодження роботи інженерного захисту територій; організація відведення поверхневих дощових стоків.
    
                              ІV. Організаційне забезпечення та проведення моніторингу                                                     виконання завдань Програми
 Джерелами інформаційного забезпечення, необхідними для збирання та формування електронних баз даних і проведення аналізу реалізації Програми, є статистична звітність, оперативна інформація підприємств, результати досліджень тощо.
Моніторинг виконання Програми здійснюється з метою своєчасного відстеження та коригування відхилень при реалізації Програми. Моніторинг спрямовано на оцінку результатів реалізації Програми щодо ступеня їх відповідності очікуваним наслідкам, державній політиці у сфері благоустрою, житлово-комунального господарства та обраним напрямам реалізації головної мети.
Результати моніторингу оприлюднюються в засобах масової інформації в установленому порядку.
Організацію виконання Програми відповідно до своїх повноважень здійснюють:
 • на міському рівні - управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради;
 • на рівні громадськості - громадськими організаціями в межах діяльності міської  територіальної громадської ради з питань житлово-комунального господарства.
          Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради щороку розробляє та надає на затвердження Бориславській міській раді план заходів щодо виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства на 2022рік з урахуванням пропозицій комунальних підприємств та можливостей їх фінансування з визначенням фінансових витрат на поточний рік.
                          V.Фінансове забезпечення виконання завдань Програми
 
Фінансування Програми здійснюватиметься згідно з планом заходів на її проведення, що затверджується протягом року та  передбачених бюджетом Бориславської міської територіальної громади шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям  та з інших джерел, не заборонених законодавством.
В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію заходів Програми, уточненням обсягів та напрямків робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету та нагальної потреби у проведенні робіт.
                        VI. Контроль за виконанням Програми
           Контроль за виконанням заходів Програми  та моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства здійснюють відповідно до їх компетенції постійні комісії міської ради, перший заступник міського голови, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради.
Відповідальний виконавець заходів Програми - управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради. 
Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.
Щорічно, з урахуванням економічної ситуації в області та місті, при визначенні обсягів фінансування з різних джерел на розвиток житлово-комунальної галузі в Програму можуть вноситись зміни до запланованого річного обсягу фінансування та переліку заходів.
 
                           VII. Очікувані результати
 
Програмою передбачається проведення роботи у наступних напрямках;
- покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста (організація прибирання міста, ліквідація стихійних сміттєзвалищ, покіс зелених зон, облаштування квітників тощо);
 • здійснення належного утримання та проведення ремонту доріг та вулиць міста з відновленням дорожніх знаків, розмітки, тротуарів тощо;
            - утримання зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;
    - забезпечення якісного освітлення міста (поточне утримання, впровадження енергозберігаючих технологій в роботі мережі зовнішнього освітлення міста, розширення існуючої мережі вуличного освітлення тощо);
      -  забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ, забезпечення поховань невідомих та безпритульних громадян);
            - створення відповідних умов для відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення (утримання та впорядкування прибудинкових територій, парків, скверів, місць масового відпочинку населення, облаштування дитячих, спортивних майданчиків тощо);
 • залучення до виконання робіт із благоустрою міста осіб з числа безробітних, зареєстрованих у центрі зайнятості на договірній основі;
 • організація робіт з благоустрою (поточні ремонти малих архітектурних форм, придбання та встановлення елементів благоустрою тощо);
 • утримання берегоукріплень річок Бориславської міської територіальної громади;
 • проведення профілактичної, роз'яснювальної та виховної роботи серед населення щодо дотримання правил благоустрою, санітарних норм, правил поведінки в громадських місцях, впровадження роздільного збору твердих побутових відходів, участі громадян у наведенні порядку за місцем проживання. Показники оцінки ефективності виконання Програми наведено у додатку № 2 до Програми розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади на 2022  рік. 
 
 
Секретар міської ради                          _____________             Юрій ХИМИН
 
 
 


                                                                                                   
                                                                                 Додаток 1
                                                                                           до Програми  розвитку                                                                                                                                                                             
 
                                                                                 житлово-комунального господарства  
                                                                                 Бориславської міської територіальної    
                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
                                                      ПАСПОРТ
               Програми  розвитку житлово-комунального  господарства Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік                                                   
 
   
 
1. Ініціатор розроблення програми Міський голова  
Ігор  ЯВОРСЬКИЙ 
 
 
2. Дата, номер документа про
   затвердження  програми
 
 Рішення міської ради  від 23 грудня  
2021 року   № 755
 
3. Розробник  програми Управління житлово - комунального господарства та енергозбереження міської ради
 
 
4. Співрозробники   програми
 
  КП «Бориславсвітло»,  КП «Зелений світ»,                
  КП «ЕКО-МІСТО»
 
 
5. Відповідальний  виконавець     
    програми
 
 Управління житлово - комунального  господарства та енергозбереження міської ради
 
 
6. Учасники програми Управління житлово - комунального господарства та енергозбереження міської ради,
КП «Бориславсвітло»,  КП «Зелений світ»,            КП «ЕКО-МІСТО», фінансове управління
міської ради
 
 
7. Термін реалізації програми
 
 2022 рік  
8. Загальний обсяг фінасових
    ресурсів
Всього : 26933,08210  тис. грн.  
 
9. Додатки 1,2 до цієї програми є її невід’ємною  частиною
   
 
Секретар міської ради                          _____________             Юрій ХИМИН
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                       ДОДАТОК 2                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     до  рішення міської ради                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     від ____________ №________
 
Потреба у обсягах фінансування заходів щодо виконання
Програми розвитку житлово-комунального господарства Бориславської міської територіальної громади  на 2022рік                                                                                                                                           
Назва  заходу Обсяг фінансування за бюджетами, тис.грн. Фінансування  
Всього В т.ч. 2022 рік  
Держав
ний
Міської територіальної громади Всього В т.ч.  
Держав
ний
Міської територіальної громади  
1 2 3 4 5 6        7  
     Утримання доріг та засобів безпеки дорожнього руху  – одержувач бюджетних коштів   КП «ЕКО-МІСТО», в  т. ч:    . 7551,936   7551,936 7551,936   7551,936  
          утримання та поточний  ремонт дорожнього  покриття   доріг   міста та мостів 4985,000   4985,000 4985,000   4985,000  
          зимове утримання доріг міста
 
1450,000   1450,000 1450,000   1450,000  
          утримання та поточний  ремонт засобів безпеки руху                  ( дорожніх,  пішохідних огороджень, дорожньої розмітки , тощо )
   
630,000   630,000 630,000   630,000  
        ремонт контейнерних  майданчиків для збору твердих побутових відходів 200,000   200,000 200,000   200,000  
      впорядкування благоустрою території біля меморіалу бойової слави в с.Уріж БМТГ (поточний ремонт) 286,936   286,936 286,936   286,936  
    Санітарна очистка  міста,  в т.ч. 10941,53   10941,53 10941,53   10941,53  
         
           прибирання доріг, тротуарів
7750,000   7750,000 7750,000   7750,000  
 
         санітарна  очистка  та вивіз сміття     (утримання вантажників та робота автотранспорту )
1900,00   1900,00 1900,00   1900,00  
         
 
 
                
             
                утримання  міських  кладовищ 1171,530   1171,530 1171,530   1171,530  
                поховання одиноких   громадян
 
20,000    
20,000
 
20,000
   
20,000
 
послуги з ветеринарної обробки (щеплення проти сказу,
стерилізації, ідентифікації) безпритульних тварин.
 
100,000
 
  100,000
 
100,000
 
  100,000
 
 
  Озеленення території   – одержувач бюджетних коштів КП «Зелений світ», в  т.ч. :
 
формування  та санітарна обрізка   дерев, кущів ,  стрижка живоплоту
4176,302
 
2600,000
  4176,302
 
2600,000
4176,302
 
2600,000
   
4176,302
 
2600,000
 
 
озеленення  міських територій,  утримання зелених насаджень,  косіння газонів 1576,302   1576,302 1576,302   1576,302  
 
      Утримання освітлювальних мереж та системи відео нагляду БМТГ - одержувач бюджетних коштів КП «Бориславсвітло»
1842,696   1842,846 1842,846   1842,846  
   
Витрати на електроенергію для зовнішнього освітлення
2420,61810   2420,61810 2420,61810   2420,61810  
Всього  : 26933,08210   26933,08210 26933,08210   26933,08210    
               
 
 Всього по    Програмі :
26933,08210   26933,08210 26933,08210   26933,08210  
               
 
 
Секретар міської ради                    
    
                 
                                                                                                                        Юрій ХИМИН