РІШЕННЯ № 864

Про  затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 _____________2022_ Борислав №____________
 
Про  затвердження Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді 
 
 Відповідно до п.42 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст.10,17 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, Закону України “Про основи містобудування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, “Про рекламу”, “Про охорону культурної спадщини”,  “Про адміністративні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 „Про затвердження типових Правил розміщення зовнішньої реклами”, Постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 №718-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Львівської області», Правил благоустрою та порядку утримання території міста Борислава затверджених рішенням Бориславської міської ради від 17.06.2010 року №1137 в редакції відповідно до рішення Бориславської міської ради від 19.06.2014 року №1421» та з метою врегулювання діяльності у сфері розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
 
          1.Затвердити Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді, що додається.
 
          2.Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури  міської ради (Бреньо Любомир) рішення оприлюднити у місцевих засобах масової інформації та розмістити на офіційному веб - сайті міської ради.
 
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія.
 
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _________ №_____
ПОРЯДОК
розміщення малих архітектурних форм (вивісок)

в Бориславській міській територіальній громаді
1. Загальні положення
1.1. Порядок розміщення малих архітектурних форм (вивісок) в Бориславській міській територіальній громаді (далі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України “Про рекламу”, “Про охорону культурної спадщини”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про адміністративні послуги”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про основи містобудування в Україні”,   «Про благоустрій населених пунктів”, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 „Про затвердження типових Правил розміщення зовнішньої реклами”, постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1173 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України  щодо відповідності основним вимогам до дозвільної системи у сфері господарської діяльності», Правил благоустрою та порядку утримання території міста Борислава затверджених рішенням Бориславської міської ради від 17.06.2010 року №1137 в редакції відповідним до рішення Бориславської міської ради від 19.06.2014 року №1421.
Малі архітектурні форми (вивіски) - далі в тексті – вивіски.
Будівлі, споруди - далі в тексті – будівлі.
Відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради - далі в тексті – уповноважений орган виконкому.
1.2. Порядок регулює відносини, які виникають у зв’язку з встановленням вивісок в Бориславській міській територіальній громаді, розміщення яких передбачено законодавством України, визначає процедуру встановлення вивісок та регулює правові відносини між органами місцевого самоврядування і фізичними та юридичними особами, які виникають у процесі встановлення вивісок, а також регламентує загальні вимоги до їх розміщення.
1.3. Порядок розроблений з метою захисту культурних та майнових інтересів  Бориславської міської територіальної громади, юридичних і фізичних осіб, у власності котрих перебувають будівлі, на яких встановлюються вивіски.
1.4. Розміщення вивісок на території Бориславської міської територіальної громади ґрунтується на принципах:
- цілісності естетичної організації міського середовища;
- безпечності конструкцій вивісок;
- збереження архітектурно-історичного надбання;
- пріоритетності меморіальних об’єктів (меморіальних і пам’ятних дошок, знаків тощо);
- комплексного підходу при оформленні та облаштуванні фасадів будівель;
- впорядкування, регулювання та контролю діяльності з розміщення вивісок.
1.5. Порядок є обов’язковим для виконання всіма підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності та відомчої належності, суб'єктами господарювання, а також фізичними особами – підприємцями та особами, що  здійснюють незалежну професійну  діяльність,  які встановлюють вивіски на території Бориславської міської територіальної громади.
1.6. Встановлення вивісок з порушенням цього Порядку забороняється.

2. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
Вивіска – мала архітектурна форма, елемент декоративного оздоблення фасаду будівлі, яка може містити  інформацію про зареєстроване найменування особи, знаки для товарів і послуг, що належать цій особі, вид її діяльності (якщо це не випливає із зареєстрованого найменування особи), час роботи.
 Фасад будинку (споруди) – зовнішня сторона будинку (споруди) зі всіма елементами від покрівлі до вимощення. Складовими частинами фасаду є віконні і дверні отвори, стіни, перемички, дашки, навіси, портали, зовнішні сходи, арки, вітрини тощо.
Додаткові елементи вивіски – додаткові частини основної вивіски, які характеризують  діяльність суб’єкта господарювання або функціональне призначення приміщення, можуть складись з логотипа (зареєстрований знак для товару та послуг або знак який характеризує функцію приміщення (наприклад: знак “хрест” - аптека; знак “зуб” - стоматологічний кабінет; знак “гребінець з ножицями” - перукарня і т.п), та функціональної назви приміщення (наприклад: аптека, стоматологічний кабінет, перукарня, і т.п), можуть розміщуються лише  на фасаді будівлі біля основної вивіски.
Місце розташування вивіски  – передбачена паспортом малої архітектурної форми (вивіски) або паспортом комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) зовнішня поверхня фасаду першого поверху будівлі, біля входу, де юридична, фізична чи  самозайнята особа займає приміщення;  внутрішня поверхня на поверсі біля входу у приміщення, власником або орендарем якого є особа; між віконними отворами першого поверху, між віконними отворами першого та другого поверхів, але не вище нижнього краю вікон другого поверху дво- чи багатоповерхового будинку або споруди.
 Вивіска, розміщена  на зовнішній поверхні будівлі, не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування суб’єкту господарювання приміщення, біля входу в таке приміщення, не вважається рекламою.
Історичний ареал – частина території населеного пункту, що в цілому зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та характер забудови, які походять із попередніх періодів розвитку, типових для певних культур або періодів розвитку, межі якої визначено містобудівною документацією.
Межа комплексної зони охорони пам’яток архітектури Бориславської міської територіальної громадичастина території історичного ареалу, встановлена в найціннішій центральній частині міста чи села, де охоронні зони пам’яток межують або частково суміщені, межі якої визначено містобудівною документацією.
Зона обмеження розміру вивісок – чатина історичної території міста, яка сформована з визначених містобудівною документацією межі комплексної зони охорони пам’яток архітектури, зони охорони пам’ятки, території пам’ятки, та пам’яток архітектури.
Пам’ятка архітектури – об’єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, що перебуває під охороною держави.
Віконний отвір – спеціально створюваний проріз у зовнішніх стінах будинків, який забезпечує надходження у приміщення світла і повітря.
Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) – проектна документація, яка подається суб’єктом господарювання, містить інформацію щодо наміченого місця розміщення вивіски на зовнішній поверхні будівлі, де суб'єкт господарювання займає приміщення, з чітко визначеною прив’язкою її місця розташування, конструктивними, технічними та архітектурно-естетичними вирішеннями. Узгоджений паспорт малих архітектурних форм (вивісок) підлягає внесенню у реєстр узгоджених паспортів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує уповноважений орган виконкому.
Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) – проектна документація, яка подається власником (орендарем) будівлі або уповноваженою ним особою, містить інформацію щодо комплексного розміщення вивісок на зовнішній поверхні будівлі з чітко визначеним місцем їх розташування, розмірами, конструктивними, технічними та архітектурно-естетичними вирішеннями. Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) виготовляється у разі розміщення в будівлі декількох суб’єктів господарювання. Узгоджений паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) підлягає внесенню у реєстр узгоджених паспортів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує уповноважений орган виконкому.
Самовільно встановлена вивіска – вивіска яка розміщується з порушенням вимог цього Порядку.
Демонтаж вивіски – комплекс заходів, які передбачають демонтаж конструкції вивіски з поверхні на якій розміщена вивіска.
Примусовий демонтаж конструкції – дії, спрямовані на примусове усунення виявленого порушення цього Порядку (самовільного встановлення малих архітектурних форм (вивісок), неусуненого суб’єктом господарювання у добровільному порядку.
При цьому демонтаж та наступне зберігання малої архітектурної форми (вивіски) не передбачає переходу права власності на неї до територіальної громади.
Власник вивіски – суб’єкт господарювання, інформація щодо якого міститься на вивісці.
Суб’єкт господарювання – зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа-підприємець, яка має намір провадити або провадить господарську діяльність.
Робоча група – робоча група з попереднього розгляду документів, поданих для реєстрації паспорта на розміщення малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок), утворена відповідно до розпорядження міського голови.
Лист про відповідність/невідповідність – заключний документ уповноваженого органу виконкому, в якому зазначено відповідність або невідповідність проектної документації вивіски вимогам цього Порядку. Лист про відповідність є підставою для внесення паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у реєстр узгоджених паспортів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує уповноважений орган виконкому. Лист про невідповідність повинен містити посилання на пункти цього Порядку, яким не відповідає подана заявником на узгодження проектна документація. 
2.2. Терміни, що не визначені в цьому Порядку, вживаються у значенні, визначеному законодавством України.
3. Вимоги до вивісок
3.1. Вимоги до місця розташування вивісок.
3.1.1. Розміщення вивісок на фасадах будівель повинно здійснюватись з дотриманням архітектурно-стилістичної єдності фасадів без пошкодження архітектурних елементів, оздоблення та декору.
3.1.2. Вивіски повинні встановлюватися у місцях, які б не створювали перешкод для експлуатації будівель, на яких вони розміщуються, та вільного пересування пішоходів.
3.1.3. Стилістика художнього вирішення вивісок на фасадах будівель повинна узгоджуватись з архітектурно-пластичними особливостями, силуетом та масштабом (написи і знаки повинні бути співрозмірні до елементів фасаду), кольоровою гамою оздоблення фасаду будівлі.
3.1.4. Не допускається перенасичення фасадів будівель вивісками.
3.1.5. Встановлення вивіски на фасаді будівлі допускається лише на основі врахування розмірів і форм, кольорової гами вже існуючих, приведених у відповідність до цього Порядку, вивісок.
3.1.6. Вивіски повинні розміщуватися без втручання у несучі конструкції, легко демонтуватися, щоб не створювати перешкод під час робіт, пов’язаних з експлуатацією та ремонтом будівель, на яких вони розміщуються, та перешкод для вільного пересування пішоходів.
3.1.7. Вивіска повинна розміщуватися із збереженням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків.
3.2. Вивіска може бути розміщена:
3.2.1. Не вище першого поверху або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування суб’єкту господарювання приміщення, біля входу в таке приміщення, у тому числі у подвір ´ї, на сходовій клітці, у коридорі,  тощо.
3.2.2. На фасаді (вище першого поверху), фронтоні, якщо суб’єкту господарювання на праві приватної власності належить вся будівля.
3.2.3. Між дверними та віконними прорізами (або над ними), які належать суб’єкту господарювання.
3.2.4. В існуючих, спеціально передбачених для вивісок площинах, нішах, картушах тощо.
3.2.5. На огорожі та її вхідній (в’їзній) брамі, якщо суб’єкту господарювання на законних підставах належить вся будівля та вся земельна ділянка.
3.2.6. Якщо у будівлі знаходиться декілька власників (орендарів) приміщень, зовнішній вхід для яких є спільним, то їх вивіски на фасаді повинні розміщуватись у вигляді табличок однакового розміру (площею до 0,3 кв.м в межах зони обмеження розміру вивісок, та до 0,5 кв.м на решті території міста) та з однакового матеріалу виконання, розміщених праворуч чи ліворуч від входу (в’їзду) у будівлю або приміщення.
3.2.7. Вивіска може бути виконана у вигляді напису, зображення на зовнішній скляній поверхні віконного чи дверного прорізу із закриттям не більше ніж 30 % скляної поверхні.
3.2.8. Якщо у будівлі є декілька власників (орендарів) з окремими зовнішніми входами, то їх вивіски на фасаді повинні розміщуватись у межах належних їм входів. Конструкції мають бути виконані в одному стилі (у вигляді площин з написом або окремих літер).
3.2.9. Інформацію про режим роботи закладу рекомендовано розміщувати на скляних поверхнях вхідних дверей.
3.2.10. Можливе встановлення частини вивіски (табличка з інформацією про графік роботи) окремо від основної вивіски на фасаді будівлі біля входу. Максимальна площа частини вивіски (табличка) не має перевищувати 0,15 кв.м.
3.3. Встановлення вивісок забороняється:
3.3.1. На фасаді вище першого поверху (за винятком випадку, якщо суб’єкту господарювання належить вся будівля, або на поверсі, де знаходиться власне чи надане у користування суб’єкту господарювання приміщення, розміщений зовнішній вхід в таке приміщення.)
3.3.2. На огорожі земельної ділянки (за винятком випадку, якщо суб’єкту господарювання належить земельна ділянка з огорожею).
3.3.3. Із закриттям огорожі балконів, архітектурного та скульптурного декору фасаду будівлі.
3.3.4. Із закриттям скляної поверхні віконних чи дверних прорізів більше ніж на 30%.
3.3.5. З закриттям табличок з назвами вулиць, номерами будівель, охоронних знаків будівель – пам’яток архітектури, табличок з позначенням місця знаходження елементів мереж інженерних комунікацій (пожежних гідрантів  та ін.), інших табличок з соціально-необхідною інформацією.
3.3.6. У вигляді світлових табло та моніторів, біжучих стрічок, вивісок із динамічною (пульсуючою) підсвіткою в межах зони обмеження розміру вивісок.
3.3.7. На будівлях незавершеного будівництва.
3.3.8. У кількості вивісок більшій ніж передбачено пунктами 3.8.11. і 3.8.12. для однієї господарської діяльності.  
3.4. Вимоги до розмірів вивісок.
3.4.1. Розміри вивісок повинні бути масштабними до архітектурного вирішення фасаду будівлі та їх елементів. Площа поверхні вивісок для одного суб’єкта господарювання не може перевищувати 3,0 кв.м, а в межах зони обмеження розміру вивісок – 0,5 кв.м та додаткова по 0,25 кв.м для кожного додаткового елементу вивіски (логотип, функціональна назва приміщення)  лише в межах зони обмеження розміру вивісок.
3.4.2. Висота конструкцій (окремих літер, написів на площинах) має бути пропорційною до розмірів гладких площин чи декоративних елементів фасаду (горизонтальний руст) будівлі, на якій вони встановлюються. 
3.4.3. Вивіски не повинні виходити за зовнішні межі приміщення, у якому здійснює діяльність суб’єкт господарювання.
3.4.4. Вивіска повинна враховувати розмір і місце розташування існуючих узгоджених вивісок на цій же будівлі. Перевага надається комплексному підходу до проектування та розміщення кількох вивісок на одному фасаді.
3.4.5. Існуючі вивіски, які розміщені в межах зони обмеження розміру вивісок, до затвердження цього порядку, і які невідповідають вимогам цього порядку лише в частині площі поверхні вивіски, перевищуючи площу не більше ніж на 50%, можуть бути узгодженні.
3.5. Вимоги до матеріалів та техніки виконання вивісок.
3.5.1. Конструкція та матеріал вивіски повинні бути стійкими до погодних умов і механічних чинників, зручними у догляді та обслуговуванні.
3.5.2. У межах історичного ареалу міста/сіл заохочується виконання вивісок з природних матеріалів (метал, кераміка, смальта, цінні породи дерева,  камінь, скло), а також використання  традиційних  технік ремесел (ковальство, литво, гравіювання, різьба, вітраж, гутне скло, емалі, розпис, мозаїка та ін.).
3.5.3. Форма, колір, шрифт, матеріал виконання та стилістика вивіски повинні бути гармонійними з елементами фасаду, на яких вони розміщуються.
3.5.4. Вивіска повинна відповідати архітектурному вирішенню фасаду будівлі та враховувати особливості історично сформованого архітектурного середовища.
3.5.5. При встановленні вивісок у межах історичного ареалу міста/сіл, в межах зони охорони пам’ятки, на будівлі пам'ятки архітектури, обов’язковим є отримання дозволу щодо встановлення вивіски від відповідного органу охорони культурної спадщини (управління охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування).
3.6. Вивіска може бути виготовлена у вигляді:
3.6.1. Площини геометричної або іншої форми, що розміщуються паралельно до фасаду, з нанесеним зверху або прорізаним зображенням чи написом.
3.6.2. Окремих об’ємних або плоских літер, прикріплених безпосередньо на стіні або до прозорої основи, висота якої не має перевищувати висоту літер. 
3.6.3. Окремих об’ємних літер, прикріплених до спільного каркасу чи іншого профілю, пофарбованого у колір фасаду. 
3.6.4. Напису чи зображення на прозорій безколірній площині (скло, акрил) плоскими, об’ємними чи вигравіюваними літерами.
3.6.5. Мозаїки, вітражу, розміщених на кронштейні або у вітрині чи прозорій частині дверей.
3.6.6. Кам’яної, дерев’яної, металевої площини з різьбленим або гравійованим написом чи зображенням. 
3.6.7. Кронштейну у вигляді об’ємно-просторової композиції розміщеної перпендикулярно до фасаду. При цьому його крайня точка виносу не повинна виступати від стіни більше ніж на 0,8 м, а відстань від його нижньої точки до поверхні тротуару не може бути меншою ніж 2,5 м.
3.6.8. Іншої конструкції, виконаної на високому мистецькому і дизайнерському рівні, який відповідає стилістиці фасаду та архітектурному середовищу. 
3.7. Вимоги до освітлення вивісок.
3.7.1. Освітлення вивісок повинно забезпечувати безпеку експлуатації згідно з діючими державними будівельними нормами та відповідати державним стандартам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки.
3.7.2. При виконанні світлової вивіски на фасадах будівель пам’яток архітектури та в межах історичного ареалу міста/сіл необхідно дотримуватись монохромної підсвітки з використанням традиційних джерел освітлення (лампи розжарювання всіх видів та люмінісцентні (газорозрядні) лампи) або сучасної світлотехніки яка відтворює зовнішній вигляд та характеристики світлового потоку традиційних джерел освітлення.
3.7.3. Джерела освітлення для вивісок, розміщених паралельно до площини фасаду, можуть бути:
3.7.3.1. Вмонтовані всередині об’ємних літер або всередині площини вивіски (при цьому підсвічуються лише літери чи зображення, фон залишається непрозорим та неосвітленим).
3.7.3.2. Винесені на зовнішніх кронштейнах. 
3.7.4. Вивіска може бути виготовлена зі світлових трубок (неонових або діодних), які формують зображення чи напис.
3.7.5. Світлове оформлення вивіски не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати вікна житлових будинків.
3.7.6. Допускається освітлення вивісок іншими сучасними методами, які будуть відповідати вимогам цього Порядку та враховувати стилістику будівлі.
3.7.7. Кабелі живлення світлових елементів, сигналізації та ін. повинні бути вмонтовані в короби, які пофарбовані в колір фасаду, або прикріплені таким чином, щоб бути непомітними для пішоходів.
3.7.8. При виконанні вивісок у районах нової забудови дозволяється використовувати поліхромну підсвітку з застосуванням сучасних джерел освітлення: неон, оптоволокняні та оптоелектронні джерела.
3.7.9. Світлові вивіски повинні вмикатися одночасно з вуличним освітленням в темний період доби.
3.7.10. Вивіски установ, організацій і підприємств, що працюють у денний час, можуть бути виконані без освітлення.
3.8. Архітектурно-естетичні вимоги.
3.8.1. Розміщення вивісок на фасадах будівель повинно здійснюватися з дотриманням структурної побудови, стилістичної єдності фасадів, без пошкодження елементів архітектури та з врахуванням зовнішнього опорядження фасаду з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням Правил благоустрою та порядку утримання території міста Борислава.
3.8.2. Передбачається обов’язкова прив’язка вивіски до композиційних осей та ритмічної організації фасаду, її відповідність архітектурному  рішенню будівлі.
3.8.3. Вивіска повинна відповідати масштабу фасаду і архітектурно- просторовому оточенню (співмасштабність).
3.8.4. Розміри вивіски повинні бути співрозмірними до русту та пластики фасаду будівлі (як правило, розмірами в один руст), а їх зображення і тексти – пропорційними до загальних розмірів вивісок без спотворення тексту (скорочення слів не допускається, за винятком загальноприйнятих, встановлених правилами орфографії) та мовних помилок.
3.8.5. Вивіски повинні забезпечувати читабельність на відстані не менше 3,0 м. Вивіски не повинні містити слоганів, меню, переліку товарів та послуг, що надаються підприємством та іншої інформації, яка не має відношення до юридичного найменування суб’єктів господарювання, профілю їх діяльності та комерційної назви закладів і не передбачена чинним законодавством як обов’язкова.
3.8.6. Забороняється розміщення вивісок методом фарбування, наклеювання їх безпосередньо на зовнішній поверхні будівель.
3.8.7. Кольорове вирішення вивісок повинно бути гармонійне із загальним колористичним вирішенням будівлі.
3.8.8. Матеріали, які використовуються при виготовленні вивісок, повинні відповідати сучасним вимогам якості та дизайну, а також стилю забудови.
3.8.9. Конструктивно вивіска може бути виконана у вигляді одного або декількох окремих елементів, що містять інформацію, яка не повторюється (розмір вивіски становить суму площ усіх елементів вивіски).
3.8.10. До складу вивіски можуть входити окремі додаткові невідємні частини вивіски, які за площею не повинні які характеризують  діяльність суб’єкта господарювання або функціональне призначення приміщення, пере: логотип (зареєстрований знак для товару та послуг або знак який характеризує функцію приміщення (знак хреста - аптека, медичний кабінет, знак зуба - стоматологічний кабінет, і т.п), функціональна назва приміщення (аптека, стоматологічний кабінет, перукарня і т.п)
3.8.11. На фасаді будівлі можна встановлювати лише дві вивіски – вивіску з назвою і на кронштейні.
3.8.12. У випадку, коли будівля розташована на розі вулиць, як виключення, допускається встановлення вивісок з максимальною кількістю до трьох, а саме: дві на кронштейнах та одна основна вивіска з назвою, або дві вивіски з назвою та одна вивіска на кронштейні, не дублюючи вивіски на одному фасаді будівлі.
3.8.13. Допускається виконання вивіски у вигляді дахової конструкції на даху одноповерхової будівлі, тільки після наявності розрахунку надійності конструкції.
3.8.14. У випадку розроблення проектної та інженерно-конструкторської документації на будівництво - паспорта опорядження фасаду та інженерно-конструкторської частини малих архітектурних форм на фасаді, розробленої та погодженої згідно чинного законодавства, розміщення на будівлі назви торгового центру та розміщення вивісок виконується відповідно до проектної та інженерно-конструкторської документації та не потребують узгодження згідно цього порядку. Замовнику будівництва необхідно надати завірену копію паспорта опорядження фасаду та інженерно-конструкторську частину об'ємних елеменів назви торгового центру та вивісок до уповноваженого органу для можлисвості здійснення контролю за розміщенням малих архітектурних форм на зовнішній поверхні будівлі.
3.9. Технічні вимоги до вивісок.
3.9.1. Конструкція вивісок повинна забезпечувати жорсткість, стійкість, безпеку при експлуатації, зручність виконання монтажних і ремонтних робіт.
3.9.2. Вивіски виконуються з урахуванням їх власної ваги, повинні витримувати вітрові навантаження згідно з розрахунком на міцність та чинних державних будівельних норм, відповідати державним стандартам, санітарним нормам і вимогам пожежної, електричної та екологічної безпеки.
3.9.3. Вузли кріплення вивісок до будівель повинні забезпечувати надійне кріплення та бути захищені від несанкціонованого доступу до них.
3.9.4. Власник вивіски несе відповідність за установлену спеціальну конструкцію, за дотримання, при її розміщенні, державних стандартів, норм і правил конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, а також відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію і утримання її у належному санітарно-технічному стані  (у разі відсутності власника вивіски — власник місця розташування (балансоутримувач).
3.10. Мова вивісок.
3.10.1. Всю інформацію на вивісці рекомендовано подавати тільки українською мовою.
3.10.4. Знаки для товарів і послуг наводяться на вивісках у тому вигляді, в якому їм надана правова охорона в Україні, відповідно до законодавства, зокрема статті 6 Паризької конвенції про охорону промислової власності.
3.10.5. Текст вивіски не може містити мовних та орфографічних помилок.
3.11.  Графічний матеріал до даного розділу наведено в додатку 3.
                      4. Порядок узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок).
4.1. Для узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) суб'єкт господарювання або уповноважена ним особа (надалі – заявник) та для узгодження паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) власник (орендар) будівлі, або уповноважена ним особа (надалі – заявник) скеровує письмову заяву встановленої форми до уповноваженого органу (всі заяви подаються централізовано через центр надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП).
4.2. До заяви додаються:
4.2.1. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
4.2.2. Копія документа, що засвідчує право власності (оренди) приміщення (будівлі), у якому здійснюється господарська діяльність.
4.2.3. Копія свідоцтва про надання правової охорони в Україні власним товарним знакам, знакам обслуговування, логотипам (у разі їх використання на вивісці).
4.2.4. Копія технічного паспорта власного (орендованого) приміщення (будівлі).
4.2.5. Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) або паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) у двох примірниках (кольоровий друк), який повинен визначати основні характеристики вивіски (розміри, матеріали виконання, колористику, тощо).
4.2.6. Дозвіл відповідного органу охорони культурної спадщини (управління охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування), щодо встановлення вивіски (у разі наміру розмістити вивіску в межах історичного ареалу міста/сіл, в межах зони охорони пам’ятки, в межах території пам’ятки, на пам’ятці архітектури).
4.2.7. Технічну документацію, яка підтверджує надійність конструкції для дахових вивісок та тих, що будуть розміщуватись в зонах підвищеного негативного впливу зовнішніх факторів (вітер, опади, сонячне випромінювання, тощо).
4.2.8. Зазначені документи, до заяви, заявником отримуються самостійно. 
4.3. Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) та паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) це документація, яка розроблена суб'єктом підприємницької діяльності, який веде відповідний вид діяльності у сфері дизайну та архітектури або має відповідний кваліфікаційний сертифікат, складаються з:
4.3.1. Титульна сторінка (додаток 1 до Порядку) на якій вказується: що проектна документація розроблена згідно цього Порядку; інформація про розробника проектної документації, заявника (замовника), їх координати; місце розташування будівлі, зовнішньої поверхні будівлі, на якій запроектоване розміщення вивіски, мета і предмет господарської діяльності;  документу що засвідчує право власності (оренди) приміщення (будівлі); реєстраційного номеру паспорта; номеру листа про відповідність (узгодження); терміну дії узгодження.
4.3.2. Фотофіксація існуючого стану усіх фасадів будівлі вцілому, а також фотофіксація частин фасаду, на яких планується розміщення вивіски.
4.3.3. Візуалізація вивіски на фасаді з прив’язкою конструкції вивіски до фасаду враховуючи основні конструктивні елементи (дверні та віконні прорізи, висота та довжина горизонтальних рустів, декоративні елементи, висота поверху, тощо).
4.3.4. Ескіз вивіски з необхідним комплектом креслень для інформування про основні габаритні розміри (довжина, ширина, товщина), конструкцію, вузли кріплення, матеріали з яких виготовлятиметься вивіска, колористику, деталі шрифтів, зображувальних елементів, логотипів, елементи освітлення вивіски.
4.4. За достовірність наданої інформації відповідальність несе заявник.
4.5. Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) та паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) подаються в двох екземплярах, після узгодження та реєстрації яких  один екземпляр з усіма додатками зберігається в архіві уповноваженого органу виконкому, а другий екземпляр, разом з листом про відповідність, повертається заявнику.    
4.6. Процедура розгляду документів щодо розміщення вивіски відбувається впродовж 30-ти днів з дати отримання документів ЦНАП.
4.7. Уповноважений орган виконкому подає документи на розгляд робочої групи.
4.8. Робоча группа, за результатами розгляду документів, перевіряє на відповідність вимогам цього Порядку паспорт малої архітектурної форми (вивіски) та паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок).
4.9. За результатами розгляду робочої групи уповноважений орган виконкому готує лист про відповідність або лист про невідповідність.
4.10. У разі узгодження власником будівлі паспорта малої архітектурної форми (вивіски) або паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) видається лист про відповідність.
4.11. Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) та паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) передбачає конкретне місце розміщення, площу, матеріал, з якого виготовляється вивіска, стилістику виконання вивіски.
4.12. При потребі заміни вивіски на будівлі, на якій узгоджено паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок), з передбаченими місцями розміщення вивісок, розміщення вивісок на передбачених місцях, з дотриманням вимог стилістики та колористики узгодженого паспорту, чинного законодавства, не потребує додаткового узгодження. 
4.13. Власникам вивісок необхідно дотримуватися узгодженого паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) та вимог цього Порядку.
4.14. Узгоджений паспорт малої архітектурної форми (вивіски) та паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) підлягає внесенню у реєстр узгоджених паспортів малих архітектурних форм (вивісок), ведення якого забезпечує уповноважений орган виконкому.
4.15. Паспорт малих архітектурних форм (вивісок) узгоджується та реєструється суб’єкту господарювання на термін визначений документом на право користування приміщенням, у якому здійснює діяльність даний суб’єкт господарювання. 
4.16. У разі продовження терміну дії документа на право користування приміщенням, заявнику необхідно звернутись з заявою на продовження терміну дії узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) до уповноваженого органу виконкому, додавши  до заяви отримані документи з попереднього узгодження (всі заяви подаються централізовано через центр надання адміністративних послуг (надалі – ЦНАП).
4.17. Уповноважений орган виконкому може встановлювати термін дії узгодження при розташуванні вивісок на будівлях, які підлягають реконструкції або ремонту.
4.18. У разі відмови в узгоджені паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) заявнику надається лист про невідповідність.
4.19. В узгоджені паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) може бути відмовлено, коли:
4.19.1. Подані документи не відповідають вимогам, що передбачені цим Порядком;
4.19.2. У поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості;
4.19.3. Отримано відмову у видачі дозволу щодо встановлення вивіски від відповідного органу охорони культурної спадщини;
4.19.4. Фасад будівлі перебуває у незадовільному чи аварійному стані.
4.20. При намірі розмістити вивіску в межах історичного ареалу міста/сіл, в межах зони охорони пам’ятки, на будівлі пам’ятки архітектури, обов’язковим є отримання дозвілу від відповідного органу охорони культурної спадщини.
5. Контроль за дотриманням Порядку та відповідальністьза його порушення.

5.1. Моніторинг розміщення вивісок та нагляд за станом вивісок здійснює посадова особа (інспектор з благоустрою) КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку”;

 5.2. Контроль за дотриманням цього Порядку здійснює КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку”;

5.3. Відповідальність за розміщення вивіски (міцність, стійкість, безпеку, відповідність вивіски до узгодженого паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок)), цілісність фасаду будівлі після монтажу/демонтажу вивіски, несе власник вивіски.
5.4. За незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність вивісок, їх невідповідність вимогам цього Порядку відповідальні особи притягуються до відповідальності згідно з законодавством України.

6. Відповідальність за розміщення та експлуатацію вивісок.

6.1. Фізична або юридична особа, яка є власником вивіски:
6.1.1. виконує роботи з монтажу та демонтажу вивіски без пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель, підземних та наземних комунікацій, об’єктів благоустрою, та відновлює благоустрій прилеглої території пошкоджений при виконанні робіт з монтажу та демонтажу вивіски;
6.1.2. забезпечує відповідність вивіски до узгодженого паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та узгодження паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок), державних стандартів, норм та правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки;
6.1.3. відповідає за безпеку при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски, експлуатацію й утримання її в належному санітарно-технічному  стані (у разі його відсутності власника вивіски – власник будівлі (балансоутримувач).
6.2. Після закінчення терміну дії узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) та паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок), або після припинення господарської діяльності, власник вивіски здійснює демонтаж вивіски протягом 15-ти днів з дня виникнення вищевказаних підстав.
6.3. У разі розміщення вивіски без узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) або узгодженого паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) власник вивіски повинен узгодити розміщення існуючої вивіски згідно цього Порядку, якщо існуюча вивіска відповідає вимогам цього Порядку, або демонтувати її у визначений термін вказаний у вимозі цього Порядку.
6.4. Власник вивіски несе відповідальність, передбачену чинним законодавством, за незадовільний санітарний, естетичний та технічний стан вивіски.
6.5. Якщо при проведенні робіт з монтажу та демонтажу вивіски було пошкоджено фасад (фарбування, декоративні елементи тощо), власник вивіски зобов’язаний усунути всі пошкодження протягом 15-ти днів за власний рахунок.
6.6. Контроль за розміщенням вивісок на території міста/сіл здійснює КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку” в межах своїх повноважень.
6.7. У разі розміщення вивіски з відхиленнями від узгодження паспорта малої архітектурної форми (вивіски) або узгодженого паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок), а також при порушенні під час встановлення та експлуатації вивіски вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів, державних норм та стандартів, власник вивіски  повинен   усунути допущене порушення або здійснити демонтаж вивіски у визначений термін вказаний у вимозі посадової особи (інспектор з благоустрою) КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку” про усунення допущеного порушення.
У разі невчинення вищевказаних дій, вивіска примусово демонтовується згідно з умовами розділу 7 цього Порядку.
6.8. За незадовільний зовнішній вигляд та технічну несправність вивісок, на власника вивіски накладаються штрафні санкції відповідно до Правил благоустрою та порядку утримання території міста Борислава та Кодексу про адміністративні правопорушення.
7. Демонтаж вивісок
7.1. Демонтажу підлягають:
7.1.1. самовільно встановлені вивіски.
7.1.2. вивіски, встановлені у невідповідності до узгодженого паспорта малої архітектурної форми (вивіски) або до узгодженого паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок).
7.1.3. вивіски, технічний стан яких створює загрозу життю чи здоров’ю людей та/або заподіяння шкоди третім особам, що підтверджується актом з фотофіксацією, складеним посадовою особою (інспектор з благоустрою) КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку” за участю відділу  оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля.
7.1.4. вивіски, власників яких встановити не вдалося (суб’єкт відмовився надати дані, передбачені Законом України “Про захист прав споживачів”, що зафіксовано відповідним актом).
7.2. Власникам самовільно встановлених вивісок, вказаних у підпунктах 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3 скеровуються вимоги посадової особи (інспектор з благоустрою) КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку” про усунення допущеного порушення. Власникам вивісок, вказаних у підпункті, 7.1.4 вимоги не надсилаються.
7.3. У випадках, зазначених у підпункті 7.1.1., 7.1.2., 7.1.3. демонтаж вивісок повинен провести власник вивіски самостійно за власний рахунок у встановлений термін вказаний у вимозі посадової особи (інспектор з благоустрою) КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку”.
7.4. Власники вивісок, які не виконали у встановлений термін вимог посадової особи (інспектор з благоустрою) КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку”, та вивіски, передбачені у підпункті 7.1.4, проект рішення виноситься на розгляд виконавчого комітету Бориславської міської ради щодо примусового демонтажу за рахунок коштів міського бюджету з наступним відшкодуванням усіх витрат власником вивіски, винним у порушенні цього Порядку.
7.5. Термін, наданий у вимозі для її виконання, не може перевищувати  30-ти днів.
7.6. Вимога вважається врученою у разі, якщо вона надсилається рекомендованим листом власнику на адресу за місцем реєстрації суб’єкта господарювання або вручається особисто в руки з відповідною розпискою на архівному екземплярі вимоги.
7.7. Примусовий демонтаж вивісок організовує комунальне підприємство “ЕКО-МІСТО“ за рішенням виконавчого комітету Бориславської міської ради. Проект рішення про примусовий демонтаж вивіски готує КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку”. Під час проведення демонтажу обов'язкова присутність представників КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку” та представників управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження  міської ради, управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради, а також  представника відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області і особи власника, яка здійснила самовільне встановлення вивіски (у разі її встановлення, або належних доказів про повідомлення такої про час і місце проведення).
7.8. Примусовий демонтаж вивісок оформляється актом (2 примірники), який обов’язково повинен містити: час, дату і місце складення, перелік присутніх осіб, опис малої архітектурної форми (вивіски) чи конструкцій (геометричні параметри, матеріал, наявність підключення до мереж електропостачання) та перелік візуально виявлених недоліків, пошкоджень, а також до акту додається в обов’язковому порядку фотофіксація місця розташування вивіски до і після демонтажу.
7.9. У разі відсутності власника вивіски при демонтажі або його відмови від підписання акта демонтажу (про що робиться відповідна відмітка в акті) другий примірник акта КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку” у термін до 5-ти днів надсилає поштою за місцем реєстрації власника рекомендованим листом (якщо встановлено його місцезнаходження).
7.10. Якщо місце реєстрації власника вивіски невідоме, КНП “Бориславський центр екології, туризму та сталого розвитку” повідомляє про проведення демонтажу та місцезнаходження вивіски відділення поліції №1 Дрогобицького районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області.
7.11. Після проведення демонтажу вивіски комунальним підприємство “ЕКО-МІСТО” складаєт акт виконаних робіт, пов'язаних з демонтажем вивіски, та їх вартістю.
7.12. Демонтовані вивіски зберігаються на складі комунального підприємства “ЕКО-МІСТО“.
7.13. Компенсація витрат комунального підприємства “ЕКО-МІСТО“, пов’язаних з примусовим демонтажем, транспортуванням та зберіганням вивіски, покладається на власника демонтованої вивіски.
7.14. У разі повторного самовільного встановлення суб’єктом господарювання вивіски за адресою, де самовільно встановлена вивіска уже була демонтована силами комунального підприємства “ЕКО-МІСТО“, витрати на демонтаж, транспортування та зберігання такої вивіски постійно відшкодовуються суб’єктом господарювання у п’ятикратному розмірі.
7.15. Для повернення демонтованої вивіски її власнику необхідно звернутись у комунальне підприємство “ЕКО-МІСТО“ з такими документами:
7.15.1. Заява на ім’я керівника про повернення демонтованої вивіски.
7.15.2. Документ, який підтверджує право власності (інше майнове право) на будівлю/приміщення, де демонтовано вивіску (у разі наявності).
7.15.3. Документ, який підтверджує компенсацію витрат комунальному підприємству “ЕКО-МІСТО“, пов’язаних з демонтажем вивіски, транспортуванням та зберіганням.
7.16. Облік та тимчасове зберігання демонтованих вивісок здійснює у встановленому порядку комунальне підприємство “ЕКО-МІСТО“. Демонтовані вивіски зберігаються у спеціально відведених для цього місцях (сховищах, складах тощо).
7.17. Демонтовані вивіски підлягають утилізації після публікації на офіційному сайті Бориславської міської ради, якщо:
7.17.1. після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів їх власники не зголосились за поверненням.
7.17.2. після закінчення річного терміну зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не відшкодували вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цю вивіску.
7.17.3. власники надали письмову відмову від демонтованої вивіски та документи, які підтверджують право власності (інше майнове право) на цю вивіску.
 Додаток 1
       до Порядку розміщення     малих
                                                                                                                        архітектурних форм (вивісок)
                                                                                                                         Бориславської  міської територіальної
                                                                                                                         громади
Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) розроблений
згідно Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок)
Бориславської міської територіальної громади
 
 
 
 
 
Паспорт малої архітектурної форми (вивіски)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(місце розташування будівлі або споруди,
місце розташування зовнішньої поверхні будівлі або споруди,
на якій запроектоване розміщення вивіски, мета і предмет господарської діяльності)
Заявник (замовник):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, адреса, телефон, електронна адреса)
 
Документ, що засвідчує право власності (оренди) приміщення (будівлі або споруди):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (вид документу, номер, термін дії, характеристика та адреса об'єкта нерухомого майна)
 
Реєстраційний номер: _______________________
(заповнює уповноважений орган виконкому)
 
Лист про відповідність (узгодження): ______________________
(заповнює уповноважений орган виконкому)
 
Термін дії узгодження до: ________________________
(заповнює уповноважений орган виконкому)
 
Уповноважений орган виконкому
Бориславської міської ради
 
 
__________________________         (підпис)
М.П.
 
 
 
* Паспорт малої архітектурної форми (вивіски) складається у двох примірниках. Перший примірник надається заявнику, другий примірник постійно  зберігається в архіві уповноваженого органу.
 
 
Проект паспорта комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) розроблений згідно Порядку розміщення малих архітектурних форм (вивісок)
Бориславської територіальної громади
 
 
 
 
Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(місце розташування будівлі або споруди,
місце розташування зовнішньої поверхні будівлі або споруди,
на якій запроектоване розміщення вивіски, мета і предмет господарської діяльності)
 
Заявник (замовник):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, адреса, телефон, електронна адреса)
 
Документ, що засвідчує право власності (оренди) приміщення (будівлі або споруди):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
 (вид документу, номер, термін дії, характеристика та адреса об'єкта нерухомого майна)
 
Реєстраційний номер: _______________________
(заповнює уповноважений орган виконкому)
 
Лист про відповідність (узгодження): ______________________
(заповнює уповноважений орган виконкому)
 
Термін дії узгодження до: ________________________
(заповнює уповноважений орган виконкому)
 
 
 
Уповноважений орган виконкому
Бориславської міської ради:
 
 
__________________________         (підпис)
М.П.
 
 
 
 
 
* Паспорт комплексного розміщення малих архітектурних форм (вивісок) складається у двох примірниках. Перший примірник надається заявнику, другий примірник постійно  зберігається в архіві уповноваженого органу виконкому.