РІШЕННЯ № 855

Про затвердження    Програми компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
______________2022 року Борислав                            ____
 
Про затвердження    Програми компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
          
  Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №755      « Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету від 13.01.2021 р. № 12 «Про схвалення проєкту Програми компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №51, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2022 р. №__/__ та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.__.2022 р. №__/__,   міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік та паспорт до неї згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від _______2022 р.№____
 
ПРОГРАМА
компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022рік
І. Загальні положення
Програма компенсації за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування  телефоном  окремим  пільговим  категоріям  громадян  мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма) розроблена відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.91 Бюджетного кодексу України, Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту”, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації в Україні”, „Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні” „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” „Про Службу безпеки України”, „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” „Про охорону дитинства”, постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 №354 „Про безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального користування” та від 16.08.1994 р. №555 „Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 р.№ 354”.
Відповідно до Бюджетного кодексу України субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для компенсації видатків за пільгове перевезення  та оплату за користування телефоном не передбачено, тому компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян та пільги з послуг зв’язку може здійснюватись з бюджету Бориславської міської територіальної громади.
В бюджеті передбачено видатки на надання пільг в обмеженому розмірі. Тому компенсація надавачам послуг буде здійснюватись лише по окремих категоріях громадян, які мають право на пільги.
ІІ. Мета Програми
Програма спрямована на підвищення  соціального захисту певних пільгових категорій населення та суб’єктів  господарювання, які здійснюють пасажирські перевезення чи надають послуги телефонного зв’язку.
Метою програми є надання компенсації за  пільгове перевезення чи користування телефоном по окремих категоріях громадян, яким надано пільги відповідно чинного законодавства.
ІІІ. Виконавці Програми
Відповідальним виконавцем Програми є управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради, а також підприємства, що здійснюють пасажирські перевезення на міських і приміських маршрутах загального користування в межах Бориславської міської територіальної громади та Львівська філії ПАТ „Укртелеком”.
ІV. Порядок  надання пільг
Порядок розподілу та перерахунку коштів (компенсації пільгового перевезення окремих категорій громадян та оплати за користування телефоном) визначається у Договорі, відповідно,  з підприємством, що здійснюють пасажирські перевезення на міських та приміських маршрутах загального користування в межах Бориславської міської територіальної громади та Публічним акціонерним товариством „Укртелеком” в особі Львівської філії ПАТ „Укртелеком”.
Компенсація за  пільгове перевезення автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах в межах Бориславської міської територіальної громади надається перевізнику за такі категорії громадян :
1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них ( в т.ч. АТО);
2. Особи з інвалідністю в наслідок війни та особи, які прирівняні до них;
3. Особи з інвалідністю І та ІІ груп ;
4. Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю в наслідок  війни I групи;
5. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорій 1та 2;
6. Дитина з інвалідністю;
7. Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю;
8. Пенсіонери за віком;
9. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
10. Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах;
11. Діти до 6 років (без зайняття окремого місця для сидіння);
12. Діти з багатодітних сімей;
13. Реабілітовані громадяни.
Підставою для надання пільг з безплатного проїзду є документ про право на пільгу.
Крім того передбачено відшкодування за проїзд громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС .  Компенсація за пільги з оплати послуг за користування телефоном у розмірі 50% абонентної плати здійснюється за такі категорії громадян:    
1. Учасники бойових дій та особи, прирівняні до них ( в т.ч. АТО);
2. Особи з інвалідністю в наслідок війни та особи, які прирівняні до них;
3. Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорій 1та 2;
4. Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони , ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України;
5. Реабілітовані громадяни;
6. Члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни.
Підставою для надання пільг за користування телефоном у розмірі 50% абонентної плати є списки, які подаються управлінням праці та соціального захисту населення  до Львівської філії ПАТ „Укртелеком”.
V. Очікувані результати від виконання Програми
Соціальна підтримка певних пільгових категорій громадян, забезпечення  права пільгового проїзду окремих категорій громадян, часткове відшкодування витрат, пов’язаних із  оплатою послуг за користування телефоном.
VІ. Джерела та обсяги фінансування Програми
Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік в межах коштів, затверджених рішенням Бориславської міської  ради.
 
 
ДОДАТОК
до Програми компенсації за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
ПАСПОРТ
Програми компенсації  за пільговий проїзд та пільг з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям мешканців Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2.Дата, номер рішення про затвердження Програми    
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці
    Програми
Управління праці та соціального захисту населення міської ради
5. Термін реалізації Програми      2022 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022рік
7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2022 році.                                     В тому числі :
компенсація  за пільговий проїзд —
відшкодування ПАТ «Укртелеком» —відшкодування за проїзд громадянам постраждалим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС —
 
 
                    802,8    тис. грн.
 
                     755  тис.грн.
                    44.4 тис.грн.
 
 
                     3,4 тис.грн.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Юрій ХИМИН