РІШЕННЯ № 856

Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей - мешканців Бориславської міської територіальної громади, громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим  на 2022 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
______________2022 року Борислав                            №_____
 
Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей - мешканців Бориславської міської територіальної громади, громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим  на 2022 рік
 
          
  Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №755    « Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 р. № 13 «Про схвалення Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей — мешканців Бориславської міської територіальної громади  , громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим на 2022 рік », беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №52, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2022 р. №__/__ та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.__.2022 р. №__/__,   міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей — мешканців Бориславської міської територіальної громади , громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим                         на 2022 рік та паспорт до неї згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
         рішення міської ради
від _______2022 р. №____
 
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей - мешканців Бориславської міської територіальної громади, громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим на 2022 рік
 
Вступ
Комплексна програма соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей - мешканців Бориславської міської територіальної громади, громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим на 2022 рік (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюют7ься на місцевому рівні з метою фінансової та іншої соціальної підтримки мешканців Бориславської міської територіальної громади, які брали /беруть участь у проведенні АТО(ООС), та членів їх родин, тих хто постраждав у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності, сприяння вирішенню питань матеріально-побутового забезпечення учасників АТО (ООС), соціально-побутових питань осіб, які брали / беруть  участь у проведенні АТО (ООС) та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих під час здійснення АТО (ООС), громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС) та АР Крим.
У рамках Програми передбачається надання допомоги особам рядового і начальницького складу, співробітникам Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, а також інших добровольчих формувань,  що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, які брали чи беруть  участь в АТО(ООС). Це, зокрема: надання медичної, психологічної та соціальної підтримки учасникам АТО (ООС) та членам їх сімей (надання пільг); допомога родинам загиблих під час проведення АТО (ООС); соціальний супровід сімей учасників АТО (ООС),  звільнення дітей громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим від оплати за харчування в закладах освіти.
Програма розрахована  на 2022 рік. 
1. Надання матеріальних допомог та пільг
1.1) Загальні положення
1.1.1) В умовах проведення в Україні АТО (ООС) виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО (ООС), членам їх сімей, а також сім’ям загиблих/померлих учасників АТО (ООС), громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим, зокрема, у частині надання  фінансової (матеріальної) підтримки зазначених категорій осіб.
1.1.2) Надання допомог та пільг учасникам АТО (ООС) та членам їх сімей, сім’ям загиблих під час проведення АТО (ООС) здійснюється на підставі документів, наданих структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області а також інших добровольчих формувань,  що були утворені або самоорганізувалися для захисту
незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України чи Львівською обласною радою .
1.1.3) Допомога особам, що отримали тілесні ушкодження різної ступені тяжкості у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності виплачується  на підставі включення їх до переліку осіб, який формується Міністерством охорони здоров’я .
1.2) Мета та основні завдання
1.2.1) Метою Програми у частині надання матеріальних допомог та пільг є підвищення рівня соціального захисту учасників АТО (ООС), членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час проведення АТО (ООС), учасників масових акцій громадського протесту під час Революції Гідності , громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС)  та АР Крим.
1.2.2) Для досягнення мети Програми у частині надання матеріальних допомог передбачається надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО (ООС) та членам сімей загиблого/померлого учасника АТО (ООС).
1.2.3) Виплата проводиться відповідно до розпорядження  міського голови, на підставі документів, наданими структурними підрозділами Міністерства оборони України (військовими комісаріатами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області а також інших добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України чи Львівською обласною радою .
1.2.4) Для досягнення мети Програми передбачається забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців ДНЗ з числа дітей учасників АТО (ООС) та громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС)  та АР Крим,.
1.3) Очікувані результати
1.3.1) Посилення соціального захисту учасників АТО (ООС)  та членів їх сімей, членів сімей загиблих/померлих під час проведення АТО (ООС), громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС)  та АР Крим, поліпшення їх матеріально-побутових.
1.3.2) Надання додаткових гарантій соціального захисту учасникам АТО (ООС)  та членів їх сімей, членам сімей загиблих/померлих під час проведення АТО (ООС) – мешканцям Бориславської міської територіальної громади, громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС) та АР Крим, за рахунок коштів міського бюджету Бориславської міської територіальної громади.
1.3.3) Зростання довіри до влади міста.
1.3.4) Формування позитивного ставлення до військовослужбовців та членів їх сімей.
1.4) Джерела фінансування
1.4.1) Фінансування Програми у частині надання матеріальних допомог та пільг здійснюється за рахунок видатків загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022  рік:
одноразова допомога учасникам АТО (ООС) та постраждалим у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності в сумі 2,0 тис. грн.;
одноразова допомога сім’ям загиблих/померлих учасників АТО (ООС) (в розрахунку на одну сім’ю) в сумі  5,0 тис. грн.;
відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) учасників АТО (ООС) (в розрахунку на одну сім’ю) в сумі  10,0 тис. грн.;
пільги на утримання житла та на житлово-комунальні послуги;
відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих з числа учасників АТО (ООС)  ;
одноразова допомога учасникам АТО (ООС), які перебували у полоні в сумі  15,0 тис. грн; 
одноразова допомога сім’ям загиблих (померлих) учасників АТО(ООС) (в розрахунку на одну сім’ю) на встановлення пам’ятника в сумі  20,0 тис. грн. ;
одноразова допомога особам з інвалідністю в наслідок  участі в АТО (ООС), які потребують довготривалого лікування  в сумі до 5,0 тис. грн. ; 
забезпечення санаторно-курортним лікуванням  осіб з числа поранених бійців-добровольців АТО (ООС).
2. Надання комплексної допомоги
2.1) Загальні положення
2.1.1) Поточна ситуація в Україні з сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників зумовлює: значне збільшення кількості сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, зниження їхнього життєвого рівня, у
тому числі у зв’язку з відсутністю роботи; проблеми у забезпеченні житлом сімей учасників АТО (ООС); поширення у різних формах насильства.
2.1.2) У таких умовах підтримання належного морально-психологічного стану учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, зокрема, членів сімей загиблих під час проведення АТО (ООС), утвердження особистості учасників АТО (ООС), забезпечення потреб у соціальному обслуговуванні та психологічна підтримка зазначених категорій осіб дозволить убезпечити від стресових ситуацій учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, а також надасть можливість сприяти у наданні відповідної допомоги у формуванні навичок безпечної поведінки, соціальній підтримці учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС) та АР Крим.
2.2) Мета та основні завдання
2.2.1) Метою Програми  у частині надання комплексної допомоги є мінімізація асоціальних проявів у життєдіяльності громади, передусім попередження насильства, підсилення ролі сімейних цінностей у суспільстві, підвищення рівня поінформованості учасників АТО (ООС), членів їх сімей та населення у цілому з питань соціальної підтримки учасників АТО (ООС), їх родин, поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з міжнародними, регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО (ООС)  та членів їх родин, громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС)  та АР Крим.
2.2.2) Основними завданнями Програми є надання учасникам АТО (ООС)  та членам їх сімей, у тому числі членам сімей загиблих учасників АТО (ООС), громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС) та АР Крим, комплексних медичних, психологічних та соціальних послуг (таблиця 1).
Таблиця 1
ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Програми у частині надання комплексної допомоги
 
№ з/п Заходи Відповідальний виконавець
1. Соціальний супровід/супроводження учасників АТО після повернення із зони АТО(ООС) та громадян тимчасово переселених із зони АТО(ООС)  та АР Крим, забезпечення необхідними соціальними послугами Бориславський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
2. Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців ДНЗ з числа дітей учасників АТО(ООС)   та громадян тимчасово переселених із зони АТО(ООС) та АР Крим Відділ освіти Бориславської міської ради
3. Забезпечення безкоштовним оздоровленням/ відпочинком дітей учасників АТО(ООС)  Відділ освіти, управління праці та соціального захисту населення
4. Висвітлення у засобах масової інформації заходів, спрямованих на підтримку учасників АТО(ООС) та членів їх сімей, громадян тимчасово переселених із зони АТО(ООС) та АР Крим Відділ внутрішньої політики
5. Звільнення від плати за навчання в розмірі 100% у дитячій школі мистецтв дітей учасників АТО(ООС) Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
6. Надання одноразової допомоги постраждалим   у масових акціях громадського протесту під час Революції Гідності, учасникам  АТО(ООС) та  сім’ям загиблих/померлих учасників АТО(ООС) Управління праці та соціального захисту населення
7. Забезпечення безкоштовними ліками  ургентних хворих з числа  учасників АТО(ООС) КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”, управління праці та соціального захисту населення
8. Надання щорічної допомоги у розмірі 7 тис. грн.  бійцям-добровольцям АТО, визнаним Львівською обласною радою Управління праці та соціального захисту населення
9. Придбання житла учасникам АТО(ООС) та родинам Героїв Небесної Сотні на умовах співфінансування Управління праці та соціального захисту населення
 
Відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих з числа учасників АТО (ООС) здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення на підставі документів наданих КНП „Центральна міська лікарня м.Борислава”.
Підставою для отримання  матеріальної допомоги /виплати є такі документи:
заява про виплату  матеріальної допомоги;
копія посвідчення „Учасник бойових дій” або копія довідки військової частини про участь військовослужбовця в АТО (ООС),  тощо;
копії сторінок паспорта отримувача матеріальної допомоги, на яких зазначено його  прізвище, ім”я, побатькові та місце реєстрації;
копія ідентифікаційного коду отримувача;
номер власного банківського рахунку;
Члени сімей осіб, які померли/загинули під час участі в АТО (ООС) додатково подають наступні документи:
копію лікарського свідоцтва про смерть;
копію свідоцтва про смерть;
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть для отримання допомоги на поховання;
довідка про склад сім’ї;
копії документів, що підтверджують ступінь родинного зв’язку отримувача допомоги із загиблим/померлим.
Відшкодування витрат на поховання загиблих/померлих учасників АТО (ООС) у розмірі до 10 тис.грн. здійснюється надавачам послуг з поховання відповідно до укладених договорів , або родичам, які здійснили поховання відповідно до  поданої заяви.
2.3) Очікувані результати
2.3.1) Посилення соціального захисту учасників АТО (ООС) та членів їх сімей, громадян тимчасово переселених із зони АТО (ООС)  та АР Крим.
2.3.2)Забезпечення комплексною допомогою сімей загиблих/померлих учасників АТО (ООС).
2.3.3) Зростання довіри до влади міста.
2.3.4) Формування позитивного ставлення до військовослужбовців.
2.3.5) Зміцнення шлюбу та зменшення кількість розлучень.
2.4) Джерела фінансування
2.4.1. Фінансування Програми у 2022 році здійснюється за рахунок видатків загального та спеціального  фондів  бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік відповідно до затвердженого паспорта Програми, а також з  інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
 
 
        Секретар міської ради                                                                       Юрій  ХИМИН

 
 
ДОДАТОК
до Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей — мешканців Бориславської міської територіальної  громади, громадян тимчасово  переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим на 2022 рік 
 
 
ПАСПОРТ
Комплексної програми соціальної підтримки учасників АТО (ООС) та членів їх сімей — мешканців Бориславської міської територіальної громади, громадян тимчасово переселених із зони проведення АТО (ООС) та АР Крим на 2022 рік
 
  1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
   
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
4. Відповідальні виконавці Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради, відділ освіти міської ради, управління культури, молоді, фізичної культури та спорту
5. Термін реалізації Програми 2022 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022   рік
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2022 році
 
219,7 тис. грн.
 
 
 
 
 Секретар міської ради                                                                       Юрій  ХИМИН