РІШЕННЯ № 857

Про затвердження змін до паспорта  Програми надання допомоги для закупівлі обладнання на влаштування індивідуального опалення в квартирах соціально незахищених верств населення, які зареєстровані та проживають у будинках, що від’єднанні від системи централізованого опалення м.Борислава

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
______________2022 р.        Борислав                                 № ___
 
 

Про затвердження змін до паспорта  Програми надання допомоги для закупівлі обладнання на влаштування індивідуального опалення в квартирах соціально незахищених верств населення, які зареєстровані та проживають у будинках, що від’єднанні від системи централізованого опалення м.Борислава
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 23.12.2021 р. №755 « Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 р. № 15 «Про схвалення внесення змін до паспорта  Програми надання допомоги для закупівлі обладнання на влаштування індивідуального опалення в квартирах соціально незахищених верств населення, які зареєстровані та проживають у будинках, що від’єднанні від системи централізованого опалення м.Борислава», беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №46, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.__.2022 р. №__/__ та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.__.2022 р. №__/__,   міська рада
           
В И Р І Ш ИЛ А:                        
             1. Затвердити  зміни до п.7 паспорта Програми надання допомоги для закупівлі обладнання на влаштування індивідуального опалення в квартирах соціально незахищених верств населення, які зареєстровані та проживають у будинках, що від’єднанні від системи централізованого опалення м.Борислава , затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.02.2021 р. № 97 у частині загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми в 2022 році та читати його у такій редакції :
 
7. Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для  реалізації Програми в 2022 році  
400 тис. грн.
 
 
            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ