РІШЕННЯ № 858

Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
       січня  2022 року Борислав                     №
 
Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
          
  Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”, рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 755 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік”, рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 року. № 14 „Про схвалення проєкту Програми призначення і виплати компенсації  фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік”, беручи до уваги доповідну записку начальника управління праці та соціального захисту населення Цапів Ірини від 17.01.2022 року №54, рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від __.01.2022 р. №  , з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від __.01.2022 р. №   ,   міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік та паспорт до неї згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з  гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій).
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
Затверджено 
рішення  міської ради 
                        від   .01.2022 р. №
 
ПРОГРАМА
призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
І. Загальні положення
Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік  розроблена  відповідно до п.22 ч.1 ст.26 та ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, Закону України „Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”, рішення міської ради від 23 грудня 2021 року № 755 „Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік”, рішення виконавчого комітету від 13.01.2022 року. № 14 „Про схвалення проєкту Програми призначення і виплати компенсації  фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік” та спрямована на посилення соціального захисту осіб, що проживають на території Бориславської міської територіальної громади, які потребують сторонньої допомоги.
 
ІІ. Мета Програми 
Метою програми є забезпечення мешканців Бориславської міської територіальної громади  соціальними послугами з догляду та виплата компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній та професійній основі у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” та постанови Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”.
 
ІІІ. Джерела фінансування Програми
Джерелами фінансування Програми є кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади у межах обсягу, затвердженого міською радою на 2022 рік .
 
ІV. Очікувані результати виконання Програми
В результаті реалізації програми очікується часткове вирішення побутових, медичних, соціальних проблем мешканців Бориславської міської територіальної громади —  особам з інвалідністю, громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги, осіб з  інвалідністю, дітей з інвалідністю,  громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, невиліковно хворих, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися, дітей, яким не встановлено інвалідність.
 
V. Заходи щодо реалізації Програми
Програма реалізується шляхом призначення та виплати компенсації фізичним особам, мешканцям Бориславської міської територіальної громади, які надають соціальні послуги з догляду, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі” та постанови Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021року. № 1040 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”.
 
VІ. Порядок призначення і виплати компенсації
На підставі поданих до управління праці та соціального захисту населення документів у паперовій чи електронній формі компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки та є:
- особами з інвалідністю;
- дітьми з інвалідністю;
- громадянами похилого віку;
- невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися та хворим ,що потребують довготривалого лікування;
- дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161.
Розмір компенсації обчислюється відповідно до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 та Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з  догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 жовтня 2021 року № 1040.
Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду, отримує тільки одну компенсацію незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.
Фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду, щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги” та від 26 липня 1996 р. № 832 “Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян” проводяться до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, установленої законодавством, або до 31 грудня 2022 року.
Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця.
 
Секретар міської ради                                                                                Юрій ХИМИН
 
ДОДАТОК
до Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022рік
 
 
ПАСПОРТ
Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду мешканцям Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
Рішення міської ради
 
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
4. Відповідальні виконавці
    Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення міської ради,   відділ правового забезпечення міської ради, загальний відділ міської ради, відділ оборонної роботи, цивільного захисту та охорони довкілля
міської ради
 
5. Термін реалізації Програми 2022 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022   рік
 
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2022 році
699, 5 тис. грн,
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                Юрій ХИМИН