Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання  Квасниці Зіновію  земельної ділянки  безоплатно у власність

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                          2021 року Борислав ________
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання  Квасниці Зіновію  земельної ділянки  безоплатно у власність
   
  Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 125, 1861 Земельного кодексу України,  ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Квасниці Зіновія  про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність,  враховуючи рекомендації  постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від __________________2021 року №_________,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:          
                     
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки  площею 890 кв.м. на вул.Ольги Княгині у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:18:046:0381) та надати її безоплатно у власність Квасниці Зіновію Павловичу, який зареєстрований у  м. Бориславі, для  ведення садівництва, із земель запасу, які не надані у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).         
         
     2. Квасниці Зіновію провести державну реєстрацію права власності  на земельну ділянку.
 
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби  у Львівській  області  провести нарахування податкових платежів   з  часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.           
 
                4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектору  (Герман  Дмитро).
 
 
 
   Міський голова                                                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ