РІШЕННЯ № 847

Про виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади за 2021 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 
БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
437-mr6-2022
                                                                                                                                                                                                                                    
 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
                     2022 року Борислав                               №   
 
Про виконання бюджету Бориславської
міської територіальної громади за 2021 рік
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади  за 2021 рік, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 січня  2022 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради від  24 січня 2022 року №01-35/35 ,  міська рада
           
ВИРІШИЛА :
 
1.Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету Бориславської міської територіальної громади  за 2021 рік, в тому числі:
  1. за доходами в сумі 394486,4 тис.грн., за загальним фондом в сумі 351144,8 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 43341,6 тис.грн.;
  2.  за видатками в сумі 384592,5 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 319962,6 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі 64629,9 тис.грн., що додається
 
2 Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Бреньо Любомир) :
2.1) вжити заходів щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) забезпечити:
 виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна, що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати;
 виконання планових показників від продажу землі;
 виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
облік за наданням земельних ділянок в оренду чи користування юридичним та фізичним особам;
 контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
 виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності, не допускаючи при цьому зменшення надходжень у порівнянні з минулим роком;
належний контроль за збереженням майна, що перебуває у комунальній власності;
формування та наповнення бази власників земельних ділянок, орендарів земельних ділянок, власників житлової та нежитлової нерухомості на виконання Меморандумів про співпрацю та взаємодію між Головним управлінням Державної податкової служби у Львівській області та територіальними громадами;
формування бази власників земельних паїв .
2.3) проводити роботу з платниками (юридичні фізичні особи), які допустили заборгованість до бюджету Бориславської міської територіальної громади по сплаті орендної плати за земельні ділянки, та земельного податку.
 
3. Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (Солоненко Світлана):
3.1) проводити:
роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та сплати платежів до бюджетів усіх рівнів;
заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету територіальної громади з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів;
3.2) заслуховувати спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до бюджетів територіальних громади в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня;
3.3) активізувати роботу комісії в частині обстежень суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території міської територіальної громади.
 
4. Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області:
4.1) вжити заходів щодо :
погашення наявної на 01.01.2022 року та недопущення виникнення поточної заборгованості з платежів до бюджету територіальної громади;
повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міської територіальної громади та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету;
4.2) забезпечити :
виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення;
щомісячний моніторинг нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж;
виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок;
виконання планових показників, затверджених у бюджеті територіальної громади;
виконання вимог доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.2021 року №12/0/6-21 в частині обміну інформацією необхідної для розширення бази оподаткування.
 
5. Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) :
5.1) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області:
  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету;
5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міської територіальної громади і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету;
5.3) здійснювати:
аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міської  територіальної громади у розрізі платників;
аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
аналіз власних надходжень бюджетних установ;
проведення роботи з з платниками (юридичні фізичні особи), які допустили заборгованість до бюджету Бориславської міської територіальної громади по сплаті податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на майно відмінного від земельної ділянки;
постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах, що фінансуються за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ, що фінансуються за рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади;
щомісячно моніторинг виконання  Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці у 2022 році.
5.4) забезпечити :
публікацію інформації про виконання бюджету міста Борислава за 2020 рік в часописі «Нафтовик Борислава» в термін до 01 березня 2022 року
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері бюджету і фінансів  в термін до 15 березня 2022 року;
публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Борислава за 2021 рік в термін до 20 березня 2022 року;
аналіз отриманої інформації від Головного управління Державної податкової служби у Львівській області на виконання доручення голови Львівської облдержадміністрації від 02.04.20021 року №12/0/6-21 з метою отримання додаткових надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
 
6. Відділу освіти міської ради (Качмарчик Елла):
6.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами освіти, що фінансуються за рахунок бюджету міської територіальної громади, енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) забезпечити:
збільшення обсягу власних надходжень;
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях установ освіти, зокрема  платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 січня 2022 року;
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
здійснити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері освіти в термін до 15 березня 2022 року.
 
7   Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (Левицький Олег):
7.1) забезпечити:
контроль за цільовим використанням коштів бюджету територіальної громади, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою територіальної громади  не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень;
контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва, реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
контроль за використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на виконання Програм відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання);
цільове та ефективне витрачання коштів бюджету розвитку бюджету Бориславської міської територіальної громади;
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері житлово-комунального господарства  до 15 березня 2022 року.
 
8. Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (Головчак Віталій):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання установами охорони здоров'я, що фінансуються за рахунок бюджету територіальної громади , енергоносіїв у натуральних одиницях;
8.2) не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради;
8.3) забезпечити :
завершення роботи щодо укладення угод між Національною службою здоров҆я України та комунальним некомерційним підприємством «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради в рамках Програми медичних гарантій на 2022 рік;
розробку конкретних заходів щодо приведення штатної чисельності медичних працівників, адмінперсоналу до доведеного обсягу фінансового ресурсу Національною службою охорони здоров’я України згідно  з укладеними договорами про медичне обслуговування населення за Програмою медичних гарантій у 2022 році
забезпечити цільове та ефективне використання коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади виділених на фінансування Програми  безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань за рецептами виписаними сімейними лікарями-фізичними особами підприємцями;
публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері охорони здоров`я   до 15 березня 2022 року.
 
9. Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Рахель Володимир) :
9.1) забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях установ культури, зокрема, платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01 січня 2022 року;
            виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
            публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері культури, фізичної культури та спорту, молоді  до 15 березня 2022 року
           
10) Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради    (Цапів Ірина) :
10.1) здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
10.2) не допускати взяття на облік зобов'язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями;
10.3) встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм установами соціального захисту;
10.4) забезпечити :
виконання Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці»;
            публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей у сфері культури, фізичної культури та спорту, молоді  до 15 березня 2022 року
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа,  заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ.
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                    
                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                    2022 року №
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2021 РІК.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
 
За 2021 рік  до загального та спеціального фондів бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло надходжень  в сумі 394486,4  тис. грн. , що складає  99,5 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
Зокрема :
 до загального фонду надійшло надходжень в сумі   351144,8 тис.грн. , що складає 101,2 відсотка до уточненого плану на 2021 рік ;
 до спеціального фонду надійшло надходжень 43341,6  тис.грн., що складає 87,6 відсотка до уточненого плану на 2021 рік .
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження  до  бюджету міської територіальної громади ( за загальним та спеціальним фондом) за  2021 рік  зросли   на 87604,8   тис. грн. або на 28,5  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зросли   у порівнянні з аналогічним періодом року на 79832,6 тис.грн. або  26,2 відсотка.   
 
 
Доходи +32%
Видатки +31,3 %
Доходи +14.4%
Видатки +4,3%
 
Видатки - -32877,1 тис.грн
.
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міської територіальної громади за 2021 рік по загальному фонду  надійшло в сумі 204489,2 тис.грн., що складає 102,3 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.  
 
 
Показники
 
  2021 рік 2020 рік
     
Податкові та неподаткові надходження 204489,2
 
181177,5
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли 23311,7 тис.грн. або 12,8 відсотка.
 
 
Тобто план за 2021 рік перевиконано на суму 4667,5 тис.грн або на  2,3 відсотка.
 
17.1%
29,1%
Вигнута догори стрілка: 17.1%
 
Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за 2021 рік  мобілізовано надходжень в сумі 231121,2 тис.грн.
 
+16,2%
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися   на 86233,1 тис.грн.            
За 2021 рік до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 146655,5 тис.грн., що складає 99,7 відсотків до уточненого плану на 2021 рік , зокрема :
            базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  17227,1  тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану плану на  2021 рік ;
            дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 4381,3 тис.грн. або 100 відсотків до уточненого плану на 2021 рік;
            дотації  з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з державного бюджету в сумі 2104,1 тис.грн. або 100 відсотків до уточненого плану на 2021 рік;
            субвенції з державного бюджету надійшло в сумі 107281,1 тис.грн. або 100 відсотків до уточненого плану на 2021 рік;
 субвенцій з інших бюджетів надійшло  в сумі 15661,9 тис.грн., що складає  97,6  відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів зріс на суму 29451,4  тис.грн. або на 25,1 відсотка.
 
 
--30,8%
 
-
Вигнута догори стрілка: --30,8%
  

+20,8%
            Основною причиною збільшення обсягу офіційних трансфертів є збільшення обсягів базової дотації, освітньої субвенції у зв’язку із внесеними  змінами до Порядку та умов надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, а також наданням бюджету міської територіальної громади дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету і дотації  з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної дотації з державного бюджету.           
            Основним джерелом формування бюджету Бориславської міської територіальної громади є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло в сумі 110516,5 тис.грн., що складає 103,5 відсотка до уточненого плану на  2021  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  54,0 відсотка .
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 18246,5 тис.грн. або 19,8 відсотка.
 
 
 
 
+19,6%
+23,0%
+893,3 тис.грн.
 
31,3%
Вигнута догори стрілка: 31,3%Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 96,9 відсотка.
+11,1%
Всього за 2021 рік до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 107132,3  тис.грн. вищезазначеного податку, що на 18432,4 тис.грн більше ніж за аналогічний період минулого року або на  20,8 відсотка. 
Аналізом  надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по платниках:
відділ освіти Бориславської міської ради - з 01.01.2021 року згідно з рішенням міської ради від 29.10.2020 року №2652 заклади загальної середньої освіти  м.Борислава перейшли на самостійне ведення бухгалтерського обліку;
6 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Л/о – з серпня 2021 року сплачує 7 Державний пожежно-рятувальний загін Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області;
Головне управління Національної поліції у Л/о – в липні 2020 року отримали доплату до грошового забезпечення за карантин;
Головне управління Державної податкової служби у Львівській області (ЄДРПОУ 43968090) перереєстроване на Головне управління Державної податкової служби у Львівській області ( ЄДРПОУ 43143039) ;
Бориславська міська територіальна виборча комісія – у 2020 році працювала виборча комісія під час виборів;
ПАТ "Укртранснафта", ПП "Борислав Комфорт", ТзОВ "БПК-Еліт", Повне т-во "Ломбард-Свищ, Бударова" -скорочення чисельності працівників;
ТзОВ "Інтер-Синтез" – в січні 2020 року отримали премію за 2019 рік;
ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод", Первинна профспілкова організація ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" - погіршився фінансовий стан  підприємств;
ПрАТ "Львівобленерго", ТзОВ "Львівенергозбут" - реорганізація та скорочення працівників;
ДЮСШ "Атлант" – з вересня 2021 року підприємство ліквідоване, працівники переведені в дитячо-юнацьку спортивну школу;
ТзОВ "Р.С.І.", ТзОВ "Р.С.I. 2"- в січні 2020 року сплачено заборгованість по заробітній платі за 2019 рік.
 
            Крім цього повідомляємо, що станом на 01 січня 2022 року, згідно даних Дрогобицького управління Головного управління ДПС у Львівській області   заборгованість по сплаті податку на доходи фізичних осіб  складає 1167,3 тис.грн. (в частині , що належить міському бюджету 700,4 тис.грн.), в тому числі в розрізі платників , а саме :
 ДКП ЖЕК№3-23,4 тис.грн., Бориславське ШБУ №7 ВАТ-2,2 тис.грн., Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група – 2,1 тис.грн., ДКП по побутовому обслуговуванню населення «МРІЯ»-20,3 тис.грн.( на даний час перебуває в стані припинення), КП «Благоустрій»-63,3 тис.грн.( на даний час перебуває в стані припинення), Філія «КОМ-ЕКО-БОРИСЛАВ»-9,1 тис.грн., фізичні особи -1047,0 тис.грн.
 
СРезервами збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб є :
проведення постійного моніторингу спати податку на доходи фізичних осіб з метою виявлення випадків здійснення господарської діяльності на території м.Борислава без сплати податку на доходи фізичних осіб;
робота з потенційними платниками податку на доходи фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність без належним чином оформлених документів та відповідно не сплачують податок на доходи фізичних осіб;
робота з платниками , які виплачують заробітну плату, нижчу законодавством встановленого мінімуму (робота з мінімізаторами);
забезпечення погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб;
проведення роботи з залучення нових платників податку – інвестиційна діяльність.  
 
Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міської територіальної громади за 2021 рік надійшло в сумі 78,6 тис.грн., що складає 100,0 відсотків до уточненого  плану на 2021 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зменшилися на 28,0 тис.грн. або 26,3 відсотка.
 
   Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість  комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 92,5 тис.грн., в тому числі :
КП «Благоустрій» - 13,1 тис.грн.;
ДКП ЖЕК № 3 -79,4 тис.грн..
 
З метою збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної форми власності до бюджету міської територіальної громади фінансове управління пропонує  зобов’язати керівників розробити графіки погашення  податкової заборгованості по вищезазначеному податку.
 
Рентної плати за користування надрами до бюджету міської територіальної громади  за 2021 рік надійшло в сумі 4764,6 тис.грн., що складає 106,2 відсотка до уточненого  плану на 2021 рік.
Показник 2020 рік  
 
2021 рік
Відхилення 2021 року до 2020 року
  У тисг.грн У %
 
Надходження рентної плати, в тому числі:
 
2693,4 4764,6 2071,2 76,9
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  332,0 492,2 160,2 48,2
Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення 122,7 141,9 19,2 13,5
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти  1854,0  
3090,4
 
1236,4 66,7
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу  384,7 1040,1 655,4 170,4
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження рентної плати за користування надрами до бюджету міста Борислава зросли на 2071,2 тис.грн. або
76,9 відсотка.
 
Динаміка надходжень рентної плати до бюджету громади за 2020-2021 роки
 
Найбільше зростання рентної плати спостерігається по надходженнях рентної плати за користування надрами для видобування природного газу на суму 655,4 тис.грн. або 170,4 відсотка, рентної плати за користування надрами для видобування нафти  на суму 1236,4 тис.грн. або 66,7 відсотка, рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)  на суму 160,2 тис.грн. або 48,2 відсотка.
 
 

В структурі надходжень рентної плати найбільша частка  припадає на рентну плату за користування надрами загальнодержавного значення, якої за звітний період надійшло до бюджету міської територіальної громади 4272,4  тис.грн. Частка даних надходжень складає 89,7 відсотка.
 
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2021 рік надійшло до бюджету Бориславської міської територіальної громади   в сумі 7268,3 тис.грн., що складає 102,9 відсотка до  уточненого плану на 2021 рік, зокрема :
 
 
Показники
 
2020 рік
 
2021 рік
Відхилення 2021 року до 2020 року
У тис.грн. У відсотках
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукці) пального 740,8 812,3 71,5 9,7
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пального 2589,3 2759,8 170,5 6,6
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3454,8 3696,2 241,4 7,0
Разом 6784,9 7268,3 483,4 7,1
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку до бюджету Бориславської міської територіальної громади  зросли на 483,4 тис.грн. або 7,1 відсотка.
         
 
           
 
-10,2%
В структурі надходжень акцизного податку найбільша частка припадає на надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів . Акцизного податку  з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 3696,2 тис.грн., що складає 102,6 відсотка до уточненого плану 2021 року.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 241,4 тис.грн. або 7,0 відсотка.
 
+12,6%
 
%
                     Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є :
проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку;
виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами;
виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції.
 
Місцевих податків і зборів до бюджету міської територіальної громади  за 2021 рік надійшло в сумі 79337,9 тис.грн., що складає 100,4 відсотка до уточненого плану на 2021 рік
Структуру місцевих податків і зборів в бюджеті міста Борислава формує податок на майно відмінне від земельної ділянки, податок на майно в частині плати за землю, туристичний збір, єдиний податок.
тис.грн.
 
Показники
 
Січень-грудень 2020 року
 
Січень-грудень 2021 року
 
Податок на майно відмінне від земельної ділянки
 
4039,4 4289,6
Податок на майно в частині плати за землю
 
53270,9 48153,9
Туристичний збір
 
1,1 6,7
Транспортний податок
 
21,0 1,0
Єдиний податок 20033,3 26886,7
Всього 77365,7 79337,9
 
 
Надходження місцевих податків до бюджету міської територіальної громади за січень-березень 2020-2021  років
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 1972,2 тис.грн. або 2,5  відсотка. 
            В структурі надходжень місцевих податків та зборів найбільша частка припадає на надходження до бюджету міської територіальної громади  податку на майно в частині плати за землю частка, якого складає 60,6 відсотка, єдиний податок частка, якого складає 33,9 відсотка.
 
   За січень-грудень 2021 року до бюджету міської територіальної громади  надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 48153,9 тис.грн, що складає 99,8  відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
 
 
+3201,5 тис.грн.
  Зокрема : земельного податку з юридичних осіб 37467,9 тис.грн., що складає 99,1 відсотка до уточненого плану  на 2021 рік;
орендної плати з юридичних осіб 7995,6 тис.грн., що складає 102,1 відсотка до уточненого плану на 2021 рік;
земельного податку з фізичних осіб 852,8 тис.грн., що складає 101,3 відсотка до уточненого плану на 2021 рік;
орендної плати з фізичних осіб 1837,5 тис.грн., що складає 102,8 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
 
Порівняно з аналогічним періодом 2020 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зменшилися  на 5117,0 тис.грн. або 9,6 відсотка, зокрема:
надходження земельного податку з юридичних осіб зскоротилися на 5934,4 тис.грн. або 13,7 відсотка;
надходження орендної плати з юридичних осіб зросли на 161,7 тис.грн., або на 2,1 відсотка;
надходження земельного податку з фізичних осіб зросли на 166,2 тис.грн. або 24,2 відсотка;
надходження орендної плати з фізичних осіб зросли на 489,5 тис.грн. або 36,3 відсотка.
 
-0,35%
Основною причиною зменшення надходжень до бюджету Бориславської міської територіальної громади податку на майно в частині плати за землю є приведення структурними підрозділами ПАТ «Укрнафта» правовстановлюючих документів на земельні ділянки до вимог затвердженого  класифікатора видів цільового призначення земель відповідно до вимог наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 року №548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель».Як наслідок,  бюджет Бориславської міської територіальної громади  у  2021 році недоотримав надходжень в сумі  5600,0 тис.грн.
 
Орендної плати за земельні ділянки з юридичних осіб за звітний період до бюджету Бориславської міської територіальної громади надійшло 7995,6 тис.грн., що складає 102,2 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
 
+2,1%
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення  зросли на 161,7 тис.грн. або 2,1 відсотка
Резервами збільшення надходжень орендної плати за землю є :
             проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
             забезпечення контролю за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Державної податкової інспекції у м.Бориславі;
             посилення претензійно-позовної роботи щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету Бориславської міської територіальної громади.
            проведення  роботи по формуванню бази потенційних платників за землю та заключенню відповідних договорів.
 
                А також повідомляємо, що станом на 01 січня 2022 року, згідно даних Дрогобицького управління Головного управління ДПС у Львівській області заборгованість по сплаті орендної плати за землю з юридичних осіб складає  2254,3 тис.грн., в тому числі в розрізі платників :
 ТЗДВ БЕЛМЗ» - 79,0 тис.грн., ДП БУ-43 ВАТ «ПРИКАРПАТБУД» - 223,6 тис.грн., ТзОВ «Бориславське автотранспортне підприємство 24659» - 8,6 тис.грн.,  Торгово-Виробнича фірма «Збруч» - 27,1 тис.грн., ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" – 797,3 тис.грн., ТзОВ «ПРОПАНГАЗСЕРВІС» - 2,5 тис.грн., ПП «СТО-ВП» - 4,8 тис.ГРН,,  ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвестиційно-правова група» - 444,9 тис.грн., ТзОВ «Еко енергія плюс» - 259,6 тис.грн., фізичні особи – 407,0 тис.грн.( разом з платниками Східницької територіальної громади).
           
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету міської територіальної громади надійшло за 2021 рік в сумі 4289,6 тис.грн., що складає 101,7 відсотка до уточненого  плану на 2021 рік. 
            Зокрема :
           податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 30,1 тис.грн, що  складає 92,1 відсотка до уточненого плану на 2021 рік;
           податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1051,5 тис.грн, що  складає 100,9 відсотка до уточненого плану на 2021 рік;
           податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1474,4 тис.грн, що  складає 103,3 відсотка до уточненого  плану на 2021 рік;
           податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1733,5 тис.грн, що  складає 101,0 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава зросли   на 250,2 тис.грн. або 6,2 відсотка.
 
73,8%
Кругова стрілка: 73,8%
 
Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб;
посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб до бюджету Бориславської міської територіальної громади;
створення бази оподаткування по податку на майно відмінного від земельної ділянки (юридичні фізичні особи).
 
Єдиного податку до бюджету міської територіальної громади за 2021 рік надійшло в сумі 26886,7 тис.грн., що складає 101,2 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли на 6853,4  тис.грн. або 34,2 відсотка.
Зокрема :
 
40,6%
єдиного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 3110,7 тис.грн., що складає 101,8 відсотка  до уточненого плану на 2021 рік;
+28,8%
 
єдиного податку з фізичних осіб надійшло в сумі 23707,7 тис.грн., що складає 101,0  відсотка до уточненого плану на 2021 рік;єдиного податку з з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` надійшло в сумі 68,3 тис.грн., що складає 101,0  відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
 
 
+41,6%
За даними Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції  станом на 01 січня 2022 року фактично здійснюють діяльність 1128 підприємців (фізичних осіб) , які працюють на єдиному податку, в тому числі : першої групи 165 платника, другої групи 542 платника, третьої групи 421 платника. В порівнянні з 01.01.2021 року кількість підприємців (фізичних осіб) зросла на 49 платника.
Станом на 01.1.2022 року зареєстровано 173 платника єдиного податку юридичних осіб.
                       
 
+49,0%
Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету міської територіальної громади  за 2021 рік надійшло в сумі 971,7 тис.грн., що складає  108,5  відсотка до уточненого плану на 2021 рік. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати збільшилися  на 307,3 тис.грн. або на 46,2 відсотка.
+47.2%
+28,6%
Заборгованість по орендній платі за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває у комунальній власності до  бюджету Бориславської міської територіальної громади станом на 01 січня 2022 року становить 25,8 тис.грн.
 
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує:
            посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду.
 
                  Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету міської територіальної громади надійшло в сумі 1245,2 тис.грн., що складає 103,5 відсотків до уточненого плану на 2021 рік.
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за надання адміністративних послуг зросли на 360,2 тис.грн. або 40,6 відсотка.
            За 2021 рік до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло надходжень в сумі 43341,5  тис.грн., що складає 87,6 відсотка  до уточненого плану на 2021 рік , в тому числі:
надходження без врахування офіційних трансфертів з інших бюджетів  склали в сумі 21100,8 тис.грн., що склало 94,3 відсотка до уточненого плану на 2021 рік;
офіційних трансфертів з інших бюджетів надійшло в сумі 22240,7 тис.грн., що склало 82,1 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року податкові та неподаткові надходження до спеціального фонду зросли   на 12671,4  тис.грн. або 151,2 відсотка.
Надходження до екологічного фонду за 2021 рік склали в сумі 243,7  тис.грн., що складає 143,2  відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 146,9  тис.грн. або 151,7 відсотка.
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  за 2021 рік склали в сумі 117,4  тис.грн., що складає 116,7  відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 111,4  тис.грн.
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади за 2021 рік склали в сумі 2385,6  тис.грн., що складає 115,2  відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2385,6  тис.грн.
Коштів  від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Криму звітному періоді 2021 року надійшло в сумі 4503,9  тис.грн., що скадає 42,9 відсотка до уточненого  плану на 2021 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли   на  2762,5 тис.грн. або 158,6 відсотка.
Надходження коштів від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності у звітному періоді  2021 року склали в сумі 4349,8  тис.грн., що скадає 130,5 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли   на  3273,1 тис.грн. або 304,0 відсотка.
Власних надходжень бюджетних установ  у звітному періоді до бюджету міської територіальної громади  надійшло в сумі 9488,8 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року надходження зросли  на 4028,1 тис.грн., або 75,2 відсотків,  в тому числі:
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством збільшилися на 892,9 тис.грн.;
 інші джерела власних надходжень бюджетних установ  надходження зросли  на 3135,2 тис.грн.
Надходжень від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством  надійшло в сумі 3649,3  тис.грн., що складає 105,4  відсотка до уточненого плану на 2021 рік..
                                                                                                                                 тис.грн.
 
КПКВ 2021 рік 2020 рік Відхилення 2021 року до 2020 року
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установлено порядку майна" 25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами" 25010100 "Плата за послуги що надаються бюджетними установами" 25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ 25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установлено порядку майна"
у грн. у відсотках
0100 "Органи місцевго самоврядуван-ня" 235,0 0,0 214,7 4,3 15,9 204,7 0,6 201,8 0,0 2,3 30,3 14,8
1000 "Освіта" 3276,8 3255,6 0,0 8,4 12,9 2421,1 2406,7 0,0 9,2 5,2 855,7 35,3
4000 "Культура" 137,6 56,4 0,0 74,6 6,5 132,6 38,7 0,0 85,7 8,2 5,0 3,8
Всього 3649,3 3312,0 214,7 87,3 35,3 2758,4 2446,0 201,8 94,9 15,8 890,9 32,3
 
 
+66,4 тис.грн
  В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходжень плати за послуг, що надаються бюджетними установами зросли  на 890,9 тис.грн. або 32,3 відсотка.
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 5839,4 тис.грн.,що складає 91,5 відсотка до уточненого плану на 2021 рік
 тис.грн.
 
КПКВ 2021 рік 2020 рік Відхилення  2021 року до 2020 року
25020000 Інші джерела власних надходжень 25020100 Благодійні внески, гранти, дарунки, отримані бюджетними установами 25020200 Кошти що отримаються бюджетними установами на виконання окремих доручень 25020000 Інші джерела власних надходжень 25020100 Благодійні внески, гранти, дарунки, отримані бюджетними установами 25020200 Кошти що отримаються бюджетними установами на виконання окремих доручень тис.грн. у %
0100 Органи місцевого самоврядування» 178,2 178,2 0,0 35,1 35,1 0,0 143,1 407,7
1000 «Освіта» 4599,7 4437,1 162,6 1500,5 1358,9 141,6 3099,2 206,5
3000 «Соціальний захист» 96,9 96,9 0,0 183,5 181,2 2,3 -86,6 -47,2
4000 «Культура» 136,8 86,7 50,1 101,3 72,9 28,5 35,5 35,0
5000 «фізична культура та спорт» 22,4 0,0 22,4 63,5 0,0 63,5 -41,1 0,0
7000 «Економічна діяльність» 805,5 481,4 324,1 820,3 766,3 54,0 -14,8 -1,8
Вього 5839,5 5280,3 559,1 2704,2 2414,4 289,8 3135,3 115,9
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження інших джерел власних надходжень бюджетних установ  зросли   на 3135,2 тис.грн. або 115,9 відсотка.
 
На кінець звітного періоду загальна сума  заборгованості  по сплаті податків і зборів підприємств , організацій до бюджетів усіх рівнів склала 14566,4 тис.грн.
 
-45,5%
+209,7 тис.грн.
Найбільшими боржниками до бюджету Бориславської міської територіальної громади є наступні платники:  ДКП ЖЕК № 3 – 424,6 тис.грн., БУ-43 ВАТ „Прикарпатбуд”  – 499,5 тис.грн., ДП «ТЕМП» ТзОВ «Цеглинка-М» - 797,3 тис.грн., КП «Благоустрій» - 113,9 тис.грн., ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 936,5 тис.грн., Бориславське Шляхо-БУ №7 ВАТ «ЗАХІДШЛЯХБУД» - 11,9 тис.грн.,  Торгово-виробнича фірма «Збруч» - 33,9 тис.грн., ПП «Інтра Львів» - 9,3 тис.грн.,  ПП «СТО-ВП» - 6,7 тис.грн., ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група» - 444,9 тис.грн., ТзОВ «Еко енергія плюс»-259,1 тис.грн., ТзОВ «БНС Сервіс» - 29,8 тис.грн., Державне КП по побутовому обслуговуванню населення «Мрія» - 18,7 тис.грн., Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група – 4,0 тис.грн., Філія «КОМ-ЕКО-БОРИСЛАВ» - 9,1 тис.грн.
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
 
За січень-грудень  2021 року  по бюджету Бориславської міської територіальної громади проведені видатки всього в сумі 384592,5 тис.грн., в тому числі:
 видатки загального фонду склали -  319962,6  тис. грн.;
 видатки спеціального фонду – 64629,9 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2020 року видатки по бюджету територіальної громади   зросли  на 79795,2 тис. грн. або 26,2 відсотка в тому числі:
 видатки загального фонду зросли  на 47308,2  тис.грн.;
 видатки спеціального фонду  зросли  на  32487,0  тис.грн.
За економічною ознакою в звітному періоді 2021 року найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міської територіальної громади  за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 220484,6 тис.грн. (68,9 відсотка),  поточні трансферти 63693,9 тис.грн. (19,9 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  18356,3  тис.грн  (5,7 відсотка) , інші видатки 13332,0 тис.грн. ( 4,2 відсотка), соціальне забезпечення 4095,8 тис.грн. (1,3 відсотка).
   Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міської територіальної громади встановлено, що станом на 01 січня  2022 року утримується штатна чисельність в кількості 1410,35 штатних одиниць , а саме:
по органах місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 147,0 штатних одиниць;
по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1127,3 штатних одиниць;
по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 69 штатних одиниць ;
по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 39,3 штатних одиниць ;
по установах соціального забезпечення утримується штатна чисельність в кількості 27,75 штатних одиниць.
 
 
+29,6%
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 93426,1 тис.грн., в тому числі на :на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 93426,1  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана»).
За рахунок залишку освітньої субвенції, який склався на 01 січня 2022 року у бюджеті Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 30,2 тис.грн. для виплати оплати праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам  дитячого будинку «Оріана» .
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, який склався у обласному бюджеті , які були спрямовані у вигляді субвенції бюджету Бориславської міської територіальної громади були проведені видатки в сумі 53,2 тис.грн. для оснащення навчального  кабінету предмету «Захист України».
За рахунок коштів державного бюджету та коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади по загальному  фонду на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг проведені видатки за звітний період  2021 року в сумі 441,3 тис.грн..
На фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 744,8 тис.грн..
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки в сумі 602,6 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено видатки в сумі 839,3 тис.грн, в тому числі в розрізі напрямків використання :
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів використано коштів в сумі 455,0 тис.грн.;
на закупівлю засобів навчання та обладнання використано коштів в сумі 253,0 тис.грн.;
на проведення супервізії використано коштів в сумі 9,3 тис.грн.;
на підвищення кваліфікації вчителів  використано коштів в сумі 122,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки в сумі 90,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів проведено видатки в сумі 6,7 тис.грн.;
на проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи) проведені видатки в сумі 2,5 тис.грн.;
на надання адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей (135 дітей) – 67,5 тис.грн.;
на відшкодування витрат на сімейний відпочинок учасників АТО – 13,5 тис.грн.
 
-68,7%
Станом на 01 січня 2022 року проведені видатки по центалізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1393,2  тис.грн., в тому числі :за рахунок коштів субвенції субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 1080,9 тис.грн.;
за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 312,3 тис.грн.
За рахунок субвенції з бюджету Східницької селищної ради проведено відшкодування за навчання учнів дитячої школи мистецтв в сумі 304,1 тис.грн., які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам дитячої школи мистецтв.
У 2021 році за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади було виділено субвенцію в сумі 308,6 тис.грн. обласному бюджету в частині  співфінансування з бюджету громади по   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти для закупівлі 154 ноутбуків для педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл для дистанційного навчання.
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади у 2021 році надано субвенцію бюджету Східницької селищної територіальної громади за загальним фондом в сумі 449,9 тис.грн. на капітальний ремонт водопровідних мереж, які передані з балансу КП «Вододар» на баланс Східницької селищної територіальної громади.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки проведені видатки по виплаті заробітної плати медичним працівникам КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» (вторинна ланка) в сумі 6847,9 тис.грн. Таким чином було погашено заборгованість по заробітній платі медичним працівникам  міста.
За січень-грудень  2021  року проведені видатки по загальному фонду без врахування субвенцій з державного бюджету в сумі  215943,1  тис.грн., зокрема в розрізі галузей:
по органах місцевого самоврядування – 37070,3 тис.грн.;
по установах освіти – 95207,6 тис.грн.;
по установах охорони здоров’я – 12630,9 тис.грн.;
по установах культури – 12081,0 тис.грн.;
по житлово-комунальному господарству – 34493,4  тис.грн.;
по соціальному захисту населення – 7489,4 тис.грн.;
по фізичній культурі і спорту – 8363,3  тис.грн.;
інші видатки – 8607,2 тис.грн.
Структура видаткової частини бюджету територіальної громади за січень-березень 2021 року
В структурі видатків бюджету міської територіальної громади найбільша частка видатків припадає на видатки на утримання установ освіти 44,0 відсоток, на  утримання органів місцевого самоврядування 17,0 відсотків,  на утримання житлово-комунального господарства 16,0 відсотків,  на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарням.Борислава», комунального некомерційного підприємства «Стоматполіклініка», програм по охороні здоров»я , які фінансуються за кошти бюджету громади   6,0 відсотків, на  утримання установ культури 6,0 відсотків.
 
За звітний період по загальному фонду з бюджету міської територіальної громади проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 220484,7 тис.грн.
 
Галузь Фонд заробітної плати з нарахуваннями за 2021 рік Фонд заробітної плати з нарахуваннями за 2020 рік Відхилення 2021 року до 2020 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 34273,5 25952,5 8321,0 24,3
Освіта 170477,1 120985,5 49491,6 29,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3961,0 3136,5 824,5 20,8
Культура 7842,2 5800,0 2042,2 26,0
Фізична культура та спорт 3931,0 2698,0 1233,0 31,4
Всього 220484,7 158572,4 61912,3 28,1
 
 Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  збільшились у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 61912,3  тис. грн. або на 28,1 відсотка за рахунок підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ.
 
Найбільше зростання фонду оплати праці з нарахуваннями за січень-грудень 2021 року відбулося по фізичній культурі та спорту, установах освіти, установи культури, органах місцевого самоврядування.
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає 68,9 відсотка.
 
Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міської територіальної громади  на заробітну плату за січень-грудень 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року встановлено, що фонд заробітної плати зріс на 50761,1  тис. грн. або 39,1 відсотка , в тому числі в розрізі галузей :
 
Галузь Фонд заробітної плати за  2021 рік Фонд заробітної плати за 2020 рік Відхилення 2021 року до 2020 року Середня зарплата за 2021 рік Середня зарплата за 2020 рік
У тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 28184,2 21277,0 6907,2 32,5 15,977 12,062
Освіта 139610,2 99121,3 40488,9 40,8 10,320 7,196
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3227,1 2558,8 668,3 26,1 9,691 6,934
Культура 6458,3 4773,0 1685,3 35,3 7,800 5,765
Фізична культура та спорт 3220,2 2208,9 1011,3 45,8 6,837 6,293
Всього 180700,1 129939,0 50761,1 39,1 10,677 7,605
 
Середня зарплата по бюджетних установах за 2021 рік склала 10,677 тис.грн. і зросла в порівнянні з 2020 роком на 40,4 відсотка.
 
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міської територіальної громади  використано 2055,7  тис.грн. , що на 941,0  тис.грн. або 84,4 відсотка більше  у порівнянні з відповідним періодом 2020  року.
 
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 18356,3  тис.грн.
 
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2021 рік Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2020 рік Відхилення  2021 рік до 2020 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 769,4 529,6 239,8 45,3
Освіта 13697,0 9628,9 4068,1 42,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення 98,2 63,5 34,7 54,7
Житлово-комунальне господарство 1724,4 994,6 729,8 73,4
Культура 1456,9 1041,5 415,4 39,9
Фізична культура та спорт 610,3 476,2 134,2 28,2
Всього 18356,3 12734,1 5622,1 44,2
 
 
В порівнянні з січнем-грудень  2020 року видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли  на  5622,1  тис.грн. або 44,2 відсотка.
 
В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 246323,7 тис.грн. або 77,0 відсотка.
Станом на 01 січня 2022 року по бюджету Бориславської міської територіальної громади  обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   333,9  тис.грн. і зросли проти початку року на 333,9 тис.грн., а саме :
             по  спожитих енергоносія та комунальних послугах – 333,9 тис.грн..
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  енергоносії та комунальні послуги.
            Станом на 01 січня 2022 року відсутня кредиторська заборгованість по загальному фонду.
По спеціальному фонду бюджету міста та за рахунок власних надходжень бюджетних установ (та за рахунок спеціального фонду бюджету) проведені видатки за січень-грудень  2021 року в сумі 64629,9 тис.грн., в тому числі :
оплата праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 1009,9 тис.грн.;
медикаменти – 4,4 тис.грн.;
продукти харчування – 1917,9 тис.грн.;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 125,6 тис.грн.;
поточні трансферти – 17930,5 тис.грн.;
інші видатки – 2562,9 тис.грн.;
капітальні видатки – 41078,7 тис.грн.
 
За рахунок коштів державного бюджету та коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади по спеціальному фонду на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг проведені видатки за звітний період  2021 року в сумі 816,3 тис.грн..
На виконання Регіональної програми   "Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батькіського піклування, та осіб з їх числа " за рахунок коштів обласного бюджету та коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади за спеціальним фондом проведені видатки за звітний період 2021 року в сумі 960,0 тис.грн..
На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведені видатки по спеціальному фонду в сумі 315,3 тис.грн..
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки по спеціальному фонду в сумі 77,2 тис.грн.
За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій склало в сумі 6541,7 тис.грн., в тому числі на :
придбання  хірургічної ренгенодіагностична система типа С-дуга для потреби КНП "Ценральна лікарня м.Борислав"м.Борислав,вул.Куліша,41а за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій склало в сумі 3598,0 тис.грн.;
на проведення робіт по «Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулиці Зелена, вулиці Шевченкав селі Уріж та по вулиці Зарічна в селі Винники Дрогобицького району Львівської області» склало в сумі 300,0 тис.грн..
проведення робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення по вул. Дрогобицькій в м.Бориславі проведені видатки в сумі 1073,7 тис.грн..
придбання відео гастроскопа АХЕОN склало в сумі 1570,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг проведені видатки по спеціальному фонду  в сумі 4233,3 тис.грн., в тому числі
 по об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вулиці Гірна» проведені видатки  в сумі 2105,8 тис.грн.;
по об’єкту «Капітальний ремонт проїздної частини дороги по  вул. Тустановецька проведені видатки в сумі 2127,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах , що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 16003,6 тис.грн. по погашенню заборгованості за спожитий газ КП «Бориславтеплоенерго».
На виконання комплексної Програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 3151,1 тис.грн.(в тому числі кошти обласного бюджету – 1574,5 тис.грн., кошти Бориславської міської територіальної громади – 823,7 тис.грн., кошти не бюджетного внеску -752,9 тис.грн.), в тому числі в розрізі напрямків використання :
Назва обєкту Всього
освоєно коштів
Кошти обласного бюджету, тис.грн Кошти бюджету територіальної громади, тис.грн. Кошти не бюджетного внеску, тис.грн.
Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон на енергозберігаючі в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 м. Борислава Дрогобицького району Львівської області» (ІІ черга) 294,6 145,0 74,8 74,8
Капітальний ремонт даху навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів №6-заклад дошкільної освіти 419,2 225,9 136,6 56,7
Капітальний ремонт фасаду Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №9 478,4 228,4 124,5 125,5
Капітальний ремонт приміщення Бориславської дитячої школи мистецтв в частині заміни електропроводки у місті Бориславі по вулиці Шевченка,83 477,5 238,7 118,9
 
119,9
Капітальний ремонт покрівлі даху Мокрянської початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області 299,3 149,3 74,7 75,3
 
Придбання обладнання (комп’ютер, мультимедійне обладнання, звукопідсилювальна та світлова апаратура) для культурно-просвітницького центру с.Попелі 199,2 99,6 49,6 50,0
Ремонт вальмового шатрового даху у будівлі НСОУ станиця Борислав ПЛАСТ по вулиці Трускавецька,62 у місті Борислааві 485,9 240,6 119,8 125,5
Влаштування літнього кінотеатру в Бориславському міському парку по вулиці Шевченка,37 497,0 247,0 124,8 125,2
Всього 3151,1 1574,5 823,7 752,9
 
За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 2245,1 тис.грн. на проведення робіт по реконструкції покрівлі  Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №1 по вулиці Шкільній,11 Львівської області.
За рахунок субвенції з бюджету Трускавецької міської територіальної громади проведені видатки в сумі 570,0 тис.грн. по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури ( поточний (середній)  ремонт проїзної частини дороги на вулиці Ірини Сеник в місті Бориславі Львівської області)
На виконання Програми реалізації заходів щодо погашення податкового боргу та виведення з податкової застави майна комунальної власності на 2021 рік проведено видатки в сумі 2469,8 тис.грн.
За рахунок коштів громадського бюджету проведено видатки в сумі  368,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання
№ п/п Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Касові видатки, тис.грн.
1 Капітальний ремонт в частині облаштування спортивно-ігрового майданчика на території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 для дітей молодшого віку 98,7
2 Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 49,0
3 Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської державної гімназії  49,0
4 Капітальний ремонт тротуару в районі заїзду до ЗОШ№8 по вул.Петлюри у м.Бориславі Львівської області 76,8
5 Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (улаштування вимощеної пішохідної доріжки з бруківки) 94,8
Всього проведено видатків 368,3
 
На виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування проведені видатки в сумі 2070,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на оплату за виконані роботи по поточному ремонту доріг м.Борислава (Івасюка, Шевченка, С.Бандери, Д.Галицького, В .Великого, Коваліва, Шкільна, Трускавецька, Грушевського, Дрогобицька, Петлюри, І.Франка, С.Стрільців, Міцкевича ) в сумі 401,1 тис.грн.;
на оплату за виконані роботи по нанесенню дорожньої розмітки по вулицях м. Борислава в сумі 205,3 тис.грн.;
на фінансову підтримку комунального підприємства «Вододар» 989,8 тис.грн.;
на фінансову підтримку комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» 100,0 тис.грн.;
на поточний ремонт дороги на вулиці В.Великого в районі будинків №33 та №37 у місті Бориславі Львівської області в сумі 50,0 тис.грн.;
на поточний ремонт тротуару автомобільного моста через річку Лошань на вулиці Трускавецькій у місті Бориславі Львівської області в сумі 49,7 тис.грн.;
на впорядкування благоустрою території біля меморіалу бойової слави в селі Уріж Бориславської міської територіальної громади (поточний ремонт) в сумі 130,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт тротуару дороги на вулиці Грушевського від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Яворницького в місті Бориславі Львівської області в сумі 143,5 тис.грн.
Станом на 01 січня 2022 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду.
Відповідно до  розпорядження міського голови від 22 березня 2021 року № 68-р «Про затвердження Плану заходів щодо погашення дефіциту бюджету міської територіальної громади на оплату праці станом на 01.01.2022 р. проведено заходів з економії бюджетних коштів в сумі 5910,6 тис. грн. або 109,9 відсотки до річного плану, в тому числі:
 за рахунок скорочення штатної чисельності працівників в сумі 303,9 тис. грн., а саме:  в дитячому будинку «Оріана» в кількості 2,4 ставки на суму 168,3 тис. грн., в центрі надання соціальних послуг в кількості 2,0 ставки на суму 135,6 тис. грн;
 за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 369,3 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 623,8 тис. грн.;
 за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 418,9 тис. грн.;
 економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 515,7 тис. грн.;
 раціональна організація замін – 415,3 тис. грн;
 інші заходи по економії бюджетних коштів – 2884,1 тис. грн. (в тому числі від реорганізації шляхом об’єднання ДЮСШ і КЗ «ДЮСШ «Атлант» в сумі 504,0 тис. грн.)
 перерозподіл видатків і спрямування коштів на оплату праці в сумі 379,6 тис. грн.
Крім цього з бюджету територіальної громади на покриття дефіциту по заробітній платі  спрямовано 5166,6 тис. грн.:
вільні залишки, які виникли на 01.01.2021 р. спрямовано на оплату праці в сумі 789,2 тис. грн., а саме: по установах освіти   в сумі - 389,2 тис. грн. та по установах культури в сумі - 400 тис. грн.;
за рахунок перевиконання дохідної частини бюджету територіальної громади  спрямовано кошти на оплату праці в сумі 4377,4 тис. грн, а саме: по установах  освіти в сумі 4006,3 тис. грн., по установах культури -371,1 тис. грн..
Також на покриття дефіциту по заробітній платі в установах освіти спрямовано додаткову дотацію з державного бюджету в сумі 1477,0 тис. грн.
По установах освіти фактично вжито заходів з економії бюджетних коштів в сумі 5102,4 тис. грн. або 101,1 відсотки до річного плану (або 109,0 відсотків до плану січень – грудень 2021 року), в тому числі :
 за рахунок скорочення штатної чисельності працівників в дитячому будинку «Оріана» в кількості 2,4 ставки на суму 168,3 тис. грн.;
 за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 284,4 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 459,4 тис. грн.;
 надання відпустки без збереження заробітної плати в сумі 340,4 тис. грн.;
 економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 482,0 тис. грн.;
 раціональна організація замін –  409,3 тис. грн.;
 інші заходи по економії бюджетних коштів – 2579,0 тис. грн.;
 перерозподіл видатків і спрямування коштів на оплату праці в сумі 379,6 тис. грн.
По установах культури  досягнуто економії коштів в сумі 331,5 тис. грн. або 178,3 відсотки до річного плану (або 305,0 відсотки до плану січень – грудень 2021 року), в тому числі:
 за рахунок режиму економії використання енергоносіїв 40,4 тис. грн.;
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 127,6 тис. грн.;
 надання відпустки без збереження заробітної плати в сумі 48,0 тис. грн.;
 економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 20,9 тис. грн.;
 інші заходи по економії бюджетних коштів – 94,6 тис. грн.
 
По установах соціального захисту населення вжито заходів по економії бюджетних коштів в сумі 476,7 тис. грн. (або 268,6 відсотків до річного плану (або 268,6 відсотків до плану січень – грудень 2021 року), в тому числі:
 за рахунок скорочення штатної чисельності працівників в кількості 2,0 ставки на суму 135,6 тис. грн.;
 за рахунок режиму економії використання енергоносіїв – 44,5 тис. грн.
 за рахунок не заповнення вакантних посад – 36,8 тис. грн.
 надання відпустки без збереження заробітної плати в сумі 30,5 тис. грн.;
 економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 12,8 тис. грн.;
 інші заходи по економії бюджетних коштів – 216,5 тис. грн.
 
Проведеним аналізом споживання бюджетними установами енергоносіїв в натуральних одиницях протягом січня-грудень 2021 року встановлено, що теплопостачання спожито на 3,7 відсотки менше ніж за аналогічний період 2020 року, водопостачання на 14,0 відсотків більше, електроенергії на 37,1 відсотків більше, природного газу – 8,3 відсотки менше.
Ріст споживання енергоносіїв в порівнянні  з 2020 роком пояснюється збільшенням кількості бюджетних установ через утворення Бориславської територіальної громади.
 
Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за січень-грудень 2020 року Натуральні одиниці за січень- грудень 2021 року Відхилення 2021 року до 2020 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
5,4 5,2 -0,2 -3,7
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
12,9 14,7 + 1,8 +14,0
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
875,7 1200,8 +325,1 +37,1
Природний газ
(тис.м.куб.)
217,8 199,8 -18,0 -8,3
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
             
           На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за 2021  рік  проведено касових видатків  в  сумі 37070,3 тис. грн.,  що  складає   99,4  відсотка  до уточненого плану на 2021 рік.
 
За рахунок бюджету міської територіальної громади   фактично утримується 135 штатні одиниці при штатній чисельності 147  штатних одиниць.
 
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради.
Назва установи Видатки на утримання: Відхилення   2021 року до   2020 року Штатна чисельність
За  2020 рік За  2021 рік
За 2021 рік За 2020 рік По штатному розписі Фактично зай-нято По штатному розписі Фактично зайнято
Виконавчий комітет міської ради 19703,9 13815,4 5888,5 70 58 70 63
Відділ освіти міської ради 989,8 757,3 232,5 5 4 5 4
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 7110,2 5676,9 1433,4 32 29 32 31
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради 1107,8 950,4 157,4 6 4 6 4
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради 2603,4 2091,6 511,7 12 12 12 12
Управління комунальної власності, земельних відносин, архітектури  міської ради 2733,0 2248,4 484,5 11 11 11 11
Фінансове управління міської ради 2822,3 2373,4 448,9 11 11 11 10
Всього по органах місцевого самоврядування 37070,3 27913,4 9156,9 147,0 129,0 147,0 135,0
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року видатки на утримання органів місцевого самоврядування зросли на 9156,9 тис.грн., або 32,8 відсотка.
В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 11,6  відсотка.
 Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  34273,5  тис.грн.,  що  складає  92,5  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 Середня заробітна плата по апарату управління за 2021 рік склала 15,977 тис.грн. проти  12,062  тис.грн. у 2020 році тобто зросла на 32,5 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 769,4 тис.грн. або 2,1 відсотка.
Слід відмітити , що практично 94,6 відсотка від всіх видатків на апарат управління займають заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії (35053,7 тис.грн.).
Станом на 01 січня 2022 року по органах місцевого самоврядування  обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року складає 0,4 тис.грн. і зросла  проти початку року 0,4 тис.грн., в тому числі :
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 0,4 тис.грн.
За спеціальним фондом за 2021 рік по органах місцевого самоврядування проведені видатки в сумі 676,1 тис.грн., в тому числі по:
придбанню предметів, матеріалів обладнання та інвентаря проведені в сумі  267,8 тис.грн.;
оплаті послуг (крім комунальних) проведені видатки в сумі 22,8 тис.грн.;
оплаті комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 120,5 тис.грн.;
інших поточних видатках проведені видатки  в сумі 0,6 тис.грн.;
капітальні видатки в сумі 264,4 тис.грн..
Станом на 01 січня  2022 року по органах місцевого самоврядування відсутня кредиторська і дебіторська заборгованість за спеціальним фондом .
Протягом 2021 року з бюджету Бориславської міської територіальної громади надано субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів в сумі 328,6 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
 
на виконання Програми протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку  на 2021-2022 роки проведені видатки (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Бориславського ВП ДВП ГУ НП у Львівській області) проведено видатки в сумі 45,9 тис.грн.;
на виконання Програми забезпечення вручення фізичним особам податкових повідомлень-рішень на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та земельного податку на 2021 рік (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів) проведені видатки в сумі 60,0 тис.грн.;
на виконання Програми покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управління Державної казначейської служби у місті Бориславі Львівської області на 2021 рік (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів) проведені видатки  в сумі 30,0 тис.грн.;
на виконання Програми попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки Бориславської міської територіальної громади на 2021-2025 роки для 6-ДПРЧ у місті Бориславі  ДПРЗ ГУ ДСНСУ у Львівській області (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів)  проведені видатки в сумі 100,0 тис.грн.;
на виконання Програміи фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2021  рік для Бориславського МВ ДМСУ у Львівській області (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів) проведені видатки в сумі 43,5 тис.грн.;
на виконання Програми організаційного забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області на 2021 рік області (Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів) проведені видатки  в сумі 49,2 тис.грн.
 
На виконання Програми членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування проведені видатки в сумі 123,9 тис.грн.
 
На виконання Програми щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха проведені видатки в сумі 157,2 тис.грн.
На реалізацію Програми і заходів в галузі туризму і курортів проведені видатки в сумі 127,6 тис.грн..
На фінансову підтримку комунальних підприємств проведено видатків в сумі 1363,1 тис.грн., в тому числі:
фінансова підтримка засобів інформації – 1223,1 тис.грн.;
фінансова підтримка КП «Бориславський ТІЦ» - 140,0 тис.грн.
На виконання Програми з мобілізаційної підготовки місцевого значення проведені видати в сумі 35,1 тис.грн.
За рахунок коштів державного бюджету та коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади по загальному та  спеціальному фонду на розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг проведені видатки за звітний період  2021 року в сумі 1257,6  тис.грн..
На виконання Регіональної програми   «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батькіського піклування, та осіб з їх числа » за рахунок коштів обласного бюджету та коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади за спеціальним фондом проведені видатки за звітний період 2021 року в сумі 960,0 тис.грн..
За рахунок інших заходів пов’язаних з економічною діяльністю проведено видатків за загальним та спеціальним фондом в сумі 696,5 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
на оплату робіт по розробці Стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади на 2022-2024 роки проведені видатки за загальним фондом в сумі 49,9 тис.грн.;
на співфінансування програми «Нафтова колиска Європи забута історія Польщі та України» проведені видатки за загальним фондом в сумі 53,8 тис.грн.;
на співфінансування програми «Нафтова колиска Європи забута історія Польщі та України» проведені видатки за спеціальним фондом в сумі 523,1 тис.грн.( в тому числі придбання та встановлення пам’ятника Йогана Зега – 108,7 тис.грн.);
на реалізацію проекту «Історія приправленна сіллю» проведені видатки за спеціальним фондом в сумі 69,7 тис.грн.
 
ОСВІТА
 
         На  утримання  установ  освіти по загальному фонду за 2021 рік проведено видатків   в  сумі  191217,1  тис. грн., що складає 97,0 відсотка  до уточненого плану на 2021 рік.
 
            За рахунок бюджету міської територіальної громади  утримуються дванадцять дошкільних закладів освіти, дев'ять шкіл, державна гімназія ,чотири НВК, дитячий будинок „Оріана”, позашкільний заклад освіти, централізована бухгалтерія відділу освіти, група по обслуговуванню, міжшкільний навчально-виробничий комбінат, інклюзивно-ресурсний центр, центр професійного розвитку педагогічних працівників.
 
 
Напрямки використання Виконання за 2021 рік Виконання за 2020 рік Відхилення  2021 року до  2020 року
У грн. У відсотках
Дошкільні заклади освіти
 
43180,1 34805,1 8375,0 24,1
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 122866,8 82810,4 40056,4 48,4
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 2524,6 2177,2 347,4 16,0
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 5766,7 4439,3 1327,5 29,9
Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
 
648,6 410,8 237,8 57,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 5240,7 4043,8 1196,9 29,6
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру 774,9 656,5 118,4 18,0
Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
 
630,8 0,0 630,8 0,0
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної,сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" 917,9 0,0 917,9 0,0
Надання спеціалізованої освіти  школи естетичного виховання 8665,9 6858,8 1807,1 26,3
Всього 191217,1 136201,9 55015,2 40,4
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом  2020 року видатки на освіту зросли на 55015,2  тис.грн. або 40,4 відсотка.
 
+418,5 тис.грн.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 59,8  відсотка .
За  рахунок бюджету міської територіальної громади  проведені видатки на утримання установ освіти  в сумі 95207,6  тис.грн.
 
+29,6%
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 93426,1 тис.грн., в тому числі на :на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 93426,1  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана»).
За рахунок залишку освітньої субвенції, який склався на 01 січня 2022 року у бюджеті Бориславської міської територіальної громади проведені видатки в сумі 30,2 тис.грн. для виплати оплати праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам  дитячого будинку «Оріана» .
 
За рахунок залишку коштів освітньої субвенції, який склався у обласному бюджеті , які були спрямовані у вигляді субвенції бюджету Бориславської міської територіальної громади були проведені видатки в сумі 53,2 тис.грн. для оснащення навчального  кабінету предмету «Захист України»
На фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 744,8 тис.грн..
 
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки в сумі 602,6 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведено видатки в сумі 839,3 тис.грн, в тому числі в розрізі напрямків використання :
на закупівлю сучасних меблів для початкових класів використано коштів в сумі 455,0 тис.грн.;
на закупівлю засобів навчання та обладнання використано коштів в сумі 253,0 тис.грн.;
на проведення супервізії використано коштів в сумі 9,3 тис.грн.;
на підвищення кваліфікації вчителів  використано коштів в сумі 122,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету проведені видатки в сумі 9,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на облаштування системи трекінгу (відстеження) руху шкільних автобусів проведено видатки в сумі 6,7 тис.грн.;
на проведення навчання педагогічних працівників (дистанційні платформи) проведені видатки в сумі 2,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з бюджету Східницької селищної ради проведено відшкодування за навчання учнів дитячої школи мистецтв в сумі 304,1 тис.грн., які спрямовані на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам дитячої школи мистецтв.
У 2021 році за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади було виділено субвенцію в сумі 308,6 тис.грн. обласному бюджету в частині  співфінансування з бюджету громади по   субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти для закупівлі 154 ноутбуків для педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл для дистанційного навчання.
           На  заробітну  плату  і  нарахування   використано  кошти  в  сумі  170477,1 тис.грн.,  що  складає  89,1   відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  освіти.
 
Середня заробітна плата по установах освіти за 2021 рік  склала 10,320 тис.грн. і зросла проти відповідного періоду минулого року на 43,4 відсотка.
 На продукти харчування  за загальним фондом використано коштів в сумі 2055,7 тис.грн.,  що складає 1,1   відсотка до всіх видатків  .
 Видатки на оплату енергоносіїв  проведено в сумі 13697,0 тис.грн., що складає 7,2  відсотка до всіх видатків.
Слід відмітити , що 97,5 відсотка всіх видатків на утримання установ освіти складають захищені статті видатків (186388,1 тис.грн.).
Станом на 01 січня 2022 року комплектовано 189 класів на 4548 учнів. Наповнюваність класів на 01 січня 2022 року склала 24,06 учня на клас.
 
 
 
2015/2016 навчаль-ний
рік
2016/2017 навчаль-ний рік 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчаль-ний рік 2019/2020 навчаль-ний рік
 
2020/2021 навчаль-ний рік
 
2021/2022
навчаль-ний рік
Кількість
класів
168 169 169 169 167 194 189
Кількість учнів 3911 3957 4011 4072 4168 4602 4548
Середня напов-нюваність 23,30 23,41 23,73 24,1 24,9 23,72 24,06
Кількість педставок 359 354 356,9 346,0 346 487,69 488,76
Кількість педставок на клас 2,14 2,09 2,11 2,05 2,05 2,52 2,59
Кількість учнів на одну педставку 11 11 11 12 12 9,4 10,75
 
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2021 року склала 9,3 одиниці.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,57 педставки на клас.
Проведеним аналізом витрат на одного учня по загальноосвітніх закладах освіти встановлено , що найбільші витрати на одного учня є по ЗОШ І ст. с.Мокряни- 82,7 тис.грн. , НВК Ясениця-Сільна- 46,6 тис.грн. та  НВК ЗОШ № 6- 50,8 тис.грн
назва школи кількість учнів станом на 1 січня 2022 року кількість класів станом на 1 січня 2022 року Відсоток наповнюваності до потужності шкіл Наповнюваність Кількість педставок Кількість педставок на клас Витрати на оного учня, тис. грн.
ЗЗСО № 1 594 24 93 24,75 57,81 2,41 23,9
ЗЗСО № 3 517 20 79 25,85 52,34 2,62 25,0
ЗЗСО № 4 835 29 100 29,0 84,0 2,90 24,5
ЗЗСО № 5 376 15 76 25,07 33,9 2,26 22,2
ЗЗСО № 7 443 17 72 26,06 43,9 2,58 24,4
ЗЗСО № 8 485 19 88 25,53 42,98 2,26 21,6
ЗЗСО № 9 160 9 65 17,77 20,83 2,31 31,9
Державна гімназія 417 13 102 32,08 46,2 3,55 26,2
НВК ЗОШ № 6 121 9 40 13,44 18,92 2,10 50,8
НВК с. Попелі 301 15 63 20,07 38,03 2,54 32,0
НВК   с. Ясениця-Сільна 137 9 68 15,22 22,0 2,44 46,6
НВК с. Уріж 156 10 78 15,6 26,17 2,62 38,6
ЗОШ І ст. с. Мокряни 6   35   1,67   82,7
Всього 4548 189 X 24,06 488,76 2,59 26,9
 
 
            Станом на 01 січня  2022 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 51 груп на 1002  дітей, та при НВК – 7 груп на 120 вихованців.
 
Показники
 
2010
рік
 
 2011 рік 2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019
рік
2020 рік 2021
рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 56 58 59 60 60 60 61 60 60 60 60  
 
 
58
Кількість дітей 1147 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1347 1347 1155 1122
Середня наповнюва-ність 20,48 20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,5 22,5 19,25  
19,34
Кількість педагогічних працівників 121,0 117,5 115 115 115 114,5 117 120 119,0  
119
 
119,12  
148,7
 
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за 2021 рік складає 7,53 днів (107777 діто-днів/1094 дітей/12 = 8,21 в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу 2020 рік
(днів відвідування)
2021рік
(днів відвідування)
Дошкільний навчальний заклад № 1 4,5 8,2
Дошкільний навчальний заклад № 2 3,5 8,6
Дошкільний навчальний заклад № 3 3,3 7,6
Дошкільний навчальний заклад № 4 4,2 8,4
Дошкільний навчальний заклад № 6 2,8 7,6
Дошкільний навчальний заклад № 11 3,8 8,0
Дошкільний навчальний заклад № 14 3,8 7,5
Дошкільний навчальний заклад № 16 3,5 8,4
Дошкільний навчальний заклад №17 7,1 10,9
Дошкільний навчальний заклад №18 3,9 8,4
Дошкільний навчальний заклад №19 5,8 12,7
Дошкільний навчальний заклад №20 3,4 8,1
Навчально-виховний комплекс при ЗОШ № 6 4,0 6,9
Навчально виховний комплекс с.Попелі   6,7
Навчально виховний комплекс с.Ясениця-Сільна   4,4
Навчально виховний комплекс с.Уріж   4,4
 
Відхилення виникло через проведення карантинних заходів у 2020 році та відсутність відвідування дітей дошкільних закладів.
 
По  дитячому  будинку  виконано  2,9 тис. діто –днів, фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  57,35 грн.
 
Станом на 01 січня 2022 року в дитячому будинку утримується 1 група на 12 вихованців з штатною чисельністю 13,9 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,16 штатної одиниці персоналу.
 
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Вихованці 26 26 26 27 21 21 19 19 13 13 12 12
Штатні одиниці 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3 16,3 16,3 13,9
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,25 1,25 1,36 1,16
 
Всього  по  установах  освіти (не враховуючи дитячу школу мистецтв) утримується   1068,89  штатних  одиниць.
 За  звітний  період  виконано  107,8 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах  та НВК , вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  26,03 грн.
По  загальноосвітніх  школах  по  харчуванню  виконано  52,4 тис. діто – днів. Станом на 01 січня 2022 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, діти батьків учасників АТО, переміщених з тимчасово окупованих територій ,   вартість харчування цих дітей в день складає 18,0 грн.
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 8265,6 тис.грн., в тому числі:
 видатки на оплата праці нарахування на заробітну плату проведені в сумі 1009,9 тис.грн.;
видатки на придбані медикаменти проведені в сумі 4,0 тис.грн.;
видатки на продукти харчування проведені в сумі 1854,1 тис.грн.;
інші видатки проведені в сумі 1452,1 тис.грн.;
капітальні видатки проведені в сумі 3945,5 тис.грн.
На виконання комплексної Програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 1969,0 тис.грн.(в тому числі кошти обласного бюджету – 987,3 тис.грн., кошти Бориславської міської територіальної громади – 529,5 тис.грн., кошти не бюджетного внеску 452,2 тис.грн.), в тому числі в розрізі напрямків використання :
Назва обєкту Всього
освоєно коштів
Кошти обласного бюджету, тис.грн Кошти бюджету територіальної громади, тис.грн. Кошти не бюджетного внеску, тис.грн.
Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон на енергозберігаючі в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 м. Борислава Дрогобицького району Львівської області» (ІІ черга) 294,6 145,0 74,8 74,8
Капітальний ремонт даху навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освіти I-II ступенів №6-заклад дошкільної освіти 419,2 225,9 136,6 56,7
Капітальний ремонт фасаду Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №9 478,4 228,4 124,5 125,5
Капітальний ремонт приміщення Бориславської дитячої школи мистецтв в частині заміни електропроводки у місті Бориславі по вулиці Шевченка,83 477,5 238,7 118,9
 
119,9
Капітальний ремонт покрівлі даху Мокрянської початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області 299,3 149,3 74,7 75,3
 
Всього 1969,0 987,3 529,5 452,2
 
На виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам проведені видатки по спеціальному фонду в сумі 315,3 тис.грн..
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки по спеціальному фонду в сумі 77,2 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання Комплексної програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 2245,1 тис.грн. на проведення робіт по реконструкції покрівлі  Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №1 по вулиці Шкільній,11 Львівської області.
За рахунок коштів громадського бюджету проведені видатки в сумі  196,7 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
 
Назва обєкту Освоєно коштів, тис.грн.
Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 49,0
Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської державної гімназії 49,0
Капітальний ремонт в частині облаштування спортивно-ігрового майданчика на території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 для дітей молодшого віку 98,7
Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (влаштування вимощеної пішохідної доріжки з бруківки) 98,8
Всього 295,5
 
Станом на 01 січня 2022 року по установах освіти відсутня кредиторська заборгованість за загальним фондом відсутня.
            Дебіторська заборгованість відділу освіти міської ради станом на 01 січня 2022 року склала 331,4  тис.грн. та зросла проти початку року на 331,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 331,4 тис.грн..
 
Станом на 01 січня 2022 року по установах освіти відсутня дебіторська та кредиторська  заборгованість по спеціальному фонду.
За рахунок бюджету міської територіальної громади  утримується дитяча школа мистецтв на утримання якої використано коштів за січень-грудень 2021 року за загальним фондом  в сумі 8665,9 тис.грн.
По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці ( в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) з них : керівники - 2 штатні одиниці, спеціалісти – 4,5 штатні одиниці, інші – 4,5 штатні одиниці, педагогічні працівники - 51 штатна одиниця.
За звітний період 2021 року надійшло плати за навчання в школі в сумі  552,9 тис.грн. Середній розмір батьківської плати складає 195 грн.
За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу , на утримання  яких використано кошти в сумі 356,7 тис.грн., що складає 64,5 відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи .
            Станом на 01 січня 2022 року у дитячій школі мистецтв навчається 406 учнів.
 Протягом звітного періоду 2021 року було звільнено 80 учнів від плати за навчання на загальну суму 139,1 тис.грн.
 
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 
 На  утримання  установ  охорони  здоров'я по загальному фонду за січень-грудень  2021 року  проведено видатків  в  сумі   20559,7 тис.грн. , що складає   100,0 відсотка до уточненого плану на 2021 рік.  
В тому числі в розрізі напрямків використання бюджетних коштів , а саме :
 
Напрямки використання Виконання за 2021 рік Виконання за 2020 рік Відхилення 2021 року до 2020 року
У грн. У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 13715,4 17794,8 -4079,3 -22,9
Стоматологічна допомога населенюю 3990,8 3096,1 894,7 28,9
Центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 1393,2 1572,8 -179,7 -11,4
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я 1460,2 750,0 710,2 94,7
Всього 20559,7 23213,7 -2654,0 -11,4
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2020 року видатки на охорону здоров'я скоротилися   на 2654,0 тис.грн. або на 11,4  відсотка .   
 
+982,1 тис.грн.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на охорону здоров'я складають 6,4 відсотка .
 
-68,7%
Станом на 01 січня 2022 року проведені видатки по централізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1393,2  тис.грн., в тому числі :за рахунок коштів субвенції субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки по забезпеченню мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 1080,9 тис.грн.;
за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 312,3 тис.грн.
За рахунок коштів бюджету міської територіальної громади за звітний період проведені видатки по комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м.Борислава»  в сумі 6867,5 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 6867,5 тис.грн. (оплату теплопостачання – 4492,0 тис. грн., оплату водопостачання та водовідведення – 271,8 тис.грн., на оплату електроенергії – 1945,1 тис.грн., на оплату природного газу – 129,6 тис.грн., на оплату інших комунальних послуг (дрова)-29,0  тис.грн.).
За 2021 рік комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня м.Борислава» отримала власних надходжень в сумі  3686,6 тис.грн., а саме в розрізі надходжень:
від надання платних послуг згідно функціональних повноважень – 1998,0 тис.грн.;
від господарської або виробничої діяльності – 68,0 тис.грн.;
від плати за оренду майна – 112,2 тис.грн.;
від реалізації необоротніх активів-2,1 тис.грн.;
від інших джерел надходжень – 1506,3 тис.грн..
  В установах комунального некомерційного підприємства  «Центральна міська лікарня м.Борислава» функціонує 190 ліжок звичайного стаціонару та 39 ліжок денного стаціонару.
Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2022 року становить  586,5 штатних одиниць  (вторинна медична допомога- 444,0 штатних одиниць, первинна медична допомога – 116,5 штатних одиниць, спецкошти- 26 штатних одиниць) проти 578,75 одиниць станом на початок року 01.01.2021 року.  
На виконання програми щодо забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів для населення проведено видатки в сумі  1460,2 тис.грн. ( виписано 1660 рецептів), а саме в розрізі захворювань:
онкологічні захворювання – 211 рецептів на загальну суму 224,6 тис.грн;
особи з інвалідністю 1-2 групи – 62 рецепти на загальну суму 19,7 тис.грн;
особи з інвалідністю з дитинства 1-2 групи – 5 рецептів на загальну суму
1,3 тис.грн.;
артрит – 19 рецептів на загальну суму 11,1 тис.грн.;
ревматизм – 10 рецептів на загальну суму 6,9 тис.грн.;
дитячий церебральний параліч – 11 рецептів на загальну суму 1,9 тис.грн.;
міостепія, міопатія –50 рецептів на загальну суму 23,8 тис.грн.;
діабет – 23 рецепти на загальну суму 14,3 тис.грн.;
пересадка органів – 30 рецептів на загальну суму 34,2 тис.грн.;
шизофренія та епілепсія – 698 рецептів на загальну суму 436,1 тис.грн.;
хвороба Паркінсона – 233 рецептів на загальну суму 179,1 тис.грн.;
ветерани праці – 75 рецептів на загальну суму 40,0 тис.грн.;
гіпопаратиреоз – 2 рецепти на загальну суму 0,3 тис.грн.;
гематологія – 2 рецепти на загальну суму 3,2 тис.грн.;
інфаркт міокарда – 11 рецептів на загальну суму 12,2 тис.грн.;
діти з інвалідністю до 18 років – 7 рецептів на загальну суму 1,4 тис.грн.;
інвалідність внаслідок війни та прирівняні до них – 123 рецепти на загальну суму 45,3 тис.грн.;
учасники бойових дій АТО – 51 рецепт на загальну суму 19,2 тис.грн.;
учасники війни та прирівняні до них – 10 рецептів на загальну суму 4,3 тис.грн.;
стан після операції протезування клапанів серця – 17 рецептів на загальну суму 3,0 тис.грн.;
пенсіонери чи особи з інвалідністю, що отримують пенсію – 2 рецепти на загальну суму 2,3 тис.грн.;
допомога хворим на фенілкетонурію - 4 рецепти на загальну суму  10,2 тис.грн.;
 харчовий продукт 91 штука на загальну суму 267,3 тис.грн.;
бронхіальна астма – 4 рецепти. на загальну суму 2,3 тис.грн.
Загальні витрати на засоби медичного призначення – 51,1 тис.грн.
   Протягом 2021 року профінансовано Національною службою здоров’я України первинну медичну допомогу згідно укладених додаткового договору на січень-березень 2021 року та договору на квітень-грудень 2021 року про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій в розмірі 24614,6 тис.грн., в т.ч. пакет 36 «Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» на загальну суму 645,6 тис.грн.
Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
на оплату заробітної плати –18815,9 тис.грн.;
нарахування на оплату праці – 4075,4 тис.грн.;
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 497,9 тис.грн.;
на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 924,5 тис.грн.;
на оплату послуг (крім комунальних) – 373,7 тис.грн.;
на оплату відрядження – 17,3 тис.грн.;
на капітальний ремонт приміщення  для відділення первинної медико санітарної допомоги та придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 718,8 тис.грн.
   Перевищення касових видатків відповідно до надходжень по пакетах у 2021 році є за рахунок залишку коштів на початок 2021 року на загальну суму 853,9 тис грн.
  Згідно укладеного додаткового договору на січень-березень 2021 року та договору на квітень-грудень 2021 року між Національною службою здоров’я України та  КНП «ЦМЛ м. Борислава» про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій для вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги було отримано протягом січня-вересня 2021 року коштів на загальну суму 43267,6 тис.грн. за наступними пакетами, а саме:
пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» - 6565,3 тис.грн.;
пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 19856,6 тис.грн.;
пакет 7 «Медична допомога при пологах» 3268,8 тис.грн.;
пакет 9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - 7005,1 тис.грн.;
пакет 19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям» - 184,2 тис.грн.;
пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» - 73,7 тис.грн.;
пакет 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» -1717,9 тис.грн.;
пакет 26 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» - 295,9 тис.грн.;
пакет 27 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженняи нервової системи» - 438,0 тис.грн.;
пакет 33 «Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг»- 3038,0 тис.грн.;
пакет 34 «Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах» - 41,3 тис. грн.,
пакет 35 «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 782,6 тис.грн.
   Перевищення касових видатків відповідно до надходжень по пакетах вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у 2021 році є за рахунок залишку коштів на початок 2021 року на загальну суму 144,3 тис.грн.
   Дані кошти були спрямовані на наступні видатки:
на оплату заробітної плати – 33445,4 тис.грн.;
нарахування на оплату праці – 7667,9 тис.грн.;
на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 270,0 тис.грн.;
на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 878,1 тис.грн.; грн.
на продукти харчування – 384,2 тис.грн.;
на оплату послуг (крім комунальних) – 385,1 тис.грн.;
на оплату відрядження – 25,3 тис.грн.;
на виплату пільгових пенсій – 341,1 тис.грн.
За січень-грудень 2021 року виконано  47542 ліжко/днів в стаціонарах комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава»
В денних стаціонарах проліковано 915  хворих та виконано 7532 ліжкоднів/днів.
Амбулаторні відвідування за звітний період склали  171989  відвідувань.
Вартість одного  ліжко/дня становить по медикаментах склала 15,20 грн., по харчуванню 8,08 грн.
Вартість одного амбулаторного відвідування (без первинної ланки) становить 3,06 грн.
Середня заробітна плата по комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м.Борислава» за 2021 рік склала 9,811 тис.грн. (первинна медична допомога – 13,963 тис.грн., вторинна медична допомога – 7,373 тис.грн., за рахунок власних надходжень 8,097 тис.грн.).
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки проведені видатки по виплаті заробітної плати медичним працівникам КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» (вторинна ланка) в сумі 6847,9 тис.грн. Таким чином було погашено заборгованість по заробітній платі медичним працівникам  міста.
На утримання комунального підприємства  «Комунальне некомерційне підприємство  «Стоматологічна поліклініка» з бюджету міської територіальної громади проведені видатки в сумі 3990,8  тис.грн., які були спрямовані на :
оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 3232,1 тис.грн.;
оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 148,2 тис.грн.;
придбання стоматологічних матеріалів в сумі 21,2 тис.грн.;
відщкодування видатків , пов»язаних із наданням стоматологічної допомоги пільговим категорія населення і сумі 589,3 тис.грн..
Протягом звітного періоду забезпечено виконання 11761 амбулаторних відвідувань з них :
діти – 7244 відвідувань;
пільгові категорії дорослого населення 4517 відвідувань (учасники бойових дій – 359 відвідування, інваліди І-ІІ групи загального захворювання – 101 відвідувань, громадяни похилого віку (старше 70 років) – 4057 відвідувань).
Середня вартість одного відвідування за рахунок коштів бюджету міста складає 200 грн..
Дебіторська та кредиторська заборгованість за загальним фондом  станом на 01 січня 2022  року по установах охорони здоров»я відсутня.
По спеціальному фонду станом на 01 січня 2022 року проведені видатки в сумі 6732,7 тис.грн., які були спрямовані на :
придбання одного електрокардіографа 12 канального на загальну суму 38,0 тис.грн.;
придбання двох бензогенераторів на загальну суму 39,1 тис.грн.;
придбання комп’ютерної техніки на загальну суму 104,0 тис.грн.;
придбання кисневого концентратора на загальну суму 36,5 тис.грн.;
придбання одного відсмоктувача на загальну суму 16,0 тис.грн.;
придбання пульсового оксиметра на суму 10,0 тис.грн.
придбання  хірургічної ренгенодіагностична система типа С-дуга для потреби КНП "Ценральна лікарня м.Борислав"м.Борислав,вул.Куліша,41а за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій склало в сумі 3598,0 тис.грн.;
придбання відео гастроскопа АХЕОN на загальну суму 2669,7 тис.грн., в тому числі : за рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій склало в сумі 1570,0 тис.грн, за рахунок бюджету громади 1099,7 тис.грн.;
на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт лікарняного ліфта відділення хірургічних патологій КНП ЦМЛ м.Борислава по вул..Потік,12» склало в сумі 3,0 тис.грн.;
на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вул..Куліша,41а поліклініка КНП ЦМЛ м.Борислава» склало в сумі 3,0 тис.грн.;
на капітальний ремонт лікарняного ліфта по вулиці Потік,12 в сумі 65,1 тис.грн.;
на експертизу проектно кошторисної частини проекту будівництва «Капітальний ремонт покрівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» на вул. Куліша,41а проведено видатки в сумі 6,1 тис.грн.;
на виготовлено робочого проекту по об’єкту «Капітальний ремонт покрівлі КНП «ЦМЛ м. Борислава» на вул.Куліша,41а в м. Борислав Львівської області проведено видатки в сумі 16,2 тис.грн.;
на придбання та встановлення котла в КП «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка» проведено видатки в сумі 193,1 тис.грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним  фондом  станом на 01 січня 2022 року по установах охорони здоров»я відсутня.
 
СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ
На  соціальний захист та соціальне забезпечення мешканців громади за січень- грудень 2021 року за загальним фондом  використано  коштів в сумі 7570,4  тис.грн., що складає 99,8 відсотка до уточненого плану на  2021 рік.
Назва установи Виконання за  2021 рік Виконання за 2020 рік Відхилення  2021 року до 2020 року
тис.грн. відсотках
Видатки , які здійснюються з  бюджету громади 7570,4 5283,4 2287,0 43,3
Всього 7570,4 5283,4 2287,0 43,3
 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року зросли  на 2287,0 тис.грн. або 43,3 відсотка.
Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 3961,0 тис.грн. – на  утримання 27,75 шт. одиниць працівників Бориславського міського центру надання соціальних послуг , які надали послуг за січень-грудень  2021 року 830 одиноких непрацездатних громадян, в тому числі :
відділенням соціальної допомоги вдома надано послуг 196 одиноким непрацездатних  громадян;
відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги надано послуги 351 малозабезпеченим самотнім пенсіонерам  ( засоби реабілітації, одяг бувший у вжитку, продукти харчування та надані перукарські та швацькі послуги);
  відділенням соціальної роботи надано послуги 283 особам.
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту за січень-грудень  2021 року склала  9,691 тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 39,7 відсотка.
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади за січень-грудень  2021 року проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення ( допомог) в сумі 1265,2 тис.грн.,  а саме :
             на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 24,0 тис.грн.;
             на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 210,9 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги демобілізованих 9 учасникам АТО – 18,0 тис.грн.;
            на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 32,9 тис.грн.;
            на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 14,4 тис.грн.;
            на виплату одноразової допомоги для закупівлі обладнання на влаштування індивідуального опалення – 504,0 тис.грн.;
            на відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих   проведені видатки в сумі 1,3 тис.грн.;
            на виплату одноразової допомоги особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО, які потребують лікування  проведені в сумі 5,0 тис.грн.     ;
            на виплату одноразової грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи проведені в сумі 49,5 тис.грн. ;
            на виплату одноразової допомоги особам з інвалідністю – 48,0 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги до Дня захисника Вітчизни – 137,5 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги від політичних репресій – 51,5 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги сімям загиблих учасників АТО на встановлення пам’ятників проведені в сумі 20,0 тис.грн.          ;
            на виплату одноразової грошової допомоги мешканцям міста прийнятим на військову службу за контрактом проведені видатки в сумі 100,0 тис.грн.;
            на відшкодування витрат на поховання загиблих (померлих) під час проведення АТО – 17,2 тис.грн.;
            на виплату одноразової грошової допомоги сім»ям загиблим учасникам  АТО – 10,0 тис.грн.;
            на виплату щорічної допомоги трьом бійцям-добровольцям АТО на житлово-комунальні послуги проведені видатки в сумі 21,0 тис.грн.
            За рахунок бюджету міської територіальної громади за січень-грудень  2021 року  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 326,1 тис.грн.
За рахунок бюджету міської територіальної громади за 2021 рік проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 924,0 тис.грн.
Заборгованість бюджету міської територіальної громади за надані муніципальні субсидії  на 01 січня 2022 року  відсутня.
За рахунок бюджету міської територіальної громади за січень-грудень 2021 року проведено видатків по компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 710,9 тис.грн..
За рахунок бюджету міської територіальної громади за січень-грудень 2021 року проведено видатків по наданню пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку в сумі 49,2 тис.грн.
За рахунок обласного бюджету проведено видатки в сумі 81,0 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на надання адресної допомоги на придбання навчального приладдя дітям із багатодітних сімей (135 дітей) – 67,5 тис.грн.;
на відшкодування витрат на сімейний відпочинок учасників АТО – 13,5 тис.грн.
Дебіторська та кредитрська заборгованість станом на 01.01.2022 року по програмах по соціальному захисту населення за загальним фондом  відсутня.
 
За рахунок спеціального фонду по установах соціального захисту населення за січень-грудень 2021 року проведені видатки в сумі 98,9 тис.грн., в тому числі:
 видатки за придбані продукти харчування проведені  в сумі 63,8 тис.грн.;
видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали проведені в сумі 0,4 тис.грн;
видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю проведені в сумі 34,7 тис.грн.
Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року по програмах по соціальному захисту населення за спеціальним фондом  відсутня.
КУЛЬТУРА
 За рахунок бюджету міської територіальної громади утримується заклад культури «Бориславська публічна бібліотека», міський палац культури,  дитяча школа мистецтв, історико-краєзнавчий музей.
  На утримання установ  культури по загальному фонду  за  звітний  період  використано  асигнування  в  сумі  12081,0  тис.грн.  або  99,9   відсотка  до  уточненого  плану на  2021 рік.
Назва установи Виконання за 2021 рік Виконання за 2020 рік Відхилення 2021 року до 2020 року
тис.грн. відсотках
Міська централізована бібліотечна система 4827,3 3607,3 1220,0 33,8
Історико-краєзнавчий музей 782,3 617,2 165,2 26,8
Міський палац культури 3979,4 2954,9 1024,5 34,7
Фінансова підтримка кінематографії 221,5 0,0 221,5 0,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи 1595,8 1269,1 326,7 25,7
Інші заходи у галузі культури і мистецтва 674,6 145,0 529,6 0,0
Всього  12081,0 8593,5 3487,6 40,6
 
            В порівнянні з звітним періодом 2020 року видатки на утримання установ культури зросли  на 3487,6 тис.грн. або 40,6 відсотка.   
 
 
+40,6%
 
+25,6%
 На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  7842,1 тис.грн.,  або  64,9  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
 
-187,9 тис.грн.
Середня заробітна плата по установах культури за січень-грудень 2021 року склала 7,800  тис.грн. і зросла проти минулого року на 35,3 відсотка. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 1456,9 тис.грн., що складає 12,1  відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
Станом на 01 січня 2022 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  69 штатні одиниці.
За рахунок бюджету міської територіальної громади по загальному фонду по закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» утримується 36,25 штатних одиниць.
 За звітний період по закладу культури «Бориславська публічна бібліотека» надійшло платних послуг в сумі 22,0 тис.грн.
За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 24728 примірників книг на загальну суму 425,517 тис.грн.
Загальна кількість відвідувань за звітний період склала – 16,467  тисяч читачів та здійснено 289,492 тисяч книговидач.
За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 27 штатних одиниць , а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці.
По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 100,4 тис.грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 59,1 тис.грн., плати за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 41,3 тис.грн.
 Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 36,7 тис.осіб . Кількість реалізованих квитків за звітний період склала 325. Середня вартість квитка склала 50,0 грн. Проведено за звітний період 315 культурномасових заходів.
 По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць.
За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 15,1 тис.грн.
 За січень-грудень  2021 року музей відвідало 2266 осіб з них 574 пільгові категорії та 1692 відвідувача по квитках. Середня вартість квитка складає 9,0 грн.
 
За січень-грудень  2021 року за рахунок спеціального фонду по установах культури проведені видатки в сумі 469,3 тис.грн., в тому числів розрізі видатків:
 інші видатки проведені в сумі 183,4 тис.грн. ( предмети обладнання інвентар-158,1 тис.грн., оплата інших послуг (крім комунальних)-23,0 тис.грн., видатки на відрядження – 0,2 тис.грн., видатки по окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до видатків розвитку – 1,5  тис.грн., інші поточні видатки-0,5 тис.грн.) ;
 капітальні видатки проведені в сумі 285,9 тис.грн.
На виконання комплексної Програми регіонального розвитку Львівщини на 2021-2025 роки проведені видатки в сумі 1182,1 тис.грн.(в тому числі кошти обласного бюджету – 587,2 тис.грн., кошти Бориславської міської територіальної громади – 294,2 тис.грн., кошти не бюджетного внеску 300,7 тис.грн.), в тому числі в розрізі напрямків використання :
 
Назва обєкту Всього
освоєно коштів
Кошти обласного бюджету, тис.грн Кошти бюджету територіальної громади, тис.грн. Кошти не бюджетного внеску, тис.грн.
Придбання обладнання (комп’ютер, мультимедійне обладнання, звукопідсилювальна та світлова апаратура) для культурно-просвітницького центру с.Попелі 199,2 99,6 49,6 50,0
Ремонт вальмового шатрового даху у будівлі НСОУ станиця Борислав ПЛАСТ по вулиці Трускавецька,62 у місті Борислааві 485,9 240,6 119,8 125,5
Влаштування літнього кінотеатру в Бориславському міському парку по вулиці Шевченка,37 497,0 247,0 124,8 125,2
Всього 1182,1 587,2 294,2 300,7
 
Станом на 01 січня 2022 року по установах культури відсутня кредиторська заборгованість по загальному фонду
Дебіторська заборгованість за загальним фондом  на 01 січня 2022 року по установах культури обліковується в сумі 2,0 тис.грн., в тому числі :
По оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 2,0 тис.грн.
     Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2022 року по спеціальному фонду складає 15,3 тис.грн., яка зросла  проти початку року на 15,3 тис.грн.
За рахунок бюджету міської територіальної громади в звітному періоді  проведені видатки на фінансову підтримку КНП «Міський парк культури та відпочинку» в сумі 1595,8 тис.грн.
За рахунок бюджету міської територіальної громади в звітному періоді проведені видатки на фінансову підтримку КП «Кінотеатр «Каменяр» в сумі 221,5 тис.грн.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
 
На фізичну культуру і спорт по загальному фонду за січень-грудень 2021 року використано коштів в сумі 8363,3 тис. грн. , що складає 99,1 відсотка до уточненого плану на 2021 рік, з них:
Назва установи Виконання за 2021 рік Виконання за 2020 рік Відхилення 2021 року до  2020 року
тис.грн. відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ) 4657,1 3282,4 1374,7 41,9
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 249,6 156,1 93,6 60,0
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ( ДЮСШ "Атлант") 1013,8 1137,7 -123,9 -10,9
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик") 1421,2 1191,9 229,3 19,2
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 1021,5 698,0 323,5 46,4
Всього 8363,3 6466,2 1897,1 29,3
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зросли на 1897,1 тис.грн. або 29,3 відсотка.
29,3%
За звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів в сумі 4657,1 тис.грн.
На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 3931,0  тис. грн. або 84,4  відсотка видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
 
+30,7%
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає  6,837  тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 8,6 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії і комунальні послуги використано коштів в сумі 610,3 тис. грн. або 13,1 відсотка всіх видатків на утримання дитячої юнацькою спортивної школи .
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку КЗ СОК «Нафтовик» використано коштів в сумі 1421,2 тис.грн.
            На утримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи комунальний заклад «Атлант» використано коштів в сумі 1013,8 тис.грн.
            На підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні використано коштів в сумі 792,7 тис.грн.
Станом на 01 січня 2022 року по установах фізичної культури та спорту відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду
По спеціальному фонду проведені видатки за 2021 рік по фізичній культурі і спорту  в сумі 13,4 тис.грн.
Станом на 01 січня 2022 року по установах фізичної культури та спорту відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному  фонду
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 
    Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період  2021 року склали 51457,0 тис.грн., в тому числі:
по загальному фонду – 34493,4 тис.грн.;
по спеціальному фонду – 16963,6 тис.грн. 
           В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство зросли на 21796,3 тис.грн. або 73,5 відсотка.
По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста , вивезення вуличного сміття , зрізка аварійних дерев , озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
 
 
+1617,9 тис.грн.
            За звітний період 2021 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 27901,4 тис.грн. в розрізі комунальних служб  :
+287,9 тис.грн.
 по КП «Еко-місто» – 19486,5 тис.грн.; по КП «Зелений світ» - 4571,2 тис.грн.;
 по КП «Бориславсвітло» - 2119,3  тис.грн.;
 по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 1724,4 тис.грн..
Протягом звітного періоду з бюджету міста Борислава надавалася фінансова підтримка комунальному некомерційному підприємству «Центр екології, туризму та сталому розвитку»  в сумі  2492,0 тис.грн.
Протягом звітного періоду  2021 року проводилися видатки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницто в сумі 6592,0 тис.грн., в тому числі в розрізі комунальних підприємств міста:
по КП «Вододар» - 4447,0 тис.грн.;
по КП «Бориславтеплоенерго» - 2145,0 тис.грн..
На виконання Програми реалізації заходів щодо погашення податкового боргу та виведення з податкової застави майна комунальної власності на 2021 рік проведено видатки в сумі 2469,8 тис.грн.
За рахунок бюджету Бориславської міської територіальної громади у 2021 році надано субвенцію бюджету Східницької селищної територіальної громади за загальним фондом в сумі 449,9 тис.грн. на капітальний ремонт водопровідних мереж, які передані з балансу КП «Вододар» на баланс Східницької селищної територіальної громади.
За рахунок субвенції з бюджету Трускавецької міської територіальної громади проведені видатки в сумі 570,0 тис.грн. по утриманню та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури ( поточний (середній)  ремонт проїзної частини дороги на вулиці Ірини Сеник в місті Бориславі Львівської області)
Дебіторська та кредиторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 січня  2022 року за загальним  та спеціальним фондом відсутня
 
За рахунок субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій проведені видатки в сумі 1373,7 тис.грн, в тому числі на :
 проведення робіт по «Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулиці Зелена, вулиці Шевченкав селі Уріж та по вулиці Зарічна в селі Винники Дрогобицького району Львівської області» проведені видатки  в сумі 300,0 тис.грн.;
проведення робіт по реконструкції мереж вуличного освітлення по вул. Дрогобицькій в м.Бориславі проведені видатки в сумі 1073,7 тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції ремонту і утримання автомобільних доріг проведені видатки по спеціальному фонду  в сумі 4233,3 тис.грн., в тому числі
 по об’єкту «Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вулиці Гірна» проведені видатки  в сумі 2105,8 тис.грн.;
по об’єкту «Капітальний ремонт проїздної частини дороги по  вул. Тустановецька проведені видатки в сумі 2127,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах , що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 16003,6 тис.грн. по погашенню заборгованості за спожитий газ КП «Бориславтеплоенерго».
На виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування проведені видатки в сумі 2070,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
на оплату за виконані роботи по поточному ремонту доріг м.Борислава (Івасюка, Шевченка, С.Бандери, Д.Галицького, В .Великого, Коваліва, Шкільна, Трускавецька, Грушевського, Дрогобицька, Петлюри, І.Франка, С.Стрільців, Міцкевича ) в сумі 401,1 тис.грн.;
на оплату за виконані роботи по нанесенню дорожньої розмітки по вулицях м. Борислава в сумі 205,3 тис.грн.;
на фінансову підтримку комунального підприємства «Вододар» 989,8 тис.грн.;
на фінансову підтримку комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» 100,0 тис.грн.;
на поточний ремонт дороги на вулиці В.Великого в районі будинків №33 та №37 у місті Бориславі Львівської області в сумі 50,0 тис.грн.;
на поточний ремонт тротуару автомобільного моста через річку Лошань на вулиці Трускавецькій у місті Бориславі Львівської області в сумі 49,7 тис.грн.;
на впорядкування благоустрою території біля меморіалу бойової слави в селі Уріж Бориславської міської територіальної громади (поточний ремонт) в сумі 130,8 тис.грн.;
на капітальний ремонт тротуару дороги на вулиці Грушевського від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Яворницького в місті Бориславі Львівської області в сумі 143,5 тис.грн.
    За рахунок бюджету розвитку проведено видатки в сумі 32580,9 тис.грн., в тому числі:
тис.грн
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2021 рік Профінансовано  станом на 01.01.2022  року Освоєно станом на 01.01.2022 року
1 0210160 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 135,00 134,20 134,20
2 0216083 3240 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батькіського піклування, та осіб з їх числа 384,00 384,00 384,00
3 0216083 3240 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей позбавлених батькіського піклування, та осіб з їх числа 576,00 576,00 576,00
4 0217330 3142 Реконструкція системи опалення адмінбудинку 56,43 0,00 0,00
5 0217340 3122 Придбання та встановлення памятника Яну Зегу 90,89 90,89 90,89
6 0217390 3110 Реконструкція (модернізація ) частини адміністративного приміщення під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)"
 
64,30 64,30 64,30
7 0217390 3142 Реконструкція (модернізація ) частини адміністративного приміщення під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)"
 
669,44 669,44 669,44
8 0217390 3142 Реконструкція (модернізація ) частини адміністративного приміщення під центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)"
 
118,20 82,54 82,54
9 0611021 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 50,00 49,99 49,99
10 0611141 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 60,00 0,00 0,00
11 0611160 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40,00 0,00 0,00
12 0611181 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 35,57 35,03 35,03
13 0611182 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 320,10 315,31 315,31
14 0611200 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ДНЗ №3 30,00 28,69 28,69
15 0611200 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ЗЗСО №1 20,31 20,24 20,24
16 0611200 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ЗЗСО №3 8,00 8,00 8,00
17 0611200 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ЗЗСО №4 56,00 56,00 56,00
18 0611200 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ЗЗСО №7 20,00 20,00 20,00
19 0611200 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ЗЗСО район 15,23 15,22 15,22
20 0611210 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ЗЗСО 77,25 77,15 77,15
21 0617321 3132 Капітальний ремонт в частині облаштування спортивно-ігрового майданчика на території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №8 для дітей молодшого віку ("Громадський бюджет")
 
99,26 98,76 98,76
22 0617321 3132 Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  ("Громадський бюджет")
 
49,00 49,00 49,00
23 0617321 3132 Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської державної гімназії  ("Громадський бюджет")
 
49,00 49,00 49,00
24 0617321 3132 Капітальний ремонт прибудинкової території Бориславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( улаштування вимощеної пішоходної доріжки з бруківки)  ("Громадський бюджет")
 
95,00 94,85 94,85
25 0617321 3132 Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон на енергозберігаючі в Бориславському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 м. Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області» (ІІ черга)
 
149,60 145,03 145,03
26 0617321 3132 Капітальний ремонт приміщень в частині заміни вікон на енергозберігаючі в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 м. Борислава Дрогобицького району Львівської області» (ІІ черга)
 
74,80 74,80 74,80
27 0617321 3132 Капітальний ремонт покрівлі даху навчально-виховного комплексу "Бориславський заклад загальної середньої освітиI-II ступенів №6-Дошкільний навчальний заклад" Бориславської міської ради
 
Дрогобицького району Львівської області
250,00 225,93 225,93
28 0617321 3132 Капітальний ремонт даху навчально-виховного комплексу "Заклад загальної середньої освітиI-II ступенів №6-заклад дошкільної освіти" на вул.С.Бандери,102 у м.Бориславі Львівської області
 
124,55 124,55 124,55
29 0617321 3132 Капітальний ремонт  фасаду  Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 9 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської област
 
250,00 228,39 228,39
30 0617321 3132 Капітальний ремонт  фасаду ЗЗСО І-ІІ ст.№ 9 на вул. Дрогобицькій, 415 м. Борислава Львівської обл. 124,50 124,50 124,50
31 0617321 3132 Капітальний ремонт покрівлі даху Мокрянської початкової школи Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області 150,00 149,29 149,29
32 0617321 3132 Капітальний ремонт покрівлі даху Мокрянської середньої загальноосвітньої 74,70 74,70 74,70
33 0617321 3142 Реконструкція покрівлі Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 на вул. Шкільна , 11 Львівської області
 
2271,17 2245,11 2245,11
34 0617321 3142 Реконструкція покрівлі Бориславського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1
 
2271,70 2245,11 2245,11
35 0617321 3142 Реконструкція басейну закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 4 на вул. Зелена , 44 у м.Бориславі Львівської області (виготовлення ПКД)
 
102,67 102,67 102,67
36 0810160 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 40,00 36,04 36,04
37 1014030 3110 Придбання обладнання для "Компаньйон - простору" бібліотеки по вул.Коваліва,32 в м.Бориславі Львівської області
 
17,22 17,22 17,22
38 1014030 3110 Вартість оформленого замовлення на періодичні видання 12,20 12,20 12,20
39 1014030 3110 Придбання побутової техніки кондиціонерів-теплообмінників 49,00 48,94 48,94
40 1014060 3110 Придбання обладнання (кмп'ютер, мультимедійне обладнання, звукопідсилювальна та світлова апаратура) для культурно-просвітницького центру с.Попелі
 
99,63 99,63 99,63
41 1014060 3110 Придбання обладнання (кмп'ютер, мультимедійне обладнання, звукопідсилювальна та світлова апаратура) для культурно-просвітницького центру с.Попелі
 
49,63 49,63 49,63
42 1017321 3132 Капітальний ремонт приміщень Бориславської школи мистецтв по вул.Шевченка,83 в частині заміни електропроводки
 
248,90 238,76 238,76
43 1017321 3132 Капітальний ремонт приміщень Бориславської школи мистецтв по вул.Шевченка,83 в частині заміни електропроводки
 
123,90 118,85 118,85
44 1017324 3142 Реконструкція історико-краєзнавчого музею 75,34 75,33 75,33
45 1017324 3210 Влаштування літнього кінотеатру в Бориславському міському парку по вул.Шевченка,37 249,96 247,01 247,01
46 1017324 3210 Влаштування літнього кінотеатру в Бориславському міському парку по вул.Шевченка,37
 
124,81 124,81 124,81
47 1017324 3210 Реконструкція КНП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" ( виготовлення проектно - кошторисної документації )
 
10,80 0,00 0,00
48 1017324 3210 Створення центру розвитку громади на базі кінотеатру "Каменяр" 857,31 853,27 853,27
49 1017325 3110 Придбання лічильника для ДЮСШ 30,00 28,49 28,49
50 1017325 3210 Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням енергозберігаючих заходів у головному корпусі КНП "СОК "Нафтовик" за адресою Львівська область м.Борислав, вулиця Коновальця ,6
 
50,00 49,76 49,76
51 1017325 3210 Капітальний ремонт статіону КП "СОК"Нафтовик" по вул.Коновальця,6 у м.Бориславі Львівської області
 
 
50,00 38,65 38,65
52 1017325 3210 Реконструкція комплексного спортивного майданчику на  спортивний майданчик зі штучним покриттям розміром 22х42м за адресою вулиця Шевченка,37, м.Борислава, Львівської область
 
36,16 35,13 35,13
53 1017330 3210 Ремонт вальмового шатрового даху будівлі НСОУ СТАНИЦЯ БОРИСЛАВ ПЛАСТУ по вул.Трускавецькій,62 у м.Бориславі
 
250,00 240,57 240,57
54 1017330 3210 Ремонт вальмового шатрового даху будівлі НСОУ СТАНИЦЯ БОРИСЛАВ ПЛАСТУ по вул.Трускавецькій,62 у м.Бориславі
 
124,50 119,80 119,80
55 1017670 3210 Внески до статутного капіталу КНП  Бориславський міський парк культури і відпочинку 93,00 90,30 90,30
56 1017670 3210 Внески до статутного капіталу КНП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" 125,70 125,70 125,70
57 1210160 3110 Придбання компютерів 30,00 30,00 30,00
58 1217310 3122 Проект "Вело Бескиди": розвиток пішохідно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець-Орів-Борислав-Східниця" виготовлення ПКД 49,90 49,50 49,50
59 1217310 3122 Нове будівництво газопроводу середньоьго тиску в с.Модричі Дрогобицького району  та на вулиці Сосюри - провулок Губицький в м. Бориславі Львівської області
 
0,70 0,69 0,69
60 1217310 3132 Капітальний ремонт світильників зовнішнього освітлення на вулиці С.Петлюри у місті Борислааві Львівської області
 
60,00 51,21 51,21
61 1217310 3132 Капітальний ремонт тротуару   дороги на вул. Грушевського від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогю на вул. Яворницького   в м. Бориславі  Льввської області
 
397,02 396,20 396,20
62 1217310 3132 Капітальний ремонт тротуару   дороги на неперній стороні вул. Дорошенка від перехрестя із дорогою на вул. на вул. В. Великого до перехрестя із дорогю на вул.
Довженка   в м. Бориславі  Льввської області
40,00 39,79 39,79
63 1217310 3132 Капітальний ремонт тротуару  по парній стороні  вул. В. Великого від перехрестя з вул. Веселою  до перехрестя із вул. Шкільною (парна сторона) та по непарній стороні  вул. В. Великого від перехрестя із вул. Коваліва  до кладовища на   вул. В. Великого   в м. Бориславі Львівської області
 
56,74 56,73 56,73
64 1217310 3132 Експертиза проектно-кошторисної документації по обєкту Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні дороги від будинку 239 до будинку 187 на вулиці с.Бандери в місті Бориславі Львівської області
 
7,16 7,16 7,16
65 1217310 3132 Капітальний ремонт тротуару по вулиці С. Бандери по непарній строні  від перехрестя з вулицею Лісною до будинку № 230  в м. Бориславі Львівської області  
 
66,00 65,97 65,97
66 1217310 3132 Капітальний ремонт тротуару в районі заїзду до ЗОШ№8 по вул.Петлюри у м.Бориславі Львівської області (Громадський  бюджет)
 
76,85 76,85 76,85
67 1217310 3132 Капітальний ремонт  водопроводу  на вулиці Бічна Джерельна в м. Бориславі Львівської області   45,50 42,66 42,66
68 1217310 3132 Капітальний ремонт  водопроводу  на вулиці Мражницька в м. Бориславі Львівської області   99,52 99,51 99,51
69 1217310 3132 Перепідключення абонентів до поліетиленового водопроводу діаметром 160 мм по вулиці С.Стрільців в м.Бориславі Львівської області 49,41 49,30 49,30
70 1217310 3132 Перепідключення абонентів до поліетиленового водопроводу діаметром 160 мм по вулиці Івасюка в м.Бориславі Львівської області 46,92 46,81 46,81
71 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на  Івасюка в м. Бориславі Львівської області 275,31 258,45 258,45
72 1217310 3142 Реконструкція  водопроводу  на вул. Січових Стрільців  м. Бориславі Львівської області  600,96 600,06 600,06
73 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулицях Церковна -Потік  в м. Бориславі Львівської області 50,00 49,95 49,95
74 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулицях Церковна -Потік  в м. Бориславі Львівської області 10,00 0,00 0,00
75 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Трусавецькій в м. Бориславі Львівської області 291,60 0,00 0,00
76 1217310 3142 Реконструкція водопроводу на вулиці Гірна від перехрестя з вулицею Дорошенка до перехрестя з вулицею Короленка в місті Бориславі  Львівської області
 
304,23 304,21 304,21
77 1217310 3142 «Реконструкція благоустрою центральної площі ім. І.Франка в м. Борислав Львівської області», співфінансування
 
47,10 47,10 47,10
78 1217310 3142 Реконструкція водопроводу діаметром 90-160 мм. На вул.Дорошенка - В.Великого від перехрестя з вул.Довженка до перехрестя з вул.Весела в м.Бориславі Львівської області
 
722,44 716,17 716,17
79 1217310 3142 Реконструкція  мереж вуличного освітлення по вулиці Дрогобицька в м. Бориславі Львівської області 624,24 624,19 624,19
80 1217310 3142 Реконструкція  мереж вуличного освітлення по вулиці Зелена, вел.Шевченка в с.Уріж та по вул.Зарічна в с.Винники Дрогобицького району  Львівської області
 
239,98 239,98 239,98
81 1217310 3142 Впровадження когенерації технологій в приміщенні ЦТП котельні по вулиці Сосюри,5 "В" в м. Бориславі Львівської області (реконструкція)
 
50,00 49,18 49,18
82 1217310 3210 Капітальний ремонт внутрішньобудинкової електромережі  ( в тому числі виготовлення ПКД) будинку № 46 на вул. Коваліва
 
70,00 0,00 0,00
83 1217310 3210 Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку за адресою : вул. Коваліва,31 у місті Бориславі ОСББ"Коваліва - 31"
 
209,50 207,43 207,43
84 1217310 3210 Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку за адресою : вул. Коваліва,33 у місті Бориславі ОСББ"Надія 114"
 
209,50 207,87 207,87
85 1217310 3210 Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку за адресою : вул. Володимира Великого,171 у місті Бориславі ОСББ"Фортуна - 171" 207,64 207,64 207,64
86 1217310 3210 «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Коваліва, 39  16,22 0,00 0,00
87 1217310 3210 «Капітальний ремонт покрівлі будинку №37по вул. Коваліва в м.Бориславі Львівської області 
 
33,78 33,78 33,78
88 1217310 3210 «Капітальний ремонт першого під’їзду багатоквартирного житлового будинку №7 на вул.Шкільна у місті Бориславі Львівської області»
 
74,72 0,00 0,00
89 1217310 3210 Капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних житлових будинків на вул.Шкільна №1 та на вул.Дорошенка №10 в м.Бориславі Львівської області
 
0,97 0,00 0,00
90 1217310 3210 Капітальний ремонт пасажирського ліфта по вулиці Коваліва 24А в місті Бориславі Львівської області
 
177,50 0,00 0,00
91 1217363 3142 Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Зелена, вул.Шевченка в с.Уріж та по вул.Зарічна в с.ВинникиДрогобицького району Львівської області
 
300,00 300,00 300,00
92 1217363 3142 Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Дрогобицькій у місті Бориславі Львівської області
 
3396,50 1073,73 1073,73
93 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області 1870,00 0,00 0,00
94 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Героїв ОУН-УПА від перехрестя із вулицею Грушевського до автомобільного моста  в м. Бориславі Львівської області
 
2503,33 1474,22 1474,22
95 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Ірини Сеник  від перехрестя із вул Героїв ОУН-УПА до будівлі залізничної станції в м.Бориславі Львівської області
 
1700,00 0,00 0,00
96 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області 1605,60 1291,27 1291,27
97 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Коваліва в районі магазину АТБ та будинків № 14А, №№ 31-41 в м.Бориславі Львівської області
 
1388,00 1386,97 1386,97
98 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 177 в м.Бориславі Львівської області
 
387,42 387,41 387,41
99 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А в м.Бориславі Львівської області
 
460,09 460,08 460,08
100 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Тустановецькій від  перехрестя з вул. Озерна до будинку № 63 в м.Бориславі Львівської області
 
61,90 61,38 61,38
101 1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Еко-Місто" 1566,18 1566,18 1566,18
102 1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Бориславтеплоенерго" 900,00 900,00 900,00
103 1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Бориславсвітло" 38,00 38,00 38,00
104 1217670 3210 Внески до статутного капіталу КП "Вододар" 835,70 835,70 835,70
105  3110160 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 46,00 45,95 45,95
 106 3117650 2281 Забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї 109,40 109,19 109,19
107  3710160 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 18,50 18,24 18,24
108  3712010 3210 Придбання та капітальний ремонт обєктів довгострокового використання 1310,80 1310,80 1310,80
 109 3732100 3210 Придбання та встановлення котла в комунальному підприємстві "Комунальне некомерційне підприємство"Стоматологічна поліклініка " Бориславської міської ради
 
195,00 193,15 193,15
110  3737322 3210 Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ресонту ліфтів в хірургічному відділенні комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради
 
93,54 93,46 93,46
111  3717363 3210 Придбання хірургічної рентгенодіагностичної системи типа С-дуга для потреби КНП "центральна лікарня м.Борислав" м.Борислав,вул.Куліша,41а
 
3600,00 3598,00 3598,00
112  3717363 3210 Придбангня ендолскопічного відеообладнання для гастро-колоноскопії для КНП ЦМЛ у м.Бориславі
 
1570,00 1570,00 1570,00
Всього видатків по бюджету розвитку 40878,06 32580,87 32580,87
 
 
         Протягом звітного періоду на дорожнє господарство проведено видатки в сумі 9864,68 тис.грн., в тому числі:
                                                                                                                          тис.грн
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2021р.  Профінансовано станом  на 01.01.2022р. Освоєно станом  на 01.01.2022р.
1 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області
 
1870,00 0,00 0,00
2 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Героїв ОУН-УПА від перехрестя із вулицею Грушевського до автомобільного моста  в м. Бориславі Львівської області
 
2503,33 1474,22 1474,22
3 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Ірини Сеник  від перехрестя із вул Героїв ОУН-УПА до будівлі
залізничної станції в м.Бориславі Львівської області
1700,00 0,00 0,00
4 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області
 
1605,60 1291,27 1291,27
5 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Коваліва в районі магазину АТБ та будинків № 14А, №№ 31-41 в м.Бориславі Львівської області
 
1388,00 1386,97 1386,97
6 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 177 в м.Бориславі Львівської області
 
387,42 387,41 387,41
7 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А в м.Бориславі Львівської області
 
460,09 460,08 460,08
8 1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Тустановецькій від  перехрестя з вул. Озерна до будинку № 63 в м.Бориславі Львівської області
 
61,90 61,38 61,38
9 1217462 3132 Капітальний ремонт проїздної частини дороги по  вул. Гірна
 
6697,24 2105,87 2105,87
10 1217462 3132 Капітальний ремонт проїздної частини дороги по  вул. Тустановецька 2365,00 2127,47 2127,47
11 1217463 2240 Поточний ремонт вул. І.Сеник 570,00 570,00 570,00
  Всього видатків по спеціальному фонду 19038,58 9294,68 9294,68
  Всього видатків по загальному  фонду 570,00 570,00 570,00
 
 
          На природоохоронні заходи в бюджеті Бориславської міської територіальної громади за січень – грудень 2021 року проведено видатків в сумі 367,98 тис.грн.в тому числі:                       
                                                                                                                        тис.грн
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2021р.  Профінансовано станом  на 01.01.2022р. Освоєно станом  на 01.01.2022р.
1 1218340 3122 Підключеня індивідуальних житлових будинків на вулиці Соломії Крушельницької в районі озера у мікрорайоні «Тустановичі», до міської мережі побутової каналізації в місті Бориславі, Львівської області
 
47,00 46,68 46,68
2 1218340 3122 Підключення індивідуальних житлових будинків на вулиці Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні “Тустановичі”, до міської мережі побутової каналізації в місті Бориславі Львівської області
 
51,30 51,23 51,23
3 1218340 3122 Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. Квітковій, які розташовані в районі озера у мікрорайоні “Тустановичі”, до міської мережі побутової каналізації в місті Бориславі Львівської області 50,90 50,85 50,85
4 1218340 3122 Підключення індивідуальних житлових будинків на вулиці Сагайдачного, які розташовані в районі озера у мікрорайоні “Тустановичі”, до міської мережі побутової каналізації в місті Бориславі Львівської області
 
51,00 50,05 50,05
5 1218340 3122 Підключеня індивідуальних житлових будинків на вулиці Романа Дашкевича в районі озера у мікрорайоні «Тустановичі», до міської мережі побутової каналізації в місті Бориславі, Львівської області
 
51,48 51,05 51,05
6 1218340 3122 Підключення до мережі центральної побутової каналізації житлових будинків № 1-5 на вул.Бічна Джерельна, в м.Бориславі Львівської області
 
39,30 39,28 39,28
7 1218340 3122 Підключення до мережі центральної побутової каналізації вул.Джерельна, в м.Бориславі Львівської області
 
36,84 36,24 36,24
8 128340 3210 Співфінансування проекту "Моніторинг атмосферного повітря м.Борислава
 
30,99 0,00 0,00
9 1218340 3142 Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі будинку №4 по вул. Шевченка в м.Бориславі
 
42,61 42,61 42,61
Всього видатків 401,42 367,98 367,98
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                   Юрій ХИМИН