РІШЕННЯ № 848

Про внесення змін в додатки 2,3,5,6 до рішення міської ради від 23.12.2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за загальним та спеціальним фондом.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
27 січня 2022 року Борислав                                №___
 
Про внесення змін в додатки  2,3,5,6  до рішення міської ради від 23.12.2021 року №755  «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік» за  загальним та спеціальним фондом.
 
 13544000000  
 (код бюджету)
Відповідно до п.2 ст.72 Бюджетного кодексу України, пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  26 січня 2022 року №___  та листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія  від 25 січня 2022 року  №01-35/38, міська  рада
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести  зміни до пп.2 п.1  рішення міської ради від 23 грудня  2021 року №755 «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік», а саме:
    1. У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік на суму 8768798 гривень, у тому числі:
за загальним фондом збільшити обсяг видатків на суму  5477570 гривень 17 копійок;
за спеціальним фондом збільшити обсяг видатків на суму 3291227 гривень 83 копійок, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади у сумі 392993598 гривень, у тому числі обсяг видатків:
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 331150183 гривень 17 копійок;
спеціального фонду бюджету в сумі 61843414 гривень 83 копійок, у тому числі бюджету розвитку в сумі 51738649 гривень 55 копійок.»
  1. Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 7 , а саме :
«збільшити дефіцит загального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади на суму 5477570 гривень 17 копійок джерелом покриття якого визначитизалишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, який склався на початок 2022 року у бюджеті Бориславської міської територіальної громади в сумі 5477570 гривень 17 копійок;
збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громадина суму 3291227 гривень 83 копійок, джерелом покриття, якого визначити залишок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій , який склався на початок 2022 року в сумі 2322771 гривень 55 копійок, кошти в сумі 500000 гривень - частину вільного залишку бюджетних коштів , який склався на початок  2022 року, які передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), залишок коштів в сумі 30990 гривень, які склалися на початок 2022 року в екологічному фонді, залишок коштів в сумі 47216 гривень 28 копійок,  які склалися на початок 2022 року за рахунок надходжень до  цільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади,  залищок коштів в сумі 390250 гривень, який склався на початок 2022 року за рахунок надходжень до бюджету розвитку,  згідно з додатком 1.»
 
  1. Внести зміни до:
обсягів капітальних вкладень бюджету Бориславської міської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 3 ;
розподілу витрат бюджету Бориславської міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році згідно з додатком 4.
 
  1. Взяти до уваги, що кошти:

залишку освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 5477570 гривень 17 копійок, який склався в бюджету Бориславської міської громади на початок 2022 року, спрямувати на покриття дефіциту із оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам, оплата праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам ;
залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій , який склався на початок 2022 року в сумі 2322771 гривень 55 копійок, який склався в бюджету Бориславської міської громади на початок 2022 року, спрямувати на проведення робіт по «Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулиці Дрогобицька, місто Борислав Львівської області»;
в сумі 30990 гривень, який склавя на початок 2022 року в екологічному фонді бюджету Борриславської міської територіальної громади за спеціальним фондом спрямувати на спрямувати на співфінансування проекту «Моніторинг атмосферного повітря м.Борислав»;
в сумі 47216 гривень 28 копійок, який склався на початок 2022 року за рахунок надходжень доцільового фонду, утвореного Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади спрямувати на придбання обладнання для моніторингу атмосферного повітря в м.Бориславі.
4.Вважати додатки 1-4до цього рішення невід'ємною його частиною.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого засмтупника міського голови Садлівського Романа,  заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов҆язків  та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).
 
 
Міський голова                                                                                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 

Додаток 1
до рішення міської ради
27 січня 2022 року №
Уточнене фінансування бюджету Бориславської міської територіальної громади  на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 8768798,00 5477570,17 3291227,83 3213021,55
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 8768798,00 5477570,17 3291227,83 3213021,55
208100 На початок періоду 8768798,00 8300341,72 468456,28 390250,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -2 822 771,55 2 822 771,55 2 822 771,55
600000 Фінансування за активними операціями  8768798,00 5477570,17 3291227,83 3213021,55
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 8768798,00 5477570,17 3291227,83 3213021,55
602100 На початок періоду 8768798,00 8300341,72 468456,28 390250,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -2 822 771,55 2 822 771,55 2 822 771,55
Х Загальне фінансування 8 768 798,00 5 477 570,17 3 291 227,83 2 822 771,55
Секретар міської ради                                   Юрій ХИМИН             
Додаток  2
до рішення міської ради
27 січня 2022 року №
Уточнений розподіл видатків бюджету Бориславської міської територіальної громади на 2022 рік
13544000000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджетів Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890250,00 890250,00 0,00 0,00 0,00 890250,00 890250,00
0210100 0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890250,00 890250,00 0,00 0,00 0,00 890250,00 890250,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 890250,00 890250,00 0,00 0,00 0,00 890250,00 890250,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 5477570,17 5477570,17 4453834,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5477570,17
0611000 1000 Освіта 5477570,17 5477570,17 4453834,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5477570,17
0611060 1060 Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) 5477570,17 5477570,17 4453834,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5477570,17
0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти 5477211,21 5477211,21 4453540,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5477211,21
0611064 1064 0910 Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках 358,96 358,96 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 358,96
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400977,83 2322771,55 0,00 0,00 0,00 2400977,83 2400977,83
1217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2369987,83 2322771,55 0,00 0,00 0,00 2369987,83 2369987,83
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2369987,83 2322771,55 0,00 0,00 0,00 2369987,83 2369987,83
1217360 7360 Виконання інвестиційних проєктів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2322771,55 2322771,55 0,00 0,00 0,00 2322771,55 2322771,55
1217363 7363 0490 Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2322771,55 2322771,55 0,00 0,00 0,00 2322771,55 2322771,55
1217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47216,28 0,00 0,00 0,00 0,00 47216,28 47216,28
1217691 7691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47216,28 0,00 0,00 0,00 0,00 47216,28 47216,28
1218300 8300 Охорона навколишнього природного середовища 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30990,00 30990,00
1218340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30990,00 30990,00
х х х Усього 5477570,17 5477570,17 4453834,82 0,00 0,00 3291227,83 3213021,55 0,00 0,00 0,00 3291227,83 8768798,00
Секртар міської ради Юрій ХИМИН