ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1336-mr5-2020

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                            _________ Борислав _________
 
 
 
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та надання громадянам  безоплатно  у власність земельних ділянок
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 40, 118, 123 125, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви громадянки Матківської Г.Й. про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у власність, беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від ______________2020 року №_______,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1000 кв.м. на вул..Б.Хмельницького у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:08:012:0187)  та надати її  громадянці Матківській Галині Йосипівні, яка зареєстрована у м.Бориславі, безоплатно у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, із земель  запасу міста, не наданих у власність та користування (землі житлової та громадської забудови).
 
2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1000 кв.м. на вул..Б.Хмельницького у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:08:012:0201)  та надати її  громадянці Матківській Галині Йосипівні, яка зареєстрована у м.Бориславі, безоплатно у власність для індивідуального садівництва , із земель  запасу міста, не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).
    
3.  Громадянці Матківській Г.Й. після прийняття зазначеного рішення провести реєстрацію права власності  на земельні ділянки.
 
4. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.              
     
       5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (В.Піх).
 
Міський голова   І. Яворський