ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1129-mr6-2020

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
                           2020 року Борислав                                 №
 
Про внесення  змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)
Відповідно до п.1 ст.72 Бюджетного кодексу України, пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, постанови Кабінету міністрів України від 28.03.2020 року №250 «Деякі питання надання у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 17 квітня 2020 року №256/0/5-20 «Про розподіл субвенції», з метою забезпечення реалізації спільного проєкту «Створення інсультного центру на базі КНП «Дрогобицька лікарня №1» Дрогобицької міської ради між територіальними громадами міст Дрогобича, Борислава та сільських рад,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  ________ 2020 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.Петріва від 17 квітня   2020 року  №01-35/229, міська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Внести зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 400000 гривень, у тому числі: обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 400000 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     283187631 гривня, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 240747006 гривень;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42440625 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37370043 гривні» .
 
1.1) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 420200 гривень, у тому числі за загальним фондом збільшити на суму 420200 гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 286362770 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 240050895 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 46311875 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   41241293 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.2) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Збільшити дефіцит загального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 20200 гривень , джерелом покриття якого визначити вільний залишок  бюджетних коштів на початок 2020 року в сумі 20200 гривень  і спрямувати його на іншу субвенцію з міського бюджету міста Борислава міському бюджету міста  Дрогобича на фінансування спільного проєкту співробітництва територіальних громад міст Дрогобич, Борислав та сільських рад на «Створення інсультного центру на базі КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради »
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
  1. Внести зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 рік по КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» по загальному фонду по КПКВ 3712010 «Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню» , а саме: зменшити обсяг видатків по коду економічної класифікації 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» на суму 607000 гривень , збільшивши при цьому обсяг видатків по коду економічної класифікації 2111 «Заробітна плата» на суму 607000 гривень.
 
3. Внести зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів на 2020 рік згідно з додатком 4.
 
4. Доповнити п.17 рішення міської ради від  20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» підпунктом 15 такого змісту:
«17.15) субвенцію з міського бюджету міста Борислава міському бюджету міста Дрогобича на фінансування спільного проєкту співробітництва територіальних громад міст Дрогобич, Борислав та сільських рад на «Створення інсультного центру на базі КНП «Дрогобицька міська лікарня №1» Дрогобицької міської ради  на закупівлю медичного обладнання та виробів медичного призначення в сумі 110200 гривень».
 
5. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об´єктами   у 2020 році згідно з додатком 5.
 
6. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 6.
 
7. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.Садлівського та  заступників міського голови С.Солоненко, Р.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиського).
 
Міський голова                                                                                      І.Яворський
Додаток 1
до рішення міської ради
 2020 року №
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 400000,00 400000,00 0,00 0,00
41000000 Від органів державного управління 400000,00 400000,00 0,00 0,00
41030000 Субвенції  400000,00 400000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 400000,00 400000,00 0,00 0,00
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 400000,00 400000,00 0,00 0,00
х Разом доходів 400000,00 400000,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                             Ю.Химин
 
Додаток 2
до рішення міської ради
   2020 року №
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 20200,00 20200,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 20200,00 20200,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 20200,00 20200,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х  Загальне фінансування  22 200,00 20 200,00 0,00 0,00
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  20200,00 20200,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 20200,00 20200,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Х Загальне фінансування 20 200,00 20 200,00 0,00 0,00
до рішення міської ради
 2020 року №
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00
0813030 3030 Надання пільг з оплати послуг звязку, інших передбачених законодавством пільг  окремим категоріям громадян та компенсації  за пільовий проїзд окремих категорій громадян -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян -40000,00 -40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 460200,00 460200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460200,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 Охорона здоров’я 440000,00 440000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440000,00
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40000,00
3712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
3712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 400000,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00
3719700 9700 Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів 20200,00 20200,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 110200,00
3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 20200,00 20200,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 90000,00 0,00 0,00 0,00 90000,00 110200,00
3717600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00
3717670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00 0,00 0,00 0,00 -90000,00 -90000,00
х х х Усього 420200,00 420200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420200,00
Секретар міської ради Ю.Химин
 
Додаток 4
до рішення міської ради
 2020 року №
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41055000 9770 9770
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний бюджет Львівської області 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Дрогобича/ надавач-міський бюджет міста Борислава 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 200,00 0,00 0,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 20200,00 0,00 0,00 90000,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                              Ю.Химин
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  2020 року №
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 0,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу на вул.Зеленій в м.Бориславі Львівської області 125800,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція благоустрою центральної площі ім.І.Франка в м.Бориславі Львівської області -125800,00
х х х Усього х х х 0,00 0,00 х
Секретар міської ради                                                       Ю.Химин
 
Додаток 6
до рішення міської ради
 2020 року  №
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
13202100000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0800000 Головний розпорядник : Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -40000,00 -40000,00 0,00 0,00
0800000 Відповідальний виконавець : Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813033 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян Програма компенсації за пільговий проїзд та пільги з оплати послуг за користування телефоном окремим пільговим категоріям громадян на 2019-2020 роки Рішення міської ради від 28 лютого 2019 року № 1730 -40000,00 -40000,00 0,00 0,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 40000,00 40000,00 0,00 0,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню   Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава " Бориславської міської ради на 2020-2022 роки 40000,00 40000,00 0,00 0,00
х х х Усього х х 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                                               Ю.Химин