ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №826-mr6-2019

 №826-mr6-2019  

                         БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                  РІШЕННЯ
 
                           2019 року Борислав                               №
 
Про виконання бюджету міста Борислава
за 2018  рік.
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши звіт виконавчого комітету міської ради про підсумки виконання бюджету міста Борислава за 2018 рік, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ___________ 2019 року №  та листа начальника фінансового управління міської ради від     31 січня  2019  року №01-35/68 ,  міська рада
           
ВИРІШИЛА :
 
1) Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Ю.І.Петріва про підсумки виконання бюджету міста Борислав за 2018 рік за доходами  в 437282,0 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі 409255,0 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 28027,0 тис.грн., за видатками в сумі 442711,4 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі  389836,7 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі  52874,7 тис.грн. затвердити згідно з додатком.
 
2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (І.Д.Клонцак) :
2.1) Вжити заходів  щодо погашення заборгованості з орендної плати за комунальне майно.
2.2) Забезпечити виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна  , що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати.
2.3) Не допускати зменшення надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності.
2.4) Забезпечити  контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення у відповідності до затвердженої нормативної грошової оцінки землі згідно внесених змін до чинного законодавства Законом України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні».
2.5) Постійно покращувати адміністрування плати за землю протягом року.
 
3) Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати , пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (С.Д.Солоненко):
3.1)  Проводити  роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та   сплати платежів до бюджетів усіх рівнів.
3.2) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  проводити заслуховування керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня.
3.3) Активізувати роботу комісії в частині збільшення кількості обстежень суб”єктів підприємницької діяльності , що здійснюють діяльність на території міста Борислава.
3.4) Проводити заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
3.5) Проводити постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів.
 
4) Головному управлінню Державної фіскальної служби у Львівській області вжити заходів щодо :
4.1) Погашення наявної та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава.
4.2) Повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.3) Виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення.
4.4) Забезпечення щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж .
4.6) Забезпечення виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
4.7) Забезпечення виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.
 
5) Фінансовому управлінню міської ради (Ю.І.Петрів) :
5.1) Спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
5.2) Запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету.
5.3) Здійснювати:
-  аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
- аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
- аналіз власних надходжень бюджетних установ;
- постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах , що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
- щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
- щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок  балансу фінансових ресурсів  для  оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
- щомісячний контроль за виконанням плану заходів щодо збалансування бюджету міста Борислава.
5.4) Здійснити публічне представлення звіту про виконання бюджету міста Борислава за 2018 рік.
5.5) Забезпечити оприлюднення звіту у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті міської ради.
 
6. Відділу освіти міської ради (Е.З.Качмарчик):
6.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) Вжити дієвих заходів щодо збільшення обсягу власних надходжень до кінця 2019 року.
6.3) В термін до 01 травня 2019 року вжити заходів , щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.
6.4) Привести кількість педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року №1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».
6.5)  З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 березня 2019 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
6.6) В термін до 01.01.2019 року забезпечити ефективне та цільове використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.
6.7) У зв’язку з обмеженим ресурсом освітньої субвенції розробити план заходів щодо економії бюджетних коштів.
 
 
7)   Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради:
7.1) Забезпечити контроль за використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень.
7.2) Забезпечити своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм, які визначен рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік».
8) Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (В.С.Головчак):
8.1) Встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
8.2) Забезпечети дотримання вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2016 року №51 «Про затвердження методики щодо забезпеченнями стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тисяч населення».
8.3) З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 березня 2018 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
8.4) У зв’язку з обмеженим ресурсом медичної субвенції розробити план заходів щодо економії бюджетних коштів.
 
9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Р.В.Тарнавському):
9.1) З метою ефективного використання бюджетних коштів в частині доплати до мінімального соціального внеску в термін до 01 грудня 2018 року проаналізувати кількість працівників , які працюють на умовах неповної зайнятості та вжити заходи щодо їх зменшення.
9.2) Вжити дієвих заходів щодо збільшення обсягу власних надходжень до кінця 2019 року.
9.3) В термін до 01.03.2019 року забезпечити ефективне та цільове використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевого розвитку.
9.4) Забезпечити своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм, які визначен рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»
 
10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів   (І.М.Цапів ,  Н.Й.Штереб, В.Й.Плоскодняк, І.Д.Клонцак) :
10.1) Здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості.
10.2) Не допускати взяття на облік зобов'язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями.
10.3) Встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста .
10.4) Вжити дієвих заходів у 2019 році щодо збільшення збільшення обсягу власних надходжень.
10.5) Забезпечити своєчасне затвердження паспортів бюджетних програм, які визначен рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»
10.6) Забезпечити публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм .
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Р.С.Садлівського,  заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
  
                    Міський голова                                                                                            І.Р.Яворський.
 
                                                                                                                            
 
 
 
 
                                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення міської ради
                                                                                   2019 року №
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ ЗА 2018 РІК.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ .
За 2018 рік  до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень  в сумі 437282,0 тис. грн. , що складає 101,7 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
Зокрема :
- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   409255,0 тис.грн. , що складає 98,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік ;
- до спеціального фонду надійшло надходжень 28027,0  тис.грн., що складає 176,6 відсотка до уточненого плану на 2018 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження  до  бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за 2018 рік  зросли   на 45044,9   тис. грн. або на 11,5  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зросли  у порівнянні з аналогічним періодом року на 60498,2 тис.грн. або  15,8 відсотка.      
 
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за 2018 року по загальному фонду  надійшло в сумі 139491,6 тис. грн., що складає 98,5 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли 15847,8 тис.грн. або 12,9 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року зросли на 49819,1 ти.грн. або 55,6 відсотка.
 
Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за січень - грудень  2018 року мобілізовано надходжень в сумі 162681,8 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися  на 25686,7  тис.грн., або 13,6 відсотка.
            Основною причиною зменшення  надходжень до Державного бюджету України у січні – грудні  2018 року стало те, що у ПАТ «Укрнафта» виникла заборгованість по  платі за користування надрами загальнодержавного значення, що привело до зменшення  надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по даному виду надходжень  в сумі 29367,6 тис.грн.
            За 2018 рік бюджет міста Борислава одержав з державного та обласного бюджету  офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 269763,4 тис.грн. , що складає 99,1 відсотків до уточненого плану на 2018 рік , зокрема :
           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  1915,2  тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану на  2018 рік ;
            - дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров»я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету надійшло в сумі 11579,2 складає 100,0 відсотків до уточненого плану на 2018 рік;
           - субвенцій  в сумі 256269,0 тис.грн., що складає  99,0  відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
            Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло до бюджету міста 76224,2 тис.грн., що складає 97,20 відсотка до уточненого  плану на 2018  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  54,60 відсотка.
           За звітний період бюджет міста не виконав план по надходженнях податку з доходів фізичних осіб в сумі 2232,1 тис.грн. або 2,9 відсотка.
 В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зросли на суму 11263,2 тис.грн. або 17,3 відсотка.
 
Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 96,7 відсотка .
Всього за 2018 рік до бюджету м.Борислава надійшло 73742,4 тис.грн. вищезазначеного податку, що на 11133,0 тис.грн більше, ніж за аналогічний період минулого року, або на  17,8  відсотка.
Проведеним аналізом податку на доходи фізичних осіб встановлено, що 186 платників забезпечили зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на суму 12252,8 тис.грн.
ЄДРПОУ Назва За січень - грудень
2017 2018 Відхилення
41015652 ТзОВ "Гранд містобуд" 804073,92 358585,56 -445488,36
3348531 КП "Бориславводоканал" 469157,65 108282,59 -360875,05
26112972 "Магістральні нафтопроводи "Дружба"" 651287,92 414379,63 -236908,30
20851817 Західна ЕС 192127,51 4800,00 -187327,51
22379129 ТзОВ "Геліос" 210847,73 63709,13 -147138,60
22401389 Бориславському МЦЗ 219005,43 107776,48 -111228,95
38502485 ТоВ "Пілмар" 89104,79 24845,40 -64259,39
30419479 МПП "Транспортник" 213320,41 157429,98 -55890,43
40253837 ТОВ "Хаусбау Груп" 51386,21 0,00 -51386,21
40246600 ТОВ "Будівельна компанія Райт Сіті " 50436,54 4254,07 -46182,47
38316777 ТОВ "Альянс Маркет" 35907,14 0,00 -35907,14
40312609 ТзОВ "Філія  "Ком-Еко-Борислав" 40023,43 4482,00 -35541,43
25240870  ПС "Борислав" Стрийських МЕМ 28200,00 0,00 -28200,00
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 37912,07 11690,54 -26221,52
39507175 Дрогобицька ОДПI ГУ ДФС у Л/О 99687,68 74218,36 -25469,33
30906521 НВПП "Дезо" 132726,94 107336,43 -25390,51
22402928 СП "Бориславська нафтова компанія" 664139,48 640836,56 -23302,92
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 145937,63 131104,46 -14833,17
40369765 СКЛ ОIЛ ТОВ 14519,09 0,00 -14519,09
13824398 ТIДО, ТОВ 12819,60 402,08 -12417,52
20778180 Упр. комунальної власності м.Борислава 11495,08 0,00 -11495,08
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод" 14638,28 3567,51 -11070,77
5468021 ВАТ" Швейна фабрика Спецодяг" 16441,54 5587,21 -10854,34
33914891 ДП "Бетон Центр" ТзОВ "ТКС Бетон" 131783,05 122537,81 -9245,24
38324133  ТОВ "Пост Фінанс" 15537,91 7605,80 -7932,10
33756943 ДП"Делакс Житло" ТзОВ "Леополіс- 7629,38 0,00 -7629,38
35383065 ПП "Медико" 7579,24 0,00 -7579,24
35528757 Служба у справах дітей м. Борислава 6462,82 0,00 -6462,82
13841289 ТзОВ "Роксолана" 10946,72 5350,84 -5595,88
36410162 ТОВ "РСІ 2" 25924,48 20515,20 -5409,28
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 87953,93 83458,57 -4495,36
30293024 МПП "Прадобуд" 16379,52 11947,87 -4431,65
30419463 ТзОВ `Борислав АТ` 4380,00 0,00 -4380,00
22372682  ПВКП "Універсал- сервіс" 25537,87 21225,68 -4312,18
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 4169,39 76,80 -4092,59
40674676  ТОВ "Енерджі-гідро компані" 3812,40 0,00 -3812,40
19162544 ТзОВ "Автокоміс" 3614,76 0,00 -3614,76
37780655 ТОВ "А777 " 3003,58 0,00 -3003,58
39609242 ТОВ "Трейд світ груп" 2711,82 0,00 -2711,82
40716113 ЛПГ-ГРУП ТОВ 2551,79 0,00 -2551,79
19176291 ТОВ "Вікторія" 7397,89 4894,20 -2503,69
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 19479,99 17109,43 -2370,56
30441504 ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" 4289,47 2011,50 -2277,97
35500911 ПП"Дрогобич-Автотранс" 13933,28 11856,34 -2076,94
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 88265,63 86268,58 -1997,05
31832660 ПТ "Ваш Ломбард" 4513,52 2553,65 -1959,88
37893577 Самбiр. УК/м.Самбір/11010100 1744,63 0,00 -1744,63
22868348 ПАТ "СК "Євроінс Україна" 5201,27 3628,12 -1573,16
30615174 ТЗОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 45759,32 44424,11 -1335,20
35621418 ТЗОВ "ТМ "Барвінок" 1314,00 0,00 -1314,00
32941369 ТзОВ "Фокус" 6675,83 5373,49 -1302,34
19325532 НВК МП "Боррікс" 960,66 0,00 -960,66
22401917 ДКП "Мрія" 9684,55 8862,22 -822,34
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 29224,80 28527,48 -697,32
21626809 АСК"Омега" 5554,01 4857,09 -696,92
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 5518,81 4894,84 -623,98
34186 НАСК "Оранта" 7582,75 6993,76 -588,99
33914886 ПП "Фенікс Пак" 928,80 402,08 -526,72
38056510 Філія ПП "ВЮМ" 420,00 0,00 -420,00
26410155 ПАТ "Перший інвестиційний банк" 360,00 0,00 -360,00
38225025 ТОВ "Вест сервіс груп" 9064,61 8716,48 -348,13
19357489 Ліквідатор АТ "Брокбізнесбанк» 302,89 0,00 -302,89
26360279 ПК Бориславського ВАТ "БЕЛМЗ" 5950,80 5699,38 -251,42
35332293 ТОВ "Лангруп" 173,05 0,00 -173,05
136768 ПАТ "Бориславський озокерит" 4791,19 4638,62 -152,57
19364029 ДП "Галінвест" 259,20 129,60 -129,60
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 1594,39 1467,07 -127,31
33667089 ПП`Техноспектр` 101,39 0,00 -101,39
22401709 ТЗОВ"Віта" 98,39 0,00 -98,39
37059767 ТзОВ "Нафтова компанія "Кребекс" 8558,18 8482,21 -75,97
40324085 Приватне підприємство "Олік-Буд" 4043,28 4013,12 -30,16
39633956  ТОВ "Юна екстра груп" 5467,44 5438,40 -29,04
5452244 ДКП ЖЕК №1 5171,04 5171,04 0,00
42092130 ТОВ "Львівенергозбут" 0,00 5,05 5,05
38926278 ТОВ "Квартал 5" 8271,68 8318,16 46,48
25242626 УПЦ КП Св.Анни 0,00 102,82 102,82
25553929 Колективне підприємство "Мрія" 8379,23 8609,58 230,35
30684164 ДП "Бориславозокерит" 83836,84 84074,98 238,13
25253021 Профспілка працівників освіти і науки 1975,97 2259,07 283,10
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 5001,78 5313,60 311,82
40214599 "Бориславнафтопродукт" ТОВ 9331,20 9643,86 312,66
31718639 МПП "Ерідан" 950,40 1279,10 328,70
20782179 ПП "Еконафтогаз" Ч/З Тука А.І. 0,00 402,30 402,30
42525744 ТОВ "Роял гейт" 0,00 559,59 559,59
40399255 ТОВ "Грінс лайт" 4114,13 4687,69 573,56
40805669 Об'єднання співвласниників багатоквартирних 0,00 634,13 634,13
22401403 МРПП "Житло" ч/з Дадацьку Л.В 604,80 1251,23 646,43
40146519 ПП "Перша приватна експедиція" 4145,40 4807,80 662,40
22401047 БМО Профспілки ПОЗ 4322,69 5112,41 789,72
26484001 Релігійна громада церкви ЄХБ 3959,99 4768,52 808,54
36696822 ПП "Ахібуд 1" 8492,40 9315,00 822,60
22401159 ПФ "Інконт" 3979,20 4824,65 845,45
40490432 ОСББ "Затишна оселя 55" 3958,20 4827,13 868,93
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 4196,88 5081,52 884,64
36562584 ПП Тустань ч-з Городиський Л.Л 0,00 920,40 920,40
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 3945,35 4910,76 965,41
33964104 ТзОВ "Екопласт-Борислав" 4081,94 5055,05 973,11
30980411 ТзОВ "Нові технології" 3979,97 5119,74 1139,77
40543190 ОСББ"Центр-12" 0,00 1206,25 1206,25
37011772 ТзОВ "Ком-еко Борислав 2010" 55467,17 56732,26 1265,08
35775774 ТзОВ "Ремонттехсервiс" 16105,60 17475,67 1370,08
39755730 ЛПГ ТОВ 0,00 1389,00 1389,00
22380546 ПП "Екологія" 11727,82 13156,99 1429,16
32320160 ТЗОВ "Арарта" 8285,98 9731,53 1445,56
41329477 ОСББ "Смайлик" 626,40 2149,20 1522,80
20813604 ДКП "Бориславсвітло" 47995,49 49548,35 1552,87
32730992 ТОВ "Вікторія плюс" 10361,99 11947,77 1585,78
40358821 ТОВ "ТД"Боровик" 5806,37 7401,60 1595,23
19140525 ТзОВ "Будівельник М" 0,00 1608,34 1608,34
40507566 ОСББ "ОСЕЛЯ 44" 0,00 1891,03 1891,03
42128788 ТОВ "Спорт-платформа" 0,00 2036,39 2036,39
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 16091,05 18127,93 2036,87
32469516 ТОВ "Карпат-Еко" 0,00 2152,88 2152,88
37197537 ПП "СЧН Житло-Буд" 21200,65 23419,50 2218,85
36739166 ПТ "Ломбард копійка" 17658,57 19886,47 2227,90
41570246 Техноспецнагляд ТОВ 3051,00 5304,76 2253,76
13839684 МПП "Русич" 0,00 2414,57 2414,57
40610298 ОСББ "Гукова гора" 0,00 2417,04 2417,04
30567372 ТзОВ "Ера" 43190,12 45615,61 2425,49
23697280 ПП Сарахман Володимир Михайлович 0,00 2477,30 2477,30
34368879 РГЦХВЄ через Олексієвич М.Р. 2073,60 4825,01 2751,41
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 0,00 2754,05 2754,05
25554372 КП СОК "Нафтовик" 57375,59 60155,81 2780,23
31443696 КП"Аптека №126" 37869,64 40700,74 2831,10
42467143 Абсолют МРТ ТОВ 0,00 2924,89 2924,89
40422226 Сафо-сервіс ПП 12950,78 16041,20 3090,42
26268763 Центр соц.служб для молоді м.Борислава 32773,70 35882,12 3108,41
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 17149,42 20494,82 3345,41
22400881 Архітектурно планувальна група 9348,70 12903,52 3554,82
2128268 ДКП ЖЕК №3 34582,24 38140,39 3558,15
41891832 Мотто євро плюс ТОВ 0,00 3655,25 3655,25
2467498 КП "Бориславська міська друкарня" 14920,80 18630,01 3709,21
42051576 КБI-777 ПП 0,00 3788,34 3788,34
25261121 Бориславський міський Палац культури 103089,40 106948,84 3859,43
30906542 Соломон ПП 0,00 3923,80 3923,80
991309 Бориславський завод "Спецлісмаш" ПАТ 21929,65 25854,76 3925,10
41093573 ТОВ "Юніверсал Трейд ЛТД" 4639,01 8677,48 4038,47
40108833 ГУНП у Львівській області 19303,76 23342,62 4038,86
20785552 Приватне підприємство "Дукач" 14700,97 19078,39 4377,42
30293061 КП "Зелений світ" 100722,07 105328,99 4606,92
2607806 Львівська обл.профспілкапрацівників 0,00 4710,00 4710,00
34926798 ЛФ концерту РРТ 48352,37 53236,13 4883,76
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 19740,50 24640,31 4899,80
30419484 ПВТЛ "Калина" ТОВ 0,00 4991,93 4991,93
22401165 ф-ма "Адоніс" 8489,08 13716,97 5227,90
25253379 Львівський обласний фонд благод доп "Х 32520,29 37929,25 5408,95
30163496 ПП "Соломія сервіс" 24389,11 29845,26 5456,15
36211602 БМОІ "Оберіг" ЛОАІВОІСОІУ 5692,73 11255,99 5563,26
2219665 КП "Парк культури і відпочинку" 39240,31 44864,73 5624,42
22401030  РГУПЦППБ через Флюнт Н.А. 3151,08 8897,83 5746,75
22401337 Укр.т-во охорони пам.істор.та культури 0,00 5779,73 5779,73
20762338 ДП "БМВПД" 31960,90 37950,34 5989,44
40531557 ТОВ "Віста холдинг" 0,00 6042,34 6042,34
34519846 ТзОВ "Борислав-Тепло" 29714,52 35816,52 6102,00
31442745  ТзОВ "Ваша Аптека" 21180,00 27448,26 6268,26
37612599 ПП"Древексім" 20660,57 26939,63 6279,06
9801546 ПАТ АКБ "Львів" 0,00 6288,79 6288,79
42021122 РУФУС Україна ТОВ 0,00 6486,54 6486,54
25254977 ТзОВ "НТЦ "Нафтогазбудпроект" 6163,85 12792,81 6628,96
22400734  МКП "Мажор" 61422,81 68145,36 6722,55
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 4814,48 11861,26 7046,78
37780697 ТзОВ "Крутогір" 3304,80 10557,76 7252,96
42294189 ТзОВ "Гаманець" 0,00 7293,76 7293,76
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 35179,12 42600,61 7421,48
41189254 ТОВ "Бордрук" 0,00 7524,00 7524,00
40665001 ОСББ "Буква - П" 5308,20 12889,85 7581,65
14360570 Приватбанк 74538,01 82375,59 7837,58
32424255 ДЦ Україна 22035,60 29915,79 7880,19
37511059 ПП Аква-Світ 8137,92 16124,40 7986,48
31154241 "ПТ Ломбард" 5708,16 13946,97 8238,81
40542684 ТОВ "Магіммо" 0,00 8854,08 8854,08
36211618 ПП "Борислававтосервіс" ЧЗ Семйоник Б. І. 0,00 9702,60 9702,60
3349039 ПАТ "Львівгаз" 1033612,80 1044370,20 10757,40
22400651 МКП "Соломія" 38695,88 49534,72 10838,84
2474009 РНЧ "Нафтовик Борислава" 37997,31 48989,56 10992,25
22403164 КП "Радіоредакція "Слово" 41265,49 52306,80 11041,31
3337711 МКП "Ринок" 39618,17 50723,59 11105,42
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 64479,47 75692,20 11212,73
41048714 ТОВ "Центуріон-дістрибюшин" 0,00 11708,26 11708,26
32678330 КП Аптека №123 41946,27 54160,58 12214,31
22401277 Профком Бориславського ЦБВО 2079,68 14376,02 12296,33
39633762 ДЮСШ "Атлант" 54776,86 67201,09 12424,24
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 41945,02 54423,05 12478,03
37943004 В-л гуманітарної політики м. Борислава 39800,70 52359,68 12558,98
22400869 Профспілка НГВУ "Бориславнафтогаз" 76505,37 89484,60 12979,23
34478742 ПТ "Ломбард "Заставно-кредитний дім" 31207,68 44378,44 13170,76
30257966 ТзОВ фірма "Медфарм" 17465,41 30701,77 13236,36
37942964 Історико-краєзнавчий музей 25442,89 39547,36 14104,47
33065892 МБФ" Карітас Борислав" 148355,45 162518,03 14162,58
38132126 ДПРЧ-6 ГУ ДСНС України у Львів. обл. 291190,46 306033,46 14842,99
41338612 Каньйон 2017 ТОВ 1572,85 16666,67 15093,82
22400935  МПП "Бескид" 187251,94 202945,81 15693,86
31299420 ТОВ "Агро-Р" 67290,67 84329,88 17039,21
39196410 Аптека "Доброго дня" ТОВ 18260,39 35558,05 17297,65
39272144 Поліссяпромгаз ТОВ 0,00 17820,61 17820,61
35010080 ТзОВ "РСІ" 9164,64 26989,20 17824,56
13822382 КМНВП "Оріон-2" 101073,00 119046,60 17973,60
2314760 Фінансове управління м. Борислава 95904,94 114212,21 18307,28
37697337 Бориславський міський терцентр 129882,18 149075,99 19193,81
22393448 Бориславська централіз. бібліот. сист. 202439,07 222292,61 19853,54
30082391 ТзОВ `ЛРЦ `Здоров`я` 26496,00 46896,60 20400,60
1553681 ТзОВ ТВК "Львівхолод" 199582,25 220800,44 21218,20
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 962,39 23333,40 22371,01
34119409 ТзОВ "Борислав-комфорт 128819,88 151204,36 22384,48
31547320 Підприємство "Стожари" ГОІ "Велес" 0,00 24019,57 24019,57
38740702 ТОВ "ВОГ Ритейл" 19732,31 43981,04 24248,74
34167494 КЗ ЛОР ЛОЦ ЕМД МК 408207,53 432633,84 24426,31
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 50980,46 75644,65 24664,18
37942974 УДКСУ у м.Бориславі 87905,94 112862,48 24956,54
39973452 ТОВ "Синтез Солар" 4993,04 30035,24 25042,20
22401656 Бориславська державна гімназія 477106,09 504773,80 27667,71
41212812 ТОВ "Мотто-євро" 5189,60 32945,10 27755,50
40034234 ТзОВ "Вудкрафт трейдінг" 80501,16 108991,23 28490,07
22401745 Бориславська санаторна школа-інтернат 908236,26 936809,37 28573,11
42129275 ТЗОВ "Спарта Борислав" 0,00 29779,58 29779,58
35065538 ТзОВ "Стельмах" 77471,29 107845,77 30374,48
26412705 Управління ЖКГ та Е м.Борислава 86098,78 116912,53 30813,76
41375523 ТМ "Гудок" ТЗОВ 2570,40 37020,25 34449,85
34942940 ГТУ юстиції  у Львівській області 113787,65 151060,24 37272,59
40982703 КП "Муніципальна варта" 45294,43 84473,53 39179,11
33583465 ТзОВ "Український центр Енергоремонт" 241115,83 281795,44 40679,61
26256688 РО "УБТС ВСО ЭХБ" 97009,36 139083,50 42074,14
2910031 Прокуратура Львівської області 117155,22 160177,34 43022,12
9325703 Філія-Львів.облуправління АТ"Ощадбанк" 214848,14 259700,45 44852,30
38682075 ТзОВ "Буковиця" 10616,40 62064,66 51448,26
22401751 КЗ ЛОР Бориславська спецшкола-інтернат 819087,95 874484,14 55396,19
135415 Полтавська військова частина Укрнафта ПАТ 244305,37 299983,30 55677,93
1989094 Бориславський медичний коледж 1120278,35 1176049,27 55770,92
41128904 Упр.К.Вл.Зем.Відн. та Арх. м.Борислава 55038,23 111386,37 56348,14
38682096 ТзОВ Львів-Вест 5957,28 66463,96 60506,68
32482249 ПП "Боровик" 138677,99 204593,05 65915,06
25258857 УПСЗН Бориславської МР 230945,59 297079,60 66134,02
23971189 Бориславська дитяча школа мистецтв 381403,36 449294,93 67891,58
40897880  КНП "Стоматполіклініка" 174499,34 247098,77 72599,42
22336769 Львівська дирекція УДППЗ "Укрпошта" 106692,55 179691,93 72999,38
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 320228,27 408660,86 88432,59
20763591 ЦМЛ м.Борислава 3401471,70 3498269,16 96797,46
22376409 Бориславський професiйний лiцей 674672,77 788482,37 113809,61
31570412 АТ"Укртранснафта" 0,00 117870,00 117870,00
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 387395,86 514987,61 127591,75
26306742 ТУ ДСА України в Львівській області(суд) 271786,24 414064,46 142278,22
131587 ПАТ "Львівобленерго" 1210665,93 1376432,60 165766,67
992390 ДП"Дрогобицьке лісове господарство" 708576,00 876247,72 167671,72
136863 ТДВ "Бориславський експериментальний завод" 1245801,01 1423612,94 177811,94
3491180 Львiвський обласний центр зайнятостi 0,00 181149,58 181149,58
32731027 КП "Еко-місто" 364791,12 575056,93 210265,81
22400792 Виконком Бориславської міськради 544489,36 764953,98 220464,62
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 200441,48 438281,18 237839,70
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 16937548,07 17183787,92 246239,85
100227 ДП "НЕК "Укренерго" 0,00 248610,00 248610,00
13814885 Гол.Управління пенсійного фонду України у Львівській обл. 0,00 270909,91 270909,91
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 6365432,28 6815255,15 449822,87
37650131 КП "Вододар" 94193,18 548068,22 453875,04
40399585 ТзОВ `Белуко` 0,00 815887,43 815887,43
14310460 ПАТ "Бориславський завод "РЕМА" 2316924,14 3184959,92 868035,78
136538 Бориславська ЦБВО Укрнафта ПАТ 3588205,24 4663174,48 1074969,24
Надійшло 28.12.2018р. 0,00 1338274,36 0,00
Повернення коштів платникам -3987,14 -40737,61 -36750,47
Фізичні особи 7095727,06 10776366,28 3680639,22
Всього 62609393,93 73742367,56 9794699,27
 
Основними причинами зростання надходження податку на доходи фізичних осіб стали :
-  підвищення мінімальної заробітної плати з 3200 до 3723 грн. , що в свою чергу підтверджується зростанням надходжень по найманих працівниках фізичних осіб - підприємців;
- залучення до оподаткування  нових платників, які почали сплачувати податок на доходи фізичних осіб у поточному році та сплатили до бюджету за січень-грудень 2018 року 1063,4 тис.грн податку на доходи фізичних осіб.
Зменшення фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб спостерігається по 73 платниках на загальну суму 2458,1 тис.грн..
 Аналізом причин зменшення фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що :
            - по ТОВ "Альянс Маркет" , зменшення надходжень в сумі 35,9 тис.грн пояснюється припинення діяльності платника (супермаркет «Барвінок»);
          - по Західна ЕС, зменшення надходжень в сумі 187,3 пояснюється зміною податкового агента з  Західна ЕС на ДП «НЕК» «Укренерго;
            - по ТОВ "Хаусбау Груп", зменшення надходжень в сумі 51,4 тис.грн. пояснюється погіршенням фінансово-господарської діяльності платника. 
Резервами збільшення надходжень податку на доходи фізичних осіб є :                       
            - проведення постійного моніторингу сплати податку на доходи фізичних осіб з метою виявлення випадків здійснення господарської діяльності на території м.Борислава без сплати податку на доходи фізичних осіб;
            - робота з потенційними платниками податку на доходи фізичних осіб, які здійснюють господарську діяльність без належним чином оформлених документів та відповідно не сплачують податок на доходи фізичних осіб;
            - робота з платниками , які виплачують заробітну плату, нижчу законодавством встановленого мінімуму (робота з мінімізаторами);
- забезпечення погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Згідно даних Дрогобицького управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області станом на 01.12.2018 року  борг складає 2827,0тис.грн.;
            - проведення роботи з залучення нових платників податку – інвестиційна діяльність.  
           Протягом 2018 року були проведені заходи по роботі з платниками податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста.
 Протягом січня 2018 року Бориславською міською радою було отримано листа від ПАТ «Укрпошта» щодо припинення сплати податку на доходи фізичних осіб структурним підрозділом, який здійснює діяльність на території м.Борислава.
Підготовлено листа на адресу ПАТ «Укрпошти» щодо неправомірності прийняття такого рішення, про що також повідомлено департамент фінансів Львівської облдержадміністрації.
            Як наслідок, ПАТ «Укрпошта» продовжує сплату податку на доходи фізичних осіб до Бориславського міського бюджету.
             Станом на сьогоднішній день платником сплачено 179,7тис.грн., що на 73,0 тис.грн. більше, ніж за січень-грудень 2017 року.         
            За наслідками проведеного аналізу податку на доходи фізичних осіб у 2017 році виявлено, що не здійснювалася сплата відділенням Пенсійного фонду у м.Бориславі. Підготовлено та скеровано листа до Дрогобицького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Львівської області щодо забезпечення вимог чинного бюджетного та податкового законодавства.
Як наслідок, Управління Пенсійного фонду України Львівської області сплатило за лютий-грудень 2018 року 270,9 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.
Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста Борислава за 2018 рік надійшло в сумі 598,6 тис.грн., що складає 100,7 відсотка до уточненого  плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 159,2 тис.грн. або 36,2 відсотка.
Детальний аналіз в розрізі платників додається.
                        грн.
ЄДРПОУ Назва За січень - грудень
2017 2018 Відхилення
2474009 Редакція НЧ"Нафтовик Борислава" 11444,00 19551,00 8107,00
30293061  КП "Зелений світ" 255,00 9390,00 9135,00
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 409895,43 388130,00 -21765,43
32731027 КП "Еко-місто" 0,00 48186,06 48186,06
22403164 КП Радіоредакція "Слово" 695,00 2516,00 1821,00
25554372 КП СОК "Нафтовик" 703,00 350,00 -353,00
22401917 ДКП "Мрія " 200,00 570,00 370,00
20813604 ДКП"Бориславсвітло" 7959,00 4125,00 -3834,00
3348531 КП "Бориславводоканал" 2397,20 0,00 -2397,20
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 1945,00 0,00 -1945,00
40982703 КП "Муніципальна варта" 0,00 699,00 699,00
4089780 КНП "Стоматологічна поліклініка" 0,00 170,00 170,00
2219665 Комунальне підприємство" Міський парк культури та відпочинку" 3912,00 39565,00 35653,00
Повернення коштів УДКСУ 0,00 -4389,09 -4389,09
Всього 439405,63 508862,97 69457,34
 
            Основною причиною зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стала прибуткова діяльність за підсумками 2017 року КП «Міський пак культури і відпочинку» та КП «Еко-місто».
  Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість  комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 260,6 тис.грн.
З метою збільшення надходжень податку на прибуток підприємств комунальної форми власності до бюджету м.Борислава пропонуємо  зобов’язати керівників розробити графіки погашення  податкової заборгованості по вищезазначеному податку.
Рентної плати за користування надрами до бюджету міста Борислава за 2018 рік надійшло в сумі 2747,3 тис.грн., що складає 109,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за 2018 року надійшло  в сумі 7529,4 тис.грн., що складає 100,3 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку скоротилися  на 424,1 тис.грн. або 5,9 відсотка.
 
В структурі надходжень акцизно податку частка акцизного податку з реалізації субєктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами склада 51,5 відсотка або 3877,4 тис.грн., а частка акцизного податку на пальне з виробленого на території України та ввезеного на територію України  складає 48,5 відсотка або 3652,1 тис.грн.
 
Детальним аналізом фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів по міському бюджету м.Борислава встановлено наступне :
грн.
ЄДРПОУ Назва За січень - грудень
2017 2018 Відхилення
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 202917,00 69011,00 -133906,00
38740702 ТОВ "ВОГ Рітейл" 122202,00 61449,00 -60753,00
2296308259 Весоловський Р.Т. 192492,00 152473,00 -40019,00
30841082 ТЗОВ "ОККО-Рітейл" 86103,00 50459,00 -35644,00
38316777 ТОВ "Альянс маркет" 27432,00 0,00 -27432,00
38926278 ТзОВ "Квартал 5" 59124,00 32539,50 -26584,50
40369765 СКЛ ОIЛ ТОВ 14420,00 0,00 -14420,00
19176291 ТОВ "Вікторія" 39646,00 26054,00 -13592,00
31299420 ТОВ "АРГО-Р" 136031,00 122755,00 -13276,00
2639000149 Ореховська Н.С. 25355,00 12184,00 -13171,00
1744705391 Буцяк В.М. 12680,00 522,00 -12158,00
2353417762 Настенко О.М. 75216,00 64584,00 -10632,00
3056005741 Хробак-Айзенбард М.В. 8809,00 0,00 -8809,00
3621706175 Малиголовка Б.В. 13654,00 5608,00 -8046,00
2574421652 Голобутовський Ю.І. 8387,00 850,00 -7537,00
2532511607 Хомик Н.В. 7091,00 0,00 -7091,00
2062609914 Демко І.І. 10135,00 3190,00 -6945,00
2294008297 Голубінка В.М. 31412,57 25898,09 -5514,48
2119618904 Янів О.Р. 25283,00 19924,00 -5359,00
2048011559 Кузик В.Ю. 5354,00 0,00 -5354,00
2661012345 Шопяк Н.І. 11275,00 6074,00 -5201,00
2423300139 Мальгівський В.Б. 16207,00 11215,00 -4992,00
2069302620 Лопушанська Л.Г. 4890,95 0,00 -4890,95
2928919944 Кахнич Д.Р. 5028,00 500,00 -4528,00
3153108654 Бенько А.С. 4435,02 0,00 -4435,02
2702207827 Хорошилов І.М. 4269,00 601,75 -3667,25
2605002145 Балашкова І.О. 3540,00 0,00 -3540,00
3352103510 Магац Н.Т. 35926,00 33082,00 -2844,00
3319614028 Шуст Г.В. 11847,00 9018,00 -2829,00
2085612228 Штойко Т.П. 13003,40 10660,51 -2342,89
1647207510 Михаць Р.Ю. 39840,00 37665,00 -2175,00
2032608769 Пішко В.Я. 14085,00 12025,00 -2060,00
3160519971 Магац Р.Т. 26816,00 24870,00 -1946,00
2585807626 Чапля О.В. 23390,00 21600,00 -1790,00
2246600033 Малиголовка В.Б. 16079,00 14333,00 -1746,00
2543713296 Голобутовський О.М. 17900,00 16689,00 -1211,00
1352310944 Риботецька С.В. 18561,00 17400,00 -1161,00
3384816536  Черкашин О.О. 1026,00 0,00 -1026,00
2581912036 Монастирський Ю.З. 10333,00 9408,00 -925,00
2329102134 Лагута В.В. 882,00 0,00 -882,00
2990717983 Хованець Г.А. 18151,00 17388,00 -763,00
2221011401 Бєлоброва Л.А. 11514,00 10836,00 -678,00
2634019602 Чапля С.М. 560,00 0,00 -560,00
3088319932 Михайляк Л.І. 16300,00 15834,00 -466,00
2664409078 Чарнош Р.Я. 498,05 280,00 -218,05
2714607788 Ліпінська Н.Ю. 12428,00 12305,00 -123,00
2710717164 Савчин О.Р. 3931,00 3850,00 -81,00
2648716260 Лазорчин О.С. 6104,49 6085,00 -19,49
37821544 Перерах.надм.спл.суми збору за провадж.торг.діяльн.нафтопрод.в рах.спл.акцизн.под.заТзОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" 0,00 6,19 6,19
2520602121 Конкольняк Г.П. 0,00 50,00 50,00
2049518167 Іванченко О.Т. 9041,00 9164,00 123,00
1996012379 Хромик В.С. 22922,00 23190,00 268,00
3156704057 Савчак О.В. 0,00 479,00 479,00
2726308152 Кошкін В.А. 39308,00 39951,00 643,00
3073012297 Томко З.В. 12246,00 12988,00 742,00
2777818310 Павелець В.Ю. 5170,00 6000,00 830,00
3011307147 Сидір Л.Б. 9203,00 10344,76 1141,76
2670117646 Плекан Г.М. 13176,20 14392,91 1216,71
3067705366 Оринич Л В 3231,20 4461,40 1230,20
3133418488 Барщик В.В. 0,00 1700,00 1700,00
2943912920 Федевич Н.О. 30423,00 32166,00 1743,00
2569301728 Мазурик Р.І. 12729,00 14551,00 1822,00
2680418981 Хома Н.В. 0,00 1850,00 1850,00
2953504222 Дмитрієнко О.О. 5194,00 7128,00 1934,00
2466510347 Ріпель М.М. 2755,00 4720,00 1965,00
40422226 Сафо-сервіс ПП 12676,00 15290,00 2614,00
2879805148  Явір Ж.Б. 2938,00 5783,00 2845,00
3172304725 Мяснянкін Н.Я. 6038,00 8984,00 2946,00
3161712530 Тагісов Роман Ельдарович 0,00 3084,00 3084,00
3121809091 Чиж О.Р. 0,00 3088,10 3088,10
3071416801 ФОП Щур М.М. 0,00 3134,26 3134,26
3302116977 Добрянський О.П. 11975,00 15129,00 3154,00
2904101566 Фещенко О.О. 16823,12 19992,96 3169,84
2094615761 Чарнош В.Б. 1439,83 4658,05 3218,22
2283600139 Мальгівський В.Б. 15108,00 18452,00 3344,00
3007411536 Мяснянкіна Н 0,00 3401,00 3401,00
2951103918 Хованець А.В. 21734,00 25208,00 3474,00
2834721031 Волошин А.В. 12673,00 16245,00 3572,00
3284716012 Малиголовка А.В. 24365,00 27961,00 3596,00
2928510843 Біньо І.Є. 14290,00 17977,00 3687,00
2508102442 Рутковська І.Я. 18460,00 22416,00 3956,00
2544600357 Гірчак Я.С. 15682,00 19700,00 4018,00
2479301315 Хорошилов  I.М. 0,00 4424,60 4424,60
2647007253 Цебак А.П. 12226,00 16928,00 4702,00
2234814245 Костів Є.М. 15171,46 20013,55 4842,09
3273306866 Сафонова М.О. ФОП 0,00 5888,00 5888,00
2735210956 Кахнич М.Я. 0,00 5988,00 5988,00
3159315127 Савчин А.Я. 3075,94 9241,00 6165,06
3161712530 Тагісов Р. Е. 785,00 7684,00 6899,00
1793402257 Андрушко Б.М. 8694,89 16072,52 7377,63
2833617332 Хлопецький Ю.Т. 5662,05 13674,56 8012,51
2657616908 Кекіс Г.І. 14253,00 25184,00 10931,00
3352909395 Хомик I.М. 1630,00 12680,00 11050,00
2066913866 Шах Г.С. 2034,00 17056,00 15022,00
42294189 ГАМАНЕЦЬ ТОВ 0,00 20747,00 20747,00
41212812 Мотто-євро ТОВ 426,00 21901,00 21475,00
41048714 ТОВ "ЦЕНТУРІОН-ДІСТРІБЮШИН" 0,00 22263,00 22263,00
1553681 ТзОВ ТВК "Львівхолод" 225592,00 280992,00 55400,00
38682096 Львів-ВЕСТ ТЗОВ 8241,00 70266,00 62025,00
2874204766 Грицько Н.Я. 64610,00 129268,00 64658,00
42129275 ТОВ "СПАР-Борислав" 0,00 82948,00 82948,00
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 142022,00 270387,00 128365,00
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 460082,00 717022,00 256940,00
Поступлення за 28.12.2018р. 0,00 38017,25 38017,25
Перекр.внутр. с 6 класом -560,37 -3999,00 -3438,63
Всього 2756108,80 3157511,96 401403,16
 
Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку, зокрема запросити та заслухати щодо пояснення причин зменшення надходжень, виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами, виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції.
Місцевих податків і зборів до бюджету міста Борислава за звітний період надійшло в сумі 48935,2 тис.грн., що складає 99,3 відсотка до уточненого плану на 2018 рік
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 15203,9 тис.грн. або 45,0 відсотка.
 
У структурі місцевих податків і зборів найбільша частка припадає на податок на майно в частині плати за землю  50,8 відсотків або 24868,1 тис.грн., податок на майно відмінне від земельної ділянки 9,6 відсотків або 4681,1 тис.грн., єдиний податок 36,8 відсотків або 18011,1 тис.грн., туристичний збір 2,5 відсотка або 1205,7 тис.грн., транспортний податок 0,3 відсотка або 165,4 тис.грн.  
 
За 2018 рік до бюджету міста Борислава надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 24868,1 тис.грн, що складає 98,4 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
  Зокрема :
 - земельного податку з юридичних осіб 11666,1 тис.грн., що складає 100,3 відсотків до уточненого плану на 2018 рік;
- орендної плати з юридичних осіб 10014,8 тис.грн., що складає 97,8 відсотка до уточненого плану на 2018 рік;
- земельного податку з фізичних осіб 2112,9 тис.грн., що складає 102,8 відсотка до уточненого плану на 2018 рік;
- орендної плати з фізичних осіб 1074,2 тис.грн., що складає 98,9 відсотка до уточненого  плану на 2018 рік.
Порівняно з аналогічним періодом 2017 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зменшилися  на 2856,7 тис.грн. або 10,3 відсотка.
 
Земельного податку з юридичних осіб всього за 2018 року  надійшло 11666,1 тис.грн., що складає 100,3 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
 Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися на 2117,4 тис.грн., або на 15,3 відсотка.
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень земельного податку  в розрізі юридичним осіб у звітному періоді 2018 року в порівнянні з 2017 роком до бюджету м.Борислава :                                                                                                            
грн.
ЄДРПОУ Назва За січень - грудень
2017 2018 Відхилення
136538 Бориславська ЦБВО Укрнафта ПАТ 2308375,91 199436,79 -2108939,12
26429551 Прикарпатське УБР Укрнафта ПАТ 996654,94 0,00 -996654,94
142845 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 300698,40 314,70 -300383,70
40075815 ПАТ "Українська залізниця" 309618,22 157579,14 -152039,08
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 220960,00 74160,00 -146800,00
36410162 Р.С.I. 2, ТОВ 141243,36 0,00 -141243,36
30293061 КП"Зелений світ" 88029,53 0,00 -88029,53
136863 ТДВ "Бориславський експереминтальний 285555,86 267929,19 -17626,67
3348531 КП "Бориславводоканал" 17136,13 0,00 -17136,13
22412097 ТзОВ Тейлор ч/з Жильцова 13677,13 0,00 -13677,13
2467498 КП"Бориславська міська друкарня" 7961,27 0,00 -7961,27
991309 Бориславський завод спецлісмаш ПАТ 18645,00 12750,00 -5895,00
32605828 Техмаш, ТЗОВ 5789,21 0,00 -5789,21
32469516 ТОВ"Карпат-еко" 5000,00 0,00 -5000,00
5468245 Бориславська взуттєва фабрика ВАТ 23991,27 19504,68 -4486,59
31570412 Укртранснафта, ПАТ 13279,31 11552,95 -1726,36
31334260 ТзОВ  Талант через Вельгуш В 1621,77 0,00 -1621,77
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 52980,90 51904,66 -1076,24
1414407 ВАТ "Термоізоляція" 645,14 0,00 -645,14
2,774E+09 Поточняк Андрій Ярославович 573,00 0,00 -573,00
14305909 РБАЗемельний податок,орендна плата за 7090,44 6525,59 -564,85
8596956 Управління Державної служби охорони 611,05 88,55 -522,50
2128268 ДКП "ЖЕК №3" 500,00 0,00 -500,00
36211639 СББ Сонечко 500,00 0,00 -500,00
1819521109 Дидик Стефанія Василівна 453,00 0,00 -453,00
39564815 ТОВ "Елемент нафта" 868,84 434,42 -434,42
19161603 Карпати 367,00 0,00 -367,00
30082407 Гал-сервіс ПП 230,00 0,00 -230,00
22393448 Бориславська ЦБС 206,64 0,00 -206,64
37419941 ОСББ Тюльпан 205,00 0,00 -205,00
2,202E+09 ОСББ Мальва 1 через Фурдичко Роман Михайлович 188,00 0,00 -188,00
30336068 ПрАТ"Галгазотерм" 6444,72 6294,58 -150,14
20767175 Калина ПП 850,00 700,00 -150,00
36042250 ОСББ "Нафтовик" 2800,00 2658,00 -142,00
2882507520 ПП Лесів Н М 515,10 400,00 -115,10
22400792 Виконком Бориславської міськради 207,08 99,99 -107,09
22385012 МПП Любава джерела карпат Ч/З Королик 3848,00 3748,00 -100,00
3,375E+09 Щербанік Мар'яна Михайлівна 120,80 27,00 -93,80
19176291 Вікторія ТОВ 2698,00 2617,00 -81,00
20763591 ЦМЛ м.Борислава 1030,00 955,00 -75,00
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 666,35 605,00 -61,35
Садівниче т-во Нафтовик 56,00 0,00 -56,00
13841289 ТзОВ "Роксолана" 188,76 172,00 -16,76
22380546 ПП "Екологія" 631,98 630,07 -1,91
25261121 Бориславський міський Палац культури 1772,70 1771,46 -1,24
22376409 Бориславський професійний ліцей 365,71 365,56 -0,15
32482249 ПП" Боровик" 1219,34 1219,31 -0,03
13839052 МПП"Аліса" ч-з Кузик В,Ю 108,98 108,98 0,00
22359894 СУБП (ЛТД) ТзОВ"Болгарська косметика 596,51 596,51 0,00
22401159 Iнконт,Приватна науково-виробнича фірма 3795,50 3795,50 0,00
30567372 ТзОВ "Ера" 10962,11 10962,11 0,00
32678330 КП Аптека №123 749,38 749,38 0,00
34926798 Львівська філія концерну РРТ 15326,88 15326,88 0,00
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 3171,17 3171,17 0,00
36324084 ОСББ "Оптиміст" 483,81 483,81 0,00
37697363 ОСББ  Пролісок Щегель Б. Ф 461,53 461,53 0,00
37743079 ОСББ "Дрогобицька 8 Б" 832,28 832,28 0,00
38380560 ОСББ "Лугова 57"Ч/З Поясник Андрій Степанович 250,00 250,00 0,00
39559071 ОСББ Бог-дан Вовкiв Богдан Васильович 150,00 150,00 0,00
2,926E+09 Нездойминога Андрій Олександрович 229,05 229,05 0,00
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 7739,80 7740,00 0,20
3,268E+09 Хомин Іванна Миколаївна 477,13 478,00 0,87
1989094 Бориславський медичний коледж 3238,84 3239,82 0,98
37780660 ОСББ"Лілія" ч/з Максимович 102,00 103,00 1,00
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 1072,40 1085,00 12,60
26144481 РГ УГКЦ Преображення Господнього ч/з Курчик Л М 3,00 20,00 17,00
37942974 ВЕЛЬГУШ ВАСИЛЬ АНТОНОВИЧ 0,00 18,00 18,00
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 6488,49 6519,25 30,76
39002 ПАТ Промінвестбанк 12549,61 12609,06 59,45
23974615 Сад т-во Нафтовик ч/з Максимів Г М 0,00 60,00 60,00
32060935 ТзОВ "С.ІД." 6853,40 6943,28 89,88
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 19037,18 19127,42 90,24
2,074E+09 ОСББ ГЕЛІОС 609,02 723,00 113,98
1,805E+09 ТзОВ ВКФ Люгано ч/з ТагаєвО.О. 998,00 1163,00 165,00
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 10918,00 11088,00 170,00
35721399 ПП Інтра-Львів 0,00 170,00 170,00
1,661E+09 Волков Сергій Андрійович 0,00 176,00 176,00
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 223,09 422,88 199,79
36006997 ОСББ Полуничка 145,00 348,00 203,00
 Централiз.бiблiот.системи 0,00 206,69 206,69
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 550,00 766,04 216,04
40382634 ОСББ С Бандери 74 ч/з Паламарчук 0,00 247,00 247,00
22400757 ТЗОВ Кароліна Вест ч/з Щербанік Л А 0,00 249,20 249,20
38132109 ОСББ"Мальви-1 0,00 250,00 250,00
31334260 Вельгуш Василь Антонович 0,00 295,26 295,26
2,776E+09 ТзОВ "Карпати" 0,00 367,00 367,00
2,433E+09 Затишна оселя ч/з  Ляйс В.М 0,00 408,00 408,00
36696835 ОСББ "Сучасна оселя" ч/з Дидик С вВ 353,00 797,10 444,10
2,414E+09 Корчевська Надія Михайлівна 0,00 500,00 500,00
38502472 ОСББ "На вулиці Степана Бандери 0,00 573,00 573,00
37304802 Приватне підприємствоУЛьвівнафтопродук 120975,26 121548,63 573,37
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 14836,36 15413,96 577,60
40108887 УПО У Львівській області 0,00 611,05 611,05
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 1051,00 1669,64 618,64
22400734 МКП "Мажор" 59831,94 60544,49 712,55
3337711 МКП"Ринок" 71650,80 72971,12 1320,32
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 32778,88 34121,40 1342,52
22363789 Затишок, ТзОВ 0,00 1425,00 1425,00
21133352 м.Борислав вул.Академіка Богомольця 4/3 0,00 1448,64 1448,64
21560045 УДППЗ "Укрпошта" 9008,37 11184,76 2176,39
36026552 ПП "Сто-ВП" 2194,97 4599,05 2404,08
19333425  МПП "Кріс" -2637,58 0,00 2637,58
32129 АТ "Ощадбанк" 31493,67 34284,59 2790,92
37213365 ТОВ "Істрейт" 6250,97 10382,68 4131,71
35935164 ТОВ "ГП Базис" 0,00 4778,61 4778,61
39171259 ТоВ Карпатський Плай 0,00 5480,55 5480,55
33546549 Приват офіс ТОВ 21584,99 27366,12 5781,13
142800 Долинське ТУ Укрнафта ПАТ 163670,71 169811,79 6141,08
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 38125,99 44442,94 6316,95
992390 ДП "Дрогобицький лісгосп" 150300,65 158796,83 8496,18
39758401 ТзОВ "Гал-Ком" 2268,10 12588,62 10320,52
131587 ПАТ "Львівобленерго" 324906,18 340549,76 15643,58
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 152329,45 168145,30 15815,85
14310460 ПАТ Бориславський завод"РЕМА" 230504,14 249904,98 19400,84
3349039 ПАТ Львівгаз 36294,69 62605,41 26310,72
7638027 КЕВ м.Львова 0,00 34432,16 34432,16
38578271 ТОВ "Аквілон фінанс" 0,00 70924,20 70924,20
100227 ДП "НЕК "Укренерго" 44534,59 147151,62 102617,03
40542684 ТзОВ Магіммо 81285,44 266209,82 184924,38
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 6743244,67 7929830,53 1186585,86
Поступлення за 28.12.2018р. 0,00 26392,77 26392,77
Перекрытие внутр. с 6 класом -164128,60 -78205,93 85922,67
Всього 13127901,66 10949664,93 -2178236,73
 
За наслідками проведеного аналізу надходжень земельного податку в розрізі платників можна зробити висновок, що основною причиною спаду надходжень є:
 • зменшення ставки земельного податку для підприємств нафтогазовидобувної промисловості з 6 до 5 відсотків від нормативної грошової оцінки землі, що призвело до зменшення фактичних надходжень по структурних підрозділах ПАТ «Укрнафта на суму 1222,7 тис.грн.;
 •  у зв´язку з  внесення змін до чинного законодавства ПАТ «Укрзалізниця» отримала єдину ставку за користування земельними ділянками — 0,25 %, що призвело до зменшення надходжень земельного податку в сумі 152,0 тис.грн за звітний період. 
Орендної плати з юридичних осіб всього за 2018 рік  надійшло 10014,9 тис.грн., що складає 97,8 відсотка до уточненого  плану на 2018 рік.
 Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися на 997,4 тис.грн., або на 9,1 відсотка.
Основною причиною зменшення надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року є погашення заборгованості з  орендної плати у січні-вересні 2017 року ТзОВ «Карпат-Еко» -181,5 тис.грн., ТОВ "Енергосервіс"-174,8 тис.грн., ТзОВ "Динаміс ЛТД" – 107,5 тис.грн., що відповідно призвело до зменшення надходжень у січні- грудні 2018 року в сумі 463,8 тис.грн.
Детальний аналіз в розрізі платників додається.
                                                                                                                                             грн.
ЄДРПОУ Назва За січень - грудень
2017 2018 Відхилення
136857 Долинський ГПЗ Укрнафта ПАТ 207827,44 18116,51 -189710,93
32469516 ТЗОВ-ТЮ"Карпат-еко" 181539,62 0,00 -181539,62
32981155 ТОВ "Енергосервіс" 174775,07 0,00 -174775,07
30441504 ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" 180868,77 66416,17 -114452,60
38132114 ТзОВ "Динаміс ЛТД" 107485,29 0,00 -107485,29
5468021 ВАТ" ШФ Спецодяг" 120361,07 62284,79 -58076,28
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 24857,80 8338,64 -16519,16
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 16037,19 0,00 -16037,19
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 93638,02 78401,50 -15236,52
20775401 ТзОВ "Альфа" 20695,00 6902,66 -13792,34
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 87272,06 79545,60 -7726,46
20829671 ЗБРУЧ,.ТВФ 22940,00 16208,00 -6732,00
37011772 ТзОВ "КОМ-ЕКО-Борислав 2010" 64892,70 59829,14 -5063,56
31718623 ТЗОВ"Авторемкомплект" 33002,94 30143,04 -2859,90
3349039 ПАТ "Львівгаз" 42278,75 39533,47 -2745,28
20780141 ПП `Будівельник` 4662,85 1942,87 -2719,98
22412097 ТзОВ Тейлор 2207,54 0,00 -2207,54
3348531 КПБориславводоканал 2038,15 0,00 -2038,15
22363789 ТзОВ"Затишок" 18750,82 17103,29 -1647,53
20775105 КТП "Будматеріали" 20455,59 18845,19 -1610,40
37780697 ТзОВ "Крутогір" 37767,53 36600,00 -1167,53
13827340 МКП "Н.О.М." ч/з Бігун О І 1230,69 75,00 -1155,69
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 4242,69 3220,00 -1022,69
38682075 ТзОВ "Буковиця" 235207,00 234400,00 -807,00
35487978 ТОВ"Княже селище" 7680,00 7040,00 -640,00
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 7264,87 6689,21 -575,66
20770674 ;МКП"Прикарпаття"ч/з Спас 572,15 0,00 -572,15
13821023 ТДВ "Торгпреса" 1193,00 699,25 -493,75
22400757 ТЗОВ "К ароліна вест" Ч/З Щербанік Л.А. 483,00 0,00 -483,00
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 12159,00 11758,34 -400,66
22400792 Виконком Бориславської міськради 207,08 0,00 -207,08
22400651 МКП "Соломія" 18615,38 18568,00 -47,38
1805016235  Тагаев Олег Олексеевич 27,00 0,00 -27,00
332108127 ТОВ Фенiкс,через Белобров С.С. 1292,00 1292,00 0,00
13814649 МПТП Каштан ч/з Цибрій 2426,00 2503,00 77,00
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 24896,84 25014,84 118,00
131587 ПАТ "Львівобленерго" 36611,45 36784,90 173,45
21673832 ПрАТ "Київстар" 2309,90 2715,34 405,44
2013600112 Бєлобров С.С. 0,00 646,00 646,00
22400734 МКП "Мажор" 68506,57 69323,23 816,66
20829686 МПП""Лівач" 0,00 901,26 901,26
38886492 ТОВ "КОМПАНІЯ МАШСЕРВІС" 1041,00 1963,00 922,00
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс "Л 219416,33 220456,20 1039,87
34524327 ТОВ "Вест ойл груп" 282381,49 283719,80 1338,31
667490054 ПП"Натан" 0,00 1720,00 1720,00
21560766 ПАТ"Укртелеком" 250264,70 252448,33 2183,63
19333448 ТОВ "Фенiкс" через Бєлобров С.С. 0,00 5879,00 5879,00
1986012167 Головей М.М. 0,00 7228,31 7228,31
22402928 Бориславська нафтова компанія,СП ТОВ 18330,21 32708,84 14378,63
32605828 Техмаш, ТЗОВ 17778,42 37963,76 20185,34
41189254 ТзОВ "Бордрук " ч/з Наминанік М,І 4755,41 25432,36 20676,95
36026552  ПП"Сто-ВП" 0,00 30138,70 30138,70
38578271 ТзОВ "Аквілон фінанс" 354621,00 390083,10 35462,10
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 2782120,62 2954784,37 172663,75
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 27344,32 328131,84 300787,52
Надходження за 28.12.2018р. 0,00 22308,15 22308,15
Перекрытие внутр. с 6 класом -207,08 -1000,00 -792,92
Всього 5847125,24 5555807,00 -291318,24
 
Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю.
 Станом на 01.12.2018 року загальна сума боргу по платі за землю до бюджету м.Борислава склала –3681,04 тис.грн.
 Найбільшими боржниками з плати за землю є:
- БУ-43 ВАТ «Прикарпатбуд» – 499,5тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 1 – 208,0 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 2 – 142,9 тис.грн.;
- ПРАТ «УКСП» Погар- інтернешел» - 1099,0 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 3 – 290,7 тис.грн.;
- КП «Бориславводоканал» – 53,3 тис.грн.;
- ВАТ „Бориславреммонтаж”- 39,5тис.грн.;
- ККП – 57,3 тис.грн.;
- ПП " СВЕТОЛЮКС" – 218,3 тис.грн.
            Отже, основними причинами, що негативно вплинули на надходження податку на майно в частині  плати за землю  в звітному періоді, стали:
            - значна заборгованість по платі за землю;
            - несвоєчасність укладення договорів оренди та їхня передача на облік до Дрогобицького управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області;
            -неприведення договорів оренди за земельні ділянки несільськогосподарського призначення у відповідність до нової нормативної грошової оцінки землі;
        З метою збільшення надходжень плати за землю до бюджету м.Борислава пропонуємо :
            - проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
            - забезпечити контроль за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Дрогобицького управління головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області;
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету м.Борислава.
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету міста Борислава надійшло за 2018 рік в сумі 4681,1 тис.грн., що складає 94,8 відсотка до уточненого   плану на 2018 рік. 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава зросли  на 1273,1 тис.грн. або 37,4 відсотка, що пояснюється термінами сплати податку до бюджету.
 
          Аналіз сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості , представлено в таблиці:
ЄДРПОУ Назва За січень – грудень
2017 2018 Відхилення
36410162 ТОВ Р.С.I. 2 11681,60 0,00 -11681,60
136538 Бориславська БЦБВО ПАТ "Укрнафта" 13215,16 3422,36 -9792,80
3881722 ТзОВ"Бориславське автотранспортне підприємтсво 24655 " 7247,00 2089,20 -5157,80
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 6236,80 1452,01 -4784,79
37213365 ТОВ "Істрейт" 1900,49 0,00 -1900,49
26429551 Прикарпатське УБР ПАТ "Укрнафта" 1863,15 0,00 -1863,15
30707275 ПП "Солтекс"-СМФ 2425,68 696,00 -1729,68
22402928 СП "БНК" 7309,68 5671,00 -1638,68
19162544 ТзОВ "Автокоміс" 1537,31 0,00 -1537,31
31334260 Вельгуш В.А. 3285,64 1760,10 -1525,54
3337711 МКП"Ринок" 11491,08 10169,03 -1322,05
33851219  ТзОВ Аптека Панацея м Борислав 1128,80 0,00 -1128,80
35065538 ТзОВ Стельмах 2500,96 1372,29 -1128,67
22363571 МПП "Романтик" 960,57 0,00 -960,57
20775401 ТзОВ "Альфа" 1020,96 89,40 -931,56
135415 Полтавська воєнізована частина ПАТ "Укрнафта" 1135,00 355,00 -780,00
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 4555,20 3974,79 -580,41
22354107  ТзОВ Аптека Панацея м Борислав 564,40 0,00 -564,40
19333448 ТзОВ "Фенікс" 5000,00 4496,00 -504,00
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 691,20 250,00 -441,20
13823230 МПП"Гарант" 1628,00 1200,00 -428,00
20770674 МКП Прикарпаття 387,00 0,00 -387,00
22400757 ТзОВ "Кароліна Вест" 1110,40 792,21 -318,19
991309 Бориславський завод  "Спецлісмаш" 1010,00 780,00 -230,00
37825968 ТОВ "КЕЙ-КОЛЕКТ" 84,63 0,00 -84,63
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 5296,86 5218,65 -78,21
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 230,40 179,12 -51,28
22400734 МКП "Мажор" 2120,25 2159,34 39,09
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 4623,11 4686,01 62,90
23967390  Хомин Iнна Василiвна 387,20 450,60 63,40
19176291 ТОВ "Вікторія" 1276,02 1346,80 70,78
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 602,88 701,79 98,91
20829671 ТВФ "Збруч" 2924,00 3028,00 104,00
30082407 ТзОВ "Гал-сервіс Ф" 3161,20 3274,38 113,18
20767175 ПП "Калина" 1007,00 1155,00 148,00
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 463,82 723,65 259,83
136857 Долинський ГПЗ  ПАТ "Укрнафта" 506,58 798,35 291,77
22359894 ТзОВ Болгарська косметика 1214,40 1540,71 326,31
22400651 МКП "Соломія" 876,75 1265,52 388,77
22401709 ТзОВ "Віта" 5183,84 5582,92 399,08
22401159 ПНВФ "Інконт" 2470,40 2875,06 404,66
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 1317,39 1724,64 407,25
32482249 ПП "Боровик" 3072,64 3576,75 504,11
41189254 БОРДРУК ТОВ 0,00 544,24 544,24
19333425 Кріс МПП 834,35 1387,00 552,65
5761873 ПАТ "ЛХЗ" 1818,29 2380,50 562,21
22380546 ПП "Екологія" 3452,80 4018,20 565,40
1961915643 Ондрушко О.І. 0,00 588,80 588,80
22401567 КВФ ТзОВ "Аспект " 1990,48 2603,32 612,84
20775105 КТП `Будматеріали` 3992,96 4647,42 654,46
142875 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 104,00 771,15 667,15
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 2851,61 3550,02 698,41
22386833 МКП Конвалія 1050,00 1811,00 761,00
5468245 Бориславська взуттєва фабрика 2518,08 3296,57 778,49
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 993,40 1797,24 803,84
34524327 ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 1520,00 2488,20 968,20
35721399 ПП "Інтра-Львів" 0,00 1012,47 1012,47
33546549 ТОВ "Приватофіс" 3394,94 4443,62 1048,68
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 2531,20 3608,20 1077,00
22363789 ТзОВ "Затишок" 4609,07 5699,66 1090,59
13841289 ТзОВ "Роксолана" 791,60 1938,70 1147,10
20786867 МПП ВНМ 8178,14 9493,69 1315,55
22396079 МПП ЦННМЛ `Мольфар` 1830,00 3279,63 1449,63
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 3164,32 4849,32 1685,00
30906521 НВПП "Дезо" 5676,75 7431,79 1755,04
14305909 Райфайзен банк Аваль 5851,28 7658,68 1807,40
32060935 ТзОВ "С.ІД." 1719,80 3555,41 1835,61
13839052 МПП "Аліса" 2608,20 4492,60 1884,40
31334297 ТзОВ "КІМ" 3660,00 5691,00 2031,00
32320154 ТзОВ "Райдуга" 2446,52 4514,52 2068,00
20829686 МПП "Лівач" 0,00 2364,03 2364,03
21560045 ПАТ "УКРПОШТА" 3798,20 6175,50 2377,30
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 10010,59 12759,48 2748,89
19161603  ТзОВ "Карпати" 4367,40 7519,45 3152,05
22402928 ТзОВ Бориславська нафтова компаныя 2436,56 5611,91 3175,35
35428928   ТзОВ "Дельта а 0,00 3620,00 3620,00
37942974 УДКСУ повернення -4401,45 -629,55 3771,90
3349039 ПАТ "Львівгаз" 6851,78 10950,82 4099,04
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 22908,46 27459,54 4551,08
32129 АТ "Ощадбанк" 4537,74 9378,82 4841,08
21560766 ПАТ "Укртелеком" 3367,66 9193,17 5825,51
13822382 КМНВП "Оріон-2" 5475,87 11675,33 6199,46
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 22546,88 30283,19 7736,31
39002 ПАТ Промінвестбанк 8187,42 16922,01 8734,59
14310460 ПАТ Бориславський завод "РЕМА" 6632,00 15437,00 8805,00
131587 ПАТ "Львівобленерго" 8588,19 17754,42 9166,23
30567372 ТзОВ "Ера" 28331,76 40816,19 12484,43
40034234 ТзОВ "Вудкрафт трейдінг" 7722,48 21506,97 13784,49
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс 38000,88 52996,75 14995,87
40542684 ТОВ "МАГIММО" 4663,82 33828,00 29164,18
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 46578,05 97221,09 50643,04
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 58123,35 120154,28 62030,93
136544 Бориславнафтогаз НГВУ ПАТ "Укрнафта" 93579,85 221885,39 128305,54
Всього 576600,73 951293,42 374692,69
 
Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
 • збільшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  ;
 • забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб.
        Туристичного збору за 2018 рік надійшло в сумі 1205,7 тис.грн, що складає 102,1  відсотка  до уточненого  плану на 2018 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 295,6.грн., або на 32,5 відсотка.
Єдиного податку до бюджету міста Борислава за звітний період 2018 року надійшло в сумі 18011,1 тис.грн., що складає 99,8 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли на 3156,6  тис.грн. або 21,3 відсотка
 
          Найбільше зростання надходжень єдиного податку у звітному періоді 2018 року забезпечили наступні платники:
ЄДРПОУ Назва За січень - грудень
2017 2018 Відхилення
22401403 ;МПП "Житло" 537,00 552,00 15,00
36410178  ПП "Продент" 50,00 100,00 50,00
13823230 МПП"Гарант" 2077,00 2200,00 123,00
14360570  ТзОВ "Фенiкс" 60,00 215,00 155,00
2199415039 Петришин Я.Є. 0,00 170,00 170,00
35472254 ТЗОВ Бориславська Тустань 170,00 400,00 230,00
20767175 Калина ПП 527,00 808,00 281,00
40354722 Яремчук В.Ю. 0,00 365,00 365,00
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 3975,00 4377,50 402,50
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 5891,00 6387,50 496,50
20786867 МПП "ВМН" 550,00 1100,00 550,00
19161603  ТзОВ Карпати 950,00 1537,00 587,00
31334297 ТзОВ "КІМ" 20783,00 21510,00 727,00
13825089  ТЗОВ "Литво" 1750,00 2480,00 730,00
2451112027 Малиголовка Г.М. 0,00 745,00 745,00
3244817254 Малиголовка С.В. 0,00 745,00 745,00
991309 ПАТ "Бориславський завод "Спецлісмаш" 15820,00 16750,00 930,00
32941369 ТзОВ "Фокус" 10984,73 12071,70 1086,97
36696822 ПП "Ахібуд 1" 5020,00 6425,00 1405,00
40542684 ТОВ "МАГIММО" 0,00 1876,76 1876,76
19140525 Товариство з обмеженою відп 0,00 2493,04 2493,04
37780697 ТзОВ Крутогір 500,00 3308,18 2808,18
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 2220,00 5210,00 2990,00
38225025 ТОВ" Вест сервіс груп" 68176,00 71610,00 3434,00
22380546 ПП "Екологія" 8539,00 12124,17 3585,17
20785552 Приватне підприємство "Дукач" 10181,00 13850,00 3669,00
37780681 ТзОВ Бориславська Сніжинка 0,00 3693,00 3693,00
35065538 ТзОВ "Стельмах ВГ" 226300,00 230300,00 4000,00
5544369  МІП НТЦ "Рух Бізнес" 100,00 4225,00 4125,00
14305909 ПАТ Райффайзен Банк Аваль 170,00 4900,00 4730,00
36211618 ПП Борислававтосервіс 0,00 4900,00 4900,00
40358821 ТзОВ "Боровик" 1307,54 6597,78 5290,24
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 19671,00 26443,00 6772,00
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 21213,07 28270,18 7057,11
19390819 ПАТ `Ідея Банк` 170,00 14900,00 14730,00
39206878 ТзОВ Дікс плюс -15196,96 0,00 15196,96
22401165 ТзОВ "Адоніс" 25992,46 41617,16 15624,70
34119409 БОРИСЛАВ КОМФОРТ ПП 156972,68 173423,80 16451,12
31443696 КП "Аптека 126" 0,00 16899,24 16899,24
40146519 ПП "Перша приватна експедиція" 45661,54 64785,22 19123,68
37511059 ПП Аква-Світ 36035,00 58000,00 21965,00
2155008606 Фізичні особи 0,00 33129,49 33129,49
13822382 КМНВП "Оріон-2" 190407,86 244833,24 54425,38
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 226450,00 293980,00 67530,00
Поступлення за 28.12.18 0,00 15000,00 15000,00
Всього 1093477,92 1454755,96 361278,04
 
Станом на 01 січня 2019 року облікується 993 платників єдиного податку  в тому числі : першої групи 149 платника, другої групи 582 платника , третьої групи 280 платника.
Кількість платників єдиного податку зросла на 41 платник в порівнянні з 01 січням 2018 року
Слід зазначити, що основними причинами зростання находжень єдиного податку за 2018 рік стали збільшення ставок єдиного податку за рахунок зростання мінімальної заробітної плати та кількості платників єдиного податку.
            Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету міста Борислава за 2018 рік надійшло в сумі 1332,3 тис.грн., що складає  100,9  відсотка до уточненого  плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати зросли  на 101,1 тис.грн. або на 8,2 відсотка.
 
 Основою причиною зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало оформлення нового договору оренди по ТзОВ «Львів-Вест», що привело до зростання фактичних надходжень по даному платнику за січень-грудень  в сумі 336,4тис.грн.
Заборгованість станом на 1 січня  2019 року по оренді комунального майна склала 242,6 тис.грн, яка в порівнянні з початком року зменшилась на 13,7 тис.грн.
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує:
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            - провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду;
- здійснювати контроль за своєчасністю переукладення договорів оренди у відповідності до 11 статті  Закону України „Про оренду державного та комунального майна ”.
            Частини чистого прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету, надійшло за 2018 рік  до бюджету міста Борислава в сумі 46,5 тис.грн., що складає 102,1 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження скоротилися на 218,0 тис.грн. або 82,3 відсотка
             Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету міста Борислава надійшло в сумі 1797,5 тис.грн., що складає 107,5 відсотка до уточненого плану на 2018 рік .
            У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від плати за надання адміністративних послуг зросли на 376,5 тис.грн. або 26,5 відсотка.
            За 2018 року до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло податкових та неподаткових надходжень в сумі 23005,6 тис.грн., що складає 214,5 відсотка  до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли    на 11661,8  тис.грн. або 102,8 відсотка
 
Офіційних трансфертів з державного та обласного бюджету одержано за 2018 рік в сумі 5187,0 тис.грн. або 99,0 відсотка.
Надходження від продажу землі у звітному періоді 2018 року склали в сумі 3867,1  тис.грн., що скадає 74,8 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли  на  1265,9 тис.грн. або 48,7 відсотка.
Надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту надійшло в сумі 2478,8 тис.грн., що складає 131,3 відсотка до уточненого плану на 2018 року.
У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року надходження зросли на 322,8 тис.грн. або 14,9 відсотка.
Власних надходжень бюджетних установ  у звітному періоді до бюджету міста надійшло в сумі 16335,8 тис.грн., що складає 473,4 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року власні надходження бюджетних установ зросли  на 9982,0 тис.грн., в тому числі: надходження від  платних послуг скоротилися на 65,7 тис.грн., а по інших джерелах власних надходжень надходження зросли  на 10047,7 тис.грн.
Плати за послуги,  що надаються бюджетними установами надійшло в сумі 3172,0 тис.грн., що складає 91,0 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
                                                                                                                                 тис.грн.
Відхилення 2018 рік
КПКВ Січень-грудень 2017 року Січень-грудень 2018 року до 2017 року
250100 250101 250102 250103 250104 250100 250101 250102 250103 250104
"Плата за "Плата за пос "Надходження "Плата за "Кошти що "Плата за "Плата за пос "Надходження "Плата за "Кошти що в тис.грн у %
послуги" луги , що на бюджетних установ оренду майна утримуються Послу-ги" луги , що на Бюджет-них установ оренду майна утримуються
даються бю від додаткової бюджетних від реалізації даються бю від додатко-вої бюджетних від реалізації
джетними установами" господарської діяльнос-ті" Уста-нов" майна" Джетни-ми установами" господарської діяльнос-ті" уста-нов" майна"
0100 114,5 0,1 110,2 4,2 0,0 130,3 0,0 127,7 2,5 0,0 15,8 -46,3
1000 1748,8 1722,7 0,0 14,4 11,7 2023,0 2001,8 0,0 19,4 1,8 274,2 15,7
2000 928,3 900,8 0,0 24,0 3,5 541,3 524,4 0,0 14,1 2,7 -387,0 -41,7
4000 446,1 331,4 0,0 113,7 1,0 477,5 362,5 0,0 111,0 4,0 31,3 7,0
Всього 3237,7 2955,0 110,2 156,3 16,2 3172,0 2888,7 127,7 147,1 8,5 -65,7 -2,0
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами скоротилися на 65,7 тис.грн. або 2,0 відсотка.
 
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 13163,8 тис.грн.
 тис.грн
 
Січень-грудень 2017 року Січень-грудень 2018 року Відхилення 2018 року
КПКВ до 2017 року
25020000 25020100 25020200 25020000 25020100 25020200
"Інші джерела власних "Благодійні внески, гранти, Кошти , що "Інші джерела власних "Благодійні внески, гранти, Кошти , що тис.грн. у %
надходже-нь " дарунки отримані бюджетни- отримуються надходжень " дарунки отримані бюджетни- отримуються
ми установами" бюджетними ми установами" бюджетними
установами на виконання окремих доручень" установами на виконання окремих доручень"
0100 20,4 20,4 0,0 27,2 0,0 27,2 6,8 33,4
1000 1288,9 1228,2 60,7 1683,3 1401,7 281,6 394,4 30,6
2000 707,3 649,7 57,6 325,2 304,3 21,0 -382,0 -54,0
3000 41,8 35,4 6,4 51,0 51,0 0,0 9,2 22,1
4000 166,9 97,0 69,9 277,2 170,4 106,8 110,3 66,1
5000 18,3 0,0 18,3 16,3 0,0 16,3 -2,0 -10,9
7300 872,5 856,7 15,8 8783,5 8583,0 200,5 7910,9 В 10 раз
7461 0,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 2000,0 2000,0  0,0
Вього 3116,1 2887,5 228,6 13163,8 10510,5 2653,2 10047,7 322,4
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по  інших джерелах власних надходжень бюджетних установ зросли  на 10047,7 тис.грн. або 322,4 відсотка.
 
 
     На кінець звітного періоду загальна сума  заборгованості   по сплаті податків і зборів підприємств , організацій до бюджетів усіх рівнів склала  суму 186665,4 тис.грн, порівняно з початком року  зросла  на 9557,7тис.грн.
Найбільшими боржниками до міського  бюджету є наступні платники –  КП „Бориславводоканал” – 3062,7 тис.грн, НГВУ «Бориславнафтогаз» - 292,4 тис.грн., ТЗОВ «Динаміс ЛТД» - 256,3 тис.грн.;ПП «Светолюкс»-184,8 тис.грн.,  ДКП ЖЕК № 1 – 221,8 тис.грн., ДКП ЖЕК № 2 – 177,0 тис.грн., ПрАТ "Укр.–Канадське спільне підп.«Погар Інтернешнл» - 1168,8 тис.грн., ДКП ЖЕК № 3 – 296,7 тис.грн., БУ-43 ВАТ „Прикарпатбуд”  – 499,7 тис.грн.
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВА
 
За 2018 рік    по бюджету міста проведені видатки всього в сумі    442711,4 тис.грн. , в тому числі видатки загального фонду склали -  389836,7  тис. грн.,  видатки спеціального фонду – 52874,7 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2017 року видатки по місту  зросли  на 60498,1 тис. грн. в т.ч. видатки загального фонду зросли  на 39786,7  тис.грн., видатки спеціального фонду  зросли на  20711,4  тис.грн.
За економічною ознакою найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міста Борислава за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 124184,8 тис.грн. (31,8 відсотка), соціальне забезпечення (допомоги, пільги, житлові субсидії тощо) 165675,4 тис.грн. (42,5 відсотка), дослідження і  розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм 23405,4 тис.грн., (6,0 відсотка), поточні трансферти 30123,4 тис.грн. (13,7 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  10386,0  тис.грн  (3,4 відсотка), інші видатки 36061,7 тис.грн. (9,2).
 За рахунок субвенції з державного  бюджету проведено видатки  в сумі 251505,6 тис. грн., в тому числі в розрізі в розрізі субвенцій , а саме :
  - на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної допомоги   проведені видатки в сумі 61834,1 тис. грн.;
  - на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проведені в сумі 101409,7 тис. грн.;
- на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу проведені  в сумі 26,7 тис.грн.;
- на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 392,3 тис.грн.;
- на фінансування видатків по освітній субвенції проведені видатки в сумі 46225,7 тис.грн.;
- на фінансування видатків по медичній субвенції проведені видатки в сумі 39524,2 тис.грн.;
- на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань проведені видатки в сумі 950,5 тис.грн.;
- на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами проведені видатки в сумі 195,8 тис.грн.;
- на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» проведені видатки в сумі 946,6 тис.грн.
  Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міста встановлено, що станом на 01 січня  2019 року за рахунок бюджету міста Борислава утримується штатна чисельність в кількості 1875,4 штатні одиниці , а саме:
 • по органах місцевого самоврядування фактично зайнята штатна чисельність складає – 151,5 штатних одиниць;
 • по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1091,7 штатна одиниця;
 • по установах охорони здоров’я утримується штатна чисельність 496,2 штатні одиниці;
 • по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 63,0 штатних одиниць ;
 • по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 42 штатних одиниць ;
 • по установах соціального забезпечення , установах молодіжної політики утримується штатна чисельність в кількості 31,0 штатних одиниць.
Найбільша частка видатків бюджету міста Борислава припадає на утримання установ освіти , охорони здоров’я , органи місцевого самоврядування, житлово-комунальне господарство.
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 46155,3 тис.грн., в тому числі на :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 46155,3  тис.грн..
За рахунок медичної субвенції за 2018 рік проведені видатки в сумі 38488,5 тис.грн., зокрема в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 37279,6  тис.грн.;
- на оплату матеріалів , обладнання , інвентаря проведені видатки в сумі 116,4 тис.грн.;
- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведені видатки в сумі 379,9 тис.грн.;
- на оплату за продуктів харчування проведені видатки в сумі 268,8 тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) проведені видатки в сумі 92,9 тис.грн.;
- на виплату пенсій і допомог проведені видатки в сумі 249,1 тис.грн.;
- на оплату відряджень проведені видатки в сумі 97,9 тис.грн.;
- на оплату інших видатків  проведені видатки в сумі 3,9 тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  за 2018 рік  проведено відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму 950,5 тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров´я за рахунок медичної субвенції за 2018 рік року проведені видатки з фінансування централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 892,7  тис.грн.
За рахунок субвенцій з обласного бюджету проведені видатки в сумі 127,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання , а саме :
 • на придбання шкільного приладдя для дітей із багатодітних сімей проведені видатки в сумі 15,2 тис.грн.;
 • на придбання виробничого стола і мойки для ДНЗ №14 проведено видатки в сумі 56,2 тис.грн.;
 • на  реалізацію програми «Змінемо Країну» проведено видатки в сумі 47,6 тис.грн.;
 • на компенсацію вартості наданих послуг з організації сімейного відпочинку поранених учасників АТО (ООС), батьків загиблих учасників АТО (ООС)  проведено видатки в сумі 8,4 тис.грн.
За 2018  рік проведені видатки по загальному фонду без врахування субвенцій з державного бюджету в сумі  138418,1 тис.грн., зокрема в розрізі галузей:
 • по органах місцевого самоврядування – 21392,9 тис.грн.;
 • по установах освіти – 64840,0 тис.грн.;
 • по установах охорони здоров’я – 9807,5 тис.грн.;
 • по установах культури – 8482,2 тис.грн.;
 • по житлово-комунальному господарству – 22715,7  тис.грн.;
 • по соціальному захисту населення – 3864,7 тис.грн.;
 • по фізичній культурі і спорту – 4510,3  тис.грн.;
 • по економічній діяльності  – 597,9 тис.грн.;
 • по іншій діяльності– 2206,9 тис.грн.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава найбільша частка видатків припадає на видатки на утримання установ освіти 46,8 відсоток, на утримання житлово-комунального господарства 16,4 відсотків, утримання органів місцевого самоврядування 15,4 відсотка, утримання установ культури 6,1 відсотка,  на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» 7,0 відсотка.
За звітний період по загальному фонду з бюджету міста Борислава проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 166666,3
тис.грн.
Галузь Фонд заробітної плати з нарахуваннями за  2017 рік Фонд заробітної плати з нарахуваннями за 2018 рік  
Відхилення 2018 року до 2017 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 13516,4 19123,1 5606,7 41,5
Освіта 81295,1 93759,1 12463,9 15,3
Медицина 39185,4 39481,5 296,1 0,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 2292,6 2418,4 125,8 5,5
Культура 8281,6 9969,4 1687,9 20,4
Фізична культура та спорт 1579,3 1914,7 335,4 21,2
Всього 146150,5 166666,3 20515,8 14,0
Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  збільшились у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 20515,8  тис. грн. або на 14,0 відсотка за рахунок підвищення заробітної плати працівникам бюджетних установ.
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає  42,7 відсотка.
Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міста Борислава по заробітні платі за 2018 рік в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року встановлено, що фактичні видатки по заробітній платі зросли на 16469,2  тис. грн. або 13,7 відсотка , в тому числі в розрізі галузей :
Галузь Фонд заробітної плати за   2017 рік Фонд заробітної плати за  2018 рік Відхилення 2018 рік до 2017 року Середня зарплата за 2017 рік Середня зарплата за  2018 рік
У тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 11081,1 15653,1 4572,0 41,3 8,826 12,291
Освіта 66517,5 76896,1 10378,6 15,6 7,106 8,274
Медицина 32496,9 32246,6 -250,3 -0,8 5,845 7,220
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1870,2 1984,0 113,8 6,1 6,758 7,169
Культура 6806,2 8190,8 1384,6 20,3 6,250 7,460
Фізична культура та спорт 1298,7 1569,2 270,6 20,8 4,617 5,579
Всього 120070,5 136539,7 16469,2 13,7 6,737 8,181
Середня заробітна плата по бюджетних установах за 2018 рік складає 8,181 тис.грн. і зросла відповідно до відповідного періоду минулого року на 21,4 відсотка.
На придбання медикаментів у звітному періоді використано коштів  в сумі  423,6 тис.грн., що на  24,0  тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міста використано 1586,3 тис.грн. , що на 106,1 тис.грн. більше  у порівнянні з відповідним періодом 2017 року.
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 17883,4  тис.грн.
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за  2017 рік Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2018 рік  
Відхилення  2018 року до  2017 року
 
 
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 571,2 677,0 105,8 18,5
Освіта 9146,1 9885,3 739,2 8,1
Медицина 4808,4 4537,5 -270,9 -5,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 86,1 104,4 18,2 21,2
Житлово-комунальне господарство 1064,8 936,9 -127,9 -12,0
Культура 1121,3 1196,8 75,5 6,7
Фізична культура та спорт 411,8 545,6 133,7 32,5
Всього 17209,8 17883,4 673,6 3,9
В порівнянні з 2017 роком видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зросли на  673,6  тис.грн. або 3,9 відсотка.
В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 260829,8 тис.грн. або 88,9 відсотка
 
Станом на 01 січня 2019 року по місту  Бориславу обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   443,9  тис.грн. і зросла проти початку року на 78,7 тис.грн., а саме :
            - по  спожитих енергоносія та комунальних послугах  440,7 тис.грн.;
            - по соціальному забезпеченню 1,0 тис.грн.;
            - по придбаних предметах, матеріалах і обладнанню 2,2 тис.грн..
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів та КП «Бориславтеплоенерго» в сумі 440,3 тис.грн., що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують плату за  спожиті  енергоносії та комунальні послуги, проте відділом освіти жодна претензійна робота не проводиться.
 Кредиторська заборгованість зменшилася на 36936,6 тис. грн. проти початку року і складає 1382,9 тис. грн.
Кредиторська заборгованість без врахування заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями по терміну , що не настав та допомогах та пільгах за рахунок субвенцій з державного бюджету складає 850,5 тис.грн..
Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01 січня  2019 року має таку структуру , а саме  :
            -за придбані предмети, матеріали обладнання , інвентар – 54,5 тис.грн.;
            -за придбані продукти харчування – 331,1 тис.грн.;
            -по оплаті послуг ( крім комунальних) – 114,1 тис.грн.;
            -по видатках на відрядження – 75,4 тис.грн.;
            -за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги – 195,2 тис.грн.;
            -по соціальному забезпеченню –  532,4 тис.грн.;
           -по поточних трансфертах – 80,0 тис.грн.;
            -по інших видатках – 0,2 тис.грн..
По спеціальному фонду бюджету міста та за рахунок власних надходжень бюджетних установ (та за рахунок спеціального фонду бюджету) проведені видатки за 2018 рік в сумі 52874,7  тис.грн., в тому числі видатки :
 • на оплату праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 884,9 тис.грн.;
 • на придбання предметів, матеріалів, обладнання інвентарю в сумі – 1150,8 тис.грн.;
 • на медикаменти  в сумі – 3,8 тис.грн.;
 • на продукти харчування в сумі – 1402,4 тис.грн.;
 • на оплату послуг (крім комунальних) в сумі – 208,4 тис.грн.;
 • на відрядження в сумі – 4,9 тис.грн.;
 • на оплату  енергоносіїв та комунальних послуг в сумі – 103,0 тис.грн.;
 • на дослідження і розробки , окремі заходи з реалізації державних регіональних програм в сумі – 941,3 тис.грн.;
 • на поточні трансферти в сумі – 2707,2 тис.грн.;
 • інші видатки – 28,8 тис.грн.;
 • капітальні видатки – 45439,1 тис.грн.
Станом на 01 січня  2019 року дебіторська та кредиторська заборгованість за спеціальним фондом відсутня.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних , та забезпечення житлом  дітей-сиріт , осіб з їх числа проведено видатки в сумі 1230,0 тис.грн. на   придбання  чотирьох квартир дітям-сиротам (Файчак Б.В., Горняк В.Ю., Гавдьо Т.О., Баран М.Р., Баран В.В.).
            За рахунок субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування проведено видатки в сумі 2707,2 тис.грн., по відшкодуванню різниці в тарифах для КП «Бориславтеплоенерго».
            За рахунок субвенції на здійснення заходів щодо  соціально-екномічного розвитку окремих територій проведено видатки в сумі 2000,0 тис.грн. , в тому числі в розрізі напрямків використання , а саме :
 • на будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН - УПА в м. Бориславі Львівської області в сумі 1000,0 тис.грн.;
 • на капітальний ремонт  дороги на вул.Дрогобицькій в сумі 1000,0 тис.грн.
            За рахунок субвенції з обласного природоохоронного фонду на здійснення природоохоронних заходів  проведені видатки в сумі 240,0 тис.грн. на руслогенеруючі та берегоукріплюючі роботи на річці Тисмениця в районі вулиць Данила Галицького та Вячеслава Чорновола в місті Бориславі Львівської області (обєкт ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня 2008 року капітальний ремонт).
            За рахунок субвенції на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення , вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів проведено видатки в сумі 900,0 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
 • капітальний ремонт вулиці Володимира Великого (перша черга) проведено видатки в сумі 300,0 тис.грн.;
 • каптіальний ремонт вулиці Дрогобицької проведено видатки в сумі 600,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти  «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом  проведено видатки видатки в сумі 195,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
- придбання  проекторів на суму 195,4 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки за спеціальним фондом в сумі 125,0 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- придбання компютерної техніки  на суму 125,0 тис.грн.
            За рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів проведено видатки в сумі 1518,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
 • на реконструкція ділянки водопроводу  в районі будинків 38-58 на вулиці Коваліва в сумі 499,0 тис.грн.;
 • на реконструкція ділянки водопроводу від бойлерної №2 на вулиці Коваліва до житлового будинку №148 на вулиці В.Великого  в сумі 499,9 тис.грн.;
 • реконструкція приміщень поліклініки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня міста Борислава» на вулиці Куліша,41а під стаціонарне відділення на 50 ліжок в сумі 519,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів місцевого розвитку проведено видатків за рахунок спеціального фонду в сумі 3489,7 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
-по  капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Шкільній, 11 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 250,7 тис.грн.;
- по капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 196,8 тис.грн.;
- по капітальному ремонту  в частині заміни вікон приміщення  ЗОШ І-ІІІ ст №4 в місті Борислав по вул. Зелена, 44 Львівської  області проведені видатки в сумі 227,6 тис.грн.;
- по капітальному ремонту внутрішніх туалетів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 , вул. Січових Стрільців, 28 в м. Бориславі проведені видатки в сумі 130,2 тис.грн.;
- по капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №9 на вул. Дрогобицькій, 415 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 209,3 тис.грн.;
- по капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень ДНЗ №16 на вул. Грушевського, 27 в м. Бориславі Львівської області в сумі 238,6 тис.грн.;
-  по придбанню меблів для ігрових кімнат та обладнання для харчоблоку ДНЗ № 14 у м.Бориславі проведені видатки в сумі 5,4 тис.грн.;
- по придбанню сучасної комп’ютерної техніки для Бориславської державної гімназії проведені видатки в сумі 55,5 тис.грн.;
 • на капітальний ремонт даху дитячої бібліотеки Бориславської централізованої бібліотечної системи по вулиці Шевченка проведено видатки в сумі 99,3 тис.грн.;
 • на придбання інвентаря для Східницької селищної бібліотеки проведені видатки в сумі 315,5 тис.грн.;
 • на придбання комп’ютерів для дитячої школи мистецтв проведено видатки в сумі 29,1 тис.грн.;
 • на придбання цифрового піаніно з банкеткою проведено видатки в сумі 61,8 тис.грн.;
 • на придбання акустичної системи використано коштів в сумі 5,5 тис.грн.;
- на придбання та встановлення ігрових атракціонів на дитячому ігровому майданчику  в КП «Бориславський міський парк культури і відпочинку проведено видатки в сумі 130,6 тис.грн.;
- на реконструкцію внутрішніх приміщень  народного дому «Просвіта» на вулиці Дрогобицькій у місті Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 247,7 тис.грн.;
 • на капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей в головному корпусі КП «Спортивно-оздоровчому комплексі «Нафтовик» в сумі 293,6 тис.грн.;
 • на реконструкцію освітлення скверу на площі Івана Франка в сумі 60,5 тис.грн.;
 • на реконструкцію зовнішнього освітлення на пішеходному переході та освітлення міжбудинкових проїздів на вулиці Дрогобицькій в сумі 135,6 тис.грн.;
 • на облаштування освітлення пішоходних переходів на вулиці Данила Галицького та Трускавецькій в сумі  59,1 тис.грн.;
 • на капітальний ремонт будинків №5 та №7 на вулиці Шкільній в сумі 90,6 тис.грн.;
 • на реконструкцію каптажної споруди джера №25,26 на вулиці Шевченка в смт.Східниця в сумі 137,9 тис.грн.;
 • на будівництво каналізаційного колектора по вулиці Коновальця в смт Східниця в сумі 241,3 тис.грн.;
 • на реконструцію вуличного освітлення на вулиці Промислова 10б-34  УПЦ КП – Золота Баня – Шевченка в смт.Східниця в сумі 267,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на влаштування спортивних майданчиків по ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та №7  проведено видатки по спеціальному фонду в сумі 182,6 тис.грн.
Відповідно до розпорядження міського голови від 25 січня 2018 року № 21- р « Про затвердження плану заходів щодо забезпечення виконання дохідної та видаткової частини міського бюджету міста Борислава у 2018 році »
 Так, станом на 01.01.2019 р. проведено заходів з економії бюджетних коштів в сумі 8780,5 тис. грн. або 97,1 відсоток до річного плану, в тому числі:
- спрямування залишків освітньої субвенції – 2474,5 тис. грн.;
- за рахунок скорочення штатної чисельності працівників установ в кількості 44,75 ставок на суму 634,1 тис. грн.;
- за рахунок забезпечення жорсткої економії використання енергоносіїв – 172,9 тис. грн.;
- за рахунок  зменшення необов’язкових, стимулюючих виплат 0,9 тис. грн.;
- за рахунок не заповнення вакантних посад – 1204,0 тис. грн.;
- за рахунок надання відпусток без збереження заробітної плати в сумі 814,6 тис. грн.;
- економії в нарахуванні на заробітну плату працюючим інвалідам – 385,8 тис. грн.;
- раціональна організація замін – 2924,4 тис. грн.;
- інші заходи по економії бюджетних коштів – 169,3 тис. грн. (в т. ч. за рахунок оптимізації ліжкової мережі (25 ліжок ) – 17,4 тис. грн.).
Проведеним аналізом споживання бюджетними установами енергоносіїв в натуральних одиницях протягом 2018 року встановлено, що теплопостачання спожито на 20,4 відсотки менше ніж за аналогічний період 2017 року, водопостачання на 0,1 відсотки менше електроенергії на 10,0 відсотків менше, природного газу – 21,6 відсотків менше.
 
Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за січень-грудень
 2017 року
Натуральні одиниці за січень- грудень 2018 року Відхилення 2018 року до 2017 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
5,0 4,0 -1,0 -20,4
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
16,0 15,8 -0,2 - 0,1
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
1001,0 901,1 -99,9 - 10,0
Природний газ
(тис.м.куб.)
376,3 295,0 - 81,3 -21,6
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
 
              За рахунок бюджету міста Борислава  фактично утримується 140,5 штатних одиниць при штатній чисельності 151,5  штатних одиниць.
              На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за 2018  року  використано  асигнування  в  сумі 21392,9 тис. грн.,  що  складає   98,4 відсотка  до    уточненного плану на 2018 рік.
 В порівнянні з аналогічним періодом 2017 року видатки на утримання апарату управління зросли на 6322,0 тис.грн., або 42,0 відсотка.
 
            В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 5,5 відсотка.
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради,  апарат Східницької селищної ради.
Відхилення  2018 року до  2017 року Штатна чисельність
Назва установи Видатки на утримання:
За 2017 рік За 2018 рік
За 2017 рік За 2018 рік По штатному розписі Фактично зайнято По штатному розписі Фактич-но зай-нято
Виконавчий комітет міської ради 6678,3 9245,3 2567,0 64 59 64 61
Відділ освіти міської ради 463,0 546,7 83,8 5 4 5 4
Управління праці та соціального захисту населення міської ради 2456,7 3656,0 1199,3 32 30 32 29
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради 450,4 627,9 177,5 6 4 6 4
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради 995,6 1401,9 406,4 12 12 12 12
Управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради 808,1 1419,6 611,5 11 9 11 11
Фінансове управління міської ради 1157,0 1474,7 317,7 11 11 11 10
Апарат Східницької селищної ради 2061,8 3020,6 958,9 10,5 10,5 10,5 9,5
Всього по апарату управління 15070,9 21392,9 6322,0 151,5 139,5 151,5 140,5
Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  19123,1  тис.грн.,  що  складає  89,4  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 Середня заробітна плата по апарату управління за звітний період  2018 року склала 12,378 тис.грн. проти  8,826 тис.грн. у звітному пероді 2017 року .
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 677,0 тис.грн. або 3,2 відсотка.
Слід відмітити , що практично 92,6 відсотка від всіх видатків на апарат управління займають заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії.
Станом на 01 січня 2019 року по апарату управління обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 26,4 тис.грн., яка зросла проти початку 26,4 тис.грн., в тому числі :
- по оплаті за комунальні послуги та енергоносії в сумі 11,1 тис.грн.;
- по інших видатках склала – 15,3 тис.грн. ( в тому числі за придбані товари і послуги – 6,0 тис.грн., по видатках на відрядження – 1,2 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 8,1 тис.грн.)
Дебіторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року складає 0,4 тис.грн. і зменшилася   проти початку року 4,0 тис.грн.
За спеціальним фондом за 2018 рік проведені видатки в сумі 2468,1 тис.грн., в тому числі :
 • придбання товарів і послуг проведені в сумі  19,6 тис.грн.;
 • комунальні послуги та енергоносії проведені в сумі 102,9 тис.грн.;
 • інші видатки проведені в сумі 0,4 тис.грн.;
 • капітальні видатки  проведені в сумі  2345,1  тис.грн..
Станом на 01 січня  2019 року по апарату управління відсутня кредиторська і дебіторська заборгованість за спеціальним фондом .
           
ОСВІТА
         На  утримання  установ  освіти по загальному фонду за 2018 рік використано  асигнування  в  сумі  106929,7  тис. грн., що складає 97,7 відсотка  до плану на 2018 рік.
            За рахунок бюджету міста Борислава утримуються тринадцять дошкільних закладів освіти, дев'ять шкіл, державна гімназія , дитячий будинок „Оріана”, позашкільні заклади освіти, методична робота, централізована бухгалтерія відділу освіти, група по обслуговуванню, міжшкільний навчально-виробничий комбінат.
 
Напрямки використання Виконання за  2017 рік Виконання за 2018 рік Відхилення  2018 року до   2017 року
У грн. У відсотках
Дошкільні заклади освіти 25703,3 29458,3 3755,0 14,6
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 58581,8 68149,1 9567,2 16,3
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї) 2044,5 1686,7 -357,8 -17,5
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 3512,0 3620,9 108,9 3,1
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти 619,9 594,2 -25,7 -4,1
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 2909,9 3420,5 510,6 17,5
Всього 93371,5 106929,7 13558,2 14,5
В порівнянні з 2017 роком видатки на освіту зросли на 13558,2  тис.грн. або 14,5 відсотка.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 27,4  відсотка .
За  рахунок міського бюджету проведені видатки на утримання загальноосвітніх шкіл  в сумі 59558,9 тис.грн.
За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 46155,3 тис.грн., в тому числі на :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 46155,3  тис.грн..
На  заробітну  плату  і  нарахування   використано  кошти  в  сумі  93759,0 тис.грн.,  що  складає  87,7 відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  освіти.
За рахунок субвенції з бюджету Східницької селищної ради за загальним фондом  проведені видатки в сумі 129,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
 • придбання костюмів сценічних в сумі 25,0 тис.грн.;
 • на придбання дверних блоків в сумі 104,2 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти  «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за загальним фондом  проведено видатки видатки в сумі 946,6 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
 • придбання дидактичного матеріалу на суму 318,5 тис.грн.;
 • придбання меблів на початкової школи  на суму 628,1 грн.;
 • оплату відряджень на суму 2,7 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки за загальним фондом в сумі 68,9 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- на придбання дидактичних матераілів для дітей з особливими потребами  на суму 24,1 тис.грн. ;
- на проведення корекційних занять для дітей з особливими потребами ( лікувальна фізкультура) на суму 44,8 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції , що утворилася на початок року по загальному фонду проведені видатки в сумі 60,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
 • придбання  багатофункційних пристроїв та ламінаторів на суму 60,4 тис.грн.
            За рахунок залишку освітньої субвенції , який склався на 01 січня 2018 року проведені видатки в сумі 10,0 тис.грн. по загальному фонду, в тому числі в розрізі напрямків використання :
 • придбання ламінаторів  на суму 10,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на придбання корекційного обладнання та меблів для дітей з особливими потребами  проведені видатки в сумі 126,9 тис.грн.
Середня заробітна плата по установах освіти за 2018 рік  склала 8,274  тис.грн. і зросла проти минулого року на 16,4 відсотка
 На продукти харчування  використано коштів в сумі 1290,5 тис.грн.,  що складає 1,2  відсотка до всіх видатків  .
  Видатки на оплату енергоносіїв  проведено в сумі 9885,3 тис.грн., що складає 9,2  відсотка до всіх видатків.
Слід відмітити , що 98,1 відсотків всіх видатків на утримання установ освіти складають захищені статті видатків.
У 2018-2019 навчальному році у 10 закладах загальної середньої освіти сформовано 169 класів та 4072 учні, що на 61 учень більше в порівнянні з минулим роком при тій самій кількості класів. Середня наповнюваність класів становить 24,1 учнів, що на 0,4 більше ніж у минулому році.
Слід відмітити, що за період з 2007 року по 2018 рік спостерігалась тенденція до зменшення учнів, кількості класів, а кількість педагогічних працівників з розрахунку на один клас зростала.
 
 
2007 рік
 
2008 рік
 
2009 рік
 
2010
рік
 
2011
рік
 
2012 рік 2013 рік 2014
рік
2015
рік
2016 рік 2017 рік 2018 рік
Кількість
Класів
180 177 173 168 163 160 164 166 168 169 169 169
Кількість учнів 4452 4282 4158 3969 3875 3886 3854 3903 3911 3957 4011 4072
Середня наповнюваність 24,73 24,19 24,03 23,63 23,77 24,28 23,5 23,51 23,30 23,41 23,73 24,1
Кількість педставок 367 361,5 359,0 355,5 348,5 334 336,5 347,0 359 354 356,9 346,0
Кількість педставок на клас 2,04 2,04 2,01 2,12 2,14 2,08 2,05 2,09 2,14 2,09 2,11 2,05
 
На початок навчального року укомплектовано 4 групи продовженого дня  на 270 учнів.
Витрати на одного учня за звітний період 2018 року в загальноосвітніх школах міста склали 12,4 тис.грн.
Слід зазначити, що проведеним аналізом наповнюваності та потужності навчальних закладів міста Борислава встановлено, що половина шкіл міста завантажена лише на 63 відсотки .
Назва школи
 
 
 
Кількість
учнів станом на 01 січня
2019 року
 
Кількість
класів
станом на 01 січня
2019 року
Відсо-ток наповнювано-сті до потуж-ності шкіл
 
Напов-ню-
ваність
 
 
 
Кількість
пед-
ставок
 
 
 
Кількість
пед-ставок
на клас
 
 
Витра-ти на
одного учня, тис.грн.
 
ЗОШ №1
 
636 25 100 25,4 47,58 1,9 14,5
ЗОШ №2
 
227
 
11 26,7 20,6 19,89 1,81 23,5
ЗОШ №3
 
446 19 70,0 23,5 40,06 2,11 17,3
ЗОШ №4
 
813 30 100 27,1 65,0 2,17 15,2
ЗОШ №5
 
434 18 84,4 24,1 35,25 1,96 13,1
ЗОШ №7 399 15 55,6 26,6 29,53 1,97 15,9
ЗОШ №8
 
482 20 84,5 24,1 37,19 1,86 14,4
ЗОШ №9 120 9 48,5 13,0 14,94 1,66 24,4
Державна гімназія 392 13 100 30,2 41,3 3,18 17,6
Навчально виховний ком-плекс ЗОШ №6 123 9 26,9 13,3 15,22 1,69 32,4
 
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2018 року склала 11,79 одиниці.
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,05 педставки на клас.
            Станом на 01 січня 2019 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 58 груп на 1293 дітей, та при НВК ЗОШ № 6 – 2 групи на 30 вихованців.
 
 
2007 рік
 
2008 рік
 
2009 рік
 
2010
рік
 
 2011 рік 2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016 рік 2017 рік 2018 рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 55 56 55 56 58 59 60 60 60 61 60 60
Кількість дітей 1095 1114 1126 1147 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1323
Середня наповнюваність 19,90 19,89 20,47 20,48 20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,1
Кількість вихователів 119 115 114,5 121,0 117,5 115 115 115 114,5 117 120 115
 
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за 2018 рік складає 9,83 днів (136818 діто-днів/1244 дітей/12=9,17) проти 9,94 днів відвідування однієї дитини в місяць в  звітному періоді 2017 року, в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу  
За 2017 рік
(днів відвідування)
 
За 2018 рік
(днів відвідування)
Дошкільний навчальний заклад № 1 9,36 9,81
Дошкільний навчальний заклад № 2 8,67 9,03
Дошкільний навчальний заклад № 3 10,4 9,75
Дошкільний навчальний заклад № 4 9,15 8,06
Дошкільний навчальний заклад № 5 12,0 10,71
Дошкільний навчальний заклад № 6 10,0 8,41
Дошкільний навчальний заклад № 11 9,03 9,03
Дошкільний навчальний заклад № 14 8,74 8,06
Дошкільний навчальний заклад № 16 9,38 8,89
Дошкільний навчальний заклад №17 12,18 10,25
Дошкільний навчальний заклад №18 10,51 10,16
Дошкільний навчальний заклад №19 13,6 12,98
Дошкільний навчальний заклад №20 9,77 8,52
Навчально-виховний комплекс при ЗОШ № 6 9,17 9,86
 
 Всього  по  установах  освіти  на  кінець  звітного  періоду утримується   1032,7 штатних  одиниць,  в  т.ч.  507,1 штатних одиниць педагогічного персоналу,  99,2 штатних одиниць віднесених до педагогічних працівників,  93,0 спеціалістів та  333,4  робітників.
 За  звітний  період  виконано  136,8 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах, вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  13,84 грн.
По  загальноосвітніх  школах  по  харчуванню  виконано  44,1  тис. діто – днів. Станом на 01 січня 2019 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, чорнобильців, малозабезпечених дітей , діти батьків учасників АТО  вартість харчування цих дітей в день складає 15,0 грн.
По  дитячому  будинку  виконано  4,2 тис. діто –днів , фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  31 грн.
Станом на 01 січня 2019 року в дитячому будинку утримується 1 група на 14  вихованців з штатною чисельністю 16,3 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,16  штатної одиниці персоналу.
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Вихованці 24 26 26 26 27 21 21 19 19 14
Штатні одиниці 30,5 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,16
 
За рахунок спеціального фонду проведено видатки в сумі 5957,6 тис.грн., в тому числі:
 • видатки на оплата праці нарахування на заробітну плату проведені в сумі 541,8 тис.грн.;
 • видатки на оплату предметів, матеріалів та інвентаря проведені в сумі 1017,1 тис.грн.;
 • видатки на оплату послуг (крім комунальних) проведені в сумі 136,6 тис.грн.;
 • видатки  на оплату  продуктів харчування використано коштів в сумі 1368,1 тис.грн.;
 • інші видатки проведені в сумі 28,6 тис.грн.;
 • капітальні видатки проведені в сумі 2865,4 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної , сучасної та доступної загальної середньої освіти  «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за спеціальним фондом  проведено видатки видатки в сумі 195,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
- придбання  проекторів та ноутбуків на суму 195,4 тис.грн.
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки за спеціальним фондом в сумі 125,0 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- придбання компютерної техніки  на суму 125,0 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів місцевого розвитку проведено видатків за рахунок загального  фонду в сумі 56,2 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- придбання виробничого стола і мойки для ДНЗ №14 проведено видатки в сумі 56,2 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування проектів місцевого розвитку проведено видатків за рахунок спеціального фонду в сумі 1314,1 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
-по  капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Шкільній, 11 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 250,7 тис.грн.;
- по капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 196,8 тис.грн.;
- по капітальному ремонту  в частині заміни вікон приміщення  ЗОШ І-ІІІ ст №4 в місті Борислав по вул. Зелена, 44 Львівської  області проведені видатки в сумі 227,6 тис.грн.;
- по капітальному ремонту внутрішніх туалетів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 , вул. Січових Стрільців, 28 в м. Бориславі проведені видатки в сумі 130,2 тис.грн.;
- по капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №9 на вул. Дрогобицькій, 415 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 209,3 тис.грн.;
- по капітальному ремонту в частині заміни вікон приміщень ДНЗ №16 на вул. Грушевського, 27 в м. Бориславі Львівської області в сумі 238,6 тис.грн.;
-  по придбанню меблів для ігрових кімнат та обладнання для харчоблоку ДНЗ № 14 у м.Бориславі проведені видатки в сумі 5,4 тис.грн.;
- по придбанню сучасної комп’ютерної техніки для Бориславської державної гімназії проведені видатки в сумі 55,5 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на влаштування спортивних майданчиків по ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 та №7  проведено видатки по спеціальному фонду в сумі 182,6 тис.грн.
Станом на 01 січня 2019 року по установах освіти обліковується кредиторська заборгованість 698,7 тис.грн.( в тому числі прострочена кредиторська заборгованість 87,2 тис.грн.), в тому числі :
 • за придбані продукти харчування склала – 331,1 тис.грн.;
 • за спожиті комунальні послуги та енергоносії – 184,1 тис.грн.;
-    по інших видатках заборгованість склала – 183,5 тис.грн. ( в тому числі по відрядженнях 72,9 тис.грн., за придбані матеріали , інвентар – 42,3 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 68,1 тис.грн., інших видатках – 0,2 тис.грн.)
Дебіторська заборгованість відділу освіти міської ради станом на 01 січня 2018 року склала 440,3  тис.грн. та зросла проти початку року на 87,9 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв – 440,3.грн..
Станом на 01 січня 2019 року за спеціальним фондом по установах освіти кредиторська заборгованість складає 0,3 тис.грн., а  дебіторська заборгованість відсутня.
Аналізом використання бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску встановлено, що в установах освіти на умовах неповної зайнятості працюють 92 фізичних осіб. Сума зайво використаних бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску за 2018 рік складає 261,0 тис.грн.
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
 На  утримання  установ  охорони  здоров'я по загальному фонду за  2018  рік  використано  асигнування  в  сумі   50139,2 тис.грн. , що складає   99,5 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
  В тому числі в розрізі напрямків використання бюджетних коштів , а саме :
Напрямки використання Виконання за  2017 рік Виконання за  2018 рік Відхилення  2018 року до  2017 року
У грн. У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 44527,5 45093,9 566,4 1,3
Стоматологічна допомога населенюю 1747,5 2429,6 682,2 39,0
Центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 430,4 1178,7 748,3 173,8
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 510,7 990,5 479,7 93,9
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я 783,6 446,5 -337,1 -43,02
Всього 47999,8 50139,2 2139,4 4,46
За рахунок медичної субвенції за 2018 рік проведені видатки в сумі 38488,5 тис.грн., зокрема в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 37279,6  тис.грн.;
- на оплату матеріалів , обладнання , інвентаря проведені видатки в сумі 116,4 тис.грн.;
- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведені видатки в сумі 379,9 тис.грн.;
- на оплату за продуктів харчування проведені видатки в сумі 268,8 тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) проведені видатки в сумі 92,9 тис.грн.;
- на виплату пенсій і допомог проведені видатки в сумі 249,1 тис.грн.;
- на оплату відряджень проведені видатки в сумі 97,9 тис.грн.;
- на оплату інших видатків  проведені видатки в сумі 3,9 тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету  за 2018 рік  проведено відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань на суму 990,5 тис.грн..
За рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров´я за рахунок медичної субвенції за 2018 рік року проведені видатки з фінансування централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1035,7  тис.грн.
З міського бюджету на фінансування видатків з централізованих заходів з  лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет проведені видатки в сумі 143,0 тис.грн.
 За рахунок міського бюджету міста Борислава за звітний період проведені видатки в сумі 7051,8 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 2201,9  тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) проведені видатки в сумі 312,5 тис.грн.;
- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 4537,4 тис.грн.;
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на охорону здоров'я складають 12,8 відсотка .
В порівнянні з 2017 роком видатки на охорону здоров'я зросли  на 2139,4 тис.грн. або на 4,5 відсотка .  
  На  виплату  заробітної  плати  та  нарахування  використано  асигнування    в  сумі   39481,5  тис.грн.,  що  складає    78,7  відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  охорони  здоров'я.
Середня заробітна плата по установах охорони здоров'я  за звітний період 2018 року склала 7,220 тис.грн. і зросла   в порівнянні з аналогічним періодом  2017 року на 23,5 відсотка
 Видатки на медикаменти за звітний період   2018 року проведені в сумі 379,9 тис.грн., що складає 0,8 відсотка до всіх видатків на утримання установ охорони здоров'я.
 Видатки на продукти харчування проведені в сумі 268,8 тис.грн., що складає 0,5  відсотка до загальних видатків на утримання охорони здоров'я.
 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 4537,5 тис.грн., що складає  9,0 відсотка до всіх видатків на утримання охорони здоров'я.
Слід відмітити , що 89,5 відсотків всіх видатків на утримання установ центральної міської лікарні складають захищені статті видатків.
 За  звітний  період  виконано  74,3 тис. ліжко-днів звичайного стаціонару, 9,6 тис. ліжко-днів денного стаціонару та 177,2 тис. амбулаторних відвідувань. 
 Видатки  на харчування  на один ліжко-день складають 3,98 грн.,  видатки  на  медикаменти  на  один  ліжко-день  складають 1,96 грн.
            В установах охорони здоров'я функціонує 210 ліжок звичайного стаціонару та 39 ліжок денного стаціонару, штатна чисельність складає 496,25 штатних одиниць.
Проведеним аналізом кількості ліжок, кількості штатних одиниць, спостерігається тенденція до зменшення кількості ліжок та кількості штатних одиниць.
 
 
2007 рік
 
2008 рік
 
2009 рік
 
2010
рік
 
2011 рік 2012 рік 2013
рік
2014
рік
2015
рік
2016
рік
2017 рік 2018
рік
Кількість ліжок
 
350 350 325 325 325 300 300 300 290 290 245 210
Кількість штатних одиниць 874 874 858 842,5 841,5 814,5 751,5 751,5 734,0 727,5 687,75
 
 
 
 
 
496,25
 
У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 року № 1024 « Про затвердження нормативу забезпечення стаціонарними лікарняними ліжками у розрахунку на 10 тис. населення» для Львівської області визначено норматив забезпечення стаціонарною медичною допомогою (ліжковим фондом) населення регіонів , який складає на 10 тисяч жителів - 60 ліжок , а фактично по місту функціонує на 10 тисяч жителів 58 ліжок.
На утримання КП «КНП Стоматологічна поліклініка» з бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 2429,6 тис.грн..
За рахунок спеціального фонду по установах охорони здоров’я за 2018 рік проведені видатки в сумі 1904,5 тис.грн., в тому числі:
-видатки  на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені  в сумі  267,0 тис.грн.;
- видатки наоплату предметів , обладнання та інвентаря проведені в сумі 53,6 тис.грн.;
- видатки на медикаменти та перев'язувальні матеріали проведені в сумі 327,8 тис.грн.;
- видатки  на оплату послуг  (крім комунальних) проведені видатки в сумі 37,2 тис.грн.;
- видатки на оплату відряджень проведені в сумі 3,5 тис.грн.;
- видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 22,4 тис.грн.;
- на оплату інших видатків використано  коштів в сумі 1,6 тис.грн.;
- капітальні видатки проведені в сумі 1191,4.грн..
            Кредиторська заборгованість за загальним фондом  станом на 01 січня 2019 року відсутня.
Проведеним аналізом даних щодо виконання угод про переадресацію коштів між місцевими бюджетами за пролікованих хворих в установах охорони здоров'я міста Борислава станом на 01.01.2019 року  проліковано іногородніх хворих у м. Бориславі 213 хворих  на суму 483,7 тис.грн. при середній вартості лікування 2,271 тис.грн. .
Аналізом використання бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску встановлено, що в установах охорони здоров»я на умовах неповної зайнятості працюють 68 фізичних осіб. Сума зайво використаних бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску за  2018 рік складає 252,8 тис.грн.
СОЦІАЛЬНИЙ   ЗАХИСТ
На  соціальний захист та соціальне забезпечення громадян міста за 2018 рік використано  коштів в сумі 167551,1  тис.грн., що складає 98,5 відсотка до уточненого плану на 2018 рік.
Назва установи Виконання за  2017 рік Виконання за  2018 рік Відхилення  2018 року до 2017 року
тис.грн. відсотках
Видатки , які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету 155534,7 163662,9 8128,1 5,2
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот 92093,0 101409,7 9316,7 10,1
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 21,2 26,8 5,6 26,5
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям 63254,2 61834,1 -1420,1 -2,2
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя 166,3 392,3 225,9 0,0
Видатки , які здійснюються з бюджету міста 3799,2 3888,4 89,2 2,3
Всього 159333,9 167551,2 8217,3 5,2
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли  на 8217,3 тис.грн. або 5,2 відсотка.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціальний захист населення, які здійснюються з бюджету міста Борислава  зросли на 89,2 тис.грн. або 2,3 відсотка  .
 
За 2018 рік надано допомог малозабезпеченим сім´ям з дітьми та дітям інвалідам на суму 61834,1  тис.грн. , а саме в розрізі одержувачів :
- соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям 546 одержувачам на суму 18461,2 тис.грн.;
- допомога при народженні дитини 1665 держувачам на суму – 18753,1тис.грн.;
- допомога у зв'язку з вагітністю і пологами 167 одержувачам на суму – 394,4 тис.грн.;
            - допомога на дітей під опікою 53 одержувачам на суму – 1999,9 тис.грн.;
            - допомога при усиновленні дитини – 8 одержувачам на суму 80,8 тис.грн.;
            - допомога одиноким матерям 375 одержувачам на суму – 5222,6 тис.грн.;
            - тимчасова державна допомога 24 одержувачам на суму – 170,3 тис.грн.;
            - допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 543 одержувачам на суму 11800,3тис.грн.
            - допомога по догляду за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання – 136 одержувачів на суму 2796,4 тис.грн.
           - державна соціальна допомога  особам, які не мають права на пенсію 110 одержувачу на суму 1932,3 тис.грн.
           - щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі  - 614 одержувачів на суму 222,8 тис.грн.
Станом на 01 січня 2019 року заборгованість по виплаті державної допомоги сім'ям з дітьми, дітям інвалідам та малозабезпеченим сім'ям відсутня.
За 2018 рік надано державних пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги на суму 101409,7 тис.грн.
 Кредиторська заборгованість по державних пільгах та субсидіях станом на 01.01.2019 року складає 532,4  тис.грн.
За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя утримується один будинок сімейного типу , видатки на який проведені в сумі 392,3 тис.грн.
 Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 2418,4 тис.грн. – на  утримання 26 шт. одиниць працівників територіального центру , які обслужили за 2018 рік 766 чоловік одиноких непрацездатних громадян,  5 шт. одиниць центру соціальних служб для молоді.
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту за 2018 рік склала  7,169  тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 23,5 відсотка
За рахунок бюджету міста Борислава за 2018 рік проведено видатків 401,3 тис.грн.,  а саме :
            - на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 13,5 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 190,4 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги 36 учасникам АТО проведені видатки в сумі 30,0 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 42,7 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 14,6 тис.грн.;
            - на виплату допомог по догляду за інвалідом першої групи проведені видатки в сумі 8,5 тис.грн.;
            - на відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих   проведені видатки в сумі 16,7 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС до річниці аварії в сумі 49,9 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги особам позбавленим особистої свободи в сумі 15,0 тис.грн.;
            - на одноразову допомогу сім»ям загиблим учасникам АТО проведені видатки в сумі 20,0 тис.грн.
            За рахунок бюджету міста Борислава за 2018 рік  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 28,7  тис.грн.
За рахунок бюджету міста Борислава за 2018 рік проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні послуги пільговим категоріям громадян , які визначені рішенням міської ради, на суму 456,4 тис.грн.
Кредиторська заборгованість місцевого бюджету за надані муніципальні субсидії  на 01 січня 2019 року  відсутня. 
За рахунок бюджету міста в звітному періоді  2018 року проводилося співфінансування по оплаті громадських робіт в сумі 23,6 тис.грн..
У звітному періоді проводилися видатки  по компенсації пільгового проїзду автомобільним транспортом окремим категоріям громадян. Видатки на які склали 30,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2019 року кредиторська заборгованість по компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян складає 80,0 тис.грн.
За рахунок бюджету міста Борислава здійснюється відшкодування надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку. Так, за звітний період надано таких пільг на суму 210,8 тис.грн.
Кредиторська заборгованість з відшкодування наданих пільг окремим категоріям громадян з послуг зв’язку на 01 січня 2019 року відсутня.
За рахунок спеціального фонду по установах соціального захисту населення за 2018 рік проведені видатки в сумі 78,2 тис.грн., в тому числі видатки за придбані продукти харчування проведені  в сумі 34,3 тис.грн., оплата за придбані медикаменти проведена в сумі 1,8 тис.грн., оплата за придбані предмети матеріали і обладнання проведені в сумі 14,9 тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату видатки проведені 27,2 тис.грн.  
Аналізом використання бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску встановлено, що в установах соціального захисту на умовах неповної зайнятості працюють 3 фізичні особи. Сума зайво використаних бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску за 2018 рік складає 1,4 тис.грн.
 
КУЛЬТУРА
 За рахунок бюджету міста Борислава утримується одна бібліотечна система , міський палац культури, дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей ,  народний дім „Просвіта” , бібліотека в смт  Східниця.
  На утримання установ  культури по загальному фонду  за  звітний  період  використано  асигнування  в  сумі  13794,0  тис.грн.  або  98,4   відсотка  до  уточненого  плану на  2018 рік.
Назва установи Виконання за  2017 рік Виконання за 2018 рік Відхилення  2018 року до 2017 року
тис.грн. відсотках
Міська централізована бібліотечна система 2812,5 3180,0 367,5 13,1
Історико-краєзнавчий музей 441,5 596,9 155,4 35,2
Міський палац культури 2089,1 2485,6 396,5 19,0
Дитяча школа мистецтв 4239,6 5264,1 1024,5 24,2
Інші культурно-освітні заклади та заходи 1988,2 2267,3 279,1 14,0
 Всього 11570,9 13794,0 2223,1 19,2
 
            В порівнянні з аналогічним періодом  2017 року видатки на утримання установ культури зросли на 2223,1 тис.грн. або 19,2 відсотка.  
 
 На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  9969,4  тис.грн.,  або  72,2  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
Середня заробітна плата по установах культури за 2018 рік склала 7,460 грн. і зросла проти минулого року на 19,3 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 1196,8 тис.грн., що складає 8,7 відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
Станом на 01 січня 2019 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  122 штатних одиниць.
За рахунок бюджету міста Борислава утримується дитяча школа мистецтв на утримання якої використано коштів за загальним фондом в сумі 5264,1 тис.грн.
По дитячій школі мистецтв утримується 62 штатні одиниці ( в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) по дитячій школі мистецтв , з них : керівники - 2 штатні одиниці, спеціалісти – 4,5 штатні одиниці, інші – 6,5 штатні одиниці, педагогічні працівники - 49 штатних одиниць.
За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу , на утримання  яких використано кошти в сумі 248,0 тис.грн., що складає 74,7 відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи .
            Станом на 01 січня 2019 року у дитячій школі мистецтв навчається 392 учня.
 Протягом звітного періоду 2018 року було звільнено 79 учнів від плати за навчання на загальну суму 100,9 тис.грн.
За звітний період 2018 року надійшло плати за навчання в школі в сумі  332,0 тис.грн. Середній розмір батьківської плати складає 130 грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування об’єктів , які визначені переможцями конкурсу проектів місцевого значення проведено видатків за звітний період в сумі 96,4 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
 • на придбання комп’ютерів для дитячої школи мистецтв проведено видатки в сумі 29,1 тис.грн.;
 • на придбання цифрового піаніно з банкеткою проведено видатки в сумі 61,8 тис.грн.;
 • на придбання акустичної системи використано коштів в сумі 5,5 тис.грн.
На утримання централізованої бібліотечної системи використано асигнувань в сумі 2914,7 тис.грн. та на утримання Східницької селищної бібліотеки використано асигнувань в сумі 265,3 тис.грн.
За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт.Східниця.
 За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі 17,6 тис.грн.
За рахунок спонсорів та централізованих поставок надійшло 1981 примірників книг на загальну суму 119,7 тис.грн.
Загальна кількість відвідувань за звітний період склала – 13,8  тис. читачів та здійснено 257,3 тисяч книговидач.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування об’єктів , які визначені переможцями конкурсу проектів місцевого значення проведено видатків за звітний період в сумі 414,8 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
 • на капітальний ремонт даху дитячої бібліотеки Бориславської централізованої бібліотечної системи по вулиці Шевченка проведено видатки в сумі 99,3 тис.грн.;
 • на придбання інвентаря для Східницької селищної бібліотеки проведені видатки в сумі 315,5 тис.грн.
На утримання міського палацу культури та народного дому  «Просвіта» в смт. Східниця використано асигнувань в сумі 2485,6 тис.грн.
За рахунок загального фонду бюджету по міському палацу культури утримується 19 штатних одиниць , а за рахунок спеціального фонду утримується 3 штатні одиниці та 4,75 штатних одиниць в народному домі «Просвіта» смт.Східниця.
По міському палацу культури було надано платних послуг на загальну суму 115,7 тис.грн., з них за оренду майна надійшло коштів в сумі 97,4 тис.грн., за послуги, що надаються палацом культури надійшло коштів в сумі 18,3 тис.грн. Загальна кількість відвідувачів за звітний період склала 34,7 тис.осіб . Середня вартість квитка складає 50,0 грн.
На утримання історико-краєзнавчого музею використано асигнувань в сумі 596,9 тис.грн.
 По історико-краєзнавчому музею за рахунок загального фонду утримується 5,75 штатних одиниць.
За звітний період надійшло плати за послуги , що надаються бюджетними установами в сумі 12,2 тис.грн.
 За 2018 рік музей відвідало 3421 осіб з них 737 пільгові категорії. Середня вартість квитка складає 4,50 грн..
За 2018 рік за рахунок спеціального фонду по установах культури проведені видатки в сумі 803,6 тис.грн., в тому числі:
 • видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату  проведені в сумі 67,9 тис.грн.;
 • інші видатки проведені  в сумі 90,0 тис.грн.;
 • капітальні видатки проведені в сумі 645,7 тис.грн.
Станом на 01 січня 2019 року по установах культури обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 0,6 тис.грн., яка зросла проти початку року на 0,6 тис.грн., в тому числі :
 • по інших видатках – 0,6 тис.грн.
Дебіторська заборгованість заборгованість станом на 01 січня 2019 року по установах культури склала 2,2 тис.грн. і зросла проти початку року на 2,0 тис.грн.
     Станом на 01 січня 2019 року по установах культури по спеціальному фонду  кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня
За рахунок бюджету міста Борислава за 2018 рік  проведені видатки по фінансовій підтримці КП «Міський парк культури та відпочинку» в сумі 742,6 тис.грн.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування об’єктів , які визнані переможцями конкурсу проектів місцевого значення   і міського бюджету проведені видатки в сумі 378,3 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
- на придбання та встановлення ігрових атракціонів на дитячому ігровому майданчику  в КП «Бориславський міський парк культури і відпочинку проведено видатки в сумі 130,6 тис.грн.;
- на реконструкцію внутрішніх приміщень  народного дому «Просвіта» на вулиці Дрогобицькій у місті Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 247,7 тис.грн.
Аналізом використання бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску встановлено, що в установах культури на умовах неповної зайнятості прцюють 12 фізичних осіб. Сума зайво використаних бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску за 2018 рік складає 31,6 тис.грн.
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ
 
На фізичну культуру і спорт по загальному фонду за 2018 рік використано коштів в сумі 4510,3 тис. грн. , що складає 96,9 відсотка до уточненого плану на 2018 рік, з них:
Назва установи Виконання за   2017 рік Виконання за  2018 рік Відхилення  2018 року до  2017 року
тис.грн. відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ) 2116,9 2502,0 385,0 18,2
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань 406,3 495,7 89,4 22,0
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ( ДЮСШ "Атлант") 629,9 759,4 129,5 20,6
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик") 689,9 753,2 63,3 9,2
Всього  3843,0 4510,3 667,4 17,4
 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зросли на 667,4 тис.грн., або 17,4 відсотка.
 
За звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів в сумі 2501,9 тис.грн.
На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 1914,7  тис. грн. або 42,5  відсотка всіх видатків на фізкультуру і спорт .
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає 5,579 тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 20,8 відсотка.
 На оплату за спожиті енергоносії і комунальні послуги використано коштів в сумі 545,5 тис. грн. або 12,1 відсотка всіх видатків на фізкультуру і спорт .
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку СОК «Нафтовик» виділено коштів в сумі 753,2 тис.грн.
            На проведення навчально-тренувальних зборів і змагань за звітний період використано коштів в сумі 495,7 тис.грн..
   На утримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи «Атлант» використано коштів в сумі 759,4 тис.грн..
Станом на 01 січня 2019 року по установах фізичної культури та спорту обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 41,6 тис.грн., яка зросла проти початку року на 41,6 тис.грн., в тому числі :
- по інших видатках – 41,6 тис.грн. ( за придбані матеріали , предмети і обладнання – 4,0 тис.грн., по оплаті послуг ( крім комунальних) 37,0 тис.грн., по відрядженнях – 0,6 тис.грн.) .
За рахунок спеціального фонду бюджету проведені видатки в сумі 309,9 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання :
 • придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря в сумі 16,3 тис.грн.;
 • капітальні видатки проведені в сцмі 293,6 тис.грн.
Станом на 01 січня  2019 року кредиторська заборгованість по установах фізичної культури за  спеціальним фондом відсутня.
За рахунок субвенції з обласного бюджету на фінансування об’єктів , які визнані переможцями конкурсу проектів місцевого значення   і міського бюджету проведені видатки в сумі 293,6 тис.грн. (капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей в головному корпусі КП «Спортивно-оздоровчому комплексі «Нафтовик»)
Аналізом використання бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску встановлено, що в установах фізичної культури і спорту на умовах неповної зайнятості працюють 3 фізичних осіб. Сума зайво використаних бюджетних коштів на оплату єдиного соціального внеску за  2018 рік складає 5,8 тис.грн.
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
        Видатки на житлово-комунальне господарство за 2018 рік склали 27984,7 тис.грн., в тому числі: по загальному фонду – 22715,7 тис.грн., по спеціальному фонду 5269,0 тис.грн.  
 
            Видатки на житлово-комунальне господарство в порівнянні до аналогічного періоду минулого року зросли на 7236,1 тис.грн. або 25,9 відсотка.
            По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста , вивезення вуличного сміття , зрізка аварійних дерев , озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
            За звітний період 2018 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 22715,7 тис.грн. в розрізі комунальних служб  :
- по КП «Еко-місто» – 12690,8 тис.грн.;
- по КП «Зелений світ» - 1802,7 тис.грн.;
- по КП «Бориславсвітло» - 909,5 тис.грн.;
- по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 936,9 тис.грн.;
- по КП «Господарник» (смт.Східниця) -6375,8тис.грн.
Протягом звітного періоду з бюджету міста Борислава надавалася фінансова підтримка КП «Муніципальна варта» в сумі 601,3 тис.грн.
Кредиторська заборгованість по житлово-комунальному господарству станом на 01 січня 2019 року за загальним фондом  відсутня
За рахунок спеціального фонду бюджету міста Борислава на утримання житлово-комунального господарства за 2018 рік  використано коштів в сумі 1331,8 тис.грн., в тому числі в розрізі напрямків використання:
-   на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду проведені видатки в сумі 685,8  тис.грн.;
- на забезпечення діяльності з виробництва та транспортування , постачання теплової енергії видатки проведені в сумі 49,9 тис.грн.;
            - на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  проведені видатки в сумі  146,2 тис.грн.;
            - на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів проведені видатки в сумі 449,9 тис.грн..
            За рахунок субвенції з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання, водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню та/або іншим підприємствам централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають населенню послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого водопостачання, водовідведення, опалення та постачання гарячої води тарифам, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування проведено видатки в сумі 2707,2 тис.грн., по відшкодуванню різниці в тарифах для КП «Бориславтеплоенерго».
            За рахунок субвенції з місцевого бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних , та забезпечення житлом  дітей-сиріт , осіб з їх числа проведено видатки в сумі 1230,0 тис.грн.  придбано  чотири квартири дітям сиротам (Файчак Б.В., Горняк В.Ю., Гавдьо Т.О., Баран М.Р., Баран В.В.)
            Кредиторська заборгованість по житлово-комунальному господарству за спеціальним фондом  станом на 01 січня 2019 року відсутня.
 
ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ
 
    За січень-грудень 2018  року за рахунок спеціального фонду було проведено видатки в сумі 42147000,49 гривень 
    За рахунок бюджету розвитку проведено видатки в сумі 41690510,49грн., в тому числі:
грн.
ТПКВ
КМБ
КЕ
КВ
Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2018 рік Профінансовано станом  на 01.01.2019 Освоєно станом  на 01.01.2019
0210160 3110 Придбання принтерів для МВК 17500,00 17500,00 17500,00
0210160 3110 Придбання компютерів для МВК 39300,00 39300,00 39300,00
0210160 3110 Придбання кондиціонера 3500,00 3500,00 3500,00
0216083 3240 Придбання квартири(Субвенція з ОБ) 1230000,00 1230000,00 1230000,00
1217363 3110 Придбання та встановлення системи голосування (Субвенція з ДБ) 190000,00
0611010 3110 Придбання оргтехніки для дошкільних навчальних закладів 30000,00 29985,00 29985,00
0611010 3110 Придбання меблів для ігрової кімнати та обладнання харчоблоку дошкільного навчального закладу № 14 5380,00 5380,00 5380,00
0611010 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ДНЗ №16 на вул. Грушевського, 27 в м. Бориславі Львівської обл. (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 149985,00 136085,80 136085,80
0611010 3132 Капітальний ремонт заміна вікон ДНЗ №2, 14,16,19 102522,00 102522,00 102522,00
0611020 3110 Придбання оргтехніки та меблів для загальноосвітніх шкіл (зал.освітн.субв.) 97695,00 97695,00 97695,00
0611020 3110 Придбання проектора ЕПСОН для ЗОШ № 7 (зал.освітн.субв.) 12305,00 12305,00 12305,00
0611020 3110 Придбання тренажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ № 3,7 (Субвенція з ОБ) 100000,00 100000,00 100000,00
0611020 3110 Придбання сучасної комп’ютерної техніки для Бориславської державної гімназії  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 35190,00 35190,00 35190,00
0611020 3110 Придбання сучасної комп'ютерної  техніки для Бориславської державної гімнозії (співфінансування мікропроектів) 20410,00 20410,00 20410,00
0611020 3110 Придбання тренажерного обладнання для спортивних майданчиків ЗОШ № 3,7 83200,00 82600,00 82600,00
0611020 3110 Придбання ємності для води для ЗОШ № 7 16000,00
0611020 3110 Закупівля комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту для почанкових класів " Нової Української школи " (Субвенція з ДБ) 97749,00 97749,00 97749,00
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 в м. Бориславі Львівської обл.  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 126688,00 123265,91 123265,91
0611020 3132 Капітальний ремонт  в частині заміни вікон приміщення  ЗОШ І-ІІІ ст №4 в місті Борислав по вул. Зелена, 44 Львівської  області  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 147805,00 146265,20 146265,20
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень ЗОШ І-ІІ ступенів №9 на вул. Дрогобицькій, 415 в м. Бориславі Львівської області  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 144316,00 137499,00 137499,00
0611020 3132 Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗОШ І-ІІІ ст. №1 по вул. Шкільній, 11 в м. Бориславі Львівської області (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 149928,00 139070,11 139070,11
0611020 3132 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів у загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №8 , вул. Січових Стрільців, 28 в м. Бориславі  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 83446,00 80054,80 80054,80
0611020 3132 Капітальний ремонт заміна вікон ЗОШ №1,3,4,5,7,8,9 338209,00 338208,00 338208,00
0611020 3132 Капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів №8 по вул. Січових Стрільців, 28 50115,00 50115,00 50115,00
0611020 3132 Капітальний ремонт даху Східницької ЗОШ І-ІІІ ст. №2 473856,00 473856,00 473856,00
0611161 3110 Придбання мультимедійного обладнання та персональних комп'ютерів (Субвенція з ОБ ) 125000,00 124994,86 124994,86
0810160 3110 Придбання оргтехніки 26000,00 26000,00 26000,00
1010160 3132 Капітальний ремонт приміщень в управлінні культури, молоді, фізичної культури та спорту за адресою: м.Борислав, вул.Карпатська Брама,14 110481,00 108297,00 108297,00
1011100 3110  Придбання обладнання та інвентарю для Бориславської дитячої школи мистецтв   (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 43314,00 33149,24 33149,24
1011100 3110 Придбання обладнання та інвентарю для Бориславської дитячої школи мистецтв 43500,00 33291,42 33291,42
1014030 3110 Придбання інвентаря  в приміщення Східницької селищної бібліотеки  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 195000,00 194874,00 194874,00
1014030 3110 Придбання меблів для Східницької селищної бібліотеки 124616,00 120616,00 120616,00
1014030 3110 Придбання літератури дляСхідницької бібліотеки 15000,00 14927,73 14927,73
1014030 3132  Капітальний ремонт даху міської Дитячої бібліотеки Бориславської МЦБС по вул. Шевченка № 60 в м. Бориславі Львівської області  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 59724,00 59710,20 59710,20
1014030 3132 Капітальний ремонт (заміна) даху ДМБ по вул.Шевченка,60 39699,00 39685,20 39685,20
1014040 3110 Придбання газового котла "Данко" з новою автоматикою безпеки "SIT" 9000,00 9000,00 9000,00
1014040 3110 Придбання обладнання для історико-краєзнавчого музею 20000,00 20000,00 20000,00
1015041 3210 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі  КП Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул.Коновальця 6  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 199660,00 199660,00 199660,00
1015041 3210 Капітальний ремонт в частині заміни вікон і дверей у головному корпусі КП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою Львівська обл., м.Борислав, вул.Коновальця 6(співфінансування ) 93935,00 93935,00 93935,00
1017324 3142 Реконструкція Історико-краєзнавчого музею (2 черга) 0,00
1017324 3142 Реконструкція внутрішніх приміщень Народного дому Просвіта на вул. Дрогобицькій, 439 в м. Бориславі Львівської області  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 150000,00 145371,94 145371,94
1017324 3142 Реконструкція  внутрішніх приміщень Народного дому "Просвіта" на вул.Дрогобицькій,439 в м.Бориславі Львівської області 102329,00 102329,00 102329,00
1017325 3122 Влаштування бруківки по СОК "Нафтовик" 0,00
1017325 3122 Будівництво комплексного спортивного майданчика зі штучним покриттям для КП "Спортивно-оздоровчий комплекс Нафтовик" за адресою Львівська область, місто Борислав, на вул.Коновальця 6 130362,00 122594,30 122594,30
1017325 3142 Виготовлення проектно - кошторисної документації на об'кт "Реконструкція стадіону КП "Спортивно-оздоровчий комплекс Нафтовик" по вулиці Коновальця, 6 в м.Бориславі Львівської області" 60000,00
1017670 3210 Придбання та встановлення ігрових атракціонів на дитячому ігровому майданчику в Бориславському міському парку культури і відпочинку  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 118790,00 89797,50 89797,50
1017670 3210 Придбання та встановлення ігрових атракціонів на дитячому ігровому майданчику в Бориславському міському парку культури і відпочинку (Внески в cтатутний фонд) 40790,00 40790,00 40790,00
1216011 3131 Капітальний ремонт покрівлі в будинку № 4 на вул.Шухевича в м.Боиславі 33311,00 33311,00 33311,00
1216011 3210 Капітальний ремонт будинків № 5 та № 7 на вул. Шкільна в м. Бориславі Львівської області з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон)  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 64843,00 64843,00 64843,00
1216011 3210 Капітальний ремонт будинків №5 та №7 на вул.Шкільна в м.Бориславі Львівської області з впровадженням енергозберігаючих заходів (заміна вікон) 25808,00 25808,00 25808,00
1216012 3132 Капітальний ремонт  трубопроводів теплотраси від  будинку № 26А на вул. Коваліва до оглядової теплофікаційної камери № 31 системи СЦО м. Борислава 50000,00 49879,20 49879,20
1216013 3132 Капітальний ремонт ділянки водопроводу від будинку №30 до будинку №34 по вул. Коваліва в м.Бориславі Львівської обл. 130700,00 130615,20 130615,20
1216013 3132 Капітальний ремонт ділянки водопроводу  від будинку №26 до будинку №30 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області 15565,00 15565,00 15565,00
1216015 3131 Проведення  експертизи пасажирських ліфттів, граничний термін проведення яких припадає на 2017 рік 21289,22 21289,22 21289,22
1216015 3131 Капітальний ремонт пасажирського ліфта  на вулиці В.Великого,171(1-3 під’їзд) в м. Бориславі 222477,23 222476,52 222476,52
1216015 3131 Капітальний ремонт пасажирського ліфта  на вулиці В.Великого,177(3 під’їзд) в м. Бориславі 135710,78 135627,32 135627,32
1216015 3131 Капітальний ремонт (заміна системи управління та автоматизації , які застаріли та технічний ресурс яких вичерпано) пасажирського ліфта  на вулиці В.Великого,177(перший під’їзд) 70754,77 70547,60 70547,60
1217310 3122 Будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН - УПА в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 10%) 1872713,29 1872713,00 1872713,00
1217310 3122 Будівництво моста через річку Лошань по вулиці Гірній у місті Бориславі Львівської області 16500,00 16500,00 16500,00
1217310 3122 Підключення індивідуальних житлових будинків на вулиці Довбуша, які розташовані в районі озера в мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (друга черга) 90000,00 74871,55 74871,55
1217310 3122 Влаштування джерел по вул. Хвильового та вул.Джерельній 15000,00
1217310 3122 Облаштування освітлення пішохідних переходів на вулицях Данила Галицького та Трускавецькій у м.Борислав  Львівської області  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 52233,00 34928,99 34928,99
1217310 3122 Облаштування освітлення пішохідних переходів на вулицях Данила Галицького  та Трускавецькій у м.Борислав Львівської області 24247,00 24246,54 24246,54
1217310 3142 Реконструкція освітлення скверу на площі І.Франка  у м.Борислав Львівської області (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 62725,00 38410,50 38410,50
1217310 3142 Реконструкція освітлення скверу на площі І.Франка у м.Борислав Львівської області 22125,00 22125,00 22125,00
1217310 3142 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення на пішохідному переході (поблизу ЗОШ №9) та освітлення міжбудинкових проїздів по вул. Дрогобицькій в м.Бориславі  (Субвенція на мікропроекти з ОБ) 79845,00 79845,00 79845,00
1217310 3142 Рекострукція мереж зовнішнього освітлення на пішохідному переході  (поблизу ЗОШ №9) та освітлення міжбудинкових проїздів по вул.Дрогобицькій в м.Бориславі 55844,00 55818,00 55818,00
1217310 3142 Реконструкція водопроводів по вул. В.Великого в м.Бориславі Львівської обл. 34435,00 34434,80 34434,80
1217310 3142 Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків38-58, вул.Коваліва, в м.Бориславі Львівської обл.(Субвенція з ОБ) 500000,00 499039,34 499039,34
1217310 3142 Реконструкція водопроводу від бойлерної №2, на вул.Коваліва до житлового будинку №148 на вул.В.Великого в м.Бориславі Львівської обл.(Субвенція з ОБ) 500000,00 499927,88 499927,88
1217310 3142 Реконструкція водопроводу по вул. Дорошенка в м. Бориславі Львівської обл. (2 черга) 256300,00 256234,40 256234,40
1217310 3142 Реконструкція благоустрою центральної площі І.Франка у місті Бориславі Львівської області 100000,00 39200,00 39200,00
1217363 3122 Будівництво (повне відновлення) автомобільного мосту через річку Тисменицю по вулиці Героїв ОУН - УПА в м. Бориславі Львівської області (співфінансування 10%) (Субвенція з ДБ) 6685528,71 6685528,71 6685528,71
1217363 3132 Капітальний ремонт  вулиці Дрогобицької від будинку 515до мережі міста у місті Бориславі Львівської обл.(Субвенція з ДБ) 1000000,00 1000000,00 1000000,00
1217461 3132 Капітальний ремонт  дороги на вул.Дрогобицькій в м. Бориславі  (співфінансування 50%) 1513127,00 1513127,00 1513127,00
1217461 3132 Капітальний ремонт  вулиці Дрогобицької від будинку 515до мережі міста у місті Бориславі Львівської обл. 2070179,00 1991624,51 1991624,51
1217461 3132 Капітальний ремонт на вулиці В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Коваліва в частині відновлення проїзної  частини дороги в м.Бориславі Львівської області   (перша черга) 795494,00 796348,00 796348,00
1217461 3132 Капітальний ремонт на вулиці В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Коваліва в частині відновлення проїзної  частини дороги в м.Бориславі Львівської області (друга черга) 1527000,00 1526059,20 1526059,20
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Коваліва в місті Бориславі від повороту на розі заправки WOG до будинку №52б на вулиці Коваліва в місті Бориславі (перша черга) 949388,00 949387,60 949387,60
1217461 3132 Виготовлення проектно - кошторисної документації по капітальному ремонту проїзної частини дороги на вулиці Б.Хмельницького в місті Бориславі Львівської обл. 67200,00 67200,00 67200,00
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Б.Хмельницького в місті Бориславі Львівської обл. 2000000,00 1999999,50 1999999,50
1217463 3132 Капітальний ремонт на вулиці В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Коваліва в частині відновлення проїзної  частини дороги в м.Бориславі Львівської області (субвенція з ОБ) 300000,00 300000,00 300000,00
1217463 3132 Капітальний ремонт  вулиці Дрогобицької від будинку 515до мережі міста у місті Бориславі Львівської обл. (Субвенція з ОБ) 600000,00 600000,00 600000,00
1217670 3210 Внески в статутний фонд для КП "Еко-місто" придбання обладнання  для запобіганя надзвичайних ситуацій (придбання компресора) 39000,00
1217670 3211 Внески до статутного капіталу КП "Еко-місто" 70000,00 68000,00 68000,00
1217670 3210 Внески в статутний фонд для КП "Вододар" 1286000,00 1284275,00 1284275,00
1217670 3210 Внески в статутний фонд для КП "Бориславтеплоенерго" 550000,00 550000,00 550000,00
1217670 3210 Внески в статутний фонд для КП "Бориславводоканал" 700000,00 700000,00 700000,00
1217670 3210 Внески в статутний фонд для КП "ЕКО - МІСТО"(Придбання урн для побутових відходів) (субвенція з м.Львів) 49650,00 49650,00 49650,00
1208110 3132 Руслореголюючі та берегоукріплюючі роботи на річці Тисмениця в районі вулиць Д.Галицького, В.Чорновола в м.Бриславі Львівської обл. (капітальний ремонт) 17824,00 17748,00 17748,00
1219750 3220 Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів (Реконструкціяводопроводу по вул.В.Великогов м.Бориславі Львівської обл.) 493810,00 403000,00 403000,00
3110160 3110 Придбання оргтехніки 15000,00 14937,00 14937,00
3117350 2281 Коригування генплану 25000,00
3117650 2281 Проведення екпертної грошової оцінки земельних ділянок , що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України 100000,00 43602,88 43602,88
3710160 3110 Придбання оргтехніки 15000,00 15000,00 15000,00
3712010 3110 Придбання медичного обладнання  і апаратури 40000,00 40000,00 40000,00
3712010 3132 Капітальний ремонт приміщень третього поверху поліклініки центральної міської лікарні по вулиці Куліша , 41А. 154980,70 154980,70 154980,70
3712010 3210 Капітальний ремонт цифрового флюрографа 710000,00 200000,00 200000,00
3712010 3210 Капітальний ремонт приміщень третього поверху поліклініки центральної міської лікарні по вулиці Куліша , 41А. 144124,30 139701,60 139701,60
3717322 3210 Реконструкція приміщень поліклініки комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" по вул. Куліша 41,а під стаціонарне відділення на 50 ліжок (терапевтичне-ендикринологічне відділення) друга черга(Субвенція з ОБ) 566400,00 519471,60 519471,60
3717670 3210 Внески до статутного капіталу об'єктів господарювання (Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради) для придбання кмп'ютерної техніки (ноутбук, принтер) для забезпечення безперебійної роботи первинної ланки в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в смт.Східниця 12000,00 11967,20 11967,20
Всього по міському бюджету  м.Борислава 32401431,00 31037444,77 31037444,77
0110150 3110 Придбання автомобіля 2076000,00 2076000,00 2076000,00
0110150 3110 Придбання оргтехніки 23890,00 23890,00 23890,00
0116011 3131 Капітальний ремонт фасаду буд.№52 на вул.Промисловій в смт.Східниця 297263,00 293621,40 293621,40
0116012 3131 Капітальний ремонт будинку по вул.Золота Баня,6 270000,00 268204,60 268204,60
0117310 3122 Каналізування району вул.Коновальця у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод 26471,00 26471,00 26471,00
0117310 3122 Каналізування району вул.Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод 29690,00 29690,00 29690,00
0117310 3122 Будівництво каналізаційного колектору по вул.Котляревського 6154,00 6153,60 6153,60
0117310 3122 Будівництво каналізаційного колектору по вул.Коновальця 487729,00 487728,30 487728,30
0117310 3122 Будівництво каналізаційного колектору по вул.Чорновола 1323404,00 1303894,56 1303894,56
0117310 3122 Будівництво каналізаційного колектору по вул.Шевченка 507353,00 507352,69 507352,69
0117310 3122 Влаштування пам"ятника О.Стоцькому 120177,00 119014,00 119014,00
0117310 3122 Будівництво моста на вул.І.Франка (кориг.проекту) 9608,00 9607,20 9607,20
0117310 3122 Будівництво берегоукріплення р.Східничанки (кориг.проекту) 2463,00 2462,40 2462,40
0117310 3122 Будівництво та обслуговування питтєвої галереї по вул.Зарічній 405934,00 405933,60 405933,60
0117310 3122 Будівництво пішохідної доріжки  на вул.Шевченка до №10 68207,00 68146,00 68146,00
0117310 3142 Реконструкція каптажної споруди дж.№25,26 126565,00 125459,00 125459,00
0117310 3142 реконструкція вуличного освітлення дж.№25,26 50556,00 50519,00 50519,00
0117310 3142 Реконстр.вул.освітлення дж.№5,6 297894,00 297677,00 297677,00
0117310 3142 Реконструкція надкаптажної споруди дж.№15 44335,00 44334,50 44334,50
0117310 3142 Реконструкція надкаптажної споруди на вул.Шевченка 131080,00 131080,00 131080,00
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення по вул.Промислова27-37б 151138,00 150772,20 150772,20
0117310 3142 Реконструкція нежитлового приміщення на вул.Золота Баня 299850,00 299850,00 299850,00
0117310 3142 Реконструкція приміщення ШД 659000,00 658290,40 658290,40
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення на вул.Золота Баня 174366,00 174241,77 174241,77
0117310 3142 Реконструкція вуличного освітлення на вул.Промислова-Зол.Баня 272147,00 272005,28 272005,28
0117350 2281 Розробка детального плану території забудови по вул.Об"їздній 73754,00 73754,00 73754,00
0117650 2281 Проведення експертної грошової оцінки 5500,00 5500,00 5500,00
0117470 3210 Внески в статутний фонд КП"Господарник" 282000,00 282000,00 282000,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Бориславська-Бічна 300000,00 297143,40 297143,40
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Зарічній (проект) 57500,00 57431,29 57431,29
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Золота Баня (автостоянка) 299998,00 298735,00 298735,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка - Маріля 192317,00 191015,00 191015,00
0117442 3132 Капітальниц ремонт дороги на вул.Шевченка №214-226 241357,00 244729,00 244729,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Бориславська (Пісочна) 53180,00 53180,00 53180,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Котляревського на вул.Березів(проект) 47718,00 47718,00 47718,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Хмельницького 598095,00 598094,60 598094,60
0119800 3210 Субвенція державному бюджету 50000,00 50000,00 50000,00
0119770 3220 Субвенція міському бюджету 621472,00 621366,93 621366,93
Всього по селищному бюджету смт. Східниця 10684165,00 10653065,72 10653065,72
Всього видатків по бюджету розвитку 43085596,00 41690510,49 41690510,49
            Протягом звітного періоду було проведено видатки на дорожнє господарство в сумі 11531792,1 грн.
                                                                                                                                             грн.
ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2018р.  Профінансовано за 2018 рік Освоєно за 2018 рік
1217461 3132 Капітальний ремонт  дороги на вул.Дрогобицькій в м. Бориславі  (співфінансування 50%) 1513127,00 1513127,00 1513127,00
1217461 3132 Капітальний ремонт  вулиці Дрогобицької від будинку 515до мережі міста у місті Бориславі Львівської обл. 2070179,00 1991624,51 1991624,51
1217461 3132 Капітальний ремонт на вулиці В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Коваліва в частині відновлення проїзної  частини дороги в м.Бориславі Львівської області ( перша черга) 795494,00 796348,00 796348,00
1217461 3132 Капітальний ремонт на вулиці В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Коваліва в частині відновлення проїзної  частини дороги в м.Бориславі Львівської області ( друга черга) 1527000,00 1526059,20 1526059,20
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Коваліва в місті Бориславі від повороту на розі заправки WOG до будинку №52б на вулиці Коваліва в місті Бориславі (перша черга) 949388,00 949387,60 949387,60
1217461 3132 Виготовлення проектно - кошторисної документації по капітальному ремонту проїзної частини дороги на вулиці Б.Хмельницького в місті Бориславі Львівської обл. 67200,00 67200,00 67200,00
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Б.Хмельницького в місті Бориславі Львівської обл. 2000000,00 1999999,50 1999999,50
1217463 3132 Капітальний ремонт на вулиці В.Великого в місті Бориславі від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вулиці Коваліва в частині відновлення проїзної  частини дороги в м.Бориславі Львівської області (субвенція з ОБ) 300000,00 300000,00 300000,00
1217463 3132 Капітальний ремонт  вулиці Дрогобицької від будинку 515до мережі міста у місті Бориславі Львівської обл. (Субвенція з ОБ) 600000,00 600000,00 600000,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Бориславська-Бічна 300000,00 297143,40 297143,40
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Зарічній (проект) 57500,00 57431,29 57431,29
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Золота Баня (автостоянка) 299998,00 298735,00 298735,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Шевченка - Маріля 192317,00 191015,00 191015,00
0117442 3132 Капітальниц ремонт дороги на вул.Шевченка №214-226 241357,00 244729,00 244729,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Бориславська (Пісочна) 53180,00 53180,00 53180,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Котляревського на вул.Березів(проект) 47718,00 47718,00 47718,00
0117442 3132 Капітальний ремонт дороги по вул.Хмельницького 598095,00 598094,60 598094,60
Всього видатків 11612553,00 11531792,10 11531792,10
 
            За рахунок природоохоронного фонду протягом звітного періоду було проведено видатки в сумі 139,1 тис.грн., в тому числі  на підключення індивідуальних житлових будинків на вулиці Довбуша, які розташовані в районі озера в мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (друга черга) в сумі 111,1 тис.грн., на проведення дослідження водо пунктів для їх подальшого використання в сумі 28,0 тис.грн.
            За рахунок надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва протягом звітного періоду було проведено інвентаризацію лісу на суму 77,4 тис.грн.
 
                                  
Секретар міської ради                                                                                                             Ю.М.Химин