ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № . №854-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
28 лютого 2019 року Борислав                               №
 
 
Про внесення змін в додатки  2,3,5 до
рішення міської ради від 20.12.2018 року
№1629 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2019 рік” за загальним та спеціальним  фондом.
 
Відповідно до п.6 ст.23, п.2 ст.72 Бюджетного кодексу України,  пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 26 лютого 2019 року №___ та листа начальника фінансового управління міської ради Ю.І.Петріва від 25 лютого  2019 року №01-35/137, міська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести зміни до пп.2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», а саме:
1.1) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік на суму 43003 гривень, у тому числі: по видатках загального фонду на суму 20000 грн., по  видатках  спеціального  фонду на суму 23003 гривень, згідно з додатком 2 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 372685016 гривень, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 345812860 гривень;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 26872156 гривень, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   23776356 гривень за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.2) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 5 , а саме :
«Встановити дефіцит міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік на суму 233003 гривень, в тому числі: за загальним фондом на суму  20000 гривень., за спеціальним фондом в сумі 213000 гривень)»
1.3) Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1629 «Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 1)».
 
2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету міста Борислава за об"єктами у 2019 році згідно з додатком 3.
 
3. Вважати додатки 1-3  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови С.Д.Солоненко, Р.В.Гарасимів згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Б.М.Городиського).
 
 
Міський голова                                                                                  І.Р.Яворський
 
Додаток 2
до рішення міської ради
28 лютого 2019 року №
Уточнений розподіл видатків міського бюджету міста Борислава на 2019 рік
грн.
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштівмісцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підпрограми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд  Спеціальний фонд РАЗОМ
Усього Видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  Видатки споживання з них: Видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7    9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122003,00 122003,00 0,00 0,00 0,00 122003,00 122003,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210100 0100 Державне управління 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00
0210160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері діяльності міської ради та її виконавчого комітету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00
0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99000,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 99000,00 99000,00
0217330 7363 0490 Будівництво інших обєктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99000,00 99000,00 0,00 0,00 0,00 99000,00 99000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99000,00 -99000,00 0,00 0,00 0,00 -99000,00 -99000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1017300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99000,00 -99000,00 0,00 0,00 0,00 -99000,00 -99000,00
1017325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -99000,00 -99000,00 0,00 0,00 0,00 -99000,00 -99000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 2000 Охорона здоров`я 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
3712140 2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
3712146 2146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20000,00
Всього видатків 20000,00 20000,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 23003,00 0,00 0,00 0,00 23003,00 43003,00
Секретар міської ради                                                                          Ю.М.Химин
Додаток 1
до рішення міської ради
28 лютого  2019 року №
Уточнене фінансування міського бюджету міста Борислава  на 2019 рік
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 0,00 0,00 0,00
208100 На початок періоду 2171273,00 2148226,00 23047,00 23003,00
208200 На кінець періоду 1838270,00 1838226,00 44,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 2171273,00 2148226,00 23047,00 23003,00
602200 На кінець періоду 1838270,00 1838226,00 44,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 0,00 0,00 0,00
Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                           Ю.М.Химин