ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №836-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________ 2019 року Борислав                            ______
 
Про затвердження   Програми щодо реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України  „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, рішення міської ради від 20.12.2018 р. №1629 « Про міський бюджет міста Борислава на 2019 рік», рішення виконавчого комітету від 07.02.2019 р. №27 «Про погодження Програми щодо реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”» , беручи до уваги доповідну записку  начальника управління праці та соціального захисту населення І.Цапів від 13.02.2019 року №201 та рішення постійної  комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  від ______2019 р. №____, міська рада
                       
В И Р І Ш ИЛ А:
 
1. Затвердити Програму щодо реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”та паспорт до неї згідно з додатком.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
 
 
Міський голова                                                                                     І. Яворський

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
______________2019 р.№____
 
ПРОГРАМА
щодо реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
 
Метою Програми щодо реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (надалі Програми) є:
Забезпечення доставки та надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” відповідно до Порядку затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року №512 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”» згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, укладених між обласними структурними підрозділами з питань соціального захисту населення та Управлінням Організації Об’єднаних Націй з обслуговування проектів, на умовах співфінансування в межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги “Забезпечення соціального захисту та відповідального батьківства в Україні”.
Фінансування заходів з доставки від Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації та видачі допомоги “пакунок малюка”., визначених Програмою, здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, затверджених міською радою на 2019 рік в обсягах передбачених паспортом Програми (Додаток до Програми) згідно з помісячним розписом асигнувань міського бюджету.
Очікувані результати виконання Програми: покращення соціального захисту сімей з дітьми шляхом надання їм додаткових соціальних гарантій та забезпечення адресної підтримки.
 
ЗАХОДИ
щодо реалізації Програми
 
1. Укладання договору з юридичною особою чи фізичною особою-підприємцем щодо доставки «пакунків малюка» від Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації до Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради , чи пологового будинку.
Управління праці та соціального захисту населення              
2. Доставка одноразової натуральної допомоги “ пакунок малюка ” до управління праці та соціального захисту населення  чи до пологового будинку.
Управління праці та соціального захисту населення
3. Забезпечення розподілу та вручення отримувачам матеріальної допомоги “ пакунок малюка ” .
Управління праці та соціального захисту населення
4. Проведення розрахунків за доставку матеріальної допомоги “ пакунок малюка ”.
                                    Управління праці та соціального захисту населення;
фінансове управління
 
Секретар міської ради                                                                        Ю.Химин
 
  
 
 
ДОДАТОК
до Програми  щодо реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
 
 
ПАСПОРТ
Програми щодо реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”
 
1. Ініціатор розроблення Програми Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер рішення про 
    затвердження Програми
3. Розробник Програми Управління праці та соціального захисту населення
4. Відповідальні виконавці
    Програми
 
Управління праці та соціального захисту населення
5. Термін реалізації Програми 2019 рік
6. Етапи виконання Програми Згідно з помісячним розписом асигнувань міського бюджету на 2019 рік
7. Загальний обсяг фінансових
    ресурсів, необхідних для
    реалізації Програми в 2019 році
30 тис. грн.
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                           Ю.Химин