ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №831-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
___________________ Борислав № ________
 
Про затвердження на 2019 рік Паспорту до комплексної програми  охорони навколишнього природного середовища міста Борислава та смт.Східниці на 2018-2022 роки
 
Відповідно до п.п.22 ч.1 ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 91 Бюджетного кодексу України, рішення  Бориславської міської ради від 20 грудня 2018 року №1629  «Про міський бюджет м. Борислава на 2019 рік» рішення Бориславської міської ради від 31.10.2017 року № 900 «Про затвердження   Комплексної програми  охорони навколишнього природного середовища міста Борислава та смт. Східниці на 2018-2022 роки», рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від__________року №_____ « Про погодження на 2019 рік Паспорту до комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Борислава та смт. Східниці на 2018-2022 роки, рішення постійних  комісій з питань : планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від______ року №_______,   з питань екології та охорони навколишнього природного середовища від______ року №_______, міська рада
 
 
ВИРІШИЛА :
 
1. Затвердити на 2019 рік Паспорт до Комплексної програми  охорони навколишнього природного середовища міста Борислава та смт. Східниці на 2018-2022 роки згідно з додатком .
     
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови  Р.С.Садлівського
Міський голова                                                                                     І.Р. Яворський
 
                                                                             Додаток
                                                                             до рішення міської ради
                                                                                   від «   »               2019 року № ____
 
 
ПАСПОРТ
Комплексної програми охорони навколишнього природного середовища міста Борислава та смт. Східниці на 2018-2022 рр.
 
  1. Ініціатор розроблення програми – Бориславський міський голова  Яворський
                                                                Ігор Романович  та секретар міської ради   
                                                               Химин Юрій Мирославович
 
  1. Документ про прийняття ПрограмиРішення міської ради від 31.10.2017 року  
                                                                               №900
  1. Розробник Програми -  Відділ  оборонної роботи,  цивільного захисту
                                             та охорони довкілля Бориславської міської ради
 
  1.  Учасник програми – Управління житлово-комунального
                                          господарства та енергозбереження 
                                            Бориславської міської ради
 
  1. Етапи виконання Програми – Відповідно з щорічним розміром фінансових  
                                                                 асигнувань бюджетів різних рівнів
 
        6. Загальний обсяг фінансування на 2019 р – 102 400 грн.
  
  1. Підстави для виконання Програми:
- Конституція України
- Бюджетний кодекс України
- Повітряний кодекс України
- Лісовий кодекс України
- Кодекс України про надра
- Земельний кодекс України
- Водний кодекс України
- Закон України «Про місцеве самоврядування»
- Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
- Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
- Закон України «Про відходи»
- Закон України «Про  тваринний світ»
- Закон України «Про рослинний світ»
 
       8. Мета Програми- охорона всіх компонентів довкілля, збереження природних ресурсів   
                                        та покращення екологічної ситуації, а також підвищення рівня   
                                        економічного та соціально-культурного розвитку населення
 
 
Секретар міської ради                                                                                          Ю.М.Химин