ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № №839-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
Р І Ш Е Н Н Я
 
_______________ Борислав №____
 
Про затвердження міської комплексної програми «Забезпечення житлом дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки»
 
Відповідно до п.1 ч.2 ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні заклади для дітей», ст.25 Закону України «Про охорону дитинства», ст.ст.7, 32,33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини", на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 300 від 18.04.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877», беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики, доповідну записку начальника служби у справах дітей Г.І.Подставек, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:    
 
            1. Затвердити міську комплексну програму «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки»  (далі – Програма), що додається.
 
2. Затвердити паспорт міської комплексної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки», згідно з додатком 1.
 
3. Затвердити ресурсне забезпечення, завдання, заходи та показники міської комплексної програми «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки» згідно з додатками 2, 3.
 
4. Начальнику фінансового управління Ю.Петрів при формуванні міського бюджету передбачити кошти на реалізацію цієї Програми.
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Р.Гарасимів, постійну комісію з питань планування бюджету, фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Б.Городиський).
 
 
Міський голова                                                                                І.Р.Яворський
 
Затверджено
рішення міської ради
____________________№_____
 
Міська комплексна програма
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у м. Бориславі та смт. Східниця
на 2019 – 2021 роки
 
1.Загальні положення
 
Міська комплексна програма забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у м. Бориславі та смт. Східниця Львівської області на 2019 – 2021 роки (далі – Програма) розроблена на виконання пункту 16.6 рішення колегії Міністерства соціальної політики України від 29.10.2015 року «Про основні пріоритети державної політики у соціальній сфері з питань забезпечення прав дітей в Україні» затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 06.11.2015 №1092.
Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про житловий фонд соціального призначення", "Про охорону дитинства"; постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2008  № 682 "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини"; постанови Кабінету Міністрів України № 300 від 18.04.2018 року «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 877»; інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.
 
Розділ 2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма
             
Основними напрямками подолання сирітства є соціально-правова підтримка дітей-сиріт, дітей, які залишились без батьківського піклування, вжиття комплексу заходів щодо їх соціальної адаптації.
Отримання житла залишається однією з найактуальніших проблем для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа міста Борислава та смт.Східниці.
Станом на 01 січня 2018 року із кількості 50 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 • мають житло на праві користування – 42 дітей;
 • мають житло на праві власності – 7 дітей;
 • не мають власного житла – 1 дитина.
Станом на 01 січня 2019 року мають житло в непридатному для проживанні стані 3 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.
На квартирному обліку при виконавчому комітеті Бориславської міської ради перебуває 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначено статтею 1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", а саме:
 • дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки;
 • діти, позбавлені батьківського піклування, - це діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами Національної поліції, пов'язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також діти, розлучені з сім’єю, підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки, діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції, та безпритульні діти;
 • особи із    числа    дітей-сиріт    та   дітей,   позбавлених батьківського піклування - особи віком від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.
 Програма розроблена для визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу частково забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.
Зазначеною Програмою визначаються напрямки вирішення у м.Бориславі та смт.Східниці Львівської області проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла за рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, та за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством:
 • у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках з первинного та вторинного ринків;
 • житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені;
 • реконструкції (ремонту) житла.
Пропозиції щодо розподілу бюджетних призначень між місцевими бюджетами формуються з урахуванням дотримання умов співфінансування витрат з відповідного місцевого бюджету чи за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством (не менше 40%).
У разі відмови дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа від придбання житла, виконавчий комітет Бориславської міської ради має право на заміну придбання житла для інших осіб зазначеної категорії.
Після придбання житла діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та особи з їх числа  знімаються з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Придбання житла для дітей-сиріт, дітей. позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості (стаття 43 Житлового кодексу Української РСР).
У рамках Програми житлом забезпечуються особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18 до 23 років (включно).
Під час оформлення договору купівлі-продажу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа накладається заборона на продаж цього житла протягом  десяти років.
 
 
Розділ 3. Мета Програми
 
 
Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа загалом і захисту їх житлових прав зокрема. Програма охоплює систему цілей, завдань і заходів для їхнього досягнення та реалізації.
Враховуючи, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа потребують соціального захисту, а тому, відповідно до статті 47 Конституції України, вони мають бути забезпечені житлом безоплатно.
Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які відповідно до чинного законодавства, потребують поліпшення житлових умов, а також сприяти у реалізації конституційних прав таких громадян на отримання житла.
 
Розділ 4. Завдання та результативні показники Програми
 
Основними завданнями реалізації Програми на 2019-2021 роки є забезпечення житлом 10 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа шляхом придбання за рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством:
- у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках з первинного та вторинного ринків;
-   житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок на яких вони розміщені;
-   реконструкції (ремонту) житла.
Перелік завдань, заходів та показників Програми визначено в додатку 2 до Програми.
 
            Розділ 5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми
 
Реалізація Програми пропонується шляхом забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, за рахунок:
- придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках з первинного та вторинного ринків;
- придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок на яких вони розміщені;
-   реконструкції (ремонту) житла.
При цьому квартири, що підлягають викупу, повинні відповідати затвердженим нормам житла щодо їх площі і планування.
Перелік житлових об’єктів для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця визначається Комісією з питань забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниці (далі-Комісія).
Комісія є робочим органом, що утворюється Розпорядженням міського голови Бориславської міської ради з метою виконання завдань, передбачених міською програмою забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця на 2019-2021 роки.
Метою роботи комісії є розгляд пропозицій щодо придбання житла дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа, визначення переліку житлових об’єктів для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця Львівської області.
 
Розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми
 
Формування Програми здійснювалось на базі розрахунків і вихідних даних, наданих Службою у справах дітей Бориславської міської ради.
Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:
- 10 осіб – кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які знаходяться на квартирному обліку потребуючих поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Бориславської міської ради, з яких:
-  6  – діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування віком до 16 років;
- 4 – особи з числа дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування, з них 3 осіб перебувають в родинних групах.
- не менше 30 кв. метра – середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку;
- 31,5 кв. метра на особу – відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 877  від  15.11.2017 року «Про затвердження порядку та умови надання у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа»
- додатково – 10 кв. метрів жилої площі на кожну особу з інвалідністю з числа дітей-сиріт, осіб з їх числа;
-  12001 гривня – середня розрахункова вартість 1 кв. метра житла в населених пунктах області (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.08.2017 року № 195 «Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік»).
Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, місцевого бюджетів та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа, та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.
Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яких необхідно забезпечити житлом, а також прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на 2018 рік (12001 грн. за 1 кв.м. у Львівській області). Вартість житла  не повинна перевищувати діючі показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, установлені відповідними наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019 — 2021 роки.
 
Очікувані результати:
 
Джерела фінансування Обсяг фінансування (тис.грн) У тому числі за роками
2019 2020 2021
обсяг фінансування, в т. ч.: 1875 625 625 625
обласний бюджет 1125 375 375 375
         міський бюджет 750 250 250 250
 
Закупівля житла, м2
У цілому за Програмою У тому числі за роками
2019 2020 2021
150 кв.м 50 50 50
Кількість квартир 1 1 1
У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають в родинних групах,  загальна площа розрахунку на одну особу не менша – 13,65 кв.м. (ст.47 Житлового кодексу Української РСР) на кожну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування, та особу з їх числа, але не менша рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті.
Програма включає два напрями діяльності:
 1. приведення у належний стан житлових приміщень, що перебувають у власності або користуванні лише дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;
 2. забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа впорядкованими житловими приміщенням для постійного проживання;
При визначенні загальної вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).
Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, у разі наявності права власності або права користування таким житлом лише у дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, головний розпорядник коштів місцевого бюджету:
 1. забезпечує організацію роботи з визначення переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати, з урахуванням строку проведення;
 2. складає кошторисний розрахунок витрат.
Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому, з визначенням джерел фінансування, наведено в додатку 1 до Програми.
            Кошти, передбачені на реалізацію Програми, використовуються виконавцем її заходів – виконавчим комітетом Бориславської міської ради.
 
 Розділ 7. Строки та етапи виконання Програми
 
Програма реалізовуватиметься впродовж 2019-2021 років у межах асигнувань, передбачених в обласному, місцевому бюджетах та субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа та інших джерелах, не заборонених законодавством, на відповідний рік.
У разі потреби до Програми вносяться зміни згідно з установленим порядком.
 
Розділ 8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
 
Координацію і контроль за виконанням Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює головний розпорядник коштів – виконавчий комітет Бориславської міської ради.
Відповідальний виконавець Програми – служба у справах дітей Бориславської міської ради – щоквартально (з наростаючим підсумком) до 25 числа наступного за звітним періодом місяця готує і подає узагальнену інформацію про стан виконання Програми службі у справах дітей Львівської облдержадміністрації.
За ініціативи Служби у справах дітей Бориславської міської ради розгляд  проміжного звіту про хід виконання Програми, ефективність реалізації завдань і заходів, досягнення проміжних цілей та ефективність використання коштів може відбуватися на сесіях міської ради у разі виникнення потреби.
Програма розглядається на сесіях Бориславської міської ради стосовно виконання її показників, а при внесенні змін перезатверджується.
 
Секретар  міської ради                          (підпис)                                  Ю.М.Химин                          
 
 
 Додаток 1
до Програми
Ресурсне забезпечення
МІСЬКОЇ ПРОГРАМИ
забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, та осіб з їх числа у м. Борислав та смт. Східниця Львівської області  на 2019 – 2021 роки
тис. грн
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми 2019 рік (тис.грн.) 2020 рік
(тис.грн.)
2021 рік (тис.грн.) Усього витрат на виконання Програми
Усього: 625 625 625 1875
у тому числі
обласний бюджет 375 375 375 1125
міський бюджет 250 250 250 750
 
 
 
                 Секретар міської ради                                    Ю.М.Химин
 
 
 Додаток 2
до Програми
 
 
Перелік завдань, заходів та показників
міської програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та осіб з їх числа у м. Бориславі та смт. Східниця Львівської області на 2019 – 2021 роки
 
№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, одиниці виміру Виконавець заходу Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги тис. грн.
2019
1 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 1.Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з первинного і вторинного ринків за рахунок коштів обласного й місцевих бюджетів.
2. Реконструкція (ремонт) житла у 2019 році.
3. Придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені
затрати
1) кількість дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, осіб;
2) кількість дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яким буде надано житло, осіб;
3) обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис.грн;
4) загальна вартість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, тис.грн.;
Служба у справах дітей Бориславської міської ради, відділ архітектури та містобудування, відділ житлово-комунального господарства та будівництва, відділ реєстрації міської ради Кошти обласного, міського бюджету, субвенції державного бюджету і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством  
 
 
 
 
 
 
 
625,0
 
 
 
625,0
 
10
 
 
 
5(родинна група)
 
продукту
1)кількість придбаного житла для дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, од.;
2) загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, кв.м.
 
1
 
 
50
ефективності
-середня вартість 1 кв.м придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис.грн.;
-середня площа одного придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв.м.;
 
12001 грн.
 
 
 
9,5
якості
1) відсоток дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від загальної кількості їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання, %;
 
50%
2020
2 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа 1.Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з первинного і вторинного ринків за рахунок коштів обласного й місцевих бюджетів.
2. Реконструкція (ремонт) житла у 2020 році.
3. Придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені
затрати
 1) кількість дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, осіб;
2) кількість дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яким буде надано житло, осіб;
3) обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис.грн;
4) загальна вартість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, тис.грн.;
Служба у справах дітей Бориславської міської ради, відділ архітектури та містобудування, відділ житлово-комунального господарства та будівництва Кошти обласного, міського бюджету, субвенції державного бюджету і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством  
 
 
 
 
 
 
 
625,0
 
 
 
625,0
 
 
 
5
 
 
 
 
3 (родинна група)
 
 
 
 
 
 
продукту
1)кількість придбаного житла для дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, од.;
2) загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, кв.м.
 
 
1
 
 
50
Ефективності
-середня вартість 1 кв.м придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис.грн.;
-середня площа одного придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв.м.;
 
 
12001
 
 
 
9,5
 
Якості
відсоток дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від загальної кількості їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання, %;
 
80%
2021
3 Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа
 
1.Придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках та з первинного і вторинного ринків за рахунок коштів обласного й місцевих бюджетів.
2. Реконструкція (ремонт) житла у 2021 році.
3. Придбання житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок, на яких вони розміщені
Затрати
1) кількість дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов, осіб;
2) кількість дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, яким буде надано житло, осіб;
3) обсяг видатків на придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис.грн;
4) загальна вартість придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського  піклування, осіб з їх числа, тис.грн.;
Служба у справах дітей Бориславської міської ради, відділ архітектури та містобудування, відділ житлово-комунального господарства та будівництва, відділ реєстрації міської ради Кошти обласного та міського бюджету, субвенції державного бюджету і за рахунок інших джерел, незаборонених законодавством  
 
 
 
 
 
 
 
625,0
 
 
 
625,0
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
Продукту
1)кількість придбаного житла для дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, од.;
2) загальна площа придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, кв.м.
 
1
Ефективності
-середня вартість 1 кв.м придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, тис.грн.;
-середня площа одного придбаного житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, кв.м.;
 
12001
 
 
 
9,5
Якості
відсоток дітей-сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа від загальної кількості їх кількості, у яких в поточному році вирішенні житлові питання, %;
100%
 
 
 
                   Секретар міської ради                                                                                                                                     Ю.М.Химин
 

 
 ДОДАТОК
до рішення   міської ради
_____________________№ ____
 
ПАСПОРТ
міської комплексної програми забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у м.Бориславі та смт.Східниця Львівської області на 2019-2021 роки
 
1. Ініціатор розроблення Програми: Бориславська міська рада,
служба у справах дітей міської ради.
2. Дата, номер і назва розпорядчого
    документа органу виконавчої влади
    про погодження Програми:
__________________________________
__________________________________
3. Розробник Програми: служба у справах дітей міської ради.
 
4. Співрозробники Програми: фінансове управління міської ради, відділ економіки та торгівлі міської ради.
5. Відповідальний виконавець
    Програми:
служба у справах дітей міської ради.
6. Учасники (співвиконавці) Програми: фінансове управління міської ради, управління житлово – комунального господарства та енергозбереження міської ради,
відділ архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради.
7. Термін реалізації Програми: 2019 – 2021 роки
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
    необхідних для реалізації Програми:
обсяг фінансування, в т.ч.: на 2019 рік - 625,0 тис.грн.
на 2020 рік – 625,0 тис.грн.
на 2021 рік – 625,0 тис.грн.
 • обласний бюджет
на 2019 рік - 375,0 тис.грн.
на 2020 рік – 375,0 тис.грн.
на 2021 рік – 375,0 тис.грн.
 • кошти місцевого бюджету
           (співфінансування)
на 2019 рік – 250,0 тис.грн.
на 2020 рік – 250, тис.грн.
на 2021 рік – 250,0 тис.грн.
 • інші джерела фінансування
-
9. Закупівля житла, м2
у цілому за Програмою 150 кв.м
кількість квартир 3
 
 
 
Секретар міської ради                                                                           Ю.Химин