ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1180-mr5-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
                      2019року Борислав                       ________
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул. Коновальця, 9 “в” у м.Бориславі, затвердження її вартості та про продаж земельної ділянки громадянину Голубицькому І.Д..
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від      листопада  2019 року №   /  ,  звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки виготовлену товариством з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО”, заяву громадянина Голубицького І.Д.. про погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:    
 
   1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1809га на вул. Коновальця, 9 “в” у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0153).
  
  2. Затвердити вартість земельної ділянки площею 0,1809га на  вул. Коновальця, 9“в” у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0153) у сумі  249 981 гривню (двісті сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят одну гривню), що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 138, 19 гривень (сро тридцять вісім гривень 19 копійок).
  
  3. Продати громадянину Голубицькому Івану Дмитровичу   земельну ділянку площею 0,1809га на  вул. Коновальця, 9 “в” у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0153). для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) у сумі  249 981 гривня (двісті сорок дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят  одна гривня).
 
  4. Громадянину Голубицькому І.Д.  укласти з Бориславською міською радою договір купівлі- продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
 5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної фіскальної служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів.  
 
   6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Ю.М.Химина та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (В.Піх).
 
 
Міський голова   І.Р.Яворський