ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1059-mr6-2019

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
______________ Борислав № ________
 
Про затвердження Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальними підприємствами міста Борислава на 2020 рік
 
          
         Відповідно до п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи рішення виконавчого комітету від 12.12.2019 року № 299            «Про погодження Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальними підприємствами міста Борислава на 2020 рік», рішення постійних  комісій з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної  роботи  від _______2019  №___ та  постійної  комісії з питань  планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від _______2019 №___ , міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
 
       1. Затвердити Програму фінансової підтримки та збереження майна комунальними підприємствами міста Борислава на 2020 рік,  що додається.
 
   2. Управлінню  житлово-комунального господарства  та енергозбереження міської  ради (О. Левицький) здійснювати загальну координацію, фінансування та моніторинг виконання заходів Програми.
 
3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови
Р. Садлівського,  постійну комісію з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та  зв’язку,  оборонної  роботи   (І. Тарновецький)  та  постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної  політики  (Б. Городиський) відповідно до їх компетенції.
 

 Міський голова                                                                       І.  Яворський                                                                       
 
 
 
 
                                                                           Затверджено
 Рішення міської ради
 від ______ 2019 року  №_______
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки та збереження майна комунальними підприємствами міста Борислава на 2020 рік
 
            1.Загальні положення.
 
Програма фінансової підтримки  комунальних підприємств м. Борислава на 2020 рік (надалі Програма) розроблена відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та рішення виконавчого комітету від 12.12.2019 року № 299 «Про погодження Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальними підприємствами міста Борислава на 2020 рік.
В місті Бориславі здійснюють господарську діяльність із надання відповідних послуг  комунальні підприємства: – КП «Бориславтеплоенерго»,  ДКП «ЖЕК №3»,                      КП «Бориславсвітло», КП «Зелений світ», КП «Еко-місто»,                                                 КП «Надра Борилава». Рішенням Бориславської міської ради  № 214 від               25.03.2015 року було утворено комунальне підприємство «Вододар» Бориславської міської ради, яке після припинення господарської діяльності                                               КП «Бориславводоканал»  розпочало діяльність із надання послуг з водопостачання та водовідведення в м. Бориславі та смт. Східниця. Цією Програмою передбачено фінансування комунальних підприємств міста Борислава для поповнення статутних фондів, для покращення фінансово-економічного стану та для збереження майна комунальних підприємств.
 
Діючі тарифи на комунальні послуги не повністю забезпечують відшкодування витрат на їх надання. Існує заборгованість населення за надані послуги, скорочуються обсяги послуг, що надаються комунальними підприємствами а також зростає відсоток втрат тепла і питної води у міських інженерних мережах. Низький рівень спецтехніки комунальних підприємств «Еко-місто», «Зелений світ», «Бориславсвітло» є однією із причин неналежної якості послуг та зменшує їх об'єм надання відповідних послуг .
Зазначене вище є причиною недостатнього обсягу коштів у комунальних підприємствах для придбання матеріалів та виконання робіт по утриманню та оновленню інженерних мереж, по підготовці житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, придбання необхідних технічних засобів. Потребує оновлення матеріальна база підприємства за рахунок капітальних вкладень.
Зважаючи на те, що підвищення тарифів на комунальні послуги вкрай негативно  сприймається громадою міста, враховуючи фінансову ситуацію, в якій знаходяться комунальні підприємства та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам,  виникає гостра потреба у надані фінансової підтримки комунальним підприємствам  з міського бюджету  для забезпечення виконання зазначених вищезаходів.
 
2. Мета Програми.
 
Забезпечення стабільності роботи комунальних підприємств міста  згідно їх функціональних призначень, виконання зобов’язань із виплати заробітної плати працівникам, забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель, споруд, доріг та інженерних мереж шляхом фінансової підтримки суб’єктів господарювання, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Борислава.
    
     3. Обгрунтування шляхів і способів вирішення проблеми.
 
Надання фінансової підтримки комунальних підприємств буде здійснюватись двома напрямками:
1) трансферти з міського бюджету комунальним підприємствам ;
2) здійснення внесків до статутного капіталу комунального підприємства за рахунок бюджету розвитку міського бюджету як капітальні трансфери підприємств.
Слід зазначити, що комунальні підприємства мають бути включені до мережі одержувача бюджетних коштів та використовувати відділені кошти згідно відповідного рішення щодо цільвого використання бюджетних коштів. Керівники комунальних підприємств є відповідальними особами за освоєння коштів відповідно до призначень.
  
 4. Основні завдання Програми.
 
4.1.Програмою визначено такі основні завдання на виконання яких буде надаватися фінансова допомога:
-     придбання матеріалів для забезпечення енергозбереження, надійності та безпечності експлуатації    інженерних мереж (трубопроводів, мереж електропостачання, тощо);
   -  проведення технічної інвентаризації комунального майна;
-     придбання малоцінних технічних засобів, інструментів, спецодягу, тощо ;
-    придбання машин, механізмів та обладнання.
 
4.2. Здійснення внесків до статутних фондів комунальних підприємств буде проводитись на такі основні завдання:
-     зміцнення матеріальної бази комунальних підприємств міста ;
-     придбання техніки та механізмів;
-    придбання дорого вартісних матеріалів, запчастин для забезпечення господарських потреб підприємств;
-     проведення інших видатків, які належать до капітальних витрат.
 
 
   5. Організація реалізації Програми та здійснення контролю за її виконанням
 
5.1. Реалізація програми покладається на виконавчий комітет Бориславської міської ради у партнерстві з міськими комунальними підприємствами. У випадку необхідності коригування даної Програми,  відповідні зміни до неї вносяться рішенням Бориславської міської ради.
5. 5.2. Безпосередній контроль за виконанням завдань програми здійснює відповідний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – постійна  комісія Бориславської міської ради з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної  політики.
 
   6.Фінансова забезпеченість Програми
 
Фінансування Програми здійснюється виключно за умови затвердження бюджетних призначень згідно рішення Бориславської міської ради про міський бюджет на 2020 рік (при необхідності рішення про внесення змін до міського бюджету на відповідний рік) згідно з розписом міського бюджету та його фінансової спроможності.
Обсяг фінансування Програми додається (Додаток до Програми).
 
   7.Очікувальні результати виконання Програми
 
 Виконання Програми дозволить:
  1. Забезпечити відрахування в бюджет в межах бюджетного розпису.
  2. Зменшити критичний рівень зносу основних фондів у житлово - комунальному господарстві міста.
  3.  Підвищити якість, надійність житлово-комунального обслуговування мешканців міста.
  4. Підвищити раціональне використання ресурсів на комунальних підприємствах.
  5. Забезпечити рентабільність комунальних підприємств та забезпечити  належний рівень  надання відповідних послуг.
  6. Утримувати об’єкти благоустрою містаБорислава в належному стані.
  7. Здійснити оновлення (придбання) необхідного обладнання, оновлення парку транспортних засобів комунальних підприємств міста Борислава та підтримування його в належному технічному стані .
              8. Забезпечити збереження майна комунальних підприємств міста Борислава,   
                 які перебувають на стадії ліквідації.
 
 
Секретар міської ради                                               Ю.  Химин
 
                                                                                       
 
 
 
 
          Додаток
                                                                                                                 до Програми
                                                           
 
ПАСПОРТ
Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств
міста Борислава на 2020  рік
 
1. Ініціатор розроблення програми Управління  житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми Рішення міської ради
Від      №
 
3. Розробник програми Робоча група  із спеціалістів управління житлово-комунального господарства та енергозбереження, відділу економіки,  фінансового управління міської ради та керівників комунальних підприємств
 
4. Головний розпорядник бюджетних коштів Управління житлово-комунального господарства та енргозбереження Бориславської міської  ради
 
 
5. Одержувачі коштів Комунальні підприємства міста
 
6. Термін реалізації програми 2020 рік
 
7. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми
 
Бюджет міста Борислава на 2020 рік
8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:
 
4470,00 тис.грн.
8.1. Кошти міського бюджету розвитку
 
4470,00 тис.грн.

        
         Секретар міської ради                                                 Ю. Химин
 
 
 
 
Додаток
                                                                                                                 до Програми
 
Обсяг фінансування 
Програми фінансової підтримки та збереження майна комунальних підприємств міста Борислава на 2020  рік
 
тис. грн
 
Напрямки фінансової підтримки комунальних підприємств КП «Бориславсвітло» КП
«Вододар»
КП
«Зелений світ»
КП
«Бориславтеплоенерго»
КП
«Еко-Місто
КП «Благоустрій» Комбінат комунальних підприємств ДКП ЖЕК№3 КП «Надра Борислава»
Здійснення внесків до статутного фонду комунальних підприємств на придбання основних засобів
 
100,0 1000 ,0 100,0 1000,0 2000,0       100,0
Здійснення внесків до статутного фонду комунальних підприємств на збереження майна
 
          55,0 58,0 57,0  
 
Всього : 4470,00 тис. грн.
 
 
         Секретар міської ради