ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 1121-mr6-2020


 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
____________2020 року Борислав                                    № ___
 

Про  затвердження Програми з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг   з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину

           Відповідно до п.22 ч.1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України,
   спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції від 17 березня 2020 року, протокольного рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Бориславської міської ради від 16 березня 2020 року та  розглянувши доповідну записку начальника відділу економіки та торгівлі  Л. Попеля від  18.03.2020 року, беручи до уваги рішення постійної депутатської комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від ________ № _____  та постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку і оборонної роботи від_______№_________ ,  міська рада 
 
   ВИРІШИЛА:

          1. Затвердити Програму з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину далі (Програма), що додається.

 
             2. Начальнику фінансового управління (Ю.Петрів) здійснювати фінансування заходів Програми в межах коштів, затверджених Програмою.
 
           3. Затвердити розрахунок компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину згідно з додатком.
 
            4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови   С.Солоненко.
 
   Міський голова                                                                                              І.Р.Яворський
 
 
                                                                                                         
                                                                                                                            
 
 
                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                   рішенням міської ради
                                                                                                                                __________ № ______
                                                            
 
ПРОГРАМА
з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину
 
1.Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
 
           Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», рішенням Державної комісії з питань ТЕБ і НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції» від 17 березня 2020 року, протокольного рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Бориславської міської ради від 16 березня 2020 року виникла необхідність виплатити компенсацію збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину.
         Згідно з рішенням Державної комісії з питань ТЕБ і НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції від 17 березня 2020 року заборонено з 18 березня  перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах та автомобільному транспорті, в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.
        Ця Програма розроблена на виконання Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС  щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню короновірусної інфекції від 17 березня 2020 року
2. Мета Програми
Прийняття Програми має за мету:
         - прогнозування та виділення з міського бюджету коштів для компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину;
        - забезпечення перевезень пасажирів міськими автобусними маршрутами  на території міста Борислава;
      
 
        - забезпечення своєчасного розрахунку за надані послуги;
         - гарантування своєчасної виплати компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину. 
3. Завдання програми
Основними завданнями Програми є:
         - надання фінансової підтримки ПП «Галич-авто», що надає послуги з перевезення пасажирів у місті Бориславі на міських автобусних маршрутах загального користування;
         - сприяння стабільній роботі перевізника ПП «Галич-Авто»», покриттю видатків за рахунок зменшення пасажиропотоку .
                                       4. Напрямки діяльності та заходи програми
Напрями діяльності та заходи програми викладені у додатку до Програми.
 
 
5. Координація та контроль за ходом виконання програми
 
Координацію та контроль за ходом виконання програми здійснює у межах повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бориславська міська рада .
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснює виконавчий комітет Бориславської міської ради.
 
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Ю.М.Химин
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Додаток
                                                                                                до Програми
 
 
 
                                                            ПАСПОРТ
Програми з компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  на період карантину
 
1.Ініціатор розроблення програми                 Бориславська міська рада
 
2. Дата, номер і назва розпорядчого          17.03.2020року, № 3219 Закон України
документа виконавчої влади про               «Про внесення змін до деяких законодавчих
Розроблення прграми                                  актів України, спрямованих на запобігання
                                                                       виникнення і поширення короновірусної
                                                                       хвороби (COVID-19)
 
3.Розробник програми                                  Відділ економіки та торгівлі
 
4. Відповідальний виконавець                    Відділ економіки та торгівлі
програми
 
5. Учасники програми                                 ПП Галич-Авто»
 
6. Термін реалізації програми                      з 20 березня 2020-червень 2020 року
                                                                        включно
 
7. Перелік місцевих бюджетів,                   Місцевий бюджет         
які беруть участь у виконанні
програми
 
8.Загальний обсяг фінансових                      з 20 березня2020року- 49760,0 грн.
Ресурсів, необхідних для                              квітень 2020 року-126360,0 грн.
реалізації Програми складає                        травень 2020 року- 127240,0 грн.
431680,0 грн.                                                  червень 2020 року- 128320,0 грн.
 
 
Секретар міської ради                                                                            Ю.М.Химин
 
 
 
                                                                                                
                                                            
                                                                                                
 
                                                                                    
 
 
 
 
                                                                                                  ДОДАТОК
                                                                                                   рішення міської ради
                                                                                                                                __________ № ______
                                                            
 
 
 
Розрахунок компенсації збитків перевізнику щодо наданих послуг
з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального
користування  на період карантину
 
 
 
 
Період 2020 року Всього рейсів у робочі та вихідні дні Сума компенсації збитків за 1 місяць, грн.
З 20 березня 2020 року 1376 49760,0
Квітень 3489 126360,0
Травень 3522 127240,0
Червень 3538 128320,0
Всього: 11925 431680,0

 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Ю.М.Химин