Скинути завантажувач

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 вересня  2022 року Борислав №1107
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Володимира Великого,138  у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Локаю Андрію
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Локая Андрія про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 28.09.2022 року №49/9,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0147 га на вул. Володимира Великого,138  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:023:0005).
  
   2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0147 га на вул.Володимира Великого,138  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:023:0005) у сумі 37 526,00 гривень (тридцять сім тисяч п’ятсот двадцять шість гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 255,28 гривень (двісті п’ятдесят п’ять гривень 28 копійок).
 
     3. Продати Локаю Андрію Валерійовичу, який зареєстрований у с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району  Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0147 га на вул. Володимира Великого,138 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:03:023:0005)   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови)  за 37 526 гривень 00 копійок (тридцять сім тисяч п’ятсот двадцять шість гривень 00 копійок).
 
   4. Зобов’язати Локая Андрія укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ