РІШЕННЯ № 2646

Про погодження проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Борислав Львівської області

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 жовтня  2020 року Борислав №2646
 
 
 
 Про погодження проекту землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж  міста Борислав Львівської області
 
       З метою зміни та встановлення меж м. Борислава, для створення сприятливих умов  територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій міста зі збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Борислава, керуючись п.34 ч.1 ст.26, 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 8, 173, 174 Земельного кодексу України, статей 15, 46 Закону України «Про землеустрій»,   беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 02 вересня  2020 року №99/34, розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту міста Борислав Львівської області, розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «Центр топографо-геодезичних технологій», доповідну начальника управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури І.Клонцак про його погодження, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                   
           
  1. Погодити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту міста Борислав Львівської області з  додатковим включенням в межі міста, за рахунок земель Попелівської та Модрицької сільських рад, площі 85,3030 га , згідно з яким загальна площа міста становитиме  3143,8000 га.

                   

  2. Направити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж м. Борислава до Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради для його погодження з наступним поданням проекту до Верховної Ради України для його розгляду та прийняття рішення про зміну та встановлення меж міста Борислава Львівської області, загальною площею  3143,8000 га.  
          
    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Василь Піх).
 
 
 
Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ