РІШЕННЯ № 2647

Про внесення змін в додатки 1,2,3,4,5,6  до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
                      2020 року Борислав                                №
 
РІШЕННЯ
 
29 жовтня 2020 року Борислав                                №2647
 
Про внесення змін в додатки 1,2,3,4,5,6  до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)
Відповідно до пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 23.09.2020 року №822/0/5-20 «Про розподіл субвенції», від 24.09.2020 року №827/0/5-20 «Про розподіл субвенції», від 22.10.2020 року №954/0/5-20 «Про внесення змін до розподілу субвенції з обласного бюджету»,  розпорядження голови Дрогобицької районної державної адміністрації від 29 вересня 2020 року №269 «Про затвердження субвенції» , рішення Східницької селищної ради від 21.10.2020 року №1045 «Про внесення змін в рішення селищної ради від 24 грудня 2019 року №809 «Про селищний бюджет смт.Східниця на 2020 рік»,  беручи до уваги листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія від 05 жовтня   2020 року  №01-35/570, міська рада
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести  зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
1.1)  У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 2725494 гривень 99 копійок, у тому числі: обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 2689494 гривень 99 копійок, за спеціальним фондом  36000 гривень згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     303287420 гривень 90 копійок, в тому числі обсяг  доходів :
- загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 260803735 гривень 90 копійка;
- спеціального фонду бюджету   в сумі 42483685 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37406043 гривні» ;
1.2) У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 2725494 гривні 99 копійок, у тому числі за загальним фондом збільшити   на суму 2644332 гривні, за спеціальним фондом збільшити на суму 81162 гривні 99 копійок згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 306613815 гривень 90 копійок, у тому числі обсяг видатків:
-  за загальним фондом міського бюджету у  сумі 246275081 гривня 48 копійок;
- за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 60338734 гривень 42 копійки, у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   55243336 гривень 42 копійки за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 1.5 , а саме :
 «1.5) Збільшити дефіцит  міського бюджету міста Борислава на 2020 рік  на суму 45162 гривні 99 копійок за спеціальним фондом, джерелом покриття якого визначити  кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 45162 гривні 99 копійок  за рахунок:
- зменшення обсягу видатків за загальним фондом за кодом  програмної класифікації видатків КПКВ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» на суму 25000 гривень,  збільшивши при цьому обсяг видатків по спеціальному фонду міського бюджету за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0813121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» на суму 25000 гривень;
- зменшення обсягу видатків за загальним фондом за кодом  програмної класифікації видатків КПКВ 0214081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва» на суму 29856 гривень,  збільшивши при цьому обсяг видатків по спеціальному фонду міського бюджету за кодом програмної класифікації видатків КПКВ 0217324 «Будівництво установ та закладів  культури» на суму 29856 гривень;
- передачі коштів субвенції із загального фонду  обласного бюджету  на придбання житла для учасників антитерористичної операції в сумі 347306 гривень 99 копійок до спеціального фонду міського бюджету.
Зменшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету  міста Борислава на 2020 рік на суму 307000 гривень, джерелом покриття якого визначити  кошти, що передаються із спеціального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду) до загального фонду  в сумі 50000 гривень за рахунок зменшення обсягу видатків по спеціальному фонду по коду програмної класифікації КПКВ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» на суму 307000 гривень, збільшивши при цьому обсяг видатків по коду програмної класифікації видатків КПКВ 0217622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на суму 15000 гривень,  по коду програмної класифікації видатків КПКВ 0210191 «Проведення місцевих вибоів» на суму 35000 гривень, по коду програмної класифікації видатків КПКВ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на суму 307000 гривень.
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
  1. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 4.
  2. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об’єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами   у 2020 році згідно з додатком 5.
  3. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 6.
  4. Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника міського голови Садлівського Романа  та заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарасимів Роксолану згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Городиський Богдан).
 
 
Міський голова                                                                                  Ігор ЯВОРСЬКИЙ

 
Додаток 1
до рішення міської ради
 29 жовтня 2020 року №2647
Уточнення доходів міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
40000000 Офіційні трансферти 2725494,99 2689494,99 36000,00 36000,00
41000000 Від органів державного управління 2725494,99 2689494,99 36000,00 36000,00
41030000 Субвенції  2725494,99 2689494,99 36000,00 36000,00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 500000,00 500000,00 0,00 0,00
41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2225494,99 2189494,99 36000,00 36000,00
41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільськіх , селищних, міських голів , за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету  1516188,00 1516188,00 0,00 0,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 428306,99 392306,99 36000,00 36000,00
41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 281000,00 281000,00 0,00 0,00
х Разом доходів 2725494,99 2689494,99 36000,00 36000,00
Секретар міської ради                                              Юрій ХИМИН
Додаток 2
до рішення міської ради
   29 жовтня  2020 року №2647
Уточнене фінансування міського бюджету  на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
Усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -45162,99 45162,99 45162,99
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -45162,99 45162,99 45162,99
208100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
208400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -45 162,99 45 162,99 45 162,99
Х  Загальне фінансування  0,00 -45 162,99 45 162,99 45 162,99
Фінансування за типом боргового зобов"язання
600000 Фінансування за активними операціями  0,00 -45162,99 45162,99 45162,99
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -45162,99 45162,99 45162,99
602100 На початок періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 0,00 0,00 0,00 0,00
602400  Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  0,00 -45 162,99 45 162,99 45 162,99
Х Загальне фінансування 0,00 -45 162,99 45 162,99 45 162,99
Секретар міської ради                                              Юрій ХИМИН
 
до рішення міської ради
 29 жовтня 2020 року №2647
Уточнений розподіл видатків міського бюджету на 2020 рік
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету /  відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд  Спеціальний фонд Разом
Усього видатки споживання з них: видатки розвитку Усього у тому числі бюджет розвитку  видатки споживання з них: видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  1536332,00 1536332,00 0,00 0,00 0,00 29856,00 29856,00 0,00 0,00 0,00 29856,00 1566188,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0210190 Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим 1551188,00 1551188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1551188,00
0210191 0191 0160 Проведення місцевих вибоів 1551188,00 1551188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1551188,00
0214080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -29856,00 -29856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29856,00
0214081 4081 0829 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва -29856,00 -29856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29856,00
0217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29856,00 29856,00 0,00 0,00 0,00 29856,00 29856,00
0217324 7324 0443 Будівництво установ та закладів  культури 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29856,00 29856,00 0,00 0,00 0,00 29856,00 29856,00
0217600 7600 Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів 15000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15000,00
0600000 Головний розпорядник коштів :  Відділ освіти Бориславської міської ради 500000,00 500000,00 455000,00 -31300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
0610000 Відповідальний виконавець:  Відділ освіти Бориславської міської ради
0611000 1000 Освіта 500000,00 500000,00 455000,00 -31300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
0611020 1020 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями групами)) 500000,00 500000,00 455000,00 -31300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради -250000,00 -250000,00 -195400,00 -17000,00 0,00 372306,99 372306,99 0,00 0,00 0,00 372306,99 122306,99
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0810100 0100 Державне управління -225000,00 -225000,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225000,00
0810160 0160 0111 Керівництво і управління у  сфері соціального захисту та соціального забезпечення -225000,00 -225000,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -225000,00
0813100 3100 Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування 0,00 0,00 29600,00 -17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813104 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю . 0,00 0,00 29600,00 -17000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0813120 3120 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення -25000,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді         -25000,00 -25000,00 -25000,00 0,00 0,00 25000,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 25000,00 0,00
0813240 3240 Інші заклади та заходи 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347306,99 347306,99 0,00 0,00 0,00 347306,99 347306,99
0813242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347306,99 347306,99 0,00 0,00 0,00 347306,99 347306,99
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради -108000,00 -108000,00 -60000,00 -107000,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 -72000,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1010100 0100 Державне управління -153000,00 -153000,00 -132000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153000,00
1010160 0160 0111 Керівництво і управління у сфері культури, молоді, фізичної культури та спорту -153000,00 -153000,00 -132000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -153000,00
1010000 1000 Освіта 0,00 0,00 72000,00 -107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1011100 1100 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами  0,00 0,00 72000,00 -107000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1013000 3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 28500,00 28500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28500,00
1013130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері 28500,00 28500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28500,00
1013133 3133 1040 Інші заходи та заклади  молодіжної політики 28500,00 28500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28500,00
1014000 4000 Культура і мистецтво -36300,00 -36300,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 -300,00
1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 36000,00
1014060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів 45000,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00
1014080 4080 Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва -81300,00 -81300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81300,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва -81300,00 -81300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -81300,00
1015000 5000 Фізична культура і спорт 52800,00 52800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52800,00
1015010 5010 Проведення спортивної роботи в регіоні 52800,00 52800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52800,00
1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту 52800,00 52800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52800,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради 785000,00 785000,00 -200000,00 0,00 0,00 -357000,00 -357000,00 0,00 0,00 0,00 -357000,00 428000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1210100 0100 Державне управління -219580,00 -219580,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219580,00
1210180 0160 0111 Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства  та енергозбереження -219580,00 -219580,00 -200000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219580,00
1216000 6000 Житлово-комунальне господарство 904580,00 904580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 904580,00
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 965000,00 965000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 965000,00
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства -60420,00 -60420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -60420,00
1217000 7000 Економічна діяльність 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -357000,00 -357000,00 0,00 0,00 0,00 -357000,00 -357000,00
1217300 7300 Будівництво та регіональний розвиток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767500,00 767500,00 0,00 0,00 0,00 767500,00 767500,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 767500,00 767500,00 0,00 0,00 0,00 767500,00 767500,00
1217400 7400 Транспорт та транспортна інфраструра 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1124500,00 -1124500,00 0,00 0,00 0,00 -1124500,00 -1124500,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1124500,00 -1124500,00 0,00 0,00 0,00 -1124500,00 -1124500,00
1218200 8200 Громадський порядок та безпека 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
1218210 8210 0380 Муніципальні формування з охорони громадського порядку 100000,00 100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00
3700000 Головний розпорядник: Фінансове управління Бориславської міської ради 181000,00 181000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181000,00
3710000 Відповідальний виконавець: Фінансове  управління Бориславської міської ради
3712000 Охорона здоров’я 181000,00 181000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181000,00
3712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню -100000,00 -100000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00
3712144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 281000,00 281000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281000,00
х х х Усього 2644332,00 2644332,00 -400,00 -155300,00 0,00 81162,99 81162,99 0,00 0,00 0,00 81162,99 2725494,99
Секретар міської ради                                              Юрій ХИМИН
 
Додаток 4
до рішення міської ради
29 жовтня  2020 року №2647
Уточнені міжбюджетні трансферти на 2020  рік
13202100000
(код бюджету) (грн)
Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти іншим бюджетам
Код Найменування бюджету- одержувача/ надавача міжбюджетного трансферту
бюджету субвенції Усього субвенції Усього
Дотація на : Дотація на :
загального фонду на : спеціального фонду на загального фонду на : спеціального фонду на
найменування трансферту найменування трансферту
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільськіх , селищних, міських голів , за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету  Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільськіх , селищних, міських голів , за рахунок відповідної  субвенції з державного бюджету  Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету Інші субвенції з місцевого бюджету
код Класифікації доходів бюджету код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету
41033900 41053000 41053000 41055000 41053900 41053900 41053900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-державний бюджет 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний бюджет Львівської області 0,00 0,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - державний бюджет/ надавач-бюджет Дрогобицького району 0,00 0,00 0,00 1513288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1513288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний бюджет Львівської області 0,00 0,00 0,00 0,00 281000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-обласний бюджет Львівської області 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347306,99 0,00 0,00 0,00 0,00 347306,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-бюджет Східницької селищної ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 45000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13202100000 Одержувач - міський бюджет міста Борислава/ надавач-бюджет Східницької селищної ради 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 36000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
х Усього 0,00 500000,00 2900,00 1513288,00 281000,00 347306,99 45000,00 36000,00 0,00 0,00 2725494,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Секретар міської ради                                              Юрій ХИМИН
 
Додаток 5
до рішення міської ради                                                                                                                  29 жовтня 2020 року №2647
Уточнений розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об´єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за обєктами   у 2020 році
13202100000
(код бюджету) (грн.)
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування  бюджетної програми  згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування об´єкта будівництва /вид будівельних робіт, у тому числі проектні роботи Загальна тривалість будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва , гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку,які спрямовуються на будівництво об´єкта у бюджетному періоді,  гривень Рівень готовності обєкта на кінець бюджетного періоду,%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -357000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу по вул.Січових Стрільців в м.Бориславі Львівської області 808172,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Реконструкція водопроводу на вулиці Яворницького в районі будинку №29 до вулиці Грушевської в районі будинку №13 в місті Бориславі Львівської області -40672,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул.Куліша в м.Бориславі Львівської області -1034340,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонтдорожнього покриття перехрестя вулиць В.Великого , Шкільна, Д.Галицького, Грушевського в м.Бориславі Львівської області -110000,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вул.Грушевського до автомобільного мосту в м.Бориславі Львівської області  9510,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вулиці Коваліва в районі магазину АТБ та будинків №14а, №41-31 в м.Бориславі Львівської області 10330,00
х х х Усього х х х 0,00 -357000,00 х
Секретар міської ради                                              Юрій ХИМИН

Додаток 6
до рішення міської ради
29 жовтня 2020 року  №2647
Уточнений розподіл витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.
13202100000
( код бюджету) грн
Код Пргорманої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Найменування місцевої/ регіональної програми Дата і номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000 Головний розпорядник: Виконавчий комітет Бориславської міської ради  15000,00 15000,00 0,00 0,00
0210000 Відповідальний виконавець: Виконавчий комітет Бориславської міської ради
0217622 7622 0470 Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів Програма розвитку туризму та рекреації в місті Бориславі на 2019-2021 роки Рішення міської ради від 14.11.2019 року №2158 15000,00 15000,00 0,00 0,00
0800000 Головний розпорядник: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради 25000,00 0,00 25000,00 25000,00
0810000 Відповідальний виконавець: Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
0813121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді         Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 19 березня 2020 року №2407 25000,00 0,00 25000,00 25000,00
1000000 Головний розпорядник коштів- Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради 0,00 0,00 0,00 0,00
1010000 Відповідальний виконавець: Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту  Бориславської міської ради
1013130 3130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері Програма "Молодь Борислава та смт.Східниця" на 2020-2021 роки Рішення міської ради від 30 січня 2020 року №2283 28500,00 28500,00 0,00 0,00
1014082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва Програма розвитку культури в місті Бориславі на 2017-2021 роки  Рішення міської ради від 31 січня 2017 року №539 -81300,00 -81300,00 0,00 0,00
1015011 5011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту Програма розвитку фізичної культури і спорту "Борислав спортивний " на 2017-2021 роки  Рішення міської ради від 31 січня 2017 року №538 52800,00 52800,00 0,00 0,00
1200000 Головний розпорядник : Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради -417420,00 -60420,00 -357000,00 -50000,00
1210000 Відповідальний виконавець: Управління житлово-комунального господарства  та енергозбереження Бориславської міської ради
1216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 30 січня 2020 року №2295 965000,00 965000,00 0,00 0,00
1216090 6090 0640 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 30 січня 2020 року №2295 -60420,00 -60420,00 0,00 0,00
1217310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства Програма соціально-економічного та культурного розвитку м.Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 19 березня 2020 року №2407 767500,00 0,00 767500,00 767500,00
1217461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за разунок коштів місцевого бюджету Програма фінансування робіт, пов`язаних з капітальним та поточним ремонтом доріг міста Борислава на 2020 рік Рішення міської ради від 30.01.2020 року №2294 -1124500,00 0,00 -1124500,00 -817500,00
х х х Усього х х -377420,00 -45420,00 -332000,00 -25000,00
Секретар міської ради                                              Юрій ХИМИН