РІШЕННЯ № 2658

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул.Чорновола,2 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки громадянину Мирону ГРОМИКУ

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 жовтня 2020 року Борислав №2658
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на           вул.Чорновола,2 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки громадянину Мирону ГРОМИКУ
 
            Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  науково-виробничого підприємства “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Громика Мирона про продаж земельної ділянки, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 16 жовтня 2020 року №103/2, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
  
            1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0646 га на вул.Чорновола, 2 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0070).
  
 2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0646 га на вул.Чорновола, 2 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0070), у сумі  172 995 гривень (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 267, 79 гривень (двісті шістдесят сім гривень 79 копійок).
 
   3. Продати Громику Мирону Севериновичу, який зареєстрований у м.Бориславі, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0646 га на вул.Чорновола,2  у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0070)  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, із земель, що перебувають в оренді (землі житлової та громадської забудови)  за 172 995 гривень (сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот дев’яносто п’ять гривень).
 
 4. Громику Мирону Севериновичу укласти з Бориславською міською радою договір купівлі - продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів.
 
  6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Піх Василь).
 
Міський голова   Ігор  ЯВОРСЬКИЙ