РІШЕННЯ № 2666

Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та    надання громадянам безоплатно земельних ділянок у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
29 жовтня  2020 року Борислав №2666
 
 
Про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та    надання громадянам безоплатно земельних ділянок у власність
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 124, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, беручи до уваги рішення постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від  23 вересня  2020 року №101/12, №101/13, №101/14, № 101/36,  розглянувши заяви  громадян Багана С.Я., Галина М.Ю., Думяк О.С., Файк Г.Й.  про затвердження проектів  землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у власність, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                  
                  
  1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок  та надати їх безоплатно у власність для ведення садівництва,  із земель не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення),  а саме:                    
    1.1) - 500 кв.м. на вул. Лемківській у м. Бориславі  (кадастровий номер 4610300000:21:054:0161) громадянину Багану Степану Ярославовичу, який зареєстрований у м. Бориславі;
 1.2) - 400 кв.м. на вул.  Дорошенка  у м. Бориславі  (кадастровий номер  4610300000:02:005:0099) громадянину Галину Михайлу Юрійовичу, який зареєстрований у м. Бориславі;
   1.3) - 300 кв.м. на вул.  Джерельній  у м. Бориславі  (кадастровий номер  4610300000:07:009:0114) громадянці Думяк Олені Степанівні, яка зареєстрована у м.Бориславі;
1.4)  - 1200 кв.м. на вул.  Раточинській у м. Бориславі  (кадастровий номер  4610300000:20:049:0203) громадянці  Файк  Галині Йосифівні, яка зареєстрована у        м. Бориславі.
 
2.  Зазначеним вище громадянам провести реєстрацію права власності  на земельні ділянки.
 
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби  у Львівській  області  провести нарахування податкових платежів   з  часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.              
 
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Ю.Химина та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (В.Піх).
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ