РІШЕННЯ № 2683

Про виконання бюджету міста Борислава за січень-вересень  2020  року.

РІШЕННЯ
 
24 листопада 2020 року Борислав                               №2683
 
Про виконання бюджету міста Борислава
за січень-вересень  2020  року.
 
Відповідно до ч.4.ст.80 Бюджетного кодексу України, керуючись п.23 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” , заслухавши звіт начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету міста Борислава за січень-вересень 2020 року, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23 листопада  2020 року №92/1 та листа начальника фінансового управління міської ради Петріва Юрія від   28 жовтня  2020 року №01-35/614 ,  міська рада
        
ВИРІШИЛА :
 
  1. Затвердити звіт начальника фінансового управління  Бориславської міської ради Петріва Юрія про підсумки виконання бюджету міста Борислав за січень-вересень 2020 року , в тому числі:
    1. за доходами  в сумі 214401,4 тис.грн., за загальним фондом в сумі 200306,8 тис.грн. і спеціальним фондом в сумі 14094,6 тис.грн.;
    2.  за видатками в сумі 192651,8 тис.грн., в тому числі за загальним фондом в сумі  171462,3 тис.грн. та спеціальним фондом в сумі  21189,5 тис.грн., що додається
 
2) Управлінню комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради (Клонцак Ірина) :
2.1) вжити заходів  щодо недопущення зменшення надходжень до бюджету міста Борислава орендної плати за комунальне майно у порівнянні з минулим роком.
2.2) забезпечити:
 виконання планових показників за надходженнями від відчудження майна , що знаходиться у комунальній власності та від надходжень від орендної плати;
 виконання плану надходжень від орендної плати за користування цілісним  майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
 контроль за своєчасністю заключення та передачею на облік в Дрогобицьке управління головного управління Державної податкової служби у Львівській області  договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення;
приведенням всіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення до нової нормативно-грошової оцінки земель міста Борислава, затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955;
виконанням вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 03.10.2019 року №157-ІХ з 01.02.2020 року;
виконання плану надходжень від орендної плати за земельні ділянки , що перебувають у комунальній власності , не допускаючи при цьому зменшення надходжень  у порівнянні з минулим роком;
- підготовку звернення до Дрогобицької районної ради про передачу майна Бориславській міській територіальній громаді.
 
3) Комісії з питань   забезпечення  і повноти своєчасності  сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати , пенсій і стипендій та інших соціальних виплат  (Солоненко Світлані) проводити:
роботу із погашення заборгованості із заробітної плати та   сплати платежів до бюджетів усіх рівнів;
заслуховування платників акцизного податку, що дупустили зменшення надходжень у порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
постійний моніторинг сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету міста Борислава з метою виявлення фактів зміни зарахування даного надходження до інших бюджетів;
3.1) Заслуховувати спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  керівників підприємств та організацій , які зменшили сплату податків до місцевих бюджетів в порівнянні з відповідним періодом минулого року та у яких мінімальна заробітна плата менше визначеного законодавством мінімального рівня;
3.3) Активізувати роботу комісії в частині обстежень суб”єктів підприємницької діяльності , що здійснюють діяльність на території міста Борислава.
 
4) Головному управлінню Державної податкової служби у Львівській області вжити заходів щодо :
погашення наявної на 01.10.2020 року та недопущення винекнення поточної заборгованості з платежів до бюджету міста Борислава.
повноти оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб, виявлення фактів уникнення від оподаткування, недопущення збільшення заборгованості перед бюджетом міста Борислава та забезпечити виконання планових показників із надходжень до бюджету.
4.1) Забезпечити :
виявлення найманих працівників, праця яких використовується роботодавцями без належного їх оформлення;
щомісячного моніторингу нарахування і сплати акцизного податку з кінцевих продаж;
виконання планових показників по податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок.
виконання планових показників , затверджених у бюджеті міста Борислава.
 
5) Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) :
5.1) спільно з Дрогобицьким управлінням головного управління Державної податкової служби у Львівській області  посилити роботу з легалізації виплати заробітної плати у небюджетній сфері, вжити заходів щодо забезпечення в повному обсязі надходжень податку на доходи фізичних осіб до бюджету.
5.2) запровадити постійний контроль за правильністю зарахування податків та платежів до бюджету міста Борислава і забезпечити вчасне виявлення та усунення випадків неправильного зарахування доходів бюджету.
5.3) здійснювати:
аналіз фактичних надходжень податків і зборів (податку на доходи фізичних осіб, податку на майно відмінне від земельної ділянки, податку на майно  в частині плати за землю, єдиного податку) до бюджету міста Борислава у розрізі платників;
аналіз фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
аналіз власних надходжень бюджетних установ;
постійний контроль за споживанням енергоносіїв в натуральних одиницях по бюджетних установах , що фінансуються за рахунок коштів бюджету міста Борислава;
щомісячний моніторинг фонду заробітної плати установ , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава;
щомісячно здійснювати прогнозний розрахунок  балансу фінансових ресурсів  для  оперативного контролю за станом виконання бюджету міста Борислава;
щомісячний моніторинг виконання розпорядження міського голови  від 25 лютого 2020 року № 57 - р « Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці »;
моніторинг використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на  фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
моніторинг використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на  реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
до 01 грудня 2020 року подання до міської ради проекту рішення міської ради «Про бюджет Бориславської міської територіальної громади на 2021 рік» з додатками та пояснювальною запискою .
 
6. Відділу освіти міської ради (Качмарчик Елла ):
6.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях.
6.2) забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях бюджетних установ , зокрема  платі за послуги , що надаються бюджетними установами станом на 01 жовтня  2020 року;
виконання розпорядження міського голови  від 25 лютого 2020 року № 57 - р « Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці »;
цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої осіти «Нова українська школа»;
цільове та ефективне витрачання коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава  субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільове та ефективне використання коштів субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду для придбання обладнання для їдалень (харчоблоків);
цільове та ефективне використання коштів громадського бюджету міста Борислава;
не допущення виникнення простроченої кредиторської заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам оплата праці , яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції;
перерозподіл в межах бюджетних призначень з метою покриття дефіциту на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам закладів освіти оплата праці, який здійснюється за кошти бюджету міста Борислава та кошти освітньої субвенції;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна установ та закладів освіти, які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади.
6.3) В термін до 01 січня 2021 року вжити заходів , щодо погашення дебіторської заборгованості по установах освіти за спожиті енергоносії.
 
7)   Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження  міської ради (Левицький Олег):
7.1) забезпечити контроль за:
використанням коштів бюджету міста Борислава, що виділяються на фінансування програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста не допускаючи при цьому реєстрації та взяття на облік бюджетних зобов’язань без відповідних бюджетних призначень.
цільовим та ефективним використання коштів субвенції з обласного бюджету на фінансування інвестиційних проектів;
цільовим та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільовим та ефективним використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на  реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
цільове та ефективне використання коштів громадського бюджету міста Борислава;
7.2) до кінця 2020 року:
провести роботу щодо відображення в обліку незавершеного будівництва школи на 33 класи по вулиці Коваліва;
здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
7.3) вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі комунальної інфраструктури ( мереж вуличного освітлення , комунальних доріг) на баланс комунальних підприємств міста , видатки на  утримання яких у 2021 році будуть здійснюватися   за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади;
7.4) провести інвентаризацію програм, фінансування яких здійснювалося у 2020 році;
7.5) підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм ,  фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році  за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.
 
8) Комунальному некомерційному підприємству "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради  (Трускавецький Юрій):
8.1) встановити щомісячний контроль за недопущенням понадлімітного споживання бюджетними установами , що фінансуються за рахунок бюджету міста Борислава , енергоносіїв у натуральних одиницях;
8.2) не допускати виникненню простроченої заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями працівникам комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня міста Борислава" Бориславської міської ради;
8.3) вивчити питання щодо приведення штатної чисельності мережі установ комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» до обсягу доведеного фінансового ресурсу Національною службою здоров`я України;
8.4) здійснювати контроль за відображенням в обліку комунального підприємства обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
8.5) забезпечити контроль за :
цільовим та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільовим та ефективним використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на  реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
цільовим та ефективним використанням коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету.
здійснювати контроль за відображенням в обліку комунальних підприємств обсягу завершеного будівництва , реконструкції, капітального ремонту та збільшення обсягів статутного капіталу;
8.6) забезпечити :
укладення угод між Національною службою здоровя України та відділеннями комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради в рамках програм державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна медичних установ та закладів, які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади;
підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм,  фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році  за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.
 
9) Управлінню культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради (Тарнавський Роман) :
9.1) забезпечити:
виконання розпорядження міського голови  від 25 лютого 2020 року № 57 - р « Про затвердження плану заходів щодо погашення дефіциту міського бюджету міста Борислава на оплату праці »;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях бюджетних установ, зокрема, платі за послуги , що надаються бюджетними установами станом на 01 жовтня 2020 року;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна установ та закладів культури,  які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади;
підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм,  фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році  за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.
 
10) Зазначено вище розпорядникам бюджетних коштів   (Цапів Ірина ,  Штереб Наталія, Плоскодняк Віталій ) :
10.1) здійснювати контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів та вживати заходів щодо недопущення зростання протермінованої дебіторської та кредиторської заборгованості;
10.2) не допускати взяття на облік зобов'язань, які не підтверджені відповідними кошторисними призначеннями;
10.3) встановити ефективний контроль за використанням енергоресурсів та забезпечити дотримання доведених натуральних норм бюджетними установами міста;
10.4) домогтися до кінця 2020 року  збільшення обсягу власних надходжень;
10.5) забезпечити:
погашення дебіторської заборгованості, яка виникла  по власних надходженнях бюджетних установ, зокрема, платі за послуги , що надаються бюджетними установами станом на 01 жовтня 2020 року;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава  субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік;
цільове та ефективне використання коштів бюджету міста Борислава та обласного бюджету на  реалізацію проєктів співробітництва між територіальними громадами;
вжиття необхідних заходів щодо прийому-передачі майна установ та закладів,  які переходять на фінансування з бюджету Бориславської міської територіальної громади;
підготувати та затвердити в термін до 25 грудня 2020 року перелік програм,  фінансування яких буде здійснюватися у 2021 році  за кошти бюджету Бориславської міської територіальної громади.
 
11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа,  заступників міського голови Солоненко Світлану, Гарсимів Роксоляну, згідно з розподілом їх функціональних обов'язків     та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Городиський Богдан).
 
 
Міський голова                                                                                    Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                              
 
 
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішенням міської ради
                                                                                   24 листопада 2020 року №2683
ЗВІТ
ПРО ПІДСУМКИ  ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ ЗА СІЧЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ 2020 РОКУ.
ДОХОДИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВ .
За січень-вересень 2020 року  до загального та спеціального фондів бюджету міста надійшло надходжень  в сумі 214501,4 тис. грн. , що складає  92,3  відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 66,1 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.
Зокрема :
- до загального фонду надійшло надходжень в сумі   200306,8 тис.грн. , що складає 104,3  відсотка до уточненого плану на січень-вересень  2020 року та 72,9 відсотка до уточненого плану на 2020 рік ;
- до спеціального фонду надійшло надходжень 14194,6  тис.грн., що складає 35,2 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 28,5 відсотка до уточненого плану на 2020 рік .
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження  до  бюджету міста Борислава ( за загальним та спеціальним фондом) за січень-вересень 2020 року  скоротилися   на 57375,6   тис. грн. або на 19,8  відсотка , а видатки за загальним та спеціальним фондом зменшилися  у порівнянні з аналогічним періодом року на 82814,7 або 30,1 відсотка.
 
видати
-30,1%
 
 
 
,1 тис.грн
Доходи- -34725,8 тис.грн.
Податкових та неподаткових надходжень до бюджету міста Борислава за січень-вересень  2020 року по загальному фонду  надійшло в сумі 140497,6 тис. грн., що складає 107,8 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 72,4 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.  
Показники Січень-вересень Січень-вересень Січень-вересень
  2018 року 2019 року 2020 року
       
Податкові та неподаткові надходження 101920,5 132854,8 140497,6
В порівнянні з аналогічним періодом 2018 року надходження зросли 38577,1 тис.грн. або 37,8 відсотка, а в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зросли на 7642,8 ти.грн. або 5,7 відсотка.
 
+30,3%
Выгнутая вверх стрелка: +30,3%
+5,7%
Выгнутая вверх стрелка: +5,7%
29,1%
Выгнутая вверх стрелка: 29,1%
17.1%
Выгнутая вверх стрелка: 17.1% 
Проведеним аналізом надходжень до Державного бюджету України  встановлено, що за січень-вересень 2020 року мобілізовано надходжень в сумі 102132,7 тис.грн.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися   на 18916,7 тис.грн., або на 22,7 відсотків.
 

            За січень-вересень 2020 року бюджет міста одержав з державного бюджету та інших бюджетів офіційних трансфертів за загальним фондом в сумі 59809,1 тис.грн., що складає 96,9 відсотків до плану на січень-вересень 2020 року та 74,0 відсотка до уточненого плану на 2020 рік , зокрема :
           - базової дотації з державного бюджету надійшло в сумі  4591,8 тис.грн.  або 100,0  відсотків до плану на січень-вересень 2020 року та 75,0 відсотка до уточненого плану на  2020 рік ;
- субвенцій з державного бюджету надійшло в сумі  в сумі 51494,6 тис.грн., що складає  100  відсотків до уточненого плану на січень-вересень  2020 року та 76,4 відсотка до уточненого плану на 2020 рік;
- субвенцій з місцевих бюджетів надійшло в сумі 3722,7 тис.грн., що складає 66,3 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 51,3 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року обсяг офіційних трансфертів зменшився на суму 79369,8 тис.грн. або на 57,0 відсотка.
 
--30,8%
 
Выгнутая вверх стрелка: --30,8%
 
 
-57,0%
Выгнутая вверх стрелка: -57,0%
-32,4%
Выгнутая вверх стрелка: -32,4%
 
 
-25135,0 тис.грн.
            Основною причиною зменшення обсягу офіційних трансфертів є відсутність обсягу дотації з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету та відсутність субвенції з державного бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та субвенції на виплату допомог сім`ям з дітьми у зв’язку зі зміною механізму фінансування пільг і субсидій та виплати допомог малозабезпеченим сім`ям, а також переходом на фінансування з Національної служби здоров`я України вторинної ланки медицини з 01.04.2020 року.  
               Основним джерелом формування бюджету міста Борислава є податок на доходи фізичних осіб , якого за звітний період надійшло до бюджету міста 67128,1тис.грн., що складає 109,5 відсотка до плану на січень-вересень  2020 року та 72,1 відсотка до  плану на 2020  рік.
 В структурі податкових та неподаткових надходжень частка даного податку складає  47,8 відсотка .
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року  надходження податку на доходи фізичних осіб зменшилися на суму 633,6 тис.грн. або 0,9 відсотка.
 

 
Показники Січень-вересень Січень-вересень Січень-вересень
  2018 року 2018 року 2020 року
       
Податок та збір на доходи фізичних осіб  
55072,7
 
67761,7 67128,1
 
31,3%
Выгнутая вверх стрелка: 31,3%Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб за звітний період  складає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 95.9 відсотка .
+893,3 тис.грн.
 
Всього за січень-вересень 2020 року до бюджету м.Борислава надійшло 64365,5 тис.грн. вищезазначеного податку, що на 982,3 тис.грн. менше, ніж за аналогічний період минулого року, або на 1,5 відсотка.Проведеним аналізом податку на доходи фізичних осіб встановлено, що 159 платників забезпечили зростання надходжень в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  на суму 15455,55 тис.грн., в тому числі найбільші платники:
                                                                                                                         тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-вересень 60%
2020 2019 Відхилення
142800 Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта" 5492,35 0,00 5492,35
5398533 Нафтогазовидобувне управління "Охтирканафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 4546,76 534,99 4011,77
20763591 Комунальне некомерційне п-во "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської МР 3656,18 2686,16 970,03
42475044 Управління транспорту ПАТ "Укрнафта" 736,74 1,46 735,29
40399585 ТзОВ "Белуко" 1152,71 797,89 354,82
2144714 Відділ освіти Бориславської МР 6533,02 6213,19 319,83
131587 ПрАТ "Львівобленерго" 1595,83 1312,95 282,88
25548331 ТзОВ "Інтер-Синтез" 593,80 342,15 251,66
30487219 ТзОВ "АТБ-маркет" 705,42 466,90 238,52
40108833 Головне управління Національної поліції у Л/о 765,71 550,29 215,42
34167494 КЗ ЛОР "Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" 677,70 511,09 166,61
1989094 ВНЗ ЛОР "Бориславський медичний коледж" 1087,93 939,91 148,02
22402928 Спільне п-во "Бориславська нафтова компанія" у формі ТзОВ 885,81 738,52 147,29
43317547 Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів) 124,94 0,00 124,94
22400792 Виконком Бориславської мiської ради 781,62 677,96 103,66
38132126 6 Державна пожежно-рятувальна частина Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Л/о 1159,10 1061,10 97,99
43143039 Головне управління Державної податкової служби у Львівській області 100,26 4,81 95,46
22401751 КЗ ЛОР "Навчально-реабілітаційний центр І-ІІІ ступенів "Гармонія" 705,35 622,50 82,85
41649855 ТзОВ "Бориславська сонячна станція" 176,96 105,55 71,41
3349039 ПАТ "Львівгаз" 1004,51 933,20 71,31
25258857 Управління праці та соцзахисту населення Бориславської МР 329,64 260,62 69,02
22376409 Бориславський професiйний лiцей 620,00 552,80 67,21
26359951 Східницька селищна рада 215,84 153,02 62,82
23971189 Бориславська дитяча школа мистецтв 415,20 362,25 52,95
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 216,76 166,85 49,91
32731027 КП "Еко-місто" Бориславської МР 659,92 611,74 48,18
39973452 ТзОВ "Синтез Солар" 115,01 70,69 44,31
41128904 Управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури Бориславської МР 133,73 93,91 39,82
42663493 ТзОВ "Вест Петрол Маркет" 66,40 30,33 36,07
37697337 Бориславський міський терцентр соцобслуговування 154,20 119,00 35,21
22401656 Бориславська державна гімназія 508,96 473,90 35,06
40447345 ТзОВ "Джудік" 34,02 0,00 34,02
22400869 Первинна профспілкова організація Нафтогазовидобувного управління "Бориславнафтогаз" 114,36 85,42 28,93
43333862 ТзОВ "Да Сігна Львів" 27,99 0,00 27,99
100227 ДП "Національна енергетична компанія "Укренерго" 236,10 208,17 27,93
26306742 Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Л/о 315,92 288,14 27,77
9325703 Філія-Львівське обласне управління ПАТ "Державний ощадний банк України" 311,56 284,68 26,87
32007740 ТзОВ "Руш" 28,13 2,67 25,45
99999998 релігійні організації 198,19 174,18 24,01
23697280 ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк" 74,90 51,66 23,24
26483817 Народний дім "Просвіта" смт.Східниця 45,43 22,74 22,69
1553681 ТзОВ Торгівельно-виробнича компанія "Львівхолод" 377,48 355,01 22,47
3491180 Львiвський обласний центр зайнятостi 280,40 258,12 22,28
42092130 ТзОВ "Львівенергозбут" 89,15 68,43 20,72
42536284 ТзОВ "Мотто Рентал" 34,36 15,20 19,16
33914891 Дочірнє п-во "Бетон Центр" ТзОВ "Укр інновації" 128,06 109,66 18,40
43183857 ОСББ "Надія-100" 17,81 0,00 17,81
26412705 Управління ЖКГ та енергозбереження Бориславської МР 119,58 102,46 17,12
13824398 ТзОВ "ТІДО" 16,15 0,00 16,15
40897880 Комунальне некомерційне п-во "Стоматологічна поліклініка" Бориславської МР 215,27 199,40 15,87
42630777 ТзОВ "Діанна Тур Плюс" 15,57 0,00 15,57
13814885 Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області 257,91 242,58 15,34
22403164 КП "Радіоредакція "Слово" 75,07 60,03 15,04
37419936 КП "Східницькі джерела" 50,54 35,61 14,93
19333425 МПП "Кріс" 33,67 18,83 14,85
2910031 Прокуратура Львівської області 102,43 87,78 14,65
32482249 ПП "Боровик" 223,04 208,46 14,58
34078368 ПП "Фармацевтична компанія "Здорова родина" 20,40 6,07 14,34
2314760 Фінансове управління Бориславської МР 120,10 105,90 14,20
25254977 ТзОВ "Науково-технічний центр "Нафтогазбудпроект" 13,88 0,00 13,88
30293061 КП "Зелений світ" Бориславської МР 168,41 154,69 13,72
40104971 Повне т-во "Ломбард "Фінанс" за участю ТзОВ "ІТМ Маркет" та ТзОВ "І-Компані" 23,75 10,36 13,39
39843507 ТзОВ "Поділлянафтозбут" 62,79 50,12 12,66
42989522 ТзОВ "Тутті Густі Продукт" 12,82 0,48 12,35
14360570 АТ КБ "Приватбанк" 76,22 64,87 11,36
22401745 КЗ ЛОР "Бориславська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів" 837,69 826,53 11,16
25554372 КП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" 69,71 59,40 10,31
43520637 ТзОВ "Центр аудиту інфраструктури" 10,00 0,00 10,00
32678330 КП "Аптека № 123" 62,94 53,23 9,71
39633762 ДЮСШ "Атлант" 69,84 60,46 9,38
39196410 ТзОВ "Аптека доброго дня" 46,27 37,42 8,85
37942974 Управління ДКСУ у м.Бориславі 96,01 87,38 8,63
41567921 ТзОВ "Джаст Ін" 8,51 0,00 8,51
40982703 КП "Муніципальна варта" Бориславської МР 78,37 70,40 7,98
34119409 ПП "Борислав Комфорт" 111,89 104,68 7,21
22336769 Львівська дирекція Українського ДП поштового зв'язку "Укрпошта" 136,08 129,15 6,93
37943004 Управління культури, молоді, фізкультури та спорту Бориславської МР 54,77 47,97 6,80
36410162 ТзОВ "Р.С.I. 2" 29,39 22,69 6,70
41980199 ТзОВ "Фінансова компанія "Масон" 5,91 0,00 5,91
37743105 ТзОВ "Медичний центр-Східниця" 73,09 67,34 5,76
35010080 ТзОВ "Р.С.І." 26,17 20,52 5,65
30615174 ТзОВ "Телерадіокомпанія "БТБ" 37,41 31,77 5,64
43429198 ОСББ "Коваліва-46" 5,62 0,00 5,62
25261121 Бориславський міський Палац культури 98,09 92,61 5,48
40542684 ТзОВ "Магіммо" 21,91 16,48 5,42
31299420 ТзОВ "Арго-Р" 75,26 70,70 4,56
43342835 ОСББ "Коваліва-45" 4,26 0,00 4,26
42051576 ПП "Капіталбудінвест-777" 7,87 3,65 4,22
37511059 ПП "Аква-Світ" 19,38 15,31 4,07
34926798 Львівська філія Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення 39,31 35,29 4,02
43157811 ОСББ "Галлакбуд" 4,01 0,00 4,01
25253021 Бориславська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України 6,04 2,08 3,96
31443696 КП "Аптека № 126" 37,77 33,82 3,95
37942964 Історико-краєзнавчий музей м.Борислава 32,68 28,79 3,88
34857033 ТзОВ "Галнафтогаз" 4,54 0,67 3,86
3881722 ТзОВ "Бориславське АТП-24659" 8,11 4,27 3,85
43383740 ОСББ "Лад у домі 24" 3,84 0,00 3,84
2219665 КП "Бориславський міський парк культури і відпочинку" 54,87 51,04 3,83
22401277 Профспілкова організація Бориславської центральної бази виробничого обслуговування 20,03 16,29 3,74
42467143 ТзОВ "Абсолют МРТ" 55,53 51,82 3,71
20813604 Державне КП "Бориславсвітло" 59,32 55,69 3,63
26268763 Бориславський міський центр соцслужб для сім'ї, дітей та молодi 30,29 27,00 3,30
25545159 Мале колективне п-во "Фармако" 23,76 20,48 3,28
42933857 ТзОВ "Юрсанна" 4,43 1,27 3,16
40473690 ОСББ "Біля міського парку" 3,05 0,00 3,05
43434302 ОСББ "Промінь-20" 3,00 0,00 3,00
21736857 ТзОВ "Волиньтабак" 19,98 17,29 2,70
30257966 ТзОВ фірма "Медфарм" 17,67 15,06 2,62
13822382 Колективне молодіжне науково-виробниче п-во "Оріон-2" 109,52 107,04 2,47
35775774 ТзОВ "Ремонттехсервіс" 19,39 17,02 2,37
43057155 ОСББ "Трускавецька-69" 2,43 0,41 2,03
33065892 Місцевий благодійний фонд "Карітас-Борислав" 141,41 139,44 1,97
41329477 ОСББ "Смайлик" 5,09 3,21 1,88
40243180 ТзОВ "Електрум Пеймент Сістем" 2,20 0,34 1,86
33689427 ПП "ВЮМ" 1,78 0,00 1,78
40665001 ОСББ "Буква-П" 12,36 10,66 1,69
40702857 ОСББ "Надія 114" 1,62 0,00 1,62
43373659 ОСББ "Тисмениця-2" 1,50 0,00 1,50
30419484 ТзОВ "Пансіонат відпочинку та лікування "Калина" 12,03 10,60 1,43
43429842 ОСББ "Коваліва, 30" 1,30 0,00 1,30
43471119 ОСББ "В.Великого 175а" 1,30 0,00 1,30
43001987 ОСББ "Коваліва-36" 1,68 0,46 1,22
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 3,38 2,19 1,18
22401337 ГО  УК-КЕ Т-ВО ОХОРОНИ ПАМ"ЯТОК ІСТОРІ 1,14 0,00 1,14
40593917 ОСББ "Ковалівське 1" 1,13 0,00 1,13
23955635 Кредитна спілка "Бойківщина" 13,51 12,42 1,09
34519846 ТзОВ "Борислав-Тепло" 28,86 27,78 1,07
43607906 ОСББ "Трускавецька-45" 1,05 0,00 1,05
32863883 ПП "Яворина" 1,05 0,00 1,05
40794207 ОСББ "Коваліва 41" 4,86 3,83 1,04
21457896 ПрАТ "Виробничо-комерційна компанія "СТС" 8,98 8,05 0,93
42120513 ОСББ "Коваліва-27" 2,62 1,74 0,89
32320160 ТзОВ "Арарта" 8,97 8,10 0,88
19165821 ТзОВ "Гуртово-роздрібна торгово-виробнича фірма "Емілія" 33,09 32,22 0,87
43309536 ОСББ "Дорошенка-21" 0,79 0,00 0,79
43610683 ТзОВ "Ресурсний центр "Актив" 0,74 0,00 0,74
43415405 ОСББ "Коваліва 38" 0,73 0,00 0,73
40610298 ОСББ "Гукова гора" 2,49 1,81 0,69
40324085 ПП "Олік-Буд" 8,90 8,26 0,64
19176291 ТзОВ "Вікторія" 4,69 4,06 0,62
40805669 ОСББ "Дев'ятка-Центр" 4,66 4,05 0,61
30906542 ПП "Соломон" 4,85 4,25 0,60
42122898 ОСББ "Коваліва-18а" 2,80 2,20 0,60
30980411 ТзОВ "Нові технології" 4,40 3,90 0,51
21626809 ПрАТ "Акціонерна страхова компанія "Омега" 4,56 4,07 0,49
43480778 600-РIЧЧЯ БОРИСЛАВА,12 ОСББ 0,43 0,00 0,43
38994526 ТзОВ "Лідер-Захід" 14,31 13,93 0,39
31229814 ТзОВ "Бориславські інформаційні мережі та комунікації" 0,31 0,00 0,31
25258685 Бориславська міська організація політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" 0,27 0,00 0,27
30165865 ВЕСТФАРМ,ПФ АПТЕКА 0,27 0,00 0,27
38682096 ТзОВ "Львів-Вест" 5,32 5,05 0,27
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,23 0,00 0,23
22379129 ТзОВ "Геліос" 0,21 0,00 0,21
5461480 ПрАТ "Бориславський авторемонтний завод" 6,74 6,54 0,21
31154241 Повне т-во "Ломбард-Свищ, Бударова" 22,74 22,56 0,18
20826742 ТзОВ "Ватра ДП" 1,41 1,25 0,17
31718639 МПП "Ерідан" 1,16 1,02 0,14
40146519 ПП "Перша приватна експедиція" 7,98 7,88 0,10
33964104 ТзОВ "Екопласт-Борислав" 4,22 4,13 0,09
                                                    
 Зменшення надходжень за підсумками виконання бюджету міста за  січень-вересень 2020 року  допустили наступні платники податку :
тис.грн.
Код платника Найменування платника Січень-вересень 60%
2020 2019 Відхилення
136544 Нафтогазовидобувне управління "Бориславнафтогаз" ПАТ "Укрнафта" 11548,12 18052,10 -6503,98
136538 Бориславська центральна база виробничого обслуговування ПАТ "Укрнафта" 0,20 5030,85 -5030,65
136863 ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 78,60 619,77 -541,17
135415 Полтавська воєнізована частина ПАТ "Укрнафта" 0,00 311,19 -311,19
992390 ДП "Дрогобицьке лісове гос-во" 84,11 294,03 -209,92
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 263,54 436,91 -173,37
33466343 ТзОВ "Владо" 107,75 280,84 -173,09
14310460 ТзДВ "Бориславський завод "РЕМА" 2963,11 3115,02 -151,91
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 596,74 741,63 -144,89
31547320 П-во "Стожари" ГО інвалідів "Велес" 143,35 283,23 -139,87
33088252 ТзОВ "Золота Баня" 221,75 352,13 -130,38
34942940 Головне територіальне управління юстиції у Л/о 0,18 121,56 -121,38
41015652 ТзОВ "ГрандМістобуд" 40,81 124,64 -83,83
35065538 ТзОВ "Стельмах ВГ" 46,11 114,40 -68,29
20262995 ТзОВ "Геліос ЛТД" 91,77 159,98 -68,21
30684164 Дочірнє п-во "Бориславозокерит" ТзОВ "Сплавмаст" 4,12 56,43 -52,31
33583465 ТзОВ "Український центр Енергоремонт" 3,44 52,34 -48,91
39462700 Головне управління ДФС у Львівській області 0,00 47,04 -47,04
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 22,82 68,61 -45,79
32216565 ПП "Галич-Авто" 40,00 84,56 -44,56
22400935 МПП "Бескид" 144,55 187,93 -43,38
40034234 ТзОВ "Вудкрафт Трейдінг" 44,57 83,93 -39,36
41375523 ТзОВ "Торгова мережа "Гудок" 20,50 52,83 -32,33
32678346 ПП "Медичний центр "Едельвейс" 48,85 79,10 -30,25
30567372 ТзОВ "Ера" 20,89 46,89 -26,01
36937424 Східницька селищна бібліотека -8,54 16,12 -24,65
1996734 КЗ ЛОР "Львівська обласна лікарня відновного лікування" 152,89 176,81 -23,92
41048714 ТзОВ "Центуріон-Дістрібюшин" 0,00 21,20 -21,20
31718602 ТзОВ відпочинковий комплекс "Верховина" 19,62 40,15 -20,54
2128268 Державне комунальне п-во "ЖЕК № 3" 0,70 21,12 -20,42
5468245 ВАТ "Бориславська взуттєва фабрика" 5,35 25,41 -20,05
22400734 Мале колективне п-во "Мажор" 48,98 65,98 -17,00
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 10,44 27,31 -16,87
31442745 ТзОВ "Ваша аптека" 8,32 24,39 -16,07
32218562 П-во "Санаторій "Східницькі Карпати" ГО інвалідів "Прометей" 3,00 18,00 -15,00
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 48,43 62,97 -14,54
20762338 Дочірнє п-во "Бориславський міськвідділ профдезінфекції" 22,14 36,26 -14,12
37650131 КП "Вододар" Бориславської МР 885,93 899,80 -13,87
37612599 ПП "Древексім" 4,53 18,29 -13,76
34478742 Повне т-во "Ломбард "Заставно-кредитний дім" за участю ТзОВ "Ювсервіс", ТзОВ "Торгівельний світ "ТС" 0,00 13,72 -13,72
37262914 ПП "Саніта Плюс" 25,70 39,27 -13,58
22400651 Мале колективне п-во "Соломія" 8,65 21,39 -12,73
33689406 ПП "Бориславтранстур" 22,00 34,37 -12,36
42294189 ТзОВ "Гаманець" 26,24 38,54 -12,30
34119414 ПП "Уніпак -Захід" 0,31 12,04 -11,74
40942278 ТзОВ "Діанна-Тур" 14,26 25,86 -11,60
32678367 ТзОВ "СанМарко" 95,49 106,39 -10,90
38682075 ТзОВ "Буковиця" 11,91 22,69 -10,78
41338612 ТзОВ "Каньйон 2017" 7,41 17,34 -9,93
32469516 ТзОВ "Карпат-Еко" 0,00 9,54 -9,54
36211618 ПП "Борислававтосервіс" 1,54 10,57 -9,03
25254977 ТзОВ "Науково-технічний центр "Нафтогазбудпроект" 2,84 11,77 -8,94
33694992 ТзОВ "Парадіс Сервіс" 70,45 79,31 -8,86
42129275 ТзОВ "Спар-Борислав" 72,69 81,52 -8,84
25253379 Львівський обласний фонд благодійної допомоги "Хевра" 6,45 14,84 -8,39
41891832 ТзОВ "Мотто Євро Плюс" 0,00 8,26 -8,26
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 271,84 279,50 -7,66
991309 ПАТ "Бориславський завод "Спецлісмаш" 23,40 30,75 -7,35
22401389 Бориславський міський центр зайнятості 0,00 7,34 -7,34
30163496 ПП "Соломія-Сервіс" 17,84 25,17 -7,33
22400881 Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група 0,00 6,89 -6,89
32863918 ПП "Зелений Бір" 81,92 88,50 -6,58
30906521 Науково-виробниче ПП "Дезо" 121,49 127,99 -6,49
37780697 ТзОВ "Крутогір" 11,62 17,73 -6,11
20785552 ПП "Дукач" 10,12 16,23 -6,11
2474009 ПП "Редакція народного часопису "Нафтовик Борислава" 36,48 42,22 -5,74
40358821 ТзОВ "Торговий дім "Боровик" 2,79 8,49 -5,70
36211597 ТзОВ "АБСолют МЕД" 57,12 62,46 -5,34
37059767 ТзОВ "Нафтова компанія "Кребекс" 0,00 5,15 -5,15
37197537 ПП "СЧН Житло-Буд" 25,55 30,67 -5,12
32730992 ТзОВ "Вікторія Плюс" 3,72 8,79 -5,08
39204190 ТзОВ "Журавчак" 0,00 4,60 -4,60
3337711 Мале колективне п-во "Ринок" 45,78 50,22 -4,44
35500911 ПП "Дрогобич-Автотранс" 13,67 18,02 -4,35
40644641 ПП "Сузір'я Карпат" 1,62 5,93 -4,31
22393448 Бориславська міська централізована бібліотечна система 167,36 171,63 -4,27
13837538 ПП "Бориславвторресурси" 8,54 12,75 -4,21
42525744 ТзОВ "Роял Гейт" 0,00 4,08 -4,08
5452244 Державне-комунальне п-во ЖЕК № 1 0,00 4,06 -4,06
36696822 ПП "Архібуд 1" 0,00 4,02 -4,02
39633956 ТзОВ "Юна Екстра Груп" 0,00 3,96 -3,96
36211602 Бориславська міська організація інвалідів "Оберіг" Л/о асоціації інвалідів Всеукраїнської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів України" 4,92 8,82 -3,90
22401159 Приватна науково-виробнича фірма "Інконт" 0,00 3,79 -3,79
33851224 ТзОВ "Бухів ТОК" 0,00 3,65 -3,65
41189254 ТзОВ "Бордрук" 4,56 7,92 -3,36
32424255 ТзОВ "ДЦ Україна" 31,65 34,87 -3,22
41093573 ТзОВ "Юніверсал Трейд ЛТД" 5,55 8,59 -3,04
39272144 ТзОВ "Поліссяпромгаз" 0,00 3,00 -3,00
136768 ПрАТ "Бориславський озокерит" 0,00 2,95 -2,95
42854126 ТзОВ "Сафо-Сервіс-Плюс" 0,01 2,92 -2,92
30084747 ТзОВ "Преса-"Високий Замок" 0,00 2,61 -2,61
32941369 ТзОВ "Фокус" 4,70 7,26 -2,56
40422226 ПП "Сафо-Сервіс" 0,00 2,53 -2,53
38502485 ТзОВ "Пілмар" 0,00 2,52 -2,52
42128788 ТзОВ "Спорт-Платформа" 1,90 4,33 -2,43
19177149 ТзОВ "Торговельно-виробниче п-во "Меблі" ЛТД м.Борислава 16,72 18,96 -2,24
35472280 ТзОВ "Заграва Заходу" 2,00 4,06 -2,06
30769965 КП "Господарник" 177,83 179,78 -1,95
42021122 ТзОВ "Руфус Україна" 9,81 11,64 -1,84
13839684 МПП "Русич" 0,00 1,80 -1,80
34186 ПАТ "НАСК "Оранта" 4,54 6,34 -1,80
14305909 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 77,94 79,61 -1,67
39755730 ТзОВ "Люкспромгаз" 8,68 10,24 -1,56
26360279 Первинна профспілкова організація ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод" 4,62 6,06 -1,44
30082391 ТзОВ "Лікувально-реабілітаційний центр "Здоров'я" 16,08 17,49 -1,41
36739166 Повне т-во "Ломбард Копійка ТзОВ "Укр.Концепт-Кар" і ПП "ІД" 14,13 15,32 -1,19
40543190 ОСББ "Центр-12" 3,05 4,01 -0,96
41570246 ТзОВ "Техноспецнагляд" 1,22 1,97 -0,76
40507566 ОСББ "Оселя 44" 5,83 6,55 -0,72
25553929 Колективне п-во "Мрія" 7,92 8,60 -0,68
37011772 ТзОВ "Ком-Еко-Борислав 2010" 3,80 4,31 -0,51
20782179 ПП "Еконафтогаз" 0,00 0,40 -0,40
22380546 ПП "Екологія" 11,09 11,35 -0,26
36562584 ПП "Ту-Стань" 0,00 0,25 -0,25
22401165 ТзОВ "Адоніс" 12,53 12,72 -0,19
30441504 Дочірнє п-во "Темп" ТзОВ "Цеглинка-М" 4,92 5,09 -0,17
22401403 МПП "Житло" 0,97 1,11 -0,13
22401047 Бориславська міська організація Профспілки працівників охорони здоров'я України 3,57 3,70 -0,13
40490432 ОСББ "Затишна оселя 55" 2,14 2,27 -0,13
13841289 ТзОВ "Роксолана" 4,35 4,37 -0,02
40214599 ТзОВ "Бориславнафтопродукт" 0,00 0,01 -0,01
2467498 КП "Бориславська міська друкарня" 0,00 0,01 -0,01
1287831 Державно-комунальне п-во "Кінотеатр "Каменяр" 0,00 0,01 -0,01
 
Аналізом  надходжень податку на доходи фізичних осіб в розрізі платників встановлено, що найбільші зменшення сплати податку на доходи фізичних осіб відбулися по платниках:
< >Бориславська центральна база виробничого обслуговування ПАТ "Укрнафта", за яких на даний час сплачує Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта";Головне територіальне управління юстиції у Л/о перереєстроване на Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів); ДП «Дрогобицьке лісове господарство» - здійснюють сплату податку в бюджет м.Дрогобича;ТзДВ "Бориславський експериментальний ливарно-механічний завод", ТзОВ "Український центр Енергоремонт" та ТзОВ «Гранд Містобуд»-погіршився фінансовий стан  підприємств. ТзОВ "Владо", П-во "Стожари" ГО інвалідів "Велес", ТзОВ "Золота Баня", ТзОВ "Геліос ЛТД" – готелі в смт.Східниця, які під час карантину не працювали.залучення до оподаткування 35 нових платників, які почали сплачувати податок на доходи фізичних осіб у поточному році та сплатили до бюджету за січень-вересень 2020 року 5806,8 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, в тому числі найбільші :  Код платника
Найменування платника
Січень-вересень 60%
2020
2019
Відхилення
22379129
ТзОВ "Геліос"
0,21
0,00
0,21
13808347
Мале колективне п-во "БКЦ Контакт"
0,23
0,00
0,23
30165865
ВЕСТФАРМ,ПФ АПТЕКА
0,27
0,00
0,27
25258685
Бориславська міська організація політичної партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
0,27
0,00
0,27
31229814
ТзОВ "Бориславські інформаційні мережі та комунікації"
0,31
0,00
0,31
43480778
600-РIЧЧЯ БОРИСЛАВА,12 ОСББ
0,43
0,00
0,43
43415405
ОСББ "Коваліва 38"
0,73
0,00
0,73
43610683
ТзОВ "Ресурсний центр "Актив"
0,74
0,00
0,74
43309536
ОСББ "Дорошенка-21"
0,79
0,00
0,79
32863883
ПП "Яворина"
1,05
0,00
1,05
43607906
ОСББ "Трускавецька-45"
1,05
0,00
1,05
40593917
ОСББ "Ковалівське 1"
1,13
0,00
1,13
22401337
ГО  УК-КЕ Т-ВО ОХОРОНИ ПАМ"ЯТОК ІСТОРІ
1,14
0,00
1,14
43429842
ОСББ "Коваліва, 30"
1,30
0,00
1,30
43471119
ОСББ "В.Великого 175а"
1,30
0,00
1,30
43373659
ОСББ "Тисмениця-2"
1,50
0,00
1,50
40702857
ОСББ "Надія 114"
1,62
0,00
1,62
33689427
ПП "ВЮМ"
1,78
0,00
1,78
43434302
ОСББ "Промінь-20"
3,00
0,00
3,00
40473690
ОСББ "Біля міського парку"
3,05
0,00
3,05
43383740
ОСББ "Лад у домі 24"
3,84
0,00
3,84
43157811
ОСББ "Галлакбуд"
4,01
0,00
4,01
43342835
ОСББ "Коваліва-45"
4,26
0,00
4,26
43429198
ОСББ "Коваліва-46"
5,62
0,00
5,62
41980199
ТзОВ "Фінансова компанія "Масон"
5,91
0,00
5,91
41567921
ТзОВ "Джаст Ін"
8,51
0,00
8,51
43520637
ТзОВ "Центр аудиту інфраструктури"
10,00
0,00
10,00
25254977
ТзОВ "Науково-технічний центр "Нафтогазбудпроект"
13,88
0,00
13,88
42630777
ТзОВ "Діанна Тур Плюс"
15,57
0,00
15,57
13824398
ТзОВ "ТІДО"
16,15
0,00
16,15
43183857
ОСББ "Надія-100"
17,81
0,00
17,81
43333862
ТзОВ "Да Сігна Львів"
27,99
0,00
27,99
40447345
ТзОВ "Джудік"
34,02
0,00
34,02
43317547
Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м.Львів)
124,94
0,00
124,94
142800
Управління нафтопромислового сервісу ПАТ "Укрнафта"
5492,35
0,00
5492,35
 
            Важливим напрямком є робота з платниками податків, які виплачують заробітну плату, нижчу законодавством встановленого мінімуму.
            Проведеним аналізом платників, які допустили виплату заробітну плату нижче встановленого мінімуму встановлено, що ряд платників допустили виплату заробітної плати нижче мінімальної заробітної плати.
грн.
Код платника Найменування платника Сума нарахованої зарплати Кількість застрахо-ваних осіб Середня заробітна плата
136863 ТЗДВ "БЕЛМЗ" 11 644,59 5 2 328,92
991309 ПРАТ "БОРИСЛАВСЬКИЙ ЗАВОД "СПЕЦЛІСМАШ" 13 336,32 3 4 445,44
5468245 ВАТ"БОРИСЛАВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА" 2 523,64 2 1 261,82
20762338 ДП "БОРИСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ПРОФЛАКТИЧНОЇ ДЕЗИНФЕКЦІЇ 27 500,00 6 4 583,33
22401403 МПП "ЖИТЛО" 2 500,00 1 2 500,00
23967242 ТОВ "ХЕЛЬТЕКС" 4 854,60 1 4 854,60
31154241 ПТ "ЛОМБАРД - СВИЩ,БУДАРОВА" 22 389,16 5 4 477,83
31718602 ТЗОВ ВК "ВЕРХОВИНА" 16 999,98 7 2 428,57
34119409 ПП "БОРИСЛАВКОМФОРТ" 105 806,39 24 4 408,60
35775774 ТЗОВ"РЕМОНТТЕХСЕРВІС" 13 336,32 3 4 445,44
37780697 ТЗОВ "КРУТОГІР" 12 734,00 4 3 183,50
41015652 ТЗОВ "ГРАНД МІСТОБУД" 2 050,00 1 2 050,00
43520637 ТзОВ "ЦЕНТР АУДИТУ ІНФРАСТРУКТУРИ" 21 500,00 5 4 300,00
43607906 ОСББ "ТРУСКАВЕЦЬКА 45" 4 724,00 1 4 724,00
2051402451 РОМАН БОГДАН СЕМЕНОВИЧ 14 930,64 3 4 976,88
2137713095 ЛОПУШАНСЬКИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ 2 045,45 1 2 045,45
2144908470 БЄЛИЙ ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ 19 409,59 4 4 852,40
2167316450 КАХНІЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ 7 133,95 2 3 566,98
2173203160 ЛІЦМАН МАРІЯ ТАРАС?ВНА 29 041,64 6 4 840,27
2344812460 ПОРИВАЙ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 7 663,93 2 3 831,97
2350013604 ДИШЕВА ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА 7 800,00 2 3 900,00
2389909533 САРАХМАН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 29 605,27 6 4 934,21
2395113020 ФЕДИШИН ГАЛИНА БОГДАНІВНА 4 723,00 1 4 723,00
2449811074 БОЖКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ 12 700,00 3 4 233,33
2505607598 БАГРІЙ ЗЕНОВІЙ МИХАЙЛОВИЧ 11 506,61 3 3 835,54
2510709092 ГОЛОБУТОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЗІНОВІЙОВИЧ 5 966,89 2 2 983,45
2520602121 КОНКОЛЬНЯК ГАЛИНА ПЕТР?ВНА 39 223,00 8 4 902,88
2703915524 МАЦИГІН ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА 2 500,00 1 2 500,00
2726308152 КОШКІН ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ 12 165,91 3 4 055,30
2827200844 ПИЖ АННА ЯРОСЛАВІВНА 4 493,73 1 4 493,73
2866613059 ФЕЦЯК АНДРІЙ ІВАНОВИЧ 23 626,80 5 4 725,36
2948709523 МОНАСТИРСЬКА ОЛЬГА БОГДАНІВНА 14 965,32 3 4 988,44
2958710891 ЖОВНІР ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ 3 360,63 2 1 680,32
3009516296 БОНДАРЕНКО БОРИС ВОЛОДИМИРОВИЧ 33 889,09 7 4 841,30
3020619238 ГІРЯК ОРЕСТ БОГДАНОВИЧ 6 375,00 2 3 187,50
3049807209 ХОМИН ІННА ВАСИЛІВНА 19 285,00 7 2 755,00
3073012297 ТОМКО ЗАХАР ВІТАЛІЙОВИЧ 2 954,55 1 2 954,55
3109314488 САВЧАК ГАЛИНА МИРОСЛАВІВНА 13 987,76 3 4 662,59
3129714750 БІЛЬО МИКОЛА СТАНІСЛАВОВИЧ 14 894,71 3 4 964,90
3299613188 ТАТОМИР ОЛЬГА БОГДАНІВНА 12 372,24 3 4 124,08
3495205551 ПРИСІКАЙЛО ДМИТРО ГОРОВИЧ 7 500,00 3 2 500,00
 
Протягом січня- вересня 2020 року в м. Бориславі та смт. Східниця проведено:
- 5 засідань робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення з питань дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати та сплати заборгованості з єдиного соціального внеску ( заслухано 40 суб”єктів господарювання);
- виїзне засідання робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення  (семінар) в смт. Східниця - присутні 20 суб”єктів господарювання сфери торгівлі товарами та послугами (лютий);
- індивідуальне інформування роботодавців з питань офіційної зайнятості під час 36 відвідувань суб”єктів господарювання членами робочої групи з питань легалізації;
- розповсюдження листівок „Оплата праці тільки офіційна” при кожному відвідуванні суб”єктів господарювання та проведенні інформування населення щодо необхідності офіційного працевлаштування;
- інформування роботодавців  про найбільш ефективні способи додержання законодавства про працю при проведенні 1 інспекційного відвідування та 1 відвідування інспекторами праці Бориславської міської ради;
- щотижневе інформування щодо офіційного працевлаштування та негативних наслідків неоформленої зайнятості працездатного населення на семінарах , що проводяться на базі Бориславського відділення Львівського обласного центру зайнятості;
- висвітлення на офіційному сайті міської ради  та сторінці  Facebook :
а) інформативного матеріалу та інформації про проведену роз”яснювальну роботу з інформування суб”єктів господарювання про недопустимість допуску до роботи  найманих працівників без оформлення трудових відносин та необхідність сплати податкових  зобов”язань до бюджетів усіх рівнів, 
б) недопущення виплати заробітної плати у розмірі, меншому за встановлений законодавством рівень ( липень, серпень);
в) інформація Головного управління Держпраці у Львівській області щодо посилення інспекційної кампанії по виявленню неоформлених працівників (серпень);
г) в період карантину з суб’єктами господарювання, які виплачували заробітну плату менше встановленого законодавством мінімуму, проводилась дистанційна робота щодо підняття рівня заробітної плати в телефонному режимі  та шляхом надсилання листів підприємцям-мінімізаторам. В серпні скеровано 37 листів;
д) членами робочої групи ( представники інспекції, пенсійного фонду, управління праці та соціального захисту населення ) 26.08.2020 проведено флешмоб „Переконайся ,що працюєш офіційно”, роздано 30 буклетів.
З метою підвищення соціальної відповідальності роботодавців і захисту інтересів працюючих громадян у вересні робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення обстежено 13 суб’єктів господарювання, де виявлено працівників без оформлення трудових договорів.
 З роботодавцями проведені попереджувальні заходи з вимогою у чітко встановлений термін узаконити трудові відносини.
 
Податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету міста Борислава за січень-вересень 2020 року надійшло в сумі 106,2 тис.грн., що складає 134,9 відсотків до плану на січень-вересень 2020 року та  100,0 відсотків до уточненого плану на 2020 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року надходження зменшилися на 58,2 тис.грн. або 35,4 відсотка.
Детальний аналіз в розрізі платників додається (по м.Бориславу):
тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-вересень
2020 2019 Відхилення
  Повернення коштів УДКСУ 0,00 49,12 -49,12
5452244 ДКП ЖЕК №1 0,00 29,74 -29,74
2219665 Комунальне підприємство" Міський парк культури та відпочинку" 8,86 29,80 -20,94
32731027 КП "Еко-місто" 29,04 39,54 -10,50
40912703 КП "Надра Борислава" 0,00 5,55 -5,55
2474009 Редакція НЧ"Нафтовик Борислава" 0,00 5,02 -5,02
20813604 ДКП"Бориславсвітло" 1,02 3,28 -2,26
4089780 КНП "Стоматологічна поліклініка" 0,00 0,17 -0,17
25554372 КП СОК "Нафтовик" 2,07 0,07 2,01
22403164 КП Радіоредакція "Слово" 6,09 2,16 3,93
  Кошти смт.Східниця 59,13 0,00 59,13
 Всього 106,21 164,43 -58,23
 
  Негативно на надходження вищевказаного податку впливає податкова заборгованість  комунальних підприємств міста перед бюджетом в сумі 516,3 тис.грн., в тому числі :
< >КП «Бориславводоканал» - 384,0 тис.грн.;КП «Благоустрій» - 13,1 тис.грн.;ДКП ЖЕК № 2 -39,8 тис.грн.;ДКП ЖЕК № 3 -79,4 тис.грн.
-35,2%
Выгнутая вверх стрелка: -35,2% 
            Причиною невиконання бюджету міста Борислава по надходженнях від рентної плати за кристування надрами є спад ціни на нафту та зменшення обсягів видобутку нафти.
 
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів за січень-вересень 2020 року надійшло  в сумі 6299,0 тис.грн., що складає 140,0 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 94,8 відсотка до плану на 2020 рік, зокрема :
- акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукці) пального 729,9 тис.грн., що складає 128,8 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 94,8 відсотка до уточненого плану на 2020 рік;
- акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пального 2553,1 тис.грн., що складає 149,7 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 108,9 відсотка до уточненого плану на 2020 рік;
- акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3016,0 тис.грн., що складає 135,5 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 85,5 відсотка до плану на 2019 рік.
 
 
Показники
 
Січень-вересень 2019 року
 
Січень-вересень 2020 року
Відхилення січня-вересня 2020 року до січня-вересня 2019 року
У тис.грн. У відсотках
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукці) пального 561,3 729,9 +168,6 +30,0
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) пального 2415,2 2553,1 +137,9 +5,7
Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 3065,5 3016,0 -49,5 -1,6
Разом 6042,0 6299,0 257,0 4,3
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження акцизного податку зросли   на 257,0 тис.грн. або 4,3 відсотка.
 
 
+4,3%
Выгнутая вверх стрелка: +4,3% 
В структурі надходжень акцизного податку найбільша частка припадає на надходження акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів .
Детальним аналізом фактичних надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів по міському бюджету м.Борислава встановлено наступне :
                                                                                                        тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-вересень
2020 2019 Відхилення
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 52,47 242,31 -189,84
2874204766 Грицько Н.Я. 0,17 132,01 -131,84
2296308259 Весоловський Р.Т. 3,73 45,20 -41,47
41048714 ТОВ "Центріон-Дістрібюшин" 0,00 26,58 -26,58
1553681 ТЗОВ ТВК "Львівхолод" 234,12 260,57 -26,44
2294008297 Голубінка В.М. 0,00 22,08 -22,08
2647007253 Цебак А.П. 7,04 14,30 -7,26
2119618904 Янів О.Р. 10,55 16,80 -6,26
2221011401 Бєлоброва Л.А. 0,93 7,07 -6,14
2833617332 Хлопецький Ю.Т. 6,19 12,06 -5,87
2085612228 Штойко Т.П. 3,82 8,94 -5,12
40422226 Сафо-сервіс ПП 0,00 4,82 -4,82
19176291 ТОВ "Вікторія" 15,63 20,13 -4,50
2928510843 Біньо І.Є. 10,88 15,34 -4,46
2657616908 Кекіс Г.І. 12,95 16,97 -4,02
3011307147 Сидір Л.Б. 4,14 7,71 -3,57
2661012345 Шопяк Н.І. 2,54 5,98 -3,44
1996012379 Хромик В.С. 16,61 19,76 -3,16
2466510347 Ріпель М.М. 0,00 3,07 -3,07
2032608769 Пішко В.Я. 4,60 7,58 -2,98
3222814492 Давидов Б.М. 0,00 2,97 -2,97
3067705366 Оринич Л В 0,64 3,38 -2,74
1793402257 Андрушко Б.М. 8,07 10,75 -2,68
2953504222 Дмитрієнко О.О. 2,74 5,40 -2,66
2777818310 Павелець В.Ю. 0,00 2,58 -2,58
3352909395 Хомик I.М. 6,29 8,71 -2,43
2581912036 Монастирський Ю.З. 4,07 6,40 -2,33
2479301315 Хорошилов  I.М. 2,93 5,25 -2,32
3071416801 ФОП Щур М.М. 5,54 7,78 -2,24
2904101566 Фещенко О.О. 12,89 15,08 -2,19
2520602121 Конкольняк Г.П. 0,00 2,12 -2,12
3172304725 Мяснянкін Н.Я. 7,37 9,26 -1,90
2094615761 Чарнош В.Б. 0,00 1,83 -1,83
2544600357 Гірчак Я.С. 9,03 10,76 -1,73
3160519971 Магац Р.Т. 0,00 1,71 -1,71
2423300139 Мальгівський В.Б. 5,36 7,01 -1,65
2066913866 Шах Г.С. 10,15 11,77 -1,62
2508102442 Рутковська І.Я. 15,88 17,47 -1,59
3133418488 Барщик В.В. 0,00 1,35 -1,35
3284716012 Малиголовка А.В. 20,47 21,76 -1,30
2943912920 Федевич Н.О. 22,53 23,71 -1,18
2283600139 Мальгівський В.Б. 17,32 18,43 -1,11
41891832 Мотто Євро Плюс ТОВ 0,00 1,10 -1,10
2246600033 Малиголовка В.Б. 9,89 10,75 -0,87
2648716260 Лазорчин О.С. 5,18 6,04 -0,85
1647207510 Михаць Р.Ю. 28,02 28,77 -0,75
2569301728 Мазурик Р.І. 10,01 10,71 -0,70
2234814245 Костів Є.М. 11,62 12,30 -0,68
2735210956 Кахнич М.Я. 4,70 5,23 -0,53
3159315127 Савчин А.Я. 7,33 7,83 -0,49
9999999999  Чарнош В. Б. 0,00 0,30 -0,30
2353417762 Настенко О.М. 0,00 0,00 0,00
2714607788 Ліпінська Н.Ю. 9,33 9,69 -0,36
2879805148  Явір Ж.Б. 10,17 10,37 -0,20
3007411536 Мяснянкіна Н 0,99 1,16 -0,18
2710717164 Савчин О.Р. 2,87 2,94 -0,07
2951103918 Хованець А.В. 19,40 19,44 -0,04
32003526 ПСК"Діброва"Дрогобицької РСС 2,04 2,05 -0,01
3209907434 Дзюбак М.А. 0,08 0,00 0,08
3352103510 Магац Н.Т. 25,16 25,08 0,08
3253418146 Сопотницька Н.Р. 0,11 0,00 0,11
2990717983 Хованець Г.А. 13,49 13,23 0,26
3167921438 Кульчицький О.М. 7,42 7,15 0,27
2894517019 Воороняк Р.В. 0,33 0,00 0,33
2049518167 Іванченко О.Т. 7,77 7,44 0,34
2670117646 Плекан Г.М. 10,92 10,38 0,54
2656307843  Грицик Р. В 0,58 0,00 0,58
1744705391 Буцяк В.М. 0,77 0,00 0,77
2654713009 Мицак С.Ю. 0,78 0,00 0,78
2646123329 Мохналь С.Ю 4,19 3,26 0,92
3073012297 Томко З.В. ФОП 9,97 9,02 0,95
366560688 Терлецька Л.Є. 1,00 0,00 1,00
3621706175 Малиголовка Б.В. 9,62 8,62 1,01
3161712530 Тагісов Р. Е. 11,28 10,25 1,04
2726308152 Кошкін В.А. 32,21 31,08 1,13
2062609914 Демко І.І. 1,33 0,00 1,33
9999999999 Перекр.внутр. с 6 класом -1,04 -2,52 1,48
3071009896 Шкелебей О.М. ФОП 7,93 6,36 1,57
3088319932 Михайляк Л.І. 14,16 12,28 1,88
3052306422 Янів Оксана Романівна 2,46 0,00 2,46
2834721031 Волошин А.В. 16,11 13,46 2,65
3302116977 Добрянський О.П. 14,11 11,34 2,77
3113213166 Корчинська О.В. 3,53 0,17 3,36
2543713296 Голобутовський О.М. 15,51 12,12 3,39
2585807626 Чапля О.В 18,01 14,10 3,91
30841082 ТЗОВ "ОККО-Рітейл" 47,08 43,03 4,05
2355812804 Пигичко О.Й. 4,85 0,00 4,85
31299420 ТОВ "АРГО-Р" 107,54 101,99 5,55
1352310944 Риботецька С.В. 19,67 14,06 5,61
3690207342 Iщенко М. I. 6,24 0,18 6,06
42129275 ТОВ "СПАР-Борислав" 171,13 164,08 7,05
3273306866 Сафонова М.О. ФОП 26,37 16,23 10,14
3031005982 Кондратишин О М 14,89 0,00 14,89
42294189 Гаманець ТОВ 108,31 91,75 16,56
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 87,95 66,75 21,20
42536284 МОТТО РЕНТАЛ ТОВ 23,27 0,00 23,27
2884104208 Артемчук Л М 25,19 0,00 25,19
3016919587 Юськів А.М. 28,40 0,00 28,40
3109314488 Савчак Г.М. 30,25 0,00 30,25
2602220614 Торський М. Л. 32,37 0,00 32,37
42663493 ТОВ "Вест Петрол маркет" 82,80 42,30 40,50
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 785,50 605,73 179,77
Всього 2488,75 2552,34 -63,59
 
            Резервами збільшення надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є :
            - проведення роз’яснювальної роботи з платниками податку  щодо недопущення зменшення надходжень акцизного податку;
-    виявлення пунктів несанкціонованої торгівлі підакцизними товарами;
            -    виявлення випадків торгівлі незаконно виробленої підакцизної продукції. 
 
            Негативно на надходження акцизного податку мають суб’єкти господарювання, які декларують нульові або  мінімальні зобов’язання з акцизного податку з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів, так за серпень 2020 по бюджету міста Борислава задекларовані мінімальні зобов’язання по наступних суб’єктах господарювання:
Назва суб'єкта господарювання Адреса торгівлі серпень 2020, грн.
ШТОЙКО ТЕТЯНА ПАВЛІВНА УКРАЇНА, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСЛАВ, ВУЛ. ВЕСНЯНА, 10 Б, КАФЕ "АГАТ" 220,46
СВИЩ ВАСИЛЬ ЙОСИФОВИЧ УКРАЇНА, ЛЬВIВСЬКА ОБЛ., М. БОРИСЛАВ СМТ. СХІДНИЦЯ, ШЕВЧЕНКА, ТОРГIВЕЛЬНИЙ ПАВIЛЬЙОН, 15 КВ.М 203,09
ХОРОШИЛОВ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ УКРАЇНА. ЛЬВIВСЬКА ОБЛ.. М. БОРИСЛАВ. ВУЛ.600-РІЧЧЯ БОРИСЛАВА. 14 А. МАГАЗИН . 50 КВ.М 78,83
ШОП'ЯК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА 82300, ЛЬВIВСЬКА ОБЛАСТЬ , М.БОРИСЛАВ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 64, кафе, 60 кв.м 241,00
СОПОТНИЦЬКА НАТАЛІЯ РОМАНІВНА УКРАЇНА. ЛЬВIВСЬКА ОБЛ.. М. БОРИСЛАВ. ВУЛ. ШКІЛЬНА. 1. БАР "ВАСАБІ". 33.3 КВ.М. 61,86
 
Протягом січня-вересня 2020 року  робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення  проведено обстеження у 14 суб’єктів господарювання, які  задекларували нульові або мінімальні зобов’язання з акцизного податку  з реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів та зменшили сплату акцизного податку.
В ході обстеження  проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота щодо збільшення надходжень даного податку, який є важливою складовою дохідної частини місцевого бюджету.
 
Місцевих податків і зборів до бюджету міста Борислава за звітний період надійшло в сумі 63991,4 тис.грн., що складає 105,6 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 72,5 відсотка до уточненого плану на 2020 рік
Структуру місцевих податків і зборів в бюджеті міста Борислава формує податок на майно відмінне від земельної ділянки, податок на майно в частині плати за землю, туристичний збір, єдиний податок.
 
 
Показники
 
Січень-вересень 2019 року
 
Січень-вересень 2020 року
 
Відхилення січня-вересня 2020 року до січня-вересня 2019 року
У грн. У відсотках
Податок на майно відмінне від земельної ділянки
 
5981,3 5668,4 -312,9 -5,2
Податок на майно в частині плати за землю
 
28840,5 42286,0 +13445,5 +46,6
Туристичний збір
 
1149,3 685,8 -463,5 -40,3
Транспортний податок
 
47,2 21,0 -26,2 -55,5
Єдиний податок 16824,0 15330,2 -1493,8 -8,9
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 0,0 0,0 0,0 0,0
Всього 52843,3 63991,4 +11148,1 +21,1
 
В структурі місцевих податків і зборів найбільша частка припадає на:
- податок на майно в частині плати за землю , частка якого складає 66,1 відсотка;
-  єдиний податок , частка якого складає 24,0 відсотка;
-  податок на майно відмінне від земельної ділянки , частка якого складає 8,9 відсотка.
 
 
+21,1%
Выгнутая вверх стрелка: +21,1% 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження місцевих податків і зборів зросли на 11148,1 тис.грн. або 21,1  відсотка.
Збільшення надходженя місцевих податків і зборів у звітному періоді відбулося в основному за рахунок збільшення надходжень плати за землю в результаті запровадження з 01 січня 2020 року нової нормативно-грошової оцінки землі.
 
   За січень-вересень  2020 року до бюджету міста Борислава надійшло податку на майно в частині плати за землю в сумі 42286,0 тис.грн, що складає 109,6 відсотка до уточненого плану на відповідний період 2020 року та 78,1 відсотка до уточненого плану на 2020 рік.
 
+3201,5 тис.грн.
  Зокрема : - земельного податку з юридичних осіб 31968,5 тис.грн., що складає 116,1 відсотків до плану на січень-вересень 2020 року та 82,2 відсотка до уточненого плану на 2020 рік;
- орендної плати з юридичних осіб 7928,6 тис.грн., що складає 94,5 відсотка до плану на січень-вересень  2020 року та 68,5 відсотка до плану на 2020 рік;
- земельного податку з фізичних осіб 1191,5 тис.грн., що складає 71,8 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 54,5  відсотка до плану на 2020 рік;
- орендної плати з фізичних осіб 1197,4 тис.грн., що складає 119,9 відсотка до до плану на січень-вересень 2020 року та 79,3 відсотка до плану на 2020 рік.
Порівняно з аналогічним періодом 2019 року надходження  плати за землю у звітному періоді  зросли  на 13445,5 тис.грн. або 46,6 відсотка.
 
 
+46,6%
Выгнутая вверх стрелка: +46,6% 
 
+7477,1 тис.грн
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень земельного податку  з юридичних осіб у звітному періоді 2020 року в порівнянні з 2019 роком до бюджету м.Борислава :      тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-вересень
2020 2019 Відхилення
100227 ДП "НЕК "Укренерго" 67,27 474,12 -406,84
23970563 ЗУРАБ 0,00 209,18 -209,18
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 0,00 189,68 -189,68
5452244 ДКП ЖЕК №1 0,00 118,04 -118,04
13809128 КП "Бориславтеплоенерго" 36,54 80,31 -43,77
131587 ПАТ "Львівобленерго" 114,97 142,86 -27,88
14310460 ПАТ Бориславський завод"РЕМА" 129,83 153,79 -23,96
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 25,60 48,36 -22,75
33546549 Приват офіс ТОВ 0,00 20,67 -20,67
40075815 ПАТ "Українська залізниця" 420,45 440,16 -19,71
992390 ДП "Дрогобицький лісгосп" 107,10 117,31 -10,21
37304802 Приватне підприємствоУЛьвівнафтопродук 13,51 23,63 -10,13
39758401 ТзОВ "Гал-Ком" 0,00 8,36 -8,36
20785925 Релігійна громада християн віри євангельської у м.Бориславі   3,50 10,44 -6,94
36562563 ТзОВ Бориславська оселя 0,00 4,61 -4,61
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 35,49 39,92 -4,44
5468245 Бориславська взуттєва фабрика ВАТ 5,02 8,11 -3,08
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 22,75 25,59 -2,84
30336068 ПрАТ"Галгазотерм" 5,11 7,62 -2,51
34926798 Львівська філія концерну РРТ 25,10 27,59 -2,49
  Каліновський А.І. 0,00 2,20 -2,20
23967242 ТзОВ "Хельтекс" 4,11 5,81 -1,70
35775769 ОСББ "Конвалія" 0,35 1,62 -1,27
1287831 ДКП"Кінотеатр "Каменяр" 0,00 0,92 -0,92
36042250 ОСББ "Нафтовик" 1,95 2,66 -0,71
22401121 Релігійна громада церкви ЄХБ 0,30 0,81 -0,51
9999999999 Ньорба К.М 0,00 0,35 -0,35
40108887 УПО У Львівській області 0,25 0,50 -0,25
2925618055 Нездойминога Андрій Олександрович 0,00 0,23 -0,23
3264817573 ОСББ "Весняна 1" 0,19 0,37 -0,18
1661007094 Волков Сергій Андрійович 0,00 0,18 -0,18
36696835 ОСББ "Сучасна оселя" ч/з Дидик С 0,63 0,80 -0,17
20767175 Калина ПП 0,00 0,15 -0,15
22400792 Виконком Бориславської міськради 0,00 0,13 -0,13
7638027 КЕВ м.Львова 0,00 0,11 -0,11
21133352 АТ "Універсал банк"м.Борислав вул.Академіка Богомольця 4/3 0,10 0,21 -0,10
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 1,18 1,25 -0,07
23974615 Садівниче товариство  "НАФТОВИК" 0,10 0,17 -0,07
38132109 ОСББ"Мальви-1 0,19 0,19 0,00
22359894 СУБП (ЛТД) ТзОВ"Болгарська косметика 0,60 0,60 0,00
2882507520 ПП Лесів Н М 0,40 0,40 0,00
22385012 МПП Любава джерела карпат Ч/З Королик 0,80 0,79 0,01
38380560 ОСББ "Лугова 57"Ч/З Поясник Андрій Степанович 0,28 0,25 0,03
19161603 ТзОВ "Карпати" 0,10 0,06 0,04
1805016235 ТзОВ ВКФ Люгано ч/з ТагаєвО.О. (20784082) 1,06 1,01 0,05
32482249 ПП" Боровик" 0,05 0,00 0,05
37780660 ОСББ"Лілія" ч/з Максимович 0,16 0,10 0,06
39559071 ОСББ Бог-дан Вовкiв Богдан Васильович 0,21 0,15 0,06
36006997 ОСББ Полуничка 0,46 0,35 0,11
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,63 0,50 0,13
36211639 СББ Сонечко 0,64 0,50 0,14
31334260 ТзОВ "Талант" (Вельгуш Василь Антонович) 0,45 0,30 0,15
19176291 Вікторія ТОВ 0,79 0,64 0,16
36324084 ОСББ "Оптиміст" 0,65 0,48 0,17
40382634 ОСББ С Бандери 74 ч/з Паламарчук 0,41 0,25 0,17
38682060 ОСББ Тернавка 0,65 0,48 0,17
22401751 КЗ ЛОР НРЦ "Гармонія" 0,17 0,00 0,17
3352313652 Мартинюк Р.А. 0,21 0,00 0,21
40151890 Затишна оселя ч/з  Ляйс В.М 0,62 0,41 0,22
22380546 ПП "Екологія" 0,85 0,63 0,22
37743079 ОСББ "Дрогобицька 8 Б" 1,07 0,83 0,24
37743084 ОСББ ГЕЛІОС 0,97 0,72 0,24
37697363 ОСББ  Пролісок Щегель Б. Ф 0,71 0,46 0,24
25261121 Бориславський міський Палац культури 0,45 0,19 0,26
1989094 Бориславський медичний коледж 0,57 0,28 0,28
37419941 ОСББ "Тюльпан" 0,37 0,00 0,37
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 3,56 3,17 0,39
41085468 ОСББ "Зелена 69" 0,47 0,00 0,47
9999999999 Перекрытие внутр. с 6 класом -0,12 -0,63 0,51
22401745 КЗ ЛОР "Бориславська санаторна школа " 0,59 0,00 0,59
38502472 ОСББ "На вулиці Степана Бандери 1,18 0,57 0,61
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 2,17 1,33 0,84
22401159 Iнконт,Приватна науково-виробнича фірма 3,42 2,53 0,89
13841289 ТзОВ "Роксолана" 1,65 0,22 1,43
35935164 ТОВ "ГП Базис" 5,50 3,91 1,59
42933857 ТзОВ "Юрсанна 2,70 1,05 1,65
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 16,59 14,35 2,24
30567372 ТзОВ "Ера" 10,61 8,21 2,40
991309 Бориславський завод спецлісмаш ПАТ 21,55 18,49 3,06
21560045 УДППЗ "Укрпошта" 33,65 29,45 4,21
22402928 СП "Бориславська нафтова компанія" 17,85 13,31 4,54
2144714 Відділ освіти Бориславської міськради 6,34 0,74 5,61
14360570 ОСББ "Добробут" 5,88 0,00 5,88
36026552 ПП "Сто-ВП" 12,89 6,82 6,07
37213365 ТОВ "Істрейт" 18,53 12,13 6,40
32678330 КП Аптека №123 8,99 0,75 8,24
20763591 ЦМЛ м.Борислава 10,96 0,90 10,06
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 21,80 11,56 10,24
35721399 ПП Інтра-Львів 18,36 7,94 10,41
14305909 АТ `РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ` 15,71 4,75 10,97
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 12,95 0,00 12,95
3881722 ТзОВ"Борисл.автотранспортне під-во2465 17,90 4,89 13,01
40861388 ОСББ  "На Шкільній 31" 13,35 0,00 13,35
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 135,12 121,60 13,53
22400734 МКП "Мажор" 58,99 45,09 13,90
37650131 КП "Вододар" 14,19 0,00 14,19
39002 ПАТ Промінвестбанк 26,27 9,46 16,81
32737762 ТОВ ЦУКОРПРОМ 18,39 0,00 18,39
40542684 ТзОВ Магіммо 202,37 182,89 19,48
32060935 ТзОВ "С.ІД." 45,00 10,58 34,43
31570412 Укртранснафта, ПАТ 128,75 92,59 36,16
32129 АТ "Ощадбанк" 54,65 7,38 47,26
3337711 МКП"Ринок" 74,75 6,03 68,72
142800 Долинське ТУ Укрнафта ПАТ 305,23 183,96 121,26
3349039 ПАТ Львівгаз 845,47 496,70 348,77
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 28554,17 14282,34 14271,83
Всього 31784,30 17764,41 14019,89
 
В порівняно з аналогічним періодом 2019 року надходження земельного податку з юридичних осіб збільшилося на 14019,89 тис.грн. або 78,9 відсотка.
Причиною збільшення надходжень є запровадження з 01 січня 2020 року нової грошової оцінки землі.
Орендної плати з юридичних осіб всього за січень-вересень 2020 року  надійшло 7928,6 тис.грн., що складає 94,5 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 68,5 відсотка до плану 2020 року.
 Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 598,5 тис.грн., або на 7,0 відсотків.
Детальний аналіз в розрізі платників м.Борислава додається.
тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-вересень
2020 2019 Відхилення
5468021 ВАТ" ШФ Спецодяг" 8,50 86,71 -78,20
32469516 ТОВ "Карпат-Еко" 0,00 50,17 -50,17
22400734 МКП "Мажор" 5,74 51,62 -45,89
38682075 ТзОВ "Буковиця" 76,64 121,90 -45,26
41267479 ТзОВ Європейська інвест-правова група 0,00 34,62 -34,62
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 41,13 69,68 -28,55
20280450 АТ "КБ"Земельний капітал" 0,00 26,64 -26,64
37011772 ТзОВ "КОМ-ЕКО-Борислав 2010" 22,34 44,90 -22,56
20829671 ЗБРУЧ,.ТВФ 5,50 23,00 -17,50
42327030 ТОВ "ЕКО ЕНЕРГІЯ ПЛЮС+" 0,00 7,24 -7,24
1939119787 Смиш Ганна Миколаївна 0,00 6,28 -6,28
32605828 Техмаш, ТЗОВ 29,77 34,85 -5,08
19333448 ТОВ "Фенiкс" через Бєлобров С.С. 1,02 5,81 -4,80
37780697 ТзОВ "Крутогір" 23,04 27,45 -4,41
3349039 ПАТ "Львівгаз" 24,87 28,16 -3,29
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 7,13 9,16 -2,03
32181831 ТзОВ"ЛД-Укрбуд" 0,00 2,00 -2,00
13822382 КМНВП "Оріон-2" 0,00 1,52 -1,52
9999999999 Перекрытие внутр. с 6 класом -7,00 -5,56 -1,44
30084747 ТзОВ "Преса - "Високий Замок" 2,94 4,31 -1,37
35487978 ТОВ"Княже селище" 4,70 5,76 -1,06
35591059 АТ КБ "Глобус" 0,00 0,54 -0,54
35591059 АТ "КБ "ГЛОБУС" 0,20 0,00 0,20
40674676 ТзОВ "Енерджі Гідро Компані" 0,50 0,27 0,23
38886492 ТОВ "КОМПАНІЯ МАШСЕРВІС" 2,25 1,96 0,29
19333425 Мале приватне підприємство "КРІС" 8,29 7,60 0,69
21673832 ПрАТ "Київстар" 3,25 2,55 0,70
22400651 МКП "Соломія" 14,64 13,92 0,72
13814649 МПТП Каштан ч/з Цибрій, Беднарчик С.П 2,70 1,87 0,83
20780141 ПП `Будівельник` 3,00 1,94 1,06
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 21,45 18,76 2,69
38578271 ТзОВ "Аквілон фінанс" 299,63 296,88 2,76
43610683 РЦ Актив ТОВ 2,85 0,00 2,85
41189254 ТзОВ "Бордрук " ч/з Наминанік М,І 22,38 17,86 4,52
2601502111 ФОП Макара Андрій Ярославович 5,00 0,00 5,00
22363789 ТзОВ"Затишок" 18,40 12,83 5,57
19333448  ТОВ Фенiкс 5,75 0,00 5,75
20775105 КТП "Будматеріали" 20,05 14,15 5,90
131587 ПАТ "Львівобленерго" 39,51 27,62 11,88
31718623 ТЗОВ"Авторемкомплект" 37,01 24,66 12,35
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс "Л 183,37 165,80 17,58
36026552  ПП"Сто-ВП" 32,63 11,22 21,41
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 38,83 0,00 38,83
30441504 ДП "Темп"ТзОВ"Цеглинка-М" 40,10 0,00 40,10
41267479 Євроiнвестправгруп ч/з ; Марченко О.В. 43,07 0,00 43,07
21560766 ПАТ"Укртелеком" 238,26 190,13 48,13
34524327 ТОВ "Вест ойл груп" 301,21 212,79 88,42
41649855 ТОВ "Бориславська сонячна станція" 368,79 218,75 150,03
136544 Бориславнафтогаз НГВУ Укрнафта ПАТ 3310,32 2231,09 1079,24
Всього 5309,76 4109,43 1200,33
 
Негативно впливає на зростання надходжень значна заборгованість по платі за землю.
 Станом на 01.10.2020 року загальна сума боргу по платі за землю до бюджету м.Борислава склала –5983,0 тис.грн.
           Найбільшими боржниками з плати за землю є:
- БУ-43 ВАТ «Прикарпатбуд» – 499.5 тис.грн.;
- ТзОВ «Погар Інтернешнл» - 961,5 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 1 – 11,4 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 2 – 147,4 тис.грн.;
- ДКП ЖЕК № 3 – 296,1 тис.грн.;
-ТОВ «ЛАД» ЛТД – 1047,5 тис.грн.;
-ТзОВ «Буковиця» - 140,3 тис.грн.;
-ТзОВ «Західспецмонтаж» - 24,2 тис.грн.;
- ТзОВ «Західгруп» - 19,2 тис.грн.;
- Торгово-виробнича фірма «ЗБРУЧ» - 19,4 тис.грн.;
- ТзОВ «ГРАНД» - 23,6 тис.грн.;
- КП «Благоустрій» - 17,9 тис.грн.;
- КП «Бориславводоканал» – 92,7 тис.грн.;
- ДП «Темп» ТзОВ «Цеглинка-М» - 451,5 тис.грн. ;
- ТзОВ «Динаміс ЛТД» - 256,3 тис.грн.;
- ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 368,9 тис.грн.;
- ПП «Светолюкс» - 223,2 тис.грн.;
- ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група»-343,0 тис.грн.;
- ТзОВ «Еко енергія плюс» - 188,8 тис.грн.;
- Комбінат комунальних підприємств - 0,3 тис.грн.;
- Бориславське ШЛЯХО-БУ №7 – 9,7 тис.грн.;
- ТзОВ «ПРОПАНГАЗСЕРВІС» - 3,2 тис.грн.;
- ТзОВ Фірма «МЕТАЛІМПЛЕКС» - 5,2 тис.грн.;
- ПП «Княгиня» - 6,7 тис.грн.;
- ПП «Інтра-Львів» - 2,8 тис.грн.;
- ТзОВ «ГАЛ-ДІКОМ» - 2,7 тис.грн.;
- Релігійна громада віри Євангельської у м.Борислав – 1,9 тис.грн.;
- ОСББ «Шкільна 31 – 1,8 тис.грн.;
- ВАТ «ГАЛГАЗОТЕРМ» - 1,7 тис.грн.;
- ВАТ «Галлак» - 1,5 тис.грн.;
- ТзОВ «Обрій» - 1,4 тис.грн.;
- ВАТ «Бориславська взуттєва фабрика» - 0,7 тис.грн.;
- Бориславська державна гімназія – 0,04 тис.грн.;
- ОСББ "СХIДНИЧАНКА-2011" – 0,03 тис.грн.;
- Фізичні особи – 811,0 тис.грн.
            З метою збільшення надходжень плати за землю до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує :
            - проведення інвентаризації землі з метою виявлення землекористувачів, що самовільно займають земельні ділянки комунальної форми власності;
            - забезпечити контроль за виконанням рішень щодо надання в оренду земельних ділянок несільськогосподарського призначення, а саме щодо недопущення протермінування   укладання договорів оренди та їх передачі до Бориславського відділення Дрогобицької об’єднаної Державної податкової інспекції у м.Бориславі;
            - посилити претензійно-позовну роботу щодо стягнення заборгованих сум з плати за землю до бюджету м.Борислава.
- забезпечити приведення усіх договорів оренди земельних ділянок несільськогосподарського призначення у відповідності до затвердженої рішенням Бориславської міської ради від 11.07.2019 року №1955 нової нормативної грошової оцінки землі м.Борислава.
 
            Податку на майно відмінне від земельної ділянки  до бюджету міста Борислава надійшло за звітний період 2020 року в сумі 5668,4 тис.грн., що складає 110,3 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 68,6 відсотка до плану на 2020 рік. 
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження до бюджету міста Борислава скоротилися   на 312,9 тис.грн. або 5,2 відсотка.
            Зокрема :
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 67,9 тис.грн, що  складає 101,6 відсотків до плану на січень-вересень 2020 року та 76,1 відсотка до плану на 2020 рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 2617,6 тис.грн, що  складає 115,6 відсотки до плану на січень-вересень 2020 року та 87,3 відсотка до плану на 2020 рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості 1364,5 тис.грн, що  складає 113,4 відсотків до до плану на січень-вересень 2020 року та 81,1 відсотка до плані на 2020 рік;
          - податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 1618,4 тис.грн, що  складає 100,9  відсотка до до плану на січень-вересень 2020 року та 46,4 відсотка до плану на 2020 рік.
 
 
-5,2%
Выгнутая вверх стрелка: -5,2%
-70,6 тис.грн.
73,8%
Круговая стрелка: 73,8% 
 
-622,2 тис.грн
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у січні-вересні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року до бюджету м.Борислава :                                                                                                                   
  тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-вересень
2020 2019 Відхилення
31065822 ПП "Гарант-Сервіс " 0,00 2,89 -2,89
38004195 ТОВ "ФК "Вектор плюс" 0,00 0,55 -0,55
22401121 Перша Бориславська Церква ЄХБ 1,17 1,07 0,10
335065538  ТзОВ "Стельмах ВГ" 4,22 2,59 1,63
21133352 ПАТ "Універсал банк" 13,35 10,61 2,74
Всього 18,74 17,72 1,03
 
Проведено детальний аналіз фактичних надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості в розрізі юридичних осіб у січні-вересні 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року до бюджету м.Борислава : 
                                                                                                                              тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Cічень-вересень
2020 2019 Відхилення
40542684 ТОВ "МАГIММО" 120,66 482,26 -361,60
136863 ТДВ "БЕЛМЗ" 0,00 86,83 -86,83
25227710 ТзОВ "НТД-Україна" 51,90 110,24 -58,34
38853210 ТзОВ "Торгівельно-промисл. комплекс 59,80 75,28 -15,48
19177149 ТзОВ ТВП "Меблі" Лтд 17,52 27,20 -9,68
20829671 ТВФ "Збруч" 0,81 7,32 -6,51
30567372 ТзОВ "Ера" 23,98 30,29 -6,30
19165821 ТзОВ "ГРТВ фірма Емілія" 4,48 10,44 -5,96
13822382 КМНВП "Оріон-2" 6,52 10,54 -4,02
21560766 ПАТ "Укртелеком" 0,00 3,83 -3,83
33546549 ТОВ "Приватофіс" 1,29 5,02 -3,73
35428928   ТзОВ "Дельта а 5,48 9,06 -3,58
22401709 ТзОВ "Віта" 2,88 6,10 -3,22
30082407 ТзОВ "Гал-сервіс Ф" 0,00 2,78 -2,78
20767175 ПП "Калина" 0,00 2,59 -2,59
36562563  ТЗОВ Бориславська оселя 0,00 2,42 -2,42
22400734 МКП "Мажор" 0,00 2,42 -2,42
31334297 ТзОВ "КІМ" 6,08 7,94 -1,86
3337711 МКП"Ринок" 14,85 16,55 -1,71
20775105 КТП `Будматеріали` 4,26 5,89 -1,63
3881722 ТзОВ"Бориславське автотранспортне підприємтсво 24655 " 1,32 2,89 -1,56
22396079 МПП ЦННМЛ `Мольфар` 1,90 3,35 -1,45
22363789 ТзОВ "Затишок" 4,48 5,79 -1,30
20784082 ТзОВ Люгано 0,91 2,16 -1,25
22331832 ТзОВ "ЛВ-Інвестсервіс" 4,04 5,08 -1,04
20829485 ТЗОВ "Інтекс" 4,10 5,12 -1,02
19176291 ТОВ "Вікторія" 1,28 2,25 -0,98
22359894 ТзОВ Болгарська косметика 2,36 3,17 -0,81
22401567 КВФ ТзОВ "Аспект " 0,71 1,43 -0,72
142875 "Укрнафта буріння" ПАТ "Укрнафта" 0,00 0,67 -0,67
25253379 ЛО ФБД Хевра 0,00 0,59 -0,59
30707275 ПП "Солтекс"-СМФ 2,84 3,43 -0,59
22401159 ПНВФ "Інконт" 3,91 4,44 -0,53
23967390  Хомин Iнна Василiвна 0,57 1,01 -0,44
13823230 МПП"Гарант" 3,32 3,72 -0,40
31570412 ПАТ "Укртранснафта" 11,45 11,84 -0,39
35721399 ПП  "Інтра-Львів" 1,13 1,51 -0,38
33330273 ТзОВ "БПК-Еліт" 0,44 0,79 -0,34
376633 ВАТ "Бориславський завод продтоварів" 3,99 4,26 -0,27
13808347 Мале колективне п-во "БКЦ Контакт" 0,68 0,86 -0,18
20817080 МПП Любава 4,99 5,14 -0,15
131587 ПАТ "Львівобленерго" 16,74 16,78 -0,04
30906521 НВПП "Дезо" 6,17 6,20 -0,03
22386833 МКП Конвалія 2,30 2,33 -0,02
5468245 Бориславська взуттєва фабрика 3,03 3,04 -0,02
13837538 ПП"Бориславвторресурси" 3,85 3,85 -0,01
13841289 ТзОВ "Роксолана" 1,89 1,89 0,00
31718623 ТзОВ Авторемкомплект 0,37 0,37 0,00
34524327 ТОВ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 0,69 0,69 0,00
37780697 ТзОВ "КРУТОГІР" 0,04 0,04 0,01
23955635 Кредитна спілка `Бойківщина` 2,72 2,70 0,02
38502443 ТзОВ "Цеглинка-М" 0,38 0,35 0,03
19333425 Кріс МПП 0,98 0,94 0,04
22400651 МКП "Соломія" 0,39 0,31 0,07
2609416869 Хомен Тетяна Вікторівна 0,10 0,00 0,10
3066411027 Дзебас Анна Володимирівна 0,10 0,00 0,10
25548331 ТзОВ "ІнтерСинтез" 24,74 24,64 0,10
35775748 ТзОВ "Теплоенерго плюс" 0,92 0,81 0,11
31729918 ПАТ "Концерн Галнафтогаз" 1,64 1,45 0,19
31334260 Вельгуш В.А. 1,92 1,69 0,22
41189254 БОРДРУК ТОВ 0,73 0,50 0,22
40075815 ПАТ Українська Залізниця 0,96 0,71 0,26
5461480 ПАТ "Бориславський авторемонтний завод 3,86 3,55 0,31
5761873 ПАТ "ЛХЗ" 2,31 2,00 0,32
22380546 ПП "Екологія" 3,82 3,38 0,44
35065538 ТзОВ Стельмах 1,25 0,77 0,49
32482249 ПП "Боровик" 4,50 4,01 0,49
32320154 ТзОВ "Райдуга" 6,72 6,18 0,54
13839052 МПП "Аліса" 7,40 6,80 0,60
3352313652 Мартинюк Р.А. 0,82 0,00 0,82
22402928 ТзОВ Бориславська нафтова компаныя 10,53 9,71 0,83
14305909 Райфайзен банк Аваль 9,63 8,66 0,97
32060935 ТзОВ "С.ІД." 6,71 5,68 1,02
20786867 МПП ВНМ 12,28 11,19 1,09
43682391 МАШТРАНС ТОВ 1,63 0,00 1,63
19161603  ТзОВ "Карпати" 4,07 2,19 1,88
19333448 ТзОВ "Фенікс" 6,19 4,29 1,90
21560045 ПАТ "УКРПОШТА" 12,25 10,01 2,25
39002 ПАТ Промінвестбанк 24,02 21,58 2,44
40034234 ТзОВ "Вудкрафт трейдінг" 2,45 0,00 2,45
37942974 УДКСУ повернення -0,71 -3,18 2,46
3349039 ПАТ "Львівгаз" 14,12 11,61 2,51
31065822 ПП "Гарант-Сервіс" 2,56 0,00 2,56
20829686 МПП "Лівач" 5,22 2,46 2,76
37213365 ТОВ "Істрейт" 26,86 22,76 4,10
14310460 ПАТ Бориславський завод "РЕМА" 12,48 8,22 4,27
32737762 ТОВ ЦУКОРПРОМ 4,30 0,00 4,30
991309 Бориславський завод  "Спецлісмаш" 6,04 1,36 4,68
32605828 ТзОВ Техмаш 29,71 21,89 7,82
43610683 РЦ АКТИВ ТОВ 9,68 0,00 9,68
32129 АТ "Ощадбанк" 22,69 11,93 10,76
38682096 Львів-Вест ТзОВ 12,00 0,00 12,00
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 15,19 0,00 15,19
136544 Бориславнафтогаз НГВУ ПАТ "Укрнафта" 265,87 225,20 40,67
Всього 992,06 1446,04 -453,98
 
          Основою причиною зменшення надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало звільнення платників від плати даного податку під час карантину згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 №540-IX, який набув чинності 02 квітня 2020 року.
 
            Резервами збільшення надходжень податку на майно, відмінного від земельної ділянки  є :
< >збільшення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  ;забезпечення формування повної бази оподаткування податку на нерухоме майно фізичних та юридичних осіб.  єдиного податку з юридичних осіб надійшло в сумі 1800,9 тис.грн., що складає 91,2 відсотка до плану на дев`ять місяців 2020 року та 59,1 відсотка до плану на 2020 рік;єдиного податку з фізичних осіб надійшло в сумі 13528,6 тис.грн., що складає 98,2 відсотка до плану на дев`ять місяців 2020 року та 63,8 відсотка до плану на 2020 рік;єдиного податку з з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` надійшло в сумі 0,7 тис.грн..
-8,9%
Выгнутая вверх стрелка: -8,9% 
 
-791,1 тис.грн
+3,4 тис.грн.
За даними Бориславської відділення Дрогобицької об’єднаної державної податкової інспекції  станом на 01 жовтня 2020 року фактично здійснюють діяльність 1119 підприємців (фізичних осіб) , які працюють на єдиному податку, в тому числі : першої групи 161 платників, другої групи 610 платників, третьої групи 348 платника. В порівнянні з 01.01.2020 року кількість підприємців (фізичних осіб) зросла на 37 платника.
Станом на 01.10.2020 року зареєстровано 155 платників єдиного податку юридичних осіб. В порівнянні з 01.01.2020 року їх кількість зменшилася на 5 платника.
            Проведеним  аналізом надходжень єдиного податку в розрізі платників встановлено :
тис.грн.
ЄДРПОУ Назва Січень-вересень
2020 2019 Відхилення
21736857 ТОВ "Волиньтабак" 52,47 242,31 -189,84
2874204766 Грицько Н.Я. 0,17 132,01 -131,84
2296308259 Весоловський Р.Т. 3,73 45,20 -41,47
41048714 ТОВ "Центріон-Дістрібюшин" 0,00 26,58 -26,58
1553681 ТЗОВ ТВК "Львівхолод" 234,12 260,57 -26,44
2294008297 Голубінка В.М. 0,00 22,08 -22,08
2647007253 Цебак А.П. 7,04 14,30 -7,26
2119618904 Янів О.Р. 10,55 16,80 -6,26
2221011401 Бєлоброва Л.А. 0,93 7,07 -6,14
2833617332 Хлопецький Ю.Т. 6,19 12,06 -5,87
2085612228 Штойко Т.П. 3,82 8,94 -5,12
40422226 Сафо-сервіс ПП 0,00 4,82 -4,82
19176291 ТОВ "Вікторія" 15,63 20,13 -4,50
2928510843 Біньо І.Є. 10,88 15,34 -4,46
2657616908 Кекіс Г.І. 12,95 16,97 -4,02
3011307147 Сидір Л.Б. 4,14 7,71 -3,57
2661012345 Шопяк Н.І. 2,54 5,98 -3,44
1996012379 Хромик В.С. 16,61 19,76 -3,16
2466510347 Ріпель М.М. 0,00 3,07 -3,07
2032608769 Пішко В.Я. 4,60 7,58 -2,98
3222814492 Давидов Б.М. 0,00 2,97 -2,97
3067705366 Оринич Л В 0,64 3,38 -2,74
1793402257 Андрушко Б.М. 8,07 10,75 -2,68
2953504222 Дмитрієнко О.О. 2,74 5,40 -2,66
2777818310 Павелець В.Ю. 0,00 2,58 -2,58
3352909395 Хомик I.М. 6,29 8,71 -2,43
2581912036 Монастирський Ю.З. 4,07 6,40 -2,33
2479301315 Хорошилов  I.М. 2,93 5,25 -2,32
3071416801 ФОП Щур М.М. 5,54 7,78 -2,24
2904101566 Фещенко О.О. 12,89 15,08 -2,19
2520602121 Конкольняк Г.П. 0,00 2,12 -2,12
3172304725 Мяснянкін Н.Я. 7,37 9,26 -1,90
2094615761 Чарнош В.Б. 0,00 1,83 -1,83
2544600357 Гірчак Я.С. 9,03 10,76 -1,73
3160519971 Магац Р.Т. 0,00 1,71 -1,71
2423300139 Мальгівський В.Б. 5,36 7,01 -1,65
2066913866 Шах Г.С. 10,15 11,77 -1,62
2508102442 Рутковська І.Я. 15,88 17,47 -1,59
3133418488 Барщик В.В. 0,00 1,35 -1,35
3284716012 Малиголовка А.В. 20,47 21,76 -1,30
2943912920 Федевич Н.О. 22,53 23,71 -1,18
2283600139 Мальгівський В.Б. 17,32 18,43 -1,11
41891832 Мотто Євро Плюс ТОВ 0,00 1,10 -1,10
2246600033 Малиголовка В.Б. 9,89 10,75 -0,87
2648716260 Лазорчин О.С. 5,18 6,04 -0,85
1647207510 Михаць Р.Ю. 28,02 28,77 -0,75
2569301728 Мазурик Р.І. 10,01 10,71 -0,70
2234814245 Костів Є.М. 11,62 12,30 -0,68
2735210956 Кахнич М.Я. 4,70 5,23 -0,53
3159315127 Савчин А.Я. 7,33 7,83 -0,49
9999999999  Чарнош В. Б. 0,00 0,30 -0,30
2353417762 Настенко О.М. 0,00 0,00 0,00
2714607788 Ліпінська Н.Ю. 9,33 9,69 -0,36
2879805148  Явір Ж.Б. 10,17 10,37 -0,20
3007411536 Мяснянкіна Н 0,99 1,16 -0,18
2710717164 Савчин О.Р. 2,87 2,94 -0,07
2951103918 Хованець А.В. 19,40 19,44 -0,04
32003526 ПСК"Діброва"Дрогобицької РСС 2,04 2,05 -0,01
3209907434 Дзюбак М.А. 0,08 0,00 0,08
3352103510 Магац Н.Т. 25,16 25,08 0,08
3253418146 Сопотницька Н.Р. 0,11 0,00 0,11
2990717983 Хованець Г.А. 13,49 13,23 0,26
3167921438 Кульчицький О.М. 7,42 7,15 0,27
2894517019 Воороняк Р.В. 0,33 0,00 0,33
2049518167 Іванченко О.Т. 7,77 7,44 0,34
2670117646 Плекан Г.М. 10,92 10,38 0,54
2656307843  Грицик Р. В 0,58 0,00 0,58
1744705391 Буцяк В.М. 0,77 0,00 0,77
2654713009 Мицак С.Ю. 0,78 0,00 0,78
2646123329 Мохналь С.Ю 4,19 3,26 0,92
3073012297 Томко З.В. ФОП 9,97 9,02 0,95
366560688 Терлецька Л.Є. 1,00 0,00 1,00
3621706175 Малиголовка Б.В. 9,62 8,62 1,01
3161712530 Тагісов Р. Е. 11,28 10,25 1,04
2726308152 Кошкін В.А. 32,21 31,08 1,13
2062609914 Демко І.І. 1,33 0,00 1,33
9999999999 Перекр.внутр. с 6 класом -1,04 -2,52 1,48
3071009896 Шкелебей О.М. ФОП 7,93 6,36 1,57
3088319932 Михайляк Л.І. 14,16 12,28 1,88
3052306422 Янів Оксана Романівна 2,46 0,00 2,46
2834721031 Волошин А.В. 16,11 13,46 2,65
3302116977 Добрянський О.П. 14,11 11,34 2,77
3113213166 Корчинська О.В. 3,53 0,17 3,36
2543713296 Голобутовський О.М. 15,51 12,12 3,39
2585807626 Чапля О.В 18,01 14,10 3,91
30841082 ТЗОВ "ОККО-Рітейл" 47,08 43,03 4,05
2355812804 Пигичко О.Й. 4,85 0,00 4,85
31299420 ТОВ "АРГО-Р" 107,54 101,99 5,55
1352310944 Риботецька С.В. 19,67 14,06 5,61
3690207342 Iщенко М. I. 6,24 0,18 6,06
42129275 ТОВ "СПАР-Борислав" 171,13 164,08 7,05
3273306866 Сафонова М.О. ФОП 26,37 16,23 10,14
3031005982 Кондратишин О М 14,89 0,00 14,89
42294189 Гаманець ТОВ 108,31 91,75 16,56
39843507 ТОВ"Поділлянафтозбут" 87,95 66,75 21,20
42536284 МОТТО РЕНТАЛ ТОВ 23,27 0,00 23,27
2884104208 Артемчук Л М 25,19 0,00 25,19
3016919587 Юськів А.М. 28,40 0,00 28,40
3109314488 Савчак Г.М. 30,25 0,00 30,25
2602220614 Торський М. Л. 32,37 0,00 32,37
42663493 ТОВ "Вест Петрол маркет" 82,80 42,30 40,50
30487219 ТОВ"АТБ-маркет" 785,50 605,73 179,77
Всього 2488,75 2552,34 -63,59
 
  Зменшення находжень єдиного податку у першому півріччі 2020 року відбулося за рахунок встановлення на період з 01 травня до 30 червня 2020 року включно, ставку у розмірі 0% для платників єдиного податку першої та другої груп, згідно рішення Бориславської міської ради від 25.06.2020р.№2493 «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 квітня 2020 року №2466».
 
            Надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим  комплексом та іншим майном , що перебуває у комунальній власності, до бюджету міста Борислава за січень-вересень 2020 року надійшло в сумі 544,2 тис.грн., що складає  83,8  відсотка до плану на дев`ять місяців 2020 року та 50,1 відсотка до плану на 2020 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження орендної плати зменшилися  на 314,9 тис.грн. або на 36,6 відсотка.
 
-36,6%
Выгнутая вверх стрелка: -36,6%
-126,0 тис.грн.
 
Основою причиною зменшення надходжень орендної плати в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стало зменшення площі орендованого комунального майна в звязку з викупом.
 
-238,3 тис.грн.
З метою збільшення надходжень плати за оренду майна , що перебуває у комунальній власності до бюджету м.Борислава фінансове управління пропонує:            - посилити претензійно-позовну роботу щодо боржників за оренду комунального майна;
            - провести інвентаризацію комунального майна з метою надання об’єктів комунальної власності в оренду;
- здійснювати контроль за своєчасністю переукладення договорів оренди у відповідності до 11 статті  Закону України „Про оренду державного та комунального майна ”.
 
            Частини чистого прибутку господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету, надійшло за січень-вересень  2020 року  до бюджету міста Борислава в сумі 37,5 тис.грн., що складає 166,9 відсотка до плану на січень-вересень 2020 року та 125,1 відсотка  до плану на 2020 рік.
    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 147,4 тис.грн. або 79,7 відсотка.
 
      Плати за надання адміністративних послуг за звітний період до бюджету міста Борислава надійшло в сумі 709,4 тис.грн., що складає 54,6 відсотків до плану на січень-вересень 2020 року та 40,9 відсотка до плану на 2020 рік .
    У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 625,9 тис.грн. або 46,9 відсотка.
 
Інших неподаткових надходжень  до бюджету міста Борислава за девять місяців 2020 року надійшло в сумі 180,7 тис.грн., що складає 120,3 відсотка до плану дев`яти місяців та 90,4 відсотка до лану на 2020 рік.
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зменшилися на 952,3 тис.грн..
 
            За дев`ять місяців 2020 року до спеціального фонду бюджету міста Борислава надійшло податкових та неподаткових надходжень в сумі 14194,6 тис.грн., що складає 35,1 відсотка  до плану на січень-вересня  2020 року та 29,6 відсотка до уточненого плану на 2020 рік , в тому числі:
< >надходження без врахування офіційних трансфертів з інших бюджетів  склали в сумі 13091,0 тис.грн., що склало 33,8 відсотка до плану на девять місяців 2020 року та 27,3 відсотка до плану на 2020 рік;офіційних трансфертів з інших бюджетів надійшло в сумі 1103,6 тис.грн., що склало 67,3 відсотка до плану на дев`ять місяців 2020 року та 60,0 відсотка до плану на 2020 рікКПКВ
Січень-вересень 2019 року
Січень-вересень 2020 року
Відхилення 2020 року до 2019 року
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетни-ми установа-ми"
25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами"
25010200 "Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
25010300              "Плата за оренду майна бюджет-них установ
25010400  "Надходження бюджет-них установ від реалізації в установ-леному порядку майна"
25010000 "Надходження від плати за послуги, що надають-ся бюджетними установами"
25010100 "Плата за послуги що надають-ся бюджетними установами"
25010200 "Надходження бюджет-них установ від додатко-вої (господарської) діяльності
25010300              "Плата за оренду майна бюджетних установ
25010400  "Надходження бюджетних установ від реалізації в установ-леному порядку майна"
 
 
в тис.грн
у %
 
 
 
 
 
 
0100 "Органи місцевго самоврядування"
 
107,7
0,0
106,0
1,7
0,0
113,5
0,0
111,2
0,0
2,3
5,9
5,2
1000 "Освіта"
 
1311,7
1272,5
0,0
16,1
23,1
1108,2
1102,9
0,0
3,7
1,6
-203,6
-18,4
4000 "Культура"
 
360,6
273,0
0,0
86,8
0,8
379,3
317,1
0,0
61,7
0,5
18,7
4,9
 
Всього
 
1780,0
1545,5
106,0
104,5
23,9
1601,0
1420,0
111,2
65,4
4,4
-179,0
-8,3
 
 
+66,4 тис.грн
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходжень плати за послуги, що надаються бюджетними установами зменшилися  на 179,0 тис.грн. або 8,3 відсотка.
-8,3%
Стрелка влево: -8,3% 
Зменшення надходжень плати за послуги , що надаються бюджетними установами у порівнянні з аналогічним періодом минулого року спостерігається  по коду класифікації доходів 25010000 «Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами» на суму 382,5 тис.грн., по коду класифікації доходів 25010100 « Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами» на суму 295,1 тис.грн., по коду класифікації доходів 25010300 «Плата за оренду майна бюджетних установ» на суму 76,6 тис.грн., та по коду класифікації доходів 25010400 «Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна»  на суму 41,3 тис.грн.
-376,4 тис.грн
Основною причиною скорочення надходжень є запровадження карантинних заходів по бюджетних установах міста. 
Інших джерел власних надходжень бюджетних установ надійшло 1461,6 тис.грн.,що складає 253,1 відсотків до уточненого плану 2020 року.
 тис.грн.
КПКВ Січень-вересень 2019 року Січень-вересень 2020 року Відхилення 2020 року до 2019 року
25020000                             "Інші джерела власних надходжень" 25020100                          "Благодійні внески гранти та дарунки" 25020200              "Кошти , що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виклнання цільових заходів" 25020000                                           "Інші джерела власних надходжень" 25020100                          "Благодійні внески гранти та дарунки" 25020200              "Кошти , що отримуються бюджетними установами від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виклнання цільових заходів" тис.грн. у %
0100 "Органи місцевого самоврядування" 73,9 63,0 10,9 35,1 35,1 0,0 -38,8 -52,5
1000 "Освіта" 1812,5 1412,5 400,0 1112,0 976,1 135,9 -700,5 -38,6
3000 "Соціальний захист" 46,1 40,7 5,4 163,3 161,1 2,3 117,2 254,2
4000 "Культура" 211,7 88,4 123,3 57,0 28,5 28,4 -154,7 -73,1
5000 "Фізична культура і спорт" 159,2 46,9 112,3 59,3 0,0 59,3 -99,9 -62,7
7000 «Економічна діяльність» -1171,1 -1211,8 40,7 34,9 0,0 34,9 -1136,2 -97,0
Всього 1132,3 439,7 692,6 1461,6 1200,8 260,8 329,3 29,1
 
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження інших джерел власних надходжень бюджетних установ  зросли на 329,3 тис.грн. або 29,1 відсотка.
 
+29.1%
Стрелка влево: +29.1% 
 
-135,6 тис.грн.
     На кінець звітного періоду загальна сума  заборгованості  по сплаті податків і зборів підприємств , організацій до бюджетів усіх рівнів склала 157857,7 тис.грн, порівняно з початком року  зменшилася  на 28099,1 тис.грн.
+209,7 тис.грн.
Найбільшими боржниками до міського  бюджету є наступні платники –  КП „Бориславводоканал” – 2936,3 тис.грн, ТЗОВ «Динаміс ЛТД» - 256,3 тис.грн.;ПП «Светолюкс»-223,2 тис.грн.,  ДКП ЖЕК № 1 – 11,4 тис.грн., ДКП ЖЕК № 2 – 187,2 тис.грн., ПрАТ "Укр.–Канадське спільне підп.«Погар Інтернешнл» - 1107,0 тис.грн., ДКП ЖЕК № 3 – 414,7 тис.грн., ТОВ «ЛАД» - 1047,5 тис.грн., БУ-43 ВАТ „Прикарпатбуд”  – 499,5 тис.грн.,  ТЗДВ «БЕЛМЗ» - 496,8 тис.грн., ДП «ТЕМП» ТзОВ «Цеглинка-М» - 451,5 тис.грн., КП «Благоустрій» - 88,0 тис.грн., ТзОВ «Юридична фірма «Європейська інвест.-правова група» - 343,0 тис.грн., ТзОВ «Еко енергія плюс» - 188,8 тис.грн., ТзОВ «Буковиця» - 140,3 тис.грн., Комбінат комунальних підприємств – 0,3 тис.грн., ТзОВ «Торговий дім - Прикарпаття» - 65,6 тис.грн., філія «Ком-Еко-Борислав» - 5,4 тис.грн., МПП Пролісок» - 1,8 тис.грн.,   ТзОВ «БНС Сервіс» - 29,8 тис.грн., МПП «Прадобуд» - 3,1 тис.грн., ТОВ «ЗАХІДСПЕЦМОНТАЖ» - 24,2 тис.грн., Державне КП по побутовому обслуговуванню населення «Мрія» - 12,2 тис.грн., Бориславське шляхо-БУ №7 – 11,0 тис.грн., ТзОВ «ЗАХІДГРУП» - 19,2 тис.грн.,торгово-виробнича фірма «ЗБРУЧ» - 20,8 тис.грн., ТзОВ «ПРОПАНГАЗСЕРВІС» - 3,2 тис.грн., ТзОВ фірма «МЕТАЛІМПЕКС» - 9,1 тис.грн., ПП «Княгиня» - 6,7 тис.грн., Госпрозрахункова архітектурно-планувальна група – 1,2 тис.грн., ПП «Інтра-Львів» - 2,8 тис.грн., ТзОВ «Гал-Сервіс Ф» - 2,7 тис.грн., ТзОВ «Гал-Діком» - 2,7 тис.грн., ПП «Борислававтосервіс» - 2,3 тис.грн., релігійна громада християн віри Євангельської в м.Борислав – 1,9 тис.грн., ТзОВ «Гранд» - 23,6 тис.грн., ОСББ «Шкільна 31 – 1,8 тис.грн., ВАТ «ГАЛГАЗОТЕРМ» - 1,7 тис.грн.,  ВАТ «Галлак» - 1,5 тис.грн., ТзОВ «Обрій» - 1,4 тис.грн., ПП «Рубікон Плюс» - 1,0 тис.грн., ВАТ «Бориславська взуттєва фабрика» - 0,7 тис.грн., Бориславська державна гімназія – 0,04 тис.грн., ОСББ "СХIДНИЧАНКА-2011" – 0,03 тис.грн. 
 
 
ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ МІСТА БОРИСЛАВА
 
За січень-вересень 2020 року  по бюджету міста проведені видатки всього в сумі    192651,8 тис.грн. , в тому числі видатки загального фонду склали -  171462,3  тис. грн.,  видатки спеціального фонду – 21189,5 тис. грн.
В порівнянні з відповідним періодом 2019 року видатки по місту  зменшилися  на 82814,7 тис. грн. або 30,1 відсотка в т.ч. видатки загального фонду зменшилися  на 74158,6  тис.грн., видатки спеціального фонду  скоротилися на  8656,1  тис.грн.
За економічною ознакою в першому півріччі 2020 року найбільшу частку у загальному обсязі видатків бюджету міста Борислава за загальним фондом становлять кошти , які спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ 110090,6 тис.грн. (64,2 відсотка),  поточні трансферти 45870,0 тис.грн. (26,7 відсотка),  енергоносії та комунальні послуги  8262,0  тис.грн  (4,8 відсотка) , інші видатки 4654,4 тис.грн. ( 2,7 відсотка), соціальне забезпечення 2046,7 тис.грн. (1,2 відсотка), дослідження і  розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм 538,6  тис.грн.. (0,3 відсотка).
 За рахунок субвенції з державного  бюджету проведено видатки за загальним фондом  в сумі 51158,8 тис. грн., в тому числі в розрізі в розрізі субвенцій , а саме :
- на фінансування видатків по освітній субвенції проведені видатки в сумі 42580,2 тис.грн.;
- на фінансування видатків по медичній субвенції проведені видатки в сумі 6986,1 тис.грн.;
- на забезпечення мешканців міста препаратами інсуліну за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я  за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки в сумі 137,0 тис.грн.;
- за рахунок субвенції на з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 19,9 тис.грн.;
- на фінансування оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно ресурсного центру за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 420,1 тис.грн.;
- на фінансування видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я проведені видатки в сумі 654,1 тис.грн;
- на фінансування видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету проведені видатки в сумі 361,4 тис.грн..
 
  Проведеним аналізом штатної чисельності по бюджетних установах міста встановлено, що станом на 01 жовтня  2020 року за рахунок бюджету міста Борислава утримується штатна чисельність в кількості 1947,65 штатні одиниці , а саме:
< >по органах місцевого самоврядування штатна чисельність складає – 151,5 штатних одиниць;по установах освіти утримується штатна чисельність в кількості 1069,4 штатна одиниця;по установах охорони здоров’я утримується штатна чисельність 578,75 штатних одиниць;по установах культури утримується штатна чисельність в кількості 70,0 штатних одиниць ;по установах фізичної культури і спорту утримується штатна чисельність в кількості 47,25 штатних одиниць ;по установах соціального забезпечення , установах молодіжної політики утримується штатна чисельність в кількості 30,75 штатних одиниць.на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 42580,2  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана»).на оплату праці і нарахування на заробітну плату педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру проведені видатки в сумі 420,1  тис.грн..за рахунок коштів субвенції субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я  за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 137,0 тис.грн.;за рахунок коштів бюджету міста Борислава проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 549,9 тис.грн.;за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я проведені видатки по забезпеченню мешканців міста інсуліном в сумі 399,1 тис.грн.. придбання меблів з метою створення безпечного навчального середовища в ДНЗ №18 «Смерічка» у м.Бориславі проведені видатки в сумі 48,6 тис.грн.; придбання меблів для ігрових кімнат ДНЗ № 4 на вул.Гоголя,18 у м.Бориславі Львівської області проведені видатки в сумі 46,5 тис.грн.; придбання м`якого інвентарю для спальних кімнат в дошкільних групах в ДНЗ №11  "Калинонька" по вул.І.Богуна, 3 в м.Борислав Львівської області проведені видатки в сумі 51,3 тис.грн.; придбання спортивного інвентарю для   належного проведення і впровадження нового формату уроків фізичної культури у ЗЗСО І –ІІІ ст. № 8 м.Борислава проведені видатки в сумі 50,0 тис.грн.; придбання туристичного спорядження для вихованців гуртка козацько-лицарського національно-патріотичного виховання «Сокіл» («Джура»), що працює при ЗЗСО I – III ступенів №7 в м. Бориславі проведені видатки в сумі 87,2 тис.грн.по органах місцевого самоврядування – 21599,6 тис.грн.;по установах освіти – 47422,0 тис.грн.;по установах охорони здоров’я – 10960,9 тис.грн.;по установах культури – 5642,4 тис.грн.;по житлово-комунальному господарству – 24404,2  тис.грн.;по соціальному захисту населення – 3268,7 тис.грн.;по фізичній культурі і спорту – 4201,3  тис.грн.;по утриманню засобів масової інформації – 801,3 тис.грн.;по утриманню муніципальних формувань з охорони громадського порядку – 869,1 тис.грн.;інші видатки – 986,1 тис.грн.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава найбільша частка видатків припадає на видатки на утримання установ освіти 39,5 відсоток, на утримання житлово-комунального господарства 20,3 відсотків, утримання органів місцевого самоврядування 17,9 відсотка, на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня», комунального некомерційного підприємства «Стоматполіклініка», програм по охороні здоров»я , які фінансуються за кошти міського бюджету  9,1 відсотка, на  утримання установ культури 4,7 відсотка .
За звітний період по загальному фонду з бюджету міста Борислава проведені видатки на заробітну плату з нарахуваннями в сумі 87863,7 тис.грн.
Галузь Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-вересень 2019 року Фонд заробітної плати з нарахуваннями за січень-вересень 2020 року Відхилення січня-вересень 2020 року до січня-вересня 2019 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 16608,6 20071,4 3462,7 20,8
Освіта 76030,5 82234,7 6204,2 8,2
Медицина 22264,9 10736,5 -11528,5 -51,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1726,3 2141,6 415,3 24,1
Культура 3669,1 3836,7 167,6 4,6
Фізична культура та спорт 1616,9 1806,3 189,4 11,7
Всього 121916,3 120827,1 -1089,2 -0,9
 
Видатки на виплату заробітної  плати  з нарахуванням  зменшилися у порівнянні  з відповідним періодом минулого року на 1089,2  тис. грн. або на 0,9 відсотка за рахунок переходу на фінансування вторинної ланки комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради на фінансування з Національної служби здоровя України .
Без врахування фонду оплати праці з нарахуваннями по комунальному некомерційному підприємству «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради фонд оплати праці з нарахуваннями зріс на 10,9 відсотка або на 10439,3 тис.грн. до минулого року
 
 
Подпись:  Найбільше зростання фонду оплати праці з нарахуваннями на заробітну плату спостерігається по установах освіти, по органах місцевого самоврядування, установах соціального захисту , установах фізичної культури.
Частка видатків на заробітну плату з нарахуваннями в структурі видатків складає 70,4 відсотка.
Проведеним аналізом фактичних видатків бюджету міста Борислава на заробітну плату з нарахуваннями за січень-вересень 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року встановлено, що фонд заробітної плати зменшився на 2232,3  тис. грн. або 2,1 відсотка , в тому числі в розрізі галузей :
Галузь Фонд заробітної плати за січень-вересень  2019 року Фонд заробітної плати за січень-вересень 2020 року Відхилення 2020 рік до 2019 року Середня зарплата за січень-вересень 2019 року Середня зарплата за січень-вересень 2019 року
У тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 14307,5 17364,9 3057,4 21,4 11646 12735
Освіта 64105,4 72022,3 7916,9 12,3 7188 7483
Медицина 22417,5 8386,3 -14031,2 -62,6 5206 6587
Соціальний захист та соціальне забезпечення 1476,9 1914,2 437,3 29,6 5336 6917
Культура 3219,9 3429,0 209,1 6,5 5679 6048
Фізична культура та спорт 1396,6 1574,8 178,1 12,8 5305 5 982
Всього 106923,8 104691,5 -2232,3 -2,1 6871 7625
 
Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями на 2020 рік встановлено, що бюджетні установи міста станом на 01.10.2020 року не забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями в сумі 4168,1 тис.грн.( а саме: установи охорони здоров’я – 668,7 тис.грн., установи освіти 3278,6 тис.грн.,установи культури- 98,0 тис.грн., установи соціального захисту та соціального забезпечення в сумі 66,0 тис.грн., установи фізичної культури і спорту в сумі 56,8 тис.грн.) Незабезпеченість фондом оплати праці збільшилася у зв´язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 року №750 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери».
 
На придбання медикаментів у звітному періоді використано коштів  в сумі  369,8 тис.грн., що на  68,5 тис. грн. більше у порівнянні з відповідним періодом 2019 року.
 
На придбання продуктів харчування по загальному фонду бюджету міста використано 586,9  тис.грн. , що на 820,5  тис.грн. менше  у порівнянні з відповідним періодом 2019  року.
 
На оплату енергоносіїв та комунальних послуг по загальному фонду бюджету міста  у звітному періоді використано коштів в сумі 11990,0  тис.грн.
Галузь Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за січень-вересень 2019 року Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за січень-вересень 2020 року Відхилення січня-вересня 2020 рік до січня-вересня 2019 року
В тис.грн. У відсотках
Органи місцевого самоврядування 493,3 411,6 -81,7 -16,6
Освіта 9182,0 6051,2 -3130,8 -34,1
Медицина 4232,7 3728,0 -504,7 -11,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення 68,2 38,7 -29,5 -43,3
Житлово-комунальне господарство 1015,7 903,2 -112,5 -11,1
Культура 917,6 592,4 -325,2 -35,4
Фізична культура та спорт 408,3 265,0 -143,3 -35,1
Всього 16317,8 11990,0 -4327,8 -26,5
 
В порівнянні з аналогічним періодом  2019 року видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг зменшилися  на  4327,8  тис.грн. або 26,5 відсотка.
В загальній структурі видатків частка захищених видатків бюджету складає 137164,9 тис.грн. або 80,0 відсотків.
 

Станом на 01 жовтня 2020 року по місту  Бориславу обліковується  дебіторська заборгованість за загальним фондом в сумі   279,2  тис.грн. (з них 0,4 тис.грн. протермінова дебіторська заборгованість) і зросла проти початку року на 33,6 тис.грн., а саме :
- по заробітній платі – 0,1 тис.грн.;
            - по  спожитих енергоносія та комунальних послугах - 276,6 тис.грн.;
            - по соціальному забезпеченню – 1,1 тис.грн.;
            - по предметах, матеріалах, обладнанню – 1,4 тис.грн.
            Найбільшу питому вагу в цій сумі займає заборгованість перед відділом освіти орендарів, що не вчасно або не в повному обсязі відшкодовують спожиті  енергоносії та комунальні послуги.
 Кредиторська заборгованість зросла на 7711,0 тис. грн. проти початку року і складає на 01 жовтня 2020 року 7711,0 тис. грн.( з них 112,1 тис.грн. протермінована кредиторська заборгованість)
Кредиторська заборгованість без врахування заборгованості по заробітній платі з нарахуваннями по терміну , що не настав складає 408,1 тис.грн..
Кредиторська заборгованість за загальним фондом станом на 01 жовтня 2020 року має таку структуру , а саме  :
-          оплата праці і нарахування на заробітну плату – 7302,9 тис.грн.;
            -          за придбані предмети, матеріали обладнання , інвентар – 49,5 тис.грн.;
           -          за придбані продукти харчування – 69,8 тис.грн.;
< >по оплаті послуг ( крім комунальних) – 158,4 тис.грн.;за спожиті енергоносії та інші комунальні послуги – 1,9 тис.грн.;по видатках на відрядженнях – 25,8 тис.грн;оплату праці  і нарахуванням на заробітну плату в сумі – 571,7 тис.грн.;медикаменти – 17,1 тис.грн.;продукти харчування – 471,8 тис.грн.;оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 98,7 тис.грн.;інші видатки – 1256,0 тис.грн. (предмети, матеріали, обладнання, інвентар-744,4 тис.грн., оплату послуг (крім комунальних) – 387,4 тис.грн., дослідження розробки, окремі заходи розвитку – 103,1 тис.грн., інші видатки – 21,1 тис.грн.);капітальні видатки – 18774,2 тис.грн. 
На виконання Програми проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік проведені видатки по спеціальному фонду  в сумі 1402,8 тис.грн., в тому числі:
- на закупівлю комп’ютерної техніки для комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» використано коштів в сумі 34,0 тис.грн.;
- на капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 162,3 тис.грн.;
< >на капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1, що на  вул. Шкільній, 11 у м. Борислав Львівської області проведено видатки в сумі 263,9 тис.грн.;на капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м. Борислава Львівської області, вул. Грушевського, 29 проведено видатки в сумі 137,5 тис.грн.;на капітальний ремонт покрівлі  (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна, 25 в м.Борислав, Львівської області проведено видатки в сумі 119,7 тис.грн..капітальний ремонт частини фасаду та частини покрівлі даху кінотеатру «Каменяр» на вул.Шевченка, 25 у м.Борислав Львівської області проведені видатки за рахунок коштів бюджету міста  та небітжетного внеску в сумі 300,0 тис.грн.;придбання і встановлення спортивних комплексів «Воркаут» в Бориславському міському парку культури і відпочинку проведені видатки за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету міста  та небітжетного внеску в сумі 275,0 тис.грн.;створення сучасного інформаційно-інноваційного простору (придбання обладнання) у  центральній міській бібліотеці Бориславської МЦБС по вул. Шевченка № 20 в м. Бориславі Львівської області проведені видатки за рахунок коштів обласного бюджету, бюджету міста  та небітжетного внеску в сумі 20,5 тис.грн.;придбання обладнання  для дитячої школи мистецтв у м. Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 89,9 тис.грн..    проведені видатки в сумі 148,8 тис.грн., в тому числі в розрізі проектів :
< >на придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №5 проведені видатки в сумі 88,0 тис.грн.;на благоустрій подвір"я початкової школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( корпус №2 у Бориславському міському парку культури та відпочинку) проведені видатки в сумі 60,8 тис.грн..на придбання музичного інструменту для Народного дому «Просвіта» в смт.Східниця в сумі 40,0 тис.грн.;на придбання труб батарей для влаштування опалення в Народному домі «просвіта» в смт.Східниця в сумі 49,0 тис.грн.Вид
енергоносіїв
 
 
 
Натуральні одиниці за січень-жовтень 2019 року
Натуральні одиниці за січень- жовтень 2020 року
Відхилення 2020 року до 2019 року
У
натураль-них
одиницях
У відсотках
Теплопостачання
( Тис.Гкал)
3,0
3,7
+0,7
+23,3
Водопостачання та водовідведення
( тис.м.куб.)
10,6
8,7
-1,9
-17,9
Електроенергія
(тис.Квт.год.)
624,5
586,2
-38,3
-6,1
Природний газ
(тис.м.куб.)
250,8
138,8
-112,0
-44,6
 
ВИДАТКИ  НА  УТРИМАННЯ  ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
              
За рахунок бюджету міста Борислава  фактично утримується 135,5 штатних одиниць при штатній чисельності 151,5  штатних одиниць.
              На  утримання  органів  місцевого  самоврядування  за дев`ять місяців 2020  року  використано  асигнування  в  сумі 21599,6 тис. грн.,  що  складає   95,2  відсотка  до    плану на січень-вересень  2020 року.
За рахунок бюджету міста Борислава утримується апарат виконавчого комітету міської ради, апарат фінансове управління міської ради, апарат управління праці та соціального захисту населення міської ради, апарат управління культури молоді, фізичної культури та спорту міської ради, апарат відділу освіти міської ради, апарат управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  апарат управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради,  апарат Східницької селищної ради.
 
Назва установи Видатки на утримання: Відхилення січня-вересня 2020 року до січня-вересня  2019року Штатна чисельність
Січень-вересень 2019 року Січень-вересень 2020 року
Січень-вересень 2019 року Січень-вересень 2020 року По штатному розписі Фактич-но зай-нято По штатному розписі Фактич-но зай-нято
Виконавчий комітет міської ради
 
8371,8 9296,7 924,8 64 58 64 57
Відділ освіти міської ради
 
446,3 516,7 70,4 5 4 5 4
Управління праці та соціального захисту населення міської ради
 
3120,3 3833,2 713,0 32 27 32 27
Управління культури, молоді, фізичної культури та спорту міської ради
 
570,2 624,9 54,7 6 4 6 4
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради
 
1163,3 1384,3 221,0 12 12 12 12
Управління комунальної власності, земельних відносин , архітектури  міської ради
 
1161,9 1567,2 405,3 11 11 11 11
Фінансове управління міської ради
 
1233,6 1581,2 347,5 11 11 11 11
Апарат Східницької селищної ради
 
2174,6 2795,5 620,8 10,5 9,5 10,5 9,5
Всього по апарату управління
 
18242,0 21599,6 3357,6 151,5 136,5 151,5 135,5
 
В порівнянні з січнем-вереснем 2019 року видатки на утримання апарату управління зросли на 3357,6 тис.грн., або 18,4  відсотка.
 
 
 

 
+3357,6 тис.грн.
Выгнутая вверх стрелка: +3357,6 тис.грн. 
В структурі видатків бюджету міста Борислава , видатки на утримання апарату управління складають 12,3 відсотка.
 Видатки   на  заробітну  плату  з  нарахуваннями   проведені  в  сумі  20071,4  тис.грн.,  що  складає  92,9  відсотка  до  загальних  видатків  на  утримання  органів  місцевого  самоврядування.
 Середня заробітна плата по апарату управління за січень-вересень 2020 року склала 12,735 тис.грн. проти  11,646 тис.грн. у відповідному періоді  2019 року тобто зросла на 9,4 відсотка.
Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 411,6 тис.грн. або 1,9 відсотка.
Слід відмітити , що практично 94,9 відсотка від всіх видатків на апарат управління займають заробітна плата з нарахуваннями та енергоносії.
 
Станом на 01 жовтня 2020 року по апарату управління обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом в сумі 1100,9 тис.грн., яка зросла проти початку 1100,9 тис.грн., в тому числі :
< >по оплата праці та нарахування на заробітну плату –1099,9 тис.грн.;по інших видатках склала – 1,0 тис.грн. ( в тому числі за придбані товари і послуги – 0,8 тис.грн., по видатках на відрядження – 0,2 тис.грн. )придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря проведені в сумі  44,5 тис.грн.;оплату комунальних послуг та енергоносіїв проведені видатки в сумі 98,7 тис.грн.;інші поточні видатки проведені в сумі 0,4 тис.грн;капітальні видатки проведені в сумі 220,1 тис.грн..Напрямки використання
Виконання за січень-вересень 2019 року
Виконання за січень-вересень  2020 року
Відхилення січня-вересня 2020 року до січня-вересня  2019 року
У грн.
У відсотках
Дошкільні заклади освіти
23927,1
23327,0
-600,1
-2,5
Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми
52402,7
55043,4
2640,7
5,0
Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім`ї)
1409,5
1507,8
98,3
7,0
Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
2777,3
2944,1
166,8
6,0
Методична робота, інші заходи у сфері народної освіти
391,3
410,8
19,5
5,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
2944,9
2704,0
-240,9
-8,2
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів
0,0
432,9
432,9
0,0
Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми,хореграфічними,театральни-ми,хоровими,мистецькими)
4010,7
4575,5
564,8
14,1
Всього
87863,3
90945,4
3082,1
3,5
В порівнянні з аналогічним  2019 року видатки на освіту зросли на 3082,1  тис.грн. або 3,5 відсотка.
 
 
+3,5%
Стрелка вправо: +3,5%
+2254,1 тис.грн.
 
В структурі видатків бюджету міста Борислава видатки на освіту складають 53,0  відсотка .
 
+418,5 тис.грн.
За  рахунок міського бюджету проведені видатки на утримання установ освіти  в сумі 47422,0 тис.грн.За рахунок освітньої субвенції проведені видатки в сумі 42580,2 тис.грн., в тому числі на :
< >на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 42295,2  тис.грн. ( на оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл, Державної гімназії, дитячого будинку «Оріана»)- придбання спортивного інвентарю для   належного проведення і впровадження нового формату уроків фізичної культури у ЗЗСО І –ІІІ ст. № 8 м.Борислава проведені видатки в сумі 50,0 тис.грн.;
- придбання туристичного спорядження для вихованців гуртка козацько-лицарського національно-патріотичного виховання «Сокіл» («Джура»), що працює при ЗЗСО I – III ступенів №7 в м. Бориславі проведені видатки в сумі 87,2 тис.грн.
На  заробітну  плату  і  нарахування   використано  кошти  в  сумі  82234,7 тис.грн.,  що  складає  89,8   відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  установ  освіти.
Середня заробітна плата по установах освіти за звітний період 2020 року склала 8,483 тис.грн. і зросла проти минулого року на 4,1 відсотка
      На продукти харчування  використано коштів в сумі 529,6 тис.грн.,  що складає 0,6   відсотка до всіх видатків  .
       Видатки на оплату енергоносіїв  проведено в сумі 6051,2 тис.грн., що складає 6,7  відсотка до всіх видатків.
Слід відмітити , що 97,7 відсотків або 88877,2 тис.грн. всіх видатків на утримання установ освіти складають захищені статті видатків.
Станом на 01 вересня 2020 року комплектовано 169 класів на 4226 учня. Наповнюваність класів на 01 вересня  2020 року склала 25 учня на клас.
 
 
2015/2016 навчальний
рік
2016/2017 навчаль-ний рік 2017/2018 навчальний рік 2018/2019 навчаль-ний рік 2019/2020 навчаль-ний рік
 
2020/2021 навчаль-ний рік
 
Кількість
класів
168 169 169 169 167 169
Кількість учнів 3911 3957 4011 4072 4168 4226
Середня напов-нюваність 23,30 23,41 23,73 24,1 24,9 25,0
Кількість педставок 359 354 356,9 346,0 346 354,94
Кількість педставок на клас 2,14 2,09 2,11 2,05 2,05 2,10
Кількість учнів на одну педставку 11 11 11 12 12 11,9
 
Навантаженість учнів на одного педпрацівника у звітному періоді 2020 року складає 11,9 учнів на клас (2020/2021 навчальний рік).
Кількість педставок на один клас у звітному періоді склала 2,1 педставки на клас.
 

На початок навчального року укомплектовано 11 груп продовженого дня  на 330 учнів.
Проведеним аналізом витрат на одного учня по загальноосвітніх закладах освіти встановлено , що найбільші витарти на одного учня є по НВК ЗОШ №6 – 22,4 тис.грн., ЗОШ №9 – 17,3 тис.грн., ЗОШ №2 – 18,8 тис.грн.
Назва школи
 
 
 
Кількість
учнів станом на 01 жовтня
2020 року
 
Кількість
класів
станом на 01 жовтня
2020 року
Відсо-ток наповнювано-сті до потуж-ності шкіл
 
Напов-ню-
ваність
 
 
 
Кількість
пед-
ставок
 
 
 
Кількість
пед-ставок
на клас
 
 
Витра-ти на
одного учня, тис.грн.
 
ЗОШ №1
 
631 25 91,0 25,24 49,83 1,99 12,1
ЗОШ №2
 
231 11 66,3 21,0 21,0 1,91 18,8
ЗОШ №3
 
514 20 74,9 25,7 41,58 2,08 13,2
ЗОШ №4
 
840 31 98,8 27,0 69,83 2,25 12,9
ЗОШ №5
 
409 16 79,1 25,5 33,19 2,07 11,6
ЗОШ №7 434 16 70,8 27,12 32,03 2,00 12,4
ЗОШ №8
 
482 19 86,9 25,37 36,97 1,95 11,5
ЗОШ №9 157 9 57,5 17,44 14,94 1,67 17,3
Державна гімназія 407 13 100 31,3 40,4 3,11 15,2
Навчально виховний ком-плекс ЗОШ №6 121 9 42,0 13,4 15,17 1,69 22,4
 
            Станом на 01 жовтня 2020 року в дошкільних закладах освіти комплектовано 58 груп на 1132 дітей, та при НВКЗОШ № 6 – 2 групи на 23 вихованців.
 
Показники
 
2009 рік
 
2010
рік
 
 2011 рік 2012
рік
2013
рік
 
2014
рік
 
2015
рік
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019
рік
2020 рік
Кількість груп в дошкільних закладах освіти 55 56 58 59 60 60 60 61 60 60 60 60
Кількість дітей 1126 1147 1185 1266 1279 1264 1250 1258 1294 1347 1347 1155
Середня наповнюва-ність 20,47 20,48 20,43 21,46 21,32 21,07 20,83 20,62 21,57 22,5 22,5 19,25
Кількість вихователів 114,5 121,0 117,5 115 115 115 114,5 117 120 119  
119
 
119,12
 
 
Динаміка, кількості груп, кількості дітей , середньої наповнюваності у дошкільних закладах за 2009-2020 роки
 
Середня відвідуваність однієї дитини в дошкільних закладах міста за 9 місяців 2020 року складає 3,8 днів (37179 діто-днів/1088 дітей/9=3,8 в тому числі в розрізі дошкільних закладів освіти:
Назва закладу 9 місяців 2019 року (днів відвідування) 9 місяців 2020 року (днів відвідування)
Дошкільний навчальний заклад № 1 8,9 4,5
Дошкільний навчальний заклад № 2 8,1 3,5
Дошкільний навчальний заклад № 3 9,4 3,3
Дошкільний навчальний заклад № 4 9,0 4,2
Дошкільний навчальний заклад № 5 10,6 4,7
Дошкільний навчальний заклад № 6 7,4 2,8
Дошкільний навчальний заклад № 11 8,1 3,8
Дошкільний навчальний заклад № 14 8,2 3,8
Дошкільний навчальний заклад № 16 8,2 3,5
Дошкільний навчальний заклад №17 10,1 7,1
Дошкільний навчальний заклад №18 10,1 3,9
Дошкільний навчальний заклад №19 13,0 5,8
Дошкільний навчальний заклад №20 8,5 3,4
Навчально-виховний комплекс при ЗОШ № 6 13,5 4,0
 
Зменшення відвідуваності дітьми дитячих дошкільних закладів пояснюється карантином та відсутністю дітей в закладах освіти протягом другого кварталу 2020 року.
Всього  по  установах  освіти  на  кінець  звітного  періоду утримується   1008,4 штатних  одиниць.  За  звітний  період  виконано  37,2 тис. діто - днів  по  дитячих  дошкільних  установах, вартість  харчування  однієї  дитини  в  день   складає  15,89 грн.
По  загальноосвітніх  школах  по  харчуванню  виконано  15,4  тис. діто – днів. Станом на 01 жовтня 2020 року здійснюється безкоштовне харчування  дітей сиріт, чорнобильців, малозабезпечених дітей , діти батьків учасників АТО  вартість харчування цих дітей в день складає 15,0 грн.
По  дитячому  будинку  виконано  3,2 тис. діто –днів , фактична вартість  харчування  однієї  дитини  в  день  складає  26,9 грн.
Станом на 01 жовтня 2020 року в дитячому будинку утримується 1 група на 12  вихованців з штатною чисельністю 16,3 штатних одиниць. Тобто на одного вихованця припадає 1,36  штатної одиниці персоналу.
 Слід відмітити, що протягом останніх років спостерігається тенденція до зменшення кількості вихованців.
 
Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Вихованці 26 26 26 27 21 21 19 19 13 13 12
Штатні одиниці 28,0 28,0 28,0 28,5 28,5 28,5 28,0 28,0 16,3 16,3 16,3
Кількість штатних одиниць на одного вихованця 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 1,4 1,5 1,5 1,25 1,25 1,36
 

За рахунок бюджету міста Борислава утримується дитяча школа мистецтв на утримання якої використано коштів за девять місяців  2020 року  в сумі 4575,5 тис.грн.
По дитячій школі мистецтв утримується 64 штатні одиниці ( в тому числі за рахунок загального фонду 59 штатні одиниці та за рахунок спеціального фонду 3 штатні одиниці) по дитячій школі мистецтв , з них : керівники - 2 штатні одиниці, спеціалісти – 4,5 штатні одиниці, інші – 6,5 штатні одиниці, педагогічні працівники - 51 штатних одиниць.
За рахунок батьківської плати в дитячій школі мистецтв утримується 3 штатні одиниці педперсоналу , на утримання  яких використано кошти в сумі 219,4 тис.грн., що складає 69,1 відсотка всіх видатків по спеціальному фонду установи .
            Станом на 01 жовтня 2020 року у дитячій школі мистецтв навчається 406 учня.
 Протягом звітного періоду 2020 року було звільнено 84 учня від плати за навчання на загальну суму 82,2 тис.грн.
За звітний період 2020 року надійшло плати за навчання в школі в сумі  247,1 тис.грн. Середній розмір батьківської плати складає 165 грн.
За рахунок спеціального фонду проведено видатки по установах освіти в сумі 2479,6 тис.грн., в тому числі:
- видатки на оплата праці нарахування на заробітну плату проведені в сумі 534,8 тис.грн.;
- видатки на придбані медикаменти проведені в сумі 15,1 тис.грн.;
- видатки на продукти харчування використано коштів в сумі 335,4 тис.грн.;
-інші видатки проведені в сумі 819,6 тис.грн. ( предмети, матеріали, інвентар проведені видатки в сумі 638,7 тис.грн., по оплаті інших послуг (крім комунальних) проведені видатки в сумі 160,6 тис.грн., по інших поточних видатках проведені видатки в сумі 20,3 тис.грн.);
- капітальні видатки проведені в сумі 774,7 тис.грн.
Станом на 01 жовтня 2020 року по установах освіти обліковується кредиторська заборгованість за загальним фондом  в сумі 5770,6 тис.грн., і зросла проти початку року на 5770,6 тис.грн.( в тому числі прострочена кредиторська заборгованість 69,6 тис.грн.), в тому числі :
-  по оплаті праці і нарахуваннях на заробітну плату – 5559,9 тис.грн.;
- по придбаних продуктах харчування – 69,8 тис.грн.;
            - за спожиті енергоносії та комунальні послуги – 1,9 тис.грн.;
< >по інших видатках заборгованість склала – 139,0 тис.грн. ( в тому числі по відрядженнях 25,6 тис.грн., за придбані матеріали , інвентар – 15,6 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 97,7 тис.грн., по інших видатках – 0,1 тис.грн.)на капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 162,3 тис.грн..на капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1, що на  вул. Шкільній, 11 у м. Борислав Львівської області проведено видатки в сумі 263,9 тис.грн..на капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м. Борислава Львівської області, вул. Грушевського, 29 проведено видатки в сумі 137,5 тис.грн.;на капітальний ремонт покрівлі  (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна, 25 в м.Борислав, Львівської області проведено видатки в сумі 119,7 тис.грн.;придбання обладнання  для дитячої школи мистецтв у м. Бориславі Львівської області проведено видатки в сумі 89,9 тис.грн.< >на придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №5 проведені видатки в сумі 88,0 тис.грн.;на благоустрій подвір"я початкової школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( корпус №2 у Бориславському міському парку культури та відпочинку) проведені видатки в сумі 60,8 тис.грн..Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями встановлено, що установи освіти не забезпечені асигнуваннями на оплату праці  станом на 01.10.2020 року в сумі 3105,6 тис.грн. Напрямки використання
Виконання за січень-вересень 2019 року
Виконання за січень-вересень  2020 року
Відхилення січня-червня 2020 року до січня-червня  2019 року
У грн.
У відсотках
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
27482,2
15045,2
-12437,0
-45,3
Стоматологічна допомога населенюю
1905,0
2156,9
251,9
13,2
Центалізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
847,5
1086,0
238,6
0,0
Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
241,6
0,0
-241,6
0,0
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я
30,0
450,0
420,0
1400,00
Всього
30506,2
18738,1
-11768,1
-38,58
 
За рахунок медичної субвенції за звітний період 2020 року проведені видатки в сумі 6986,1 тис.грн., зокрема в розрізі напрямків використання :
- на оплату праці і нарахування на заробітну плату проведені видатки в сумі 6644,9   тис.грн.;
-  на оплату предметів , матеріалів, обладнання та інвентаря проведені видатки в сумі 23,0 тис.грн.;
- на оплату відряджень проведені видатки в сумі 18,2 тис.грн.;
- на оплату медикаментів та перев’язувальних матеріалів проведені видатки в сумі 142,7 тис.грн.;
- на оплату за продуктів харчування проведені видатки в сумі 57,3 тис.грн.;
- на оплату послуг  (крім комунальних) 30,4 тис.грн.;
-  на виплату пенсій і допомог проведені видатки в сумі 69,6 тис.грн..
Станом на 01 жовтня  2020 року проведені видатки по центалізованих заходах з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет в сумі 1086,0 тис.грн., в тому числі:
< >за рахунок коштів субвенції субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я  за рахунок коштів медичної субвенції проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 137,0 тис.грн.;за рахунок коштів бюджету міста Борислава проведені видатки по забезпеченю мешканців міста препаратами інсуліну в сумі 549,9 тис.грн.;за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я проведені видатки по забезпеченню мешканців міста інсуліном в сумі 399,1 тис.грн..
-38,6%
Стрелка влево: -38,6%   
 
 
В порівнянні з аналогічним періодом 2019 року видатки на охорону здоров'я скоротилися   на 11768,1 тис.грн. або на 38,6  відсотка .
Причиною зменшення видатків на утримання установ комунального некомерційного підприємства «Центальна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради   до минулого року є перехід вторинної ланки на фінансування за рахунок коштів Національної служби здоров`я України.
 
+982,1 тис.грн.
На  виплату  заробітної  плати  та  нарахування  використано  асигнування    в  сумі   10736,5  тис.грн.,  що  складає    71,4  відсотка  до  всіх  видатків  на  утримання  комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради. Середня заробітна плата по установах охорони здоров'я  за січень-вересень 2020 року склала 6,587 тис.грн. ( для первинної ланки середня зарплата 12,993 тис.грн., для вторинної ланки 5,344 тис.грн.) і зросла  в порівнянні з 2019 роком на 26,6 відсотка
 Видатки на медикаменти за звітний період   2020 року проведені в сумі 320,1 тис.грн., що складає 2,1 відсотка до всіх видатків на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради.
 Видатки на продукти харчування проведені в сумі 57,3 тис.грн., що складає 0,4  відсотка до загальних видатків на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради.
 Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 3728,0 тис.грн., що складає  24,8 відсотка до всіх видатків на утримання комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня м.Борислава» Бориславської міської ради.
Слід відмітити , що 99,2 відсотків всіх видатків на утримання установ КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» складають захищені статті видатків.
 За  звітний  період  виконано  33,931 тисяч ліжко-днів звичайного стаціонару, 3,662 тисяч ліжко-днів денного стаціонару та 132,601 тисяч  амбулаторних відвідувань. 
 Видатки  на харчування  на один ліжко-день складають 4,98 грн.,  видатки  на  медикаменти  на  один  ліжко-день  складають  8,14  грн..
  В установах КНП «Центральна міська лікарня м.Борислава» функціонує 190 ліжок звичайного стаціонару та 39 ліжок денного стаціонару, штатна чисельність складає 578,75 штатних одиниць, з них первинна ланка 94,75 штатних одиниць та 458,75 штатних одиниць вторинна ланка, за рахунок власних надходжень ( платних послуг) – 25,25 штатних одиниць.
Проведеним аналізом кількості ліжок, кількості штатних одиниць за період з 2010 по 2020 роки, спостерігається тенденція до зменшення кількості ліжок та кількості штатних одиниць.
 
 
 
2010
рік
 
2011 рік 2012 рік 2013
рік
2014
рік
2015
рік
2016
рік
2017 рік 2018
рік
2019
рік
2020 рік
Кількість ліжок
( без денного стаціонар)
 
325 325 300 300 300 290 290 245 210 210 190
Кількість штаних одиниць (вторинка) 842,5 841,5 814,5 751,5 751,5 734,0 727,5  
 
 
 
 
687,75
 
 
 
 
 
 
496,25 492,75 484,0
 

            За девять місяців 2020 року підприємством отримано доходів в сумі 1225,8 тис.грн., в тому числі за рахунок наданих платних медичних послуг – 934,2 тис.грн.
На утримання КП «КНП Стоматологічна поліклініка» з бюджету міста Борислава проведені видатки в сумі 2156,9  тис.грн., які були спрямовані на :
< >оплату праці з нарахуваннями на заробітну плату в сумі 1704,1 тис.грн.;оплату енергоносіїв та комунальних послуг в сумі 75,3 тис.грн.;відщкодування видатків , повязаних із наданням стоматологічної допомоги пільговим категорія населення і сумі 357,6 тис.грн.;придбання засобів індивідуального захисту та медикаментів для дитячого прийому 19,9 тис.грн.діти – 4974 відвідувань;пільгові категорії дорослого населення 1785 відвідувань (інваліди війни – 35 відвідування, учасники бойових дій – 126 відвідувань, інваліди І-ІІ групи загального захворювання – 83 відвідувань, громадяни похилого віку (старше 70 років) – 1541 відвідувань).по інших програмах та заходах у сфері охорони здоров`я склала в сумі 90,9 тис.грн..на оплату заробітної плати - 10 203,6 тис.грн.нарахування на оплату праці - 2 152,6 тис.грн.на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 137,6 тис.грн.на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 583,0 тис.грн.на оплату послуг (крім комунальних) – 397,7 тис.грн.на оплату відрядження – 24,4 тис.грн.на капітальний ремонт приміщення  для відділення первинної медико санітарної допомоги – 1 630,0 тис. грн..пакет 3 «Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах» -3 239,4 тис.грн.;пакет 4 «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 9 175,4 тис.грн.;пакет 7 «Медична допомога при пологах» - 1 529,6 тис.грн.;пакет 9 «Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу» - 4 253,3 тис. грн.;пакет 19 «Психіатрична допомога дорослим та дітям» - 362,4 тис. грн.; пакет 22 «Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії» -8,6 тис.грн.;пакет 24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим та дітям» -501,8 тис.грн.;пакет 26 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату» - 581,9 тис.грн.;пакет 27 «Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженняи нервової системи» - 861,4 тис.грн..на оплату заробітної плати – 14 494,1 тис.грн.;нарахування на оплату праці – 3 240,4 тис.грн.;на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 91,5 тис.грн.;на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 343,1 тис.грн.;на продукти харчування – 99,4 тис.грн.;на оплату послуг (крім комунальних) – 151,4 тис.грн.;на оплату відрядження – 27,5 тис.грн.;на виплату пільгових пенсій – 172,3 тис.грн..Назва установи
Виконання за січень-вересень 2019 року
Виконання за січень-вересень 2020 року
Відхилення січня-вересня 2020 року до січня-вересня 2019 року
тис.грн.
відсотках
Видатки , які здійснюються за рахунок субвенцій з державного бюджету
70489,2
0,0
-70489,2
0,0
Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
23775,9
0,0
-23775,9
0,0
Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
17,8
0,0
-17,8
0,0
Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям
46378,5
0,0
-46378,5
0,0
Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках, у т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях і сім'ях патронатного вихователя
317,1
0,0
-317,1
0,0
Видатки , які здійснюються з міського бюджету
3231,6
3274,7
43,1
1,3
Всього
73720,8
3274,7
-70446,1
-2151,2
 
Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року зменшилися на 70446,1 тис.грн..
Причиною зменшення видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення є зміна механізму надання і фінансування надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям,  тимчасової допомоги дітям та надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання  і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на соціальний захист населення, які здійснюються з бюджету міста Борислава  зросли  на 43,1 тис.грн. або 1,3 відсотка і склали 3274,7 тис.грн..
 
+1,3%
Стрелка вправо: +1,3%Із   загальної суми видатків на виплату оплати праці і нарахування на заробітну плату використано  коштів в сумі 2141,6 тис.грн. – на  утримання 25,75 шт. одиниць працівників територіального центру , які обслужили за січень-вересень 2020 року 762 одиноких непрацездатних громадян,  5 шт. одиниць центру соціальних служб для молоді.
 
+74,9 тис.грн
 Середня заробітна плата по установах соціального захисту за січень-вересень  2020 року склала  6,917 тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 29,6 відсоткаЗа рахунок бюджету міста Борислава за січень-вересень 2020 року проведено видатків на виплату інших видатків по соціальному захисту населення ( допомог) в сумі 305,6 тис.грн.,  а саме :
            - на виплату одноразової грошової допомоги воїнам афганцям проведені видатки в сумі 23,5 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги мешканцям міста за розпорядження голови проведені видатки в сумі 84.4 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги 10 учасникам АТО проведені видатки в сумі 20,0 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсії ветеранам УПА проведені видатки в сумі 20.8 тис.грн.;
            - на виплату доплат до пенсіїї почесним громадянам міста проведені видатки в сумі 10.8 тис.грн.;
            - на виплату одноразової допомоги особам з інвалідністю внаслідок участі в АТО, які потребують лікування  проведені в сумі 5,0 тис.грн.;
            - на виплату допомог по догляду за інвалідом першої групи проведені видатки в сумі 3.8 тис.грн.;
            - на відшкодування витрат на медичні препарати для ургентних хворих   проведені видатки в сумі 7,9 тис.грн.;
            - одноразова допомога громадянам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС – 39,4 тис.грн.;
            - одноразова допомога мешканцям міста на закупівлю обладнання на влаштування індивідуального опалення  - 40,0 тис.грн.;
            - одноразова допомога мешканцям міста прийнятих на військову службу за контрактом – 10,0 тис.грн.;
            - щорічна допомога бійцям-добровольцям АТО на житлово-комунальні послуги 2 учасникам – 14,0 тис.грн.;
            - одноразова допомога сімям загиблих учасників АТО – 20,0 тис.грн.;
            - відшкодування витрат на сімейний відпочинок учасників АТО за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на виконання обласної Програми– 6,0 тис.грн..
            Протягом звітного періоду  2020 року проведено видатки по компенсації виплат на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 112,9 тис.грн.
            За звітний період з бюджету міста Борислава проведено відшкодування пільг з оплати послуг зв’язку пільговим категоріям громадян міста в сумі 44,1 тис.грн.
            За рахунок бюджету міста Борислава за дев`ять місяців 2020 року  проведено виплат грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до обслуговування і потребують сторонньої допомоги в сумі 49,6 тис.грн.
За рахунок бюджету міста Борислава за звітний період 2020 року проведено видатків по відшкодуванню муніципальних субсидій , що надаються населенню на житлово-комунальні 549,3 тис.грн.
Заборгованість місцевого бюджету за надані муніципальні субсидії та пільги  на 01 жовтня 2020 року  відсутня. 
Кредиторська заборгованість по соціальному захисту та соціальному забезпеченню станом на 01.10.2020 року склала 206,7 тис.грн. і зросла проти початку року на 206,7 тис.грн., в тому числі в розрізі видатків :
< >по оплаті праці з нарахуваннями на заробітну плату – 199,2 тис.грн.;по придбаних предметах, матеріалах, обладнанню – 7,0 тис.грн.;по оплаті послуг (крім комунальних) – 0,5 тис.грн.Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями встановлено, що установи соціального захисту не забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями на 2020 рік в сумі 66,0 тис.грн.
 
КУЛЬТУРА
 За рахунок бюджету міста Борислава утримується одна бібліотечна система , міський палац культури , дитяча школа мистецтв, краєзнавчий музей ,  народний дім „Просвіта” , бібліотека в смт  Східниця.
  На утримання установ  культури по загальному фонду  за  звітний  період  використано  коштів  в  сумі  5642,4  тис.грн.  або  83,3   відсотка  до  уточненого  плану на  січень-вересень  2020 року.
Назва установи Виконання за січень-вересень 2019 року Виконання за січень-вересень 2020 року Відхилення січня-вересня 2020 року до січня-вересня 2019 року
тис.грн. відсотках
Міська централізована бібліотечна система
 
 
2326,1 2269,4 -56,8 -2,4
Історико-краєзнавчий музей
 
 
403,2 454,4 51,2 12,7
Міський палац культури
 
 
2295,8 1906,5 -389,3 -17,0
Інші культурно-освітні заклади та заходи 2280,3 1012,2 -1268,1 -55,6
 Всього 7305,4 5642,4 -1663,0 -22,8
 
            В порівнянні з першим півріччям 2020 року видатки на утримання установ культури скоротилися  на 1663,0 тис.грн. або 22,8 відсотка. 
 
 
-22,8%
Стрелка влево: -22,8%
-951,4 тис.грн.
  
На  оплату праці  і  нарахування на заробітну плату використано  коштів  в  сумі  3836,7  тис.грн.,  або  68,0  відсотка  до  всіх  видатків  по  культурі.
 
-187,9 тис.грн.
Середня заробітна плата по установах культури за січень-вересень  2020 року склала 6,048 тис.грн. і зросла проти минулого року на 6,5 відсотка. Видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг проведені в сумі 592,4 тис.грн., що складає 10,5  відсотка до всіх видатків на утримання установ культури.
Станом на 01 жовтня 2020 року утримується штатна чисельність працівників культури в кількості  63 штатні одиниці.
За рахунок бюджету міста Борислава по загальному фонду по централізованій бібліотечній системі утримується 31,25 штатні одиниці та 2,25 штатні одиниці по бібліотеці в смт.Східниця.
 За звітний період по централізованій бібліотечній системі надійшло платних послуг в сумі 10,5 тис.грн., в тому числі в розрізі джерел надходжень:
< >від оренди майна бюджетних установ – 10,1 тис.грн.;від р,еалізації в установленому порядку майна – 0,4 тис.грн..по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 327,8 тис.грн.;по оплаті предметів, матеріалів і інвентаря – 7,8 тис.грн.;по оплаті інших послуг (крім комунальних) – 26,1 тис.грн.по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 3,6 тис.грн.;по оплаті предметів, матеріалів і інвентаря – 4,8 тис.грн.;на придбання музичного інструменту для Народного дому «Просвіта» в смт.Східниця в сумі 40,0 тис.грн.;на придбання труб батарей для влаштування опалення в Народному домі «просвіта» в смт.Східниця в сумі 49,0 тис.грн.Назва установи
Виконання за січень-вересень  2019 року
Виконання за січень-вересень 2020 року
Відхилення січня-вересня 2019 року до січня-вересня 2020 року
тис.грн.
відсотках
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (утримання ДЮСШ)
2069,7
2104,4
34,8
1,7
Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань
80,6
54,4
-26,3
-48,3
Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств ( ДЮСШ "Атлант")
661,9
783,5
121,5
15,5
Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд (КП СОК "Нафтовик")
704,9
855,8
151,0
17,6
Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні
400,5
403,3
2,8
100,0
 
3917,6
4201,3
283,7
6,8
            В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на фізичну культуру і спорт  зросли на 283,7 тис.грн. або 6,8 відсотка.
 
+6,8%
Выгнутая вниз стрелка: +6,8%
+287,9 тис.грн.
За звітний період на утримання дитячої юнацької школи використано бюджетних коштів за дев`ять місяців  2020 року в 2104,4 тис.грн.На оплату праці та нарахування на заробітну плату використано коштів в сумі 1806,3 тис. грн. або 85,8  відсотка видатків на утримання дитячої юнацької спортивної школи.
 
+314,4 тис.грн
Середня заробітна плата по установах фізичної культури складає 5,982  тис.грн. і зросла проти аналогічного періоду минулого року на 12,7 відсотка. На оплату за спожиті енергоносії і комунальні послуги використано коштів в сумі 265,0 тис. грн. або 12,6 відсотка всіх видатків на фізкультуру і спорт .
За звітний період з бюджету міста Борислава на фінансову підтримку КЗ СОК «Нафтовик» використано коштів в сумі 855,8 тис.грн.
                На утримання навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи КЗ «Атлант» використано коштів в сумі 783,4 тис.грн.
            На підтримку спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні ( фінансування футбольної команди) використано коштів в сумі 403,2 тис.грн.
За рахунок спеціального фонду по установах фізичної культури та спорту за звітний період  2020 року проведені видатки в сумі 59,3 тис.грн., в тому числі на:
- капітальні капітальні видатки  проведені в сумі 59,3 тис.грн.
Станом на 01 жовтня 2020 року по установах фізичної культури та спорту обліковується кредиторська заборгованість по загальному фонду в сумі 174,0 тис.грн., яка зросла проти початку року на 174,0 тис.грн., в тому числі :
- по оплаті праці і нарахуванні на заробітну плату – 116,1 тис.грн.;
-по інших видатках – 57,9 тис.грн. (за придбані предмети, матеріали і обладнання-18,3 тис.грн., по оплаті послуг (крім комунальних) – 34,1 тис.грн., субсидії і поточні трансферти підприємствам - 5,5 тис.грн.).
Проведеним аналізом забезпеченості асигнуваннями на заробітну плату з нарахуваннями встановлено, що установи фізичної культури не забезпечені фондом заробітної плати з нарахуваннями на 2020 рік в сумі 56,8 тис.грн.
 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
        Видатки на житлово-комунальне господарство за звітний період  2020 року склали 24404,2 тис.грн., в тому числі:
< >по загальному фонду – 24404,2 тис.грн. .
+5,4%
Стрелка вправо: +5,4%           В порівнянні з аналогічним періодом минулого року видатки на житлово-комунальне господарство зросли на 1248,3 тис.грн. або 5,4 відсотка
По благоустрою міста проводилось прибирання вулиць міста , вивезення вуличного сміття , зрізка аварійних дерев , озеленення території, експлуатація та ремонт вуличного освітлення.
 
+1617,9 тис.грн.
            За звітний період 2020 року було проведено видатки по благоустрою міста на суму 20845,9 тис.грн. в розрізі комунальних служб  :- по КП «Еко-місто» – 11939,6 тис.грн.;
 
+1911,0 тис.грн.
- по КП «Зелений світ» - 2570,2 тис.грн.;- по КП «Бориславсвітло» - 1168,9  тис.грн.;
- по оплаті вуличного освітлення за спожиту електроенергію – 903,2 тис.грн.;
- по КП «Господарник» (смт.Східниця) -4264,0 тис.грн.
 
Протягом дев`яти місяців 2020 року проводилися видатки на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробницто в сумі 3525,0 тис.грн., в тому числі в розрізі комунальних підприємств міста :
< >по КП «Вододар» - 2380,0 тис.грн.;по КП «Бориславтеплоенерго» - 1145,0 тис.грн.ТПКВ
КМБ
КЕ
КВ
Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації
Уточнений план на 2020 рік
Профі нансо вано  станом на 01.10. 2020  року
Освоє но станом на 01.10. 2020 року
0210160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
185,0
0,0
0,0
0216083
3240
Придбання квартири співфінансування
120,0
0,0
0,0
0217324
3210
Влаштування плитки в аптеці-музею світового винахідника нафтової промисловості Йогана Зега у м.Бориславі (64 м.кв.)
8,2
0,0
0,0
0611010
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (ємкості для води, газові плити, холодильники, пральні машини, компютерів)
188,4
4,4
2,9
0611010
3110
Придбання меблів для ігрових кімнат ДНЗ №4 на вул.Гоголя,18 у м. Бориславі Львівської області
11,6
11,6
11,6
0611010
3110
Придбання
52,0
0,0
0,0
0611020
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (компютерів)
250,0
0,0
0,0
0611020
3110
Придбання та встановлення дитячих ігрових атракціонів на пришкільній території ЗОШ №5- громадський бюджет
176,0
88,0
88,0
0611020
3110
Придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) для Бориславської ЗОШ І-ІІІ ст.№4 ім.С.Коваліва
116,1
0,0
0,0
0611020
3110
Придбання
296,0
0,0
0,0
0611020
3110
Придбання (Нова Українська школа)
157,9
157,9
0,0
0611020
3110
Придбання
276,6
0,0
0,0
061090
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (музичних інструментів, обладнання для музичного супроводу) ( Придбання звукового та комунікаційного обладнання для Центру дитячої та юнацької творчості в м.Бориславі)
30,0
0,0
0,0
0611161
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування ( компютерів для централізованої бухгалтерії відділу освіти, групи по обслуговуванню, міжшкільного навчально-виробничого комбінату)
163,0
11,0
10,8
0617321
3122
Заміна та встановлення теплового лічильника в закладі дошкільної освіти №3
35,0
0,0
0,0
0617321
3122
Заміна та встановлення теплового лічильника в   закладі загальної середньої освіти №7
35,0
0,0
0,0
0617321
3122
Встановлення теплового лічильника в загальноосвітньому закладі №8
30,0
0,0
0,0
0617321
3122
Заміна та встановлення теплового лічильника в центрі дитячої та юнацької творчості
35,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт фасаду в закладі дошкільної освіти №5 ( Капітальний ремонт фасаду Бориславського ДНЗ №5 по вул.Промислова, 32 в смт.Східниця Львівської області)
80,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт даху в закладі дощкільної освіти №14  ( Капітальний ремонт покрівлі ДНЗ №14 по вул.Трускавецькій, 61 у м.Бориславі)
80,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни дверей в закладі дошкільної освіти  №18
50,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт даху в закладі дошкільної освіти №4
250,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт туалетів в закладі дошкільної освіти №17
50,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт заміна електропроводки в закладі дошкільної освіти №11
100,0
0,0
0,0
0617321
3132
 Капітальний ремонт прилеглої території в закладі дошкільної освіти №11                                 
100,0
0,0
0,0
0617321
3132
 Капітальний ремонт стіни в  закладі дошкільної освіти  №18                                
50,0
0,0
0,0
0617321
3132
Кап.ремонт системи опалення в  закладі дошкільної освіти №20
59,8
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої  освіти №1
100,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ ст. №3 на вул. Шкільна, 19 у м. Бориславі Львівської обл.
82,6
82,6
80,8
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх дверей в закладі загальної середньої освіти №3 ( Капітальний ремонт в частині заміни внутрішніх дверних блоків ЗЗСО І-ІІІ  ст. №3 на вул.Шкільна, 19 у м.Бориславі Львівської обл.)
91,1
41,1
40,5
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої  освіти №4
5,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в в закладі загальної середньої  освіти №5
80,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в загальноосвітньому закладі освіти НВК №6 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень у навчально-виховному комплексі "Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад" по вул.С.Бандери , 102 у м.Бориславі Львівської області)
60,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон в закладі загальної середньої освіти №7 (Капітальний ремонт в частині заміни вікон приміщень в ЗЗСО І-ІІІ ступенів №7 на вул. В.Великого в м.Бориславі Львівської області)
80,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині заміни вікон та дверей в закладі загальної середньої освіти №8 (Майстерня) ( Капітальний ремонт в частині заміни вхідних дверей школи та вікон шкільної майстерні в приміщенні ЗЗСО №8 на вул.Січових Стрільців, 28 в м.Бориславі Львівської області)
80,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт даху в закладі загальної середньої освіти №1
500,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт парапетів скатного даху в закладі загальної середньої освіти  №3
110,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1, що на  вул. Шкільній, 11 у м. Борислав Львівської області
146,7
146,7
135,8
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №1 ( Капітальний ремонт санітарних вузлів (туалетів) першого та другого поверхів лівого крила ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , що на вул. Шкільній ,11 у м.Бориславі Львівської області)
152,8
72,8
69,2
0617321
3132
Комплексна термомодернізація будівлі закладу середньої освіти І-ІІІ ступенів №4 по вул.Зеленій, 44 у м.Бориславі Львівської області
105,0
105,0
98,4
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів загальноосвітнього закладу №6 (Бориславська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №6 - дошкільний навчальний заклад)
50,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт внутрішніх туалетів в закладі загальної середньої освіти №7
120,0
0,0
0,0
0617321
3132
Укріплення балок несучих конструкцій другого та третього поверхів каркасно-цегляного корпусу в закладі загальної середньої освіти №3
100,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт в частині утеплення фасаду та укріплення стін в закладі загальної середньої освіти  №9 ( Капітальний ремонт фасаду школи №9 по вул.Дрогобицькій,415 м.Борислав Львівської обл.)
120,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт електромережі в закладі загальної середньої освіти  №8
60,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт системи електропроводки  в закладі загальної середньої освіти освіти №3
100,0
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м. Борислава Львівської області, вул. Грушевського, 29
139,8
0,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт приміщень Бориславської державної гімназії ( Капітальний ремонт приміщень Бориславської гімназії І-го поверху м.Борислав Львівської області, вул.Грушевського,29)
139,8
69,9
68,7
0617321
3132
Благоустрій подвір"я початкової школи ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ( корпус №2 у Бориславському міському парку культури та відпочинку)  - громадський бюджет
121,9
60,9
0,0
0617321
3132
Створення дитячо-юнацького освітньо-відпочинкового простору на території ЗОШ №7 (громадський бюджет)
155,9
78,0
0,0
0617321
3132
Капітальний ремонт туалетів в центрі дитячої та юнацької творчості
25,0
0,0
0,0
0617321
3142
Реконструкція закладу дошкільної освіти №6
500,0
0,0
0,0
0617325
3132
Капітальний ремонт покрівлі  (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна, 25 в м.Борислав, Львівської області
133,8
0,0
0,0
0617325
3132
Капітальний ремонт даху ДЮСШ ( Капітальний ремонт покрівлі (частковий) Бориславської дитячо-юнацької спортивної школи на вул.Шкільна,25 в м.Борислав, Львівської області)
146,6
66,7
60,3
0810160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
80,0
40,0
39,8
0813121
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
15,0
0,0
0,0
0813221
3240
Придбання житла для учасників АТО
629,9
629,9
629,9
0813242
3240
Придбання житла (співфінансування з міського бюджету м.Борислава) учаснику АТО М.Мисіву
231,5
0,0
0,0
1010160
3110
Придбання предметів довгострокового користування
15,0
0,0
0,0
1011100
3110
Придбання обладнання для дитячої школи мистецтв у м.Бориславі Львівської області
35,0
35,0
35,0
1011100
3110
Придбання обладнання для дитячої школи мистецтв у м.Бориславі Львівської області
67,0
32,0
32,0
1014030
3110
Поповнення бібліотечних фондів
20,0
0,0
0,0
1014030
3110
Придбання періодичних видань на 2021 рік
20,0
0,0
0,0
1014030
3110
Придбання компютерної техніки, створення сучасного інформаційно-інноваційного простору (придбання обладнання) у центральній міській бібліотеці Бориславської МЦБС по вул.Шевченка, 20 в м.Бориславі Львівської області
10,3
10,3
10,3
1014030
3110
Придбання компютерної техніки, створення сучасного інформаційно-інноваційного простору (придбання обладнання) у центральній міській бібліотеці Бориславської МЦБС по вул.Шевченка, 20 в м.Бориславі Львівської області
19,7
4,7
4,7
1014060
3110
Придбання основних засобів для Просвіти
40,0
40,0
40,0
1017324
3122
Влаштування пандусу та оптимізація повітряно-температурного режиму  в приміщеннях  Народного дому "Просвіта №3" по  вул. С. Бандери 94 в м. Бориславі
41,5
0,0
0,0
1017324
3122
Влаштування пандусу та оптимізація повітряно-температурного режиму  в приміщеннях  Народного дому "Просвіта №3" по  вул. С. Бандери 94 в м. Бориславі
45,7
0,0
0,0
1017324
3132
Капітальний ремонт веранди міської бібліотеки для дітей по вул. Шевченка,60
90,0
0,0
0,0
1017324
3132
Виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту даху Бориславського міського палацу культури
200,0
100,0
0,0
1017324
3132
Капітальний ремонт нежитлового приміщення у НД "Просвіта" по вул.Дрогобицькій 439 в.м.Бориславі для влаштування поліцейської станції
53,7
0,0
0,0
1017324
3132
Капітальний ремонт нежитлового приміщення у НД "Просвіта" по вул.Дрогобицькій 439 в.м.Бориславі для влаштування поліцейської станції
53,1
0,0
0,0
1017324
3142
Реконструкція даху в бібліотеках-філіях на вулиці Коваліва, 32 у місті Бориславі Львівської області
50,0
0,0
0,0
1017324
3142
Реконструкція історико-краєзнавчого музею
180,0
60,0
60,0
1017324
3210
Створення зони відпочинку з мотузковим парком та кінотеатром під відкритим небом на території Бориславського міського парку
250,0
0,0
0,0
1017325
3210
Капітальний ремонт системи опалення з впровадженням енергозберігаючих заходів у головному корпусі КНП "Спортивно-оздоровчий комплекс "Нафтовик" за адресою :Львівська обл., м.Борислав, по вул.Коновальця,6
150,0
0,0
0,0
1017330
3132
Капітальний ремонт приміщення управління культури , молоді , фізичної культури і спорту міської ради
165,0
0,0
0,0
1017368
3210
Реконструкція пішохідної доріжки парку культури і відпочинку на спортивно-відпочинкову алею "Львівська" за адресою : вул.Шевченка,37, м.Борислав, Львівська обл.
500,0
0,0
0,0
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КНП  Бориславський міський парк культури і відпочинку
42,4
0,0
0,0
1017670
3210
Внески до статутного капіталу для придбання тренажерного обладнання КНП  Бориславський міський парк культури і відпочинку ( Придбання і встановлення спортивних комплексів "Воркаут" в Бориславському міському парку культури і відпочинку)
181,6
137,5
137,5
1017670
3210
Внески до статутного капіталу для придбання тренажерного обладнання КНП  Бориславський міський парк культури і відпочинку ( Придбання і встановлення спортивних комплексів "Воркаут" в Бориславському міському парку культури і відпочинку)
166,2
76,5
76,5
1017670
3210
Внески до статутного капіталу КНП "СОК "Нафтовик" на придбання основних засобів
50,0
25,0
25,0
1017670
3210
Внески до статутного фонду КП "Каменяр" ( Капітальний ремонт частини фасаду та частини покрівлі  даху кінотеатру "Каменяр" на вул.Шевченка,25 у м.Бориславі Львівської області)
200,0
0,0
0,0
1017670
3210
Внески до статутного фонду КП "Каменяр" ( Капітальний ремонт частини фасаду та частини покрівлі  даху кінотеатру "Каменяр" на вул.Шевченка,25 у м.Бориславі Львівської області)
348,9
174,5
174,5
1217310
3122
Влаштування вуличного освітлення по вул. С. Бандери (від будинку №207 по будинок №247б) в м. Бориславі Львівської області
40,0
0,0
0,0
1217310
3122
Влаштування вуличного освітлення по вул. С.Бандери ( від будинку №207 по будинок №247б) в м. Бориславі Львівської області
25,0
19,9
19,7
1217310
3122
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул. Мазепи в м. Бориславі
150,0
17,4
17,3
1217310
3122
Будівництво мереж зовнішнього освітлення по вул.Мазепи в м.Бориславі
100,0
89,2
50,0
1217310
3122
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул. В. Великого від буд. 213 до буд. 289 до реконструйованого водопроводу на вул. Володимира Великого  в м. Бориславі Львівської області
139,4
0,0
0,0
1217310
3122
Влаштування трубопроводу побутової каналізації  на вулиці Модрицькій
300,0
0,0
0,0
1217310
3122
Підключення індивідуальних житлових будинків на вул.Довбуша, які розташовані в районі озера у мікрорайоні "Тустановичі", до міської мережі побутової каналізації (4 черга) в м.Бориславі  Львівської області
299,3
299,3
299,3
1217310
3122
Будівництво мереж побутової каналізації від будинку № 1 до будинку № 12 на вулиці Бічна Джерельна в м.Бориславі Львівської обл.
150,0
0,0
0,0
1217310
3122
Будівництво мереж побутової каналізації від будинку № 5 до будинку № 13 на вулиці Бічна Джерельна в м.Бориславі Львівської обл.
150,0
0,0
0,0
1217310
3131
Капітальний ремонт конструкцій будинку № 12  на вулиці Палія в м. Бориславі
20,0
0,0
0,0
1217310
3131
Капітальний ремонт покрівлі будинку № 166  на вулиці Шевченка в м. Бориславі
20,0
0,0
0,0
1217310
3131
Капітальний ремонт конструктивних елементів будинку № 14  на вулиці Грушевського в м. Бориславі
20,0
0,0
0,0
1217310
3131
Капітальний ремонт конструкції середньої несучої стіни у підвальному приміщенні житлового будинку № 3  на площі І.Франка в м. Бориславі
41,2
2,6
2,6
1217310
3132
Капітальний ремонт пожежних гідрантівв м. Бориславі.
100,0
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі  будинку № 16 на вул. 600-річчя Борислава в м. Бориславі Львівської області».
49,0
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт трубопроводу побутової каналізації в районі  будинку № 63 на вул. Трускавецькій в м. Бориславі Львівської області».
130,0
130,0
129,3
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул. Трускавецькій    в м. Бориславі Львівської області  
35,0
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару на парній стороні   дороги на вулиці В. Великого від перехрестя із дорогою на вул. на вул. Травневій до перехрестя із дорогю на вул. Героїв ОУН-УПА    в м. Бориславі  Льввської області
469,9
468,2
468,0
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару по вулиці С.Бандери по непарній стороні від перехрестя з вулицею Лісною до будинку №230
299,0
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт тротуару по непарній стороні вулиці Шевченка починаючи від закладу дошкільної освіти №18 до памятника С.Бандери
299,0
0,0
0,0
1217310
3132
Облаштування спортивно-оздоровчого комплексу на прибудинковій території житлового будинку №39 на вулиці Коваліва в місті Бориславі Львівської області - громадський бюджет
41,0
0,0
0,0
1217310
3132
Влаштування гімнастичного комплексу з баскетбольним щитом на дитячому ігровому майданчику в районі житлових будинків № 44,45,58,40 на вулиці Коваліва  в місті Бориславі Львівської області  - громадський бюджет
47,9
0,0
0,0
1217310
3132
Влаштування пішоходного переходу в районі ЗОШ №9 на вулиці Дрогобицькій  у місті Бориславі з елементом обмеження швидкості руху автомобілів - громадський бюджет
54,0
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт водопроводу на вул.Висока
310,0
180,8
180,1
1217310
3132
Капітальний ремонт водопроводу на вул.Мражницька
100,0
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт водопроводу на вул.Бічна Джерельна
45,6
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт водопроводу по вул.Гірна в районі перехрестя з вул.Б.Хмельницького в м.Бориславі Львівської обл.
30,2
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт підєднання поліетиленового водопроводу від багатоквартирних житлових будинкув №29, 47 та 49 по вул.Коваліва до старого водопроводу по вул.Коваліва в м.Бориславі Львівської обл.
8,1
0,0
0,0
1217310
3132
Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів у м. Бориславі Львівської обл.
279,8
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на  Івасюка в м. Бориславі Львівської області
153,1
3,2
3,2
1217310
3142
Реконструкція  водопроводу  на вул. Січових Стрільців  м. Бориславі Львівської області 
210,0
56,3
56,3
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиці І. Мазепи в м. Бориславі
157,2
156,9
156,9
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиціях Палія та Транспортній в м. Бориславі
100,0
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиціях Потік та Церковній в м. Бориславі
100,0
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиці Зеленій в м. Бориславі Львівської обл.
243,8
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиці Шкільній від буд.№4 до буд. №8 в м. Бориславі Львівської обл.
51,0
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу діаметром 100 мм  від буд.№4 на вулиці Шкільна до буд.№2на вул.Грушевського у м. Бориславі Львівської обл.
149,7
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиці Яворницького в районі будинку № 29 до вул. Грушевського в районі будинку № 13 в м. Бориславі Львівської обл.
261,8
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиці В.Великого в районі будинків № 1-№27 в м. Бориславі Львівської обл.
302,3
102,1
102,1
1217310
3142
Реконструкція водопроводу на вулиці Трускавецька в районі будинку № 49 в м. Бориславі Львівської обл.
85,0
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинку № 29 та №47 по вул.Коваліва в м. Бориславі Львівської обл.
220,1
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі  будинкіу № 4 на вул. Шевченка в м. Бориславі Львівської області».
150,0
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція трубопроводу побутової каналізації в районі забудови будинків №№ 20-64 на вулиці Ірини Сеник в м. Бориславі Львівської області».
100,0
0,0
0,0
1217310
3142
Проведення реконструкції внутрішньобудинкової електромережі  ( в тому числі виготовлення ПКД) будинку № 46 на вул. Коваліва у звязку із переобладнням централізованого опалення квартир цього будинку на опалення із використанням електронагрівальних приладів
400,0
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу діаметром 90-160 мм. На вулицях Дорошенка - В.Великого від перехрестя з вул. Довженка до перехрестя з вул.Весела в м.Бориславі Львівської області
897,8
5,6
5,6
1217310
3142
Реконструкція водозабору по вул.Куліша та вул.О.Тихого в м.Бориславі Львівської області
1100,0
1063,6
1063,6
1217310
3142
Реконструкція перепідключень абонентів вул.Куліша та вул.О.Тихого поліетиленового  водопроводу діаметром 160 та 110 мм. в м.Бориславі Львівської області
159,0
159,0
159,0
1217310
3142
Реконструкція водопроводу по вул.Дорошенка у м.Бориславі Львівської області (4 черга)
300,0
298,6
298,6
1217310
3142
Реконструкція пішоходно мосту в мікрорайоні Тустановичі м.Борислава
136,5
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція пішоходно мосту в мікрорайоні Тустановичі м.Борислава
65,2
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція благоустрою центральної площі ім.І.Франка в м.Бориславі Львівської області
238,2
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція прибудинкової території по вул.Шевченка,14 м.Борислава
200,0
0,0
0,0
1217310
3142
Реконструкція ділянки водопроводу в районі будинків №29 та № 47 по вул.Коваліва в м.Бориславі Львівської області
274,2
36,8
36,8
1217310
3142
Реконструкція підключення поліетиленового водопроводу діаметром 200 мм. У водопровід діаметром 250 ммна перехресті вул.Дорошенка та вул.Довженка в м.Бориславі Львівської обл.
40,1
0,0
0,0
1217310
3210
Капітальний ремонт пасажирських ліфтів по вул.Коваліва 58, 1/2під'їзди в м. Бориславі Львівської обл.
523,7
0,0
0,0
1217310
3210
Капітальний ремонт контейнерних майданчиків для збору твердих побутових відходів у м. Бориславі Львівської обл.
600,0
0,0
0,0
1217310
3210
Капітальний ремонт м'якого рулонного покриття покриття даху житлового будинкум на вул.600 річчя Борислава ,20
49,0
0,0
0,0
1217310
3210
Капітальний ремонт вузла підкачування води до квартири 17 на вул.Шкільна в м.Бориславі Львівської обл.
32,0
32,0
32,0
1217330
3122
Будівництво мінералопроводу з вулиці Джерельної до вулиці Транспортної у місті Бориславі Львівської області
260,0
0,0
0,0
1217330
3122
Будівництво мінералопроводу питтєвої галереї по вулиці Хвильового у місті Бориславі Львівської області
20,0
0,0
0,0
1217330
3122
Будівництво питтєвої галереї на вулиці Транспортній у місті Бориславі Львівської області ( виготовлення проектно-кошторисної документації)
100,0
100,0
0,0
1217330
3122
Будівництво питтєвої галереї на вулиці Транспортної у місті Бориславі Львівської області
270,0
0,0
0,0
1217330
3122
Влаштування пам"ятного меморіального скверу в мікрорайоні Тустановичі в районі загальноосвітнього закладу освіти №5
200,0
0,0
0,0
1217330
3132
Капітальний ремонт озера по вулиці Озерній (навпроти будинку №73) в місті Бориславі Львівській області - виготовлення проектнокошторисної документації
350,0
0,0
0,0
1217350
2281
Виготовлення містобудівної документації "Схеама санітарної очистки м. Борислава"
120,0
0,0
0,0
1217350
2281
Виготовлення схеми оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львівської області
30,0
30,0
30,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області
120,0
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області
7051,7
3764,1
3523,4
1217461
3132
Капітальний ремонт дороги (заїзду до будинків №49 та 47) на вул. Шевченка в м.Бориславі Львівської області
48,0
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги (житлової зони) в районі до будинків від №69 до 45) по вул. Трускавецькій в м.Бориславі Львівської області
49,9
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вул.Грушевського до автомобільного моста в м.Бориславі Львівської області
49,5
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Коваліва в районі магазину АТБ та будинків №14а, №41-31 в м.Бориславі Львівської області
49,8
0,0
0,0
1217461
3132
Експертиза ПКД капітальний ремонт дороги по вул. С.Бандери (постанова про відкриття виконавчого провадження)
37,4
37,4
37,4
1217461
3132
Експертиза ПКД капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Б.Хмельницького в м.Бориславі Львівської обл. (постанова про відкриття виконавчого провадження)
14,3
14,3
14,3
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області
4300,0
700,0
699,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області
3504,1
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленка в м.Бориславі Львівської області
69,2
69,2
69,2
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Шкільній від будинку № 22 до будинку 37 в м.Бориславі Львівської області
1000,0
500,0
494,8
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. І. Сеник в м.Бориславі Львівської області
50,0
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 177 в м.Бориславі Львівської області
403,0
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 171 в м.Бориславі Львівської області
393,0
388,3
388,1
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А в м.Бориславі Львівської області
479,3
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги від будинку № 35 на вул. Коваліва до перехрестя з дорогою на вул. Зеленій  в м.Бориславі Львівської області
25,0
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт дороги на вулиці В.Великого від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул.Трускавецькій в частині відновлення проїзної частини дороги
1047,0
523,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею В.Великого до перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області
706,6
143,1
141,9
1217461
3132
Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області
87,0
87,0
87,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Шухевича у місті Борислав Львівської області
1012,1
506,0
506,0
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Котляревського в районі ШБУ-7 у місті Бориславі Львівської області
173,0
145,8
145,4
1217461
3132
Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці С.Стрільців в районі перехрестя з вулицею Шухевича в м.Бориславі Львівської області
213,1
213,1
211,0
1217461
3132
Капітальний ремонт на вулиці Тустановелькій у місті Бориславі Львівської області
286,6
0,0
0,0
1217461
3132
Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул.В.Великого, Д.Галицького, Грушевського в м.Бориславі Львівської області
450,0
48,0
48,0
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Еко-Місто"
2806,7
0,0
0,0
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславтеплоенерго"
3651,0
579,6
579,6
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Надра" в тому числі ( Придбання спеціального обладнання, призначеного для забезпечення на території міста Борислав охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та профілактики правопорушень)
23,9
23,9
0,0
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Надра" в тому числі ( Придбання спеціального обладнання, призначеного для забезпечення на території міста Борислав охорони громадського порядку, законності, прав, свобод і законних інтересів громадян та профілактики правопорушень - 11861 грн.)
91,9
11,9
0,0
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Бориславсвітло"
100,0
0,0
0,0
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Вододар"
10,0
0,0
0,0
1217670
3210
Внески до статутного капіталу КП "Зелений світ"
27,0
27,0
27,0
1219750
3220
Субвенція з  міського бюджету міста Борислава бюджету Сколівського району для с.Орів на співфінансування інвестиційних проектів (на виготовлення проектно-кошторисної документації по реалізації проєкту "ВелоБескиди: розвиток пішоходно-трекінгової та велосипедної інфраструктури та будівництво оглядової вежі на території регіону Трускавець-Орів-Борислав-Східниця"
75,0
75,0
75,0
1219750
3220
Субвенція з  міського бюджету міста Борислава обласному бюджету Львівської області на співфінансування інвестиційних проектів (Реконструкція водопроводу на вулиці І. Мазепи в м. Бориславі Львівської області)
1125,0
337,5
337,5
1219750
3220
Субвенція з  місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів
174,0
0,0
0,0
3110160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
15,0
0,0
0,0
3117350
2281
Створення сприятливого середовища для якісного та комфортного проживання населення та розвитку населеного пункту
100,0
0,0
0,0
3117650
2281
Забезпечення проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї
130,0
27,7
27,7
3710160
3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
61,8
41,8
41,0
3717363
3210
Придбання апарату штучної вентиляції легень для КНП "Центральна міська лікарня м.Борислава" Бориславської міської ради
355,0
187,9
0,0
3737670
3210
Внески до статутного капіталу КНП "Стоматполіклініка"
100,0
0,0
0,0
3737670
3210
Внески  (Закупівля комп"ютерної техніки для забезпечення роботи вторинної ланки КНП "ЦМЛ м.Борислава"  м.Борислав, вул.Куліша, 41А )
17,0
17,0
17,0
3737670
3210
Внески (Придбання сучасного медичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м.Бориславі (мікрорайон Губичі) )
32,5
0,0
0,0
3737670
3210
Внески до статутного капіталу КНП "Центральна міська лікарня" для придбання компютерної техніки та придбання ренгенапарату для травматологічного відділення КНП "Центральна міська лікарня" в тому числі (Закупівля комп"ютерної техніки для забезпечення роботи вторинної ланки КНП "ЦМЛ м.Борислава"  м.Борислав, вул.Куліша, 41А - 7000 грн., придбання сучасного медичного обладнання для амбулаторії загальної практики сімейної медицини в м.Бориславі (мікрорайон Губичі)-16200 грн. )
1800,8
89,5
57,0
Всього по міському бюджету  м.Борислава
55162,2
14171,1
12569,6
0150
3110
Придбання котлів
129,2
129,2
129,2
0150
3110
Придбання оргтехніки
10,0
10,0
10,0
0150
3110
Придбання автомобіля
660,0
0,0
0,0
0150
3110
Придбання котла (Шевченка 55)
8,5
0,0
0,0
6011
3131
Капітальний ремонт фасаду буд.№48 на вул.Промислова
299,9
0,0
0,0
6011
3131
Капітальний ремонт даху ж/б на вул.Промисловій ,42
300,0
0,0
0,0
7310
3122
Каналізування району вул.Коновальця у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод
178,3
0,0
0,0
7310
3122
Каналізування району вул.Котляревського у смт.Східниця м.Борислава Львівської обл. Очисні споруди глибокого біологічного очищення господарсько - побутових стічних вод
650,7
0,0
0,0
7310
3122
Будівництво каналізаційного колектору по вул.Чорновола (автор.нагляд)
5,0
2,4
2,4
7310
3122
Облаштвання паливних приміщень
10,0
0,0
0,0
7310
3122
Будівництво моста на вул.Кропивницькій   в смт.Східниця (коригвання ПКД)
760,3
75,4
60,1
7310
3122
Облаштування контейнерного майданчика по Шевченка.
15,3
0,0
0,0
7310
3122
Облаштування площі для парковки ,контейнерного  майданчика на вул.Шевченка.
161,8
0,0
0,0
7310
3122
Будівництво моста на вул.І.Франка  в смт.Східниця (автор.нагл.)
14,8
14,8
14,8
7310
3122
Будівництво каналізаційного колектору по вул.Котляревського
200,0
0,0
0,0
7310
3122
Влаштування фундаменту  під тимчасові споруди (питтєва галерея дж.№2с і нформаційно-туристичний центр) по вул.Шевченка 124б в смт.Східниця
103,7
103,4
103,4
7310
3122
Влаштування системи електропостачання питтєвої галереї дж.2С в смт.Східниця
35,0
0,0
0,0
7310
3122
Влаштування системи електропостачання інформаційно-туристичного центру на вул.Шевченка  в смт.Східниця
35,0
0,0
0,0
7310
3132
Капітальний ремонт системи опалення приміщень НД "Просвіта" в смт.Східниця
49,0
0,0
0,0
7310
3132
Капітальний ремонт  приміщень НД "Просвіта" в смт.Східниця
710,9
605,5
605,5
7310
3132
Капітальний ремонт нежитлового приміщення селищної ради  по вул.Золота Баня,3  в смт.Східниця
673,0
72,8
72,8
7310
3132
Капітальний ремонт туалетів нежитлового приміщення  по вул.Шевченка,55 в смт.Східниця
199,3
199,3
199,3
7310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка від буд.№1 до буд.№13 в смт.Східниця
287,7
287,7
287,7
7310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка від КТП №210 до буд№1 Золота Баняв смт.Східниця
238,1
238,1
238,1
7310
3142
Реконструкція вуличного освітлення вул.Шевченка від КТП №210 до буд№1 вул.Промислова в смт.Східниця
300,0
106,5
106,5
7310
3142
Реконструкція (переобладнання)тимчасових споруд (інформац-турист.центр) по вул.Шевченка в смт.Східниця
398,9
173,5
173,5
7310
3142
Реконструкція (переобладнання)тимчасових споруд (питтєва галерея дж.№2с) по вул.Шевченка в смт.Східниця
428,3
202,8
202,8
7310
3142
Реконструкція надкаптажної споруди дж.№1 в смт.Східниця
201,8
127,4
124,9
7310
3142
Реконструкція спортивного майданчику з облаштуванням міні-футбольного поля  зі штучним покриттям на вул.Промисловій,5 в смт.Східниця
1106,0
300,0
300,0
7310
3142
Реконструкція котельні біля ЗШО №2  в смт.Східниця
300,0
0,0
0,0
7310
3142
Реконструкція будинку нежитлового приміщення (клубу) на вул.Шевченка ,55  в смт.Східниця
349,9
0,0
0,0
7340
3210
Співфінансування реконструкції оглядової вежі в смт.Східниця
65,0
0,0
0,0
7350
2281
Розробка детального плану території забудови
49,5
49,5
0,0
7370
3110
Придбання елементів дитячого майданчика
27,0
27,0
27,0
7461
3122
Будівництво проїзду по вул.Котляревського на ділянці №1 від вул.Котляревського буд.№125 до вул.Коляревського буд.№182 в смт.Східниця (ПКД)
102,7
0,0
0,0
7461
3122
Будівництво проїзду по вул.Котляревського на ділянці №2 від вул.Котляревського буд.№107 до вул.Коляревського буд.№182 в смт.Східниця (ПКД)
119,2
0,0
0,0
7461
3122
Будівництво проїзду по вул.Котляревського на ділянці №3 від вул.Котляревського буд.№182 до вул.Об"їздна в смт.Східниця (ПКД)
102,7
0,0
0,0
7461
3132
Капітальний ремонт покриття проїзду від буд. № 96 на вул. Шевченка до № 5 на вул. Промисловій в смт. Східниця, Львівської області.
779,7
689,1
662,2
7461
3132
Капітальний ремонт відмостки біля НД "Просвіта" в смт.Східниця
198,2
198,2
198,2
7461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця (автор.нагл.)
1,5
0,0
0,0
7461
3132
Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (проект)
715,0
295,0
295,0
7461
3132
Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця
52,0
52,0
52,0
7461
3132
Капітальний ремонт вул. Котляревського-на Березів(від примикання до вул. Зарічної-Зарінок до буд. № 65)  в смт. Східниця Л/обл
20,5
7,0
7,0
7461
3132
Капітальний ремонт  вул.Зарічна( від Дитячого Майданчика   до "Едельвейс") в смт.Східниця
824,5
11,0
11,0
7461
3132
Капітальний ремонт тротуарів на вул.Золота Баня  в смт.Східниця
49,5
49,5
49,4
7461
3132
Капітальний ремонт тротуарів на вул.Шевченка,вул. 16 липня  в смт.Східниця
48,8
48,8
48,8
7461
3132
Капітальний ремонт тротуарів на вул.Бориславській (автобусна  зупинка)в смт.Східниця
50,5
0,0
0,0
7461
3142
Реконструкція пішохідних доріжок дж.№15 в смт.Східницясмт.Східниця
137,4
137,0
137,0
7650
2281
Проведення експертної грошової оцінки
16,0
0,0
0,0
7670
3210
Внески в статутний фонд КП"Господарник"
535,5
535,5
535,5
9750
3220
Субвенція сільськом  бюджету с.Орів
48,0
48,0
48,0
9770
3220
Субвенція сільськом  бюджету с.Зубриця
49,0
0,0
0,0
9770
3220
Субвенція міському бюджету
40,0
40,0
40,0
Всього по селищному бюджету смт. Східниця
12852,8
4836,5
4742,2
Всього видатків по бюджету розвитку
68015,0
19007,6
17311,8
 
            Протягом звітного періоду профінансовано на дорожнє господарство 7826,1 тис.грн.
грн.
ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2020р.  Профінансовано станом  на 01.10.2020р. Освоєно станом  на 01.10.2020р.
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Івасюка в м.Бориславі Львівської області 120,0 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Куліша в м.Бориславі Львівської області 7051,7 3764,1 3523,4
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги (заїзду до будинків №49 та 47) на вул. Шевченка в м.Бориславі Львівської області 48,0 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги (житлової зони) в районі до будинків від №69 до 45) по вул. Трускавецькій в м.Бориславі Львівської області 49,9 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вул.Грушевського до автомобільного моста в м.Бориславі Львівської області 49,5 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги по вул. Коваліва в районі магазину АТБ та будинків №14а, №41-31 в м.Бориславі Львівської області 49,8 0,0 0,0
1217461 3132 Експертиза ПКД капітальний ремонт дороги по вул. С.Бандери (постанова про відкриття виконавчого провадження) 37,4 37,4 37,4
1217461 3132 Експертиза ПКД капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Б.Хмельницького в м.Бориславі Львівської обл. (постанова про відкриття виконавчого провадження) 14,3 14,3 14,3
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Дорошенка в м.Бориславі Львівської області 4300,0 700,0 699,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги  від будинку № 20 до будинку № 109 на вул. Грушевського  м.Бориславі Львівської області 3504,1 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Гірній від медичного коледжу до перехрестя із вул. Короленка в м.Бориславі Львівської області 69,2 69,2 69,2
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Шкільній від будинку № 22 до будинку 37 в м.Бориславі Львівської області 1000,0 500,0 494,8
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. І. Сеник в м.Бориславі Львівської області 50,0 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 177 в м.Бориславі Львівської області 403,0 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. В. Великого в районі будинку № 171 в м.Бориславі Львівської області 393,0 388,3 388,1
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вул. Коваліва в районі будинків № 22 та № 26А в м.Бориславі Львівської області 479,3 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги від будинку № 35 на вул. Коваліва до перехрестя з дорогою на вул. Зеленій  в м.Бориславі Львівської області 25,0 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вулиці В.Великого від перехрестя із дорогою на вулиці Героїв ОУН-УПА до перехрестя із дорогою на вул.Трускавецькій в частині відновлення проїзної частини дороги 1047,0 523,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею В.Великого до перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області 706,6 143,1 141,9
1217461 3132 Капітальний ремонт дороги на вулиці Героїв ОУН-УПА від перехрестя з вулицею М.Грушевського в місті Бориславі Львівської області 87,0 87,0 87,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Шухевича у місті Борислав Львівської області 1012,1 506,0 506,0
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці Котляревського в районі ШБУ-7 у місті Бориславі Львівської області 173,0 145,8 145,4
1217461 3132 Капітальний ремонт проїзної частини дороги на вулиці С.Стрільців в районі перехрестя з вулицею Шухевича в м.Бориславі Львівської області 213,1 213,1 211,0
1217461 3132 Капітальний ремонт на вулиці Тустановелькій у місті Бориславі Львівської області 286,6 0,0 0,0
1217461 3132 Капітальний ремонт дорожнього покриття перехрестя вул.В.Великого, Д.Галицького, Грушевського в м.Бориславі Львівської області 450,0 48,0 48,0
7461 3122 Будівництво проїзду по вул.Котляревського на ділянці №1 від вул.Котляревського буд.№125 до вул.Коляревського буд.№182 в смт.Східниця (ПКД) 102,7 0,0 0,0
7461 3122 Будівництво проїзду по вул.Котляревського на ділянці №2 від вул.Котляревського буд.№107 до вул.Коляревського буд.№182 в смт.Східниця (ПКД) 119,2 0,0 0,0
7461 3122 Будівництво проїзду по вул.Котляревського на ділянці №3 від вул.Котляревського буд.№182 до вул.Об"їздна в смт.Східниця (ПКД) 102,7 0,0 0,0
7461 3132 Капітальний ремонт покриття проїзду від буд. № 96 на вул. Шевченка до № 5 на вул. Промисловій в смт. Східниця, Львівської області. 779,7 689,1 662,2
7461 3132 Капітальний ремонт відмостки біля НД "Просвіта" в смт.Східниця 198,2 198,2 198,2
7461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 26 до №41 в смт.Східниця (автор.нагл.) 1,5 0,0 0,0
7461 3132 Капітальний ремонт дороги на вул.І.Франка  від № 2 до №26 в смт.Східниця (проект) 715,0 295,0 295,0
7461 3132 Капітальний  ремонт вул.Костельна від вул.Шевченка №60 до вул.З.Баня №19 в смт.Східниця 52,0 52,0 52,0
7461 3132 Капітальний ремонт вул. Котляревського-на Березів(від примикання до вул. Зарічної-Зарінок до буд. № 65)  в смт. Східниця Л/обл 20,5 7,0 7,0
7461 3132 Капітальний ремонт  вул.Зарічна( від Дитячого Майданчика   до "Едельвейс") в смт.Східниця 824,5 11,0 11,0
7461 3132 Капітальний ремонт тротуарів на вул.Золота Баня  в смт.Східниця 49,5 49,5 49,4
7461 3132 Капітальний ремонт тротуарів на вул.Шевченка,вул. 16 липня  в смт.Східниця 48,8 48,8 48,8
7461 3132 Капітальний ремонт тротуарів на вул.Бориславській (автобусна  зупинка)в смт.Східниця 50,5 0,0 0,0
7461 3142 Реконструкція пішохідних доріжок дж.№15 в смт.Східницясмт.Східниця 137,4 137,0 137,0
Всього видатків по спеціальному фонду, в т.ч. 24821,8 8626,8 7826,1
 видатків по капітальному ремонту 24359,8 8489,8 7689,1
 видатків по реконструкції доріг 137,4 137,0 137,0
 видатків на будівництво доріг 324,6 0,0 0,0
 
           За рахунок природоохоронного фонду протягом звітного періоду проведено видатки в сумі 54,1 тис.грн.                                                                                              
            Тис.грн.
№ п/п ТПКВКМБ КЕКВ Назва об’єкту відповідно до проектно - кошторисної документації Уточнений план на 2020р.  Профінансовано станом  на 01.10. 2020р. Освоєно станом  на 01.10. 2020р.
1 8340 2281 Дослідження джерел в м.Бориславі 45,4 45,4 45,4
8340 2281 Природоохоронні заходи 72,0 0,00 0,00
3 8312 3110 Утилізація відходів 8,7 8,7 8,7
Всього видатків 126,1 54,1 54,1
 
 
За рахунок надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва протягом звітного періоду проведено видатки в сумі 40,5 тис.грн. на здійснення заходів із землеустрою в смт.Східниця.
 
 
 
 
 
Секретар міської ради                                                                                       Юрій ХИМИН