РІШЕННЯ № 2693

Про затвердження Схеми оптимізації роботи системи централізованого теплопостачання міста Борислава Львівської області на  2020-2025 роки

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
24 листопада 2020 року Борислав №2693
 
Про затвердження Схеми оптимізації роботи системи централізованого теплопостачання міста Борислава Львівської області на  2020-2025 роки
 
               Відповідно до п.22  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про теплопостачання»,  постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року   №830  «Про затвердження Правил надання послуги із постачання теплової енергії і типових договорів про надання послуги з постачання теплової енергії», враховуючи Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку відключення споживачів від систем  централізованого опалення  та постачання гарячої води»  від 26.07.2019 року №169, зареєстрованого Міністерством юстиції України 27.08.2019 року   №982/33953, клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради  від 26.06.2020 року  №01-10/210, беручи до уваги рішення постійних  комісій з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи  від 20.11.2020 р.  №54/2 та з питань  планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23.11.2020 р. №92/12,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
   1. Затвердити варіант №3 Схеми оптимізації роботи системи централізованого теплопостачання міста Борислава Львівської області на  2020-2025 роки, що додається.
  
    2. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (Левицький Олег) та комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго» (Дубас Богдан) затверджену Схему оптимізації роботи системи централізованого теплопостачання міста Борислава Львівської області на  2020-2025 роки взяти до керівництва у роботі.   
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  першого заступника  міського голови Р. Садлівського,  постійну комісію з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та зв’язку, оборонної  роботи   (Тарновецький Ігор)  та  постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної  політики  (Городиський Богдан)
 
 Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                      
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 24.11.2020 р. №2693
 
ІНВЕСТИЦІЙНА ПРОГРАМА 
”Схема оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львівської області на 2020-2025 роки”

 
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
Програма оптимізації систем теплопостачання  міста Борислава, розроблена на підставі завдання на проектування;
-           генплану м. Борислава розробленого Містопроектом;
-           існуючих схем теплопостачання котельних;

-           Закону України " Про теплопостачання";
-           Закону України " Про енергозбереження";
-           Закону України " Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії та використання скидного енергопотенціалу";
-           Закону України "Про альтернативні джерела енергії"
-           ДБН В.2.5-77:2014  Котельні;
-           ДБН В.2.5-20-2018 "Газопостачання";
-           Правил безпеки систем газопостачання України;
-           Правил подачі та використання природного газу в народному господарстві України,
-           ДБН В 2.5-67:2013 «Опалення, вентиляція і кондиціонування повітря»
-           ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія
-              ДБН В.2.5-39:2008 «Теплові мережі», 
-           КТМ 204 Україна 244-94 Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні.
            Проблеми теплопостачання міста Борислава є частиною загальних проблем енергосистем України. Їх успішне вирішення значною мірою залежить від стану енергетики держави і тих тенденцій і змін, які спостерігаються в енергокомплексі в цілому.
При складанні Програми враховані результати обговорень проблем теплопостачання на робочих нарадах фахівців теплопостачальних організацій міста. Взято до уваги досвід інших регіонів в галузі розвитку систем теплопостачання міст і розглянуто можливість його використання в умовах м. Борислава, з урахуванням реальних економічних умов, намічених перспектив розвитку економіки і заходів для вирішення соціальних проблем, пов'язаних із необхідністю поліпшення теплопостачання.

            Зниження рівня матеріального виробництва призвело до скорочення обсягів споживання теплової енергії. Це, у свою чергу, погіршило економічний стан енергетичних підприємств. Спроби енергопостачальних організацій поліпшити власне фінансове становище за рахунок підвищення тарифів не дали позитивних результатів, а навпаки - призвели до подальшого спаду виробництва і зниження платіжної спроможності споживачів як у виробничій, так і в соціальній сфері.

            Споживачі, зіткнувшись із високими тарифами і в багатьох випадках - з низькими показниками якості енергоресурсів, вимушені самі, за можливості, вирішувати проблеми енергопостачання.
            Зростання цін на енергоносії - паливо вимушує теплопостачальні організації для оплати палива брати кредити, обслуговування яких в умовах наростаючої дебіторської заборгованості створює ще важчу ситуацію. У результаті постійно наростає незбалансована різниця обсягів кредиторської і дебіторської заборгованості, що спричиняє банкрутство подібної системи централізованого енергопостачання.

            Перевага автономних систем залишається тільки в частині понижених втрат у тепломережах, оскільки джерела наближаються до споживачів, хоча сумарні витрати, як правило, виявляються вищими, ніж у системі централізованого теплопостачання.
            Децентралізовані і автономні системи енергопостачання мають право на життя там, де вони економічно виправдані з огляду менших втрат при передачі та інших конкретних чинників.
            Вибір тих або інших технічних рішень повинен ґрунтуватися на порівняннях варіантів, з урахуванням необхідності максимально ефективного використання паливних ресурсів і всіх інших чинників - економічних, екологічних, стратегічних і у взаємозв'язку з підвищенням ефективності енергопостачання за всіма видами енергоносіїв (паливо, газ, електроенергія, теплова енергія, вода).
 
            Мета Програми полягає в тому, щоб на підставі аналізу ситуації, що склалася, і процесів, що відбуваються, з урахуванням перспектив розвитку і вирішення економічних і соціальних питань, сформулювати основні напрями вирішення проблем теплопостачання м. Борислава, забезпечити подальше зниження витрат і тарифів, підвищити якість енергоносіїв, ефективність використання паливних ресурсів, здійснити комплекс заходів з енергозбереження, використовуючи нові науково-технічні розробки і сучасні технології, упроваджуючи установки і системи поновлюваних джерел енергії, зниження екологічного впливу об'єктів теплоенергетичного комплексу, вдосконалення форм і структури управління для забезпечення ефективного і стійкого функціонування системи теплопостачання.


 
2. НАПРЯМИ РОЗВИТКУ І ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ


Мета програми
 Довгострокова стратегічна мета – це створення системи теплопостачання, здатної безперебійно забезпечувати тепловою енергією споживачів на високому рівні, за низькою ціною і з найменшим негативним впливом на навколишнє середовище
- дотримання високого ступеня енергетичної та екологічної безпеки розвитку міста,  забезпечення  високої  ефективності  використання  теплової  енергії  та надійності теплопостачання;
-  подальше  зменшення  обсягів  споживання  природного  газу  на  одиницю виробництва теплової енергії;
-  заміщення  природного  газу  альтернативними  видами  палива,  застосування відновлювальних джерел енергії;
-  забезпечення  100%  комерційного  обліку  теплової  енергії  об’єктів теплопостачання;
-  оптимізація  споживачів  централізованого  теплопостачання,  враховуючи діючий  стан    розбалансування  теплових  мереж  щодо  зменшення  приєднаних потужностей;
 • зменшення обсягів шкідливих викидів атмосферу.
 
Завдання програми
Для вирішення існуючих проблем системи централізованого теплопостачання і досягнення визначеної мети передбачено реалізацію ряду завдань:
-  оптимізація  теплових  мереж  шляхом  повного або  часткового  від’єднання  об’єктів теплопостачання,  враховуючи  високий  відсоток  відключення  споживачів  на найбільш  віддалених  від джерел  виробництва  теплової  енергії напрямках,  з метою зменшення втрат при транспортуванні теплової енергії;
- від’єднання об’єктів теплопостачання або проведення реконструкції системи центрального  опалення  будинків,  враховуючи  повне  розбалансування  системи центрального  опалення  через  високий  відсоток  відключення  споживачів  і, відповідно, надзвичайно високі тарифи за спожиту теплову енергію;
-  влаштування  (будівництво)  джерел  теплової  енергії  соціальної  сфери враховуючи  від’єднання  їх  від  мереж  централізованого  опалення  з  метою оптимізації мереж;
- проведення робіт по реконструкції діючих котелень;
- реконструкція  оптимізованих  теплових  мереж  з  використанням попередньо ізольованих пінополіуретаном труб;
- влаштування індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на бюджетних об’єктах теплопостачання  з  метою  більш  ефективного  регулювання  режимів  роботи централізованого опалення;
-  влаштування  частотних  перетворювачів  для  оптимального  споживання електроенергії електродвигунами насосів на котельнях підприємства.
- створення найбільш сприятливих умов для забезпечення фінансування технічних та структурно-організаційних заходів, які мають забезпечити:

- ефективне використання коштів бюджетів різних рівнів;

- участь усіх суб’єктів процесу теплозабезпечення з урахуванням їх інтересів;
- залучення коштів міжнародних фінансових організацій у вигляді кредитів, ґрантів;
- залучення матеріальних, фінансових ресурсів з урахуванням положень Закону України «Про державно-приватне партнерство».3. СТАН ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕДАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
           
Котельні і теплові мережі міста були спроектовані і споруджені для помірно-централізованого постачання тепловою енергією. Режим роботи передбачав виробництво тепла згідно з графіком температур 95-70°С. Регулювання параметрів теплової енергії здійснюється генеруючими джерелами в централізованому порядку шляхом зміни температури і підтримки незмінної витрати теплоносія.

            Передача теплоносія здійснюється через магістральні теплові мережі до центральних теплових пунктів та безпосередньо до споживачів. Споживачі приєднані за залежною схемою.
Категорія споживачів за надійністю теплопостачання: всі споживачі  житлово-комунального сектору та бюджетні установи відносяться до третьої категорії. Теплоносій використовується тільки для опалення, гаряче водопостачання не працює з 2003 року.
            У котельнях теплова енергія виробляється шляхом безпосереднього спалювання палива. Як паливо використовується природний газ. Резервний вид палива не передбачався.
В автономних системах теплопостачання основний і єдиний вид палива - природний газ.
Велика частина джерел теплової енергії міста будувалася в 50-70-і роки ХХ століття.
            Помірно-централізоване  та автономне теплопостачання м. Борислава здійснюється від 9-ти котельних. Загальна встановлена теплопродуктивність   57,65 МВт. Обладнання котельних вичерпало свій ресурс, морально і фізично застаріло, дивитись Табл.Д1.
Помірно-централізованим теплопостачанням охоплено менше 50% житлового фонду та інших об'єктів міста. Решта житлового фонду міста опалюється від індивідуальних джерел.
Схеми існуючих теплових мереж в м. Борислава по котельних подані на ТП-Б-08-19-ТЕО аркуші 1-1 -- 1-5. Загальна довжина теплових мереж в двотрубному обчисленні становить  24.6км. Характеристику  теплових  мереж за  способом їх прокладання і часі експлуатації дивитись Табл. Д.2, Д.3. Мережі  виконані із сталевих труб по ГОСТ 10704-91, сталь ВСтЗСп5 поГОСТ10705*80 -з тепловою ізоляцією мінеральною ватою або шлаковатою, обгорнуті фольгою або руберойдом і прокладені в непрохідних залізобетонних лотках, частина теплової мережі прокладена наземно.
Найбільш слабкою ланкою централізованої системи теплових мереж котельних №1 і №2 м. Борислава, яка може призвести до перебоїв у забезпеченні теплом споживачів у зимовий період, є магістральні та розподільчі мережі, стан яких оцінюється як незадовільний: 84,6 % мереж експлуатуються більше 25 років без капітального ремонту. Стан теплових мереж призводить до перевитрати палива на джерелі теплової енергії через втрати тепла з витоком води та втрати тепла за рахунок охолодження води в трубопроводах через неякісну ізоляцію. Мережі знаходяться у непридатному стані. Пошкоджена або відсутня ізоляція на 30-40% довжини трубопроводів мереж. Втрати теплової енергії в теплових мережах складають до 26,5% від обсягу відпущеної теплової енергії, дивитись розрахунки Табл. Д.7, Д.8.
            На середину 2019р борги «Бориславтеплоенерго» за природний газ зросли до 17 млн грн. Найбільші втрати по котельних №1 і №2. Затрати залишаються високими і їх неможливо в короткі терміни скоротити, що і тягне за собою необхідність в підвищенні тарифів, що потягне за собою падіння попиту на послуги центрального теплопостачання.
 
 
4. АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
 
            Проектним інститутом „Львівдіпрокомунбуд" була розроблена „Перспективна схема теплопостачання м. Борислав Львівської обл. на 2011-2015рр. " в якій дано рекомендації, що були виконані не в повному обсязі.
            ТзОВ „Борислав-Тепло" була розроблена ”Схема оптимізації роботи системи теплопостачання міста Борислава Львівської області на 2016-2021рр" в якій дано рекомендації, що в основному не були реалізовані.
            Серйозною проблемою є подальше відключення споживачів від центральної системи теплопостачання та перехід на індивідуальне опалення, що приводить до "розбалансування" теплових мереж та "перевантаження" газових мереж, діаметри і тиски яких не враховують додаткових обсягів споживання газу.
При існуючій системі теплопостачання - зниження попиту на тепло веде не до зниження виробництва тепла, а до надлишкового виробництва тепла, яке розсіюється у вигляді теплових втрат. Найбільш слабкою ланкою централізованої системи теплопостачання м. Борислава, яка може призвести до перебоїв у забезпеченні теплом споживачів у зимовий період, є магістральні та розподільчі мережі, стан яких оцінюється як незадовільний: 84,6 % мереж експлуатуються більше 25 років без капітального ремонту. Стан теплових мереж призводить до перевитрати палива на джерелі теплової енергії через втрати тепла з витоком води та втрати тепла за рахунок охолодження води в трубопроводах через неякісну ізоляцію. Мережі знаходяться у непридатному стані. Пошкоджена або відсутня ізоляція на 30-40% довжини трубопроводів мереж. Згідно даних "Бориславтеплоенерго" втрати теплової енергії в теплових мережах складають 13% від обсягу відпущеної теплової енергії, реально втрати набагато більші дивитись розрахунки Табл. Д5 –Д.9.
            Фінансування перекладки теплових мереж в обсягах, які необхідні тепер, з власних коштів КП "Бориславтеплоенерго" неможливо, тому що всі кошти направляються на сплату за газ.
            Внутрішньобудинкові системи опалювання списані з комунальної власності та зняті з балансу ЖЕКів і перебувають на балансі ОСББ та обраних на конкурсній основі управителів МПП «Бескид та ПП «Бориславкомфорт» і є у незадовільному стані. Капітальний ремонт систем опалення будинків не фінансується з бюджету міста.
Споживач втратив віру в надійність, якість і безперебійність централізованого теплопостачання та почав масово відключатись від мереж централізованого постачання та переходити на індивідуальні системи опалення. На сьогоднішній день стан відключення складає 67%, причому тенденція  зберігається і нарощується.
            Враховуючи ціни на газ з 1 лютого 2019р для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання – 11,99952 грн/м3 з ПДВ (сайт lvgaszbut.104.ua), та ціни на газ для населення з 1 серпня 2019р.  7,07233 грн/м3, централізоване теплопостачання на газовому паливі не може конкурувати з індивідуальним опаленням.
            На середину 2019р ситуація ще більше ускладнилась. Борги «Бориславтеплоенерго» за 2018р зросли до 17 млн грн. Найбільші втрати по котельних №1 і №2. Затрати залишаються високими і їх неможливо в короткі терміни скоротити, що і тягне за собою необхідність в підвищенні тарифів, що потягне за собою падіння попиту на послуги центрального теплопостачання. У 2020 році ціни на газ коливались та у загальному тариф на послуги з теплопостачання зріс, а різниця в тарифах становить близько 6 млн. грн..
 
            Система теплопостачання м. Борислав потребує оптимізації.
 
 
          Тому даною Програмою передбачається три варіанти оптимізації системи теплопостачання м. Борислава.
Варіант №1 (див.ТП-Б-08-19-ТЕО аркуші 2-1 -- 2-5)
 повного від’єднання житлово-комунального сектору та будівель бюджетної сфери від мереж теплопостачання до 2025 року (див. календарний графік Табл.Д.4.). Ліквідація районних котельних та теплових мереж. Будівництво автономних блочних котельних для бюджетної сфери на газовому та/або альтернативних видах палива, електроенергії і теплових насосів.
Для багатоквартирних будинкі:
- якщо кількість відключених квартир у будинку більше 35-40% доцільно продовжити встановлення індивідуальні по квартирні теплогенератори за рахунок мешканців;
 - якщо кількість відключених квартир у будинку менше 35-40% доцільно встановити дахові газові котельні на будинок, провести реконструкцію системи опалення будинку із горизонтальними відгалуженнями та вузлами обліку тепла за рахунок спільного фінансування КП «Бориславтеплоенерго», ОСББ або  мешканців.
 
Варіант №2 (див.ТП-Б-08-19-ТЕО аркуші 3-1 -- 3-5)
повного від’єднання житлово-комунального сектору та будівель бюджетної сфери від мереж теплопостачання до 2025 року (див. календарний графік Табл.Д.4.), крім мереж котельних №3 (Дорошенка,21а) і №6 (Героїв ОУН-УПА №21), які реконструюються та модернізуються.
Будівництво автономних блочних котельних для бюджетної сфери на газовому та/або альтернативних видах палива, електроенергії і теплових насосів.
Теплопостачанням багатоквартирних будинків будуть займатися ОСББ,  та самі мешканці.
 
Варіант №3 (див.ТП-Б-08-19-ТЕО аркуші 4-1 -- 4-5)
повного від’єднання житлово сектору до 2025 року (див. календарний графік Табл.Д.4.), крім житлового сектору та мереж котельні №2 (Сосюри, 5).   Котельні №3 (Дорошенка,21а), №6 (Героїв ОУН-УПА №21), №1 (Коваліва,2) та зовнішні мережі теплопостачання реконструюються та модернізуються для подачі тепла до об’єктів бюджетної сфери та комунального призначення .
         Для окремих об’єктів бюджетної сфери передбачено будівництво автономних блочних котельних на газовому та/або альтернативних видах палива, електроенергії і теплових насосів.
         Проведення повної диспетчеризації всіх котелень.
Теплопостачанням багатоквартирних будинків будуть займатися управителі будинків, ОСББ та самі мешканці.
            Особливої уваги заслуговує реконструкція котельні №2 де передбачається встановлення когенераційної установки та використання для виробництва теплової енергії місцевого виду палива попутнього нафтового газу нафтових родовищ НГВУ «Бориславнафтогаз».
Обґрунтування варіанту реконструкції котельні №2, що передбачає:
 • встановлення двох когенераційних установок загальною потужністю 1260кВт електричної енергії та 1680кВт теплової енергії.
 • повну заміну труб теплових мереж на попередньо ізольовані труби.
 • використання для виробництва теплової енергії місцевого виду палива нафтового газу вакуумного відбензиненого нафтових родовищ НГВУ «Бориславнафтогаз»
            Технічне обґрунтування можливості використання газу нафтових родовищ НГВУ «Бориславнафтогаз»
            Оскільки, нафтовий вакуумний відбензинений газ по фізико-хімічних показниках є змінний (зміна показників може відбуватись як більшу так і вменшу сторону див Таблицю Д.12.), а також змінними є тиск та витрата газу, проведемо кількісну та якісну оцінку можливості його використання як палива котельні.
            Нижня теплотворна здатність газу згідно ТУ У 06.2-00135390-017:2019 «Газ нафтовий вакуумний» становить не менше 21МДж/нм3 (5016 ккал/нм3), тобто менше ніж природний газ (8050 ккал/нм3).
            Згідно технічних умов НГВУ «Бориславнафтогаз» точкою підключення газопроводу середнього тиску  є  ГРС «Модричі» із параметрами номінальна витрата 250 ст.м3/г, максимальна витрата 500 ст.м3/г з тиском  0,08 – 0,3 МПа.
            Цей газ подається на котельню №2 де редукується до робочого тиску пальників котла ТВГ-8М  2000мм.в.ст. (0,02 МПа).
            При переведенні цієї кількості стисненого газу у нормальні умови (тиск 0,1МПа, Т=273оС) (по закону Бойля-Маріота) отримаємо
номінально                250х(0,1+0,08)/0,1=400нм3
                                   250х(0,1+0,3)/0,1=1000нм3
максимально 500х(0,1+0,08)/0,1=900нм3
                                   500х(0,1+0,3)/0,1=2000нм3
Розрахуємо середню розрахункову годинну витрату нафтового газу {(400+1000)/2+(900+2000)/2}/2=1075нм3
            Розрахункова теплопродуктивність котельні 4,68МВт буде забезпечена роботою двох когенераційних установок 1,68МВт, та роботою одного котла ТВГ-8М на нафтовому газі 4,68-1,68=3,0МВт.
            Згідно паспортних даних газового двигуна ДвГА-630 Первомайського заводу витрата газу теплотворною здатністю 8600ккал/нм3  складає 167нм3/г. При використанні менш калорійного нафтового газу витрата складе 167 (8600/5016)=287,3нм3/г.
 Кількість вакуумного газу необхідного для забезпечення розрахункової теплопродуктивності двох когенераційних установок визначиться   287х2=575нм3
            Кількість вакуумного газу необхідного для забезпечення розрахункової теплопродуктивності котла визначиться              (3000х860)/(0,7х5016)=735нм3
Разом 575+735=1310нм3/г, що менше середньої розрахункової годинної витрати нафтового газу 1075нм3/г.
Тобто, нафтового газу від ГРС в пікові періоди  буде недостатньо для потреб теплопостачання.
            Отже, нафтовий газ може бути використаний як основний вид палива котельні, але використання природного газу як резервного залишається. Необхідно провести  адаптацію котлів до спалювання двох видів палива. Газові двигуни мають бути адаптовані для роботи на низькокалорійному нафтовому газі.
            З метою якісного регулювання подачі теплоносія схемою оптимізації передбачається встановлення приладів частотного регулювання обертів приводів насосів Hitachi SJ700B-1320HFF (ціна 250тис.грн).
.Вартість енергоносіїв
            Вартість природного газу з ПДВ для промислових споживачів станом на лютий 2020р складає 8280грн/тис.м3.
Вартість доставки природного газу з ПДВ для Львівської обл. складає 187,068грн/тис.м3.
Разом ціна природного газу складе 8467,068грн/тис.м3.
            Вартість нафтового вакуумного газу з ПДВ станом на лютий 2020р складає 2375,4х1,2=2850,48грн/тис.м3.
Вартість доставки нафтового вакуумного газу з ПДВ складає 124,16х1,2=148,992грн/тис.м3.
Разом ціна нафтового вакуумного газу складе 2999,472грн/тис.м3, або 3,0грн/м3.
 
 
 
 
 
 
 
Техніко-економічні показники джерел теплової енергії
Таблиця 7.2.
Показники І вар. II вар. ІІІ вар.
Загальне максимально-погодинне навантаження, МВт 14,93 4,345 8,628
Потужність джерел теплоти, МВт 15,53 5,143 14,245
Загальний річний відпуск теплоти, тис. МВт г 32,25 9,39 18,636
Капітальні вкладення в джерела теплової енергії, млн.грн. 199,78 51,69 88,97
Річний економічний ефект від модернізації джерел теплоти, млн. грн 32,98 17,9 42,723
Термін окупності капітальних затрат, роки 6,1 2,9 2,1
Питомі капітальні вкладення в систему теплопостачання, млн.грн./МВт 13,38 10,9 10,5
Питомі капітальні вкладення на 1 тис.МВт г теплоти, відпущеної системою теплопостачання, млн.грн./тис.МВт г 6,2 5,5 4,85
           
По джерелах теплопостачання  техніко-економічні показники кращі для варіанту ІІІ.
 
Техніко-економічні показники теплових мереж
Таблиця 7.3.
Показники І вар. II вар. ІІІ вар.
Загальне максимально-погодинне навантаження мереж, МВт - 2,1 6,78
Річний відпуск теплоти, тис.МВт г - 4,536 14,645
Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні, км   4,76 9,96
Капітальні вкладення в будівництво (реконструкцію) теплових мереж, млн.грн - 4,63 15,03
Річний економічний ефект від зменшення втрат теплоти, млн. грн - 2,95 6,47
Термін окупності капітальних затрат, роки - 1,6 2,3
Питомі капітальні вкладення на прокладення (реконструкцію) теплових мереж, млн.грн/МВт - 2,2 2,2
Питомі капітальні затрати по теплових мережах на 1 тис. МВт г відпущеної теплоти, млн.грн./тис. МВт г - 1,02 1,02
Питомі капітальні вкладення на 1км теплових мереж в двотрубному обчисленні, млн.грн/км - 0,973 1,51
 
Показники по теплових мережах дещо  кращі для варіанту ІІ.
 
 
Техніко-економічні показники системи теплопостачання
Таблиця 7.4.
Показники І вар. II вар. ІІІ вар.
Загальне максимально-погодинне навантаження, МВт 14,93 4,345 8,628
Загальний річний відпуск теплоти, тис. МВт г 32,25 9,39 18,636
Капітальні вкладення в систему теплопостачання, млн.грн. 199,78 51,69 88,97
Річний економічний ефект від реорганізації системи, млн..грн 32,979 17,903 42,723
Термін окупності капітальних затрат, роки 6,1 2,9 2,1
Питомі капітальні вкладення в систему теплопостачання, млн.грн./МВт 13,38 11,9 10,5
Питомі капітальні вкладення на 1 тис.МВт г теплоти, відпущеної системою теплопостачання, млн.грн./тис.МВт г 6,2 5,5 4,85
 
Загалом по системі техніко-економічні показники набагато кращі для варіанту ІІІ.
 
            Провівши аналіз по кожному з варіантів, враховуючи капітальні та експлуатаційні затрати по котельнях, теплових мережах, термін окупності обладнання, вироблення дешевшої теплової енергії із альтернативного палива, зменшення використання природного газу і викидів шкідливих речовин в атмосферу, більш оптимальним є 3-й варіант оптимізації теплопостачання для  КП «Бориславтеплоенерго».
 
8. ФІНАНСУВАННЯ.
 
Джерелами фінансування інвестиційного проекту можуть бути:
кошти Державного бюджету України;
співфінансування з міського бюджету;
іноземні гранти;
кошти вуглецевого інвестор за зменшення викидів СО2;
банківський кредити.
Джерела погашення запозичень інвестиційного проекту - зменшення собівартості генерації тепла за рахунок заміни газу альтернативним паливом, економії ресурсів, збільшення ефективності використання газу.
 
9.ВИСНОВКИ
 
Економічний  ефект від впровадження (Технічний аспект)
Виконання запропонованих технічних та структурно-організаційних заходів по будь-якому із варіантів розвитку системи теплопостачання дозволить:
 • різко зменшити, або відмовитись від використання природного газу;
 • зменшити собівартість генерації тепла;
 • досягти економії електроенергії;
 • зменшити втрати тепла при транспортуванні;
            Крім того, теплопостачальна організація буде мати можливість ефективно регулювати теплові потоки, підтримувати рівновагу між попитом і пропозицією, скорочуючи при цьому затрати.
            Модернізація енергетичного обладнання буде сприяти захисту навколишнього середовища завдяки зниженню шкідливих викидів в атмосферу і поліпшенню стану довкілля.
            Зниження рівня платіжного навантаження на споживачів можливо лише при впровадженні заходів, які зменшують споживання теплової енергії за рахунок утеплення будівель (термомодернізація) та встановлення приладів регулювання у будинках, відновлення системи гарячого водопостачання з переходом до ІТП.


Соціальна ефективність  (соціальний аспект)
Внаслідок реалізації інвестиційного проекту можливо досягнути наступних результатів, що носитимуть в собі соціальну складову та забезпечать необхідний соціальний ефект:
 • стримування росту тарифів на теплову енергію при підвищенні цін на первинні енергоносії (природний газ, електроенергія, ).
 • покращення якості надання послуг з теплопостачання.
 • зменшення витрат населення на оплату послуг теплопостачання.
 
 
Характеристика  існуючих котельних КП "Бориславтеплоенерго"
Таблиця Д.1.
№ з/п Адреса котельні Встановлена/підкл. потужність, МВт Вид палива Марка котла/Рік К-сть Призначення марка (тип насосів) К-сть Витрата,
м3/год
К-сть
персоналу
1 Котельня №1 (Коваліва, 2) 19,02 /10.9/7,1 Природній газ ТВГ-8М
1976р
2 Насос мережевий     17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-320-95 2 320  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-200-95 1 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос рециркуляційний      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4к-9 1 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос гарячої води      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4к-12 2 120  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зк-9 1 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос живлення      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НС-12-50/2 2  12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос холодної води      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зк9 1 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2КН-60 1 20  
 
2 Котельня №2 (Сосюри, 5) 28.5 /15.54/4,8 Природній газ ТВГ-8М
1981 р
3 Насос мережевий     17
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-320-70 1 320  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-320-70 1 320  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-200-95 1 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Д-200-95 1 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос живлення      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НС-12-50/2 2 12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос холодної води      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КМ-45 2 45  
3 Котельня №3 (Дорошенка, 21а) 4,0/3.13/3,0 Природній газ КСВа-1,0 (Еко-1)
2008 р
4 Насос мережевий      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К-150-125-20 1 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8К-18 1 200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос живлення     12
Продовження Таблииі Д.1

з/п
Адреса котельні Встановлена/підкл потужність, МВт Вид палива Марка котла, рік К-сть Призначення,
 марка (тип насосів)
К-сть витрата,
м3/год
К-сть
 персоналу
5 Котельня №5 (Грушевського,29) 2.0/0.88/1,2 Природній газ КСВ-1,0 (ВК-22)
2004р
2 Насос мережевий     4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
№КР-О-50-160 2 78  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос живлення      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132 Т 2 4.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос холодної води      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ТЕЬ 0/035-900 1 1.4  
 
6 Котельня №6 (ОУН-УПА№21) 4,13/1.28/0,65 Природній газ НПСТУ-5
1992р
2 Насос мережевий     8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8К-12   200  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мінск 1
1985р
3 Насос живлення      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗК-6   45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос холодної води      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
К-6   20  
 
7 Котельня №7
(В. Великого, 14
СШ №7)
0.4 / 0.35 Природ­ній газ КСГ-100
(Бистриця)
2003р
4 Насос мережевий     4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
УІШ 2 13.7  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос рециркуляційний      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ШЬО 2 13.7  
 
8 Котельня №8 (Січових Стрільців, 28 СШ №8) 0.82 / 0.23 Природ­ній газ НІІСТУ-5
1991р
Колві-
 
2
 
2
Насос мережевий     4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2КМ-20/30 2 20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Насос живлення КМ45 2 45  
 
9 Котельня №9 Куліша, 41а 4.65/0.39 Природ­ній газ Факел Г
1990р
 
 
 
Е-1,0-0,9
8
 
 
 
 
2
Насос мережевий     7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6К-8 2 200  
 
Насос живлення    
2КМ-20/30 2 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
парові      
 
 
Загальна характеристика та термін експлуатації трубопроводів
 
КП "Бориславтеплоенерго"
Таблиця Д.2
 
Трубопроводи Термін експлуатації
Спосіб   прокладки Довжина <15 років 15-25 років >25 років
км % км % км % км %
Підземний 23,17 94,2 0,3 1,2 2,7 10,9 20,17 84,1
Надземний 1,10 4,5 0,15 0,6 0,5 2,0 - -
По підвалах 0,12 0,5 - - - - 0,12 0,5
Попередньо ізольовані 0,21 0,8 0,21 0,9 - - - -
Разом 24,6 100 0,66 2,7 3,2 12,9 20,29 84,6
 
Характеристика  тепловтрат трубопроводами мереж КП "Бориславтеплоенерго"
Таблиця Д.3

 
Адреса котельні
Приєднана потужність
Загальна протяжність теплових мереж в 2-
трубному обчисленні (км) у т.ч. за діаметрами (мм.)
фактичні
втрати
теплової
енергії
Вид
прокладання
теплових мереж
Примітки
1 Коваліва 2
7098кВт
 
6,76 (тр325-1,0км; тр273-1,26км; тр219-1,37км;
тр159-0,72км; тр133-0,22км; тр114-1,12км; тр89-0,48км; тр76-0,22км)
1439кВт
 
або 20,3%
 
Підземна канальна
(Тканалу=5оС)
(середня Тносія=65оС)
(30-40% ізоляції пошкоджено або відсутня)
2 Сосюри 5
5196кВт
5,67 (тр325-0,86км; тр273-0,4км; тр219-0,87км;
тр159-1,5км; тр133-0,3км; тр114-0,73км; тр89-1,08км; тр76-0,3км)   
1261кВт
 
або 26,5%
 
  (30-40% ізоляції пошкоджено або відсутня)
3 Дорошенка 21 а
2968кВт
3,0 (тр273-0,02км; тр219-0,72км;
тр159-0,45км; тр114-0,37км; тр89-0,47км; тр76-0,6км)    
485кВт
 
або 16,3%
 
  (30-40% ізоляції пошкоджено або відсутня)
5 Грушевського 29
1215кВт
1,44(тр159-0,6км; тр114-0,14км; тр89-0,38км; тр76-0,2км; тр57-0,12км)  
 
208кВт
 
або 17,2%
 
  (30-40% ізоляції пошкоджено або відсутня)
6 Вояків ОУН-УПА 27а
651кВт
1,76(тр114-0,14км; тр76-0,41км; тр57-0,75км; тр45-0,16км; тр38-0,3км)  
 
148кВт
 
або 22,3%
 
  (30-40% ізоляції пошкоджено або відсутня)
 
 

Календарний графік відключень споживачів від котельні №1
Таблиця  Д.4.
Об`єкт
адреса № будинку
 
Загальна кількість квартир у будинку Кількість відключених квартир станом на 01.08.2019р Коеф-нт зниження теплового навантаження Розрахункове навантаження
МВт
Зменшення теплового навантаження котельні/зменшення втрат на мережах, МВт
по роках опалювального сезону
Альтернатива теплопостачання Примітки
2019
2020р
2020
2021р
2021
2022р
2022
2023р
2023
2024р
2024
2025р
Котельня №1       19,0 7,1/1,4 5,7/1,1 4,5/0,9 2,1/0,5 1,1/0,3 0,0/0,0 Ліквідація котельні  
вул.Коваліва, 56 106 4 0,96 0,278   відкл.         дахова котельня 200кВт Рекомендована альтернатива теплопостачанню житла для обох варіантів однакова, різниця лише в джерелах фінансування
вул.Коваліва, 58 108 20 0,81 0,244   відкл.         дахова котельня 200кВт
вул.Коваліва, 36 40 12 0,70 0,157   відкл.         дахова котельня 100кВт
вул.Коваліва, 38 50 15 0,7 0,162   відкл.         дахова котельня 100кВт
вул.Коваліва, 30, 32 108 25 0,76 0,334   відкл.         дахова котельня 200кВт
вул.Коваліва, 34 72 43 0,40 0,2   відкл.         поквартирні котли
вул.Коваліва, 39 72 53 0,26 0,19     відкл.       поквартирні котли
вул.Коваліва, 41 110 43 0,61 0,378     відкл.       поквартирні котли
вул.Коваліва, 43 88 29 0,67 0,299     відкл.       дахова котельня 300кВт
вул.Коваліва, 45 89 19 0,79 0,328     відкл.       дахова котельня 300кВт
вул.Коваліва, 27 70 33 0,53 0,19       відкл.     поквартирні котли
вул.Коваліва, 29 86 32 0,63 0,262       відкл.     поквартирні котли
вул.Коваліва, 31 90 32 0,64 0,288       відкл.     поквартирні котли
вул.Коваліва, 33 110 30 0,72 0,428       відкл.     дахова котельня 300кВт
вул.Коваліва, 37 71 17 0,76 0,221       відкл.     дахова котельня 200кВт
Школа №4       0,713             Реконструкція існуючої котельні 400кВт
Дитсад №20       0,266             Реконструкція існуючої котельні 250кВт
вул.Трускавецька, 45 108 42 0,61 0,253         відкл.   поквартирні котли
вул.Трускавецька, 47 100 23 0,77 0,182         відкл.   дахова котельня 200кВт
вул.Трускавецька, 49 77 17 0,78 0,199         відкл.   дахова котельня 200кВт
вул.Трускавецька, 51 80 7 0,91 0,212         відкл.   дахова котельня 200кВт
вул.Трускавецька, 53 80 4 0,95 0,217         відкл.   дахова котельня 200кВт
Дитсад №14       0,125             Реконструкція існуючої котельні 125кВт
вул.Трускавецька, 59 80 16 0,8 0,182           відкл. дахова котельня 200кВт
вул.Трускавецька, 63 70 15 0,78 0,192           відкл. дахова котельня 200кВт
вул.Трускавецька, 65 70 13 0,81 0,192           відкл. дахова котельня 200кВт
вул.Трускавецька, 67 70 20 0,71 0,173           відкл. дахова котельня 200кВт
вул.Трускавецька, 69 70 12 0,83 0,214           відкл. дахова котельня 200кВт
 

Календарний графік відключень споживачів від котельні №2 (для варіантів 1 і 2)
Таблиця  Д.4.(продовження)
Об`єкт
 адреса № будинку
 
Загальна кількість квартир у будинку Кількість відключених квартир станом на 01.08.2019р Коеф-нт зниження теплового навантаження Розрахункове навантаження
МВт
Зменшення теплового навантаження котельні/зменшення втрат на мережах, МВт
по роках опалювального сезону
Альтернатива теплопостачання Примітки
2019
2020р
2020
2021р
2021
2022р
2022
2023р
2023
2024р
2024
2025р
Котельня №2       28,5 5,2/1,3 3,9/1,1 2,0/0,8 0,0/0,0        
вул.Коваліва, 18а 72 15 0,79 0,424   відкл.         дахова котельня 300кВт Рекомендована альтернатива теплопостачанню житла для обох варіантів однакова, різниця лише в джерелах фінансування
вул.Коваліва, 22 72 14 0,81 0,287   відкл.         дахова котельня 200кВт
вул.Коваліва, 24 72 21 0,71 0,15   відкл.         дахова котельня 100кВт
вул.Коваліва, 18а 72 15 0,79 0,424   відкл.         дахова котельня 300кВт
вул.В.Великого, 148 72 13 0,82 0,235   відкл.         дахова котельня 200кВт
Гуртожиток       0,419     відкл       блочна котельна 400кВт
вул.В.Великого, 171 96 23 0,76 0,318     відкл.       дахова котельня 300кВт
вул.В.Великого, 171а 72 16 0,78 0,224     відкл.       дахова котельня 200кВт
вул.В.Великого, 173 215 55 0,74 0,529     відкл.       дахова котельня 500кВт
вул.600р.Борислава, 16 50 17 0,66 0,232     відкл .     дахова котельня 200кВт
вул.600р.Борислава, 12 107 31 0,71 0,358       відкл.     дахова котельня 300кВт
вул.600р.Борислава, 18 72 30 0,58 0,236       відкл.     поквартирні котли
вул.600р.Борислава, 20 55 19 0,65 0,155       відкл.     дахова котельня 200кВт
вул.600р.Борислава, 26 45 13 0,71 0,187       відкл.     дахова котельня 200кВт
вул.В.Великого, 175а 72 17 0,76
0
 
0,586
      відкл.     дахова котельня 200кВт
вул.В.Великого, 177 162 15 0,91       відкл.     дахова котельня 200кВт
вул.В.Великого, 177а 71 13 0,82       відкл.     дахова котельня 200кВт
вул.В.Великого, 179а 70 21 0,7 0,218       відкл.     дахова котельня 200кВт
                         
 

Календарний графік відключень споживачів житлового сектору від котелень №3, №5
Таблиця  Д.4.(закінчення)
Об`єкт
 адреса № будинку
 
Загальна кількість квартир у будинку Кількість відключених квартир станом на 01.08.2019р Коеф-нт зниження теплового навантаження Розрахункове навантаження
МВт
Зменшення теплового навантаження котельні/зменшення втрат на мережах, МВт
по роках опалювального сезону
Альтернатива теплопостачання
(або індивідуальне опалення квартир)
Примітки
2019
2020р
2020
2021р
2021
2022р
2022
2023р
2023
2024р
2024
2025р
Котельна №3       4,0 1,1/0,4 0/0 0/0 0/0 0/0   відповідно до варіанту  
вул.Дорошенка, 19 98 26 0,73 0,296   відкл.         дахова котельня 300кВт Рекомендована альтернатива теплопостачанню житла для обох варіантів однакова, різниця лише в джерелах фінансування
вул.Дорошенка, 21 70 14 0,8 0,186   відкл.       . дахова котельня 200кВт
вул.Дорошенка, 23 50 9 0,82 0,173   відкл.         дахова котельня 200кВт
вул.Довженка, 8 98 17 0,83 0,463   відкл.         дахова котельня 400кВт
                       
                       
Котельня №5       2,0 0,8/0,2 0,8/0,2 0,8/0,2 0,8/0,2 0,8/0,2 0/0 реконструкція
вул.Грушевського, 11 48 11 0,77 0,208           відкл. дахова котельня 200кВт
вул.Грушевського, 20 55 7 0,87 0,2           відкл. дахова котельня 200кВт
вул.Грушевського, 22 36 3 0,92 0,141           відкл. дахова котельня 200кВт
вул.В.Великого, 31 62 2 0,97 0,269           відкл дахова котельня 200кВт
                         
                         
 
 
 
 

 
 
Результати розрахунку теплових втрат з трубопроводів теплової мережі котельні №1
Таблиця Д.5.
 
№ діл. Труба мм Теплопр труби Теплопр ізоляції Товщина ізоляції k коеф. t води
град.
t серед град. b коеф q
Вт/м
L діл. м Втрати Вт
1 Сталь 325/8.0 58 0.054 80 0.26 65 5 1.15 49 600 33810
2 Сталь 325/8.0 58 0 0 3.89 65 5 1.15 734 400 337640
3 Сталь 273/7.0 58 0.054 80 0.22 65 5 1.15 42 900 43470
4 Сталь 273/7.0 58 0 0 3.27 65 5 1.15 617 360 255438
5 Сталь 219/6.0 58 0.054 60 0.23 65 5 1.15 44 900 45540
  Сталь 219/6.0 58 0 0 2.62 65 5 1.15 495 470 267548
7 Сталь 159/5.0 58 0.054 50 0.21 65 5 1.15 39 400 17940
8 Сталь 159/5.0 58 0 0 1.91 65 5 1.15 359 320 132112
9 Сталь 133/4.0 58 0.054 40 0.21 65 5 1.2 40 200 9600
10 Сталь 133/4.0 58 0 0 1.59 65 5 1.2 301 100 36120
11 Сталь 114/4.0 58 0.054 40 0.19 65 5 1.2 35 400 16800
12 Сталь 114/4.0 58 0 0 1.37 65 5 1.2 258 330 102168
13 Сталь 89/3.0 58 0.054 30 0.19 65 5 1.2 35 600 25200
14 Сталь 89/3.0 58 0 0 1.07 65 5 1.2 201 480 115776
Сумарна величина теплових втрат 1439162 Вт
 

 
 
Результати розрахунку теплових втрат з трубопроводів теплової мережі котельні №2
Таблиця Д.6.
 
№ діл. Труба мм Теплопр труби Теплопр ізоляції Товщина ізоляції k коеф. t води
град.
t серед град. b коеф q
Вт/м
L діл. м Втрати Вт
1 Сталь 325/8.0 58 0.054 80 0.26 65 5 1.15 49 500 28175
2 Сталь 325/8.0 58 0 0 3.89 65 5 1.15 734 360 303876
3 Сталь 273/7.0 58 0.054 80 0.22 65 5 1.15 42 250 12075
4 Сталь 273/7.0 58 0 0 3.27 65 5 1.15 617 150 106433
5 Сталь 219/6.0 58 0.054 60 0.23 65 5 1.15 44 400 20240
6 Сталь 219/6.0 58 0 0 2.62 65 5 1.15 495 370 210623
7 Сталь 159/5.0 58 0.054 50 0.21 65 5 1.15 39 900 40365
8 Сталь 159/5.0 58 0 0 1.91 65 5 1.15 359 600 247710
9 Сталь 133/4.0 58 0.054 40 0.21 65 5 1.2 40 150 7200
10 Сталь 133/4.0 58 0 0 1.59 65 5 1.2 301 70 25284
11 Сталь 114/4.0 58 0.054 40 0.19 65 5 1.2 35 650 27300
12 Сталь 114/4.0 58 0 0 1.37 65 5 1.2 258 470 145512
13 Сталь 89/3.0 58 0.054 30 0.19 65 5 1.2 35 250 10500
14 Сталь 89/3.0 58 0 0 1.07 65 5 1.2 201 230 55476
15 Сталь 76/3.0 58 0.054 30 0.17 65 5 1.2 31 150 5580
16 Сталь 76/3.0 58 0 0 0.91 65 5 1.2 172 70 14448
Сумарна величина теплових втрат 1260797 Вт
 

 
Результати розрахунку теплових втрат з трубопроводів теплової мережі котельні №3
Таблиця Д.7.
 
№ діл. Труба мм Теплопр труби Теплопр ізоляції Товщина ізоляції k коеф. t води
град.
t серед град. b коеф q
Вт/м
L діл. м Втрати Вт
1 Сталь 273/7.0 58 0.054 60 0.28 65 5 1.15 53 20 1219
2 Сталь 273/7.0 58 0 0 3.27 65 5 1.15 617 5 3548
3 Сталь 219/6.0 58 0.054 50 0.27 65 5 1.15 50 400 23000
4 Сталь 219/6.0 58 0 0 2.62 65 5 1.15 495 320 182160
5 Сталь 159/5.0 58 0.054 40 0.24 65 5 1.15 46 300 15870
6 Сталь 159/5.0 58 0 0 1.91 65 5 1.15 359 150 61928
7 Сталь 114/4.0 58 0.054 40 0.19 65 5 1.2 35 200 8400
8 Сталь 114/4.0 58 0 0 1.37 65 5 1.2 258 170 52632
9 Сталь 89/3.0 58 0.054 30 0.19 65 5 1.2 35 300 12600
10 Сталь 89/3.0 58 0 0 1.07 65 5 1.2 201 180 43416
11 Сталь 76/3.0 58 0.054 30 0.17 65 5 1.2 31 380 14136
12 Сталь 76/3.0 58 0 0 0.91 65 5 1.2 172 320 66048
Сумарна величина теплових втрат 484957 Вт
 

Результати розрахунку теплових втрат з трубопроводів теплової мережі котельні №5
Таблиця Д.8.
 
№ діл. Труба мм Теплопр труби Теплопр ізоляції Товщина ізоляції k коеф. t води
град.
t серед град. b коеф q
Вт/м
L діл. м Втрати Вт
1 Сталь 159/5.0 58 0.054 40 0.24 65 5 1.15 46 400 21160
2 Сталь 159/5.0 58 0 0 1.91 65 5 1.15 359 200 82570
3 Сталь 114/4.0 58 0.054 30 0.23 65 5 1.2 43 80 4128
4 Сталь 114/4.0 58 0 0 1.37 65 5 1.2 258 60 18576
5 Сталь 89/4.0 58 0.054 30 0.19 65 5 1.2 35 200 8400
6 Сталь 89/4.0 58 0 0 1.07 65 5 1.2 201 180 43416
7 Сталь 76/3.0 58 0.054 30 0.17 65 5 1.2 31 120 4464
8 Сталь 76/3.0 58 0 0 0.91 65 5 1.2 172 80 16512
9 Сталь 57/3.0 58 0.054 20 0.17 65 5 1.2 33 80 3168
10 Сталь 57/3.0 58 0 0 0.68 65 5 1.2 129 40 6192
Сумарна величина теплових втрат 208586 Вт
 

Результати розрахунку теплових втрат з трубопроводів теплової мережі котельні №6
Таблиця Д.9.
 
№ діл. Труба мм Теплопр труби Теплопр ізоляції Товщина ізоляції k коеф. t води
град.
t серед град. b коеф q
Вт/м
L діл. м Втрати Вт
1 Сталь 114/4.0 58 0.054 30 0.23 65 5 1.2 43 100 5160
2 Сталь 114/4.0 58 0 0 1.37 65 5 1.2 258 50 15480
3 Сталь 76/3.0 58 0.054 30 0.17 65 5 1.2 31 250 9300
4 Сталь 76/3.0 58 0 0 0.91 65 5 1.2 172 160 33024
5 Сталь 57/3.0 58 0.054 20 0.17 65 5 1.2 33 500 19800
6 Сталь 57/3.0 58 0 0 0.68 65 5 1.2 129 250 38700
7 Сталь 45/3.0 58 0.054 20 0.15 65 5 1.2 27 100 3240
8 Сталь 45/3.0 58 0 0 0.54 65 5 1.2 102 60 7344
9 Сталь 38/3.0 58 0.054 20 0.13 65 5 1.2 24 200 5760
10 Сталь 38/3.0 58 0 0 0.46 65 5 1.2 86 100 10320
Сумарна величина теплових втрат 148128 Вт
 
 

 
 
Результати розрахунку
 максимального гідравлічного опору трубопроводів теплової мережі
від котельні №2 до найвіддаленіших точок мережі
Таблиця Д.10.
 
Ділянка Теплове навантаження
кВт
Умовний діаметр
мм
Довжина
м
Питомий гідравл.
опір
Па/м
Витрата теплоносія
м3
Швидкість теплоносія
м/с
Гідравлічний опір із врах. втрат на фітинги 10%
Па
Гідравл. опір на 2 труби
м.в.ст
Різниця геодезичних відміток
м.в.ст
Сумарний гідравлічний опір
м.в.ст
Примітки
№2-ТК9 4638 250 260 40 206,62 1,17 11440 2,288 0    
ТК9-ТК8 4044 200 110 95 180,16 1,59 10450 2,09      
ТК8-ТК7 3889 200 60 88 173,25 1,53 5808 1,162 -1,6    
ТК7-ТК6 2864 200 130 48 127,59 1,13 6864 1,373      
ТК6-ТК5 2436 200 65 35 108,52 0,96 2503 0,5 1,4    
ТК5-ТК4 946 125 435 80 42,14 0,95 38280 7,656      
ТК4-ТК3 711 125 30 45 31,67 0,72 1485 0,3      
ТК3-ТК2 287 80 80 67 12,79 0,67 5896 1,18 23,7    
Разом     2913       82726 16,549 23,5 40,05  
                       
ТК7-буд24 221 80 740 39 9,85 0,52 31746 6,35 26,0 32,35  
                       
 
Отже, згідно проведеного розрахунку, максимальний гідравлічний опір трубопроводів теплової мережі від котельні №2 до найвіддаленішої точки мережі –ТК-2 складає 40,05м.в.ст., але, враховуючи мінімальний необхідний напір перед будинком для подачі води на 9 поверх  27м.в.ст., розрахунковий напір насоса має бути 40,05+27=67,05м.в.ст.
Існуючі насоси котельні Д320/70 та Д200/95 відповідають цим параметрам.
 
 
 
 

Розрахункове навантаження споживачів котельні №2 (для варіанту ІІІ)
Таблиця  Д.11                                   
Об`єкт
 адреса № будинку
 
Загальна кількість квартир у будинку Кількість відключених квартир станом на 01.08.2019р Коеф-нт зниження теплового навантаження Розрахункове навантаження
МВт
Примітки
Котельня №2       4,659  
вул.Коваліва, 18а 72 15 0,79 0,424  
вул.Коваліва, 22 72 14 0,81 0,287  
вул.Коваліва, 24 72 21 0,71 0,460  
вул.В.Великого, 148 72 13 0,82 0,235  
Гуртожиток       0,419  
вул.В.Великого, 171 96 23 0,76 0,318  
вул.В.Великого, 171а 72 16 0,78 0,224  
вул.В.Великого, 173 215 55 0,74 0,529  
вул.600р.Борислава, 16 50 17 0,66 0,232  
вул.600р.Борислава, 12 107 31 0,71 0,358  
вул.600р.Борислава, 18 72 30 0,58 0,236  
вул.600р.Борислава, 20 55 19 0,65 0,155  
вул.В.Великого, 175а 72 17 0,76
0
 
0,586
 
вул.В.Великого, 177 162 15 0,91  
вул.В.Великого, 177а,б 71 13 0,82  
           
 
 
Фізико-хімічні показники нафтового газу нафтових родовищ НГВУ «Бориславнафтогаз»
 згідно ТУ У 06.2-00135390-017:2019 «Газ нафтовий вакуумний»
Таблиця Д.12                                    
№ п/п Назва показника Норма Метод випробування Примітки
1 Нижча теплота згорання, МДж/м3 (ккал/м3), при 20оС і тиску 101325 Па, не менше 21 (5016) Згідно з ДСТУ ISO 6976 або МВУ 045/05 або МВУ 06-063  
2 Масова концентрація сірководню г/м3, не більше 0,02 Згідно з ГОСТ 22387.2 або МВУ 058/05  
3 Масова концентрація меркаптанової сірки г/м3, не більше 0,036 Згідно з ГОСТ 22387.2 або МВУ 058/05  
4 Об’ємна частка кисню, %, не більше 9,5 Згідно з ДСТУ ISO 6974 або згідно Додатком А ТУ У 06.2-00135390-017:2019  
5 Масова частка механічних домішок в 1м3, не більше 0,001 Згідно з МВ 02-001  
6 Інтенсивність запаху газу при об’ємній частці 1% в повітрі, бал, не менше 3 Згідно з ДСТУ ГОСТ 22387.5  
7 Компонентний склад Не нормується Згідно з ДСТУ ISO 6974-3  
Примітка. Нижня межа об’ємної частки метану в складі газу не менше 45%
 
5. ЗАХОДИ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ М. БОРИСЛАВА НА 2020-2025 РОКИ
Таблиця 5.1
№з/п Заходи на 2020-2025 роки
І варіант ІІ варіант ІІІ варіант
  Структурно-організаційні заходи
1. Реорганізація КП «Бориславтеплоенерго»
  Технічні рішення
  Котельня №1 (Коваліва,2)
1. Заходи по системі:
Повна децентралізація. Ліквідація районної котельні №1 та теплових мереж. Відключення житлових будинків.
Будівництво 25 дахових котельних житлових будинків.
Будівництво автономних блочних котельних школи №4, дитсадка №14, дитсадка № 20.
Заходи по системі:
Повна децентралізація. Ліквідація районної котельні №1 та теплових мереж. Відключення житлових будинків.
Будівництво автономних блочних котельних школи №4, дитсадка №14, дитсадка № 20.
 
Заходи по системі:
Повна реконструкція районної котельні №1 та теплових мереж. Відключення житлових будинків від мереж теплопостачання .
Подача тепла з реконструйованої котельні до школи №4, дитсадка №14, дитсадка № 20.
 
2 Заходи на джерелі: 
Ліквідація котельні №1 (Коваліва,2).
Будівництво:
25 дахових газових котельних потужністю по 100-300кВт на базі ефективних конденсаційних модулів нагріву.
Автономна блочна котельня школи №4 потужністю 400кВт (газові та твердопаливні котли).
Автономна блочна котельня дитсадка №14 потужністю 125кВт (теплові насоси ґрунт-вода)
Автономна блочна котельня дитсадка №20 потужністю 250кВт (газові та твердопаливні котли)
Заходи на джерелі: 
Ліквідація котельні №1 (Коваліва,2).
Будівництво:
Автономна блочна котельня школи №4 потужністю 400кВт (газові та твердопаливні котли).
Автономна блочна котельня дитсадка №14 потужністю 125кВт (теплові насоси ґрунт-вода)
Автономна блочна котельня дитсадка №20 потужністю 250кВт (газові та твердопаливні котли
Заходи на джерелі: 
Реконструкція котельні №1 (Коваліва,2).
Подача кількості тепла :
До  школи № 4 потужністю 400кВт (нові  котли).
До  дитсадка №14 потужністю 125кВт (нові  котли).
До дитсадка № 20 потужністю 250кВт (нові  котли).
3 Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна ліквідація існуючих теплових мереж.
Реконструкція внутрішніх теплових мереж будинків із влаштуванням горизонтальних відгалужень та вузлів обліку по квартирах.
В проектах автономних котельних передбачити регулювання теплоносія за погодними умовами та теплові мережі попередньо ізольованими трубами.
Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна ліквідація існуючих теплових мереж.
В проектах автономних котельних передбачити регулювання теплоносія за погодними умовами та теплові мережі попередньо ізольованими трубами.
Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна ліквідація існуючих теплових мереж. Крім теплової мережі по вул. Трускавецькій
В проекті на реконструкцію котельні №1 передбачити регулювання теплоносія за погодними умовами та теплові мережі попередньо ізольованими трубами.
4 Заходи у споживачів:
Багатоквартирні будинки із даховими котельними:
реконструкція систем опалення квартир для підключення до горизонтальних відгалужень та вузлів обліку тепла.
У будівлях школи та дитсадків реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери і житла.
Заходи у споживачів:
У будівлях школи та дитсадків реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери.
 
  Котельня №2 (Сосюри, 5)
1. Заходи по системі:
Повна децентралізація. Ліквідація районної котельні №2 та теплових мереж. Відключення житлових будинків.
Будівництво 20 дахових котельних житлових будинків.
Будівництво автономної котельні гуртожитку медичного коледжу
Заходи по системі:
Повна децентралізація. Ліквідація районної котельні №1 та теплових мереж. Відключення житлових будинків.
Будівництво автономної котельні гуртожитку медичного коледжу
Заходи по системі:
Збереження централізованої системи.
 
2 Заходи на джерелі: 
Ліквідація котельні №2.
Будівництво 20 дахових газових котельних потужністю по 100-300кВт на базі ефективних конденсаційних модулів нагріву.
Будівництво автономної котельні гуртожитку медичного коледжу 400кВт (газові та твердопаливні котли)
Заходи на джерелі: 
Ліквідація котельні №2.
Будівництво автономної котельні гуртожитку медичного коледжу 400кВт (газові та твердопаливні котли)
Заходи на джерелі: 
Переобладнання котлів на спалювання нафтового газу, як основного виду палива та природного газу, як альтернативного.
Будівництво газопроводу нафтового газу середнього тиску від ГРС «Модричі» до котельні №2.
Будівництво когенераторних установок електричною потужністю 1260кВт та тепловою потужністю 1680кВт.
 Заміна мережевих насосів на нові із частотним регулювання обертів, з метою якісного регулювання подачі теплоносія
3 Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна ліквідація існуючих теплових мереж.
Реконструкція внутрішніх теплових мереж будинків із влаштуванням горизонтальних відгалужень та вузлів обліку по квартирах.
В проектах автономних котельних передбачити регулювання теплоносія за погодними умовами та теплові мережі попередньо ізольованими трубами.
Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна ліквідація існуючих теплових мереж.
В проектах автономних котельних передбачити регулювання теплоносія за погодними умовами та теплові мережі попередньо ізольованими трубами.
Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна заміна старих труб існуючих теплових мереж на попередньо-ізольовані по існуючих трасах із зміною діаметрів згідно схеми.
Реконструкція та влаштування нових індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у будинках.
В ІТП передбачити вузол обліку та регулювання теплоносія за погодними умовами.
4 Заходи у споживачів:
Багатоквартирні будинки із даховими котельними:
реконструкція систем опалення квартир для підключення до горизонтальних відгалужень та вузлів обліку тепла.
У будівлях гуртожитку реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери і житла.
Заходи у споживачів:
У будівлях гуртожитку реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери.
 
Заходи у споживачів:
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери і житла.
 
  Котельня №3 (Дорошенка,21а)
1.  Заходи по системі :
Повна децентралізація. Ліквідація котельні №3 (Дорошенка,21а) та теплових мереж.
Відключення 5 житлових будинків. Будівництво 5 дахових котельних.
Будівництво 5 автономних котелень школи №3 та ДСШ, школи №1, дитячої лікарні, дитсадка № 3, дитячого палацу,
Заходи по системі (навантаження 1,5МВт):
Часткова децентралізація.
Відключення 5 житлових будинків,
Будинки бюджетної сфери залишаються 1390 кВт.
Рекомендується підключити будинки станції юних техніків, станції юних натуралістів, будинку школяра (98кВт)
2. Заходи на джерелі: 
Ліквідація котельні №3 (Дорошенка,21а) та теплових мереж.
Будівництво:
5 дахови газових котельних потужністю по 200кВт на базі ефективних конденсаційних модулів нагріву.
Блочна котельня  школи №3 та ДСШ, 500кВт (газові та твердопаливні котли).
Блочна котельня школи №1, 400кВт (газові та твердопаливні котли).
Теплогенераторна дитячої лікарні, 150кВт (електроакумулююче обладнання або теплові насоси ґрунт-вода).
Теплогенераторна дитсадка № 3, 150кВт (електроакумулююче обладнання або теплові насоси ґрунт-вода).
Теплогенераторна дитячий палац, 150кВт (електроакумулююче обладнання або теплові насоси ґрунт-вода).
 
Заходи на джерелі: 
Модернізація газових котлів КСВА-1,0, монтаж твердопаливного котла 1,5 МВт
Автоматизація процесів та модернізація насосного обладнання
впровадження частотного регулювання обертів електроприводів насосного і тягодуттєвого обладнання;
3. Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна ліквідація існуючих теплових мереж.
Реконструкція внутрішніх теплових мереж будинків із влаштуванням горизонтальних відгалужень та вузлів обліку по квартирах.
В проектах автономних котельних передбачити регулювання теплоносія за погодними умовами та теплові мережі попередньо ізольованими трубами.
Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
заміна магістральних та розподільчих теплових мереж попередньо ізольованими трубами; Прокладення траси підключення нових споживачів. У громадських будівлях встановлення ІТП.
4 Заходи у споживачів:
Багатоквартирні будинки із даховими котельними:
реконструкція систем опалення квартир для підключення до горизонтальних відгалужень та вузлів обліку тепла.
У громадських будівлях реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери і житла.
 
 
Заходи у споживачів:
У громадських будівлях реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери.
 
  Котельня №5 (Грушевського,29)
1.  Заходи по системі :
Повна децентралізація. Відключення 4 житлові будинки.
Будівництво 4 дахових газових котельних на базі ефективних конденсаційних модулів нагріву.
Реконструкція котельні №5 як автономна котельня для гімназії та дитсадка №16,
Будівництво автономної котельні дитсадка №11,
(тепловий насос ґрунт-вода)
Заходи по системі :
Повна децентралізація. Відключення 4 житлові будинки.
Реконструкція котельні №5, як автономної котельні для гімназії та дитсадка №16,
Будівництво автономної котельні дитсадка №11,
(тепловий насос ґрунт-вода)
2. Заходи на джерелі: 
Будівництво 4 дахових котельних потужністю по 200кВт на базі ефективних конденсаційних модулів нагріву.
Реконструкція котельні №5 зменшення потужності з 2,0МВт до 200 кВт (газові та твердопаливні котли)
Будівництво автономної котельні дитсадка №11, потужність 70 кВт
(тепловий насос ґрунт-вода)
Заходи на джерелі: 
Реконструкція котельні №5 зменшення потужності з 2,0МВт до 200 кВт (твердопаливні та газові котли)
Будівництво автономної котельні дитсадка №11, потужність 70 кВт (тепловий насос ґрунт-вода)
3. Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Заміна теплових мереж до гімназії та садочка попередньо ізольованими трубами Ду50 120м; ліквідація інших мереж
встановлення двох ІТП..
Реконструкція внутрішніх теплових мереж будинків із влаштуванням горизонтальних відгалужень та вузлів обліку по квартирах.
Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
заміна магістральних та розподільчих теплових мереж попередньо ізольованими трубами; У громадських будівлях встановлення ІТП.
4 Заходи у споживачів:
Багатоквартирні будинки із даховими котельними:
реконструкція систем опалення квартир для підключення до горизонтальних відгалужень та вузлів обліку тепла.
У громадських будівлях реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери і житла.
Заходи у споживачів:
У громадських будівлях реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери.
 
  Котельня №6  (Героїв ОУН-УПА №21)
1.  Заходи по системі :
Повна децентралізація. Ліквідація котельні №6 та теплових мереж.
Відключення 1 житлового будинку.
Реконструкція котельні №6 як автономна котельня для професійного ліцею, будівництво автономних котельних дитячої поліклініки, корпусів 1 і 2 інфекційного відділення
Заходи по системі (навантаження 0,6МВт):
Часткова децентралізація.
Відключення 1 житлового будинку,
Будинки бюджетної сфери залишаються 594 кВт.
 
2. Заходи на джерелі: 
Ліквідація районної котельні №6 та теплових мереж.
Реконструкція котельні №6 із встановленням нових газових та твердопаливних котлів 400 кВт.
Будівництво теплогенераторних (теплові насоси ґрунт-вода):
 корпусу 1 інфекційного відділення (248м2/1265м3), 24кВт
корпусу 2 інфекційного відділення (396м2/1994м3), 40кВт
дитячої поліклініки, 70кВт
Заходи на джерелі: 
Реконструкція котельні №6, встановлення нових газових та твердопаливних котлів 600 кВт. Автоматизація процесів та модернізація насосного обладнання
 
3. Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
Повна ліквідація існуючих теплових мереж. В проектах автономних котельних передбачити регулювання теплоносія за погодними умовами та заміна теплових мереж попередньо ізольованими трубами.
Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
заміна магістральних та розподільчих теплових мереж попередньо ізольованими трубами. У громадських будівлях встановлення ІТП.
4 Заходи у споживачів:
У громадських будівлях реконструкція систем опалення.
Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери.
 
Заходи у споживачів:
У громадських будівлях реконструкція систем опалення. Енергопаспортизація та теплова модернізація будівель бюджетної сфери.
  Котельня №7  (В. Великого, 14 СШ №7)
1. Заходи по системі (навантаження 0,2МВт) не передбачаються, автономна котельня СШ№7
2. Заходи на джерелі: 
Зменшення встановленої потужності, передача двох газових котлів КСГ-100 в котельню  СШ№8
перехід на альтернативне паливо відходи деревини, як основний вид палива, газ резервний вид палива.
Встановлення твердопаливного котла 0,2МВт із ручним завантаженням
Автоматизація процесів та модернізація насосного обладнання
3. Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
заміна теплових мереж попередньо ізольованими трубами;
4. Заходи у споживачів:
- енергопаспортизація та теплова модернізація будівель школи
  Котельня №8  (Січових Стрільців, 28 СШ №8)
1. Заходи по системі (навантаження 0,2МВт) не передбачаються, автономна котельня СШ№8
2. Заходи на джерелі: 
Демонтаж двох старих котлів НІІСТУ-5, монтаж двох газових котлів КСГ-100, перенесених із котельні СШ№7, газ резервний вид палива. Основний вид палива - відходи деревини, на існуючих котлах КОЛВІ.
Автоматизація процесів та модернізація насосного обладнання.
3. Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
заміна теплових мереж попередньо ізольованими трубами;
4. Заходи у споживачів:
- енергопаспортизація та теплова модернізація будівель школи
  Котельня №9  (Куліша, 41а)
1. Заходи по системі (навантаження 0,4МВт) не передбачаються. Автономна котельня поліклініки
2. Заходи на джерелі: 
Демонтаж парових котлів Е-1,0-0,9, монтаж нових твердопаливного та газового котлів по 400кВт. Основний вид палива - відходи деревини, газ резервний вид палива.
Автоматизація процесів та модернізація насосного обладнання.
3. Заходи у теплопунктах та теплових мережах:
заміна теплових мереж попередньо ізольованими трубами;
4. Заходи у споживачів:
- енергопаспортизація та теплова модернізація будівель поліклініки
 

 
6. ПОПЕРЕДНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ РОЗРАХУНКИ
Попередні техніко-економічні розрахунки ефективності капіталовкладень по варіанту І
Таблиця 6.1.
Захід Затрати Ефективність Термін окупності Примітки
0 Реорганізація КП «Бориславтеплоенерго»   Зменшення кількості працівників та фонду оплати праці    
1 Котельня №1
1.1 Відключення всіх споживачів житлового сектору від мереж
ліквідація мереж:
Будівництво 25 дахових котельних із внутрішніми мережами та обліком (реконструкція систем опалення квартир за рахунок мешканців)
Блочна дахова котельна 200кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
2 котли, ХВО, автоматика -500тис.грн
Вагончик -100 тис.грн
внутрішні теплові мережі -200 тис.грн
теплові лічильники -500 тис.грн
монтаж -100 тис.грн. Разом 1,5 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 10 млн.грн
Всього 25х1,5+10 =47,5 млн.грн
Підключена потужність 7098кВт, втрати 1439кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон стар. котлами
(7098+1439)х4320х0,5х860/(8050х0,7)=2814256 м3 газу
Кількість газу за сезон даховими та блочними котельнями із ккд котлів не менше 0,92 складе
(7098-125)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =1748993 м3 газу
Економія газу за сезон
2814256-1748993= 1065263м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 1065263х11,99952=12,8млн.грн
Вартість електрики для теплового насоса при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе 125х4320х0,5/4х2,95537=0,2млн.грн
65,0/12,6 = 5,2 року
 
 
1.2 Будівництво блочних котельних школи №4 потужністю 400кВт дитсадка №20 потужністю 250кВт  дитсадка №14 потужністю 125кВт (теплові насоси ґрунт-вода) Блочна котельна 400кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1500тис.грн
Вагончик -200 тис.грн
теплові мережі -200 тис.грн
влаштування ІТП -500 тис.грн
монтаж -500 тис.грн. Разом 3,0 млн.грн
Блочна котельна 250 кВт - 2,5 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 4 млн.грн
Тепловий насос 125кВт - 8,0 млн.грн
 
  Разом по котельні №1 Разом затрат 47,5+3+2,5+4+8
=65,0 млн.грн
Річна економія 12,8-0,2=12,6млн.грн 5,2 року  
2 Котельня №2 (Сосюри, 5)
2.1 Відключення всіх споживачів житлового сектору від мереж
ліквідація мереж:
Будівництво 20 дахових котельних із мережами та обліком (реконструкція систем опалення квартир за рахунок мешканців)
Блочна дахова котельна 200кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
2 котли, ХВО, автоматика -500тис.грн
Вагончик -100 тис.грн
внутрішні теплові мережі -200 тис.грн
теплові лічильники -500 тис.грн
монтаж -100 тис.грн
Разом 1,5 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 10 млн.грн
Всього 20х1,5+10 =40,0 млн.грн
Підключена потужність 5196кВт, втрати 1261кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
(5196+1261)х4320х0,5х860/(8050х0,7)=2128575 м3 газу
Кількість газу за сезон даховими та блочними котельнями із ккд котлів не менше 0,92 складе
(5196+0)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =1303280 м3 газу
Економія газу за сезон
2128575-1303280= 825295м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
825295х11,99952=9903143грн, або 9,9млн.грн
47,0/9,9
=4,8 року
 
 
2.2 Будівництво блочної котельні гуртожитку потужністю 400кВт Блочна котельна 400кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1500тис.грн
Вагончик -200 тис.грн
теплові мережі -200 тис.грн
влаштування ІТП -500 тис.грн
монтаж -500 тис.грн. Разом 3,0 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 4 млн.грн
 
  Разом по котельні №2
 
 
 
Разом затрат 40+3+4 =47,0 млн.грн Річна економія 9,9млн.грн 4,8 року  
3 Котельня №3 (Дорошенка,21а)
3.1 Відключення всіх споживачів житлового сектору від мереж
ліквідація мереж:
Будівництво 5 дахових котельних із мережами та обліком (реконструкція систем опалення квартир за рахунок мешканців)
Блочна дахова котельна 200кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
2 котли, ХВО, автоматика -500тис.грн
Вагончик -100 тис.грн
внутрішні теплові мережі -200 тис.грн
теплові лічильники -500 тис.грн
монтаж -100 тис.грн. Разом 1,5 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 5 млн.грн
Всього 5х1,5+5 =12,5 млн.грн
Підключена потужність 2968кВт, втрати 485кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
(2968+485)х4320х0,5х860/(8050х0,7)
=1138295 м3 газу
Кількість газу за сезон даховими та блочними котельнями із ккд котлів не менше 0,92 складе
(2968-450)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =631574 м3 газу
Економія газу за сезон
1138295-631574= 506721м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
506721х11,99952=6080408грн, або 6,0млн.грн
Вартість електрики для теплових насосів при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе 450х4320х0,5/4х2,95537=0,7млн.грн
54,5/5,3
 =10,3 року
 
 
3.2 Будівництво блочних котельних
школи №3 ДСШ 500кВт
школи №1, 400кВт
Теплогенераторні (електроакумулююче обладнання або теплові насоси ґрунт-вода). дитячої лікарні, 150кВт
дитсадка № 3, 150кВт
дитячий палац, 150кВт
 
Блочна котельна 400кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1500тис.грн
Вагончик -200 тис.грн
теплові мережі -200 тис.грн
влаштування ІТП -500 тис.грн
монтаж -500 тис.грн. Разом 3,0 млн.грн
Блочна котельна 500 кВт – 4,0 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 4 млн.грн
Тепловий насос 150кВт - 10,0 млн.грн
 
  Разом по котельні №3 Разом затрат 12,5+3+5+4+3х10
=54,5 млн.грн
Річна економія 6,0-0,7=5,3млн.грн 10,3 року  
5 Котельня №5 (Грушевського,29)
5.1 Відключення всіх споживачів житлового сектору від мереж
ліквідація мереж:
Будівництво 4 дахових котельних із мережами та обліком (реконструкція систем опалення квартир за рахунок мешканців)
Блочна дахова котельна 200кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
2 котли, ХВО, автоматика -500тис.грн
Вагончик -100 тис.грн
внутрішні теплові мережі -200 тис.грн
теплові лічильники -500 тис.грн
монтаж -100 тис.грн. Разом 1,5 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 4 млн.грн
Всього 4х1,5+4=10 млн.грн
Підключена потужність 1215кВт, втрати 209кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу старими котлами
(1215+209)х4320х0,5х860/(8050х0,7)
=469427 м3 газу
Кількість газу за сезон даховими котельнями із ккд котлів 0,92 складе
(818+0)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =205173 м3 газу
Економія газу за сезон
469427-205173= 264254м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
264254х11,99952=3,17млн.грн
Вартість електрики для теплових насосів при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе 70х4320х0,5/4х2,95537=0,12млн.грн
17,4/2,65
=6,6років
 
5.2 Будівництво теплогенераторної (теплові насоси ґрунт-вода) дитсадка № 11, 70кВт
 
Будівництво поля свердловин, блочної теплогенераторної із тепловим насосом грунт-вода, автоматика, теплові мережі:
тепловий насос 70кВт - 5,0 млн.грн
 
5.3 Реконструкція котельні №5 під автономну котельню гімназії та дитсадка №16, 200 кВт (твердопаливні котли та газові котли),
 заміна мереж
Реконструкція котельні 200кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1200тис.грн
Ремонт  будівлі -500 тис.грн
теплові мережі -600 тис.грн
Разом 2,4 млн.грн
 
Підключена потужність 200кВт
Кількість тепла за сезон
200х4320х0,5х860=372Гкал
На виробництво 1Гкал потрібно 705,88кг щепи по ціні 1,5грн/кг
вартість щепи 372х705,88х1,5=0,4млн.грн.
 
  Разом по котельні №5
 
 
 
 
Разом затрат 10+5+2,4=17,4млн.грн Річна економія 3,17-0,12-0,4=2,65млн.грн 6,6років  
  Котельня №6  (Героїв ОУН-УПА №21)
3.1 Реконструкція районної котельні №6 під автономну котельню ліцею 400 кВт реконструкція котельні 400кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1500тис.грн
Ремонт  будівлі -500 тис.грн
теплові мережі -600 тис.грн
Разом 2,7 млн.грн
 
Підключена потужність 651кВт, втрати 148кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
(651+148)х4320х0,5х860/(8050х0,7)
=263393 м3 газу
Кількість газу за сезон новими котлами із ккд котлів не менше 0,92 складе
(400+0)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =100329 м3 газу
Економія газу за сезон
263393-100329= 163064м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
163064х11,99952=1,96млн.грн
Вартість електрики для теплових насосів при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе (70+24+40)х4320х0,5/4х2,95537
=0,22 млн.грн
11,2/1,74
 =6,5 року
 
 
3.2 Будівництво теплогенераторних (електроакумулююче обладнання або теплові насоси ґрунт-вода). дитячої поліклініки, 70кВт
Інфекційне відділення корпуси № 1, 24кВт
№2, 40кВт
 
Будівництво
Поля свердловин, блочної теплогенераторної із тепловим насосом грунт-вода, автоматика, теплові мережі:
Тепловий насос 70 кВт – 3,3 млн.грн
Тепловий насос 24кВт - 2,5 млн.грн.
Тепловий насос 40 кВт – 2,7 млн.грн
Разом 8,5 млн.грн
 
  Разом по котельні №6 Разом затрат 2,7+8,5=11,2млн.грн Річна економія 1,96-0,22=1,74млн.грн 6,5року  
  Котельня №7  (В. Великого, 14 СШ №7)
7.1 Встановлення нового твердопаливного котла 200кВт та демонтаж двох газових котлів КСГ-100
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Ціна котла 0,3млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
0,3х1,8=0,54 млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,3 млн.грн
Всього капітальні затрати 0,84 млн.грн
Підключена потужність 200кВт
Кількість тепла за сезон 200х4320х0,5х860=371,52Гкал
Вартість газу по ціні 11,99952 грн/м3 
371520000/(8050х092)х11,99952=0,6млн.грн
або 705,88кг щепи на 1Гкал по ціні 1,5грн/кг вартість щепи 371,52х705,88х1,5=0,4млн.грн.
економія за сезон 0,6-0,4=0,2млн.грн
0,84/0,2
=4,2року
 
  Разом по котельні №7 Разом затрат 0,84млн.грн Річна економія 0,2млн.грн 4,2року  
  Котельня №8  (Січових Стрільців, 28 СШ №8)
8.1 Демонтаж котлів НІІСТУ-5 та встановлення двох газових котлів із СШ№7
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Ціна демонтажу та монтажу котлів 0,6млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,3 млн.грн
Всього затрати 0,9 млн.грн
Підключена потужність 200кВт, ккд старих котлів 0,7,
Кількість газу за сезон старими котлами
200х4320х0,5х860/(8050х0,7)=65930 м3 газу
Кількість газу за сезон новими котлами із ккд 0,92 складе
200х4320х0,5х860/(8050х0,92) =50165 м3 газу
Економія газу за сезон 65930-50165= 15765м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
15765х11,99952=0,189млн.грн
0,9/0,189
=4,8року
 
  Разом по котельні №8 Разом затрат 0,9млн.грн Річна економія 0,189млн.грн 4,8року  
  Котельня №9  (Куліша, 41а)
9.1 Демонтаж двох парових котлів і встановлення нового твердопаливного котла із механічним завантаженням палива та газового котлів по 400кВт
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Демонтаж котлів 0,2 млн.грн
Ціна твердопаливного котла із механічним завантаженням палива  0,8млн.грн  Ціна газового котла 0,5млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
(0,8+0,5)х1,8=2,34 млн.грн. Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,6 млн.грн
Всього затрати 2,94 млн.грн
Підключена потужність 400кВт
Кількість тепла за сезон400х4320х0,5х860=743Гкал
Вартість газу по ціні 11,99952 грн/м3 
743000000/(8050х092)х11,99952=1,2млн.грн
або 705,88кг щепи на 1Гкал по ціні 1,5грн/кг вартість щепи 743х705,88х1,5=0,8млн.грн.
економія за сезон 1,2-0,8=0,4млн.грн
2,94/0,4
=7,4року
 
  Разом по котельні №9 Разом затрат 2,94млн.грн Річна економія 0,4млн.грн 7,4 року  
           
  Разом
 по варіанту 1
 
199,78
 
32,979
 
6,1
 
 

Попередні техніко-економічні розрахунки ефективності капіталовкладень по варіанту ІІ
Таблиця 6.2.
Захід Затрати Ефективність Термін окупності Примітки
0 Реорганізація КП «Бориславтеплоенерго»   Зменшення кількості працівників та фонду оплати праці    
1 Котельня №1
1.1 Відключення всіх споживачів житлового сектору від мереж
ліквідація мереж:
(теплопостачання рахунок мешканців, ОСББ)
Затрат немає Підключена потужність 775кВт, втрати ~900кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон стар. котлами
(775+900)х4320х0,5х860/(8050х0,7) =552170 м3 газу
Кількість газу за сезон блочними котельнями із ккд котлів не менше 0,92 складе
(775-125)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =163035 м3 газу
Економія газу за сезон 552170-163035= 389135м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
389135х11,99952= 4,7млн.грн
Вартість електрики для теплового насоса при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе 125х4320х0,5/4х2,95537=0,2млн.грн
17,5/4,5
= 3,9 року
 
 
1.2 Будівництво блочних котельних школи №4 потужністю 400кВт дитсадка №20 потужністю 250кВт  дитсадка №14 потужністю 125кВт (теплові насоси ґрунт-вода) Блочна котельна 400кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1500тис.грн
Вагончик -200 тис.грн
теплові мережі -200 тис.грн
влаштування ІТП -500 тис.грн
монтаж -500 тис.грн. Разом 3,0 млн.грн
Блочна котельна 250 кВт - 2,5 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 4 млн.грн
Тепловий насос 125кВт - 8,0 млн.грн
 
  Разом по котельні №1 Разом затрат 3+2,5+4+8 =17,5млн.грн
 
Річна економія 4,7-0,2=4,5млн.грн 3,9 року  
2 Котельня №2 (Сосюри, 5)
2.1 Відключення всіх споживачів житлового сектору від мереж
ліквідація мереж:
 (теплопостачання за рахунок мешканців, ОСББ)
Затрат немає Підключена потужність 400кВт, втрати ~300кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
(400+300)х4320х0,5х860/(8050х0,7)=230758 м3 газу
Кількість газу за сезон  блочними котельнями із ккд котлів не менше 0,92 складе
(400+0)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =100330 м3 газу
Економія газу за сезон 230758-100330= 130428м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
130428х11,99952=1565073грн, або 1,57млн.грн
7,0/1,57
=4,5 року
 
 
2.2 Будівництво блочної котельні гуртожитку потужністю 400кВт Блочна котельна 400кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис. грн. ;
4 котли, ХВО, автоматика -1500 тис. грн.
Вагончик -200 тис.грн  теплові мережі -200 тис. грн..
влаштування ІТП -500 тис.грн
монтаж -500 тис.грн. Разом 3,0 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 4 млн.грн
 
  Разом по котельні №2
 
Разом затрат 3+4 =7,0 млн.грн Річна економія 1,57млн.грн 4,5 року  
3 Котельня №3 (Дорошенка,21а)
3.1 Впровадження частотного регулювання обертів електро-приводів насосного і тягодуттєвого обладнання;
- Встановлення твердопаливного котла Крігер КВм(а)-1,5МВт та  автоматизованого складу палива САТ-003
Вартість обладнання Altivar  для частотного регулювання насосного та тягодуттєвого обладнання 0,3 млн.грн
Ціна котла Крігер 2,1млн.грн
Ціна САТ-003  - 0,5 млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
(2,1+0,5)х1,8=4,68млн.грн
Всього капітальні затрати 4,98 млн.грн
Впровадження частотного регулювання знижує затрати електроенергії на 30%. Потужність обладнання 30кВт.
Річна економія електроенергії при ціні 2,95537грн/кВт г (сайт lez.com.ua)
30х24х179х0,3х2,95537=0,114млн.грн  Навантаження 1,5МВт, або 1,29Гкал/г
Кількість тепла за сезон 1,29х24х179х0,5=2770Гкал
На виробництво 1Гкал потрібно 130,8 м3 газу по ціні 11,99952грн/м3, 2770х130,8х11,99952=4,35млн.грн
На виробництво 1Гкал треба 705,88кг твердого палива по ціні 1,5грн/кг 2770х705,88х1,5=2,93млн.грн.
економія за сезон 4,35-2,93 =1,42млн.грн
 
8,04/3,574
=2,25 року
 
3.2 Заміна мереж попередньо ізольованими трубами;
Прокладення траси підключення нових споживачів
Вартість заміни траси у двотрубному обчисленні
Тр57х3  1,05тис.грн х 100м=105тис.грн
тр76х3  1,1тис.грн х 350м=385 тис.грн;
тр89х4  1,15тис.грн х 480м=552тис.грн;
тр114х5  1,45тис.грн х 370м=536тис.грн;
тр159х5  1,8тис.грн х 450м=810 тис.грн
тр219х6  2,4тис.грн х 280м =672 тис.грн
Разом 3,06млн.грн
Загальні тепловтрати на мережах  складають 485кВт.
Нормативні втрати попередньо ізольованих труб складуть 134кВт
Кількість втрат тепла за сезон
(0,485-0,134)х24х179=1508МВт г або 1297Гкал
На виробництво 1Гкал потрібно 130,8 м3 газу по ціні 11,99952грн/м3,
Тобто вартість зекономленого газу 1297х130,8х11,99952=2,04млн.грн
 
  Разом по котельні №3 Разом затрат 4,98+3,06=8,04млн.грн Річна економія 0,114+1,42+2,04=3,574млн.грн 2,25 року
 
 
5 Котельня №5 (Грушевського,29)
5.1 Реконструкція котельні №5 під автономну котельню гімназії та дитсадка №16, 200 кВт (твердопаливні котли та газові котли),
 заміна мереж
Реконструкція котельні 200кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1200тис.грн
Ремонт  будівлі -500 тис.грн
теплові мережі -600 тис.грн
Разом 2,4 млн.грн
 
Підключена потужність 1215кВт, втрати 209кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу старими котлами
(1215+209)х4320х0,5х860/(8050х0,7)
=469427 м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
469427х11,99952=5,63млн.грн
Підключена потужність твердопаливної котельні 200кВт
Кількість тепла за сезон
200х4320х0,5х860=372Гкал
На виробництво 1Гкал потрібно 705,88кг щепи по ціні 1,5грн/кг
вартість щепи 372х705,88х1,5=0,4млн.грн.
Вартість електрики для теплових насосів при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе 70х4320х0,5/4х2,95537=0,12млн.грн
7,4/5,11
=1,5року
 
5.2 Будівництво теплогенераторної (теплові насоси ґрунт-вода) дитсадка № 11, 70кВт
 
Будівництво поля свердловин, блочної теплогенераторної із тепловим насосом грунт-вода, автоматика, теплові мережі:
тепловий насос 70кВт - 5,0 млн.грн
 
  Разом по котельні №5 Разом затрат 2,4+5=7,4млн.грн Річна економія 5,63-0,4-0,12=5,11млн.грн
 
1,5року  
  Котельня №6  (Героїв ОУН-УПА №21)
6.1 Встановлення двох нових газових котлів по 200кВт
Встановлення нового твердопаливного котла із механічним завантаженням 400кВт
Автоматизація процесів та модернізація насосного обладнання
Ціна газових котлів із монтажем (80%) (2х0,6)х1,8=2,2млн.грн
Ціна твердопаливного котла із монтажем 0,9х1,8=1,6млн.грн
Ремонт будівлі та димарів – 1,0млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 1,25 млн.грн
Всього капітальні затрати 6,1 млн.грн
Підключена потужність 600кВт (200кВт газ+400кВт тверде паливо), втрати ~148кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
(600+148)х4320х0,5х860/(8050х0,7)=246581 м3 газу
Кількість газу за сезон новими котлами із ккд котлів 0,92 складе (200+0)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =50165 м3 газу
Економія газу за сезон 246581-50165= 196416м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
196416х11,99952=2,35млн.грн
Тепло твердопаливного котла в сезон 400х4320х0,5х860=743Гкал
На виробництво 1Гкал треба 705,88кг твердого палива по ціні 1,5грн/кг    743х705,88х1,5=0,8млн.грн.
Загальна економія за сезон 2,35-0,8 =1,55млн.грн
 
 
   
6.2 заміна мереж попередньо ізольованими трубами Вартість заміни траси
57х3  1,05тис.грн х 605м=635 тис.грн;
76х3  1,1тис.грн х 205м=225тис.грн;
114х5  1,45тис.грн х 75м=110 тис.грн
Разом 0,97млн.грн
Тепловтрати на ділянці, що відключається складають 148кВт
Нормативні втрати попередньо ізольованих труб складуть 45кВт
Зменшення втрат тепла за сезон
(148-45)х24х179=442488кВт г
На виробництво цього тепла потрібно 442488х860/(8050х0,7)=67531 м3 газу по ціні 11,99952грн/м3, тобто економія 67531х11,99952=0,81млн.грн
7,07/2,36
=3роки
 
  Разом по котельні №6 Разом затрат 6,1+0,97=7,07млн.грн Річна економія 1,55+0,81=2,36млн.грн 3,0року  
  Котельня №7  (В. Великого, 14 СШ №7)
7.1 Встановлення нового твердопаливного котла 200кВт та демонтаж двох газових котлів КСГ-100
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Ціна котла 0,3млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
0,3х1,8=0,54 млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,3 млн.грн
Всього капітальні затрати 0,84 млн.грн
Підключена потужність 200кВт
Кількість тепла за сезон
200х4320х0,5х860=371,52Гкал
Вартість газу по ціні 11,99952 грн/м3 
371520000/(8050х092)х11,99952
=0,6млн.грн
або 705,88кг щепи на 1Гкал по ціні 1,5грн/кг вартість щепи 371,52х705,88х1,5=0,4млн.грн.
економія за сезон 0,6-0,4=0,2млн.грн
0,84/0,2
=4,2року
 
  Разом по котельні №7 Разом затрат 0,84млн.грн Річна економія 0,2млн.грн 4,2року  
  Котельня №8  (Січових Стрільців, 28 СШ №8)
8.1 Демонтаж котлів НІІСТУ-5 та встановлення двох газових котлів із СШ№7
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Ціна демонтажу та монтажу котлів 0,6млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,3 млн.грн
Всього затрати 0,9 млн.грн
Підключена потужність 200кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
200х4320х0,5х860/(8050х0,7)
=65930 м3 газу
Кількість газу за сезон новими котлами із ккд 0,92 складе
200х4320х0,5х860/(8050х0,92) =50165 м3 газу
Економія газу за сезон
65930-50165= 15765м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
15765х11,99952=0,189млн.грн
0,9/0,189
=4,8року
 
  Разом по котельні №8 Разом затрат 0,9млн.грн Річна економія 0,189млн.грн 4,8року  
  Котельня №9  (Куліша, 41а)
9.1 Демонтаж двох парових котлів і встановлення нового твердопаливного котла із механічним завантаженням палива та газового котлів по 400кВт
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Демонтаж котлів 0,2 млн.грн
Ціна твердопаливного котла із механічним завантаженням палива  0,8млн.грн
Ціна газового котла 0,5млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
(0,8+0,5)х1,8=2,34 млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,6 млн.грн
Всього затрати 2,94 млн.грн
Підключена потужність 400кВт
Кількість тепла за сезон
400х4320х0,5х860=743Гкал
Вартість газу по ціні 11,99952 грн/м3 
743000000/(8050х092)х11,99952
=1,2млн.грн
або 705,88кг щепи на 1Гкал по ціні 1,5грн/кг вартість щепи 743х705,88х1,5=0,8млн.грн.
економія за сезон 1,2-0,8=0,4млн.грн
 
2,94/0,4
=7,4року
 
  Разом по котельні №9 Разом затрат 2,94млн.грн Річна економія 0,4млн.грн 7,4року  
  Разом
по варіанту 2
 
51,69
 
17,903
 
2,9
 
 

6. Попередні техніко-економічні розрахунки ефективності капіталовкладень по варіанту ІІІ
Таблиця 6.3.
Захід Затрати Ефективність Термін окупності Примітки
0 Реорганізація КП «Бориславтеплоенерго»   Зменшення кількості працівників та фонду оплати праці    
1 Котельня №1
1.1 Відключення всіх споживачів житлового сектору від мереж
ліквідація мереж:
(зовнішніх – силами КП «Борис-лавтеплоенерго; внутрішніх силами ОСББ та управителів)
Затрат немає Підключена потужність 775кВт, втрати ~900кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон стар. котлами
(775+900)х4320х0,5х860/(8050х0,7) =552170 м3 газу
Кількість газу за сезон після заміни котлів на котельні із ккд котлів не менше 0,92 складе
(775-125)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =163035 м3 газу
Економія газу за сезон 552170-163035= 389135м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
389135х11,99952= 4,7млн.грн
Вартість електрики для теплового насоса при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе 125х4320х0,5/4х2,95537=0,2млн.грн
16/4,5
= 3,6 року
 
 
1.2 Кеконструкція котельні і теплових мереж Вартість робочого проекту та кошторисної документації – 550 тис. грн..
Реконструкція котельні та зовнішніх мереж теплопостачання  котельна 1000 кВт :
Зміна - ТУ, експертиза - 100 тис. грн;
5 котлів 200 кВт (ХВО), автоматика -2500 тис.грн, обв’язка котлів – 450 тис. грн., загально будівельні роботи - 500 тис.грн., монтажні роботи -500 тис.грн. Разом 4,600 млн.грн
Реконструкція газових розподільчих мереж 3,400 млн.грн
Тепловий насос 125кВт - 8,0 млн.грн
 
  Разом по котельні №1 Разом затрат 4,6+3,4+8 =16,0 млн.грн
 
Річна економія 4,7-0,2=4,5млн.грн 3,6 року  
2 Котельня №2 (Сосюри, 5)
2.1 Будівництво газопроводу середнього тиску від ГРС «Модричі» до котельні №2 довжиною 6км Проектно-вишукувальні роботи 638тис.грн
Будівництво газопроводу 9,0млн.грн
Разом 9,64млн.грн
 
Підключена потужність мереж котельні №2 =4680кВт, ккд котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворна здатність природного газу 8050ккал/м3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість природного газу за сезон до реконструкції
4680х4320х0,5х860/(8050х0,7)=1530000 м3 газу
При ціні газу – 8,467 грн/м3 вартість газу складе 1530000х8,467=12954510грн, або 12,95млн.грн
Після реконструкції потужність котельні №2, 4680кВт
Буде забезпечена КГУ 1680кВт та котлом 3000кВт
кількість нафтового газу за сезон на котел
3000х4320х0,5х860/(5016х0,7)=1587150 м3 газу
КГУ буде працювати круглий рік, виробляючи електроенергію 1260кВт х24х340=10281600кВт г,
та тепло
Кількість нафтового газу для КГУ, при витраті 575нм3/г складе 575х24х340=4692000нм3
При ціні нафтового газу – 3,0грн/м3 загальна вартість газу складе
(1587150+4692000)х3,0=18837450грн, або 18,85млн.грн
Вартість електроенергії, яку виробить КГУ, при ціні 2,682грн/кВтг, складе
1260х24х340х2,682=27575250грн, або 27,57млн.грн
Економія електроенергії при встановленні частотного регулювання мережевих насосів складає близько 50%
Тому за рік на насосі потужністю 110кВт зекономиться
0,5х110х24х340х2,682=1200000грн, або 1,2млн.грн
Отже, річна економія при заміні природного газу місцевим та монтажі КГУ і частотного регулювання складе (12,95-18,85)+27,57+1,2=22,87млн.грн
35,38/22,87 =1,6 року
 
 
2.2 Реконструкція котельні із заміною мережевих насосів та встановлення частотних перетворювачів.
Монтаж двох  когенераційних установок ДвГА-630
Вартість трьох насосів 1Д250-125а 120тис.грн х 3=360тис.грн
Вартість монтажу 80%  360х0,8=288тис.грн
встановлення приладів частотного регулювання обертів Hitachi SJ700B-1320HFF (ціна 280тис.грн) 280тис.грн х 3=840тис.грн.
Монтаж та пуско-налагоджування 250тис.грн.
Разом 1738тис.грн, або 1,74млн.грн
Орієнтовна вартість впровадження двох КГУ на базі газового двигун-генератора ДвГА-630 з врахуванням проектних робіт, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт, вводу обладнання в експлуатацію («під ключ») станом на 25.07.2019 р. орієнтовно становить 24 млн. грн. з ПДВ.
 
 
  Разом по заходах Всього затрат 9,64+1,74+24,0=35,38 млн.грн Річна економія 22,87млн.грн 1,6 року  
1.4 Заміна теплових мереж попередньо-ізольованими трубами,
 (влаштування ІТП у будинках за рахунок мешканців)
Вартість заміни траси в двотрубному обчисленні попередньо-ізольованими трубами:
57/125  1,05тис.грн х 605м=635 тис.грн;
76/140  1,1тис.грн х 840м=924тис.грн;
89/160  1,45тис.грн х 830м=1210 тис.грн
108/200  1,8тис.грн х 1750м =
=3150тис.грн;
133/225  2,28тис.грн х 526м =
=1200тис.грн;
219/315  4,3тис.грн х 340м =
=1462тис.грн;
273/400  6,0тис.грн х 294м =
=1764тис.грн;
Разом 10345тис.грн, або 10,4млн.грн
 
Тепловтрати мереж котельні №2  1261кВт,
ккд котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворна здатність природного газу 8050ккал/м3, 0,5-перевідний коефіцієнт від максимального до середнього значення, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість природного газу за сезон
(1261)х4320х0,5х860/(8050х0,7)=415700 м3 газу
При вартості газу для промислових споживачів із доставкою та ПДВ станом на лютий 2020р – 8,467 грн/м3 вартість газу складе 415700х8,467=3520000грн, або 3,52млн.грн
 
10,4/3,52=3,0  
  Разом по заходах Всього затрат 10,4 млн.грн Річна економія 3,52млн.грн 3,0 роки  
  Разом по котельні №2 Всього затрат 35,38+10,4=45,78млн.грн Річна економія 22,87+3,52=26,39млн.грн 1,7 року  
3 Котельня №3 (Дорошенка,21а)
3.1 Впровадження частотного регулювання обертів електро-приводів насосного і тягодуттєвого обладнання;
- Встановлення твердопаливного котла Крігер КВм(а)-1,5МВт та  автоматизованого складу палива САТ-003
Вартість обладнання Altivar  для частотного регулювання насосного та тягодуттєвого обладнання 0,3 млн.грн
Ціна котла Крігер 2,1млн.грн
Ціна САТ-003  - 0,5 млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
(2,1+0,5)х1,8=4,68млн.грн
Всього капітальні затрати 4,98 млн.грн
Впровадження частотного регулювання знижує затрати електроенергії на 30%. Потужність обладнання 30кВт.
Річна економія електроенергії при ціні 2,95537грн/кВт г (сайт lez.com.ua)
30х24х179х0,3х2,95537=0,114млн.грн  Навантаження 1,5МВт, або 1,29Гкал/г
Кількість тепла за сезон 1,29х24х179х0,5=2770Гкал
На виробництво 1Гкал потрібно 130,8 м3 газу по ціні 11,99952грн/м3, 2770х130,8х11,99952=4,35млн.грн
На виробництво 1Гкал треба 705,88кг твердого палива по ціні 1,5грн/кг 2770х705,88х1,5=2,93млн.грн.
економія за сезон 4,35-2,93 =1,42млн.грн
8,04/3,574
=2,25 року
 
3.2 Заміна мереж попередньо ізольованими трубами;
Прокладення траси підключення нових споживачів
Вартість заміни траси у двотрубному обчисленні
Тр57х3  1,05тис.грн х 100м=105тис.грн
тр76х3  1,1тис.грн х 350м=385 тис.грн;
тр89х4  1,15тис.грн х 480м=552тис.грн;
тр114х5  1,45тис.грн х 370м=536тис.грн;
тр159х5  1,8тис.грн х 450м=810 тис.грн
тр219х6  2,4тис.грн х 280м =672 тис.грн
Разом 3,06млн.грн
Загальні тепловтрати на мережах  складають 485кВт.
Нормативні втрати попередньо ізольованих труб складуть 134кВт
Кількість втрат тепла за сезон
(0,485-0,134)х24х179=1508МВт г або 1297Гкал
На виробництво 1Гкал потрібно 130,8 м3 газу по ціні 11,99952грн/м3,
Тобто вартість зекономленого газу 1297х130,8х11,99952=2,04млн.грн
 
  Разом по котельні №3 Разом затрат 4,98+3,06=8,04млн.грн Річна економія 0,114+1,42+2,04=3,574млн.грн 2,25 року
 
 
5 Котельня №5 (Грушевського,29)
5.1 Реконструкція котельні №5 під автономну котельню гімназії та дитсадка №16, 200 кВт (твердопаливні котли та газові котли),
 заміна мереж
Реконструкція котельні 200кВт
ТУ, проект, експертиза 100 тис.грн;
4 котли, ХВО, автоматика -1200тис.грн
Ремонт  будівлі -500 тис.грн
теплові мережі -600 тис.грн
Разом 2,4 млн.грн
 
Підключена потужність 1215кВт, втрати 209кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу старими котлами
(1215+209)х4320х0,5х860/(8050х0,7)
=469427 м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
469427х11,99952=5,63млн.грн
Підключена потужність твердопаливної котельні 200кВт
Кількість тепла за сезон
200х4320х0,5х860=372Гкал
На виробництво 1Гкал потрібно 705,88кг щепи по ціні 1,5грн/кг
вартість щепи 372х705,88х1,5=0,4млн.грн.
Вартість електрики для теплових насосів при СОР=4 та ціні 2,95537грн/кВтг складе 70х4320х0,5/4х2,95537=0,12млн.грн
7,4/5,11
=1,5року
 
5.2 Будівництво теплогенераторної (теплові насоси ґрунт-вода) дитсадка № 11, 70кВт
 
Будівництво поля свердловин, блочної теплогенераторної із тепловим насосом грунт-вода, автоматика, теплові мережі:
тепловий насос 70кВт - 5,0 млн.грн
 
  Разом по котельні №5 Разом затрат 2,4+5=7,4млн.грн Річна економія 5,63-0,4-0,12=5,11млн.грн
 
1,5року  
  Котельня №6  (Героїв ОУН-УПА №21)
6.1 Встановлення двох нових газових котлів по 200кВт
Встановлення нового твердопаливного котла із механічним завантаженням 400кВт
Автоматизація процесів та модернізація насосного обладнання
Ціна газових котлів із монтажем (80%) (2х0,6)х1,8=2,2млн.грн
Ціна твердопаливного котла із монтажем 0,9х1,8=1,6млн.грн
Ремонт будівлі та димарів – 1,0млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 1,25 млн.грн
Всього капітальні затрати 6,1 млн.грн
Підключена потужність 600кВт (200кВт газ+400кВт тверде паливо), втрати ~148кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
(600+148)х4320х0,5х860/(8050х0,7)=246581 м3 газу
Кількість газу за сезон новими котлами із ккд котлів 0,92 складе (200+0)х4320х0,5х860/(8050х0,92) =50165 м3 газу
Економія газу за сезон 246581-50165= 196416м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
196416х11,99952=2,35млн.грн
Тепло твердопаливного котла в сезон 400х4320х0,5х860=743Гкал
На виробництво 1Гкал треба 705,88кг твердого палива по ціні 1,5грн/кг    743х705,88х1,5=0,8млн.грн.
Загальна економія за сезон 2,35-0,8 =1,55млн.грн
   
6.2 заміна мереж попередньо ізольованими трубами Вартість заміни траси
57х3  1,05тис.грн х 605м=635 тис.грн;
76х3  1,1тис.грн х 205м=225тис.грн;
114х5  1,45тис.грн х 75м=110 тис.грн
Разом 0,97млн.грн
Тепловтрати на ділянці, що відключається складають 148кВт
Нормативні втрати попередньо ізольованих труб складуть 45кВт
Зменшення втрат тепла за сезон
(148-45)х24х179=442488кВт г
На виробництво цього тепла потрібно 442488х860/(8050х0,7)=67531 м3 газу по ціні 11,99952грн/м3, тобто економія 67531х11,99952=0,81млн.грн
7,07/2,36
=3роки
 
  Разом по котельні №6
 
 
Разом затрат 6,1+0,97=7,07млн.грн Річна економія 1,55+0,81=2,36млн.грн 3,0року  
  Котельня №7  (В. Великого, 14 СШ №7)
7.1 Встановлення нового твердопаливного котла 200кВт та демонтаж двох газових котлів КСГ-100
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Ціна котла 0,3млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
0,3х1,8=0,54 млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,3 млн.грн
Всього капітальні затрати 0,84 млн.грн
Підключена потужність 200кВт
Кількість тепла за сезон
200х4320х0,5х860=371,52Гкал
Вартість газу по ціні 11,99952 грн/м3 
371520000/(8050х092)х11,99952
=0,6млн.грн
або 705,88кг щепи на 1Гкал по ціні 1,5грн/кг вартість щепи 371,52х705,88х1,5=0,4млн.грн.
економія за сезон 0,6-0,4=0,2млн.грн
0,84/0,2
=4,2року
 
  Разом по котельні №7 Разом затрат 0,84млн.грн Річна економія 0,2млн.грн 4,2року  
  Котельня №8  (Січових Стрільців, 28 СШ №8)
8.1 Демонтаж котлів НІІСТУ-5 та встановлення двох газових котлів із СШ№7
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Ціна демонтажу та монтажу котлів 0,6млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,3 млн.грн
Всього затрати 0,9 млн.грн
Підключена потужність 200кВт, ккд старих котлів 0,7, 860ккал/кВтг  перевідний коефіцієнт, теплотворність газу 8050ккалм3, 0,5-перевідний коефіцієнт, 4320 кількість годин опалювального сезону
Кількість газу за сезон старими котлами
200х4320х0,5х860/(8050х0,7)
=65930 м3 газу
Кількість газу за сезон новими котлами із ккд 0,92 складе
200х4320х0,5х860/(8050х0,92) =50165 м3 газу
Економія газу за сезон
65930-50165= 15765м3 газу
При вартості газу – 11,99952 грн/м3 економія складе
15765х11,99952=0,189млн.грн
0,9/0,189
=4,8року
 
  Разом по котельні №8 Разом затрат 0,9млн.грн Річна економія 0,189млн.грн 4,8року  
  Котельня №9  (Куліша, 41а)
9.1 Демонтаж двох парових котлів і встановлення нового твердопаливного котла із механічним завантаженням палива та газового котлів по 400кВт
Автоматизація та модернізація насосного обладнання
Демонтаж котлів 0,2 млн.грн
Ціна твердопаливного котла із механічним завантаженням палива  0,8млн.грн
Ціна газового котла 0,5млн.грн
Вартість монтажу 80% від вартості обладнання
(0,8+0,5)х1,8=2,34 млн.грн
Вартість автоматизації та модернізації насосного обладнання 0,6 млн.грн
Всього затрати 2,94 млн.грн
Підключена потужність 400кВт
Кількість тепла за сезон
400х4320х0,5х860=743Гкал
Вартість газу по ціні 11,99952 грн/м3 
743000000/(8050х092)х11,99952
=1,2млн.грн
або 705,88кг щепи на 1Гкал по ціні 1,5грн/кг вартість щепи 743х705,88х1,5=0,8млн.грн.
економія за сезон 1,2-0,8=0,4млн.грн
 
2,94/0,4
=7,4року
 
  Разом по котельні №9 Разом затрат 2,94млн.грн Річна економія 0,4 млн.грн 7,4 року  
   
Разом
по варіанту 3
 
 
88,97 млн. грн
 
 
42,723
 
 
2,1
 
 
 
 
7. АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ
 
 
Порівняння ефективності капіталовкладень по варіантах оптимізації системи теплопостачання КП «Бориславтеплоенерго»
 
Таблиця 7.1.
Об’єкти капіталовкладень Варіант 1 Варіант 2 Варіант 3 Примітки
Потужність
встановл.
/підключ.
МВт
Капітальні затрати,
млн.грн
Економічний ефект в рік,
млн.грн
Термін окупності,
роки
Потужність
встановл.
/підключ.
МВт
Капітальні затрати,
млн.грн
Економічний ефект в рік,
млн.грн
Термін окупності,
роки
Потужність
встановл.
/підключ.
МВт
Капітальні затрати,
млн.грн
Економічний ефект в рік,
млн.грн
Термін окупності,
роки
1 Реорганізація                          
2 Котельня №1 5,775/5,775 65,0 12,6 5,2 0,775/0,775 17,5 4,5 3,9 0,775/0,775 16,0 4,5 3,6  
3 Котельня №2 4,4/4,4 47,0 9,9 4,8 0,4/0,4 7,0 1,57 4,5 9,5/4,68 45,78 26,39 1,7  
4 Котельня №3 2,35/2,35 54,5 5,3 10,3 1,5/1,5 8,04 3,574 2,25 1,5/1,5 8,04 3,574 2,25  
5 Котельня №5 1,07/1,07 17,4 2,65 6,6 0,27/0,27 7,4 5,11 1,5 0,27/0,27 7,4 5,11 1,5  
6 Котельня №6 0,534/0,534 11,2 1,74 6,5 0,8/0,6 7,07 2,36 3,0 0,8/0,6 7,07 2,36 3,0  
7 Котельня №7 0,4/0,2 0,84 0,2 4,2 0,4/0,2 0,84 0,2 4,2 0,4/0,2 0,84 0,2 4,2  
8 Котельня №8 0,2/0,2 0,9 0,189 4,8 0,2/0,2 0,9 0,189 4,8 0,2/0,2 0,9 0,189 4,8  
9 Котельня №9 0,8/0,4 2,94 0,4 7,4 0,8/0,4 2,94 0,4 7,4 0,8/0,4 2,94 0,4 7,4  
  Разом 15,53/14,93 199,78 32,98 6,1 5,145/4,345 51,69 17,903 2,9 14,245/8,628 88,97 42,723 2,1  
 
 
Ефективність капіталовкладень краща для варіанту ІІІ.
 
 
 
 
 
 
 
       Секретар міської ради                                                                                                                                                                                Юрій ХИМИН