РІШЕННЯ № 2685

Про внесення змін в додатки 1,2,3,5,6 до рішення міської ради від 20.12.2019 року №2208 „Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік” за загальним фондом та спеціальним фондом

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
 24 листопада 2020 року Борислав                                №2685
 
Про внесення змін в додатки  1,2,3,4,5,6 до
рішення міської ради від 20.12.2019 року
№2208 „Про міський бюджет міста Борислава
на 2020 рік” за загальним та спеціальним фондом.
 
 13202100000  
 (код бюджету)
Відповідно до п.6 ст.23, п.7 ст.78 Бюджетного кодексу України пп.23 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», офіційний висновок фінансового управління міської ради від 23.11.2020 року №01-35/666,   беручи до уваги  рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  23 листопада 2020 року №92/3 та листа начальника фінансового управління міської ради  від 23 листопада 2020 року  №01-35/667, міська  рада
 
ВИРІШИЛА :
 
  1. Внести  зміни до пп.1,2 п.1  рішення міської ради від 20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік», а саме:
    1. У підпункті  1 пункту 1 збільшити  загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 37450767 гривень, у тому числі:
обсяг  доходів за загальним  фондом збільшити на суму 37312767 гривень
обсяг доходів за спеціальним фондом збільшити на суму 138000 гривень,  згідно з додатком 1 і читати його в редакції:
«1.1) загальний обсяг доходів міського бюджету міста Борислава у сумі     340738187 гривень 90 копійок, в тому числі обсяг  доходів :
загального фонду  міського бюджету міста Борислава визначити в сумі 298116502 гривні 90 копійок;
спеціального фонду бюджету   в сумі 42621685 гривень, у тому числі бюджету розвитку в сумі 37544043 гривні» ;
  1. У підпункті 2 пункту 1 збільшити  загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава на 2020 рік на суму 37450767 гривень, у тому числі:
 за загальним фондом збільшити  на суму 31932999 гривень;
 за спеціальним фондом збільшити на суму 5517768 гривень згідно з додатком 3 і читати його в редакції:
«1.2) загальний обсяг видатків міського бюджету міста Борислава у сумі 344057582 гривні 90 копійок, у тому числі обсяг видатків:
за загальним фондом міського бюджету у  сумі 278076405 гривень 48 копійок;
за  спеціальним фондом міського бюджету у сумі 65981177 гривень 42 копійки , у тому числі видатки за  бюджетом розвитку у сумі   60892779 гривень 42 копійки за  Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів.»
1.3) Пункт 1 цього рішення доповнити підпунктом 1.5 , а саме :
«1.5) Збільшити дефіцит спеціального фонду міського бюджету міста Борислава на суму 5379768 гривень , джерелом покриття якого визначити кошти , що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 5379768 гривень.
Додаток 2 , що був невід'ємною частиною рішення міської ради від 20 грудня 2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік»,  читати у новій редакції , що додається ( додаток 2)».
 
  1. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 4.
 
  1. Внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів із будівництва , реконструкції і реставрації об’єктів виробничої , комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами   у 2020 році згідно з додатком 5.
 
  1. Внести зміни до розподілу витрат міського бюджету міста Борислава на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році згідно з додатком 6.
 
  1. Доповнити п.17 рішення міської ради від  20 грудня  2019 року №2208 «Про міський бюджет міста Борислава на 2020 рік» підпунктами 17.30 , 17.31, 17.32  такого змісту:
          «17.30)  кошти в сумі 615000 гривень, як відшкодування різниці між розміром ціни(тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади  та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для КП «Вододар» в сумі 3000000 гривень, для КП «Бориславтеплоенерго» 315000 гривень;
17.31) кошти в сумі 135000 гривень , як внески до статутного капіталу комунальному підприємству «Бориславтеплоенерго»;
17.32) кошти в сумі 40000 гривень , як субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Львівській області для організації забезпечення діяльності Бориславського міського суду Львівської області»
 
  1.  Вважати додатки 1-6  до цього рішення невід'ємною його частиною.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти першого заступника міського голови Садлівського Романа  та заступників міського голови Солоненко Світлани, Гарасимів Роксоляни згідно з розподілом їх функціональних обов´язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів , економіки , здійснення державної регуляторної політики (Городиський Богдан).
 
 
 
Міський голова                                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ