РІШЕННЯ № 2686

Про внесення змін до Програми фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

24 листопада  2020  року Борислав  №2686 .        
 
Про внесення змін до Програми
фінансової підтримки Державної
міграційної служби на 2020 рік
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги лист Бориславського міського відділу головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області  від 19.11.2020 року № 4616-473/4616.1-120 та рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23.11.2020 р. №92/8, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Внести зміни до Програми фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020 рік, затвердженої рішення Бориславської міської ради Львівської області від 30 січня 2020 року № 2280  та читати її у новій редакції, що додається.
 
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Світлани Солоненко, керуючого справами виконкому Ігоря Кобилецького відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, державної регуляторної політики (Богдан Городиський).
 
 
 
Міський голова                                                                                        Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 24.11.2020 року 2686
 
 
ПРОГРАМА
фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020-2021 роки
 
  1. Загальні положення
 
Програмою фінансової підтримки Державної міграційної служби на 2020-2021 роки (надалі - Програма), передбачено надання Бориславською міською радою Львівської області коштів Головному управлінню Державної міграційної служби України у Львівській області з метою належного виконання ним своїх повноважень у сфері міграції громадян, для ефективного надання адміністративних послуг, забезпечення виконання Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу  виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері міграції, та повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері зовнішніх зносин України”.
 
2. Визначення проблеми,
на розв’язання якої спрямована Програма
 
Однією з умов розбудови правової держави на сучасному етапі є визначення напрямів її міграційної політики та вдосконалення системи державного управління міграційними процесами відповідно до міжнародних стандартів у сфері реалізації прав людини.
Реалізація концепції державної міграційної політики передбачає виконання ряду завдань, серед яких є якісне надання адміністративних послуг в межах наданих повноважень. На жаль, відсутність державного фінансування на розвиток матеріально-технічної бази міграційної служби не дає змоги створенню належних умов для виконання визначених функцій.
 
3. Мета Програми
 
Основною метою Програми є покращення матеріально-технічної бази (капітальний ремонт фасаду, реконструкція приміщення для облаштування туалету) для забезпечення реалізації державної політики в сфері міграції та належного безперебійного функціонування Бориславського міського відділу Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
 
4. Обсяг, джерела та механізм фінансування,
строки та етапи виконання
 
Створення належної матеріально-технічної бази державної міграційної служби є запорукою успішного виконання завдань, визначених законодавством та дозволить уникнути значної кількості  наявних проблем.
Фінансування Програми проводитиметься  за рахунок коштів загального фонду міського бюджету м.Борислава шляхом перерахування субвенції  з міського бюджету м.Борислава державному бюджету на реєстраційний рахунок  Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області, відповідно до затверджених бюджетних асигнувань.
Обсяг коштів на виконання зазначеної Програми на 2020 рік складає 100 000 грн., а на 2021 рік складає 200 000 грн. відповідно до паспорта Програми, що додається.
Програма розроблена на 2020-2021 рік.
 
5. Напрями діяльності Програми
 
Напрямом діяльності Програми є покращення матеріально-технічної бази Бориславського міського відділу  Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області шляхом надання коштів для капітального ремонту фасаду, реконструкції приміщення для облаштування туалету.
 
6. Координація та контроль
за ходом виконання Програми
 
Безпосередній контроль за виконанням Програми здійснює відповідальний виконавець – Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
Головний розпорядник коштів та відповідальний виконавець Програми наприкінці бюджетного року здійснюють аналіз результатів виконання Програми.
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації  виконавцями її заходів, завдань і показників.
 
7. Очікувані  результати
 
Як результат буде досягнуто:
- забезпечення реалізації державної політики у сфері міграції;
- підвищення якості  надання адміністративних послуг;
- створення комфортних умов громадянам;
- забезпечення громадян якісними та своєчасними послугами в тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
- розширення переліку послуг , що надаються громадянам з урахуванням їх потреб та побажань;
- забезпечення обізнаності громадян щодо можливих змін  у міграційному законодавстві( шляхом надання консультацій, роз’яснень на паперових носіях);
- додаткові надходження до бюджету міста.
 
 
 
 
 
Додаток
до Програми фінансової підтримки Державної
міграційної служби на 2020-2021 роки
 
 
ПАСПОРТ
програми фінансової підтримки Державної міграційної служби
на 2020-2021 роки
 
1. Ініціатор розроблення програми Бориславська міська рада Львівської області
2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого самоврядування про розроблення Програми Рішення Бориславської міської ради Львівської області від 31.01.2020 р. №2280 „Про затвердження програми фінансової підтримки Державної міграційної служби
на 2020-2021 роки”
 
3. Розробник програми Відділ правового забезпечення Бориславської міської ради
 
4. Спів розробники Програми Бориславський міський відділ Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області
 
5. Відповідальний виконавець Головне управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
 
6. Учасники Програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради, депутати міської ради
 
7. Термін реалізації програми 2020-2021 роки
 
8. Перелік місцевих бюджетів, що беруть участь у виконанні Програми
 
Міський бюджет м.Борислава
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього 2020 рік – 100 000 грн.
2021 рік – 200 000 грн.
 

 
 
Секретар міської ради                                                                                    Юрій ХИМИН