РІШЕННЯ № 2694

Про надання дозволу комунальному підприємству «ВОДОДАР» Бориславської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для придбання автомобіля

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
24 листопада 2020 року Борислав №2694
 
Про надання дозволу комунальному підприємству «ВОДОДАР» Бориславської міської ради на укладання договору фінансового лізингу для придбання каналопромивочного комплексу високого тиску
 
Відповідно до статті 26, 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п. 13 ч. 5 ст. 3 Закону України "Про публічні закупівлі", Закону України "Про фінансовий лізинг", Цивільного кодексу України, ст. 292 Господарського кодексу України, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 23.11.2020 р. №92/12,   з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 20.11.2020 р. №54/3, лист управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради від 20.11.2020 року  № 389 , міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
  1. Дозволити комунальному підприємству «ВОДОДАР» Бориславської міської ради (Лопушанський Ярослав) укласти договір фінансового лізингу на придбання каналопромивочного комплексу високого тиску з трьохпоршневим насосом максимальним тиском від 150-170 бар для труб діаметром від 40-600 мм      та здійснити відповідні процедури щодо закупівлі фінансових лізингових послуг для нього.
 
  1. Управлінню житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради (Левицький Олег) визначити істотні умови договору фінансового лізингу та джерела фінансування, погодити їх з постійною комісією з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
  1. Фінансовому управлінню міської ради (Петрів Юрій) передбачити у міському бюджеті м. Борислава на 2020 рік та наступні роки витрати для фінансування видатків, пов’язаних з придбанням комунальним підприємством «ВОДОДАР» каналопромивочного комплексу високого тиску з трьохпоршневим насосом максимальним тиском від 150-170 бар для труб діаметром від 40-600 мм      на умовах укладеного договору фінансового лізингу.
 
  1. Надати комунальному підприємству «ВОДОДАР» дозвіл на придбання каналопромивочного комплексу високого тиску:
4.1) предмет лізингу –   каналопромивочний комплекс високого тиску з трьох поршневим насосом максимальним тиском від 150-170 бар для труб діаметром від 40-600 мм;      
4.2) термін поставки каналопромивочного комплексу високого тиску – до 31 грудня 2021 року;
4.3) строк лізингу – 12 календарних місяці від дати, визначеної у договорі;
4.4) вартість предмета лізингу – не більше 2,5 млн. грн;
              4.5) відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 17 відсотків річних у гривнях;
              4.6) розмір та строки сплати лізингових платежів – щомісячно відповідно до умов договору лізингу.
 
  1. Комунальному підприємству «ВОДОДАР» (Лопушанський Ярослав):
5.1) укласти договір фінансового лізингу на умовах, встановлених у пунктах 1,2,4  цього рішення, після погодження істотних умов договору фінансового лізингу з управлінням житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради;
5.2) забезпечити страхування, належне утримання та експлуатацію, ремонт та технічне обслуговування каналопромивочного комплексу високого тиску, який є предметом лізингу;
5.3) після закінчення терміну дії договору фінансового лізингу забезпечити реєстрацію права комунальної власності каналопромивочного комплексу високого тиску, який є предметом лізингу, за  Бориславською міською територіальною громадою на праві повного господарського відання комунальному підприємству «ВОДОДАР».
 
6. Встановити, що:
6.1) Бориславська міська рада бере на себе зобов’язання щодо забезпечення виконання умов договору фінансового лізингу протягом всього терміну його дії, у тому числі за рахунок виділення з міського бюджету м. Борислава коштів у розмірі та у строки, необхідні для повного та своєчасного виконання умов договорів фінансового лізингу;
6.2) у разі збільшення вартості предмета лізингу понад вартість, зазначену у підпунктах 4.4 пункті 4  цього рішення, або збільшення інших витрат лізингодавця, які безпосередньо пов’язані з виконанням договорів фінансового лізингу, або зміни графіків сплати лізингових платежів у межах вартості предмета лізингу Бориславська міська рада і гарантує виділення у майбутньому з міського бюджету м. Борислава необхідних сум коштів за наявності підстав, передбачених умовами договорів фінансового лізингу.
 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, заступника міського голови Солоненко Світлану  відповідно до розподілу їх функціональних обов’язків,  постійну комісію з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Городиський Богдан).
 
 
 
Міський голова                                                                                           Ігор ЯВОРСЬКИЙ