РІШЕННЯ № 198

Про припинення Багрію Зеновію права оренди земельної ділянки на вул.Дрогобицькій, 7 у м. Бориславі,  розірвання договору оренди землі та про надання товариству з додатковою відповідальністю “Страхова компанія  “Екта”  земельної ділянки  в оренду

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 березня  2021 року Борислав №198
 
Про припинення Багрію Зеновію права оренди земельної ділянки на вул.Дрогобицькій, 7 у м. Бориславі,  розірвання договору оренди землі та про надання товариству з додатковою відповідальністю “Страхова компанія  “Екта”  земельної ділянки  в оренду
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей  12,  93, 123, 124, 125, п.а ст.141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України “Про оренду землі”, розглянувши заяви Багрія Зеновія  про припинення права оренди земельної ділянки та розірвання договору оренди землі, товариства з додатковою відповідальністю “Страхова компанія  “Екта” про надання в оренду земельної ділянки,  враховуючи пропозиції постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 24.03.                     2021 року №10/9, міська рада
В И Р І Ш И Л А: 
 
 1. Припинити Багрію Зеновію Михайловичу, який зареєстрований у м.Бориславі, право оренди земельної ділянки площею 0,0325 га  на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0147) для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
 

  2. Зобов’язати Багрія Зеновія укласти додаткову угоду про розірвання договору оренди землі №64/19 від 12 листопада 2019 року, за згодою сторін та провести державну реєстрацію припинення  права оренди на земельну ділянку відповідно до пункту 1 цього рішення. 

    3. Надати товариству з додатковою відповідальністю “Страхова компанія  “Екта” (код ЄДРПОУ 42509958), земельну ділянку площею 0,0325 га (кадастровий номер 4610300000:04:048:0147)) в оренду терміном на  5  років для  розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).        

         
 4. Товариству з додатковою відповідальністю “Страхова компанія  “Екта” укласти договір оренди  землі та провести державну реєстрацію права оренди на земельну ділянку.
 
5. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової  служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів від оренди землі.
6.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
   Міський голова                                                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ