РІШЕННЯ № 223

Про затвердження протоколу узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від 03 лютого 2021 року №3, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 березня 2021 року Борислав №223
 
Про затвердження протоколу узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від 03 лютого 2021 року №3, про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність
 
Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 118, 123, 125, 158, 159, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, беручи до уваги протокол узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування, розглянувши заяву громадянки Оксани Романовської про затвердження  проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки та передачу її безоплатно у власність, рішення постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 16.03.2021 року №9/6, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:  
                       
     1. Затвердити протокол узгоджувальної комісії з розгляду спорів щодо суміжного землекористування від  03 лютого 2021 року №3,  що  додається.
 
     2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 300 кв.м. на вул.Тустановицькій у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:09:016:0251) та надати її громадянці Романовській Оксані Володимирівні, яка зареєстрована у м.Бориславі, безоплатно у власність для ведення садівництва, із земель  не наданих у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).
 
    3. Романовській Оксані провести реєстрацію права власності  на земельну ділянку.
 
 4. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.                 
 
    5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря  міської ради Юрія Химина  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                      рішення міської ради
                                                                          від   30.03.2021 р. №223                                                                   
 
 
ПРОТОКОЛ
 
засідання узгоджувальної комісії з розгляду земельних спорів щодо суміжного землекористування
 
“03 лютого   2021  року                    м. Борислав                                                       №3
 
Присутні на засіданні узгоджувального комісії:
Голова комісії   - Юрій Химин - секретар міської ради
Заступник голови комісії – Дмитро Герман – голова постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури
Секретар комісії – Галина Подоляк  - начальник відділу земельних відносин управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради
Члени комісії:
Тарас Баумкетнер - начальник відділу архітектури та містобудування управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури міської ради;
Роман Яворський  – головний спеціаліст Міськрайонного управління у Дрогобицькому районі та м.Дрогобичі Головного управління Держгеокадастру у Львівській;
Роман Кікіс  – депутат міської ради;
  
Запрошені на засідання комісії: Романовська Оксана, Король М., Силантьєв Сергій, Бойко Ірина, голови ОСББ “820300 Міцкевича 11” – Олег Назарко, розробник технічної документації – Володимир Лютов.
 
Присутні на засіданні комісії: Романовська Оксана,   голова ОСББ “820300 Міцкевича 11” Назарко Олег, Силантьєв Сергій, Бойко Ірина, розробник технічної документації – Володимир Лютов.
 
Відсутні на засіданні комісії: Кароль М.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
 
   1. Про розгляд заяви Романовської Оксани щодо вирішення питання погодження межі земельної ділянки на вул.Тустановицькій у м. Бориславі  із суміжними  землекористувачем Король В.
   2. Про розгляд заяви голови ОСББ “82300 Міцкевича 11” Олега Назарка про вирішення питання погодження межі земельної ділянки на вул.Міцкевича,11 у м.Бориславі  із суміжними  землекористувачами Силантьєвим Сергієм та Бойко Іриною.
 
1.  СЛУХАЛИ: 
Химина Юрія, який ознайомив присутніх із заявою Романовської Оксани  щодо погодження межі земельної ділянки на вул..Тустановицькій,142 Б із суміжним землекористувачем Король М.
 
ВИСТУПИЛИ:
         Подоляк Галина проінформувала членів комісії, що телефоном розмовляла із дружиною  Короля, яка повідомила, що на комісію вони не прийдуть, так як Романовської незнають, їхньою сусідкою є Куцик та їхня територія обгороджена парканом.
         Романовська Оксана, яка повідомила, що Куцик їй віддала частину земельної ділянки, якою користувалася та погодила межу.
 
 
ВИРІШИЛИ:
Погодити межу земельної ділянки на вул.Тустановицькій  у м.Бориславі від точки Б до точки В
Результати голосування: “за” – 6 осіб.; “проти” - немає.; “утримались” - немає .
 
2. СЛУХАЛИ: 
Химина Юрія, який ознайомив із заявою голови ОСББ “82300 Міцкевича 11” щодо погодження межі земельної ділянки на вул.Міцкевича,11 із суміжними землекористувачами Силантьєвим Сергієм та Бойко Іриною.
 
ВИСТУПИЛИ:
Силантьєв Сергій не розуміє, чому є відступ від його земельної ділянки та до проектованої земельної ділянки і який буде  проїзд до підстанції та до його приватної власності.
Ірина Бойко повідомила про те, що від її території також відступлено, але не в тому місці, де було  раніше було погоджено відступленя від її паркана.
Володимир Лютов повідомив, що обміри робив по факту. Щодо до сусідніх земельних ділянок, то вважає, що вони не правильно накладені на карту.
Роман Яворський повідомив, що можлива похибка на карті, а коли виносити межі в натурі, то можливо зовсім інший результат розміщення земельних ділянок.
Члени комісії обговорили це питання.
 
ВИРІШИЛИ:
Розробнику технічної документації із землеустрою (Володимиру Лютову) винести межі в натурі в присутності суміжних землекористувачів та членів комісії в понеділок 8 лютого в 11.00 год.
Результати голосування: “за” – 6 осіб; “проти” – немає; “утримались” – немає.
 
 
        
Голова комісії                         ___ ________(підпис)______ Юрій ХИМИН
 
Секретар комісії                    _______ ___(підпис)_______   Галина ПОДОЛЯК