РІШЕННЯ № 236

Про дозвіл на укладення договору суперфіцію на користування земельною ділянкою на вул. Грушевського, 26 у м.Бориславі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 березня  2021 року Борислав №236
 
 
Про дозвіл на укладення договору суперфіцію на користування земельною ділянкою на вул.Грушевського, 26 у м.Бориславі
   
 Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 1021 Земельного кодексу України,  ст.аттей 395, 413 – 417 Цивільного кодексу України, розглянувши звернення пароха  церкви Святої Анни о. д-р Василіва Романа  про надання дозволу на будівництво Хресної Дороги,  враховуючи рекомендації  постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від 24.03.2021 року №10/10, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:          
                     
                 1. Дозволити  релігійній  громаді української греко-католицької церкви Святої Анни укласти Договір суперфіцію терміном на 5 років на земельну ділянку площею 0,7303 га на вул.Грушевського,26 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:03:021:0034), що перебуває в комунальній власності Бориславської міської ради для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій, для будівництво  та обслуговування Хресної Дороги.
 
                   2. Доручити Бориславському міському голові Яворському Ігорю від імені Бориславської міські раді підписати Договір суперфіцію з релігійною  громадою української греко-католицької церкви Святої Анни.
 
3. Релігійній  громаді української греко-католицької церкви Святої Анни укласти договір суперфіцію та зареєструвати його, згідно з чинним законодавством.
 
                  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова                                                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ