РІШЕННЯ № 200

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Братів Лисиків,4  у м. Бориславі та про надання земельної ділянки  в оренду

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
30 березня 2021 року Борислав №200
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Братів Лисиків,4  у м. Бориславі та про надання земельної ділянки  в оренду
             Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 123, 124, 125, 1861 Земельного кодексу України, ст.25, 50 Закону України „Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України „Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Смиш Ганни, Лабанців Теодорії, Семйоника  Андрія та Релігійної громади  Християн Віри Євангельської  про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та про надання її в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 30.03.2021 року  №11/1, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,2294 га на вул. Братів Лисиків, 4 у м. Бориславі  (кадастровий номер 4610300000:14:040:0094) та надати її в оренду Смиш Ганні Миколаївні, Лабанців Теодорії Олексіївні, Семйонику Андрію Романовичу, які зареєстровані у м.Бориславі, та Релігійній громаді  Християн Віри Євангельської терміном на 5 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель запасу не наданих у власність та користування, (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
 
2. Зобов’язати Смиш Ганну, Лабанців Теодорію, Семйоника  Андрія та Релігійну громаду  Християн Віри Євангельської  укласти  договір оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди земельної ділянки.   
  
               3. Дрогобицькому управлінню Головного управління податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів від оренди земельної ділянки.
 
    4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман  Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                              Ігор ЯВОРСЬКИЙ