РІШЕННЯ № 460

Про затвердження  Програми сприяння реалізації стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
14 липня 2021 року Борислав №460
 
Про затвердження  Програми сприяння реалізації стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік
 
 
              Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», беручи до уваги  рішення виконавчого комітету від 24 червня 2021 року №163 «Про схвалення Програми сприяння реалізації стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік», враховуючи рішення постійної  комісії  з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 13.07.2021року №11/4 та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 12.07.2021 року №12/10,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
            1. Затвердити Програму сприяння реалізації стратегії розвитку Бориславської міської територіальної громади  на 2021 рік, що додається.
 
          2. Начальнику управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради Левицькому Олегу здійснювати фінансування, загальну координацію та моніторинг виконання заходів  Програми.
 
          3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з питань житлово-комунального  господарства, транспорту та зв’язку,  оборонної роботи (Тарновецький Ігор ) .
  
 
Міський  голова                                                                                               Ігор  ЯВОРСЬКИЙ                                                                      
 
 
 
ДОДАТОК   
                                                                            до Програми  
                                                                                                                                                                                                                           
          
                                                                                  ПАСПОРТ
Програми сприяння реалізації стратегії розвитку
Бориславської  міської  територіальної громади  на 2021 рік
 
1. Назва програми Програма сприяння реалізації стратегії  розвитку  Бориславської територіальної громади на 2021 рік.
2. Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради,  Комунальне некомерційне підприємство «Центр екології, туризму та сталого розвитку» Бориславської міської ради
3. Розробники  Програми Комунальне некомерційне підприємство «Центр екології, туризму та сталого розвитку» міської ради, управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської ради
4. Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження міської  ради
5. Термін реалізації Програми 2021 рік
6. Мета Програми Сприяння  реалізації засад та практик сталого розвитку Бориславської  територіальної громади
7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  1 657, 507 тис.грн.
8. Очікувані результати виконання Впроваджені засади та практики сталого розвитку у сферах екології, благоустрою, управління відходами, енергозбереження, ресурсозбереження.
Підвищення рівня проектного менеджменту.
Економія бюджетних коштів за рахунок впровадження практик сталого розвитку та підвищення якості управління.
Підвищення рівня взаємодії громади та місцевої влади в напрямах екології, благоустрою, управління відходами, енергозбереження, ресурсозбереження
   
Секретар міської ради                                                                        Юрій ХИМИН                                                          
 
 
 
 
 
 
                                                                     
    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                   рішення  міської ради
                                                                                                від 14.07.2021  року №460
 
 
Програма
сприяння реалізації стратегії розвитку
Бориславської  міської територіальної громади  на 2021 рік
                                                 
 
                    1. Загальна частина

            1.1. Програма сприяння реалізації стратегії сталого розвитку Бориславської територіальної громади на 2021 рік (надалі – Програма) визначає правові, організаційні та фінансові основи підтримки, розвитку й функціонування комунального некомерційного підприємства  «Центр екології, туризму та сталого розвитку» Бориславської міської ради (надалі – «КНП Екоцентр Борислава», створеного Бориславською міською радою на підставі рішення міської ради від 11.02.2021 № 107 «Про зміну найменування комунального підприємства «Надра Борислава» Бориславської міської ради та затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства «Центр екології, туризму та сталого розвитку» Бориславської міської ради Львівської області як неприбуткової установи, заснованої на комунальній власності і підпорядкованої виконавчому комітету Дрогобицької міської ради, а також регулює відносини щодо співпраці органів місцевого самоврядування м. Борислава з «КНП Екоцентр Борислава». 
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, законодавства України, нормативних актів міської ради, виконавчого комітету та Статуту «КНП Екоцентр Борислава». 
1.3. Програма поширює свою дію на діяльність «КНП Екоцентр Борислава», яка стосується організації підтримки та реалізації стратегії й практик сталого розвитку Бориславської  територіальної громади на 2021 рік. 
 
2. Мета і завдання

2.1. Метою Програми є сприяння реалізації засад та практик сталого розвитку Бориславської  територіальної громади.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Розробка проектів та заходів у сферах екології, рекреації, сталого розвитку;
2.2.2. Впровадження засад та практик сталого розвитку у сфері благоустрою та здійснення контролю за його станом на території Бориславської міської територіальної громади;
2.2.3. Здійснення інформаційної, навчальної, просвітницької, консультативної діяльності у галузях екології, благоустрою, рекреації, сталого розвитку;
2.2.4. Проведення науково-дослідної та прикладної діяльності у галузях екології, рекреації, сталого розвитку;
2.2.5. Розробка, супровід та реалізація проектів практик сталого управління, місцевого самоврядування, розвитку громадянського суспільства, освіти для сталого розвитку;
2.2.6. Розробка, супровід та реалізація проектів у сфері сталої енергетики, ресурсо- та енергозбереження;
2.2.7. Міжнародна діяльність у галузях екології, рекреації, сталого розвитку.
 
3. Предмет та основні засади реалізації програми
 
Предмет реалізації програми:
3.1. Екологія, охорона довкілля та збалансоване природокористування:
      розробка проектів та заходів з охорони атмосферного повітря, водойм, земель та ґрунтів, поводження з відходами;
       розробка проектів та заходів з рекультивації техногенних територій: нафтозабруднених земель, відвалів озокерито видобування, звалищ побутових відходів;
      розробка проектів та заходів у сфері раціонального використання біоресурсів, зелених насаджень, збереження ландшафтного й біологічного різномаїття;
     розробка проектів та заходів у сфері екологічної освіти, науки, моніторингу довкілля.
3.2. Благоустрій та сталий розвиток:
    розробка проектів та заходів практик сталого управління, благоустрою, місцевого самоврядування, розвитку громадянського суспільства, освіти для сталого розвитку;
   розробка проектів та заходів у сфері сталої енергетики, ресурсо- та енергозбереження;
   інформаційна, навчальна, просвітницька, пошукова, видавнича діяльність у сферах благоустрою та сталого розвитку.
  розробка науково-технічної інформації, організація та проведення семінарів, конференцій, форумів, виставок, презентацій, лекцій інших заходів з питань сталого розвитку.
3.3. Рекреація і туризм:
    розробка проектів та заходів у сфері рекреації, туризму, бальнеології, збереження архітектурної, промислової, культурної, народної спадщини;
    розробка туристичних маршрутів, атракцій та інсталяцій;
   дослідження та гідрогеологічні вивчення джерел мінеральних вод;
   сприяння та допомога у збереженні архітектурної, промислової, культурної спадщини, автентичних традицій місцевого населення, стимулювання виробництва та продажу місцевих виробів, предметів мистецтва та народної творчості;
   формування позитивного екологічного та рекреаційного іміджу міста;
  аудит об’єктів архітектурної, промислової, культурної та природної спадщини.
Основними засадами реалізації Програми є цінності, індикатори та цілі сталого розвитку, норми міжнародного та національного права у галузі сталого розвитку.
 
 
4. Фінансове забезпечення виконання Програми

4.1. Для реалізації завдань Програми надається фінансова підтримка Комунальному некомерційному підприємству «Центр екології, туризму та сталого розвитку» Бориславської міської ради за рахунок коштів, які заплановані у міському бюджеті м. Борислава на відповідний бюджетний період. 
 
5. Механізм реалізації Програми
 
5.1. Реалізацію завдань Програми здійснює Комунальне некомерційне підприємство «Центр екології, туризму та сталого розвитку» Бориславської міської ради, а контроль покладається на виконавчий комітет міської ради, який виступає головним розпорядником коштів.
5.2. Фінансування Програми відбувається відповідно до переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету м. Борислава у 2021 році.
 
6. Очікувані результати виконання Програми

6.1. У результаті виконання Програми очікується:
6.1.1. Впровадження засад та практик сталого розвитку у сферах екології, благоустрою, управління відходами, енергозбереження, ресурсозбереження;
6.1.2. Підвищення рівня проектного менеджменту;
6.1.3. Економія бюджетних коштів за рахунок впровадження практик сталого розвитку та підвищення якості управління;
6.1.4. Підвищення рівня взаємодії громади та місцевої влади в напрямах екології, благоустрою, управління відходами, енергозбереження, ресурсозбереження.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                            Юрій ХИМИН