РІШЕННЯ № 459

Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках Бориславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 липня 2021 року Борислав №459
 
Про затвердження Програми капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках Бориславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки.
 
Відповідно до п.22 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», беручи до уваги рішення виконавчого комітету від 24.06.2021 року №164 «Про схвалення проєкту Програми капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках Бориславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки», рішення постійної комісії з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 13.07.2021 р.  №11/4, з  питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 12.07.2021 року №12/10, розглянувши доповідну записку управління житлово-комунального господарства та енергозбереження від 29.06.2021 року № 01-10/228, міська  рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Програму капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках Бориславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма), що додається.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики  (Зелінський Руслан) та  з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор).
 
 
 
Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 14.07.2021 року № 459  
 
 1. Паспорт Програми
 
1 Ініціатор розроблення Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
 
2 Розробник Програми Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
 
3 Співрозробник Програми
 
 
4 Відповідальний виконавець Програми Виконавчий комітет Бориславської міської ради,
Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради
5 Термін реалізації Програми 2021 – 2023 роки
 
6 Перелік джерел фінансування, які беруть участь у виконанні Програми Бюджет Бориславської міської територіальної громади
7 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для виконання Програми за кошти міського бюджету 1037,000  тис. грн.
 
 
2. Характеристика Програми
 
На сьогодні неможливо уявити життєдіяльність мешканців багатоповерхової забудови без функціонування ліфтів, якість роботи яких оцінюється, перш за все, безпечною експлуатацією. Тому, одним із важливих питань є створення умов для безпечної життєдіяльності населення шляхом забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді міста.
Крім того, забезпечення безперебійної, надійної та безпечної роботи ліфтів є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки зупинення ліфтів спричиняє соціальну напругу серед мешканців, які користуються ліфтами. Непрацюючі ліфти значно ускладнюють повсякденне життя людей, зокрема, з обмеженими можливостями, інвалідів, жінок з дітьми та людей похилого віку.
Програма капітального ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках Бориславської міської територіальної громади на 2021-2023 роки (далі - Програма) спрямована на вирішення вказаних вище проблем та враховує обов’язки співвласників багатоквартирного будинку щодо належного утримання спільного майна житлового будинку (ліфтового господарства) шляхом дольової участі в проведенні капітального ремонту ліфтів.
Програма розроблена на підставі вимог чинного законодавства, а саме: Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», ст. ст.71, 91 Бюджетного кодексу України, наказу Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01.09.2008 №190 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 №150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 №76 «Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг.
 
3. Мета Програми
 1. Запобігання та недопущення аварійних ситуацій у ліфтовому господарстві міста шляхом своєчасного проведення капітального ремонту ліфтів в житлових будинках.
 2. Забезпечення надійної та безпечної експлуатації ліфтів у житловому фонді міста.
 3. Забезпечення комфортного пересування та безпечних умов життєдіяльності мешканців багатоповерхової забудови.
 
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми
У житловому фонді Бориславської міської територіальної громади налічується 60 ліфтів, встановлених у 25 житлових будинках. Існуючі ліфти введено в експлуатацію у період масового будівництва житла у місті - це 70-80 роки минулого століття. Тому, значна частина ліфтів відпрацювала визначений нормативними документами термін експлуатації - 25 років. На сьогодні обладнання та металоконструкції таких ліфтів є фізично зношеними. Тому, технічний стан цих ліфтів не може забезпечити їх надійність та безпечність у користуванні.
Відповідно до постанови КМУ від 26.10.2011 №1107 (у редакції постанови КМУ від 07.02.2018 №48) ліфти віднесено до переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Тому, будь-яка несправність ліфта або користування ліфтом після визначеного законодавством строку експлуатації, рівно як і безвідповідальність у вирішенні цього питання, може привести до загрози життєдіяльності мешканців багатоповерхових будинків.
Диспетчеризація ліфтів є одним із основних інструментів для забезпечення безпечної роботи ліфтів. Наявність в ліфтовому обладнанні сучасної, правильно налагодженої системи диспетчеризації важно переоцінити. Впровадження сучасної системи диспетчеризації підвищить ефективність діяльності обслуговуючої організації та забезпечить:
 • постійний цілодобовий технічний моніторинг діючих ліфтів;
 • стабільну роботу голосового зв’язку;
 • своєчасне реагування на будь-яку позаштатну критичну ситуацію, загрожує життю територіальної громади;
 • знизить ризики серйозних аварій.
Одним із принципів, на якому ґрунтується Державна політика у сфері житлово- комунальних послуг, є забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо (п.5 ч. 1 ст.3 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).
Відповідно до ч.7 ст.10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» колишні власники (їх правонаступники), які володіли багатоквартирними будинками до моменту приватизації, зобов’язані брати участь у фінансуванні їх ремонту та сприяти організації проведення у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи, що «колишнім власником» житлових будинків за Програмою є Бориславська територіальна громада, механізм виділення бюджетних коштів на проведення капітального ремонту не скасовується.
Відповідно до ч.3 ст.4 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» до повноважень органів місцевого самоврядування належить затвердження та виконання місцевих програм у сфері житлово-комунального господарства, участь у розробленні та виконанні відповідних державних і регіональних програм.
Відповідно до ч.3 ст.71 Бюджетного кодексу капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються, зокрема, на: капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально- культурної сфери і житлово-комунального господарства.
Відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України до видатків бюджету територіальної громади, що можуть здійснюватися з усіх бюджетів, належать видатки на програми, зокрема, модернізації та ремонту ліфтового господарства.
Відповідно до ст. 22 Бюджетного кодексу України для здійснення програм та заходів, які реалізуються за рахунок коштів бюджету, бюджетні асигнування надаються розпорядникам бюджетних коштів.
Враховуючи норми чинного законодавства, засобом розв’язання проблеми є проведення капітального ремонту ліфтів в багатоквартирних будинках м. Бердянськ шляхом виділення коштів з місцевого бюджету за цільовою програмою та дольової участі співвласників багатоквартирних житлових будинків.
Виконання Програми надасть можливість забезпечити безпеку мешканців
багатоквартирних будинків при користуванні ліфтами, уникнути аварій та небезпечних ситуацій у багатоповерховому житловому фонді міста та забезпечити рівні можливості мешканців щодо якісного отримання житлово-комунальних послуг.
 
5. Завдання та заходи Програми.
Завданням цієї Програми є виконання робіт з ремонту ліфтів, які не передбачають змін до архітектурної частини, експлуатаційних характеристик та техніко-економічних показників будівель, зокрема:
 • капітальний ремонт з повною (або частковою) заміною основних вузлів та деталей для відновлення працездатності пасажирських ліфтів в багатоквартирних житлових будинках, (з урахування проектно-кошторисної документації та експертизи проекту);
 • капітальний ремонт електродвигунів пасажирських ліфтів;
 • придбання обладнання (електродвигунів) для відновлення працездатності ліфтів;
 • експертно-технічне діагностування ліфтів (для капітального ремонту ліфтів житлового фонду;
 • капітальний ремонт системи диспетчеризації ліфтів у житлових будинках  Бориславської територіальної громади.
 
6. Реалізація Програми та фінансове забезпечення
6.1. Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків Бориславської міської територіальної громади здійснюється на умовах дольової участі співвласників багатоквартирних житлових будинків або ОСББ (не менше 30% від вартості капітального ремонту), бюджету Бориславської міської територіальної громади  та інших коштів, не заборонених законодавством.
6.2. Замовником робіт з капітального ремонту ліфтів багатоквартирних житлових будинків є Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
6.3. Замовник та співвласники або ОСББ забезпечують фінансування робіт з капітального ремонту ліфтів шляхом співфінансування на умовах дольової участі відповідно до відсотка, затвердженого Програмою.
Замовник здійснює співфінансування за рахунок коштів бюджету Бориславської міської територіальної громади в межах бюджетних асигнувань, визначених Програмою.
ОСББ або управитель здійснює співфінансування за рахунок коштів, які сплачуються співвласниками за утримання ліфтового господарства у складі послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.
Співвласники багатоквартирних житлових будинків здійснюють співфінансування за рахунок коштів співвласників (внесків) та на адресу УЖКГ співвласники багатоквартирних будинків надають копію відповідних протоколів.
Розрахунок за виконані роботи здійснюється в безготівковому порядку, в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів Замовником та співвласниками або ОСББ на поточний рахунок Підрядника на підставі акту виконаних робіт. Видатки місцевого бюджету проводяться тільки в межах затверджених бюджетних асигнувань.
У разі економії коштів від проведеного капітального ремонту ліфтів житлового будинку сума співфінансування співвласників або ОСББ не переглядається.
6.4. Дольова участь бюджету Бориславської міської територіальної громади, співвласників багатоквартирних житлових будинків або ОСББ визначена у таблиці за відповідними заходами Програми.
 
 

з/п
Завдання Дольова
участь
місцевого
бюджету,
%
Дольова участь співвласників або ОСББ багатоквартирних житлових будинків, %
1 Капітальний ремонт з повною (або частковою) заміною основних вузлів та деталей для відновлення працездатності пасажирських ліфтів в багатоквартирних житлових будинках, (ПКД з урахуванням авторського та технічного нагляду та експертизи проекту)
 
70 30
2 Капітальний ремонт електродвигунів пасажирських ліфтів
 
 
70 30
3 Придбання обладнання (електродвигунів) для відновлення працездатності ліфтів
 
70 30
4 Експертно-технічне діагностування ліфтів (для капітального ремонту ліфтів житлового фонду)
 
70 30
5 Капітальний ремонт системи диспетчеризації ліфтів у житлових будинках міста Борислав
 
70 30
 
6.5. Програма реалізовуватиметься протягом 2021-2023 років.
6.6. Головним розпорядником бюджетних коштів цієї Програми, та замовником робіт на капітальний ремонт ліфтів, капітальний ремонт електродвигунів, експертно-технічне діагностування ліфтів та капітальний ремонт систем диспетчеризації ліфтів є управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради.
 
7. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми
7.1. Відповідальність за використання бюджетних коштів несе Управління житлово-комунального господарства та енергозбереження Бориславської міської ради шляхом постійного контролю за дотриманням цільового та ефективного використання коштів на виконання заходів Програми.
7.2. Відповідальність за неякісне виконання робіт, визначених цією Програмою, покладається на виконавців заходів за цією Програмою, у відповідності до вимог ДБН та діючого законодавства.
7.3. Контроль за використанням коштів та виконанням заходів програми покладається на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи та постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики.
 
8. Очікувані кінцеві результати виконання Програми
 
Реалізація Програми надасть змогу забезпечити надійну та безпечну експлуатацію пасажирських ліфтів у житлових будинках, уникнути аварійних ситуацій та забезпечити комфортне пересування та безпечні умови життєдіяльності мешканців багатоповерхової забудови.
 
 
 
          Секретар міської ради                                                                       Юрій ХИМИН