РІШЕННЯ № 461

Про створення  цільового  фонду Бориславської міської територіальної громади та затвердження положення про нього

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
 
14 липня 2021 року Борислав №461
 
Про створення  цільового  фонду Бориславської міської територіальної громади та затвердження положення про нього
          
             Відповідно до п.25 ч.1 ст. 26, ст. 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 5,6 ст. 13, ст. 691 Бюджетного Кодексу України, з метою вирішення питань соціально-економічного розвитку міста та впорядкування зарахування коштів до цільового фонду міста, беручи до уваги рішення постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від 12.07.2021 року №12/11, з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи від 13.07.2021 р. №11/5, клопотання управління житлово-комунального господарства та енергозбереження від 07 липня 2021 р. № 237, Бориславська міська рада
 
ВИРІШИЛА:
  1. Створити цільовий фонд Бориславської міської територіальної громади.
 
2. Затвердити Положення про цільовий фонд Бориславської міської територіальної громади, що додається.
 
3. Використання коштів з фонду здійснювати згідно з рішенням  Бориславської міської ради. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Садлівського Романа, постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан) та з  питань житлово-комунального господарства, транспорту та зв’язку, оборонної роботи (Тарновецький Ігор).
 
 
 
 Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 14.07.2021 р. №461
 
ПОЛОЖЕННЯ
про цільовий фонд Бориславської міської територіальної громади
 
I. Загальні положення
 
1.           Положення про Цільовий фонд Бориславської міської територіальної громади  розроблено відповідно до  Конституції України,  ст. 64, 68  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 1, 3  Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.
2.  Цільовий фонд  Бориславської міської територіальної громади (далі –  Цільовий фонд) – є складовою спеціального фонду бюджету Бориславської міської територіальної громади  та використовується за цільовим призначенням, створюється з метою надходження додаткових фінансових ресурсів до спеціального фонду бюджету міської територіальної ради на фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв’язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальноміських заходів.
3. Порядок формування і використання коштів цільового фонду визначається цим Положенням.
4. Кошти Цільового фонду є складовою частиною спеціального фонду бюджету міської територіальної громади та фінансовою і матеріальною основою місцевого самоврядування.
     
II. Мета та завдання
 
1. Цільовий фонд утворюється з метою формування фінансової основи, що є складовою частиною фінансово-економічної бази міської ради.
2. Основне завдання цільового фонду - фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади.
 
III. Джерела та порядок  формування Цільового фонду
 
1. Цільовий фонд формується за рахунок таких надходжень:
- благодійні внески - добровільні пожертвування юридичних та фізичних осіб, організацій, установ, підприємств усіх форм власності, безповоротна фінансова допомога, інша благодійна допомога;
- інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.
2. Кошти, вказані у розділі III пункті 1  зараховуються на спеціальний рахунок бюджету міської територіальної громади, який відкритий у Головному управлінні Державної казначейської служби України Львівської області.
  3. Не використані протягом року кошти Цільового фонду вилученню не підлягають і переносяться на наступний бюджетний період.
 
IV. Використання коштів цільового фонду
1. Використання коштів Цільового фонду здійснюється  згідно з рішенням Бориславської міської ради та цього Положення.
2. Кошти цільового фонду використовуються на  фінансування видатків щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку міста, у тому числі за такими напрямками:
2.1.) Роботи, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, капітальним та поточним ремонтом об’єктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.
2.2.) Розвиток житлово-комунального господарства міста, благоустрій, розвиток інфраструктури міста.
2.3.) Фінансування витрат, пов’язаних з утриманням та ремонтом доріг місцевого значення, у тому числі, які суміщаються з дорогами державного значення.
2.4.) Фінансування додаткових витрат, пов'язаних з виконанням програм розвитку житлово-комунального господарства.
2.5.) Фінансова підтримка комунальних підприємств.
 
V. Контроль за використанням коштів Цільового фонду
 
1.  Контроль  за  використанням  коштів Цільового фонду   здійснює  постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної  регуляторної політики.
 
 
 
    Секретар міської ради                                                                                    Юрій ХИМИН