РІШЕННЯ № 476

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області та надання безоплатно Петречку Олегу земельної  ділянки у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 липня   2021 року Борислав №476
 
 
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області та надання безоплатно Петречку Олегу земельної  ділянки у власність
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 33, 118, 125, 186 Земельного кодексу України,  ст.25, 50 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Петречка Олега про затвердження проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність,  враховуючи рекомендації  постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від 07.07.2021 року №22/15,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:       
               
     1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10000 кв.м. у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621288600:01:002:0026) та надати її безоплатно у власність Петречку Олегу Михайловичу, який зареєстрований у с.Уріж Дрогобицького району Львівської області, для   ведення особистого селянського господарства, із земель запасу, які не надані у власність та користування (землі сільськогосподарського призначення).
    
2. Зобов’язати Петречка Олега провести реєстрацію права власності  на земельні ділянки.
 
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби  у Львівській  області  провести нарахування податкових платежів   з  часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.           
 
               4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
   Міський голова                                                                                 Ігор ЯВОРСЬКИЙ