РІШЕННЯ № 466

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Маєвській Олені

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


 РІШЕННЯ
14 липня 2021 року Борислав №466
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Маєвській Олені
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  “ГАЛГЕО” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Маєвської Олени про продаж земельної ділянки, враховуючи враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від13.07.2021 року №23/5,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,1176 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0146).
  
   2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,1176 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0146) у сумі 163 796 гривень (сто шістдесят три тисячі сімсот дев’яносто шість гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 139,28 гривень (сто тридцять дев’ять гривень 28 копійок).
 
     3. Продати Маєвській Олені Олександрівні, яка зареєстрована у м.Дрогобичі, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,1176 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0146)   для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель, не наданих у власність та користування, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення)  за 163 796 гривень (сто шістдесят три тисячі сімсот дев’яносто шість гривень).
 
   4. Зобов’язати Маєвську Олену укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ