РІШЕННЯ № 468

Про затвердження Положення про громадські пасовища на території Бориславської міської територіальної громади

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 липня 2021 року Борислав №468
 
 
 
Про затвердження Положення про громадські пасовища
на території Бориславської міської територіальної громади
 
   Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 34, 83 Земельного кодексу України,  враховуючи рекомендації постійної  комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 13.07.2021 року №23/7, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
  1. Затвердити Положення про громадські пасовища на території Бориславської міської територіальної громади, що додається.
 
    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                         Ігор ЯВОРСЬКИЙ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО                                                               
                                                                                    рішення міської ради
                                                                                       від 14.07.2021 року  №468                                                                                                                                       
                                                                                                 
                                        ПОЛОЖЕННЯ
про громадські пасовища
на території Бориславської міської територіальної громади
 
1. Це положення про громадські пасовища розроблено у відповідності до вимог Земельного кодексу України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших нормативних актів України з метою регулювання земельних відносин щодо спільного використання пасовищ жителями Бориславської  міської територіальної громади – власниками худоби.
2. Громадське пасовище створюється за бажанням жителів територіальної громади - власників худоби із земель запасу сільськогосподарського призначення комунальної власності в межах та за межами населених пунктів і призначається для спільного використання на добровільних засадах власниками худоби.
3. Жителі територіальної громади - власники худоби, зацікавлені в створенні громадського пасовища проводять загальні збори села, на яких обговорюють питання щодо необхідності створення громадського пасовища та обирають уповноважену особу, на яку покладають обов’язки по організації і документальному оформленні випасання худоби жителів села. Пропозиції оформляються протоколом загальних зборів села.
 4. Плата за користування громадським пасовищем не стягується.
 5. Кількісний і персональний склад користувачів громадських пасовищ формується щорічно, на підставі волевиявлення громадян (письмових заяв), які подаються на ім’я міського голови до 10 лютого поточного року. Кількісний і персональний склад користувачів погоджується на загальних зборах громадян та затверджується Виконавчим комітетом Бориславської міської  ради.
6. Уповноважена особа звертається до Бориславської міської ради з клопотанням про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки.
До клопотання додаються:
викопіювання з кадастрової карти (плану) або інші графічні матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки в межах території сільської ради, та її площа;
протокол зборів жителів села про необхідність створення громадського пасовища та обрання уповноваженої особи;
розрахунок потреби в площі земельних ділянок для створення громадських пасовищ в розрізі населеного пункту.
 
7.Виконавчий орган Бориславської міської ради або посадова особа, визначена відповідальною за аграрний напрямок роботи, збирає інформацію щодо потреби у створенні громадського пасовища, уточнює норми випасу, кількість наявного поголів’я худоби, визначає площу кормових угідь та встановлює за рахунок яких земель буде відбуватися створення.
 
8. Бориславська міська рада приймає рішення про створення громадського пасовища та надає уповноваженій особі дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки.
 
9. Уповноважена особа, отримавши дозвіл, замовляє розробку проекту землеустрою щодо відведення відповідної земельної ділянки для створення громадського пасовища в організації, яка має необхідні дозвільні документи та сертифікованих спеціалістів для виконання робіт із землеустрою.
10. Після розроблення проекту землеустрою уповноваженою особою забезпечується реєстрація земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.
 11. Після реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі на підставі розробленого проекту землеустрою уповноважена особа звертається до Бориславської міської ради із клопотанням про затвердження розробленого проекту землеустрою.
До клопотання додається:
копія проекту землеустрою;
копія витягу з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельної ділянки.
 
12. Розглянувши клопотання уповноваженої особи та надані документи, за умови їх відповідності вимогам чинного законодавства, міська рада приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення громадського пасовища.
13.Питання поліпшення пасовища (підсів, удобрення тощо) та інші питання, що виникають, вирішуються в рамках вимог діючого законодавства за рахунок коштів користувачів, а в окремих випадках шляхом створення спеціального фонду як за рахунок внесків користувачів, так і благодійних внесків інших фізичних і юридичних осіб та грантів.
14. За рахунок коштів спеціального фонду, коштів користувачів, інвесторів, благодійних внесків тощо, в рамках чинного законодавства, рада має право вирішувати питання внутрігосподарського землеустрою громадського пасовища, проведення заходів з відновлення трав’яного покриву, підвищення родючості ґрунтів, забезпечення тварин потребою у водопої, солі, побудови твариномогильника та інші питання.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                          Юрій ХИМИН