РІШЕННЯ № 470

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Січових Стрільців,21 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю “МАШТРАНС”

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
14 липня 2021 року Борислав №470
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Січових Стрільців,21 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Товариству з обмеженою відповідальністю “МАШТРАНС”
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт фізичної особи Чумаченько В.М. про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву керівника товариства з обмеженою відповідальністю “МАШТРАНС” про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 13.07.2021 року №23/9,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,3626 га на вул.Січових Стрільців,21 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:18:051:0252).
  
   2.Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,3626 га на вул.Січових Стрільців,21 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:18:051:0252) у сумі 489 500 гривень (чотириста вісімдесят дев’ять  тисяч п’ятсот гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 135 гривень (сто тридцять п’ять гривень).
 
     3. Продати Товариству з обмеженою відповідальністю “МАШТРАНС” земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,3626 га  на вул.Січових Стрільців,21 у м. Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:18:051:0252)  для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, за рахунок земель, не наданих у власність та користування, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) за 489 500 гривень (чотириста вісімдесят дев’ять тисяч п’ятсот   гривень).
 
   4. Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю “МАШТРАНС” укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ