РІШЕННЯ № 703

Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства «Бориславський міський парк культури і відпочинку»

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 листопада 2021 року Борислав №703   
 
Про затвердження нової редакції Статуту комунального некомерційного підприємства «Бориславський міський парк культури і відпочинку»
         
      Відповідно до ст.17, п.30 ч.1 ст.26 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, ” ч.4. ст.78 Господарського кодексу України, ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», беручи до уваги  рішення постійної комісії з гуманітарних питань, депутатської етики та законності від 22.11.201 р. №17/5, з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики від  24.11.2021 року №16/9 та  клопотання управління культури, молоді, фізичної культури та спорту від 17.11.2021р. №271,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства  «Бориславський міський парк культури і відпочинку» Бориславської міської ради Львівської області у новій редакції, що  додається.
2. Створити статутний капітал в сумі 10000000 грн (десять мільйонів грн. 00 коп.)
3. Директору Комунального підприємства «Бориславський міський парк культури і відпочинку» Сагану Ігорю забезпечити необхідні реєстраційні дії у встановленому законодавством України порядку.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови Гарасимів Роксоляну, постійну комісію з гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Спас Андрій) та з питань планування бюджету і фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики (Зелінський Руслан).        
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ
 
 
 1. Загальні положення
 
 1. Комунальне некомерційне підприємство «Бориславський міський парк культури і відпочинку»  (далі — Підприємство) є комунальним унітарним некомерційним підприємством.
 2. Засновником та власником Підприємства є територіальна громада міста Борислава в особі Бориславської міської ради Львівської області (далі – Засновник).Підприємство у своїй діяльності підзвітне і підконтрольне Засновнику.
 3. Органом, за яким закріплено функції управлінням підприємством є управління культури, молоді, фізичної культури та спорту Бориславської міської ради Львівської області  (далі – Орган управління).
1.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями Бориславської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Бориславського міського голови та наказами Органу управління, а також цим Статутом.
1.5. Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, інші печатки, штампи, бланки.
1.6. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність без мети одержання прибутку спрямовану на задоволення та розвиток культурно-дозвіллєвих потреб населення.
1.7. Найменування підприємства:
повне українською мовою: комунальне некомерційне підприємство «Бориславський міський парк культури і відпочинку» Бориславської міської ради
Львівської області;
скорочене українською мовою: КНП «Парк культури і відпочинку».
1.8. Місцезнаходження підприємства: вул. Шевченка, 37, м. Борислав, Львівська область, 82300.
 
 1. Завдання, мета та предмет діяльності
2.1. Завданнями діяльності Підприємства є:
 • формування сприятливих умов для задоволення духовних і естетичних запитів населення, культурного дозвілля і відпочинку, зміцнення здоров’я, розвитку соціальної і творчої активності людини;
 • забезпечення територіальної цілісності природного комплексу як природного містобудівного рубежу;
 • збереження садово-паркового середовища, вдосконалення ландшафтної архітектури.
2.2. Основною метою діяльності Підприємства є:
 • організація вільного часу, активного відпочинку;
 • задоволення культурних запитів різноманітних груп населення;
 • створення умов для відновлення фізичних, духовних сил;
 • спілкування людей у сфері дозвілля;
 • розвитку художньої і технічної творчості;
 • виховання екологічної культури.
2.3. Підприємство проводить свою діяльність на відповідній території і закріпленій матеріально-технічній базі.
2.4. Предмет діяльності Підприємства:
 • будувати, створювати і відкривати та експлуатувати зелені театри, естрадно-концертні, театрально-видовищні і спортивні майданчики та зали, центри дозвілля, відеотеки, дискотеки, ігротеки, комп’ютерні клуби, більярдні, танцювально-розважальні, інформаційно-виставкові, рекреаційно-відновлювальні зали і комплекси, кегельбани, тренажерні зали, демонструвати кіно-і відеофільми, відкривати стадіони, ковзанки, лижні і човнові станції, плавальні басейни, бази прокату, музеї місцевого значення та інші об’єкти;
 • створювати й відтворювати повноцінний парковий ландшафт, сформований у тому числі оранжереями, розаріями та іншими природними елементами — рослинами, рельєфом, водою у поєднанні з розвитком дорожньо-стежкової мережі, елементами благоустрою, інженерного обладнання;
 • готувати і проводити тематичні, театрально-концертні, танцювально-розважальні, ігрові, інформаційно-виставкові, спортивно-оздоровчі, відео-комп’ютерні, літературно-художні та інші програми, кроси, естафети, змагання для залучення населення, молоді і підлітків до масових занять фізкультурою і спортом;
 • конструювати, будувати, створювати, встановлювати і монтувати різноманітні розважальні атракціони (катальні гірки, каруселі, колесо огляду тощо);
 • створювати обладнання і благоустроєні бази для роботи серед дітей і підлітків (дитячі містечка або сектори);
 • надавати послуги з прокату культурно-спортивного і туристичного інвентарю;
 • підтримувати в належному стані зелені насадження на території Підприємства;
 • створювати театральні групи, циркові, хореографічні, театральні студії, духові, народні, естрадні оркестри, музичні ансамблі і групи, платні курси і гуртки для організації дозвілля;
 • випускати буклети, проспекти, плакати, значки, іншу рекламну продукцію, що пропагують діяльність Підприємства;
 • організовувати фестивалі мистецтв, концерти, театри малих форм із залученням гастрольно-концертних груп професійних і самодіяльних колективів, зустрічі з представниками засобів масової інформації, з фахівцями права, охорони здоров’я, екології, міжнародних відносин, реалізацію творів живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва, сувенірів, книг, квітів, колективні екскурсії і лекції з різних галузей знань;
 • проводити свята, ярмарки, театралізовані вистави, карнавали, бали, фестивалі, огляди, конкурси, безкоштовні і платні концерти професійних і самодіяльних колективів  на території парку;
 • узгоджувати місця розташування на території Підприємства тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для провадження підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі;
 • укладати із суб’єктами господарювання, які розташовані на території Підприємства, відповідні договори;
 • здійснювати охорону території Підприємства, організовувати роботи з вивезення твердих побутових відходів і великогабаритного сміття тощо;
 • передавати в оренду будинки, споруди, обладнання з дозволу власника;
 • одержувати кошти і матеріальні цінності, в тому числі будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, від благодійних фондів та об’єднань громадян, інших юридичних осіб і окремих громадян;
 • укладати з науково-дослідними, проектно-конструкторськими і технологічними організаціями, вищими навчальними закладами договори на розроблення нової техніки, проектів реконструкції парку, модернізації існуючого  та придбання нового обладнання;
 • виконувати функції замовника будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів та споруд Підприємства;
 • провадити іншу діяльність, виконувати роботи та надавати інші послуги, які не суперечать законодавству України та відповідають меті діяльності Підприємства.
  2.5. Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, Підприємство провадить лише після їх отримання.
 
 1. Юридичний статус
           3.1. Підприємство є юридичною особою.
3.2.Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном на правах оперативного управління.
3.3. Підприємство організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану.
3.4. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
3.5. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.
3.6. Власник та Орган управління не відповідають за зобов'язаннями Підприємства, а Підприємство не відповідає за зобов'язаннями Власника та Органу управління.
3.7. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.
 
 1. Права та обов'язки
            4.1. Права та обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.2. Підприємство має право:
4.2.1.Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
4.2.2.Укладати договори з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до законодавства України.
 4.2.3. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних завдань у порядку, визначеному законодавством України.
4.2.4. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.
4.3. Підприємство:
4.3.1.Забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чинним законодавством України.
4.3.2.Здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення своєї роботи.
4.3.3.Визначає  потребу  Підприємства   та    забезпечує     придбання матеріальних ресурсів у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб відповідно до законодавства.
4.3.4.Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.
4.3.4.Здійснює заходи з вдосконалення оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує своєчасні розрахунки.
4.4. Підприємство здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з законодавством України.
 
 1. Склад і компетенція органів управління та контролю, порядок
                               прийняття ними рішень
5.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту на основі поєднання прав Засновника щодо господарського використання свого майна. Засновник здійснює свої права щодо управління Підприємством безпосередньо або через Орган управління відповідно до цього Статуту.
5.2. Засновник Підприємства вирішує питання про:
- встановлення та зміну (збільшення або зменшення) розміру статутного капіталу Підприємства;
- визначення основних напрямів діяльності Підприємства;
- прийняття рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, укладання договорів застави, іпотеки, поруки, гарантії тощо;
- затвердження Статуту в новій редакції;
- ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання Підприємства;
- визначення кількісного складу та призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії, комісії з реорганізації) Підприємства;
-затвердження ліквідаційного (проміжного ліквідаційного) та розподільчого балансу, передавального акта Підприємства;
- надання згоди Підприємству на створення дочірніх та спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
- здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;
-визначення кількісного складу, призначення членів та ліквідації Наглядової ради Підприємства (у разі її утворення);
Засновник правомочний розглядати і вирішувати інші питання діяльності Підприємства, віднесені чинним законодавством України до його компетенції.
5.3. Орган управління:
- здійснює контроль за додержанням Статуту;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства;
- здійснює контроль за раціональним використанням енергоресурсів, виконанням заходів з енергозбереження;
- координує діяльність Підприємства щодо додержання вимог Статуту;
- розглядає проект річного фінансового плану та прогнозованих показників діяльності Підприємства, вносить зауваження і пропозиції до них;
- готує проект рішення виконавчого комітету про затвердження річного фінансового плану;
- здійснює аналіз результатів діяльності Підприємства, розробку пропозицій та заходів щодо підвищення ефективності його роботи;
- готує проекти рішень Засновника про внесення змін (доповнень) до Статуту, ліквідацію та реорганізацію (перепрофілювання) Підприємства;
- погоджує штатний розпис та організаційну структуру підприємства;
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Засновника та іншими нормативними актами органів місцевого самоврядування.
5.4. Контроль за використанням та збереженням майна, закріпленого Засновником на праві господарського відання за Підприємством, здійснює управління комунальної власності, Земельних відносин та архітектури міської ради.
5.5. Керівництво Підприємством здійснює Директор, який призначається на займану посаду розпорядженням міського голови. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність, умови матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови найму Директора визначаються укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.
5.6. Директор Підприємства:
- підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності  Засновнику, міському голові та Органу управління та Наглядовій раді (у разі її утворення);
- діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;
- самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені чинним законодавством України та цим Статутом до компетенції Засновника;
- несе відповідальність за формування та виконання річного фінансового плану та результати господарської діяльності Підприємства;
- забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством майна;
- несе відповідальність за своєчасне подання на розгляд Органу управління та фактичне виконання затвердженого річного фінансового плану Підприємства;
- у межах своєї компетенції видає накази та інші внутрішні розпорядчі акти, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;
- у строки і в порядку, встановленими чинним законодавством України, повідомляє відповідні контролюючі органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру;
- подає Засновнику та уповноваженим ним органам, за їх вимогою, звітність та документацію, яка стосується діяльності Підприємства;
-  затверджує за погодженням з Органом управління структуру та штатний розпис Підприємства;
 - приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені чинним законодавством України про працю, рішення в сфері трудових відносин;
- забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;
- забезпечує дотримання на Підприємстві вимог чинного законодавства України про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці;
- вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також передбачених чинним законодавством України податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
- забезпечує проведення переговорів з членами (представниками) трудового колективу та укладення колективного договору в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини Директора Підприємства в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер;
- вирішує інші питання, віднесені до його компетенції згідно із чинним законодавством України, цим Статутом та укладеним контрактом.
5.7. Директор та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення, а також своєчасне і достовірне подання форм звітності Підприємства відповідним контролюючим органам в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
5.8. У разі відсутності Директора або неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, його обов’язки виконує інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
5.9. За рішенням Власника для здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською діяльністю Підприємства може створюватись Наглядова рада у складі п’яти членів (якщо інше не встановлено спеціальним рішенням Засновника). Директор не може входити до складу Наглядової ради.
Компетенція Наглядової ради та порядок прийняття нею рішень визначаються спеціальним рішенням Власника.
 
 
 1. Майно та порядок утворення статутного капіталу.
6.1. Майно Підприємства є комунальною власністю м. Борислава.
6.2. Джерелами формування майна та фінансування діяльності Підприємства є:
- грошові та матеріальні внески Засновника;
- поточні трансферти (фінансова підтримка) з міськог бюджету, відповідно до затверджених міських програм та рішень на відповідний бюджетний період;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
           - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- майно та кошти, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
6.3. Статутний капітал Підприємства складає 10 000 000 грн. (десять мільйонів грн).
6.4. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань за згодою Власника.
6.5. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні.
 
 1. Трудовий колектив підприємства
         7.1. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (угоди), що регулюють трудові відносини працівника із Підприємством.
7.2. Вищим органом самоврядування Підприємства є загальні збори трудового колективу Підприємства.
7.3. Трудовий колектив на загальних зборах: 
- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні праці .  
 
8. Господарська діяльність
8.1. Фінансовий план підприємства затверджується виконавчим комітетом Бориславської міської ради.
8.2.     Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності відповідно до нормативно-правового акту міської ради, що регулює дану сферу правовідносин.
8.3. Списання з балансу основних фондів Підприємства можуть проводитися в порядку визначеному рішенням міської ради.
8.4. Доходи (прибутки) або їх частини, отримані Підприємством не можуть розподілятися серед засновників та серед працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ним осіб.
8.5. Доходи (прибутки) Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Підприємства, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим статутом.
 
9. Припинення діяльності Підприємства
9.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням Власника, а у випадках, передбачених законом України, за рішенням суду.
9.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до його правонаступників.
9.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Власником або за рішенням суду.
9.4. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред'явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці та більше шести місяців з дня публікації рішення про ліквідацію, визначаються органом, який прийняв рішення про ліквідацію Підприємства.
9.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством України порядку.
Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується.
9.6. Претензії кредиторів до Підприємства, що ліквідується, задовольняються за рахунок його майна, якщо інше не передбачено законодавством України.
9.7. Якщо вартість майна Підприємства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Підприємство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
9.8. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються відповідно до законодавства України.
9.9. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.
9.10. Підприємство є таким, що припинило діяльність, від дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення діяльності юридичної особи.
 9.11.   У разі припинення юридичної особи ( у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Підприємства зараховуються до доходу місцевого бюджету.
 
 
10. Заключні положення
10.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його державної реєстрації.
10.2. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.
10.3. Зміни (доповнення) до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника шляхом викладення Статуту в новій редакції та набирають чинності з моменту їх обов’язкової державної реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 
 
 
Секретар міської ради                                                                       Ю.Химин