РІШЕННЯ № 804

Про припинення права оренди земельної ділянки та  розірвання договору оренди землі на  вул.Дрогобицькій,7   у  м. Бориславі  Львівської області

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня  2021 року Борислав №804
 
Про припинення права оренди земельної ділянки та  розірвання договору оренди землі на  вул.Дрогобицькій,7   у  м. Бориславі  Львівської області
 
 Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, п. а, е ст.141  Земельного кодексу України, розглянувши заяву керівника приватного акціонерного товариства “Бориславський авторемонтний завод” про розірвання договору оренди земельної ділянки,  враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 17.11.2021 року №31/2, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 

               1. Припинити приватному акціонерному товариству “Бориславський авторемонтний завод” (код ЄДРПОУ 0546480) право оренди земельної ділянки площею 0,0900 га  на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:048:0161) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).

 

2. Розірвати договір оренди землі від 25 березня 2021 року №90/21, укладений між Бориславською міською радою та приватним акціонерним товариством “Бориславський авторемонтний завод”, за згодою сторін. 

 

             3. Рекомендувати приватному акціонерному товариству “Бориславський авторемонтний завод” укласти  додаткову угоду про дострокове розірвання договору оренди та провести державну реєстрацію припинення права оренди.

 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
 
Міський  голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ