РІШЕННЯ № 730

Про дозвіл на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 листопада  2021 року Борислав №730
 
 
Про дозвіл на виготовлення проектів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок 
 
Відповідно до п.34 ч.1ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  статей  12,  35, 36, 118, 123  Земельного кодексу України,  беручи до уваги довідки відділу архітектури та містобудування, розглянувши заяви  Мотиля Михайла, Становича Ярослава, Сеника Ігоря, Мельникович Марії про виготовлення  проектів  землеустрою щодо відведення земельних  ділянок, враховуючи  рекомендації  постійної  комісії з питань  регулювання  земельних відносин, будівництва та архітектури від  17.11.2021 року №31/10,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Дозволити виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок для ведення городництва орієнтовними площами, із земель запасу міста (землі сільськогосподарського призначення), а саме:   
1.1) 0,0280 га на вул.Шкільній у м.Бориславі Львівської області Мотилю Михайлу Осиповичу, який зареєстрований у м. Бориславі Львівської області;
1.2) 0,1200 га на вул.С.Бандери у м.Бориславі Львівської області Становичу Ярославу Михайловичу,  який зареєстрований у м. Бориславі Львівської області; 
1.3) 0,0216 га на вул.Джерельній у м.Бориславі Львівської області Сенику Ігорю Андрійовичу,  який зареєстрований у м. Бориславі Львівської області. 
   
2.Дозволити Мельникович Марії Григорівні, яка зареєстрована у м.Бориславі Львівської області, розробити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0800 га  на вул.Мазепи у м.Бориславі для  ведення садівництва, за рахунок земель запасу міста (землі сільськогосподарського призначення).
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман  Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ