РІШЕННЯ № 746

Про поновлення публічному акціонерному товариству “Укрнафта” договорів оренди землі

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 листопада  2021 року Борислав №746
 
Про поновлення публічному акціонерному товариству “Укрнафта” договорів оренди землі
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 1261, п.24 Перехідних положень Земельного кодексу України, статей 16, 322, 33 Закону України “Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши клопотання  публічного акціонерного товариства “Укрнафта” про укладання договорів оренди землі на новий термін, враховуючи рекомендації постійної   комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від  24.11.2021  року №32/15,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
 1. Укласти з Публічним акціонерним товариством “Укрнафта” (юридична адреса: провул.Несторівський, 3-5, Шевченківський район, м.Київ, 04053), договори оренди землі за межами населеного пункту с.Попелі Дрогобицького району Львівської області для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами 11.01 - для обслуговування свердловин терміном на 20 років  (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), а саме:
1.1) 0,0741 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0065) св.№1590;
1.2) 0,0523 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0067) св.№1571;
1.3) 0,1015 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0068) св.№1362;
1.4) 0,1590 га(кадастровий номер 4621285900:05:000:0069) св.№39 (39-П);
1.5) 0,1066 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0179) св.№22(22П);
1.6) 0,0500 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0180) св.№840;
1.7) 0,1724 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0053) св.№3005(5-МР);
1.8) 0,1821 га(кадастровий номер 4621285900:05:000:0054) св.№841;
1.9) 0,1806 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0055) св.№1611;
1.10) 0,1040 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0056) св.№40(40-П);
1.11) 0,0780 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0058) св.№3002(2-Мр);
1.12) 0,1025 га(кадастровий номер 4621285900:05:000:0059) св.№1608;
1.13) 0,0895 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0062) св.№1568;
1.14) 0,1345 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0063) св.№1038(38-П);
1.15) 0,0480 га (кадастровий номер 4621285900:05:000:0064) св.№3066(66-Мр);
1.16) 0,0620 га(кадастровий номер 4621285900:05:000:0057) обслуговування будинку оператора.
 
2. Зобов’язати  публічне акціонерне товариство “Укрнафта”, а саме:
2.1) подати до управління комунальної власності, земельних відносин та архітектури витяги про нормативну грошову оцінку земельних ділянок для підготовки проектів договорів оренди;
2.2) укласти договори оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди на земельні ділянки.
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів.  
     4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман Дмитро).
 
           Міський голова                                                                               Ігор ЯВОРСЬКИЙ