РІШЕННЯ № 705

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.С.Петлюри,19  у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Обуханичу Юрію

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
25 листопада  2021 року Борислав №705
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.С.Петлюри,19  у м.Бориславі Львівської області, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Обуханичу Юрію
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт ТзОВ “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяви Обуханича Юрія про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 25.11. 2021 року №33/1,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0295 га на вул. С.Петлюри,19  у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0116).
  
   2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0295 га на вул. С.Петлюри,19 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0116) у сумі 52 170 гривень (п’ятдесят дві тисячі сто сімдесят гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 176,85 гривень (сто сімдесят шість  гривень 85 копійок).
                           
     3. Продати Обуханичу Юрію Ярославовичу, який зареєстрований у с.Рихтичі Дрогобицького району Львівської області, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0295 га на вул. С.Петлюри,19 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:052:0116)   для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (землі житлової та громадської забудови)  за 52 170 гривень 00 копійок (п’ятдесят дві тисячі сто  сімдесят гривень 00 копійок).
 
   4. Зобов’язати Обуханича Юрія укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату, згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
     6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектору  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ