РІШЕННЯ № 815

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня 2021 року Борислав №815
 
 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу її безоплатно у власність
 
Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 40, 791, 118, 121, 122, 186  Земельного кодексу України, ст. 25, 55 Закону України “Про землеустрій”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяву Хруник Анилії про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) та про передачу її у власність, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  від 08.12.2021 року №34/1, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:                         
             
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) площею 0,1506 га на  вул.І.Франка,16 у с. Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621288900:01:003:0097) та передати її безоплатно у власність Хруник Анилії Іванівні, яка зареєстрована у с.Ясениця-Сільна Дрогобицького району Львівської області, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, за рахунок земель, які надані для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (землі житлової та громадської забудови).
 
  2. Рекомендувати Хруник Анилії провести реєстрацію права власності на земельні ділянки.
 
3. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності та здійснювати контроль за поступленням коштів.            
                   
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман  Дмитро).
 
 
   Міський голова                                                                                       Ігор ЯВОРСЬКИЙ