РІШЕННЯ № 828

Про надання земельних ділянок  на вул.Шухевича, 11 у м. Бориславі Львівської області в оренду 

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня  2021 року Борислав №828
 
 
Про надання земельних ділянок  на вул.Шухевича, 11 у м. Бориславі Львівської області в оренду 
            
Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 93, 123, 124, 125 Земельного кодексу України, ст.5 Закону України “Про оренду землі”, п.5 ст.16 Закону України “Про Державний земельний кадастр”, розглянувши заяви Решетаря Руслана, Думича Романа про надання земельної ділянки в оренду, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 15.12.2021 року №35/23, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Надати Решетарю Руслану Васильовичу, який зареєстрований у м.Бориславі Львівської області, земельні ділянки на вул.Шухевича,11 у                   м.Бориславі Львівської області  в оренду терміном на 5 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 11.02, за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення), а саме: 
  1.1) 0,0132 га (кадастровий номер 4610300000:18:051:0256);
               1.2) 0,0379 га (кадастровий номер 4610300000:18:051:0254);
               1.3) 0,1170 га (кадастровий номер 4610300000:18:051:0262);
               1.4) 0,4277 га (кадастровий номер 4610300000:18:051:0261);
               1.5) 0,1293 га (кадастровий номер 4610300000:18:051:0260)
2. Надати Думичу Роману Мар’яновичу, який зареєстрований у                     м.Бориславі Львівської області, земельну ділянку площею 0,0413 га на                 вул.Шухевича,11 у м.Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:18:051:0263) в оренду терміном на 5 років для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 11.02, за рахунок земель запасу, не наданих у власність та користування (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
3. Зобов’язати Решетаря Руслана та Думича Романа укласти  договори оренди землі та провести державну реєстрацію права оренди земельних ділянок.
 
4. Дрогобицькому управлінню Головного управління державної податкової служби у Львівській області здійснювати контроль за поступленням коштів від оренди земельної ділянки.
 
 
 
 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури (Герман  Дмитро).
 
 
Міський голова                                                                                   Ігор ЯВОРСЬКИЙ