РІШЕННЯ № 830

Про дозвіл Качмарику Володимиру на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Дрогобицькій, 7 у  м.Бориславі Львівської області

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня 2021  року                                 Борислав №830
 
 
Про дозвіл Качмарику Володимиру на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки на вул. Дрогобицькій, 7 у  м.Бориславі Львівської області
 
 Відповідно до п. 34 ч. 1ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 791, 123 Земельного кодексу України, статті 56 Закону України “Про землеустрій”, розглянувши заяву Качмарика Володимира про виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань охорони навколишнього природного середовища, регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 15.12.2021 року №35/30, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
   1. Дозволити Качмарику Володимиру Івановичу, який зареєстрований у м.Дрогобичі Львівської області, виготовити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 0,0842 га на вул.Дрогобицькій, 7 у                     м. Бориславі Львівської області (кадастровий номер 4610300000:04:048:0088) на дві земельні ділянки для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення).
 
 2. Зобов’язати Качмарика Володимира виготовити  технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки, згідно з вимогами чинного законодавства.
 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Химина Юрія та постійну комісію з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ