РІШЕННЯ № 790

Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Міську Андрію

БОРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
23 грудня 2021 року Борислав №790
 
Про погодження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки на   вул.Дрогобицькій, 7 у м.Бориславі, затвердження її вартості та продаж земельної ділянки Міську Андрію
 
               Відповідно до п.34 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 12, 127, 128 Земельного кодексу України, розглянувши звіт Товариства з обмеженою відповідальністю  “Західземлепроект” про експертну грошову оцінку земельної ділянки, заяву Міська Андрія про продаж земельної ділянки, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури від 22.12.2021 року №36/6, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
               1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки площею 0,0143 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0106).
  
    2. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 0,0143 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0106) у сумі 26 305 гривень (двадцять шість тисяч триста п’ять гривень),  що у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки становить 183,95 гривні (сто вісімдесят три гривні 95 копійок).
 
       3. Продати Міську Андрію Зіновійовичу, який зареєстрований у м.Бориславі, земельну ділянку несільськогосподарського призначення площею 0,0143 га на вул.Дрогобицькій,7 у м.Бориславі (кадастровий номер 4610300000:04:048:0106) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, із земель, що перебувають в оренді (землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення) за 26 305 гривень (двадцять шість тисяч триста п’ять гривень).
 
   4. Міську Андрію укласти з Бориславською міською радою договір купівлі-продажу земельної ділянки та провести оплату згідно з діючим законодавством.
 
   5. Дрогобицькому управлінню  Головного управління державної податкової служби у Львівській області провести нарахування податкових платежів з часу державної реєстрації права власності на земельну ділянку та здійснювати контроль за поступленням коштів. 
 
      6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради  Химина Юрія  та  постійну комісію з питань  регулювання земельних відносин, будівництва та архітектури  (Герман Дмитро).
 
 
Міський голова   Ігор ЯВОРСЬКИЙ